החיפוש הניב 90 תוצאות

עבור לחיפוש מתקדם

על ידי עבד הזמן
ה' ינואר 18, 2018 12:41 am
פורום: בית המדרש
נושא: מה הדין, ברך 'מעשה בראשית' על 'קשת בענן'
תגובות: 10
צפיות: 42

Re: מה הדין, ברך 'מעשה בראשית' על 'קשת בענן'

זכורני שיש אומרים שברכת 'עושה מעשה בראשית' היא ברכה כוללת לברכות הראייה, כמו 'שהכל נהיה בדברו' לברכות הנהנין. [דומני שראיתי דבר זה פעם בשו"ת מנחת יצחק, ואין הפנאי כעת לחפש]. נ"ל שבשלמי ניסן על כיצד מברכין מדבר בזה, ולעת הפנאי. טעיתי! בשלמי ניסן רק מדבר האם עושה מעשה בראשית נחשבת כברכה כלל...
על ידי עבד הזמן
ה' ינואר 18, 2018 12:39 am
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: 40 שנה של רדיית הפת
תגובות: 16
צפיות: 160

Re: 40 שנה של רדיית הפת

פלוריש כתב:
עבד הזמן כתב:נראה לי שמספרים על ר' ברוך בער שבא לפניו קורקבן, והרימו בהתפעלות שזהו הקורקבן הקדוש שדיבר עליו הש"ך.

האם בהיותו רב בלוסק לא פסק בדיני טריפות?

ראשית כל נראה לי שהעיר הייתה הלוסק.
שנית עי' במצ"ב מדברי אחיינו.
על ידי עבד הזמן
ד' ינואר 17, 2018 10:26 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: 40 שנה של רדיית הפת
תגובות: 16
צפיות: 160

Re: 40 שנה של רדיית הפת

נראה לי שמספרים על ר' ברוך בער שבא לפניו קורקבן, והרימו בהתפעלות שזהו הקורקבן הקדוש שדיבר עליו הש"ך.
על ידי עבד הזמן
ד' ינואר 17, 2018 10:24 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: קדושה דחזרת הש"ץ
תגובות: 4
צפיות: 315

Re: קדושה דחזרת הש"ץ

בזכרוני שבעל היביע אומר פסק ששליח ציבור שנשתתק אחר קדושה בחזרת הש"צ דינו כנשתתק בקדושת יוצר דחשיב ענין מחודש וכבר חשיב שנסתיימו ג' ראשונות
על ידי עבד הזמן
ד' ינואר 17, 2018 10:10 pm
פורום: בית המדרש
נושא: מה הדין, ברך 'מעשה בראשית' על 'קשת בענן'
תגובות: 10
צפיות: 42

Re: מה הדין, ברך 'מעשה בראשית' על 'קשת בענן'

קאצ'קלה כתב:זכורני שיש אומרים שברכת 'עושה מעשה בראשית' היא ברכה כוללת לברכות הראייה, כמו 'שהכל נהיה בדברו' לברכות הנהנין. [דומני שראיתי דבר זה פעם בשו"ת מנחת יצחק, ואין הפנאי כעת לחפש].

נ"ל שבשלמי ניסן על כיצד מברכין מדבר בזה, ולעת הפנאי.
על ידי עבד הזמן
ד' ינואר 17, 2018 8:59 pm
פורום: ויתהלך חנוך את האלקים
נושא: חומש עם רש"י?
תגובות: 4
צפיות: 102

Re: חומש עם רש"י?

הרואה לא הראה באיזה כיתה היו מבחנים כאלה בדרך כלל עם התחלת לימוד המקרא הלימוד מתבסס רק על החומש, ודרך זו אמורה להקנות לילד את ההבנה והידיעה הבסיסית שבקריאת גוף החומש, בכיתות יותר מתקדמות כאשר נוסף פי' רש"י אזי הבחינות מתמקדות בו. דוג' לדבר לא תמצא בבחינות בחשבון שאלות על חיבור וחיסור כאשר הגיעו...
על ידי עבד הזמן
ד' ינואר 17, 2018 8:37 pm
פורום: בית המדרש
נושא: לשון הרע לתועלת
תגובות: 8
צפיות: 154

Re: לשון הרע לתועלת

בלי לעיין כעת בדברי קדשו של הח"ח. יש לי מקום ספק מאי שנא איסור לשון הרע מאיסור להזיק שמותר לאדם לעשות כן לתועלתו (עביד איניש דינא לנפשיה במקום פסידא) אע"פ שהנזק שייגרם יהיה יותר גדול מן התועלת? אא"כ יימצא מקום שלא הותר דין זה אלא דווקא במקום שהתועלת רבה מן הנזק, אך לענ"ד אינו ידו...
על ידי עבד הזמן
ד' ינואר 17, 2018 3:15 pm
פורום: בית המדרש
נושא: תינוק המזיק
תגובות: 8
צפיות: 125

Re: תינוק המזיק

קראקובער כתב:
עבד הזמן כתב:עי' בבא קמא כא,ב תוד"ה אדם

שם מדובר שקיבל לשמור על הבית בתור שומר משא"כ פה.


נכון שלא קיבל שמירה, אך האם אין אנ"ס שבעל החנות לא מסכים שיכנס אדם אא"כ מקבל אחריות על מעשי ילדיו הקטנים?
על ידי עבד הזמן
ד' ינואר 17, 2018 10:07 am
פורום: בית המדרש
נושא: שומת נזיקין
תגובות: 9
צפיות: 115

Re: שומת נזיקין

לגרמ"מ פרבשטיין ישנה שיטה מחודשת בעניין והתפרסמה באיזה קובץ (אינני זוכר), ומן הסתם נכנסה לספר עין הדעת בהוצאת מוה"ק שמכיל את אסופת מאמריו שהתפרסמו בקבצים שונים. תו"ד הוא שמחשבים כמה האדם הניזק היה מוכן לשלם עבור משקפיו המשומשים וכדו' וזוהי השומה הקובעת, על סמך זה שכל דבר נמדד כפי ערכו...
על ידי עבד הזמן
ד' ינואר 17, 2018 10:04 am
פורום: בית המדרש
נושא: תינוק המזיק
תגובות: 8
צפיות: 125

Re: תינוק המזיק

עי' בבא קמא כא,ב תוד"ה אדם
על ידי עבד הזמן
ג' ינואר 16, 2018 9:53 pm
פורום: מקרא ותרגום
נושא: ו' יהיה ג' שבט
תגובות: 8
צפיות: 210

Re: ו' יהיה ג' שבט

האם הדברים אמורים דווקא לעניין אר"י?
אולי הסופות בארה"ב הם מחמת רמז זה?
על ידי עבד הזמן
ב' ינואר 15, 2018 8:29 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: מיהו הכותב העלום לבעל הדבר אברהם?
תגובות: 6
צפיות: 265

Re: מיהו הכותב העלום לבעל הדבר אברהם?

כמדומה שהגר"פ עפשטיין לא היה כותב על הדב"א ידידי אלא התייחס אליו מאד בכבוד בכתיבה
על ידי עבד הזמן
ב' ינואר 15, 2018 6:12 am
פורום: בית המדרש
נושא: אב ותולדה במלאכת מכה בפטיש
תגובות: 4
צפיות: 133

Re: אב ותולדה במלאכת מכה בפטיש

ז"ל הנימוק"י המכה בפטיש גם הוא באבות מלאכות והאו נקרא פי"ק בלע"ז שמפוצץ את הסלע לאחר שחצב את האבן סביב ומבדילה מן ההר קצת מכה בפטיש מכה גדולה והיא מתפרקת ונופלת והויא גמר מלאכה של אבן. וכל גמר מלאכה תולדת מכה בפטיש ובאמת ראיתי שיש להסב כוונתו שההכאה בפטיש היא האב וכל השאר הם תולד...
על ידי עבד הזמן
א' ינואר 14, 2018 11:02 pm
פורום: בית המדרש
נושא: אב ותולדה במלאכת מכה בפטיש
תגובות: 4
צפיות: 133

Re: אב ותולדה במלאכת מכה בפטיש

אורחות חיים מלוניל גם משמע שמכה בפטיש הוא אב וכל השאר תולדה תפארת ישראל פרק הבונה- מסתת תולדת מכה בפטיש ברמב"ם לש"ס ורבנו פרחיה בפרק במה מדליקין מבואר שתיקון הפתילה הוא תולדת מכב"פ בנימוק"י נראה שגמר מלאכה באבן הוא אב ושאר גמ"מ הוא תולדה (ויל"ע כי חילוק הנפעלים אינ חילו...
על ידי עבד הזמן
א' ינואר 14, 2018 8:11 pm
פורום: בית המדרש
נושא: להעיר ילדים לתפילת ערבית
תגובות: 2
צפיות: 103

להעיר ילדים לתפילת ערבית

בעל הילקוט יוסף סיפר בשיעורו השבועי שבהיותם ילידם בני 7-8 (מגיל שידעו לקרוא כראוי) היה אביהם בעל היביע אומר מעיר אותם בשובו לביתו כדי שיתפללו ערבית.
האם יש להלכה זו מקורות נוספים?
על ידי עבד הזמן
ש' ינואר 13, 2018 10:50 pm
פורום: אספקלריא
נושא: טעם בלימוד- עצות למי שלומד עם בחורים
תגובות: 11
צפיות: 583

Re: טעם בלימוד- עצות למי שלומד עם בחורים

ממעט נסיון שלי, להתקדם, שלא יווצר מצב שלמדנו שעה ולא התקדמנו לפחות חצי עמוד - עמוד, ואח"כ פעם הבאה לחזור על כך, תוך כמה פעמים הבחור מרגיש שהתחיל לתפוס קניין בגמרא, והמוטיבציה שלו עולה במילא גם להכנס יותר לסוגיות ולהבין אותם יותר. התקדמות לא נמדדת דווקא בשורות! במכתבים ומאמרים חלק א' כתוב כדברי...
על ידי עבד הזמן
ש' ינואר 13, 2018 8:20 pm
פורום: משפחות סופרים
נושא: הרב יעקב יצחק לויכטר ז"ל
תגובות: 18
צפיות: 973

Re: הרב יעקב יצחק לויכטר ז"ל

שמעתי מהגר"י שטרסר ראש כולל בית התלמוד, שכאשר הגיע בנו הגדול לזמן הכניסה לת"ת הלך להתייעץ עם מורו ורבו האבי עזרי להיכן לשלוח את בניו ופירט בפניו את שמות החיידרים של ירושלים. האבי עזרי שאלו בסוף הרשימה: ומה עם לויכטר? ענה לו הגרי"ש בהפתעה: אבל זה בית ספר? אמר האבי עזרי: "ומה רע בכ...
על ידי עבד הזמן
ש' ינואר 13, 2018 8:05 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: פורום חדש - הבה נתחכמה!
תגובות: 11
צפיות: 643

Re: פורום חדש - הבה נתחכמה!

נראה לי שאט אט האספלקריא הופכת לכזו שאינה מאירה...
על ידי עבד הזמן
ש' ינואר 13, 2018 8:03 pm
פורום: אספקלריא
נושא: טעם בלימוד- עצות למי שלומד עם בחורים
תגובות: 11
צפיות: 583

Re: טעם בלימוד- עצות למי שלומד עם בחורים

הרואה כתב:ממעט נסיון שלי,
להתקדם, שלא יווצר מצב שלמדנו שעה ולא התקדמנו לפחות חצי עמוד - עמוד, ואח"כ פעם הבאה לחזור על כך, תוך כמה פעמים הבחור מרגיש שהתחיל לתפוס קניין בגמרא, והמוטיבציה שלו עולה במילא גם להכנס יותר לסוגיות ולהבין אותם יותר.

התקדמות לא נמדדת דווקא בשורות!
על ידי עבד הזמן
ה' ינואר 11, 2018 9:51 pm
פורום: בית המדרש
נושא: האם להחמיר לא לעשות מלאכה ביו"ט שני של גלויות בבני ברק
תגובות: 21
צפיות: 1070

Re: האם להחמיר לא לעשות מלאכה ביו"ט שני של גלויות בבני ברק

יש מכתב של האבי עזרי באחד מקובצי ישורון שמצרף את השיטות באיסור לעשות מלאכה ביו"ט שני באר"י לאסור על יהודי מחו"ל שנמצא באר"י והחליט באמצע יו"ט להשתקע בה לעשות מלארכה מאותה החלטה ואילך
על ידי עבד הזמן
ה' ינואר 11, 2018 7:55 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: ◆ האם והיכן נכתב בפורום על... ◆
תגובות: 326
צפיות: 20292

Re: ◆ האם והיכן נכתב בפורום על... ◆

האם קיים אשכול שמרכז הפניות לחידושים/תשובות של גדולי ישראל מפורסמים שמוצנעים בספרים אחרים (ואני לא מדבר על קבצים תורניים)
לדוג' בשו"ת חינוך בית יהודה ניתן למצוא תשובות מהשל"ה ותשובה מהמר"ל מפראג

אם לא, אתכבד בפתיחתו...
על ידי עבד הזמן
ה' ינואר 11, 2018 3:44 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: 'ראתה שפחה על הים', האם נשארה 'שפחה'?
תגובות: 6
צפיות: 657

Re: 'ראתה שפחה על הים', האם נשארה 'שפחה'?

רבנו בחיי (שמות טו ב)
ואין כונת החכמים בזה שתהיה מעלת השפחה בענין ההשגה והחכמה יתרהעל השגת מעלת יחזקאל בן בוזי הנביא אלא הכונה שראתה שפחה על הים דבר שלא ראה יחזקאל
על ידי עבד הזמן
ד' ינואר 10, 2018 8:02 pm
פורום: בית המדרש
נושא: האם דיני בדיקת תולעים נמדדים רק ע"פ גדרי ההלכה
תגובות: 79
צפיות: 4139

Re: האם דיני בדיקת תולעים נמדדים רק ע"פ גדרי ההלכה

עושה חדשות כתב:כעת נתקלתי במו"מ של הלכה מסביב לענין בדיקת תולעים. לעיונכם:
תולעים.PDF

דיברתי עם הרב כותב המאמר, ושמעתי ממנו מי מקורותיו ובדקתי אצלם גם.
ומסתבר שדעת הגרשז"א ואחריו תלמידו הרב נויבירט לא הייתה דעתם נוחה מהתחדשות החומרות בתולעים.
על ידי עבד הזמן
ד' ינואר 10, 2018 7:49 pm
פורום: משפחות סופרים
נושא: ר' הלל כגן ויחוסו המפתיע
תגובות: 27
צפיות: 1261

Re: ר' הלל כגן ויחוסו המפתיע

האם קשור לאיש החסד הבני ברקי מחסידי צאנז זמיגארד ר' צבי זוננשין שנפטר לא מזמן?
על ידי עבד הזמן
ד' ינואר 10, 2018 7:15 am
פורום: אספקלריא
נושא: לא ללמוד הצלה כדי שלא יקרה אסון
תגובות: 70
צפיות: 1383

Re: לא ללמוד הצלה כדי שלא יקרה אסון

אליסף כתב:ראיתי רעיון זה בשם מרן הרב שך- שאמר לא ללמד עזרה ראשונה בבית יעקב כי זה יגרום שיצטרכו לזה.
אולי ב'במחיצתם' של לורנץ.
וגם בעיני צ"ע.

אולי תחפש ותעלה עבורנו

רשימת ההזויים מחפשת לצרף כוכב חדש לשורותיה.....
נכתב בציניות, למי שלא קרא תגובות קודמות
על ידי עבד הזמן
ג' ינואר 09, 2018 9:46 am
פורום: ויתהלך חנוך את האלקים
נושא: 2 שאלות חשובות (בעניינים רגישים)
תגובות: 228
צפיות: 21170

Re: 2 שאלות חשובות (בעניינים רגישים)

דיברתי עם אברך יקר בן ת"ח, שסיפר לי שבהגיע בנו לגיל מצוות הלך לשאול את הרב משה צדקה האם לדבר עמו על פגם הברית.
והשיבו הגר"מ: אביך דיבר איתך?, השיבו האברך שלא.
אמר לו הגר"מ גם אבי הרב יהודה צדקה לא דיבר איתי, ומה שאבי לא דיבר איתי אני לא דברתי עם בניי, וכך גם אתה תעשה.
על ידי עבד הזמן
ג' ינואר 09, 2018 9:38 am
פורום: בית המדרש
נושא: אשה בברכת הגומל אחר טיסה
תגובות: 18
צפיות: 331

Re: אשה בברכת הגומל אחר טיסה

אוהב אוצר כתב:הלכות ברכות - ברכות הנהנין, אסון ממש.
עיקר וטפל, היסח דעת, שינוי מקום, שיעורים, פת הבאה בכסנין מה כן ומה לא
יותר גרוע מקריעה בכותל והל' אבילות.

וכי אצל הגברים הכל בסדר בתחום זה עד שלא נשאר לנו להלין אלא על הנשים?!
על ידי עבד הזמן
ג' ינואר 09, 2018 9:33 am
פורום: אספקלריא
נושא: לא ללמוד הצלה כדי שלא יקרה אסון
תגובות: 70
צפיות: 1383

Re: לא ללמוד הצלה כדי שלא יקרה אסון

רק לשם הפיקנטריה והסקרנות שלי,
מישהו יודע האם קיים סניף הצלה באופקים?
ואם כן האם הינו עוד התבטאויות מהגרש"ד פינקוס בנושא?
על ידי עבד הזמן
ג' ינואר 09, 2018 9:31 am
פורום: בית המדרש
נושא: החזקת לומדי תורה
תגובות: 5
צפיות: 136

Re: החזקת לומדי תורה

גם להוציא יותר מחומש לא הותר אלא להחזקת לומדי תורה, ולא לשאר צדקות
על ידי עבד הזמן
ב' ינואר 08, 2018 10:53 pm
פורום: מקרא ותרגום
נושא: עונש יהודה על מכירת יוסף - תנחומא ויגש
תגובות: 8
צפיות: 139

Re: עונש יהודה על מכירת יוסף - תנחומא ויגש

ובמהרש"א בחא"ג סוטה שם הביא שבסדר עולם (פ"ב הובא גם בחזקוני בראשית לח,ב) איתא שער ואונן היו בני ז' שנים במיתתן
על ידי עבד הזמן
ב' ינואר 08, 2018 10:50 pm
פורום: בית המדרש
נושא: אשה בברכת הגומל אחר טיסה
תגובות: 18
צפיות: 331

Re: אשה בברכת הגומל אחר טיסה

אולי מתאים יותר להעתיק את זה באשכול על הגראי"ל אך לא אמנע מלהביאו כאן. אברך אחד שאל את הגראי"ל האם צריך לעבור בין חריצי הבלטות מחשש חמץ, והגראי"ל השיבו בחיוך: "בודאי שחובה גמורה היא, אך הואיל וזה מקום שי לחוש בו ביותר לחמץ לא יסמוך על אשתו או מישהו מבני ביתו אלא יעשה כן בעצמו&quo...
על ידי עבד הזמן
ב' ינואר 08, 2018 10:47 pm
פורום: בית המדרש
נושא: השוואות...
תגובות: 625
צפיות: 40658

Re: השוואות...

החיד"א במחזיק ברכה רפב יד מביא דעה שאם נמצא פסול בס"ת חדש בשבוע הראשון לקריאה בו אין להוציא ס"ת אחר דומיא דחתן שאין רואים לו נגעים בשבעת ימי המשתה.
על ידי עבד הזמן
ב' ינואר 08, 2018 3:00 pm
פורום: אספקלריא
נושא: לא ללמוד הצלה כדי שלא יקרה אסון
תגובות: 70
צפיות: 1383

Re: לא ללמוד הצלה כדי שלא יקרה אסון

עזריאל ברגר כתב:
עבד הזמן כתב:בעצם הסתירה היחידה שאני מוצא לרב פינקוס היא רק בצו המוסרי של קאנט

ומה עם האיסור לדור במקום שאין רופא?!

הנושא היה על פתיחת סניף הצלה.
רופאים מן הסתם היו ויש באופקים במידה משביעת רצון.
על ידי עבד הזמן
א' ינואר 07, 2018 11:34 pm
פורום: מקרא ותרגום
נושא: בת איש כנעני ושמו שוע
תגובות: 2
צפיות: 109

בת איש כנעני ושמו שוע

בלמכסה עתיק מביא ממדרש תלפיות שהייתה בתו של עשו.
האם נמצא מישהו שמפרש היאך נשא יהודה את בתו של עשו?
על ידי עבד הזמן
א' ינואר 07, 2018 11:31 pm
פורום: אספקלריא
נושא: לא ללמוד הצלה כדי שלא יקרה אסון
תגובות: 70
צפיות: 1383

Re: לא ללמוד הצלה כדי שלא יקרה אסון

וכאן אשים קנצי למיליי, דאע"פ שאנו באספקלריא, מ"מ שאיפתנו לאספקלראי מאירה.

באם אראה מקורות או תגובות ענייניות בעז"ה אגיב אם יהיה לי מה...

בעצם הסתירה היחידה שאני מוצא לרב פינקוס היא רק בצו המוסרי של קאנט
על ידי עבד הזמן
א' ינואר 07, 2018 11:30 pm
פורום: עיון תפילה וחקר פיוט
נושא: לראשונה - זמירות שבת מוגהות ע"פ כ"י ודפו"י
תגובות: 160
צפיות: 14508

Re: לראשונה - זמירות שבת מוגהות ע"פ כ"י ודפו"י

סליחה על ההקפצה

אך אשאל שוב, האם משיהו יודע היאך ניתן להשיג קובץ זמירות שבת זה במלואו?
האם כבר שזפן מכבש הדפוס?
על ידי עבד הזמן
א' ינואר 07, 2018 11:18 pm
פורום: אספקלריא
נושא: לא ללמוד הצלה כדי שלא יקרה אסון
תגובות: 70
צפיות: 1383

Re: לא ללמוד הצלה כדי שלא יקרה אסון

את הכותבים הנכבדים איני מכיר כ"כ, כך שאין בידי הכלים למדוד את סברתם. עם הגרש"ד פינקוס כן קצת זכיתי לבוא במגע. אפשר לצטט את גדו"י זצ"ל ושליט"א שתומכים בארגון הצלה, אבל קריאות געוועלד וסברות כרס גם אם התמלאו דרך גרונם של תלמידי חכמים נראה לי שמורידות מרמת הדיון ואם אני טועה אי...
על ידי עבד הזמן
א' ינואר 07, 2018 11:07 pm
פורום: אספקלריא
נושא: לא ללמוד הצלה כדי שלא יקרה אסון
תגובות: 70
צפיות: 1383

Re: לא ללמוד הצלה כדי שלא יקרה אסון

נראה לי שמקור הדברים של פותח האשכול הוא הרב פינקוס זצ"ל שזה היה אחד מהסיבות לכך שלא תמך כ"כ בפתיחת סניף הצלה בעירו אופקים. צוטט בעבר במוסף ש"ק של יתד, אחפש ואעלה בל"נ. מצ"ב רחמנא ליצלן מהאי דעתא כאשר אני מקבל התראה על ציטוט אני שמח יותר לקרוא תגובה עניינית עם מקורות. תודה ע...
על ידי עבד הזמן
א' ינואר 07, 2018 10:03 pm
פורום: אספקלריא
נושא: לא ללמוד הצלה כדי שלא יקרה אסון
תגובות: 70
צפיות: 1383

Re: לא ללמוד הצלה כדי שלא יקרה אסון

עבד הזמן כתב:נראה לי שמקור הדברים של פותח האשכול הוא הרב פינקוס זצ"ל
שזה היה אחד מהסיבות לכך שלא תמך כ"כ בפתיחת סניף הצלה בעירו אופקים.
צוטט בעבר במוסף ש"ק של יתד, אחפש ואעלה בל"נ.

מצ"ב
על ידי עבד הזמן
א' ינואר 07, 2018 9:21 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: י"ז טבת - יום שנסתלקה נבואה מישראל
תגובות: 30
צפיות: 550

Re: י"ז טבת - יום שנסתלקה נבואה מישראל

הכל בכתב כתב: אבל על השאר אני שואל, האיך יודעים יום הפטירה של השבטים בני יעקב וכדו', מה שלא נכתב לא בגמ' ולא במדרש????

זכורני שיש במדרש על תאריכי פטירת בני יעקב

עבור לחיפוש מתקדם