מפרשי האוצר - גירסת נסיון
חיפוש גוגל בפורום:

החיפוש הניב 638 תוצאות

עבור לחיפוש מתקדם

על ידי יואל שילה
ה' דצמבר 05, 2019 4:44 pm
פורום: בית המדרש
נושא: דברי חלקות ופיתוי
תגובות: 9
צפיות: 309

Re: דברי חלקות ופיתוי

אם זו עבירה - הרי שכמעט כולם עוברים עליה
ומי שלא עובר עליה נחשב כיצור לא חברתי
הדוגמאות של ארחות צדיקים לחנופה האסורה הם של חיזוק דברים שליליים, אך כותב שיחניף אדם לאשתו מפני שלום ביתו ולבעל חובו שלא ילחצנו.
על ידי יואל שילה
ה' דצמבר 05, 2019 12:32 pm
פורום: בית המדרש
נושא: דברי חלקות ופיתוי
תגובות: 9
צפיות: 309

Re: דברי חלקות ופיתוי

וכי מי שמתעניין ביום ההולדת ובנכדים של האחר כדי לרכוש את אהדתו - למרות שמצד האמת זה לא מעניין אותו מילימטר - הוא אחד בפה ואחד בלב? וכי מי שאומר לשני שהמאמר שלו מושקע - למרות שלא מצא חן בעיניו ביותר - הוא אחד בפה ואחד בלב? וכי מי שדוקר כל הזמן את הזולת באומרו להם את האמת בפרצוף - הוא התכלית הנרצית, ו...
על ידי יואל שילה
ה' דצמבר 05, 2019 12:21 pm
פורום: בית המדרש
נושא: טשולנט על אש גלויה שהוסיפו לתוכו מים מהמיחם בשבת
תגובות: 44
צפיות: 598

Re: טשולנט על אש גלויה שהוסיפו לתוכו מים מהמיחם בשבת

לא הבנתי, אין הרגילות לבשל על כירה חשמלית, וכוונתי אפילו לאלו שאין בהן עוצמות להט שונות אלא עוצמה קבועה?
אני מכיר כמה וכמה אנשים שזה אמצעי הבישול שלהם, בהיותם גרים במקום שאין חיבור לגז.
כמובן שנוח יותר כשיש כמה עוצמות חום, אך לא תמיד מכשיר כזה זמין להם.
על ידי יואל שילה
ה' דצמבר 05, 2019 1:17 am
פורום: בית המדרש
נושא: טשולנט על אש גלויה שהוסיפו לתוכו מים מהמיחם בשבת
תגובות: 44
צפיות: 598

Re: טשולנט על אש גלויה שהוסיפו לתוכו מים מהמיחם בשבת

א- סוף סוף מישהו שעונה לי לעניין! אכן דברי הריטב"א הם פירכא לדברי, ואצטט את לשונו לטובת הציבור כל שבא בחמין מלפני השבת. פירוש כל מליח שבא בחמין מלפני השבת הרי הוא כמבושל ולפיכך שורין אותו בחמין בשבת. פירוש לפי שאין בישול אחר בישול, והקשו התוספות דהא אמרינן בפרק במה מדליקין (לעיל ל"ד א') מפ...
על ידי יואל שילה
ד' דצמבר 04, 2019 10:00 pm
פורום: בית המדרש
נושא: טשולנט על אש גלויה שהוסיפו לתוכו מים מהמיחם בשבת
תגובות: 44
צפיות: 598

Re: טשולנט על אש גלויה שהוסיפו לתוכו מים מהמיחם בשבת

ענין החיתוי בגחלים הוא הגברת האש. איני רואה שום הבדל בין זה לבין סיבוב כפתור המביא לידי הגברת האש. אדרבה, אם גזרו בגחלים, קל וחומר זה. ועוד בגחלים מצינו חשש שמא נשאר ניצוץ קטן ויחתה בו... וכן הגברת האש נעשית בהיסח הדעת כפעולה שבשגרה. גא''מ. וחושבני שזו פשטות הסברא של האחרונים האוסרים גם בכיריי הגז ...
על ידי יואל שילה
ד' דצמבר 04, 2019 9:57 pm
פורום: בית המדרש
נושא: טשולנט על אש גלויה שהוסיפו לתוכו מים מהמיחם בשבת
תגובות: 44
צפיות: 598

Re: טשולנט על אש גלויה שהוסיפו לתוכו מים מהמיחם בשבת

כמובן שלזה התכוונתי (דהיינו איננו סומך על עירוב חוטין דידן), ולא חשבתי שצריך לפרש לת"ח מופלג כמותו (ומן הסתם הדר"ג שליט"א הבין את כוונתי אלא שרצה להבהיר את הדברים) גם עירוב שכולו מחיצות ויש רק צוה"פ אחת בכניסה - צריך לדון האם נדנוד החוטים שלה פוסל אותה לפני כמה שבועות נצרכתי ליי...
על ידי יואל שילה
ד' דצמבר 04, 2019 9:50 pm
פורום: בית המדרש
נושא: טשולנט על אש גלויה שהוסיפו לתוכו מים מהמיחם בשבת
תגובות: 44
צפיות: 598

Re: טשולנט על אש גלויה שהוסיפו לתוכו מים מהמיחם בשבת

היינו הך? אפשר לבשל בחום נמוך והמניח בשבת תבשיל לכתחילה על אש נמוכה לכאורה שייך בו "מיחזי כמבשל". מה שאין דרך לבשל על פלטה הוא בגלל המבנה והייעוד שלה ולא קשור לחום הנמוך בפלטה יש שני חסרונות - החום נמוך, וגם לא ניתן לשנותו באש המכוונת על להבה קטנה יש רק חסרון אחד - שהאש קטנה, אבל אין החסר...
על ידי יואל שילה
ד' דצמבר 04, 2019 4:39 pm
פורום: בית המדרש
נושא: טשולנט על אש גלויה שהוסיפו לתוכו מים מהמיחם בשבת
תגובות: 44
צפיות: 598

Re: טשולנט על אש גלויה שהוסיפו לתוכו מים מהמיחם בשבת

אשמח שתסביר לי את דבריו שבתחילה ביאר את טעם הגזירה לשיטות השונות, ולאחר מכן טען שבגז שאין דרכו להתמעט לא שייכת גזירה זו, ואז שאל על עצמו אולי יש לגזור שמא יביא עצים חדשים ומה שלא גזרו הוא כי העצים היו מאוחסנים רחוק, ודחה שלא גזרו גם כשיש מספיק עצים קרובים, ואז כתב שלכן אפשר להתיר בכיסוי האש בלבד בלי...
על ידי יואל שילה
ד' דצמבר 04, 2019 4:05 pm
פורום: בית המדרש
נושא: טשולנט על אש גלויה שהוסיפו לתוכו מים מהמיחם בשבת
תגובות: 44
צפיות: 598

Re: טשולנט על אש גלויה שהוסיפו לתוכו מים מהמיחם בשבת

ענין החיתוי בגחלים הוא הגברת האש. איני רואה שום הבדל בין זה לבין סיבוב כפתור המביא לידי הגברת האש. אדרבה, אם גזרו בגחלים, קל וחומר זה. ועוד בגחלים מצינו חשש שמא נשאר ניצוץ קטן ויחתה בו... וכן הגברת האש נעשית בהיסח הדעת כפעולה שבשגרה. ברוך השב עובר ושב ראה את לשון המ"ב רנג ס"ק יד 'שכסה הגח...
על ידי יואל שילה
ד' דצמבר 04, 2019 3:09 pm
פורום: בית המדרש
נושא: טשולנט על אש גלויה שהוסיפו לתוכו מים מהמיחם בשבת
תגובות: 44
צפיות: 598

Re: טשולנט על אש גלויה שהוסיפו לתוכו מים מהמיחם בשבת

כמובן, כפי שציינתי שגם בביתי אין משהין על אש גלויה... מי שלא סומך על עירוב של חוטין שכח את המשנה הראשונה במסכת עירובין אין מי שאומר שאין לסמוך על צוה"פ, השאלה רק היכן היתר זה אמור, וממילא השאלה הזו רלוונטית לכולם, פרט למי שכלל לא מטלטל אפילו לא ביו"ט [שהרי בטלטול שלא לצורך יו"ט צריך ה...
על ידי יואל שילה
ד' דצמבר 04, 2019 1:26 pm
פורום: בית המדרש
נושא: טשולנט על אש גלויה שהוסיפו לתוכו מים מהמיחם בשבת
תגובות: 44
צפיות: 598

Re: טשולנט על אש גלויה שהוסיפו לתוכו מים מהמיחם בשבת

כדכד כתב:לענ"ד סברת הגרע"י אינה משום החום הנמוך בפלטה אלא משום שהפלטה מיועדת לחימום ולא לבישול ולכן הנחת תבשילים עליה אינה נראית כבישול

התכוונתי למה שכתבת, דהיינו הך, בשל החום הנמוך אין הדרך לבשל עליה
על ידי יואל שילה
ד' דצמבר 04, 2019 12:33 pm
פורום: בית המדרש
נושא: טשולנט על אש גלויה שהוסיפו לתוכו מים מהמיחם בשבת
תגובות: 44
צפיות: 598

Re: טשולנט על אש גלויה שהוסיפו לתוכו מים מהמיחם בשבת

הפוסקים מביאים כראיה לאיסור חזרה ושהיה על גז את הפנים מאירות (א' פ"ד) שאסר שהיה גם במערכת המחוממת ע"י נוזל ספירט, ונפלאתי על דבריהם, כי הוא עצמו מבאר את עצמו 'ואין לומר דאין שייך כאן חיתוי דאין כאן גחלים אלא משקה הדולק דהא חזינן דכשממרסין בתוך המשקה הלהב עולה יותר ויש לחוש ג"כ כמו בחי...
על ידי יואל שילה
ג' דצמבר 03, 2019 10:45 pm
פורום: בית המדרש
נושא: טשולנט על אש גלויה שהוסיפו לתוכו מים מהמיחם בשבת
תגובות: 44
צפיות: 598

Re: טשולנט על אש גלויה שהוסיפו לתוכו מים מהמיחם בשבת

העירוב הפרטי שלי כולל רק את הבית שלי ושל השכנים, ויש בו צוה"פ אחת בלבד. בנוסף אני אחרי על העירוב ברכסים, וכן על כ-15 עירובים שכונתיים ברכסים. מי שמכיר את הפרקטיקה יודע שאין שום מצב שחוט לא יזוז וכבר ביקש אחד מהפוסקים החשובים שבדור שיעשו חוטים מבטון - ובזאת הראה את בורותו במציאות חוט זז היה לעול...
על ידי יואל שילה
ג' דצמבר 03, 2019 7:02 pm
פורום: בית המדרש
נושא: טשולנט על אש גלויה שהוסיפו לתוכו מים מהמיחם בשבת
תגובות: 44
צפיות: 598

Re: טשולנט על אש גלויה שהוסיפו לתוכו מים מהמיחם בשבת

וכמו בנידון הקודם שלנו, כבודו מתעלם מכך שעמדתו היא בניגוד לעמדת גדולי ההוראה בדורינו. ובכן, ביום שכת"ר ואני נהיה פוסקי הדור, (ובס"ד לא ירחק), אכן נכריע יחד את ההלכה כפי סברתינו (ואני הקט' סבור כמותך זמ"ר) שאין חשש חיתוי בכה"ג. כרגע עדיין לא יצא טבענו בעולם, ומשום מה(?) הציבור נו...
על ידי יואל שילה
ג' דצמבר 03, 2019 6:09 pm
פורום: בית המדרש
נושא: טשולנט על אש גלויה שהוסיפו לתוכו מים מהמיחם בשבת
תגובות: 44
צפיות: 598

Re: טשולנט על אש גלויה שהוסיפו לתוכו מים מהמיחם בשבת

והוספתי על דבריך ש'מיחזי כמבשל' הוא מושג שנאמר בהקשר של חזרה ממקום שאינו מקום בישול למקום בישול, ולא בחזרה ממקום בישול למקום בישול.
על ידי יואל שילה
ג' דצמבר 03, 2019 5:23 pm
פורום: בית המדרש
נושא: טשולנט על אש גלויה שהוסיפו לתוכו מים מהמיחם בשבת
תגובות: 44
צפיות: 598

Re: טשולנט על אש גלויה שהוסיפו לתוכו מים מהמיחם בשבת

היטב דיבר הגר"י שילה שליט"א שזה נקרא להרגיז... אין לי בעיה עם להרגיז. יש לי בעיה לומר טעויות. אשמח שתיידעני היכן טעיתי. אם ברצונך לגזור גזירות חדשות שלא גזרו חז"ל - זה מובן, מאחר ובאמת זה מכשול מצוי, ולכן ציינתי שמן הסתם ארגיז. אבל אם אתה מבין שאין לנו לגזור מעצמנו גם על דברים סבירים...
על ידי יואל שילה
ג' דצמבר 03, 2019 3:31 pm
פורום: בית המדרש
נושא: טשולנט על אש גלויה שהוסיפו לתוכו מים מהמיחם בשבת
תגובות: 44
צפיות: 598

Re: טשולנט על אש גלויה שהוסיפו לתוכו מים מהמיחם בשבת

על 'מיחזי כמבשל' לא חשבתי
האם יש לך הוכחה שבכח 'מיחזי כמבשל' לאסור את התבשיל?
כלומר, אם נבודד את רעשי הרקע - הוציאו סיר מעל האש הגלויה ע"מ להחזירו, וכן, לדעת החזו"א, הוציאו סיר מעל הפלטה החשמלית ע"מ להחזירה - האם נאסר?
על ידי יואל שילה
ג' דצמבר 03, 2019 1:47 pm
פורום: בית המדרש
נושא: טשולנט על אש גלויה שהוסיפו לתוכו מים מהמיחם בשבת
תגובות: 44
צפיות: 598

Re: טשולנט על אש גלויה שהוסיפו לתוכו מים מהמיחם בשבת

אם יורשה לי מעט לעצבן, ולשאול מנין כל כך פשוט שאש דידן לא נחשבת כגרופה וקטומה? הרי לא מדובר שבישלו בשבת, אלא שעברו על גזירת חזרה, שהיא נובעת מחשש חיתוי. החיתוי שחששו לו חז"ל הוא הפעולה הסטנדרטית של נענוע הגחלים, שנובעת מכך שגחל נשרף ונגמר, ולכן צריך לנענע את הגחלים הן כדי שגחלים 'טריים' יותר יה...
על ידי יואל שילה
ה' נובמבר 28, 2019 10:36 pm
פורום: לשכת הסופרים
נושא: עזרה - וורד
תגובות: 390
צפיות: 76612

Re: עזרה - וורד

מצאנו אופן שיכול אדם להערים על הוורד וליצור הפניה מקושרת בקלות ובזריזות. אל יטרח ואל ייצור סימניה כלל. וממילא לא יצטרך לחפש ברשימת הסימניות. ומה יעשה? ילך הכותב אל המקום שהוא רוצה להפנות אליו. דרך משל, לד"ה והנה או לשדה 11. יוסיף אנטר לפני ד"ה והנה או השדה 11, וגם אחריהם. כך יעמוד כל אחד ...
על ידי יואל שילה
ד' נובמבר 27, 2019 8:35 pm
פורום: בית המדרש
נושא: גארטל מזויף, צדיק מזויף, ענין מזויף
תגובות: 16
צפיות: 665

Re: גארטל מזויף, צדיק מזויף, ענין מזויף

אשתמש בדוגמא מספרה של רות קפלר 'הנורמאלי האחרון' שם מסופר על חולה נפש, שרואה מראות דמיוניות של נבואה, ומתנבא על ירושלים ולובש גלימה ותוקע בשופר ושר, וסביבו מתקבצים רבים וזורקים לו כסף לכובע, וכך הוא מתפרנס. ושאלו האם זה כסף כשר, שהרי הוא לא באמת נביא. והשיבו לה שגם הצופים יודעים שהוא לא באמת נביא, ו...
על ידי יואל שילה
ד' נובמבר 27, 2019 3:52 pm
פורום: לשכת הסופרים
נושא: עזרה - וורד
תגובות: 390
צפיות: 76612

Re: עזרה - וורד

האם יש אפשרות בוורד לסדר הערות שוליים באופן רציף ללא קפיצת שורה כמו באנצ"ת או באנצ"פ? למיטב ידיעתי - אי אפשר בדרכים "קונבנציונליות". (אפשר לעשות זאת בעת העימוד הסופי באמצעות תיבות טקסט, וזה כמובן הרבה עבודה, אא"כ מישהו יכתוב/כתב לזה מאקרו מורכב מאוד ). בתוסף של הר' רחמים יע...
על ידי יואל שילה
ד' נובמבר 27, 2019 3:45 pm
פורום: לשכת הסופרים
נושא: עזרה - וורד
תגובות: 390
צפיות: 76612

Re: עזרה - וורד

יוצא פוניבז' כתב:מצאתי הפתרון לדוגמא לחיפוש גרשיים וגרש [\"\'], ולחיפוש כל סוגי הסוגריים בלי הטקסט שביניהם [\[\]\(\)], ולהשתמש בקודים כלליים
יש"כ לכל המסייעים

זה ברור, אבל לא תוכל להגדיר הגדרות שונות לכל מרכיב, כלומר גודל 12 לסוגרים וגודל 10 לטקסט
על ידי יואל שילה
ג' נובמבר 26, 2019 2:04 pm
פורום: בית המדרש
נושא: זמני היום| חצות אליבא דהמג"א
תגובות: 50
צפיות: 664

Re: זמני היום| חצות אליבא דהמג"א

1. איך מגדירים כוכבים בינונים. ללא עזרת השקיעה. כאילו איננה? 2. האם עד ל-14 דקות מהשקיעה יש וודאי 6 כוכבים בינונים? וארחיב בשאלה; ידוע שיש מחלוקת בין התנאים רבי יהודה, ורבי נחמיה, ורב יוסי. שורש מחלוקתם על פי המבואר בראשונים הוא, מתי וודאי יש כבר שלושה כוכבים בינונים ללילה. לפי זה חייב להיות שאין א...
על ידי יואל שילה
ג' נובמבר 26, 2019 9:46 am
פורום: בית המדרש
נושא: ברכת הגומל למי שעבר ניתוח ל"קיצור קיבה"
תגובות: 8
צפיות: 227

Re: ברכת הגומל למי שעבר ניתוח ל"קיצור קיבה"

אין לי בעיה אם תגדיר ניתוח בלפרוסקופיה כסכנה, אבל לומר שניתח פתוח אינו סכנה, רק מפני הסיבה שבדרך כלל מצליחים גם להוציא אותו מהסכנה - משולל הגיון בעיני. וזו הטענה שלי גם על מי שטס או נוהג במהירות גבוהה - כעת הוא מקום סכנה, וזה שבדרך כלל מצליחים לצאת לשלום מהסכנה - לא עושה שלא היתה כאן סכנה. הדמיון לא...
על ידי יואל שילה
ג' נובמבר 26, 2019 1:15 am
פורום: בית המדרש
נושא: זמני היום| חצות אליבא דהמג"א
תגובות: 50
צפיות: 664

Re: זמני היום| חצות אליבא דהמג"א

1. האם יש כוכבים לפני השקיעה כל יום? 2. האם בזמן השקיעה היינו בשקיעה עצמה יש שני כוכבים בינונים? 3. או והאם יש שני כוכבים בתוך השתי דקות שלאחר השקיעה? 4. כמה כוכבים יש בסך הכל לאחר כ-2-3 דקות מהשקיעה (כולל כולם, הן הגדולים והן הבינונים)? 5. מה הפשר לכך שרק הצופים החדשים מצאו את הכוכבים בתוך הרבע שע...
על ידי יואל שילה
ב' נובמבר 25, 2019 11:53 pm
פורום: בית המדרש
נושא: ברכת הגומל למי שעבר ניתוח ל"קיצור קיבה"
תגובות: 8
צפיות: 227

Re: ברכת הגומל למי שעבר ניתוח ל"קיצור קיבה"

אדם עם שלשה חתכים זעירים בבטן יכול לשרוד
אדם עם בטן חתוכה לא יכול לשרוד
על ידי יואל שילה
ב' נובמבר 25, 2019 3:37 pm
פורום: בית המדרש
נושא: בתשע חנויות שנמצא בשר ביד ספק יהודי
תגובות: 8
צפיות: 150

Re: בתשע חנויות שנמצא בשר ביד ספק יהודי

מי הבנאדם לא מעניין אותך בכלל, אלא רק האם הבשר כשר, כלומר, מאיזו חנות הוא נלקח
מצידך גוי שיקנה מחנות כשרה - תתייחס אליו כלפי זה כאילו יהודי לקח
הזהות שלו היא רק הדרך כדי לדעת האם הבשר כשר
ומאחר והספק התחיל מחוץ למקום הקביעות - הרי שאזלינן בתר רובא
על ידי יואל שילה
ב' נובמבר 25, 2019 11:44 am
פורום: בית המדרש
נושא: זמני היום| חצות אליבא דהמג"א
תגובות: 50
צפיות: 664

Re: זמני היום| חצות אליבא דהמג"א

אינני יודע לענות על כל השאלות מהסגנון איך הרב ההוא לא ראה. נתון שלא הבאתם בחשבון הוא שכיפת השמים משתנה בכל יום, מאחר ואנו מודדים את הלילות לפי מצב השמש, אך השמש משנה את מקומה על פני כיפת הכוכבים בקצב של כמעלה אחת בכל יום, ומשלימה סיבוב בשנה, וממילא בכל יום כל כוכב נמצא במיקום שונה כלפי האופק [שמוסתר...
על ידי יואל שילה
ב' נובמבר 25, 2019 11:00 am
פורום: בית המדרש
נושא: בתשע חנויות שנמצא בשר ביד ספק יהודי
תגובות: 8
צפיות: 150

Re: בתשע חנויות שנמצא בשר ביד ספק יהודי

אתה אומר בדיוק כמוני, לא רואה את ההבדל בינינו
על ידי יואל שילה
ב' נובמבר 25, 2019 12:55 am
פורום: לשכת הסופרים
נושא: עזרה - וורד
תגובות: 390
צפיות: 76612

Re: עזרה - וורד

זה כבר ניתן לעשות
פתח את החלף קונטרול+H, עבור ללשונית 'חיפוש', פתח את 'חפש ב', ובחר 'מסמך ראשי' - ואז כל המקומות שחיפשת יסומנו, ותוכל להגדיל ולהקטין בבת אחת כל חד לפום גודלא דיליה.
על ידי יואל שילה
ב' נובמבר 25, 2019 12:51 am
פורום: בית המדרש
נושא: בתשע חנויות שנמצא בשר ביד ספק יהודי
תגובות: 8
צפיות: 150

Re: בתשע חנויות שנמצא בשר ביד ספק יהודי

לא מבין את הנידון, הרי בשאלה זו הספק התחיל רק מחוץ למקום הקביעות, כי הלוקח עצמו יודע בדיוק מהיכן לקח, ורק אנו מתחבטים בזה, וממילא דינו כפירש - דאזלינן אחר הרוב.
המקרה הקלאסי של ט' חנויות הוא שהלוקח לא יודע מהיכן לקח, שאז הספק התחיל במקום הקביעות, שאז הוה דין קבוע.
על ידי יואל שילה
ב' נובמבר 25, 2019 12:47 am
פורום: בית המדרש
נושא: ברכת הגומל למי שעבר ניתוח ל"קיצור קיבה"
תגובות: 8
צפיות: 227

Re: ברכת הגומל למי שעבר ניתוח ל"קיצור קיבה"

בשלמא ניתוח הנעשה בלפרוסקופיה [שלשה חתכים זעירים שדרכם מוחדרים מכשירי הניתוח] פחות מסוכן, אולם ניתוח שנעשה בפתיחת הבטן ממש - לא שייך להגדירו כלא מסוכן, אלא הוא מקום סכנה, אלא שבדרך כלל יודעים להוציאו מסכנה זו לשלום.
על ידי יואל שילה
א' נובמבר 24, 2019 11:04 pm
פורום: בית המדרש
נושא: זמני היום| חצות אליבא דהמג"א
תגובות: 50
צפיות: 664

Re: זמני היום| חצות אליבא דהמג"א

התמונות הללו הם מהספר שלי 'היא חכמתכם', והגרפיקאי הוא אני בס"ד.
הספר לא נמצא ולא ימצא באוצר, מחירו ששים שקלים, ולא ניתן לקבלו בקובץ.
רצ"ב דוגמית
וכן מאמר קצר מספרו של הרב בניש על הנושא.
על ידי יואל שילה
א' נובמבר 24, 2019 10:37 pm
פורום: לשכת הסופרים
נושא: עזרה - וורד
תגובות: 390
צפיות: 76612

Re: עזרה - וורד

עדיין לא הבנתי כיצד בחיפוש אחד תמצא פתיחת סוגרים בגופן אריאל בגודל 8 נק' ובצבע אדום שלאחריו אותיות בגופן דוד בצבע ירוק ובגודל 10 נקודות - שאת זה שאל השואל.
על ידי יואל שילה
א' נובמבר 24, 2019 10:27 pm
פורום: בית המדרש
נושא: זמני היום| חצות אליבא דהמג"א
תגובות: 50
צפיות: 664

Re: זמני היום| חצות אליבא דהמג"א

והנה הגר"א והבעה״ת שניהם סוברים שהמיל הוא 22 דקות טעות, הגר"א והגר"ז סוברים שמודדים מהזריחה לשקיעה, וממילא מ' מיל נכנסים בי"ב שעות, ומיל הוא י"ח שעות, וכוונתך היתה לשיטת החק יעקב והחת"ם סופר. השיטה שהבאת שהכוכבים הנראים הם בכלל גדולים, ואי שם מתישהו באמצע החושך מתחילים...
על ידי יואל שילה
א' נובמבר 24, 2019 10:20 pm
פורום: בית המדרש
נושא: זמני היום| חצות אליבא דהמג"א
תגובות: 50
צפיות: 664

Re: זמני היום| חצות אליבא דהמג"א

אז מה למעשה? הגאונים מוכחש מהמציאות. מדוע כתבת שהגאונים מוכחשים מהמציאות? המציאות בדיוק כך, אך היא נראית היכן שאין 'זיהום אור' [כלומר היכן שאין אור מלאכותי]. בניסוי שנעשה בהר דב - שאין בו זיהום אור, ע"י ד"ר פיקסלר [שגם כתב את המאמר המצורף, ומאמרו על תצפיותיו בהר דב הובאו בספר הזמנים בהלכה...
על ידי יואל שילה
א' נובמבר 24, 2019 9:03 pm
פורום: בית המדרש
נושא: אדים במטבח - הפרדה בתבלינים
תגובות: 34
צפיות: 776

Re: אדים במטבח - הפרדה בתבלינים

נו באמת, את כתה א' כבר סיימנו.
על ידי יואל שילה
א' נובמבר 24, 2019 5:20 pm
פורום: בית המדרש
נושא: בחור שקם מאוחר לתפילה - האם מותר להגיד בשידוכים
תגובות: 17
צפיות: 409

Re: בחור שקם מאוחר לתפילה - האם מותר להגיד בשידוכים

במאמר הוא טוען שמי שטוען שאיננו מסוגל לקום בשעה שבני אדם קמים, וכבר ניסה את כל הפטנטים, ולא הועיל - חייב לדעת שגם אם הוא אנוס ופטור, אבל יש לו דפקט, והנפ"מ שכשהוא נכנס סוף סוף בצהריים לבית המדרש - אין לו שום רשות להלך זחוח עם האף למעלה ולהרגיש עליון על כל הבחורים בשיעורים שתחתיו, שאף שהיהדות לא...
על ידי יואל שילה
א' נובמבר 24, 2019 5:09 pm
פורום: לשכת הסופרים
נושא: עזרה - וורד
תגובות: 390
צפיות: 76612

Re: עזרה - וורד

שאלה. 1. אם אני משתמש בגופן מסויים בגודל מסויים, ורוצה שכמה סוגי תווים יהיו בגופן אחר או בגודל אחר. כגון פתיחת וסגירת סוגריים (בלי הטקסט שבתוכם), או גרשיים וגרש בודד. האם אני יכול לחפש כמה סוגי תוים יחד בתיבת החיפוש ולהחליפם. 2. כמו"כ אם אותם תווים נמצאים אצלי בטקסט בכמה גדלים, ובכולם אני רוצה...
על ידי יואל שילה
א' נובמבר 24, 2019 12:36 pm
פורום: בית המדרש
נושא: אדים במטבח - הפרדה בתבלינים
תגובות: 34
צפיות: 776

Re: אדים במטבח - הפרדה בתבלינים

עדיין לא הוכחת מגמ' וראשונים מדוע לא.
גילוי נאות, בביתי יש הפרדה בין בשר לחלב... ואפילו בין פסח לחמץ.

עבור לחיפוש מתקדם