החיפוש הניב 4 תוצאות

עבור לחיפוש מתקדם

על ידי יואל שילה
ו' יולי 13, 2018 2:08 am
פורום: בית המדרש
נושא: חשמל בשבת
תגובות: 62
צפיות: 4870

Re: חשמל בשבת

יש מה ללמוד גם מקונטרס זה
על ידי יואל שילה
ה' יולי 12, 2018 9:24 pm
פורום: דרישת ציון
נושא: פיקוח נפש לאומי או מוראלי - שיקול הלכתי?
תגובות: 12
צפיות: 381

Re: פיקוח נפש לאומי או מוראלי - שיקול הלכתי?

ודאי שיש מושג של פיקוח נפש מוראלי, כגון כל מה שהתירו ליולדת וכיו"ב כדי שתתיישב דעתה עליה. אינני יודע מה ענין לאומיות לכאן. בפשטות זה איננו נכון, אף שכך הגישה הציבורית המקובלת. מוכח מההקשר בגמ' ומלשונות הראשונים שכל ההיתר של יתובי דעתא, הוא ישירות מחמת הסכנה שעלולה לאחוז אותה שמא לא יוכלו לטפל ...
על ידי יואל שילה
ד' יולי 11, 2018 11:11 am
פורום: בית המדרש
נושא: איך הבגדי כהונה לא היו מטושטשין באופן תמידי?
תגובות: 11
צפיות: 356

Re: איך הבגדי כהונה לא היו מטושטשין באופן תמידי?

השאלה מתעצמת הרבה יותר לאור גמ' זו - זבחים ל"ה. אמר להם רבי יהודה לדבריכם למה פוקקין העזרה אמרו לו שבח הוא לבני אהרן שיהלכו עד ארכובותיהן בדם והא דם הוי חציצה לח הוא ולא הוי חציצה דתנן הדם והדיו והדבש והחלב יבישין חוצצין לחין אין חוצצין והא קא מיתווסי מאנייהו ותנן היו בגדיו מטושטשין ועבד עבודתו...
על ידי יואל שילה
ב' יולי 02, 2018 11:33 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: בירור ב"תורת חמד" - שיטת הדילוגים בתורה
תגובות: 5
צפיות: 981

Re: בירור ב"תורת חמד" - שיטת הדילוגים בתורה

בשיא ההתלהבות הראיתי זאת בשנת תשמ"ו לחייל בצבא, והוא ביקש ממני לספור איתו כדי לוודא שהכל מדוייק, וחפו פני כשנוכחתי שלא הכל מדוייק.
ככל הזכור לי גם בבמדבר לא היה מדוייק, אולי הדילוג מסוף הספר, אינני זוכר.

עבור לחיפוש מתקדם