מפרשי האוצר
חיפוש גוגל בפורום:

החיפוש הניב 73 תוצאות

עבור לחיפוש מתקדם

על ידי אריה מרדכי
ד' אפריל 01, 2020 9:37 am
פורום: מנע מגיפה מנחלתך - הקורונה והשלכותיה
נושא: תעלה חיוך לרגע!
תגובות: 196
צפיות: 25952

Re: תעלה חיוך לרגע!

השנה לראשונה אברכים צולניקים ממודעין עילית ומכולל חזו"א הולכים לחגוגג את חג הפסח בקומה 16 של מלון דן פנורמה, בעוד הגבירים ספונים בבתיהם ומגיפים את התריסים, עולם הפוך. וסיפור אמיתי שמעתי אתמול על משפחה שכולה נמצאת חיובית שאתמול העוברו למלון ניר עציון לחדרי הגן המפוארים הצופים לכרמל, המשפחה מאושר...
על ידי אריה מרדכי
ד' ספטמבר 25, 2019 5:53 pm
פורום: בית המדרש
נושא: אונאה בהלואה ברבית
תגובות: 3
צפיות: 619

Re: אונאה בהלואה ברבית

תשלום הריבית מוגדר בהלואה בהיתר עיסקא כדמי התפשרות, היינו שמשלם לו בעד הפשרה שלא ישביע אותו וכו', ופשרה דינה כמכר ומכיון שיש מחיר בשוק לפשרה זו הרי שהמלוה הונה אותו בדמי הפשרה.
על ידי אריה מרדכי
ד' ספטמבר 25, 2019 5:07 pm
פורום: בית המדרש
נושא: אונאה בהלואה ברבית
תגובות: 3
צפיות: 619

אונאה בהלואה ברבית

נשאלתי אדם לווה מחבירו הלואה בהיתר עיסקא, כשסכום הריבית [דמי ההתפשרות] הוא כ12% שנתית, דקא עקא שלאחמ"כ נתברר לו אצל כמה אנשים שזה תחום עיסוקם שהלואה זו בתנאים ובבטוחות שלה לא משלמים עליה יותר מ6% ריבית שנתית, וכעת יש לדון האם יכול לתבוע ממנו את החזרת דמי הריבית הגבוהה ששלם מדיני אונאה.
על ידי אריה מרדכי
א' ספטמבר 08, 2019 8:36 pm
פורום: בית המדרש
נושא: קביעת שיעור הונאה בזמנינו
תגובות: 20
צפיות: 1786

Re: קביעת שיעור הונאה בזמנינו

מה הסברא שכל חנות ברחוב יכול לקחת כל מחיר שעולה על דעתו, ובאותו חנות אסור לשנות מחירים? הרי מפורש בפוסקים שלא שייך מנהג בעניין אונאה וגם אם נוהגים לאונות זה מנהג נגד ההלכה ולא מועיל, רק יש מחלוקת אם בדבר שאין מחיר יש אונאה, אבל דעת רוב הפוסקים שגם בזה יש אונאה, ולהשיטות שאין בכהאי גווני אונאה כי זה...
על ידי אריה מרדכי
ו' ספטמבר 06, 2019 6:08 pm
פורום: בית המדרש
נושא: קביעת שיעור הונאה בזמנינו
תגובות: 20
צפיות: 1786

Re: קביעת שיעור הונאה בזמנינו

שמעתי מדיין בב"ד של הר"נ קרליץ בשם אחד מגדולי הדיינים [או הרב סילמן, או הרב שפרן] שבאמת הונאה כלפי מחירי השוק לא שייכת היום, שהרי פערי המחירים הם אדירים, ומי יכול לקבוע מה המחיר האמיתי. [אא"כ מדובר במוצרים שבפיקוח] אמנם מה שכן שייך היום זה כשיש לחנות מחירון, והוא רואה לקוח תמים מולו ...
על ידי אריה מרדכי
ו' ספטמבר 06, 2019 2:05 pm
פורום: בית המדרש
נושא: קביעת שיעור הונאה בזמנינו
תגובות: 20
צפיות: 1786

Re: קביעת שיעור הונאה בזמנינו

ביליצר כתב:בית דין הישר והטוב 025388380

כמנין הדיניים מנין הדעות!
על ידי אריה מרדכי
ה' ספטמבר 05, 2019 6:26 pm
פורום: בית המדרש
נושא: קביעת שיעור הונאה בזמנינו
תגובות: 20
צפיות: 1786

קביעת שיעור הונאה בזמנינו

האם למאן דהו יש הכרעה ברורה כיצד משערים אונאה בחפצים הנמכרים בזמנינו, כשיש באותו מוצר פערים של מחירים באותו האזור, ראיתי בזה ריבוי דעות ושיטות ואני רוצה לדעת הכרעה מי שברור או בירר אצל דיינים.
על ידי אריה מרדכי
ד' יולי 31, 2019 9:04 pm
פורום: עזר אחים
נושא: המלצה לקניית מדפסת
תגובות: 16
צפיות: 1914

Re: המלצה לקניית מדפסת

קניתי אתמול מדפסת של ברודר ליזר שחור לבן, מדפסת איכותית מאוד, אלחוטית. ס"ה עלה לי 759 אבל יש לה טונר שמספיק ל3000 דף, וכל טונר לא מקורי עולה 60 ש"ח בלבד. המדפסות של HP עולות יותר זול אבל אין להם אפשרות להכניס דיו לא מקורי. כך שבעתיד יעלה הרבה יותר. המדפסות של הזרקת הדיו יותר זולות משמעותי ...
על ידי אריה מרדכי
ב' יולי 01, 2019 7:54 am
פורום: בית המדרש
נושא: שאלה דחופה בהלכות ריבית
תגובות: 6
צפיות: 1066

Re: שאלה דחופה בהלכות ריבית

עיין נתיבות שלום סי' קס סעיף יג אות יב; טו. מכיר היטב את כל הנידון ואף דנתי עם המחבר שליט"א רבות בענין זה ויש לחלוק שם הן בהבנת דברי החזו"א שעליהם ביסס את דבריו, וכן במש"כ שכל פורע חוב של חבירו הא מדין עבד כנעני כבר כתבתי שיש הרבה מהפוסקים החולקים וס"ל שהוא מדין מחילה. ועיין ברי...
על ידי אריה מרדכי
א' יוני 30, 2019 2:28 pm
פורום: בית המדרש
נושא: שאלה דחופה בהלכות ריבית
תגובות: 6
צפיות: 1066

Re: שאלה דחופה בהלכות ריבית

גם אם אין כאן רבית בין השותף החדש לישן, אך הוא פורע את חיוב הרבית על ההלואה שהשותף הקודם לקח והתחייב, ויש לזה דין רבית גמורה במה שפורע את חוב הרבית של הלוה למלוה. זאת מנין לך? ידוע מה שדנו האחרונים בכל פורע חובו של חבירו אם הוא מדין מחילה או מדין עבד כנעני. ואם הוא מדין מחילה מה בכך שפרע את החוב עב...
על ידי אריה מרדכי
ש' יוני 29, 2019 11:14 pm
פורום: בית המדרש
נושא: אם הדיין יתיישב יותר שעות יהיה לו מסקנא שונה
תגובות: 5
צפיות: 1201

אם הדיין יתיישב יותר שעות יהיה לו מסקנא שונה

ראיתי בספר הערות מהגרי"ש אלישיב זצ"ל דבר מחודש. על דברי הגמרא שבת קיט ע"א "תיתי לי דכי אתא צורבא מרבנן לקמאי לדינא, לא מזיגנא רישי אבי סדיא כמה דלא מהפיכנא בזכותיה" עכ"ל. ופירש רש"י שם וז"ל דכי אתי צורבא מרבנן כו' - שחיבת תלמידי חכמים עלי. דלא מזיגנא רישא אבי ...
על ידי אריה מרדכי
ש' יוני 29, 2019 11:03 pm
פורום: בית המדרש
נושא: שאלה דחופה בהלכות ריבית
תגובות: 6
צפיות: 1066

שאלה דחופה בהלכות ריבית

שאלה. אדם בעל עסק לווה לצורך העסק בריבית דרבנן, וכעת רוצה להכניס שותף לעסק וחלק מתנאי השותפות זה להשתתף בפרעון ההלואה מידי חודש, נשאלה השאלה האם מותר לשותף החדש לפרוע את ההלואה והריבית כיון שמבחינתו זה חיוב חדש וכנדונית חתנים ואין זה ריבית מלוה למלוה שהרי לא השתעבד מעולם ואין לוה יכול להכניס תחתיו ל...
על ידי אריה מרדכי
ב' יוני 10, 2019 8:51 pm
פורום: בית המדרש
נושא: חברה בע"מ - לגבי גזילה
תגובות: 94
צפיות: 10880

Re: חברה בע"מ - לגבי גזילה

ושוב אני שואל, האם יש אחד מגדולי אחרונים שסובר שנכסי חברת בעמ הם הפקר כבר כתבתי קודם שכן היא דעת הגרח"פ שינברג זצ"ל וז"ל תלמידו הרב אלחנן פרץ "ואמר לי מו"ר הגרח"פ שיינברג שליט"א שבאמת לדעתו אפשר וכסף זה כהפקר גמור הוא לכל הדינים אלא שמדינא דמלכותא אי אפשר לגוזלו ו...
על ידי אריה מרדכי
ב' יוני 03, 2019 8:31 pm
פורום: בית המדרש
נושא: חברה בע"מ - לגבי גזילה
תגובות: 94
צפיות: 10880

Re: חברה בע"מ - לגבי גזילה

מומלץ לעיין בדבריו של הגרח"פ שינברג זצ"ל בקובץ אור השבת ח"ז עמי יד ואילך וכן בדברי תלמידו הרב פרץ בספריו בכמה מקומות
על ידי אריה מרדכי
ב' מאי 27, 2019 8:12 pm
פורום: בית המדרש
נושא: האם מותר לתבוע גוי בערכאות של נכרים?
תגובות: 8
צפיות: 1674

Re: האם מותר לתבוע גוי בערכאות של נכרים?

מלבב כתב:
002 כתב:האם מותר לתבוע גוי בערכאות של נכרים?

אפילו חילונים נוהגים לתובעם בערכאות בגלל שברור שלא יבואו לבי״ד.

נכון! אבל נדרש לקבל קודם את אישור בית הדין, והשואל מסתמא נתכון בגוי שציית לדינא דשיראל אבל בלא"ה הוא כמו כל מסרב ידוע. רק באישור בית דין
על ידי אריה מרדכי
א' מאי 26, 2019 7:54 pm
פורום: בית המדרש
נושא: איום לתביעה בערכאות
תגובות: 9
צפיות: 1576

Re: איום לתביעה בערכאות

ממה שנמצא בכתביי בענין זה. איום בתביעה לערכאות. אף שאין עוברים על איסור ערכאות בהגשת התביעה בלבד אלא בהתדינות לפניהם כמבואר בשו"ת מהרי"ל דיסקין בסקים סימן כ וז"ל דע דהזמנה לדין לא נקרא הלך לערכאות של גויים שעדין לא עשהה כלום רק קראו ללכת לערכאות ואין זה אלא דיבורא בעלמא" אך כתבו ...
על ידי אריה מרדכי
א' מאי 26, 2019 7:52 pm
פורום: בית המדרש
נושא: האם מותר לתבוע גוי בערכאות של נכרים?
תגובות: 8
צפיות: 1674

Re: האם מותר לתבוע גוי בערכאות של נכרים?

ממה שנמצא בכתביי בזה תביעת גוי וישראל מומר אף תביעת גוי אסורה בערכאות ולכך ישראל שיש לו דין עם הנכרי יתבענו ב"ד של ישראל ואם יסרב יעמוד עמו בערכאות. כ"כ בשו"ת תשב"ץ חלק ב סימן רצ בשם המדרש תנחומא וז"ל "ומנין שישראל ועכו"ם שיש להם דין ועסק זה עם זה שאסור לומר לעכו&q...
על ידי אריה מרדכי
ג' מרץ 05, 2019 10:41 pm
פורום: בית המדרש
נושא: הקנאת כסף הנמצא בחשבון הבנק
תגובות: 15
צפיות: 2208

הקנאת כסף הנמצא בחשבון הבנק

במידה ואני מעונין להקנות לאדם כסף הנמצא בחשבון העו"ש שלי ואיני מעונין להעביר לו בהעברה בנקאית וכד' המועילה מדין קנין סיטומתא אלא בקנין המועיל מדין תורה בלבד האם יש דרך כל שהיא? יש לציין שבפשטות גדר הממון שבבנק הוא כהלואה לבנק ובפשטות אינה כמלוה ע"פ אלא כמלוה בשטר כת"י.[שהרישומים בבנק ...
על ידי אריה מרדכי
ב' ינואר 21, 2019 9:51 pm
פורום: בית המדרש
נושא: התביעה הייצוגית מול רשת 'יש'
תגובות: 127
צפיות: 14672

Re: התביעה הייצוגית מול רשת 'יש'

מבירור שערכתי דעת כמה דינים גדולים שאין כל איסור ליטול את הכסף שבא מאותה תביעה יצוגית משום שכל הפותח עסק הוא על דעת מנהג המקום וכללי החוק והמסחר [כגון החוק שאומר שמחירו של מוצר נקבע לפי המחיר הנקוב עליו אע"פ שפעמיים רבות יש הבדל משמעותי מהמחיר האמיתי, ורובם של החוקים הגיוניים וסבירים שמטרתם למנ...
על ידי אריה מרדכי
ב' ינואר 14, 2019 11:41 pm
פורום: בית המדרש
נושא: מצרן בתשלום דמי תיווך בהסכם בלעדיות
תגובות: 12
צפיות: 1788

Re: מצרן בתשלום דמי תיווך בהסכם בלעדיות

יש להקדים, שהמצרן לא קונה לפני שיקנה הלוקח. ועוד יש לזכור, שהלוקח נחשב כשלוחו של המצרן. ולכן לכאורה המתווך זכאי למלוא דמי התיווך, כי בלעדיו (שהביא לוקח) לא היתה הקרקע נמכרת. והמצרן חייב לשלם ללוקח גם את דמי התיווך, שהם חלק מדמי העיסקה, כפי שהביאו מהר"מ שפרן. אף אם הלוקח שלוחו של המצרן אם המצרן...
על ידי אריה מרדכי
ב' ינואר 14, 2019 8:59 pm
פורום: בית המדרש
נושא: מצרן בתשלום דמי תיווך בהסכם בלעדיות
תגובות: 12
צפיות: 1788

Re: מצרן בתשלום דמי תיווך בהסכם בלעדיות

לאחר שהתבנונתי השבתי כך, כעיקרון ע"פ מה ששמעתי מהגאון ר' מנדל שפרן שליט"א תוקפו ההלכתי של הסכם בלעדיות הוא מדין שכירות פועלים, דהינו המוכר מתחייב למתווך שבשכר עבודתו למצוא קונה יקבל שני אחוז, ואף במקום שרק הקונה הוא זה שמשלם תיווך כאילו סיכם אתו שהתשלום יבוצע על ידי הקונה, ואכן באופן שימכו...
על ידי אריה מרדכי
א' ינואר 13, 2019 9:03 pm
פורום: בית המדרש
נושא: מצרן בתשלום דמי תיווך בהסכם בלעדיות
תגובות: 12
צפיות: 1788

מצרן בתשלום דמי תיווך בהסכם בלעדיות

נשאלתי היום.
"האם יש תיווך במקום מצרנות בתים, היינו אדם מסר את דירתו למתווך בבלעדיות, והגיע שכן מצרן וטוען הדירה שייכת לי, ולא אשלם תיווך כי אני מצרן מה הדין?"
ממתין לתשובתכם.
על ידי אריה מרדכי
ב' אוקטובר 29, 2018 9:48 pm
פורום: עזר אחים
נושא: הגרמ"מ שפרן - שאלות בין 2ל-3 בצהריים
תגובות: 6
צפיות: 1900

Re: הגרמ"מ שפרן - שאלות בין 2ל-3 בצהריים

מספר הטלפון הוא 036772246
תאלץ לטרטר ולנסות לתפוס את הקו.
בדוא"ל הוא עצמו עונה רק שבדרך כלל רק למי שמכיר [דינים ותלמידים או בענין תיקים שמתנהלים אצלו בבוררות] וגם לוקח זמן.
ניתן להפנות שאלות דרך תלמידיו בדרך קצת יותר קצרה אך בכלי שני.
על ידי אריה מרדכי
ה' אוגוסט 23, 2018 11:21 pm
פורום: בית המדרש
נושא: הלואה מבנק בהיתר עיסקא - לא תחנם
תגובות: 18
צפיות: 3564

Re: הלואה מבנק בהיתר עיסקא - לא תחנם

תשובת הרב יעקב לנדו שליט"א מראשי ועד ההלכה להשקעות וקרנות - גלאט הון מכירה לגוף של בע"מ שבכללותו יש גויים לא אסרה תורה, כיון שאין כאן מכירה לבעלות פרטית של גוי . אז למה צריך היתר עיסקא בכלל? ברבית אסור ללוות רק מיהודי. מגוי מותר. כל שכן מותר ללוות מ'מאף אחד'. אם אם שותפות של גוי בבנק אינה...
על ידי אריה מרדכי
ה' אוגוסט 23, 2018 10:55 pm
פורום: בית המדרש
נושא: הלואה מבנק בהיתר עיסקא - לא תחנם
תגובות: 18
צפיות: 3564

Re: הלואה מבנק בהיתר עיסקא - לא תחנם

וכעת מצאתי שדן בזה בשו"ת תשובות והנהגות כרך ד סימן שי ודעתו להחמיר. הדברים אינם מדוייקים, בתשובות והנהגות אינו מדבר לענין מכירת הקרקע לגוי בקניית הדירה ע"י משכנתא מהבנק שחלקו גוים, אלא הוא מדבר לגבי מסירת הדירה לבנק בחדלון פרעון, שחלק מבעלות הבנק היא של גוים, וכן עצם המשתפים גוים בנכסי הב...
על ידי אריה מרדכי
ג' יולי 31, 2018 6:44 pm
פורום: בית המדרש
נושא: הלואה מבנק בהיתר עיסקא - לא תחנם
תגובות: 18
צפיות: 3564

Re: הלואה מבנק בהיתר עיסקא - לא תחנם

ראיתי בחוט השני בקונטרס שטרות מכירת חמץ מהרב שריאל רוזנברג שליט"א שכתב "לענין מכירת חמץ במניות שיד מניות דיש מקום לומר שבעל המניות הוא שותף בחברה וכל חמץ שיש בבעלות החברה הוא שותף בו ואם החברה לא תמכור את חמצה כדין הרי הוא עובר עליו וכבר האריכו בזה האחרונים טובא אך לכתחילה בודאי נכון למכור...
על ידי אריה מרדכי
ב' יולי 30, 2018 9:14 pm
פורום: בית המדרש
נושא: הלואה מבנק בהיתר עיסקא - לא תחנם
תגובות: 18
צפיות: 3564

Re: הלואה מבנק בהיתר עיסקא - לא תחנם

לכא', ללא עיון במקורות, איסור 'לא תחנם' הוא על המוכר קרקע לגוי, אך יהודי הלוקח שותף גוי לקנות עמו קרקע באר"י אינו עובר באיסור זה. וא"כ לדעת המחמירים הנ"ל, מותר לקנות דירה עם משכנתא מהבנק, שהרי הקונה הוא היהודי בשותפות הגוי, ורק למוכר יש בזה איסור. וא"כ אסור למכור דירה למי שקונה ...
על ידי אריה מרדכי
ב' יולי 30, 2018 8:28 pm
פורום: בית המדרש
נושא: כסף שנמצא במונית
תגובות: 26
צפיות: 4396

Re: כסף שנמצא במונית

ישנם אופנים שיש לחוש שהוא באיסורא אתא לידיה של בעל המונית ונתחייב בהשבה, כך שהנוסע שימצא למחרת אסור לו לזכות בזה. טעות! לעולם אין מתחייב בהשבה עד שימצאנו. ואדרבה, מהטעם דבאיסורא אתא לידיה זכה בו זה שמצאו ברשותו לאחר מכן. כעיקרון כלל הוא בידינו שאחר שבא החפץ באיסורא לידיו לא מועיל זכיה של אדם אחר וכ...
על ידי אריה מרדכי
ב' יולי 30, 2018 6:51 pm
פורום: בית המדרש
נושא: הלואה מבנק בהיתר עיסקא - לא תחנם
תגובות: 18
צפיות: 3564

Re: הלואה מבנק בהיתר עיסקא - לא תחנם

תשובת הרב יעקב לנדו שליט"א מראשי ועד ההלכה להשקעות וקרנות - גלאט הון מכירה לגוף של בע"מ שבכללותו יש גויים לא אסרה תורה, כיון שאין כאן מכירה לבעלות פרטית של גוי. אשמח להבין כונתו, שנראה שהוא דוקא מטעם היותו של הבנ"ק חברה בע"מ שהלא אין לומר כן בסתם שותפות גוי וישראל, והלא דעת חלק ...
על ידי אריה מרדכי
ב' יולי 30, 2018 5:42 pm
פורום: בית המדרש
נושא: כסף שנמצא במונית
תגובות: 26
צפיות: 4396

Re: כסף שנמצא במונית

באיסורא אתי לידיה של בעל המונית ונתחייב בהשבה? על מטבע של כסף שאין בו סימן? ואדם עשוי למשמש? האומנם? ועוד, לדבריך, המוצא בחנות מן התיבה ולחוץ במקום שמסתובבים הקונים שאין לתלות שנפל מבעל החנות והרי אלו שלו, שנפסק שאין לבעל החנות קנין חצר בזה. יהיה דין לחלק בין מוצא באמצע או סוף היום, לבין מוצא בתחיל...
על ידי אריה מרדכי
ב' יולי 30, 2018 3:07 pm
פורום: בית המדרש
נושא: כסף שנמצא במונית
תגובות: 26
צפיות: 4396

Re: כסף שנמצא במונית

מונית במושבים מאחורי הנהג נחשב כאינה משמרת לו, וכמו שכתב הרא"ש לענין מצא בחנות שכל שאין לבעלים שליטה גמורה על הנעשה שם אין החצר קונה לו. אלא שחושבני שישנם אופנים שיש לחוש שהוא באיסורא אתא לידיה של בעל המונית ונתחייב בהשבה, והוא כשנפל לנוסע בשעת מאוחרת בלילה ומיד לאחר הנסיעה סגר הנהג את המונית ו...
על ידי אריה מרדכי
ב' יולי 30, 2018 11:38 am
פורום: בית המדרש
נושא: הלואה מבנק בהיתר עיסקא - לא תחנם
תגובות: 18
צפיות: 3564

Re: הלואה מבנק בהיתר עיסקא - לא תחנם

האם ברור שאסור לעשות שותפות עם גוי בקרקע? ובפרט בשותפות כזאת שכל ענינה הוא לחזק את ישיבתו של היהודי בארה"ק ולא להיפך. ועצ"ע. ומה שהזכירו כאן הפקר - אינו מובן לי כלל. אסור לתת לנכרי כל חניה בקרקע ארץ ישראל ואף בשותפות ואין כל סיבה חללק בין אם מוכר לו קרקע לגמרי או שמוכר לו ולשותפו השיראלי....
על ידי אריה מרדכי
א' יולי 29, 2018 9:52 pm
פורום: בית המדרש
נושא: הלואה מבנק בהיתר עיסקא - לא תחנם
תגובות: 18
צפיות: 3564

הלואה מבנק בהיתר עיסקא - לא תחנם

יש לעורר ולהעיר שלכאורה בכל הלואה מבנק ובודאי בנטילת משכנתא כשנעשה ע"פ הית"ע א"כ הבנק נעשה שותף בדירה, ומכיון שלבנק יש בעלי מניות גוים הרי מוכר חלק מדירתו לאותם בעלי המניות וא"כ כיצד נתיר למכור דירה ללוקח שידוע שנוטל משכנתא הלא הוא מוכר את הדירה אף לגוי.
על ידי אריה מרדכי
ג' יולי 24, 2018 10:07 pm
פורום: משפחות סופרים וימות עולם
נושא: הגה"צ רבי שריה דבליצקי זלל"ה
תגובות: 1016
צפיות: 242758

Re: הגה"צ רבי שריה דבליצקי זלל"ה

בכתבה מעיתון הפלס ראיתי שמובא שעס הרבה בעניני ריבית ותיקון היתר עיסקא אשמח אם מאן דהו יוכל להרחיב בענין וכן אם יש בכתובים של אותו צדיק בענין זה.
על ידי אריה מרדכי
ב' יוני 25, 2018 10:41 pm
פורום: לשכת הסופרים
נושא: עזרה - וורד
תגובות: 769
צפיות: 145256

Re: עזרה - וורד

זה טוב לטקסט למעלה אך שאלתי היא לענין הערות השולים שם אני לא מצליח לבצע את זה.
על ידי אריה מרדכי
ב' יוני 25, 2018 4:11 pm
פורום: לשכת הסופרים
נושא: עזרה - וורד
תגובות: 769
צפיות: 145256

Re: עזרה - וורד

כיצד מגדירים באופן קבוע את גודל הגופן בהערות השולים בוורד שיהא מעל 10 כגון 12.
על ידי אריה מרדכי
ש' יוני 23, 2018 11:42 pm
פורום: לשכת הסופרים
נושא: רוצה לרכוש תוכנה לעשות עימוד וכדו׳… מישהו יודע?
תגובות: 17
צפיות: 4788

Re: רוצה לרכוש תוכנה לעשות עימוד וכדו׳… מישהו יודע?

גם אני מצטרף לשאלת פותח האשכול ושאלתי היא האם יש כאן מאן דהו [שהוא לא מעמד מקצועי] שניסה לעמד את ספריו באופן עצמאי [על מנת לחסוך את ההוצאה הגדולה בתשלום למעמד מקצועי] והצליח, אם כן אשמח לשמוע באיזה תוכנה, [ומה מחירה] ואף לראות דוגמאות. בנתים מבירורים שערכתי יש שני תוכנות של ידידנו ר' רחמים, ושל המשל...
על ידי אריה מרדכי
ו' יוני 22, 2018 1:28 pm
פורום: בית המדרש
נושא: שוחד לבעלי תפקידים
תגובות: 21
צפיות: 3667

Re: שוחד לבעלי תפקידים

להלן מה שיש בכתבי מענין זה וכן משו"ת שנשאל מו"ר הגר"מ שפרן שליט"א. מתבאר בפוסקים שאיסור שוחד אינו דוקא בדיינים בלבד אלא אף בכל נבחרי הציבור, [עיין בפתחי תשובה חושן משפט סימן לד ס"ק כז שכתב "עייין בספר פלפולא חריפתא מהגאון בעל תוי"ט שם [סנהדרין פ"ג סי' י"ז...
על ידי אריה מרדכי
א' יוני 17, 2018 11:11 pm
פורום: בית המדרש
נושא: קימ"ל שגרמא פטור האם יש סברה לזה ?
תגובות: 24
צפיות: 4375

Re: קימ"ל שגרמא פטור האם יש סברה לזה ?

סברא מחודשת עד מאוד [דרוש מקור] אם הקב"ה גוזר על אדם יש לו דרכים רבות להוציא לפועל את גזירתו ולאו דוקא ע"י מזיק. לא הבנתי את השאלה. למה אתה מסתכל על הוצאת ממון על ידי מזיק כעל משהו בדיעבד? השאלה היא למה לקב"ה לגרום שאדם אחר יעשה מעשה איסור על מנת שיצא לפועל אותו הנזק שנגזר עליו, להגי...

עבור לחיפוש מתקדם