החיפוש הניב 170 תוצאות

עבור לחיפוש מתקדם

על ידי יואל שילה
ש' נובמבר 17, 2018 11:01 pm
פורום: בית המדרש
נושא: הלכות והידורים התפילין
תגובות: 23
צפיות: 2657

Re: הלכות והידורים התפילין

'קלף עבודת יד' די מזיק לעיבוד הקלף, שהרי פעם היו מעבדים כל קלף באופן פרטני, והיה שוהה בחומר העיבוד ככל שהוא עצמו צריך. לאחר שהפכו את ייצור הקלף לתעשייה המונית - הוצרכו להמציא חומרי עיבוד שמסוגלים להתמודד עם כל סוגי הקלף אלא שכל קלף צריך לשהות בחומר את פרק הזמן המתאים עבורו. כדי שהעיבוד יצליח הקלף צר...
על ידי יואל שילה
ה' נובמבר 15, 2018 12:30 am
פורום: בית המדרש
נושא: מרק בצל ביורה בשרי עם גבינה
תגובות: 21
צפיות: 165

Re: מרק בצל ביורה בשרי עם גבינה

במאכל חריף מצאנו שתי חומרות [על שתיהן יש לפקפק, אך כך התקבל] - חלתית מחליא לשבח, כלומר הטעם הפגום מתמתק בה, וממילא אין בה קולא של אינו בן יומו, וגם לא קולא של נ"ט בר נ"ט, ועוד שדוחקא דסכינא מתפשט בכולה ולא רק בכדי נטילה. אמנם, בנדו"ד הרי המים הם אלו שנגעו בכתלי הקדירה, והמים בודאי לא ...
על ידי יואל שילה
ה' נובמבר 15, 2018 12:21 am
פורום: בית המדרש
נושא: שיטת הפסיקה של עדות המזרח
תגובות: 237
צפיות: 2610

Re: שיטת הפסיקה של עדות המזרח

שמעתי מפוסק אחד: מבה"ל סוף סי' רי"א ראיה לגישת הגר"א שהשו"ע הוא ספר פסקים המעתיק לשונות פוסקים, ובכל מקום כתב כפי שנראה לו באותה סוגיא אף שלעתים נוצרו סתירות [כגון הא דאינו מצריך להפריש חלה מסופגנין - אף שכתב שירא שמים יאכל בסעודה למרות שקיל טפי], שהרי אצל בני ספרד המחבר הוא מעין...
על ידי יואל שילה
ה' נובמבר 15, 2018 12:17 am
פורום: בית המדרש
נושא: קבלת הוראות מרן הבית יוסף זיע"א
תגובות: 26
צפיות: 2959

Re: קבלת הוראות מרן הבית יוסף זיע"א

מותר לומר את העובדה הפשוטה שכל הענין הזה של קבלת הוראות מרן הוא עורבא פרח ודברים שלא שמעתן אוזן, וכל גדולי הדורות הספרדים והאשכנזים לא נמנעו מלחלוק על הב"י ולהנהיג שלא כדעתו במקומות שהי' נראה להם, ולא השתמשו בכלל זה רק לסניף ובמקום שלא היתה הכרעה ברורה אחרת, ולהפוך זאת לכלל גורף ומכריע הוא עקי...
על ידי יואל שילה
ד' נובמבר 14, 2018 8:50 am
פורום: בית המדרש
נושא: נטילה שחרית על קרם ידיים
תגובות: 7
צפיות: 131

Re: נטילה שחרית על קרם ידיים

הרי מאד יתכן שחציצה כלל לא פוסלת בנט"י שחרית
ובנוסף, הרי אם כל לנאותו אינו חוצץ - כיצד כל לרפאותו יחצוץ? הרי הוא בטל וטפל לידיו עוד יותר, ובפרט במשהו שומני שבד"כ דרכו להספג בעור.
על ידי יואל שילה
ד' נובמבר 14, 2018 8:46 am
פורום: בית המדרש
נושא: נטילת ידים לפני תפילה
תגובות: 49
צפיות: 1139

Re: נטילת ידים לפני תפילה

הבן איש חי (שו"ת תורה לשמה י"ג) נשאל האם אחר יציאתו מהמקוה צריך ליטול ידיו לפני ברכה, וביאר שמאחר ואמרו שכשמברך בתוך המקוה יפסיק בזרועותיו בין הלב לערוה - ש"מ שלא הקפידו שכפות ידיו תגענה בבשרו, ומוכח שמאחר וכעת אין חשש מלמולי זיעה א"צ נט"י, ואפילו אם כבר יצא מהמים אך בשרו עד...
על ידי יואל שילה
ג' נובמבר 13, 2018 11:33 am
פורום: בית המדרש
נושא: גילוי מקצת שערות ראשה
תגובות: 44
צפיות: 3021

Re: גילוי מקצת שערות ראשה

כתבתי פעם: המהר"ם אלשקר (ל"ה) כתב שאפילו הנשים שנהגו לכסות את שער הצדעים מותרות לגלותו במקום שנהגו כן. על סמך זה התיר הגר"ע יוסף (מכתבו מובא בילקוט יוסף 'אוצר דינים לאשה ולבת' פרק נ"ח עמוד תשע"ז) גילוי לכתחילה של פחות מחצי טפח בשער (גובה אצבע ברוחב שני טפחים) - מאחר ורגילות ...
על ידי יואל שילה
ג' נובמבר 13, 2018 3:00 am
פורום: בית המדרש
נושא: מה זה 'אמאיל'?
תגובות: 4
צפיות: 92

Re: מה זה 'אמאיל'?

אם כך נשמע ש'לעניין' כתב סופר לעניין!
על ידי יואל שילה
ג' נובמבר 13, 2018 1:02 am
פורום: בית המדרש
נושא: מה זה 'אמאיל'?
תגובות: 4
צפיות: 92

Re: מה זה 'אמאיל'?

האם כוונתך לברכה על טבילת כלי מתכת המצופה זכוכית, ושממ"נ יברכו - באם הכלי עיקר - הרי הוא מתכת, ואם הציפוי עיקר - הרי הוא זכוכית, וכוונתך לשלול את האפשרות שהעיקר הוא הציפוי אך הציפוי אולי הוא חרס?
על ידי יואל שילה
ב' נובמבר 12, 2018 7:28 pm
פורום: בית המדרש
נושא: נטילת ידים אחר נגיעה במקומות המכוסין
תגובות: 16
צפיות: 515

Re: נטילת ידים אחר נגיעה במקומות המכוסין

סיימתי את המאמר בס"ד אכתוב כאן את הסיכום  אסור מן התורה לומר ולהרהר בדברים שבקדושה בסמוך לצואה שאינה מכוסה - שהיא לכלוך מעופש שריחו רע ביותר וקצים בו; אין צורך להרחיק מדבר שריחו רע באופן טבעי ולא מחמת קלקול, כגון נפט. לענ"ד מסתבר שיש להרחיק מקיא, שהרי הוא מאוס וריחו רע ובד"כ מתרחקים ...
על ידי יואל שילה
ב' נובמבר 12, 2018 9:54 am
פורום: בית המדרש
נושא: שיטת הפסיקה של עדות המזרח
תגובות: 237
צפיות: 2610

Re: שיטת הפסיקה של עדות המזרח

שמעתי מפוסק חשוב אשכנזי בן אשכנזי ליטאי בן ליטאי, שספרי הגרע"י מפארים את ספרייתו, וגם מעיין בהם - שרבים מהרבנים הליטאיים שכינו את הגרע"י זצ"ל בתארים מבזים - לא הגיעו לקרסוליו. וכן אמר עליו: בד"כ הוא צודק ויש לי לעיין היטב. אם כי אמר שלעתים הוא מחמיץ את הבנת הנקודה המרכזית של כל ה...
על ידי יואל שילה
א' נובמבר 11, 2018 9:14 am
פורום: בית המדרש
נושא: ניחום אבלים באמצעות הטלפון והדואר אלקטרוני
תגובות: 9
צפיות: 241

Re: ניחום אבלים באמצעות הטלפון והדואר אלקטרוני

מנסיוני כאחד שישב פעמיים, על אמא ואח, היתה גם תחושה שדוקא החברים הקרובים מעט מפריעים, שהרי זו ההזדמנות לפגוש בני משפחה שלא ראיתי עשרות שנים, וגם לא אראה בהמשך, ועם החברים ניתן להפגש גם אחר כך.
על ידי יואל שילה
ש' נובמבר 10, 2018 6:22 pm
פורום: בית המדרש
נושא: ניחום אבלים באמצעות הטלפון והדואר אלקטרוני
תגובות: 9
צפיות: 241

Re: ניחום אבלים באמצעות הטלפון והדואר אלקטרוני

מכתב שקיבלתי מידיד בימי אבלי על אמי ע"ה.
ברור שיש בזה כדי שיעור ניחום ברווח.
על ידי יואל שילה
ד' נובמבר 07, 2018 4:39 pm
פורום: בית המדרש
נושא: דף שמשני צדדיו ברכות - להדביקו על הקיר
תגובות: 6
צפיות: 213

Re: דף שמשני צדדיו ברכות - להדביקו על הקיר

נשאלתי במי שיש לו דף שמצד אחד ברכת 'אשר יצר' ומצד שני 'ברכת מעין שלוש', והוא רוצה להדביקו על הקיר באופן שרק הצד של ה'אשר יצר' ייראה. האם שפיר למיעבד הכי? ומכיון שהשאלה הגיעה אלי מכלי שלישי, לא הבנתי האם ברצונו להדביק ממש על הקיר או רק לשים כמה ניירות בצדדים, וכן לא הבנתי האם יש שם הוי' במילואו או ש...
על ידי יואל שילה
ב' נובמבר 05, 2018 11:41 pm
פורום: בית המדרש
נושא: ענידת טבעת נישואין לגבר
תגובות: 58
צפיות: 5017

Re: ענידת טבעת נישואין לגבר

אוצר החכמה כתב:בדלות שכלי לא הבנתי את התשובה האם תוכל להסביר?
הצועקים סברו שאין בזה פריצות??

כמובן שכולם סברו שיש בזה פריצות, והצעקות היו על מה שהאח של הרב טען שאין בזה משום לא ילבש, כי אין דרך גברים ללבוש מכנסיים כאלו.
על ידי יואל שילה
ב' נובמבר 05, 2018 6:04 pm
פורום: בית המדרש
נושא: עצירה ברמזור
תגובות: 7
צפיות: 420

Re: עצירה ברמזור

דבריך הם רק לגבי המשפט האחרון שלי, אך כל נושא האשכול לא היה לגבי הוצאה אלא לגבי מה שחידשתי שמה שלדבר שבתנועה לא נקבע תחום - הוא אפילו אם הוצרך לעצור ברמזור, כגון כשנוסע ללידה ותחילת נסיעתו לפני שבת ונמשכת הנסיעה לתוך השבת - והנ"מ שאין כאן יציאה מחוץ לתחום כי עדיין לא היתה שביתה, ואפילו עצר ברמז...
על ידי יואל שילה
ב' נובמבר 05, 2018 4:07 pm
פורום: בית המדרש
נושא: ענידת טבעת נישואין לגבר
תגובות: 58
צפיות: 5017

Re: ענידת טבעת נישואין לגבר

אחר לי פוסק אחד שכשאחיו זצ"ל אמר שאין איסור לא ילבש במכנסי נשים אלא רק איסור פריצות מפני הפיסוק - צעקו נגדו, והשיב 'אתה היית מתיר לגבר ללבוש מכנסי אשה [צמודים, ורודים, וכיו"ב]'?
על ידי יואל שילה
ב' נובמבר 05, 2018 3:55 pm
פורום: בית המדרש
נושא: עצירה ברמזור
תגובות: 7
צפיות: 420

Re: עצירה ברמזור

אני דנתי בעצירה ברמזור של רכב ולא של הולך רגל, ולגביו לא שייך לומר שהיה יכול להמשיך ללכת, משא"כ הולך רגל יכול היה להמשיך לפסוע על המדרכה. ועוד, שאצל הולך רגל העצירה ברמזור היא לא באמת צורך של ההליכה, משא"כ ברכב, אם לא יעצור - סיכויים גדולים שיתנגש רח"ל, וממילא העצירה היא צורך ההליכה. ...
על ידי יואל שילה
ב' נובמבר 05, 2018 12:33 pm
פורום: בית המדרש
נושא: עצירה ברמזור
תגובות: 7
צפיות: 420

Re: עצירה ברמזור

הוספתי על זאת: אמנם, כל שהשעה"צ אמר הוא ש'לפוש' לאו דוקא, ו'לכתף' - דוקא, והוכיח זאת מעמידת הבהמה להשתין - שנחשבת כעמידה גמורה, אך סוף סוף שם הרי הבהמה מעוניינת לעמוד להשתין, ואף שזו הוכחה ש'לפוש' לאו דוקא, אך אין זו הוכחה לנדו"ד שעצירה כפויה ברמזור היא 'לפוש' - כי שם כלל איננו מעוניין בעצ...
על ידי יואל שילה
ב' נובמבר 05, 2018 10:07 am
פורום: בית המדרש
נושא: עצירה ברמזור
תגובות: 7
צפיות: 420

עצירה ברמזור

במאמרי על נסיעה ללידה בשבת התייחסתי לאיסור היציאה מחוץ לתחום. והבאתי את הגמ' שנהרות המושכים אין תחום, כי לא נקבע להם 'מקום'. ועוד הבאתי את מחלוקת הראשונים האם אדם שמהלך נחשב כניידי או שמא נחשב שיש לו מקום למרות שהולך, ושונה ממי נהר שכח אחר מניע אותם בעל כרחם. והבאתי את הרמב"ן שאף שאוסר באדם מהל...
על ידי יואל שילה
א' נובמבר 04, 2018 5:01 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: למען לא ישאר הגליון חלק -מהדורה חדשה <ועל אילוצי עימוד המ"ב>
תגובות: 52
צפיות: 6786

Re: למען לא ישאר הגליון חלק -מהדורה חדשה <ועל אילוצי עימוד המ"ב>

בעימוד בוורד כל כך קל לצבוע הערות של המעמד בצהוב זורח או בצבע אדום לטקסט. כשההערות בצהוב זרחני או בצבע אדום - לא אמורות להשאר שאריות מביכות. כלל חובה שאסור לחרוג ממנו היא שוב ושוב לעבור על הפי די אף, ובכל שינוי בעימוד, כששוב יוצרים פי די אף - שוב לא להתעצל ולעבור עליו ניצלתי כמה פעמים מטעויות גדולות...
על ידי יואל שילה
א' נובמבר 04, 2018 12:20 am
פורום: עזר אחים
נושא: להעביר תוכנת אנטי וירוס למי שאינו מחובר לרשת
תגובות: 4
צפיות: 422

Re: להעביר תוכנת אנטי וירוס למי שאינו מחובר לרשת

חושבני שכן, אך שאל נא אותו ישירות
על ידי יואל שילה
ג' אוקטובר 30, 2018 9:05 pm
פורום: לשכת הסופרים
נושא: עזרה - וורד
תגובות: 273
צפיות: 39597

Re: עזרה - וורד

אינני מכיר דרך לקיצורי דרך מותאמים אישית באקסל, ב'עזרה' של אקסל יש פירוט של כל המקשי קיצור המובנים בתוכנה.
על ידי יואל שילה
ג' אוקטובר 30, 2018 7:07 am
פורום: בית המדרש
נושא: אשכול - שאלות פשוטות
תגובות: 221
צפיות: 23074

Re: אשכול - שאלות פשוטות

הוסיף על זה הרב קורן שליט"א, שכל זאת אם אכן החתיכה שנלקחה כחלה בפעם הראשונה לא גורמת למיעוט השיעור כלפי האמת, ואם כן - הרי שלא חל עליה שם חלה, צריך לצרפה עם הכמות הכללית.
על ידי יואל שילה
ב' אוקטובר 29, 2018 6:35 pm
פורום: בית המדרש
נושא: נטילת ידים אחר נגיעה במקומות המכוסין
תגובות: 16
צפיות: 515

Re: נטילת ידים אחר נגיעה במקומות המכוסין

הסברת אותי יותר טוב ממני!
על ידי יואל שילה
ב' אוקטובר 29, 2018 4:23 pm
פורום: בית המדרש
נושא: נטילת ידים אחר נגיעה במקומות המכוסין
תגובות: 16
צפיות: 515

Re: נטילת ידים אחר נגיעה במקומות המכוסין

לגבי הקיא אני חושב שכת"ר מגזים מעט בקשר לצער הנגרם מהקאות בנסיעה למי שאינו בטווח ראיה או שמיעה עם כי אני מסכים בעיקר הענין. על זאת נאמר - על טעם וריח... לפי התחושה שלי - לא הגזמתי, וכן לפי תחושה של עוד אנשים ששאלתי אותם, אך אינני נוטל אחריות שכולם חשים כך. לגבי מה שהרב הביא ראיה מהמו"ק לכ...
על ידי יואל שילה
ב' אוקטובר 29, 2018 4:17 pm
פורום: בית המדרש
נושא: נטילת ידים אחר נגיעה במקומות המכוסין
תגובות: 16
צפיות: 515

Re: נטילת ידים אחר נגיעה במקומות המכוסין

מי אמר שאני מקיל בזה? גם הרב שריה זצ"ל הלך עם התפיסה הרווחת, שהיא תפיסת כל הפוסקים מאז הרשב"א, שהקובע הוא נגיעה במקומות המכוסין, וכל שטען הוא שזו לא מין גזירה כזו שנאמר בה 'לא פלוג', אבל היכא דאיתמרא - איתמרא, וממילא אף אם בעת הכניסה למים במקוה ניתן לגעת בגוף ולברך, אך מדוע שיקיל גם במי שנ...
על ידי יואל שילה
ב' אוקטובר 29, 2018 2:07 pm
פורום: בית המדרש
נושא: נטילת ידים אחר נגיעה במקומות המכוסין
תגובות: 16
צפיות: 515

Re: נטילת ידים אחר נגיעה במקומות המכוסין

העולם נזהרים בחושבם שזו גזירה, ולא יודעים שזה חידוש של הרשב"א, שממש לא מנוסח כ'לא פלוג', ושיסוד הדבר הוא טינוף. ומה שמסייע למנהג העולם הוא מה שאומרים שהחזו"א היה מחמיר מטעם לא פלוג גם במי שזרועותיו מגולות באופן קבוע. לא מצאתי חזו"א כזה, אך כך מביא הרב שריה זצ"ל, וחולק עליו, ואביא...
על ידי יואל שילה
ב' אוקטובר 29, 2018 11:01 am
פורום: בית המדרש
נושא: נטילת ידים אחר נגיעה במקומות המכוסין
תגובות: 16
צפיות: 515

Re: נטילת ידים אחר נגיעה במקומות המכוסין

אם הצלחתי להבין מה שכתוב פה הרי שהמור וקציעה דוחה את האיסור לגעת במלמולי הזעה מפני שאין להם ריח רע והוא חלק על השו"ע והרמ"א והרשב"א שאסרו, אבל אלה שאסרו אסרו מפני מאיסות ולא משום ריח רע א. איני חושב שזיעה אסורה דווקא בגלל ריחה הרע. היעב"ץ הבין שהבעיה בצואת האוזן והאף היא משום הג...
על ידי יואל שילה
ב' אוקטובר 29, 2018 1:42 am
פורום: לשכת הסופרים
נושא: ניקוד בוורד
תגובות: 7
צפיות: 1450

Re: ניקוד בוורד

רצ"ב טבלת קיצורי הניקוד
על ידי יואל שילה
ב' אוקטובר 29, 2018 1:09 am
פורום: בית המדרש
נושא: שאלה בענין טבילה
תגובות: 15
צפיות: 1098

Re: שאלה בענין טבילה

בזמן חז"ל היה מקוה מיוחד לכלים? [לא מפקפק על ההוראה החמורה, בס"ד מבקש להבין]? אינני יודע, אולי ההכרח שלהם לא יגונה היום גם הריצוף קשיח, ולא קרקע טין רכה של נהרות - מה שמגביר את הסכנה שלנו. והיום כלי הזכוכית מצויים, לא כמו בזמנם. אין אפשרות לאסוף שברי זכוכית ממקוה המלאה מים, וממילא שבירת כ...
על ידי יואל שילה
א' אוקטובר 28, 2018 11:00 pm
פורום: בית המדרש
נושא: שאלה בענין טבילה
תגובות: 15
צפיות: 1098

Re: שאלה בענין טבילה

אין להרשות לה להטביל כלים שבירים במקוה המיועדת לבני אדם, חמירא סכנתא.
וכבר היה אחד שנפטר מזיהום שקיבל מדריכה על שבר זכוכית במקוה, רח"ל.
לי עצמי נשבר כלי זכוכית - והוצרכתי לרוקן את כל המים.
על ידי יואל שילה
א' אוקטובר 28, 2018 5:03 pm
פורום: בית המדרש
נושא: נטילת ידים אחר נגיעה במקומות המכוסין
תגובות: 16
צפיות: 515

Re: נטילת ידים אחר נגיעה במקומות המכוסין

בענין הזעה - לא הבנתי מנין למד כת"ר שרק זעה ריחנית היא גורמת צורך בנט"י ולא כל זעה בכל מקום שהוא? את זה לימד אותי היעב"ץ (וזו לשוני במאמרי): כתב המור וקציעה (צ"ב) 'לפי שיש שם מלמולי זיעה וכן מחכך בראש. עכ"ל. בד"מ ובהג"ה כתוב וכן צואת האוזן והאף אסור ליגע בהן בתפלת...
על ידי יואל שילה
ש' אוקטובר 27, 2018 11:17 pm
פורום: בית המדרש
נושא: נטילת ידים אחר נגיעה במקומות המכוסין
תגובות: 16
צפיות: 515

נטילת ידים אחר נגיעה במקומות המכוסין

אציג כמה ספיקות שיש לי כיצד להציג במאמרי את הנידונים הנ"ל כוונתי הן להכרעה והן כיצד להציג זאת. הרשב"א חידש שנגיעה במקומות המכוסין שיש בהן מלמולי זיעה מחייבת נט"י שנית באמצע הסעודה, ואליבא דהגר"א מקור ההלכה היא מהגמ' שצריך ליטול ידים לאחר תה"מ לפני שנוגע בתפילין כי ידים עסקני...
על ידי יואל שילה
ש' אוקטובר 27, 2018 9:41 pm
פורום: משפחות סופרים
נושא: הג"ר לוי יצחק הלפרין זצ"ל ראש המכון המדעי טכנולוגי להלכה.
תגובות: 31
צפיות: 2331

Re: הג"ר לוי יצחק הלפרין זצ"ל ראש המכון המדעי טכנולוגי להלכה.

צריך מקור לדבר כזה פשוט?
וכי מה שלא הולכים בפיקו"נ אחר הרוב תלוי באם זה רובא דליתה קמן או דאיתיה קמן?
על ידי יואל שילה
ש' אוקטובר 27, 2018 8:08 pm
פורום: לשכת הסופרים
נושא: עזרה - וורד
תגובות: 273
צפיות: 39597

Re: עזרה - וורד

להצליח לגמרי במה שביקשת לא הצלחתי
אולם זה עכ"פ ימצא את כל המקומות שסביב לשטרודל יש אותיות אנגליות וספרות, וכן פסיק נקודה ומקפים
חפש בחיפוש כללי
[a-zA-Z0-9,.-_{2,}]\@[a-zA-Z0-9,.-_{2,}]
על ידי יואל שילה
ה' אוקטובר 25, 2018 12:24 am
פורום: בית המדרש
נושא: חמש פאות הזקן
תגובות: 1
צפיות: 129

Re: חמש פאות הזקן

ציורים אין לי, אולם כדאי לדעת [מתוך החוברת שלי 'כעין תער']: מקומן של פאות הראש הוא עד למטה מן האוזן - מקום שהלחי התחתון יוצא ומתפרד שם, ונחלקו פוסקי זמננו אם הוא כנגד קצה אליית האוזן או כנגד גובה נקב האוזן. ישנן משמעויות שונות בלשונות רש"י עד היכן מקום הפאות, דבמכות (כ"א.) הגדיר היכן מתחיל...
על ידי יואל שילה
א' אוקטובר 21, 2018 6:39 pm
פורום: בית המדרש
נושא: כפיה על גט ע"י בזיונות
תגובות: 41
צפיות: 1528

Re: כפיה על גט ע"י בזיונות

ילמדוני רבותי מה הם הרחקות דר"ת?
על ידי יואל שילה
א' אוקטובר 21, 2018 3:35 pm
פורום: בית המדרש
נושא: נטילת ידים לפני תפילה
תגובות: 49
צפיות: 1139

Re: נטילת ידים לפני תפילה

כיצד ניתן להביא את הרא"ש (ברכות ט' כ"ג) כדוגמא לנטילה ללא ברכה? נטילת ידים לפי שידיו של אדם עסקניות הם ואי אפשר שלא ליגע בבשר המטונף בלילה. תיקנו ברכה קודם שיקרא ק"ש ויתפלל וראוי היה לברך על נקיות ידים אלא על שם שתיקנו בנטילת ידים לאכילה לברך ענט"י לפי שצריך ליטול מן הכלי והכלי ש...
על ידי יואל שילה
א' אוקטובר 21, 2018 12:58 am
פורום: בית המדרש
נושא: אשכול - שאלות פשוטות
תגובות: 221
צפיות: 23074

Re: אשכול - שאלות פשוטות

שאלה שנפלו בה כמה ת"ח ומוצי"ם מובהקים: מה דין עיסה שהיה בה 1.2 ק"ג החייבת בהפרשת חלה מספק, לאחר ההפרשה ללא ברכה התערבה ב1.2 ק"ג נוספים, האם כעת טעונה הפרשה עם ברכה או בלי ? מה השאלה, בודאי שבברכה ממ"נ, אם 1.2 איננו השיעור - הרי כעת לאחר הצירוף יש כשיעור, ואם 1.2 הוא השיעור ...

עבור לחיפוש מתקדם