החיפוש הניב 58 תוצאות

עבור לחיפוש מתקדם

על ידי הבוחר בעלום
ו' מרץ 09, 2018 12:01 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: ◆ חיפוש מקור ◆
תגובות: 385
צפיות: 18331

Re: חיפוש מקור- מנהג עליה לתורה לבר מצווה- קודם שנהיה בן י"ג?.

עיין אגרת הפמ"ג (אות ו', מובא קודם הפתיחה הכוללת לאו"ח) ז"ל "נעשה בר מצוה קודם שבת או בשבוע שאחריו רק עושין לו בר מצוה בשבת כנהוג". אולם כבר כתב בנימוקי או"ח (רפ"ב) שמנהג בורות הוא, אלו העולים לתורה קודם הבר מצוה ולא עולים בשבוע שלאחמ"כ ג"כ. אגב, יעיין מר...
על ידי הבוחר בעלום
ה' פברואר 22, 2018 9:20 pm
פורום: בית המדרש
נושא: שאלה בהלכות תיווך ומסחר
תגובות: 73
צפיות: 1166

Re: שאלה בהלכות תיווך ומסחר

ביליצר כתב:מתווך אינו עושה קנוניות אלא עובד בשביל הבעלים ,אין כאן מקח טעות כלל וכך גם דרכי המסחר ,
אלא שהכסף מגיע כולו למוכר אלא אם כן סוכם מראש אחרת כך נפסק בשו"ע.

שו"ע? היכן?
על ידי הבוחר בעלום
ב' ינואר 15, 2018 11:27 pm
פורום: מאי חסידות ומאי מתנגדות
נושא: תפילין דר"ת בחצרות חסידים
תגובות: 19
צפיות: 600

Re: תפילין דר"ת בחצרות חסידים

אשמח לקבל מידע אודות הגר"א קוטלר והגר"י הוטנר אם הניחו תפילין דר"ת.
על ידי הבוחר בעלום
ב' ינואר 15, 2018 11:15 pm
פורום: בית המדרש
נושא: כמה שינים יש לגוי
תגובות: 31
צפיות: 2159

Re: כמה שינים יש לגוי

הגרח"ק ביאר שע"כ לבן הרשע שאין הוא משים ל"ב מכין את שינו, כי גוי יחשב בל"א שיניים כמה טיפשאי וכו' דאילו בהגדה ש"פ כתוב הקהה את שיניו ואתו רבנן בצרו חדא.. ע"ד זה שמעתי י"א שזש"כ 'לא' עשה כן לכל "גוי", ו"משפטים" 'בל' ידעום. לגוי ל"א שינ...
על ידי הבוחר בעלום
א' ינואר 14, 2018 11:34 pm
פורום: עיון תפילה וחקר פיוט
נושא: השלמת פסוד"ז אחר שחרית או קודם מנחה
תגובות: 7
צפיות: 316

Re: השלמת פסוד"ז אחר שחרית או קודם מנחה

לפו"ר נראה דאין כל משמעות להשלמת פסוד"ז אחר התפילה. אולי ע"ד קנס כדי שלא יזלזלו בזה, אמרו שצריך להשלים וממילא יאמרוהו בדר"כ בזמן, משא"כ למשל הקרבנות, שכיון שאין משלימים אותם הרי שרוב הציבור אינו אומרם לכתחילה. משמע מדברי ר"י (שבת קיח:) דאמר יהא חלקי מגומרי הלל בכל יום ...
על ידי הבוחר בעלום
ו' ינואר 12, 2018 12:08 am
פורום: עיון תפילה וחקר פיוט
נושא: השלמת פסוד"ז אחר שחרית או קודם מנחה
תגובות: 7
צפיות: 316

השלמת פסוד"ז אחר שחרית או קודם מנחה

פסק השו"ע (סי' נ"ב ס"א) שאם לא אמר כלל פסוד"ז ישלימם אחר התפלה בלא ברכה שלפניהם וכו' ולפי כל הטעמים לא נמצא כל עניין להשלים הפסוד"ז מיד אחר שחרית, הן לר"ש (ברכות לב.)דדרש רבי שמלאי לעולם יסדר אדם שבחו של מקום ואח"כ יתפלל, הן לר"י (שבת קיח:) דאמר יהא חלקי מגומר...
על ידי הבוחר בעלום
ה' ינואר 11, 2018 12:06 am
פורום: מאי חסידות ומאי מתנגדות
נושא: תפילין דר"ת בחצרות חסידים
תגובות: 19
צפיות: 600

Re: תפילין דר"ת בחצרות חסידים

גימפעל כתב:
הבוחר בעלום כתב:האם מאן דהו יודע על רבנים וראשי ישיבות [ליטאים] בארה"ב שהניחו תפילין דר"ת?

מספרים על ר' משה פיינשטיין זצ"ל.
\
אכן, תשובה ארוכה יש בשו"ת שלו להרבי מליובוואיטש זצ"ל ע"ז.
על ידי הבוחר בעלום
ד' ינואר 10, 2018 9:51 pm
פורום: מאי חסידות ומאי מתנגדות
נושא: תפילין דר"ת בחצרות חסידים
תגובות: 19
צפיות: 600

Re: תפילין דר"ת בחצרות חסידים

האם מאן דהו יודע על רבנים וראשי ישיבות [ליטאים] בארה"ב שהניחו תפילין דר"ת?
על ידי הבוחר בעלום
ב' ינואר 08, 2018 11:44 pm
פורום: בית המדרש
נושא: אשה בברכת הגומל אחר טיסה
תגובות: 18
צפיות: 508

Re: אשה בברכת הגומל אחר טיסה

מנהגי אבלות בת"ב, קריעה (או אפי' הקנאה) בראיית הר הבית, טלטול בשבת (נהיה מנהג קבוע ומשונה כאילו האיש שונה מהאישה שצריכה היא לסחוב במדרגות השכונה את עגלת התאומים כשהאב בוהה נוכחו, ואם היה מחמיר ביתר הדברים מילא, אבל מה פתאום הוא נתפס דווקא על החומרא הזאת, ואם זה לא חומרא מה ההבדל?). ובכלל העניי...
על ידי הבוחר בעלום
ב' ינואר 08, 2018 9:41 pm
פורום: משפחות סופרים
נושא: בד"ה הגאון ר' נפתלי הירצקא פרנקל זצ"ל חבר הביד"צ העדה החרדית
תגובות: 9
צפיות: 1089

Re: בד"ה הגאון ר' נפתלי הירצקא פרנקל זצ"ל חבר הביד"צ העדה החרדית

ברוז כתב:כעת פורסם ברחובות ירושלים קול קורא בצירוף חתימתו להצטרף לעצרת תפילה ביום ה' הקרוב...

כבר יצא חדש מעודכן
על ידי הבוחר בעלום
ב' ינואר 08, 2018 2:46 pm
פורום: בית המדרש
נושא: אשה בברכת הגומל אחר טיסה
תגובות: 18
צפיות: 508

Re: אשה בברכת הגומל אחר טיסה

ידוע כי מנהג י-ם שיולדת מברכת הגומל, אך גם לשיטה זו אינה מברכת אחר דברים אחרים המחייבים ברכה זו כגו' טיסה וכדו', מדוע? אתה יודע עוד כמה הלכות ישנם שנשים רבות אינם מקפידות עליהם משל לא עליהם דיברו חז"ל??? וכי רשימה אתה רוצה שאכתוב פה? אגב, חיוב ברכת הגומל אחרי לידה, 'נוצר' עוד לפני שנוצר מנהגי ...
על ידי הבוחר בעלום
א' ינואר 07, 2018 10:39 pm
פורום: מאי חסידות ומאי מתנגדות
נושא: תפילין דר"ת בחצרות חסידים
תגובות: 19
צפיות: 600

Re: תפילין דר"ת בחצרות חסידים

גימפעל כתב:
הבוחר בעלום כתב:צריך לגור בארה"ב בכדי לראות את זה...

יש בהרבה חנויות בא"י.

לדוגמא
על ידי הבוחר בעלום
א' ינואר 07, 2018 8:21 pm
פורום: מאי חסידות ומאי מתנגדות
נושא: תפילין דר"ת בחצרות חסידים
תגובות: 19
צפיות: 600

Re: תפילין דר"ת בחצרות חסידים

ה'טשעבינער רב' ראה פעם כמה ת"ח מדברים בלימוד אחר התפילה, וכניגש אליהם אמרו לו שהם דנים אם מותר לאכול לפני הנחת תפילין דר"ת, אמר להם שזה רש"י מפורש שמותר, הת"ח ניסו להזכר איפה יש כזה רש"י ומשלא הצליחו אמר להם הרב שלפי רש"י אי"צ להניח תפילין דר"ת וומילא וודאי ש...
על ידי הבוחר בעלום
ו' ינואר 05, 2018 12:44 pm
פורום: בית המדרש
נושא: ניגוב ידיים בבגד
תגובות: 11
צפיות: 354

Re: ניגוב ידיים בבגד

יש"כ ונסתפקתי דאם הוא ביזוי שמבזה את הבגד ואינו מכבדו אולי מותר כיוון שידיו רק רטובות אך לא מלוכלכות, אמנם אם הוא עניין סגולי לא שנא. וכמדומה שעניין זה נוגע להרבה אנשים. יש להעיר מהגמרא בב"מ כד: מר זוטרא חסידא אגניב ליה כסא דכספא מאושפיזא חזיא לההוא בר בי רב דמשי ידיה ונגיב בגלימא דחבריה ...
על ידי הבוחר בעלום
ו' ינואר 05, 2018 12:43 pm
פורום: בית המדרש
נושא: ניגוב ידיים בבגד
תגובות: 11
צפיות: 354

Re: ניגוב ידיים בבגד

הרע במיעוטו כתב:יש"כ

ונסתפקתי דאם הוא ביזוי שמבזה את הבגד ואינו מכבדו אולי מותר כיוון שידיו רק רטובות אך לא מלוכלכות,

אמנם אם הוא עניין סגולי לא שנא. וכמדומה שעניין זה נוגע להרבה אנשים.

כידוע שאר גופו יכול לנגב בבגד, הרי שלכאו' הוא עניין סגולי.
ותו, היכן מצינו שאין ללכלך בגד??
על ידי הבוחר בעלום
ו' ינואר 05, 2018 1:40 am
פורום: בית המדרש
נושא: אשה בברכת הגומל אחר טיסה
תגובות: 18
צפיות: 508

Re: אשה בברכת הגומל אחר טיסה

הבוחר - כידוע גם אחרי ניתוח וכיו''ב לא שמענו שאשה תברך. והבי' הפשוט, דהא בעי' עשרה, ולאו אורח ארעא הוא, אלא שבבית היולדת בלא''ה נאספין לשלו' זכר וכיו''ב, משא''כ לכל שאר מילי בד''כ אין מצויים עשרה, וממילא לא נהגו בזה גם היכא שנזדמנו לה עשרה. פרי- אני מאד מאד מקוה שלא התכוונת למה שאני קראתי בדבריך. א...
על ידי הבוחר בעלום
ו' ינואר 05, 2018 1:18 am
פורום: בית המדרש
נושא: אשה בברכת הגומל אחר טיסה
תגובות: 18
צפיות: 508

Re: אשה בברכת הגומל אחר טיסה

דווקא אני מכיר אישה שמברכת הגומל אחר כל טיסה. אבל זה מקרה נדיר. אצל אחב"י הספרדים מקובל שיש ברכות הגומל מעזרת הנשים, מישהו יודע על איזה רקע באות הברכות? על רקע דברי הכף החיים (סי' רי"ט סק"ג) "ומשום דאין כבודה של אשה לעמוד בפני אנשים, יש לה לברך בביהכנ"ס של נשים וישמעו עשרה ...
על ידי הבוחר בעלום
ה' ינואר 04, 2018 2:46 pm
פורום: בית המדרש
נושא: אשה בברכת הגומל אחר טיסה
תגובות: 18
צפיות: 508

אשה בברכת הגומל אחר טיסה

ידוע כי מנהג י-ם שיולדת מברכת הגומל, אך גם לשיטה זו אינה מברכת אחר דברים אחרים המחייבים ברכה זו כגו' טיסה וכדו', מדוע?
על ידי הבוחר בעלום
ה' ינואר 04, 2018 2:12 pm
פורום: מאי חסידות ומאי מתנגדות
נושא: תפילין דר"ת בחצרות חסידים
תגובות: 19
צפיות: 600

Re: תפילין דר"ת בחצרות חסידים

צריך לגור בארה"ב בכדי לראות את זה...
על ידי הבוחר בעלום
ד' ינואר 03, 2018 11:56 pm
פורום: בית המדרש
נושא: ניגוב ידיים בבגד
תגובות: 11
צפיות: 354

Re: ניגוב ידיים בבגד

תשב"ץ בשם מהר"ם סימן רפ"ז "ואינו מנגב ידיו בחלוקו וגם אינו מניח כליו תחת מראשותיו לפי שהוא קשה לשכחה". הובא במג"א (סי' קנ"ח סקי"ז) א"ר ועוד. ובשו"ת משנה הלכות (חי"ג סי' נ"ב) אף הוסיף לדקדק שלא ללבוש בגדיו אחר שהתרחץ כשגופו רטוב דקשה לשכחה. ...
על ידי הבוחר בעלום
ד' ינואר 03, 2018 11:42 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: מנהג שאין אומרים 'עלינו' אחר התפילה - היכן?
תגובות: 10
צפיות: 422

Re: מנהג שאין אומרים 'עלינו' אחר התפילה - היכן?

שמא אין מקום הדברים כאן, אך מעניין לדעת שטעם הב"ח לאמירת עלינו הוא בכדי "לתקוע בלבנו קודם שנפטרים לבתינו יחוד מלכות שמים, ושיחזק בלבנו אמונה זו שיעביר הגלולים מן הארץ וכו'" ובס' תולעת יעקב (סוד עלינו לשבח עמ' כ"א) כ' שאין אומרים עלינו אלא בשחרית ומעריב ולא במנחה, וכמו שביאר בעמק...
על ידי הבוחר בעלום
ד' ינואר 03, 2018 10:16 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: מנהג שאין אומרים 'עלינו' אחר התפילה - היכן?
תגובות: 10
צפיות: 422

Re: מנהג שאין אומרים 'עלינו' אחר התפילה - היכן?

שמא אין מקום הדברים כאן, אך מעניין לדעת שטעם הב"ח לאמירת עלינו הוא בכדי "לתקוע בלבנו קודם שנפטרים לבתינו יחוד מלכות שמים, ושיחזק בלבנו אמונה זו שיעביר הגלולים מן הארץ וכו'" ובס' תולעת יעקב (סוד עלינו לשבח עמ' כ"א) כ' שאין אומרים עלינו אלא בשחרית ומעריב ולא במנחה, וכמו שביאר בעמק ...
על ידי הבוחר בעלום
ד' ינואר 03, 2018 10:04 pm
פורום: מאי חסידות ומאי מתנגדות
נושא: תפילין דר"ת בחצרות חסידים
תגובות: 19
צפיות: 600

Re: תפילין דר"ת בחצרות חסידים

עבור חיבור עליו אני עובד, אשמח לקבל כל מידע בנושא הנחת תפילין דר"ת אצל אדמורי"ם ורבנים, הלכות, מנהגים, פנינים והגיגים. ישנם שני חבירוים שיצאו לאור בשנתיים האחורנות בעניני תפילין דר"ת אחד מהם הוא "פנינת התפילין" והשני איני זוכר השם הרשמי, אבל הוא מצוי בחנויות ספרים. "יק...
על ידי הבוחר בעלום
ב' ינואר 01, 2018 9:57 pm
פורום: בית המדרש
נושא: רצועות תפילין על הרצפה/ הכנה לבר מצוה/ זהירות בכסיסת צפרנים
תגובות: 9
צפיות: 333

Re: רצועות תפילין על הרצפה/ הכנה לבר מצוה/ זהירות בכסיסת צפרנים

כמדומני שהמנחת אלעזר ממונקאטש מדבר על כך וטעמו על פי סוד, אך לפי הזכור לי הוא מדגיש שזה רק לצדיקים גדולים. בדרכי חיים ושלום (השמטות והוספות לעמ' כ') ז"ל "כשהסיר [המנחת אלעזר] הרצועה מתש"י השליך הרצועה בפתיחתה קצת על הארץ, נובע מהגה"ק מראפשיץ בעל זרע קודש זי"ע ונהג אחריו כן ...
על ידי הבוחר בעלום
ב' ינואר 01, 2018 12:02 am
פורום: מאי חסידות ומאי מתנגדות
נושא: תפילין דר"ת בחצרות חסידים
תגובות: 19
צפיות: 600

Re: תפילין דר"ת בחצרות חסידים

הנה פנינה אחת שראיתי לאחרונה בכתבי הרה"ח ר' טובי' בלוי שליט"א, איני יודע פרטים נוספים מעבר למה שכתב שמע מפי אחד המקורבים לאדמו"ר פלוני בארץ הקודש. אותו אדמו"ר לא היה בקשר מעולם עם הרבי מחבד. באחד הלילות ראה האדמו"ר את הרבי בחלומו והרבי העיר לו כי הוא מניח את תפילין דרבינו ת...
על ידי הבוחר בעלום
א' דצמבר 31, 2017 11:56 pm
פורום: מקרא ותרגום
נושא: האם היו ליתרו בנים? (שמות ב, טז)
תגובות: 18
צפיות: 1287

Re: האם היו ליתרו בנים? (שמות ב, טז)

בספרי (בהעלתך, הובא ברש"י שם י, כט) ז"ל "וכי חובב שמו והלא רעואל שמו דכתיב ותבאנה אל רעואל אביהן, אלא מלמד שהתינוקות קורין לאבי "אביהן" אבא". ואם בן אין לו הרבה דרכים לכתוב זאת. [עיין עוד בתשו' הרשב"א סי' א' קנ"ט בשטר שהיה כתוב בו אני בן בן שמעון מעיד על עצמי ...
על ידי הבוחר בעלום
א' דצמבר 31, 2017 11:33 pm
פורום: מאי חסידות ומאי מתנגדות
נושא: תפילין דר"ת בחצרות חסידים
תגובות: 19
צפיות: 600

תפילין דר"ת בחצרות חסידים

עבור חיבור עליו אני עובד, אשמח לקבל כל מידע בנושא הנחת תפילין דר"ת אצל אדמורי"ם ורבנים, הלכות, מנהגים, פנינים והגיגים.
על ידי הבוחר בעלום
א' דצמבר 31, 2017 11:24 pm
פורום: עיון תפילה וחקר פיוט
נושא: תפלת עננו לגשמים
תגובות: 20
צפיות: 693

Re: תפלת ועננו לעצירת גשמים

האם יש מקורות ברורים בהלכה שש"צ ג"כ יאמר את תפילה "ועננו"????????? כן!!!!!!!!! לכאו' מעיקרא דדינא כך הוא. כ"ה בלוח ירושלים "אם עבר י"ז חשוון, זמן רביעה ראשונה, ולא ירדו גשמים מתחיל "הש"ץ" לומר תפילת ועננו בורא עולם בשומע תפילה, והיחידים מתחילים לנהו...
על ידי הבוחר בעלום
ב' דצמבר 25, 2017 10:04 pm
פורום: בית המדרש
נושא: האם צריך להגיד ויהי נועם במוצש מיד אחרי ערבית?
תגובות: 6
צפיות: 271

Re: האם צריך להגיד ויהי נועם במוצש מיד אחרי ערבית?

לכאורה מדכתב הרמ"א סי' רצה שאומרים ויהי נועם וסדר קדושה באריכות כדי לאחר סדר קדושה שאז חוזרים הרשעים לגיהנום - וכפי שמביא המ"ב שכל עוד מאריכים ישראל סדריהם נמשכת קדושת השבת ואין הרשעים חוזרים לגיהנום [היינו הרשעים ששמרו שבת בעוה"ז - כדכתב בשם עולם כמדומני]. א"כ אדרבה כל "הח...
על ידי הבוחר בעלום
ב' דצמבר 25, 2017 9:07 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: מחילת עונות למשתתפי ברית מילה - מה המקור, וגדר המחילה
תגובות: 25
צפיות: 1770

Re: מחילת עונות למשתתפי ברית מילה - מה המקור, וגדר המחילה

ועי' עוד בענין זה בשו"ת אבן ישראל ח"ז סי' לו אות ט שהעיר על תמיהת הגרש"ז הנ"ל היאך מכפר בלא תשובה, מדברי חז"ל המובאים בדברי רש"י עה"ת (בראשית לו,ג) ששלשה מוחלין להם עונותיהם, גר שנתגייר והעולה לגדולה והנושא אשה, ונלמד ממחלת שמחלו לעשו את עונותיו, ושם ודאי היה בזה ...
על ידי הבוחר בעלום
א' דצמבר 24, 2017 11:17 pm
פורום: מאי חסידות ומאי מתנגדות
נושא: הנהגת החסידים לגבי אמירת תחנון
תגובות: 33
צפיות: 2371

Re: הנהגת החסידים לגבי אמירת תחנון

מעשה ששמעתי מהגרש"ז אויערבך (לא נראה לי שאכן היה...) פעם נכנס לשטיבלאך ביא' חשוון למנחה ולא אמרו תחנון שאל למה ענו יארצייט של רחל אמנו אמר רש"ז אין זו סיבה וצריך לאומרו, לאחר תקופה נזדמן שוב ולא אמרו תחנון שאל למה ענו יארצייט של האדמו"ר מציחלוסקי זצ"ל שמע רש"ז ולא הורה לומר...
על ידי הבוחר בעלום
א' דצמבר 24, 2017 12:09 am
פורום: עיון תפילה וחקר פיוט
נושא: למה שתי ברכות בשמונה עשרה פותחות בו'
תגובות: 6
צפיות: 476

Re: למה שתי ברכות בשמונה עשרה פותחות בו'

שמעתי פעם ממאן דהו עפ"י גמ' [איני זוכר היכן, אדרבה אשמח בקבלת מקור] שברכת ולירושלים תלויה בהרמת קרן הצדיקים הסמוכה לה לפניה. וברכת ולמלשינים, עינינו הרואות שבנוסחאות מסוימות הגי' היא למינים ולמלשינים, וככה"נ הצנזורה היא שמחקה את המילה למינים, ונשאר לאחמ"כ מיד ולמלשינים שהיא ו' החיבור ...
על ידי הבוחר בעלום
ו' דצמבר 15, 2017 10:15 am
פורום: בית המדרש
נושא: לבשר על פטירת אדם
תגובות: 3
צפיות: 256

לבשר על פטירת אדם

בעת הסתלקות מרן זצוק"ל עלתה השאלה אם יש עניין שלא לומר לחברו או לפרסם ברבים פטירתו של אדם, מקור הדברים בכתובות קד. שבר קפרא בפטירת רבי לא בישר לרבנן אלא שהבינו בעצמם. [יעויין עוד באלשייך, בראשית ל"ז, גבי כתונת יוסף] אשמח לדעת האם הדבר נפסק או נכתב במקום כלשהו, ידועה בעולם האמרה מלאך רע מבש...
על ידי הבוחר בעלום
ו' דצמבר 15, 2017 12:04 am
פורום: בית המדרש
נושא: בית הקברות בלילה
תגובות: 19
צפיות: 575

Re: בית הקברות בלילה

ייש"כ, למעשה לא מצאנו אזכור על אופן ההדלקה.
על ידי הבוחר בעלום
ה' דצמבר 14, 2017 6:22 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: ישנם מקומות שהטור חולק על אביו הרא"ש?
תגובות: 18
צפיות: 725

Re: ישנם מקומות שהטור חולק על אביו הרא"ש?

סי' שמ"ה סעי' י"ד, גבי גדר כרמלית, הא דשבת ז. אי פסקינן כר' יוחנן אי כר' יהודה, בין העמודים ללא איצטבא אי מיקרי כרמלית אם לאו. בגירסא בטור משמע דהלכה כר' יהודה וברא"ש סי' ט' פסק כר' יוחנן. [לגירסא המקורית שהובאה בטור ק"ק מדוע נקט איצטבא הלא אם עמודים מיקרי כרמלית כ"ש איצטבא ...
על ידי הבוחר בעלום
ד' דצמבר 13, 2017 2:56 pm
פורום: בית המדרש
נושא: טבק לנרגילה
תגובות: 6
צפיות: 383

Re: טבק לנרגילה

טבק לנרגילה מורכב מחתיכות פירות, ניתן להשיג מסוגי פירות רבים, תפוחים, אוכמניות, דובדבן וכו'. שְאֵלָתִּי: לגבי ערלה יש איסור הנאה ולא רק אכילה, האם יש לחוש לכך? במידה וכן, אלו פירות מועדים לפורענות? נכון להיום, ככל הידוע, אין טבק עם כשרות. בדומה לכך, ישנם שחששו לסיגריה בטעמים, שבהם ישנם חומרי אכילה ...
על ידי הבוחר בעלום
ב' דצמבר 11, 2017 8:34 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: "מה שהראוני מן השמים"
תגובות: 17
צפיות: 1266

Re: "מה שהראוני מן השמים"

קטע מתוך מאמר שהתפרסם בעלון אספקלריא נצבים ע"ז : "ורבים המקרים בהם שומעים על נבואה או חלום שנפסק על פיו, כגו' מחלוקת הרמב"ם והראב"ד על הדס קטום ראש (פ"ח מהל' לולב ה"ה) שלרמב"ם כשר ולראב"ד פסול משום ש"כבר הופיע רוח הקודש בבית מדרשנו מכמה שנים והעלינו שהוא ...
על ידי הבוחר בעלום
א' דצמבר 10, 2017 9:37 pm
פורום: בית המדרש
נושא: טבק לנרגילה
תגובות: 6
צפיות: 383

Re: טבק לנרגילה

טבק לנרגילה מורכב מחתיכות פירות, ניתן להשיג מסוגי פירות רבים, תפוחים, אוכמניות, דובדבן וכו'. שְאֵלָתִּי: לגבי ערלה יש איסור הנאה ולא רק אכילה, האם יש לחוש לכך? במידה וכן, אלו פירות מועדים לפורענות? נכון להיום, ככל הידוע, אין טבק עם כשרות. בדומה לכך, ישנם שחששו לסיגריה בטעמים, שבהם ישנם חומרי אכילה ...
על ידי הבוחר בעלום
א' דצמבר 10, 2017 9:31 pm
פורום: בית המדרש
נושא: פנים חדשות.
תגובות: 5
צפיות: 406

Re: פנים חדשות.

שומע ומשמיע כתב:שמעתי מת"ח אחד שאינה יכולה לשמש כפנים חדשות כיוון שאינה יכולה להצטרף למניין עשרה של הברכה, אבל לא זכר מקור.


מקו"ט בריטב"א כתובות ז: שאין פנים חדשות אלא מי שראוי להמנות בעשרה של ברכת חתנים.
וכבר הקשו ע"כ משבת שמהווה פנים חדשות, והלא אינה מצטרפת לי'.
על ידי הבוחר בעלום
א' דצמבר 10, 2017 9:22 pm
פורום: בית המדרש
נושא: תפילין דר"ת לבני אשכנז
תגובות: 24
צפיות: 815

Re: תפילין דר"ת לבני אשכנז

כידוע, מרנן הגראז"מ הקה"י הגרש"ז הגריש"א הגרחפ"ש ועוד רבים הניח תפילין דר"ת, רוב הציבור הליטאי לא. מדוע? מרנא הגרש"ז זי"ע התחיל להניח תפילין דר"ת רק לאחר פטירתו של אביו הגרחי"ל זי"ע, אחרי שהתפילין דר"ת של אביו נפלו לו בירושה. (אביו כידוע ה...

עבור לחיפוש מתקדם