מפרשי האוצר - גירסת נסיון
חיפוש גוגל בפורום:

החיפוש הניב 56 תוצאות

עבור לחיפוש מתקדם

על ידי אריה מרדכי
ג' מרץ 05, 2019 10:41 pm
פורום: בית המדרש
נושא: הקנאת כסף הנמצא בחשבון הבנק
תגובות: 15
צפיות: 412

הקנאת כסף הנמצא בחשבון הבנק

במידה ואני מעונין להקנות לאדם כסף הנמצא בחשבון העו"ש שלי ואיני מעונין להעביר לו בהעברה בנקאית וכד' המועילה מדין קנין סיטומתא אלא בקנין המועיל מדין תורה בלבד האם יש דרך כל שהיא? יש לציין שבפשטות גדר הממון שבבנק הוא כהלואה לבנק ובפשטות אינה כמלוה ע"פ אלא כמלוה בשטר כת"י.[שהרישומים בבנק ...
על ידי אריה מרדכי
ב' ינואר 21, 2019 9:51 pm
פורום: בית המדרש
נושא: התביעה הייצוגית מול רשת 'יש'
תגובות: 127
צפיות: 4505

Re: התביעה הייצוגית מול רשת 'יש'

מבירור שערכתי דעת כמה דינים גדולים שאין כל איסור ליטול את הכסף שבא מאותה תביעה יצוגית משום שכל הפותח עסק הוא על דעת מנהג המקום וכללי החוק והמסחר [כגון החוק שאומר שמחירו של מוצר נקבע לפי המחיר הנקוב עליו אע"פ שפעמיים רבות יש הבדל משמעותי מהמחיר האמיתי, ורובם של החוקים הגיוניים וסבירים שמטרתם למנ...
על ידי אריה מרדכי
ב' ינואר 14, 2019 11:41 pm
פורום: בית המדרש
נושא: מצרן בתשלום דמי תיווך בהסכם בלעדיות
תגובות: 12
צפיות: 387

Re: מצרן בתשלום דמי תיווך בהסכם בלעדיות

יש להקדים, שהמצרן לא קונה לפני שיקנה הלוקח. ועוד יש לזכור, שהלוקח נחשב כשלוחו של המצרן. ולכן לכאורה המתווך זכאי למלוא דמי התיווך, כי בלעדיו (שהביא לוקח) לא היתה הקרקע נמכרת. והמצרן חייב לשלם ללוקח גם את דמי התיווך, שהם חלק מדמי העיסקה, כפי שהביאו מהר"מ שפרן. אף אם הלוקח שלוחו של המצרן אם המצרן...
על ידי אריה מרדכי
ב' ינואר 14, 2019 8:59 pm
פורום: בית המדרש
נושא: מצרן בתשלום דמי תיווך בהסכם בלעדיות
תגובות: 12
צפיות: 387

Re: מצרן בתשלום דמי תיווך בהסכם בלעדיות

לאחר שהתבנונתי השבתי כך, כעיקרון ע"פ מה ששמעתי מהגאון ר' מנדל שפרן שליט"א תוקפו ההלכתי של הסכם בלעדיות הוא מדין שכירות פועלים, דהינו המוכר מתחייב למתווך שבשכר עבודתו למצוא קונה יקבל שני אחוז, ואף במקום שרק הקונה הוא זה שמשלם תיווך כאילו סיכם אתו שהתשלום יבוצע על ידי הקונה, ואכן באופן שימכו...
על ידי אריה מרדכי
א' ינואר 13, 2019 9:03 pm
פורום: בית המדרש
נושא: מצרן בתשלום דמי תיווך בהסכם בלעדיות
תגובות: 12
צפיות: 387

מצרן בתשלום דמי תיווך בהסכם בלעדיות

נשאלתי היום.
"האם יש תיווך במקום מצרנות בתים, היינו אדם מסר את דירתו למתווך בבלעדיות, והגיע שכן מצרן וטוען הדירה שייכת לי, ולא אשלם תיווך כי אני מצרן מה הדין?"
ממתין לתשובתכם.
על ידי אריה מרדכי
ב' אוקטובר 29, 2018 9:48 pm
פורום: עזר אחים
נושא: הגרמ"מ שפרן - שאלות בין 2ל-3 בצהריים
תגובות: 6
צפיות: 702

Re: הגרמ"מ שפרן - שאלות בין 2ל-3 בצהריים

מספר הטלפון הוא 036772246
תאלץ לטרטר ולנסות לתפוס את הקו.
בדוא"ל הוא עצמו עונה רק שבדרך כלל רק למי שמכיר [דינים ותלמידים או בענין תיקים שמתנהלים אצלו בבוררות] וגם לוקח זמן.
ניתן להפנות שאלות דרך תלמידיו בדרך קצת יותר קצרה אך בכלי שני.
על ידי אריה מרדכי
ה' אוגוסט 23, 2018 11:21 pm
פורום: בית המדרש
נושא: הלואה מבנק בהיתר עיסקא - לא תחנם
תגובות: 17
צפיות: 1630

Re: הלואה מבנק בהיתר עיסקא - לא תחנם

תשובת הרב יעקב לנדו שליט"א מראשי ועד ההלכה להשקעות וקרנות - גלאט הון מכירה לגוף של בע"מ שבכללותו יש גויים לא אסרה תורה, כיון שאין כאן מכירה לבעלות פרטית של גוי . אז למה צריך היתר עיסקא בכלל? ברבית אסור ללוות רק מיהודי. מגוי מותר. כל שכן מותר ללוות מ'מאף אחד'. אם אם שותפות של גוי בבנק אינה...
על ידי אריה מרדכי
ה' אוגוסט 23, 2018 10:55 pm
פורום: בית המדרש
נושא: הלואה מבנק בהיתר עיסקא - לא תחנם
תגובות: 17
צפיות: 1630

Re: הלואה מבנק בהיתר עיסקא - לא תחנם

וכעת מצאתי שדן בזה בשו"ת תשובות והנהגות כרך ד סימן שי ודעתו להחמיר. הדברים אינם מדוייקים, בתשובות והנהגות אינו מדבר לענין מכירת הקרקע לגוי בקניית הדירה ע"י משכנתא מהבנק שחלקו גוים, אלא הוא מדבר לגבי מסירת הדירה לבנק בחדלון פרעון, שחלק מבעלות הבנק היא של גוים, וכן עצם המשתפים גוים בנכסי הב...
על ידי אריה מרדכי
ג' יולי 31, 2018 6:44 pm
פורום: בית המדרש
נושא: הלואה מבנק בהיתר עיסקא - לא תחנם
תגובות: 17
צפיות: 1630

Re: הלואה מבנק בהיתר עיסקא - לא תחנם

ראיתי בחוט השני בקונטרס שטרות מכירת חמץ מהרב שריאל רוזנברג שליט"א שכתב "לענין מכירת חמץ במניות שיד מניות דיש מקום לומר שבעל המניות הוא שותף בחברה וכל חמץ שיש בבעלות החברה הוא שותף בו ואם החברה לא תמכור את חמצה כדין הרי הוא עובר עליו וכבר האריכו בזה האחרונים טובא אך לכתחילה בודאי נכון למכור...
על ידי אריה מרדכי
ב' יולי 30, 2018 9:14 pm
פורום: בית המדרש
נושא: הלואה מבנק בהיתר עיסקא - לא תחנם
תגובות: 17
צפיות: 1630

Re: הלואה מבנק בהיתר עיסקא - לא תחנם

לכא', ללא עיון במקורות, איסור 'לא תחנם' הוא על המוכר קרקע לגוי, אך יהודי הלוקח שותף גוי לקנות עמו קרקע באר"י אינו עובר באיסור זה. וא"כ לדעת המחמירים הנ"ל, מותר לקנות דירה עם משכנתא מהבנק, שהרי הקונה הוא היהודי בשותפות הגוי, ורק למוכר יש בזה איסור. וא"כ אסור למכור דירה למי שקונה ...
על ידי אריה מרדכי
ב' יולי 30, 2018 8:28 pm
פורום: בית המדרש
נושא: כסף שנמצא במונית
תגובות: 26
צפיות: 1796

Re: כסף שנמצא במונית

ישנם אופנים שיש לחוש שהוא באיסורא אתא לידיה של בעל המונית ונתחייב בהשבה, כך שהנוסע שימצא למחרת אסור לו לזכות בזה. טעות! לעולם אין מתחייב בהשבה עד שימצאנו. ואדרבה, מהטעם דבאיסורא אתא לידיה זכה בו זה שמצאו ברשותו לאחר מכן. כעיקרון כלל הוא בידינו שאחר שבא החפץ באיסורא לידיו לא מועיל זכיה של אדם אחר וכ...
על ידי אריה מרדכי
ב' יולי 30, 2018 6:51 pm
פורום: בית המדרש
נושא: הלואה מבנק בהיתר עיסקא - לא תחנם
תגובות: 17
צפיות: 1630

Re: הלואה מבנק בהיתר עיסקא - לא תחנם

תשובת הרב יעקב לנדו שליט"א מראשי ועד ההלכה להשקעות וקרנות - גלאט הון מכירה לגוף של בע"מ שבכללותו יש גויים לא אסרה תורה, כיון שאין כאן מכירה לבעלות פרטית של גוי. אשמח להבין כונתו, שנראה שהוא דוקא מטעם היותו של הבנ"ק חברה בע"מ שהלא אין לומר כן בסתם שותפות גוי וישראל, והלא דעת חלק ...
על ידי אריה מרדכי
ב' יולי 30, 2018 5:42 pm
פורום: בית המדרש
נושא: כסף שנמצא במונית
תגובות: 26
צפיות: 1796

Re: כסף שנמצא במונית

באיסורא אתי לידיה של בעל המונית ונתחייב בהשבה? על מטבע של כסף שאין בו סימן? ואדם עשוי למשמש? האומנם? ועוד, לדבריך, המוצא בחנות מן התיבה ולחוץ במקום שמסתובבים הקונים שאין לתלות שנפל מבעל החנות והרי אלו שלו, שנפסק שאין לבעל החנות קנין חצר בזה. יהיה דין לחלק בין מוצא באמצע או סוף היום, לבין מוצא בתחיל...
על ידי אריה מרדכי
ב' יולי 30, 2018 3:07 pm
פורום: בית המדרש
נושא: כסף שנמצא במונית
תגובות: 26
צפיות: 1796

Re: כסף שנמצא במונית

מונית במושבים מאחורי הנהג נחשב כאינה משמרת לו, וכמו שכתב הרא"ש לענין מצא בחנות שכל שאין לבעלים שליטה גמורה על הנעשה שם אין החצר קונה לו. אלא שחושבני שישנם אופנים שיש לחוש שהוא באיסורא אתא לידיה של בעל המונית ונתחייב בהשבה, והוא כשנפל לנוסע בשעת מאוחרת בלילה ומיד לאחר הנסיעה סגר הנהג את המונית ו...
על ידי אריה מרדכי
ב' יולי 30, 2018 11:38 am
פורום: בית המדרש
נושא: הלואה מבנק בהיתר עיסקא - לא תחנם
תגובות: 17
צפיות: 1630

Re: הלואה מבנק בהיתר עיסקא - לא תחנם

האם ברור שאסור לעשות שותפות עם גוי בקרקע? ובפרט בשותפות כזאת שכל ענינה הוא לחזק את ישיבתו של היהודי בארה"ק ולא להיפך. ועצ"ע. ומה שהזכירו כאן הפקר - אינו מובן לי כלל. אסור לתת לנכרי כל חניה בקרקע ארץ ישראל ואף בשותפות ואין כל סיבה חללק בין אם מוכר לו קרקע לגמרי או שמוכר לו ולשותפו השיראלי....
על ידי אריה מרדכי
א' יולי 29, 2018 9:52 pm
פורום: בית המדרש
נושא: הלואה מבנק בהיתר עיסקא - לא תחנם
תגובות: 17
צפיות: 1630

הלואה מבנק בהיתר עיסקא - לא תחנם

יש לעורר ולהעיר שלכאורה בכל הלואה מבנק ובודאי בנטילת משכנתא כשנעשה ע"פ הית"ע א"כ הבנק נעשה שותף בדירה, ומכיון שלבנק יש בעלי מניות גוים הרי מוכר חלק מדירתו לאותם בעלי המניות וא"כ כיצד נתיר למכור דירה ללוקח שידוע שנוטל משכנתא הלא הוא מוכר את הדירה אף לגוי.
על ידי אריה מרדכי
ג' יולי 24, 2018 10:07 pm
פורום: משפחות סופרים
נושא: הגה"צ רבי שריה דבליצקי זלל"ה
תגובות: 757
צפיות: 91793

Re: הגה"צ רבי שריה דבליצקי זלל"ה

בכתבה מעיתון הפלס ראיתי שמובא שעס הרבה בעניני ריבית ותיקון היתר עיסקא אשמח אם מאן דהו יוכל להרחיב בענין וכן אם יש בכתובים של אותו צדיק בענין זה.
על ידי אריה מרדכי
ב' יוני 25, 2018 10:41 pm
פורום: לשכת הסופרים
נושא: עזרה - וורד
תגובות: 311
צפיות: 57863

Re: עזרה - וורד

זה טוב לטקסט למעלה אך שאלתי היא לענין הערות השולים שם אני לא מצליח לבצע את זה.
על ידי אריה מרדכי
ב' יוני 25, 2018 4:11 pm
פורום: לשכת הסופרים
נושא: עזרה - וורד
תגובות: 311
צפיות: 57863

Re: עזרה - וורד

כיצד מגדירים באופן קבוע את גודל הגופן בהערות השולים בוורד שיהא מעל 10 כגון 12.
על ידי אריה מרדכי
ש' יוני 23, 2018 11:42 pm
פורום: לשכת הסופרים
נושא: רוצה לרכוש תוכנה לעשות עימוד וכדו׳… מישהו יודע?
תגובות: 17
צפיות: 2403

Re: רוצה לרכוש תוכנה לעשות עימוד וכדו׳… מישהו יודע?

גם אני מצטרף לשאלת פותח האשכול ושאלתי היא האם יש כאן מאן דהו [שהוא לא מעמד מקצועי] שניסה לעמד את ספריו באופן עצמאי [על מנת לחסוך את ההוצאה הגדולה בתשלום למעמד מקצועי] והצליח, אם כן אשמח לשמוע באיזה תוכנה, [ומה מחירה] ואף לראות דוגמאות. בנתים מבירורים שערכתי יש שני תוכנות של ידידנו ר' רחמים, ושל המשל...
על ידי אריה מרדכי
ו' יוני 22, 2018 1:28 pm
פורום: בית המדרש
נושא: שוחד לבעלי תפקידים
תגובות: 21
צפיות: 1354

Re: שוחד לבעלי תפקידים

להלן מה שיש בכתבי מענין זה וכן משו"ת שנשאל מו"ר הגר"מ שפרן שליט"א. מתבאר בפוסקים שאיסור שוחד אינו דוקא בדיינים בלבד אלא אף בכל נבחרי הציבור, [עיין בפתחי תשובה חושן משפט סימן לד ס"ק כז שכתב "עייין בספר פלפולא חריפתא מהגאון בעל תוי"ט שם [סנהדרין פ"ג סי' י"ז...
על ידי אריה מרדכי
א' יוני 17, 2018 11:11 pm
פורום: בית המדרש
נושא: קימ"ל שגרמא פטור האם יש סברה לזה ?
תגובות: 24
צפיות: 1835

Re: קימ"ל שגרמא פטור האם יש סברה לזה ?

סברא מחודשת עד מאוד [דרוש מקור] אם הקב"ה גוזר על אדם יש לו דרכים רבות להוציא לפועל את גזירתו ולאו דוקא ע"י מזיק. לא הבנתי את השאלה. למה אתה מסתכל על הוצאת ממון על ידי מזיק כעל משהו בדיעבד? השאלה היא למה לקב"ה לגרום שאדם אחר יעשה מעשה איסור על מנת שיצא לפועל אותו הנזק שנגזר עליו, להגי...
על ידי אריה מרדכי
א' יוני 17, 2018 10:31 pm
פורום: בית המדרש
נושא: קימ"ל שגרמא פטור האם יש סברה לזה ?
תגובות: 24
צפיות: 1835

Re: קימ"ל שגרמא פטור האם יש סברה לזה ?

אני גם חושב שהעניין של פטור הבור בכלים ושאר פטורים ייחודיים באבות נזיקין - הוא הקשר הישיר לשאלת גרמא. התשובה היחידה שמצאתי להסביר את סברת העניין היא כדלהלן: באמת לא יכול לקרות נזק לאדם אם לא נגזר עליו. אבל התורה רוצה שהמזיק ייענש וישלם. אצל הניזק הדבר יכול להצטייר שתשלום הנזק - הוא הוא עשיית הצדק ב...
על ידי אריה מרדכי
א' יוני 17, 2018 9:39 pm
פורום: בית המדרש
נושא: קימ"ל שגרמא פטור האם יש סברה לזה ?
תגובות: 24
צפיות: 1835

Re: קימ"ל שגרמא פטור האם יש סברה לזה ?

על מנת לחדד את השאלה אציג מקרה, אדם נכנס לחנות כלי כסף הוא רואה חנוכיה ענקית מעוצבת ע"י אומן בעל שם כיצירה נדירה, עלות החנוכיה 40 אלף ש"ח, נוטל אותו אדם משטח עץ עבה ומועך את החנוכיה והופך אותה למשטח כסף גולמי, כעת עלותה כ 2000 ש"ח בלבד, האן מאן דהו יודע כיצד הדין? תשובה לחלק מן הפוסקי...
על ידי אריה מרדכי
ו' יוני 15, 2018 10:36 am
פורום: בית המדרש
נושא: הסכמי ממון
תגובות: 2
צפיות: 401

הסכמי ממון

פנו אלי זוג העומדים להתארס בזיוג שני ומעונינים לעשות הסכמי ממון כנהוג בזיוג שני [אין המדובר על הסכמי קדם נישואין העוסקים בשאלת הגירושים העתידית וד"ל] עיקר מטרת ההסכם הוא שרכוש אשר צבר כל אחד מהם ישאר תחת ידו ללא שייכות כלל לצד השני או ליורשיהם [ובקיצור, להביא אותם מבחינה כלכלית ליהות כמו זוג צע...
על ידי אריה מרדכי
ד' יוני 13, 2018 11:15 pm
פורום: בית המדרש
נושא: טעה בדבר משנה - שיעור הגבול
תגובות: 4
צפיות: 390

Re: טעה בדבר משנה - שיעור הגבול

עיין במצורף באריכות, ושאלתך תלויה בשאלה הידועה האם ניתן לבן דורינו אפשרות לחלוק על הש"ך ולפסוק הלכה שלא כדבריו. וידועים דברי החוות יאיר סימן קסה [הביאו הפת"ש ס"ק ב] שכתב לענין פסקי השו"ע ונו"כ וז"ל "ו א"כ בדורות הללו זר מאד לומר דטעו בשיקול הדעת אחר דק"ל ...
על ידי אריה מרדכי
ד' יוני 13, 2018 10:54 pm
פורום: בית המדרש
נושא: טעה בדבר משנה - שיעור הגבול
תגובות: 4
צפיות: 390

Re: טעה בדבר משנה - שיעור הגבול

יש בידי אריכות גדולה בענין זה [אני יכול לשלוח בפרטי] יסוד הגדרת טעות בדבר משנה הינה כל מקום שהכורעה ההלכה כשיטה מסוימת ואילו היה יודע מאותה השיטה היה פוסק כמותה הרי זה טעות בד"מ. ועיין בשו"ת תירוש ויצהר שהביא בהקדמה את דברי האבני נזר זצ"ל שאמר בשם חותנו האדמור מקצאק זצ"ל בזה"...
על ידי אריה מרדכי
ו' מאי 25, 2018 10:21 am
פורום: בית המדרש
נושא: מכירת חמץ הגרועה ביותר עדיפה על הית"ע המהודר ביותר?
תגובות: 12
צפיות: 937

Re: מכירת חמץ הגרועה ביותר עדיפה על הית"ע המהודר ביותר?

קצת קשה להבין את המשפט הזה, בשעה שכידוע רוב כלל ישראל נוהג להפך, והוא שכידוע רוב היהודים החרדים לדבר השם מקפידים שלא למכור לגוי חמץ בעין ו [ורק בבתי מסחר ומפעלים מקילים בזה מחמת הפסד מרובה], ואילו בהלואה בהיתר עיסקא מלבד מה שהסכימו עם זה כל גדולי הדורות [ וכידוע שרבים מהם אף השתמשו בכך כגון רבן של י...
על ידי אריה מרדכי
ג' מאי 08, 2018 11:02 pm
פורום: בית המדרש
נושא: שבר חלון, האם יש בתי דין או דיינים הפוטרים?
תגובות: 2
צפיות: 461

שבר חלון, האם יש בתי דין או דיינים הפוטרים?

ידוע מה שדנו האחרונים בענין שומת נזקין בחפץ העומד לתקן, אם חייב לשלם רק את ירידת הערך או שחייב לשלם את עלות התיקון, ונפק"מ במי ששבר חלון בבית חבירו, יש שסברו לפוטרו כיון ששמין את הנזק כלפי כל שווי הבית ומכיון שהבית לא נפחת משוויו פטור, ויש שסברו שמכיון והדבר עומד לתקן חייב לתקן או עכ"פ לשל...
על ידי אריה מרדכי
א' מאי 06, 2018 7:44 pm
פורום: בית המדרש
נושא: שאלה פשוטה בהלכות אבידת וגזל נכרי
תגובות: 6
צפיות: 612

Re: שאלה פשוטה בהלכות אבידת וגזל נכרי

יש לציין וכהשלמה למה שנכתב, שדעת רוב האחרונים שלא כשיטת הב"ח ולדעתם אבידת הגוי נעשית של מוצאה אף קודם יאוש, כ"כ מלבד המחנ"א, בשו"ת בית אפרים חו"מ מד, בחזו"א ב"ק סימן י ס"ק יד, בגליון מהרש"א יו"ד קמו ועוד, וכן מורים הדינים שליט"א. ועוד יש לציין ש...
על ידי אריה מרדכי
ו' מאי 04, 2018 9:40 am
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: קובץ 'בית אהרן וישראל' | גליון חדש להורדה
תגובות: 54
צפיות: 11153

Re: קובץ 'בית אהרן וישראל' | גליון חדש להורדה

האם מאן דהו יכול להעויל בטובו ולעלות את קובץ קפד [יש שם מאמר שחשוב לי מאוד].
על ידי אריה מרדכי
ד' אפריל 25, 2018 2:05 pm
פורום: בית המדרש
נושא: מחפש נוסחאות היתר עסקא של בנקים וחברות עדכניים
תגובות: 3
צפיות: 452

Re: מחפש נוסחאות היתר עסקא של בנקים וחברות עדכניים

מצו"ב התרי עיסקא של כל הבנקים בישראל, ברשותי עוד התי"ע רבים של חברות וגופים שונים כמו"כ מאמרים שדנים בנושא מי שרוצה יותר יפנה אלי בפרטי.
כמו"כ ניתן לראות ולהוריד מאתר מכון הת"ע למהדרין בקישור הזה http://www.iska.co.il/
על ידי אריה מרדכי
א' אפריל 15, 2018 11:27 pm
פורום: בית המדרש
נושא: אוספי צדקה למוסדות - כמה אחוזים עליהם ליטול בשכרם?
תגובות: 31
צפיות: 1860

Re: אוספי צדקה למוסדות - כמה אחוזים עליהם ליטול בשכרם?

היום התקשר אלי אדם שהוא אוסף כסף למטרה מסוימת, ושאלתו בפיו, הוא שכר מוקד טלפוני של טלפניות שמתקשרות לאנשים להתרים אותם וזה עולה לו, שימו לב 70 ש"ח לשעה לכל טלפנית!!! [למוקדנית 45 למנהל משמרת, להנהלה הראשית וכו'] ונשאר לו ביד רק 10% מהתרומה אם מותר לו להמשיך באופן זה, הדבר מחריד ולא יעלה על הדעת...
על ידי אריה מרדכי
ב' מרץ 19, 2018 10:50 am
פורום: פסח
נושא: האם כולם חייבים למכור חמץ כי לכולם יש ,מניות ועוד?
תגובות: 47
צפיות: 3339

Re: מניות הילדים שבתכנית חיסכון לכל ילד

מה עושים עם המניות שבתכנית חיסכון לכל ילד, שלכאורה ע"פ ההלכה שייכים לילד ומכיון שיש למוכרם במכירת חמץ לנכרי [לדעת חלק מהפוסקים וכנ"ל] האם בסתמא נכללי במכירת מניות האב או שיש לציין בשטר מפורש שכאפטרופוס של הקטן מוכרם, או מהני בסתמא מדין זכיה לקטן [שכידוע האריכו גדולי האחרונים אם מהני למכור ...
על ידי אריה מרדכי
א' מרץ 11, 2018 3:26 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: ערכו ההלכתי של מטבע ה'ביטקוין'
תגובות: 22
צפיות: 2420

Re: ערכו ההלכתי של מטבע ה'ביטקוין'

אחד מגדולי דייני דורינו מעונין למסור בחוה"מ פסח שיעור בעניני הביטקויין, לכל מי שיודע על חומרים תורנים שהתפרסמו או שטרם התפרסמו ויכול להפנות אליהם הדבר יבוא לו לתועלת לצורך הכנת השיעור.
על ידי אריה מרדכי
ג' מרץ 06, 2018 9:37 pm
פורום: לשכת הסופרים
נושא: ויקיפדיה חרדית
תגובות: 113
צפיות: 24054

Re: ויקיפדיה חרדית

כאחד שלאחרונה התוודע למכלול ויוצא לי להעזר בו רבות בענינים שונים אכן יש להודות למקימיו והעורכים בו על היותו תחליף ראוי ונקי ככל האפשר [עם שיפורים כל הזמן] כהיום מכיל למעלה מ 56 אלף ערכים!!!
ישנם ערכים רבים שאינם קיימים בכל מקום אחר הכתובים צורה ממיוחדת וברורה.
תחזקנה ידכם.
על ידי אריה מרדכי
ב' מרץ 05, 2018 8:51 pm
פורום: בית המדרש
נושא: שאלה בהלכות תיווך ומסחר
תגובות: 74
צפיות: 4621

Re: שאלה בהלכות תיווך ומסחר

אין כל סיבה וטעם לחלק בין מי מהם קבע את המחיר, אם כשיצא המתווך לדרך סוכם בין שניהם שכל מה שימכר מעבר למחיר מסוים יחלקו הרי זה דין דשו"ע סימן קפ"ה סעיף ד', ולא ראיתי כל טעם לחלק בין מי מהם קבע את הסיכום הנ"ל שהרי יכול כל מוכר להתנות עם המתווך ששכרו יהיה כל מה שישיג מעבר לסכום מסוים, וכ...
על ידי אריה מרדכי
א' מרץ 04, 2018 1:53 pm
פורום: בית המדרש
נושא: שאלה בהלכות תיווך ומסחר
תגובות: 74
צפיות: 4621

Re: שאלה בהלכות תיווך ומסחר

עינתי בשאלה, ואין בכוחי ובזמני לעבור על כל השרשור, ולכך אתיחס לשאלה כפשוטה ממושכל ראשון. בשו"ע חו"מ סימן קפה סעיף ד נכתב כך "אמר בעל הבית לסרסור: המותר שימכר על כך יהיה שלך, אף על פי ששתק הסרסור זכה במותר" עכ"ל ועי"ש שדינו כש"ש ועיין בגליון רעק"א שכתב שם "...
על ידי אריה מרדכי
ג' פברואר 27, 2018 3:07 pm
פורום: פורים וארבע פרשיות
נושא: האם יש מצות שמחה בפורים? מפתיע!
תגובות: 8
צפיות: 914

Re: האם יש מצות שמחה בפורים? מפתיע!

שייף נפיק כתב:יש ספר בשם ימי שמחה להרב דוד רייכמן, ומאריך טובא בהאי ענינא,
יש לו כמה וכמה סימנים בענין השמחה בפורים. ומאריך בכל הנידונים.


האם ניתן לעלות דבריו

עבור לחיפוש מתקדם