החיפוש הניב 209 תוצאות

עבור לחיפוש מתקדם

על ידי עבד הזמן
ב' מרץ 12, 2018 11:01 pm
פורום: אספקלריא
נושא: מה המשמעות של הבטחת חז"ל אליבא דבעל דרך אמונה?
תגובות: 18
צפיות: 372

Re: מה המשמעות של הבטחת חז"ל אליבא דבעל דרך אמונה?

שמעתי על אברך אחד שנכנס לגראי"ל ושאלו הואיל והוא מקפיד על מעשר כספים אמאי אינו מתעשר? ואמר לו הגראי"ל שייתכן ואינו מקפיד כראוי, בתגובה הוציא האברך קלסר ובו רשומים כל הכנסותיו ואת המעשרות שנתן כולל על הדירה וכו' שקיבל. והשיבו הגראי"ל שאין הכי נמי המקפיד במעשר כספים זוכה לעשירות, אך צרי...
על ידי עבד הזמן
ב' מרץ 12, 2018 8:03 pm
פורום: אספקלריא
נושא: מה המשמעות של הבטחת חז"ל אליבא דבעל דרך אמונה?
תגובות: 18
צפיות: 372

Re: מה המשמעות של הבטחת חז"ל אליבא דבעל דרך אמונה?

המשנ"ב כותב לגבי מי שנוטל ידיו בהרבה מים ולא זוכה למלוא חופני דטיבותא הוא משום שמעשיו מעכבים
על ידי עבד הזמן
ב' מרץ 12, 2018 11:11 am
פורום: פסח
נושא: מכירת אשכנזי לספרדי- הפתרון לאכילת טחינה ובמבה בפסח...
תגובות: 5
צפיות: 192

Re: מכירת אשכנזי לספרדי- הפתרון לאכילת טחינה ובמבה בפסח...

כבר העירו (לגבי ממזר מטהר זרעו ע"י שישא שפחה) שכיון שהחוק הבינלאומי אוסר מכירת עבדים, אין המכירה חלה. [ואולי בחלל יהיה ניתן למכור עבד]. אאל"ט יש תשובה של אגרו"מ לפתור את הבעייה שגר קטן יוכל למחות ע"י שיקנהו היהודי לעבד וישחררו ואז לא יוכל למחות בגירות. נזכרתי במה ששמעתי ממעשן כב...
על ידי עבד הזמן
א' מרץ 11, 2018 12:29 pm
פורום: אספקלריא
נושא: ת"ח עם עודף בטחון עצמי
תגובות: 10
צפיות: 504

Re: ת"ח עם עודף בטחון עצמי

כבודו עורך את כתביו של אותו ת"ח?
אם לא, אז לקיים והתעלמת.
אם כן, אולי גם כדאי לקיים והתעלמת (למרות שהמשפחה הרבה פעמים לא מקבלת את ההנחה שהמשכיל בעת ההיא ידום), אם לא אז בהערות יש הרבה מקום ליש ליישב בדוחק...
על ידי עבד הזמן
א' מרץ 11, 2018 6:48 am
פורום: בית המדרש
נושא: לשון כגון ברש"י
תגובות: 8
צפיות: 368

Re: לשון כגון ברש"י

יהודה בן יעקב כתב:רש"י מסכת זבחים דף י עמוד ב
שכן נכנס דמה לפני ולפנים - כגון ביום הכפורים.

ייש"כ
אם נאמר שכגון בא להוסיף אולי יהיה ראיה למשך חכמה עה"פ בכל עת יבוא אהרן אל הקדש.
על ידי עבד הזמן
א' מרץ 11, 2018 12:04 am
פורום: משפחות סופרים
נושא: מרן הגר"ש אויערבאך זצ"ל - והגרי"ז.
תגובות: 98
צפיות: 4865

Re: מרן הגר"ש אויערבאך זצ"ל - והגרי"ז.

גם הגריש"א לא היה לו עסק עם הגרי"ז ותורתו (זולת הפרת ההוראה המפורשת ביחס לרבנות). ואם נתבונן, כמה ענקי רוח בגיל של הגרש"ז והגרי"ז (שהיו צעירים פחות מעשרים שנה מהגרי"ז) לא ראו סיבה להישאל בו בענייני הלכה ותורה. פלוני אמר לי פעם, כי אצל הדור ההוא, ועכ"פ אצל יהודי כמו הגר...
על ידי עבד הזמן
ש' מרץ 10, 2018 10:12 pm
פורום: עיון תפילה וחקר פיוט
נושא: "ותצילני מיצה"ר ותן בליבי הכנעה וענווה''
תגובות: 4
צפיות: 111

Re: "ותצילני מיצה"ר ותן בליבי הכנעה וענווה''

הנה תפילה זו מתפילות דאמוראים שאמרוה בסוף תפילתם, ובקצת סדורים נדפס לאומרה. אשמח לדעת מי הכניסה לסידורים. ויל"פ בזה עפימש"כ בחוה"ל (שער ייחוד המעשה) שכשהיצה"ר לא הצליח להחטיא את האדם מכניס בלבו גאוה על המצוות ומע"ט שעשה כי להפסידם, וזהו שמתפללים כאן, להנצל מיצה"ר, ואף ...
על ידי עבד הזמן
ש' מרץ 10, 2018 9:06 pm
פורום: משפחות סופרים
נושא: בנותיו של רש"י הק'
תגובות: 8
צפיות: 316

Re: בנותיו של רש"י הק'

לפי ויקישיבה החתן השלישי היה רבנו אפרים
על ידי עבד הזמן
ש' מרץ 10, 2018 8:51 pm
פורום: בית המדרש
נושא: לשון כגון ברש"י
תגובות: 8
צפיות: 368

Re: לשון כגון ברש"י

בבא קמא כו א רש"י ד"ה ויהיה אדם חייב בכופר
כגון במזיד ולא אתרו ביה דליתיה בר קטלא ולא בר גלות
על ידי עבד הזמן
ש' מרץ 10, 2018 8:40 pm
פורום: בית המדרש
נושא: הזיק ולא יודע מי הניזק. מה הדין? (רכב הזיק רכב חונה והשני לא התקשר)
תגובות: 13
צפיות: 339

Re: הזיק ולא יודע מי הניזק. מה הדין? (רכב הזיק רכב חונה והשני לא התקשר)

לדינא יש להסתפק שהרי גזל מאחד מחמישה בני אדם ואינו יודע ממי גזל ליכא למ"ד שיעשה צרכי רבים, וא"כ איפה עובר הגבול, גזל מאחד ממתפללי בית הכנסת (כמה עשרות עד"מ) ואינו יודע ממי גזל יעשה צרכי רבים לבית הכנסת או יניח גזילה ויסתלק?
על ידי עבד הזמן
ה' מרץ 08, 2018 11:25 pm
פורום: בית המדרש
נושא: הזיק ולא יודע מי הניזק. מה הדין? (רכב הזיק רכב חונה והשני לא התקשר)
תגובות: 13
צפיות: 339

Re: הזיק ולא יודע מי הניזק. מה הדין? (רכב הזיק רכב חונה והשני לא התקשר)

האם אינך יכול לפנות למשטרה ולבקש פרטים של בעל הרכב? או עכ"פ לבקש מהם שיפנו לבעל הרכב וימסרו לו שאתה מחפש אותו לצורך תשלום? לא בלי רישום שישאר ברקורד אצלהם שעשיתי תאונה ולפי דברי הדיין מירושלים שבודאי נחשב יותר מהדיין המקומי, אין בכלל צורך לעשות שום מאמץ בכל מקרה. רק להשים מודעה ודי. ראשית איני...
על ידי עבד הזמן
ה' מרץ 08, 2018 11:22 pm
פורום: בית המדרש
נושא: קניית דירה מכונס נכסים, מותר? ראוי?
תגובות: 10
צפיות: 546

Re: קניית דירה מכונס נכסים, מותר? ראוי?

בתשובה בעל פה לגיסי הורה הגרמ"מ פרבשטיין להיתר, אך איני זוכר את פרטי המקרה.
כמדומני שהגר"א וייס הורה להיתר גם על הוצאה לפועל.
על ידי עבד הזמן
ה' מרץ 08, 2018 11:21 pm
פורום: בית המדרש
נושא: מי שרבם נפטר האם ע"י שהוגים בספריו מקיימים את עשה לך רב?
תגובות: 3
צפיות: 155

Re: מי שרבם נפטר האם ע"י שהוגים בספריו מקיימים את עשה לך רב?

כמדומה שלשון החזון איש על רב היא שסגי בזה שיש את ספריו ועל זה סומכים תלמידיו למעשה
על ידי עבד הזמן
ה' מרץ 08, 2018 11:19 pm
פורום: משפחות סופרים
נושא: הגאון העילוי ר' חיים קרייזויורט זצ"ל - עשור לפטירתו
תגובות: 57
צפיות: 4390

Re: הגאון העילוי ר' חיים קרייזויורט זצ"ל - עשור לפטירתו

היום שוחחתי עם תלמיד חכם אחד שהיה גר בהר נוף, וסיפר לי שהיה מחזה מפעים לראות את הגר"ח קרייסוירטה מתווכח בבקיאות עם הגאון בעל יביע אומר, על מספר הפעמים בהם מוזכר אמורא או מושג במסכתות הש"ס. והוסיף אותו ת"ח שאמר לו הגר"ח שאף פעם הרב עובדיה לא הצליח לתפוס אותי בטעות. איני יודע אם כב...
על ידי עבד הזמן
ה' מרץ 08, 2018 1:06 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: מי יהדוף שועלים? מליצות מחודשות בהסכמות ומודעות אבל
תגובות: 45
צפיות: 1822

Re: מי יהדוף שועלים? מליצות מחודשות בהסכמות ומודעות אבל

ניתוץ קרחונים נראה לי אביזרייהו של רציחה, גם ככה יש מומחים האומרים שעקב התחממות כדור הארץ והימסות הקרחונים העולם לפני הצפה.
על ידי עבד הזמן
ד' מרץ 07, 2018 3:07 pm
פורום: אספקלריא
נושא: "יומני טאלנא"
תגובות: 35
צפיות: 1048

Re: "יומני טאלנא"

נראה לי שמי שמאמין ליומני טאלנא על אף האי דיוקים הבולטים שבהם אמור להאמין גם לגניזה החרסונית...
על ידי עבד הזמן
ד' מרץ 07, 2018 3:01 pm
פורום: בית המדרש
נושא: קדושה בשומע תפילה
תגובות: 11
צפיות: 211

Re: קדושה בשומע תפילה

ממנ"פ אם מתפרש כדרך בקשה אינו יוצא ידי קדושה ואם דרך שבח א"א לאמרו בש"ת. עי' בהסכמת הגאון בעל דרך אמונה לספרו בר אלמוגים של מו"ר הגר"א גניחובסקי שנוטה לומר שמי שעומד שמו"ע וירא שעד שיסיים יעבור שיעור עיכול אזי יאמר בשומע תפילה את בהמ"ז ויוסיף שבזכות בהמ"ז ישמ...
על ידי עבד הזמן
ד' מרץ 07, 2018 1:22 pm
פורום: מאי חסידות ומאי מתנגדות
נושא: רמי"ם חסידיים בישיבות ליטאיות
תגובות: 85
צפיות: 7455

Re: רמי"ם חסידיים בישיבות ליטאיות

כמדומה שהאשכול לא נועד לחסידים בכלל....
על ידי עבד הזמן
ד' מרץ 07, 2018 12:40 pm
פורום: מאי חסידות ומאי מתנגדות
נושא: רמי"ם חסידיים בישיבות ליטאיות
תגובות: 85
צפיות: 7455

Re: רמי"ם חסידיים בישיבות ליטאיות

כמדומה שלא הוזכר הגר"ד לנדו שהוא בן אחר בן לשושלת סטריקוב ואף יכול היה לכהן כאדמו"ר, אך לא רצה.
על ידי עבד הזמן
ד' מרץ 07, 2018 12:20 pm
פורום: בית המדרש
נושא: קדושה בשומע תפילה
תגובות: 11
צפיות: 211

Re: קדושה בשומע תפילה

עמד בשומע תפילה והציבור אומרים קדושה, למה לא יוכל לאמר עמם ולכוין בתורת תפילה, שמתפלל שיתקדש שמו ית' בעולם? בשלמא אילו הי' אומר בשומע תפלה בלשון של בקשה : " קדש את שמך בעולם וכו' וֶהֱיֵ'-נא ד' - קדוש קדוש קדוש, ויהי'-נא כבודך מלוא כל הארץ", אה"נ הי' לזה שייכות בשומע תפלה (תדע דהא מעי...
על ידי עבד הזמן
ג' מרץ 06, 2018 10:00 pm
פורום: משפחות סופרים
נושא: הרב שלמה יוסף זוין זצ"ל
תגובות: 111
צפיות: 6252

Re: הרב שלמה יוסף זוין זצ"ל

דרך אגב לגבי נשוא האשכול מעניין אותי האם היחס אליו חיובי דיו בכל החוגים שומתו"מ? כלומר האם אברך ליטאי קלאסי יצטט אותו כלאחר יד או שלא? האם יתנו כולם יתנו לבניהם לקרוא בספריו?(לאפוקי סיפורי חסידים כמובן...) שמעתי ממקור מוסמך שהגאון ר' דב לנדו שליט"א בראותו איזה קובץ שכתב על הר' זוין מלפנים...
על ידי עבד הזמן
ג' מרץ 06, 2018 7:11 am
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: האם אריסטו חזר בו בסוף ימיו?
תגובות: 6
צפיות: 231

Re: האם אריסטו חזר בו בסוף ימיו?

יש תח"י מכתב של הגאון ר' צבי הירש פרבר מלונדון שכותב כך: ויש לי בכת"י תעודות חשובות שגם אריסטו חזר בזקנותו והתחרט על כל מה שכתב ואמר שנפגש עם זקן מכמי ישראל ופקח עיניו שכל מה שכתב בטלים וראוי לשורפם האם יש לזה מקורות נוספים? (ואולי יש כאן בלבול עם הסיפור של ירמיהו ואפלטון) מה הכוונה יש לו...
על ידי עבד הזמן
ב' מרץ 05, 2018 10:21 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: האם אריסטו חזר בו בסוף ימיו?
תגובות: 6
צפיות: 231

האם אריסטו חזר בו בסוף ימיו?

יש תח"י מכתב של הגאון ר' צבי הירש פרבר מלונדון שכותב כך:
ויש לי בכת"י תעודות חשובות שגם אריסטו חזר בזקנותו והתחרט על כל מה שכתב ואמר שנפגש עם זקן מכמי ישראל ופקח עיניו שכל מה שכתב בטלים וראוי לשורפם

האם יש לזה מקורות נוספים?

(ואולי יש כאן בלבול עם הסיפור של ירמיהו ואפלטון)
על ידי עבד הזמן
ב' מרץ 05, 2018 9:22 pm
פורום: אספקלריא
נושא: "מי שולט בחברה החרדית?"
תגובות: 113
צפיות: 9463

Re: "מי שולט בחברה החרדית?"

בהמודיע של שב"ק בכתבה על הגאונים האב ובנו הגרשז"א והגרש"א זצוק"ל, הובא שהגר"ש אמר פעם לגרשז"א על תואר מסויים שאם כלל ישראל כך מחזיק ממנו סימן שכך הוא, שהרי אשכחן בכמה מקומות פוק חזי מאי עמא דבר וכדו'. ואמר הגרשז"א שזה היה נכון בעבר, אבל היום העם מחליט את התארים לפי...
על ידי עבד הזמן
ב' מרץ 05, 2018 8:41 pm
פורום: בית המדרש
נושא: זכות טבילה לטהרה של אישה היא יותר ממאה פעמים קדיש
תגובות: 11
צפיות: 397

Re: זכות טבילה לטהרה של אישה היא יותר ממאה פעמים קדיש

במחיצתם - ר"ש לורנץ ח"א עמ' 42-3 במחיצתם א.png במחיצתם ב.png אך מספרים גם החזו"א לא ידע..... עדיין יש מקום לדון בסיפורים אלו, שהרי ודאי שכאשר יש לאדם ביהכנ"ס שאין בו מחיצה ראוייה ועל פי דין עליוט להתפלל ביחידות אזי אם מחת כך הוא נמנע מלומר קדיש אז ודאי שזכות ההימנעות מתפילה בציב...
על ידי עבד הזמן
ב' מרץ 05, 2018 7:09 am
פורום: משפחות סופרים
נושא: הצעה לכתיבת תארים אחידה
תגובות: 6
צפיות: 256

הצעה לכתיבת תארים אחידה

לכל באי הפורום משפחות סופרים אציעה אשר על ליבי. קצת צורם לפעמים לראות את התארים השונים על גדו"י השונים, ולכן היה אולי כדאי ליצור כללי כתיבה אחידים עם תארים אחידים לפחות בכותרות הפורום הזה! רק לדוג' הרב זוין זצ"ל זכאי לכל הדעות לתואר "גאון", וקצת מפריע לראות את שכניו נושאים תארים ...
על ידי עבד הזמן
ב' מרץ 05, 2018 7:04 am
פורום: בית המדרש
נושא: השוכח לומר "רצה"בברכת המזון בשבת
תגובות: 20
צפיות: 1035

Re: השוכח לומר "רצה"בברכת המזון בשבת

האחרונים דנו האם שרי לעשות את הסעודה השלישית עיקרית ואת הסעודה הב' טפלה לה, מנהג החת"ס שהובא בליקוטי חב"ח להקפיד על זה, והאריך בזה הגר"ש דבליצקי גם בהג' על מנוחה נכונה וגם באחד מקבצי אור תורה. ולפו"ר אם לא יזכיר רצה בסעודה ב' ויזכיר בסעודה ג' נמצא שהסעודה העיקרית (שאליה מתייחסים ...
על ידי עבד הזמן
ב' מרץ 05, 2018 6:56 am
פורום: בית המדרש
נושא: זכות טבילה לטהרה של אישה היא יותר ממאה פעמים קדיש
תגובות: 11
צפיות: 397

Re: זכות טבילה לטהרה של אישה היא יותר ממאה פעמים קדיש

אשכול זה נכתב ע"ד המנהלים שאם הוא ראוי לאספקלריא אזי יעבירוהו לשכון כבוד שם המוקדנית של אחד מארגוני הטהרה שהתקשרה לביתנו "ידעה" לצטט שזכות טבילה לטהרה של אישה אחת היא יותר מאמירת ק' פעם קדיש על נפטר. יש לזה מקורות קדומים יותר מאשר דף המסרים אשר מפיץ הארגון הק' לעובדותיו? ציני או רצינ...
על ידי עבד הזמן
א' מרץ 04, 2018 9:05 pm
פורום: אספקלריא
נושא: האם נכון הוא לצער את רחל אמנו?
תגובות: 12
צפיות: 623

Re: האם נכון הוא לצער את רחל אמנו?

לענ"ד יש מצוה להתפלל שם בצרתם של ישראל שהרי הקב"ה מתאווה לתפילתן של צדיקים
על ידי עבד הזמן
א' מרץ 04, 2018 8:41 pm
פורום: בית המדרש
נושא: זכות טבילה לטהרה של אישה היא יותר ממאה פעמים קדיש
תגובות: 11
צפיות: 397

זכות טבילה לטהרה של אישה היא יותר ממאה פעמים קדיש

אשכול זה נכתב ע"ד המנהלים שאם הוא ראוי לאספקלריא אזי יעבירוהו לשכון כבוד שם

המוקדנית של אחד מארגוני הטהרה שהתקשרה לביתנו "ידעה" לצטט שזכות טבילה לטהרה של אישה אחת היא יותר מאמירת ק' פעם קדיש על נפטר.
יש לזה מקורות קדומים יותר מאשר דף המסרים אשר מפיץ הארגון הק' לעובדותיו?
על ידי עבד הזמן
א' מרץ 04, 2018 8:21 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: מי יהדוף שועלים? מליצות מחודשות בהסכמות ומודעות אבל
תגובות: 45
צפיות: 1822

Re: מי יהדוף שועלים? מליצות מחודשות בהסכמות ומודעות אבל

במוסף המודיע הובא בשם הגרשז"א שהסיפור שמסופר על הגרעק"א ששלח מכתב לחייט עם שורות הפלגות תארים, וכשנשאל על כך השיב שחשב שכך כותבים מכתב לכל אדם הוא סיפור מהמשכילים.
האם יש לזה עוד מקורות?
על ידי עבד הזמן
א' מרץ 04, 2018 6:47 am
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: שו"ת שואל ומשיב עם מפרשים?
תגובות: 10
צפיות: 1166

Re: שו"ת שואל ומשיב עם מפרשים?

יתכן והוא התכוון למשנה למלך שנלקט ע"ס הש"ס, ספר שנד' בהסכמתו של הגר"ש.
על ידי עבד הזמן
ש' מרץ 03, 2018 10:02 pm
פורום: פורים וארבע פרשיות
נושא: שלח מנות חלביים אם מחוייב להודיע שלא יכשלו לאוכלם אחרי בשר
תגובות: 23
צפיות: 575

Re: שלח מנות חלביים אם מחוייב להודיע שלא יכשלו לאוכלם אחרי בשר

מה הדין בשלח משלוח מנות חלביים שלא מסומן עליהם שהם חלביים ויש חשש שיאכלום לאחר בשר, האם חייב לטרוח להודיעם שלא יכשלו. ובפרט השנה שהנידון התעורר בשבת קודש ובשביל להודיעם צריך לילך רגלי להודיעם אם מחוייב בזה. והנה בפשטות יש בזה משום אפרושי מאיסורא וצריך לטרוח ובפרט שיש בזה גם לפני עור. אך אולי לדברי ...
על ידי עבד הזמן
ו' מרץ 02, 2018 12:10 am
פורום: פורים וארבע פרשיות
נושא: להזכיר שר"י אחר הזכרת המן
תגובות: 0
צפיות: 56

להזכיר שר"י אחר הזכרת המן

כ' הלבוש שבכל מקום שמזכיר המן יאמרו שם רשעים ירקב, ובמג"א סו"ס תר"צ השיג עליו [לביאור המחה"ש] שכמו שאת נבוכדנצר שחיק טמיא לא אומרים עליו כן כאשר קורין על חייו מדין כבוד מלך ה"ה שעל המן כשקורין בחייו אין לומר שר"י רק אחר שנתלה, ואע"פ שהמן לא היה מלך מ"מ כתיב בח...
על ידי עבד הזמן
ו' מרץ 02, 2018 12:08 am
פורום: פורים וארבע פרשיות
נושא: דיוקים בנוסח על הנסים לפורים
תגובות: 1
צפיות: 64

דיוקים בנוסח על הנסים לפורים

בימי מרדכי ואסתר בשושן הבירה ואילו בחנוכה כתוב בימי מתתיהו בן יוחנן והוזכר ייחוסו וגם מעמדו שהיה כה"ג ואילו כאן לא נכתב בימי מרדכי בן יאיר ראש הסנהדרין ואסתר המלכה. ולפו"ר י"ל ע"פ מאי דאיתא במדרש שיאיר ושמעי קיש הם כינויים למרדכי ואינם ייחוסו, אך א"כ תמצא הקושיא מקום לנוח על...
על ידי עבד הזמן
ו' מרץ 02, 2018 12:04 am
פורום: בית התלמוד
נושא: הערות במסכת מגילה
תגובות: 27
צפיות: 218

מגילה יד א - שבע נביאות

גמ' שבע נביאות מאן נינהו שרה מרים וכו'. והק' השפת אמת הא רש"י בחומש פ' ויצא בפסוק הפעם ילוה אישי שכל האמהות היו נביאות וא"כ אמאי לא נמנו כאן כל האמהות. ותי' שכל הנביאות זכו לנביאות בכח האבות ומשו"ה לא נמנו בפני עצמם לבד שרה אמנו שהיתה נביאה אף קודם שנשאת לאברהם ולכן מייתי קרא יסכה להו...
על ידי עבד הזמן
ד' פברואר 28, 2018 4:42 pm
פורום: משפחות סופרים
נושא: מרן הגאון בעל אבן האזל זי"ע
תגובות: 101
צפיות: 9727

Re: מרן הגאון בעל אבן האזל זי"ע

כמדומה שלימינו של האבן האזל הוא תלמידו חביבו הגאון ר' יצחק הלוי אפשטיין
על ידי עבד הזמן
ג' פברואר 27, 2018 10:46 pm
פורום: פורים וארבע פרשיות
נושא: הקנאת משלוח מנות
תגובות: 7
צפיות: 141

Re: הקנאת משלוח מנות

עזריאל ברגר כתב:ממ"ש שאפשר לצאת י"ח משלוח מנות בהזמנת אורח - משמע ברור שלא חייבים קנין, דהלא אורח אינו קונה קנין גמור!

יש מחלוקת ראשונים האם אורח קונה את המנה המונחת לפניו.
ונפק"מ אם יכול ליתנה לאחר או לקדש אישה במנה זו.
על ידי עבד הזמן
ג' פברואר 27, 2018 9:27 pm
פורום: פורים וארבע פרשיות
נושא: האם יש אביון אמיתי כהיום?
תגובות: 12
צפיות: 430

Re: האם יש אביון אמיתי כהיום?

הגרשז"א כ' שאדם ש אין לו צרכי קיום בסיסיים נחשב כאביון הו"ד בהליכות שלמה

עבור לחיפוש מתקדם