מפרשי האוצר - גירסת נסיון
חיפוש גוגל בפורום:

החיפוש הניב 29 תוצאות

עבור לחיפוש מתקדם

על ידי יעקב
ב' מאי 24, 2010 8:27 pm
פורום: אוצר החכמה - תמיכה טכנית
נושא: פתיחת ספר היכן שנסגר
תגובות: 5
צפיות: 1282

Re: פתיחת ספר היכן שנסגר

זה אחד מהדברים הכי מפריעים באוצר.
אצלי זה גם ללא כל ניתוק.
על ידי יעקב
ב' מאי 24, 2010 6:40 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: פדיון הבן ע"י זכין של בכור דעלמא
תגובות: 30
צפיות: 4576

פדיון הבן ע"י זכין של בכור דעלמא

בספר חבצלת השרון במדבר עמ' תרד, מובא מעשה שהיה באחד שילד בן פשוט וכולם היו סבורים שהוא בכור ומפני כבוד הבריות לא היה אפשר לגלות שאינו בכור, ושמעתי שהגר"א גניחובסקי הציע פתרון והוא לפדות בברכה והאב יכוין במחשבתו שהוא פודה (מדין זכין) בכור מאן דהוא בעולם שלא נפדה וכדעת הפוסקים דשליח יכול לפדות. ה...
על ידי יעקב
א' מאי 23, 2010 11:56 am
פורום: אוצר החכמה - תמיכה טכנית
נושא: הוספת ו ה ש
תגובות: 6
צפיות: 1267

Re: הוספת ו ה ש

בעיה ידועה, מה לא הבנתם?
יש מילים שבחיפוש עם הוספת ו ה ש, לא יתקבלו תוצאות, ובלי הוספת ו ה ש, יתקבלו, מלבד אם יוסיפו +,
על ידי יעקב
א' מאי 23, 2010 11:45 am
פורום: אוצר החכמה - תמיכה טכנית
נושא: שו"ע מ"י
תגובות: 3
צפיות: 1111

Re: שו"ע מ"י

אם תכתבו בחפש ספר רק המילים שלחן ערוך, לא יתקבל תוצאה של מהודרת מ"י, אלא אם יתוסף המילים מ"י.
על ידי יעקב
ו' מאי 21, 2010 8:53 am
פורום: אוצר החכמה - תמיכה טכנית
נושא: שו"ע מ"י
תגובות: 3
צפיות: 1111

שו"ע מ"י

כשכותבים שלחן ערוך בלב ומצעים חיפוש ספר, הוצאת מכון ירושלים לא מתקבלת, מלבד אם מוספים מכון ירושלים,
היתכן?
על ידי יעקב
ו' מאי 21, 2010 8:20 am
פורום: אוצר החכמה - הצעות לספרים חדשים
נושא: שו"ת יביע אומר
תגובות: 39
צפיות: 5282

Re: שו"ת יביע אומר

צריך לעשות עצומה לבנו!!!!!!
על ידי יעקב
ו' מאי 21, 2010 8:19 am
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: בעלות אב על בנו
תגובות: 23
צפיות: 3489

Re: בעלות אב על בנו

יש נידון מענין לגבי מכירת ילידם תעיין שם..... ספר חסידים (סי' רמ"ה) הביא מנהג זה, ובן במעבר יבק (שפת אמת פי"ג) ובשו"ת חת"ס (חו"מ קיא) דברי חיים (שער ההשובות בהגה אנשי שם סי' מח) ובתשורות ש"י (מהדו"ק רכח) ובשו"ת ויצבר יוסף (סי' כב). אולם ובשו"ת חת"ס ש...
על ידי יעקב
ו' מאי 21, 2010 8:12 am
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: 'קצת קדושה' בבכורות
תגובות: 26
צפיות: 3240

Re: קצת קדושה

הפדיון הוא לא פדיון הקדושה אלא חיוב מדין מתנות כהונה לתת ה' סלעים לכהן. בתשובת רדב"ז (ח"א סי' תצ"ו) כ' בזה"ל, דבשאר מתנות כהונה לא שייך פדייה אלא נתינה, כגון חלה ותרומה הזרוע והלחיים והקיבה וראשית הגז דכל אלו כתוב בהו נתינה, משום דמצותן בהכי, אבל פדיון הבן ופטר חמור דמצותן נמי ב...
על ידי יעקב
ה' מאי 20, 2010 9:18 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: נטילת ידים לכהנים ע"י הבכורים - מקור
תגובות: 3
צפיות: 1198

Re: מחפש מקור

מקבל כתב:יש נושא שלם אם לבכורים לאחר הפדיון נשאר קדושה, כנראה זה לקוח משם.
למעשה זה משנ"ב מפורש [קכח, כב] יעו"ש.

התכוונתי על המ"ב, אבל שאלתי מהיכן המקור למ"ב.
על ידי יעקב
ה' מאי 20, 2010 9:05 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: נטילת ידים לכהנים ע"י הבכורים - מקור
תגובות: 3
צפיות: 1198

נטילת ידים לכהנים ע"י הבכורים - מקור

מהיכן הענין שהבכורים נוטלים ידים לכהנים כשאין לוי?
על ידי יעקב
ה' מאי 20, 2010 11:26 am
פורום: אוצר החכמה ברשת - האתר
נושא: מחירון
תגובות: 8
צפיות: 2046

Re: מחירון

נו כבר יש מחירים?
על ידי יעקב
ה' מאי 20, 2010 11:25 am
פורום: אוצר החכמה ברשת - האתר
נושא: בקשה לשליחת מאמר
תגובות: 8
צפיות: 2086

Re: בקשה לשליחת מאמר

יש דברים שא"א להבין איך הסתדרו עד היום!!!, אחד מהם זהזה....
על ידי יעקב
ב' מאי 17, 2010 2:51 pm
פורום: בית המדרש
נושא: לעבור לפני המתפלל
תגובות: 20
צפיות: 2649

Re: לעבור לפני המתפלל

יש שמועה בפונביז' עד שנגמר המנין, יש מקור בנושא.
תכלעס מכל התשובות לאקבלתי דבר ברור, היעלה על הדעת שאצטרך להמתין לצדיק שהחליט להתפלל חצי שעה?
על ידי יעקב
ב' מאי 17, 2010 2:47 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: פדיון הבן
תגובות: 3
צפיות: 1440

Re: פדיון הבן

במחנ"א שם בסוף יש נושא של תפיסה של הבכור עצמו, היעלה על הדעת?
על ידי יעקב
ב' מאי 17, 2010 2:35 pm
פורום: אוצר החכמה - תמיכה טכנית
נושא: שינוי
תגובות: 3
צפיות: 1187

שינוי

אם יש אפשר
על ידי יעקב
א' מאי 16, 2010 11:17 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: פדיון הבן
תגובות: 3
צפיות: 1440

פדיון הבן

יש מושג תפיסה בפדיון הבן?
על ידי יעקב
א' מאי 16, 2010 7:42 pm
פורום: אוצר החכמה - הצעות ליעול ושיפור השימוש בתוכנה
נושא: חיפוש תוכן
תגובות: 1
צפיות: 796

חיפוש תוכן

היה מן הראוי שכמו שיש חיפוש מחבר וספר, יהיה גם חיפוש נושא, כלומר כל הספרים עמ"ס בב"מ, בכתיבת בב"מ בלבד, אמנם גם היום זה נמצא בנושאים, מ"מ זה הרבה טירחה, וכן אם כותבים בחיפוש סר את הנושא הוא מביא אבל לא הכל, כלומר אם אכתוב מקואות, לא אקבל את מי שכתב מקוואת, פשוט חבל.
על ידי יעקב
ג' מאי 11, 2010 8:14 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: שואל שלא מדעת
תגובות: 4
צפיות: 1555

Re: שואל שלא מדעת

במחנ"א [גזילה כ] מובא מחלוקת ראשונים אם שואל שלא מדעת כשלא מחסר מהבעלים אם הוי גזלן או לא,
ובנוסף בעונג יו"ט [מח בהג"ה] כ' דליכא דין ז"נ וזל"ח כשנוטל מהבעלים,
כך שדבריכם צ"ב
עכ"פ ממש תודה רבה.
על ידי יעקב
ב' מאי 10, 2010 10:44 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: שואל שלא מדעת
תגובות: 4
צפיות: 1555

שואל שלא מדעת

מה החילוק בין שואל שלא מדעת לזה נהנה וזה לא חסר?
על ידי יעקב
ו' מאי 07, 2010 1:43 pm
פורום: אוצר החכמה - הצעות לספרים חדשים
נושא: הרב דזמיטרובסיקי
תגובות: 4
צפיות: 891

Re: הרב דזמיטרובסיקי

אולי תעשו עידכון חצי שנתי...
על ידי יעקב
ו' מאי 07, 2010 1:42 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: מודה במקצת
תגובות: 5
צפיות: 2074

Re: מודה במקצת

היכן נמצא הספר מחקר בסוגיות, אולי תצרף את זה,
על ידי יעקב
ה' מאי 06, 2010 8:13 am
פורום: אוצר החכמה - הצעות לספרים חדשים
נושא: הרב דזמיטרובסיקי
תגובות: 4
צפיות: 891

הרב דזמיטרובסיקי

הן ידעתם שאין לומד שלא משתמש בספרי הרב דזימטרובסקי, הן בנתיבות והן בשב שמעתתא ועו"ס, לא חבל?
על ידי יעקב
ה' מאי 06, 2010 8:07 am
פורום: אוצר החכמה - תמיכה טכנית
נושא: חזו"א
תגובות: 5
צפיות: 1675

Re: חזו"א

התלונתי על זה מיד אחרי העידכון!
על ידי יעקב
ה' מאי 06, 2010 8:06 am
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: מודה במקצת
תגובות: 5
צפיות: 2074

Re: מודה במקצת

אני מכיר את זה מבפנים,אבל אין לי סורק עם פיענוח....
אולי באמת הגיע הזמן שיכניסו את ז לאוצר.
על ידי יעקב
ד' מאי 05, 2010 2:08 pm
פורום: אוצר החכמה - תמיכה טכנית
נושא: חזו"א
תגובות: 5
צפיות: 1675

Re: חזו"א

כבר יותר מחצי שנה!
על ידי יעקב
ד' מאי 05, 2010 7:53 am
פורום: אוצר החכמה - הצעות לספרים חדשים
נושא: ליקוטים
תגובות: 2
צפיות: 881

ליקוטים

ליקוטים על מסכת מקואות
על ידי יעקב
ד' מאי 05, 2010 7:51 am
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: מודה במקצת
תגובות: 5
צפיות: 2074

מודה במקצת

אתם יודעים אולי מי שהוא שעשה עבודה רצינית על כל הנושא,[לא חידושים,אלא מבט כללי].
על ידי יעקב
ד' מאי 05, 2010 7:47 am
פורום: אוצר החכמה ברשת - האתר
נושא: כמה יעלה מוסד הרב קוק
תגובות: 9
צפיות: 3017

Re: כמה יעלה מוסד הרב קוק

מה זה בטוח יכנס?
על ידי יעקב
ד' מאי 05, 2010 7:27 am
פורום: אוצר החכמה ברשת - האתר
נושא: מחירון
תגובות: 8
צפיות: 2046

מחירון

כמה יעלה לי עידכון אחרון עם כבר עידכנת את השיורים בתוכנה האחרון [עלה מאתים ומשהו..], כעת אי מעונין רק בעידכון של הספרים.

עבור לחיפוש מתקדם