החיפוש הניב 40 תוצאות

עבור לחיפוש מתקדם

על ידי אריה מרדכי
ב' יוני 25, 2018 4:11 pm
פורום: לשכת הסופרים
נושא: עזרה - וורד
תגובות: 190
צפיות: 16485

Re: עזרה - וורד

כיצד מגדירים באופן קבוע את גודל הגופן בהערות השולים בוורד שיהא מעל 10 כגון 12.
על ידי אריה מרדכי
ש' יוני 23, 2018 11:42 pm
פורום: לשכת הסופרים
נושא: רוצה לרכוש תוכנה לעשות עימוד וכדו׳… מישהו יודע?
תגובות: 17
צפיות: 808

Re: רוצה לרכוש תוכנה לעשות עימוד וכדו׳… מישהו יודע?

גם אני מצטרף לשאלת פותח האשכול ושאלתי היא האם יש כאן מאן דהו [שהוא לא מעמד מקצועי] שניסה לעמד את ספריו באופן עצמאי [על מנת לחסוך את ההוצאה הגדולה בתשלום למעמד מקצועי] והצליח, אם כן אשמח לשמוע באיזה תוכנה, [ומה מחירה] ואף לראות דוגמאות. בנתים מבירורים שערכתי יש שני תוכנות של ידידנו ר' רחמים, ושל המשל...
על ידי אריה מרדכי
ו' יוני 22, 2018 1:28 pm
פורום: בית המדרש
נושא: שוחד לבעלי תפקידים
תגובות: 9
צפיות: 193

Re: שוחד לבעלי תפקידים

להלן מה שיש בכתבי מענין זה וכן משו"ת שנשאל מו"ר הגר"מ שפרן שליט"א. מתבאר בפוסקים שאיסור שוחד אינו דוקא בדיינים בלבד אלא אף בכל נבחרי הציבור, [עיין בפתחי תשובה חושן משפט סימן לד ס"ק כז שכתב "עייין בספר פלפולא חריפתא מהגאון בעל תוי"ט שם [סנהדרין פ"ג סי' י"ז...
על ידי אריה מרדכי
א' יוני 17, 2018 11:11 pm
פורום: בית המדרש
נושא: קימ"ל שגרמא פטור האם יש סברה לזה ?
תגובות: 24
צפיות: 448

Re: קימ"ל שגרמא פטור האם יש סברה לזה ?

סברא מחודשת עד מאוד [דרוש מקור] אם הקב"ה גוזר על אדם יש לו דרכים רבות להוציא לפועל את גזירתו ולאו דוקא ע"י מזיק. לא הבנתי את השאלה. למה אתה מסתכל על הוצאת ממון על ידי מזיק כעל משהו בדיעבד? השאלה היא למה לקב"ה לגרום שאדם אחר יעשה מעשה איסור על מנת שיצא לפועל אותו הנזק שנגזר עליו, להגי...
על ידי אריה מרדכי
א' יוני 17, 2018 10:31 pm
פורום: בית המדרש
נושא: קימ"ל שגרמא פטור האם יש סברה לזה ?
תגובות: 24
צפיות: 448

Re: קימ"ל שגרמא פטור האם יש סברה לזה ?

אני גם חושב שהעניין של פטור הבור בכלים ושאר פטורים ייחודיים באבות נזיקין - הוא הקשר הישיר לשאלת גרמא. התשובה היחידה שמצאתי להסביר את סברת העניין היא כדלהלן: באמת לא יכול לקרות נזק לאדם אם לא נגזר עליו. אבל התורה רוצה שהמזיק ייענש וישלם. אצל הניזק הדבר יכול להצטייר שתשלום הנזק - הוא הוא עשיית הצדק ב...
על ידי אריה מרדכי
א' יוני 17, 2018 9:39 pm
פורום: בית המדרש
נושא: קימ"ל שגרמא פטור האם יש סברה לזה ?
תגובות: 24
צפיות: 448

Re: קימ"ל שגרמא פטור האם יש סברה לזה ?

על מנת לחדד את השאלה אציג מקרה, אדם נכנס לחנות כלי כסף הוא רואה חנוכיה ענקית מעוצבת ע"י אומן בעל שם כיצירה נדירה, עלות החנוכיה 40 אלף ש"ח, נוטל אותו אדם משטח עץ עבה ומועך את החנוכיה והופך אותה למשטח כסף גולמי, כעת עלותה כ 2000 ש"ח בלבד, האן מאן דהו יודע כיצד הדין? תשובה לחלק מן הפוסקי...
על ידי אריה מרדכי
ו' יוני 15, 2018 10:36 am
פורום: בית המדרש
נושא: הסכמי ממון
תגובות: 2
צפיות: 146

הסכמי ממון

פנו אלי זוג העומדים להתארס בזיוג שני ומעונינים לעשות הסכמי ממון כנהוג בזיוג שני [אין המדובר על הסכמי קדם נישואין העוסקים בשאלת הגירושים העתידית וד"ל] עיקר מטרת ההסכם הוא שרכוש אשר צבר כל אחד מהם ישאר תחת ידו ללא שייכות כלל לצד השני או ליורשיהם [ובקיצור, להביא אותם מבחינה כלכלית ליהות כמו זוג צע...
על ידי אריה מרדכי
ד' יוני 13, 2018 11:15 pm
פורום: בית המדרש
נושא: טעה בדבר משנה - שיעור הגבול
תגובות: 4
צפיות: 137

Re: טעה בדבר משנה - שיעור הגבול

עיין במצורף באריכות, ושאלתך תלויה בשאלה הידועה האם ניתן לבן דורינו אפשרות לחלוק על הש"ך ולפסוק הלכה שלא כדבריו. וידועים דברי החוות יאיר סימן קסה [הביאו הפת"ש ס"ק ב] שכתב לענין פסקי השו"ע ונו"כ וז"ל "ו א"כ בדורות הללו זר מאד לומר דטעו בשיקול הדעת אחר דק"ל ...
על ידי אריה מרדכי
ד' יוני 13, 2018 10:54 pm
פורום: בית המדרש
נושא: טעה בדבר משנה - שיעור הגבול
תגובות: 4
צפיות: 137

Re: טעה בדבר משנה - שיעור הגבול

יש בידי אריכות גדולה בענין זה [אני יכול לשלוח בפרטי] יסוד הגדרת טעות בדבר משנה הינה כל מקום שהכורעה ההלכה כשיטה מסוימת ואילו היה יודע מאותה השיטה היה פוסק כמותה הרי זה טעות בד"מ. ועיין בשו"ת תירוש ויצהר שהביא בהקדמה את דברי האבני נזר זצ"ל שאמר בשם חותנו האדמור מקצאק זצ"ל בזה"...
על ידי אריה מרדכי
ו' מאי 25, 2018 10:21 am
פורום: בית המדרש
נושא: מכירת חמץ הגרועה ביותר עדיפה על הית"ע המהודר ביותר?
תגובות: 12
צפיות: 435

Re: מכירת חמץ הגרועה ביותר עדיפה על הית"ע המהודר ביותר?

קצת קשה להבין את המשפט הזה, בשעה שכידוע רוב כלל ישראל נוהג להפך, והוא שכידוע רוב היהודים החרדים לדבר השם מקפידים שלא למכור לגוי חמץ בעין ו [ורק בבתי מסחר ומפעלים מקילים בזה מחמת הפסד מרובה], ואילו בהלואה בהיתר עיסקא מלבד מה שהסכימו עם זה כל גדולי הדורות [ וכידוע שרבים מהם אף השתמשו בכך כגון רבן של י...
על ידי אריה מרדכי
ג' מאי 08, 2018 11:02 pm
פורום: בית המדרש
נושא: שבר חלון, האם יש בתי דין או דיינים הפוטרים?
תגובות: 2
צפיות: 222

שבר חלון, האם יש בתי דין או דיינים הפוטרים?

ידוע מה שדנו האחרונים בענין שומת נזקין בחפץ העומד לתקן, אם חייב לשלם רק את ירידת הערך או שחייב לשלם את עלות התיקון, ונפק"מ במי ששבר חלון בבית חבירו, יש שסברו לפוטרו כיון ששמין את הנזק כלפי כל שווי הבית ומכיון שהבית לא נפחת משוויו פטור, ויש שסברו שמכיון והדבר עומד לתקן חייב לתקן או עכ"פ לשל...
על ידי אריה מרדכי
א' מאי 06, 2018 7:44 pm
פורום: בית המדרש
נושא: שאלה פשוטה בהלכות אבידת וגזל נכרי
תגובות: 6
צפיות: 325

Re: שאלה פשוטה בהלכות אבידת וגזל נכרי

יש לציין וכהשלמה למה שנכתב, שדעת רוב האחרונים שלא כשיטת הב"ח ולדעתם אבידת הגוי נעשית של מוצאה אף קודם יאוש, כ"כ מלבד המחנ"א, בשו"ת בית אפרים חו"מ מד, בחזו"א ב"ק סימן י ס"ק יד, בגליון מהרש"א יו"ד קמו ועוד, וכן מורים הדינים שליט"א. ועוד יש לציין ש...
על ידי אריה מרדכי
ו' מאי 04, 2018 9:40 am
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: קובץ 'בית אהרן וישראל' | גליון חדש להורדה
תגובות: 42
צפיות: 7284

Re: קובץ 'בית אהרן וישראל' | גליון חדש להורדה

האם מאן דהו יכול להעויל בטובו ולעלות את קובץ קפד [יש שם מאמר שחשוב לי מאוד].
על ידי אריה מרדכי
ד' אפריל 25, 2018 2:05 pm
פורום: בית המדרש
נושא: מחפש נוסחאות היתר עסקא של בנקים וחברות עדכניים
תגובות: 3
צפיות: 260

Re: מחפש נוסחאות היתר עסקא של בנקים וחברות עדכניים

מצו"ב התרי עיסקא של כל הבנקים בישראל, ברשותי עוד התי"ע רבים של חברות וגופים שונים כמו"כ מאמרים שדנים בנושא מי שרוצה יותר יפנה אלי בפרטי.
כמו"כ ניתן לראות ולהוריד מאתר מכון הת"ע למהדרין בקישור הזה http://www.iska.co.il/
על ידי אריה מרדכי
א' אפריל 15, 2018 11:27 pm
פורום: בית המדרש
נושא: אוספי צדקה למוסדות - כמה אחוזים עליהם ליטול בשכרם?
תגובות: 31
צפיות: 1144

Re: אוספי צדקה למוסדות - כמה אחוזים עליהם ליטול בשכרם?

היום התקשר אלי אדם שהוא אוסף כסף למטרה מסוימת, ושאלתו בפיו, הוא שכר מוקד טלפוני של טלפניות שמתקשרות לאנשים להתרים אותם וזה עולה לו, שימו לב 70 ש"ח לשעה לכל טלפנית!!! [למוקדנית 45 למנהל משמרת, להנהלה הראשית וכו'] ונשאר לו ביד רק 10% מהתרומה אם מותר לו להמשיך באופן זה, הדבר מחריד ולא יעלה על הדעת...
על ידי אריה מרדכי
ב' מרץ 19, 2018 10:50 am
פורום: פסח
נושא: האם כולם חייבים למכור חמץ כי לכולם יש ,מניות ועוד?
תגובות: 47
צפיות: 2485

Re: מניות הילדים שבתכנית חיסכון לכל ילד

מה עושים עם המניות שבתכנית חיסכון לכל ילד, שלכאורה ע"פ ההלכה שייכים לילד ומכיון שיש למוכרם במכירת חמץ לנכרי [לדעת חלק מהפוסקים וכנ"ל] האם בסתמא נכללי במכירת מניות האב או שיש לציין בשטר מפורש שכאפטרופוס של הקטן מוכרם, או מהני בסתמא מדין זכיה לקטן [שכידוע האריכו גדולי האחרונים אם מהני למכור ...
על ידי אריה מרדכי
א' מרץ 11, 2018 3:26 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: ערכו ההלכתי של מטבע ה'ביטקוין'
תגובות: 22
צפיות: 1687

Re: ערכו ההלכתי של מטבע ה'ביטקוין'

אחד מגדולי דייני דורינו מעונין למסור בחוה"מ פסח שיעור בעניני הביטקויין, לכל מי שיודע על חומרים תורנים שהתפרסמו או שטרם התפרסמו ויכול להפנות אליהם הדבר יבוא לו לתועלת לצורך הכנת השיעור.
על ידי אריה מרדכי
ג' מרץ 06, 2018 9:37 pm
פורום: לשכת הסופרים
נושא: ויקיפדיה חרדית
תגובות: 93
צפיות: 9726

Re: ויקיפדיה חרדית

כאחד שלאחרונה התוודע למכלול ויוצא לי להעזר בו רבות בענינים שונים אכן יש להודות למקימיו והעורכים בו על היותו תחליף ראוי ונקי ככל האפשר [עם שיפורים כל הזמן] כהיום מכיל למעלה מ 56 אלף ערכים!!!
ישנם ערכים רבים שאינם קיימים בכל מקום אחר הכתובים צורה ממיוחדת וברורה.
תחזקנה ידכם.
על ידי אריה מרדכי
ב' מרץ 05, 2018 8:51 pm
פורום: בית המדרש
נושא: שאלה בהלכות תיווך ומסחר
תגובות: 73
צפיות: 1987

Re: שאלה בהלכות תיווך ומסחר

אין כל סיבה וטעם לחלק בין מי מהם קבע את המחיר, אם כשיצא המתווך לדרך סוכם בין שניהם שכל מה שימכר מעבר למחיר מסוים יחלקו הרי זה דין דשו"ע סימן קפ"ה סעיף ד', ולא ראיתי כל טעם לחלק בין מי מהם קבע את הסיכום הנ"ל שהרי יכול כל מוכר להתנות עם המתווך ששכרו יהיה כל מה שישיג מעבר לסכום מסוים, וכ...
על ידי אריה מרדכי
א' מרץ 04, 2018 1:53 pm
פורום: בית המדרש
נושא: שאלה בהלכות תיווך ומסחר
תגובות: 73
צפיות: 1987

Re: שאלה בהלכות תיווך ומסחר

עינתי בשאלה, ואין בכוחי ובזמני לעבור על כל השרשור, ולכך אתיחס לשאלה כפשוטה ממושכל ראשון. בשו"ע חו"מ סימן קפה סעיף ד נכתב כך "אמר בעל הבית לסרסור: המותר שימכר על כך יהיה שלך, אף על פי ששתק הסרסור זכה במותר" עכ"ל ועי"ש שדינו כש"ש ועיין בגליון רעק"א שכתב שם "...
על ידי אריה מרדכי
ג' פברואר 27, 2018 3:07 pm
פורום: פורים וארבע פרשיות
נושא: האם יש מצות שמחה בפורים? מפתיע!
תגובות: 8
צפיות: 455

Re: האם יש מצות שמחה בפורים? מפתיע!

שייף נפיק כתב:יש ספר בשם ימי שמחה להרב דוד רייכמן, ומאריך טובא בהאי ענינא,
יש לו כמה וכמה סימנים בענין השמחה בפורים. ומאריך בכל הנידונים.


האם ניתן לעלות דבריו
על ידי אריה מרדכי
ג' פברואר 27, 2018 3:06 pm
פורום: פורים וארבע פרשיות
נושא: האם יש מצות שמחה בפורים? מפתיע!
תגובות: 8
צפיות: 455

Re: האם יש מצות שמחה בפורים? מפתיע!

בקרו טלה כתב:
אריה מרדכי כתב:ושמעתי מת"ח דכן כתוב בשם הגרי"ז ולא ידע מקומו אשמח מישהו יודע היכן המקור

עי' בעמק ברכה (פומרנצ'יק) עמ' 124 מעמודי האוצר


הרב בקרו טלה
ישכ"ח גדול,
אשמל להבין מהו ביאור דבריו "שהמשתה עצמה היא היא גוף המצוה בלי שום תכליתים של שמחה".
על ידי אריה מרדכי
א' פברואר 25, 2018 9:51 pm
פורום: פורים וארבע פרשיות
נושא: שאלות בדיני משלוח מנות
תגובות: 2
צפיות: 258

Re: שאלות בדיני משלוח מנות

כבר כתבתי שנראה לדון ע"פ הטעם של הרבות רעות ולטעם זה יש לדון דמועיל בכל דבר.
על ידי אריה מרדכי
א' פברואר 25, 2018 9:46 pm
פורום: פורים וארבע פרשיות
נושא: האם יש מצות שמחה בפורים? מפתיע!
תגובות: 8
צפיות: 455

Re: האם יש מצות שמחה בפורים? מפתיע!

עיין שם בתשובה שהביא ראיה מדברי הפוסקים בענין נישואין בפורים, וכתב דלפי דבריו מובן מדוע אין כאן אין מערבין שמחה בשמחה דכל חיוב השמחה הוא רק בשעת סעודת פורים ואת מצוות היום יכול לקיים אחר שנשא אשה, ושונה הוא מנישואין ביום טוב ששם יש דין שמחה בכל רגע ורגע מיו"ט.
על ידי אריה מרדכי
א' פברואר 25, 2018 9:39 pm
פורום: פורים וארבע פרשיות
נושא: האם יש מצות שמחה בפורים? מפתיע!
תגובות: 8
צפיות: 455

האם יש מצות שמחה בפורים? מפתיע!

שמחה בפורים.pdf חידוש גדול נזדמן לידי בדברי הגאון ר' בצלאל זולטי זצ"ל בשו"ת משנת יעבץ או"ח הלכות פורים סימן עט, שכתב לחדש שאין מצוה של שמחה ביום הפורים אלא רק בשעת הסעודה בזמן משתה היין ומחמת אריכות דבריו הבאתי את העמוד הראשון בתשובה והרוצה להחכים יעין בכל דבריו שם. ושמעתי מת"ח ...
על ידי אריה מרדכי
א' פברואר 25, 2018 8:39 pm
פורום: פורים וארבע פרשיות
נושא: שאלות בדיני משלוח מנות
תגובות: 2
צפיות: 258

שאלות בדיני משלוח מנות

יש להסתפק במי שנתן משלוח מנות לאדם חשוב, אם יש לדמותו למה דמצאנו בקידושין שבההיא הנאה שקיבל האדם חשוב מידי האשה חשיב כנתינה, וא"כ אף בענינינו יוצא בו אות אדם חשוב ידי משלוח מנות, [ויתכן שמא הנותן לא יצא דאין יוצאים בשמלוח אחד שניים בבת אחת]. ונראה לתלות בטעמי מצות משלוח מנות דלטעם דהרבות רעות ה...
על ידי אריה מרדכי
ב' פברואר 12, 2018 5:23 pm
פורום: בית המדרש
נושא: האם בי"ד יכול לכוף לפשרה?
תגובות: 28
צפיות: 889

Re: האם בי"ד יכול לכוף לפשרה?

מצו"ב בזה תשובות בענין מכמה מקומות מכתביי, וכן ממו"ר הגר"מ שפרן שליט"א.
על ידי אריה מרדכי
ש' ינואר 20, 2018 8:44 pm
פורום: בית המדרש
נושא: מכירת המצוות במקומות הקדושים- הכסף למי?
תגובות: 0
צפיות: 185

מכירת המצוות במקומות הקדושים- הכסף למי?

כידוע נהגו רבים מקהילות הקודש בתפוצות ישראל לשבות שבת באתרא קדישא מירון וכד' ויש לדון בענין המצווות הנמכרים שם לפני קריאת התורה אם חייבים לתת את דמי המכירה דוקא לאותם המקומות כגון לבדק הבית של קבר הרשב"י וכד' או שניתן למכור ולשלם את הכסף למקומות אחרים, כמו"כ השאלה נוגעת גם לענין נדרים ונדב...
על ידי אריה מרדכי
ה' ינואר 11, 2018 8:05 pm
פורום: אספקלריא
נושא: נטילת כדורים ע"מ שלא להיכשל בחטא ח"ו
תגובות: 48
צפיות: 3353

Re: נטילת כדורים ע"מ שלא להיכשל בחטא ח"ו

הים שמעתי שמחבר התשובה הנ"ל נצטוה לכתוב את הדברים ע"י האדמור מאמשינוב שליט"א, שכן היא דעתו הברורה.
על ידי אריה מרדכי
ה' ינואר 11, 2018 7:59 pm
פורום: הבה נתחכמה
נושא: מצוה לחטוף אייפון ולשבור אותו- פסק מרן הגרח"ק שליט"א
תגובות: 97
צפיות: 5646

Re: מצוה לחטוף אייפון ולשבור אותו- פסק מרן הגרח"ק שליט"א

למי שעדיין מעניין אותו הנידון ההלכתי [נטו, ולא ההשקפתי, כן ניתן להפריד!] ישנה תשובה בנושא מהגאון ר' משה שטרנבוך בתשובות והנהגות חלק ו אין לי את הספר אבל זה בחל"ק חו"מ סימן? אשמח אם מאן דהו יעלה את התשובה.
על ידי אריה מרדכי
ג' ינואר 09, 2018 6:36 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: אשכול בקשות ספרים, מאמרים ומחקרים מתוך ספרים שאינם באוצר
תגובות: 3198
צפיות: 236503

Re: אשכול בקשות ספרים, מאמרים ומחקרים מתוך ספרים שאינם באוצר

שלום וברכה אני זקוק למאמר מתוך כנישתא 4 [מצוי בספרית כותר] מאמר העוסק בענין מכירת העליות בבית הכנסת כמדומני מעמוד רעט, ישכ"ח
על ידי אריה מרדכי
ג' ינואר 09, 2018 6:29 pm
פורום: לשכת הסופרים
נושא: ספריית כותר
תגובות: 3
צפיות: 383

Re: ספריית כותר

מה הוא האשכול [אני מתנצל, אני חדש בפורום]
על ידי אריה מרדכי
ג' ינואר 09, 2018 6:08 pm
פורום: לשכת הסופרים
נושא: ספריית כותר
תגובות: 3
צפיות: 383

ספריית כותר

ישנה ספריה דיגיטלית שע"י אוניברסיטת בר אילן הנקראת כותר, אני זקוק בדחיפות למאמר מתוך ספר כנישתא 4 [ספר העוסק בעני בית הכנסת] אין לי גישה לאתר וצריך ליהות מנוי בו. אם למי מחברי הפורום יש גישה ומנוי אשמח אם ידווח ויעזור לי.
על ידי אריה מרדכי
ג' ינואר 09, 2018 2:25 pm
פורום: הבה נתחכמה
נושא: מצוה לחטוף אייפון ולשבור אותו- פסק מרן הגרח"ק שליט"א
תגובות: 97
צפיות: 5646

Re: מצוה לחטוף אייפון ולשבור אותו- פסק מרן הגרח"ק שליט"א

יש כאן שאלה העומדת בבסיס הענין בצד ההלכתי, כיצד להגדיר את אותם המכשירים האם כאיסור חפצא דהינו כמו חתיכת נבילה או אפילו כעיתון שכולו פריצות, או כאיסור גברא דהינו המכשיר לכשעצמו אינו אסור אלא שאדם שמשתמש בו לא נכון עלול לעבור על איסורים, וכל האיסור הוא שהאדם לא ישתמש בו בצורה אסורה . ולקמן מתבאר שנחלק...
על ידי אריה מרדכי
א' דצמבר 31, 2017 6:28 pm
פורום: בית המדרש
נושא: האם יש בעיית ריבית בחסכון לכל ילד?
תגובות: 172
צפיות: 13757

Re: האם יש בעיית ריבית בחסכון לכל ילד?

מאחר וכאמור אינני בקי בפרטי הדברים, רציתי לברר את דעת הרבנים אודות כשרות "תשואה כהלכה". ביקשתי מגיסי שיחי' שיברר אצל א' מהמוצי"ם החשובים בבית ההוראה של א' מהרבנים החתומים על המודעה דלעיל, ואצטט את תוכן השיחה: יראה הציבור וישפוט.......... הרב בן יעקב קצת חבל שאתה נגרר לרכילות צהובה בב...
על ידי אריה מרדכי
ש' דצמבר 30, 2017 8:55 pm
פורום: בית המדרש
נושא: הערמת ביטוח משלים קופ"ח, בנוגע להחזר חבילת לי-דה
תגובות: 90
צפיות: 4739

Re: הערמת ביטוח משלים קופ"ח, בנוגע להחזר חבילת לי-דה

כיוון שלענ"ד הרעיון הזה שמבחינה הלכתית יש חוסר בהגדרת הבעלות יש לו משמעות רק לענייני רבית ודברים דומים וכמו גבי מעות של יתומים. אבל כמו שלא עולה על דעתו של אף אחד שלכן יהיה מותר להכנס ולגנוב כסאות מהיתומים או מקופת העיר כך לענ"ד הרעיון שהדבר מתיר בפועל ללכת ולגנוב את הממון הוא חוסר הבנה מ...
על ידי אריה מרדכי
ו' דצמבר 29, 2017 10:56 am
פורום: בית המדרש
נושא: הערמת ביטוח משלים קופ"ח, בנוגע להחזר חבילת לי-דה
תגובות: 90
צפיות: 4739

Re: הערמת ביטוח משלים קופ"ח, בנוגע להחזר חבילת לי-דה

כיוון שלענ"ד הרעיון הזה שמבחינה הלכתית יש חוסר בהגדרת הבעלות יש לו משמעות רק לענייני רבית ודברים דומים וכמו גבי מעות של יתומים. אבל כמו שלא עולה על דעתו של אף אחד שלכן יהיה מותר להכנס ולגנוב כסאות מהיתומים או מקופת העיר כך לענ"ד הרעיון שהדבר מתיר בפועל ללכת ולגנוב את הממון הוא חוסר הבנה מ...
על ידי אריה מרדכי
ו' דצמבר 29, 2017 9:25 am
פורום: בית המדרש
נושא: הערמת ביטוח משלים קופ"ח, בנוגע להחזר חבילת לי-דה
תגובות: 90
צפיות: 4739

Re: הערמת ביטוח משלים קופ"ח, בנוגע להחזר חבילת לי-דה

אתייחס לשני נקודות שעלו כאן בנוגע למה שכתבתי על היותם של קופות החולים חברה ללא בעלים. א' גם הביטוחים המשלמים של קופות החולים מוגדרים באותה ההגדרה ואין שם כל בעלים רשמי שזה החלק שלו ומרויח מכך. ב' קשה מאוד לקרוא לקופת חולים כקופת השותפים מכיון שהחברים בקופת החולים אין להם כל כונה להיחשב כבעלים ושותפי...
על ידי אריה מרדכי
ה' דצמבר 28, 2017 12:28 am
פורום: בית המדרש
נושא: הערמת ביטוח משלים קופ"ח, בנוגע להחזר חבילת לי-דה
תגובות: 90
צפיות: 4739

Re: הערמת ביטוח משלים קופ"ח, בנוגע להחזר חבילת לי-דה

כמצטרף חדש לפורום אשמח להגיב בנידון החשוב הזה. כאחד שזוכה לשמש מספר דיינים תלמידי חכמים אוכל לומר שהשאלה הזאת היא מהשאלות המצויות ביותר על פתחם של הדיינים הן בגריסתה הקודמת שעסקה בעיקר בנוגע להמרת זכות למדרסים עבור קנית נעלים [ובעוד מעט אביזרים רפואיים כגון גרבים אלסטיות וכו'] וכעת עם בוא עונת חבילו...

עבור לחיפוש מתקדם

cron