מפרשי האוצר
חיפוש גוגל בפורום:

החיפוש הניב 80 תוצאות

עבור לחיפוש מתקדם

על ידי מבק
ג' ינואר 19, 2021 1:46 pm
פורום: אוצר החכמה - תיקונים והערות
נושא: ברכת יהונתן
תגובות: 9
צפיות: 161

Re: ברכת יהונתן

בספר ברכת יהונתן לרבי יהונתן אייבשיץ (י"ל תרס"ב), מובאים הגהות וחידושים מ רבי יעקב חיים זעליג ב"ר יחיאל מיכל גאלדשלאג ז"ל. נ"ל שמן הראוי לציין זאת במחברים נוספים. עוד אוסיף שהספר פגום וגם נראה שחסרים בו עמודים. הספר הוכנס פעמיים לאוצר, אחד אכן פגום, אבל השני נראה שלא חסר בו...
על ידי מבק
ב' ינואר 18, 2021 12:40 pm
פורום: אוצר החכמה - תיקונים והערות
נושא: ברכת יהונתן
תגובות: 9
צפיות: 161

ברכת יהונתן

בספר ברכת יהונתן לרבי יהונתן אייבשיץ (י"ל תרס"ב), מובאים הגהות וחידושים מרבי יעקב חיים זעליג ב"ר יחיאל מיכל גאלדשלאג ז"ל.
נ"ל שמן הראוי לציין זאת במחברים נוספים.
על ידי מבק
א' ינואר 17, 2021 12:24 pm
פורום: אוצר החכמה - תיקונים והערות
נושא: זקן שמואל
תגובות: 1
צפיות: 94

זקן שמואל

בספר "זקן שמואל" נכתב שמחברו הוא רבי שמואל ושם אביו דניאל.
בשער הספר וכן בשם הגדולים להחיד"א נראה ששמו הוא רבי שמואל דניאל.
על ידי מבק
ו' ינואר 08, 2021 1:21 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: ◆ בספר... מזכיר את ספר..., מי יודע במה מדובר? ◆
תגובות: 1538
צפיות: 206195

Re: ספר הזכרונות דק"ק אשכנזים אמסטרדם ◆

בספר 'לקט הקמח החדש' ח"ד, מביא קטעים מ"ספר הזכרונות" דק"ק אשכנזים - אמסטרדם, וז"ל: יען כי חיבורי יצאו לאור בעזרת בית המדרש 'עץ חיים דאשכנזים' דפה, והואיל ומייסד בית המדרש הזה היה שאר בשרי הגאון מוה"ר אריה ליב אב"ד ור"מ דפה, אביו של הגאון רבי' שאול מאמסטרדם, ל...
על ידי מבק
ו' ינואר 08, 2021 12:11 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: ◆ בספר... מזכיר את ספר..., מי יודע במה מדובר? ◆
תגובות: 1538
צפיות: 206195

ספר הזכרונות דק"ק אשכנזים אמסטרדם ◆

בספר 'לקט הקמח החדש' ח"ד, מביא קטעים מ"ספר הזכרונות" דק"ק אשכנזים - אמסטרדם, וז"ל: יען כי חיבורי יצאו לאור בעזרת בית המדרש 'עץ חיים דאשכנזים' דפה, והואיל ומייסד בית המדרש הזה היה שאר בשרי הגאון מוה"ר אריה ליב אב"ד ור"מ דפה, אביו של הגאון רבי' שאול מאמסטרדם, לכ...
על ידי מבק
ב' דצמבר 28, 2020 12:34 pm
פורום: אוצר החכמה - תיקונים והערות
נושא: אגלי צפון
תגובות: 3
צפיות: 176

Re: אגלי צפון

בסוף ספר ליקוט תשובות וחידושים מרבנו עקיבא איגר שי"ל ע"י הגר"ש איינשטין הודפס קונטרס בשם " אגלי צפון ", התפרסם שמחברו הוא מרן הגראי"ל שטינמן זצ"ל. נ"ל שכדאי להוסיף בשמות נוספים ובמחברים נוספים. היכן התפרסם? מבלי להפחית בערכו של כב', אבל לרשום רשמית כמחבר, אני...
על ידי מבק
ב' דצמבר 28, 2020 10:32 am
פורום: אוצר החכמה - תיקונים והערות
נושא: אגלי צפון
תגובות: 3
צפיות: 176

אגלי צפון

בסוף ספר ליקוט תשובות וחידושים מרבנו עקיבא איגר שי"ל ע"י הגר"ש איינשטין הודפס קונטרס בשם "אגלי צפון", התפרסם שמחברו הוא מרן הגראי"ל שטינמן זצ"ל.
נ"ל שכדאי להוסיף בשמות נוספים ובמחברים נוספים.
על ידי מבק
א' דצמבר 27, 2020 11:57 am
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: ◆ בספר... מזכיר את ספר..., מי יודע במה מדובר? ◆
תגובות: 1538
צפיות: 206195

הר"ם הספרדי◆

בשיטה מקובצת בבא מציעא דף פח עמוד ב כתב בשם הרמב"ן וז"ל: ועוד כתב רש"י ודאמרינן בעלמא חבר שמת והניח מגורה מלאה פירות מעיקרא אימור דלא טביל כרבי אושעיא דאמר מערים אדם על תבואתו לית ליה האי תירוצא וכו'. ותמיהא לי אי הכי היכי אמרינן בפרק אין עומדין דהא דרבי אושעיא הלכה פסוקה היא מפני שאי...
על ידי מבק
ה' דצמבר 03, 2020 1:48 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: ◆ בספר... מזכיר את ספר..., מי יודע במה מדובר? ◆
תגובות: 1538
צפיות: 206195

Re: ר"י דמן עכו

מבק כתב:בספר תוצאות חיים לר"א די ווידאש מביא בשם ר"י דמן עכו "שלא יאכל אדם אלא בשני אצבעות יד ימינו, וילמד האדם מן הסרטן אשר בים שאינו אוכל אלא בשתי אצבעות" וכו'.

האם והיכן הודפסו הדברים של ר"י דמן עכו?בספרו "מאירת עינים" לא מצאתי את הדברים הנ"ל.
על ידי מבק
ה' דצמבר 03, 2020 12:19 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: ◆ בספר... מזכיר את ספר..., מי יודע במה מדובר? ◆
תגובות: 1538
צפיות: 206195

ר"י דמן עכו

בספר תוצאות חיים לר"א די ווידאש מביא בשם ר"י דמן עכו "שלא יאכל אדם אלא בשני אצבעות יד ימינו, וילמד האדם מן הסרטן אשר בים שאינו אוכל אלא בשתי אצבעות" וכו'.

האם והיכן הודפסו הדברים של ר"י דמן עכו?
על ידי מבק
ד' דצמבר 02, 2020 1:42 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: ◆ בספר... מזכיר את ספר..., מי יודע במה מדובר? ◆
תגובות: 1538
צפיות: 206195

Re: ◆ בספר... מזכיר את ספר..., מי יודע במה מדובר? ◆

י. אברהם כתב:תשובות הרא"ם לרבי אלכסנדר סנדר מרגליות
סי' נג.PDF

ייש"כ גדול מאד.
על ידי מבק
ד' דצמבר 02, 2020 10:56 am
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: ◆ בספר... מזכיר את ספר..., מי יודע במה מדובר? ◆
תגובות: 1538
צפיות: 206195

Re: ◆ הרא"ס מרגלית

בשו"ת מהרש"ם ח"ו סי' י"א מביא וז"ל: ולפימ"ש בתשו' הרא"ס מרגלית סי' נ"ג דאיסור מכירה הוא רק במקום דאיכא משום לפ"ע, אבל היכי דלא קאי בתרי עברי דנהרא, אלא דאיכא משום דמסייע לידי עוברי עבירה, עכ"ל. מי הוא שו"ת רא"ס מרגלית והיכן אפשר לראות ספר זה.
על ידי מבק
א' מאי 17, 2020 10:32 am
פורום: משפחות סופרים וימות עולם
נושא: רבי יהושע העשיל מרגליות אב"ד ווישנאווע
תגובות: 20
צפיות: 4799

Re: רבי יהושע העשיל מרגליות אב"ד ווישנאווע

ראוי לציין שרבי יהושע העשיל מרגליות היה ידידו של בעל ה"אפיקי ים" ומזכירו כ"מ בספרו, בח"א סי' כ' סק"ג, סי' כ"ד סק"ה, וכן כתב אליו תשובה בסי' ל"ח.
על ידי מבק
ו' אפריל 17, 2020 10:41 am
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: ◆ בספר... מזכיר את ספר..., מי יודע במה מדובר? ◆
תגובות: 1538
צפיות: 206195

Re: ◆ בספר... מזכיר את ספר..., מי יודע במה מדובר? ◆

באפיקי ים (ח"א סי' ט אות ד) מביא חקירת ר"ש איגר וכתב שם שכן ראה בראש יוסף. אבקש את עזרת הת"ח היכן נמצא הראש יוסף המוזכר. מצ"ב לשון האפיקי ים: ד) ומהכרח הקושי' נ"ל לפשוט מזה ספיקת הגאון ר"ש איגר ז"ל בתשובת אבי' הגאון רע"א ז"ל בסי' ק"ע שנסתפק שם אם אמר...
על ידי מבק
ב' מרץ 23, 2020 11:44 am
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: ◆ בספר... מזכיר את ספר..., מי יודע במה מדובר? ◆
תגובות: 1538
צפיות: 206195

Re: ◆ בספר... מזכיר את ספר..., מי יודע במה מדובר? ◆

בספר אפיקי ים ח"א סי' ז אות ד כתב וז"ל: ונראה לחדש, דהא דקאמרינן דאף היכא דאין איסור חל על איסור, מכל מקום איסור השני מתלי תלי וקאי, ואי פקע ראשון אתי שני וחייל, היינו דוקא היכא דפקע והותר הראשון לגמרי, כגון הכא לגבי מצות יבום דהותר לגמרי איסור דאשת אח, ולאו בגדר דחיה הוא מטעם עשה דוחה לא...
על ידי מבק
ש' מרץ 21, 2020 8:36 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: ◆ בספר... מזכיר את ספר..., מי יודע במה מדובר? ◆
תגובות: 1538
צפיות: 206195

Re: ◆ בספר... מזכיר את ספר..., מי יודע במה מדובר? ◆

בספר אפיקי ים ח"א סי' ז אות ד כתב וז"ל: ונראה לחדש, דהא דקאמרינן דאף היכא דאין איסור חל על איסור, מכל מקום איסור השני מתלי תלי וקאי, ואי פקע ראשון אתי שני וחייל, היינו דוקא היכא דפקע והותר הראשון לגמרי, כגון הכא לגבי מצות יבום דהותר לגמרי איסור דאשת אח, ולאו בגדר דחיה הוא מטעם עשה דוחה לא ...
על ידי מבק
ד' ינואר 22, 2020 11:26 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: אשכול בקשות ספרים, מאמרים ומחקרים מתוך ספרים שאינם באוצר
תגובות: 5373
צפיות: 974183

Re: אשכול בקשות ספרים, מאמרים ומחקרים מתוך ספרים שאינם באוצר

אבקש קובץ "כרם שלמה - באבוב", אדר תשמ"ב. אשמח שמי שיש לו גישה לבלוג של זאב ערבות https://besamimrosh.blogspot.com/2020/01/blog-post_43.html (בנטפרי חסום) יוריד לי את הקבצים וישלח לי. בתודה מראש https://drive.google.com/uc?export=download&id=1R9mKPPR3V5I3d7-KLV_c9H6AWspE4CDW ייש&q...
על ידי מבק
ג' ינואר 21, 2020 11:31 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: אשכול בקשות ספרים, מאמרים ומחקרים מתוך ספרים שאינם באוצר
תגובות: 5373
צפיות: 974183

Re: אשכול בקשות ספרים, מאמרים ומחקרים מתוך ספרים שאינם באוצר

מבק כתב:אבקש קובץ "כרם שלמה - באבוב", אדר תשמ"ב.

אשמח שמי שיש לו גישה לבלוג של זאב ערבות https://besamimrosh.blogspot.com/2020/0 ... st_43.html (בנטפרי חסום) יוריד לי את הקבצים וישלח לי.
בתודה מראש
על ידי מבק
ג' דצמבר 03, 2019 10:54 am
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: ◆ בספר... מזכיר את ספר..., מי יודע במה מדובר? ◆
תגובות: 1538
צפיות: 206195

Re: ◆ בספר... מזכיר את ספר..., מי יודע במה מדובר? ◆

בספר לקט הקמח החדש (ח"ג קונטרס בית אברהם - דיני קדיש ס"ק יז) מביא בשם "פנקס פסקי הלכה למעשה מן ב' קהלות קדושות בשנת תע"ו כתב יד סי' ט'" , ת 1.png האם מישהו יודע האם והיכן נדפס פנקס זה? וכן מי הוא הג"א מהרש"א אב"ד הספרדים? מן הסתם הרב שלמה אאיליון ייש"כ. ...
על ידי מבק
ג' דצמבר 03, 2019 9:37 am
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: ◆ בספר... מזכיר את ספר..., מי יודע במה מדובר? ◆
תגובות: 1538
צפיות: 206195

Re: ◆ בספר... מזכיר את ספר..., מי יודע במה מדובר? ◆

בספר לקט הקמח החדש (ח"ג קונטרס בית אברהם - דיני קדיש ס"ק יז) מביא בשם "פנקס פסקי הלכה למעשה מן ב' קהלות קדושות בשנת תע"ו כתב יד סי' ט'",
ת 1.png
ת 1.png (26.17 KiB) נצפה 5536 פעמים

האם מישהו יודע האם והיכן נדפס פנקס זה? וכן מי הוא הג"א מהרש"א אב"ד הספרדים?
על ידי מבק
א' דצמבר 01, 2019 5:10 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: ◆ בספר... מזכיר את ספר..., מי יודע במה מדובר? ◆
תגובות: 1538
צפיות: 206195

Re: ◆ בספר... מזכיר את ספר..., מי יודע במה מדובר? ◆

בשו"ת הרב"ז ([שאפראן] ח"א או"ח סי' יד אות ה) כתב וז"ל: "כבר כתב בס' עדות ביוסף חי' או"ח שפסק הלכה למעשה שלא הניח בכה"ג לירד לפני התיבה, אעפ"י שהרווק היה ת"ח בקי בתלמוד, מ"מ כיון שהיה גם אבל ר"ל לא הניחו להתפלל בימ"נ". היכן נמצא ה...
על ידי מבק
ד' נובמבר 27, 2019 11:44 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: ◆ בספר... מזכיר את ספר..., מי יודע במה מדובר? ◆
תגובות: 1538
צפיות: 206195

Re: ◆ בספר... מזכיר את ספר..., מי יודע במה מדובר? ◆

בשו"ת הרב"ז ([שאפראן] ח"א או"ח סי' יד אות ה) כתב וז"ל: "כבר כתב בס' עדות ביוסף חי' או"ח שפסק הלכה למעשה שלא הניח בכה"ג לירד לפני התיבה, אעפ"י שהרווק היה ת"ח בקי בתלמוד, מ"מ כיון שהיה גם אבל ר"ל לא הניחו להתפלל בימ"נ". היכן נמצא ה...
על ידי מבק
ש' נובמבר 23, 2019 10:45 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: ◆ בספר... מזכיר את ספר..., מי יודע במה מדובר? ◆
תגובות: 1538
צפיות: 206195

Re: ◆ בספר... מזכיר את ספר..., מי יודע במה מדובר? ◆

בשו"ת הרב"ז ([שאפראן] ח"א או"ח סי' יד אות ה) כתב וז"ל: "כבר כתב בס' עדות ביוסף חי' או"ח שפסק הלכה למעשה שלא הניח בכה"ג לירד לפני התיבה, אעפ"י שהרווק היה ת"ח בקי בתלמוד, מ"מ כיון שהיה גם אבל ר"ל לא הניחו להתפלל בימ"נ". היכן נמצא הע...
על ידי מבק
ו' נובמבר 22, 2019 12:47 am
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: ◆ בספר... מזכיר את ספר..., מי יודע במה מדובר? ◆
תגובות: 1538
צפיות: 206195

Re: ◆ בספר... מזכיר את ספר..., מי יודע במה מדובר? ◆

בספר מאורי אור (ח"ד באר שבע דף כ ע"א) כותב 'בילדותי נהגתי לעמוד מן ברוך שאמר ולישב רק בקריאת שמע וברכותיה משום וכו', ואחר כך מצאתי בחיבור קטן בשנת תנ"א כותב כך בלא טעם', האם מישהו יודע לאיזה ספר כוונתו? יש לשער שהכוונה לספר הנהגת אדם שנדפס בשנת תנ"א. שם כתב כן (דף ה. מהדו' פיעטר...
על ידי מבק
ד' נובמבר 20, 2019 9:36 am
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: ◆ בספר... מזכיר את ספר..., מי יודע במה מדובר? ◆
תגובות: 1538
צפיות: 206195

Re: ◆ בספר... מזכיר את ספר..., מי יודע במה מדובר? ◆

בספר מאורי אור (ח"ד באר שבע דף כ ע"א) כותב 'בילדותי נהגתי לעמוד מן ברוך שאמר ולישב רק בקריאת שמע וברכותיה משום וכו', ואחר כך מצאתי בחיבור קטן בשנת תנ"א כותב כך בלא טעם', האם מישהו יודע לאיזה ספר כוונתו?
על ידי מבק
ו' נובמבר 08, 2019 9:35 am
פורום: אוצר החכמה - תיקונים והערות
נושא: שו"ת די השב
תגובות: 1
צפיות: 818

שו"ת די השב

בשו"ת די השב לר"ד בונאן נכתב בשמות נוספים לספר: "נשאל דור" ו"חמדת דת פוסלת", צריך לכתוב "נשאל דוד" ו"המרת דת פוסלת".
על ידי מבק
ה' נובמבר 07, 2019 5:17 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: ◆ בספר... מזכיר את ספר..., מי יודע במה מדובר? ◆
תגובות: 1538
צפיות: 206195

Re: ◆ בספר... מזכיר את ספר..., מי יודע במה מדובר? ◆

בספר לקט הקמח החדש [סי' עט, כ] כתב: נראה שתלמיד חכם אסור לעמוד כנגד צואת חזיר וכו', דלא גרע משאר מקום מטונף דאסור לתלמיד חכם לעמוד בו, כיון דאי אפשר לו בלי הרהור תורה במבואות המטונפות (עיין ברמ"א יו"ד סי' רמו סעי' כו). וקצת קשה מסנהדרין (צח ע"ב), דרב יוסף אמר "ייתי ואזכי דאיתיב ...
על ידי מבק
ה' נובמבר 07, 2019 10:45 am
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: ◆ בספר... מזכיר את ספר..., מי יודע במה מדובר? ◆
תגובות: 1538
צפיות: 206195

Re: ◆ בספר... מזכיר את ספר..., מי יודע במה מדובר? ◆

גם זו ישנה יחסית, אבל עדיין לא זכיתי למענה בדבר. בתודה מראש למסייעים. http://forum.otzar.org/viewtopic.php?f=7&t=43776&start=760#p566474 לכאורה הר"ת הוא יוסף אומץ, להחיד"א, אבל הוא בספרו ברכי יוסף, עיין שערי תשובה סימן נט ס"ק ה, והבן תודה על המענה (וכן בהודעות שבהמשך), וזכיתי...
על ידי מבק
ה' נובמבר 07, 2019 10:29 am
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: ◆ בספר... מזכיר את ספר..., מי יודע במה מדובר? ◆
תגובות: 1538
צפיות: 206195

Re: ◆ בספר... מזכיר את ספר..., מי יודע במה מדובר? ◆

בספר לקט הקמח החדש (ח"ג סי' נט אות יד) מביא בשם " שו"ת יו"א " לסיים את ברכת יוצר המאורות ביחד עם הש"ץ. לא הצלחתי לפענח למי כוונתו, אשמח אם מישהו מהת"ח יוכל לעזור לי בכך. לקט הקמח נט יד.docx אמנם הודעה ישנה יחסית, [ואביא הקישור לרענן וכן לראות בהמצורף: http://forum...
על ידי מבק
ד' נובמבר 06, 2019 12:25 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: ◆ בספר... מזכיר את ספר..., מי יודע במה מדובר? ◆
תגובות: 1538
צפיות: 206195

Re: ◆ בספר... מזכיר את ספר..., מי יודע במה מדובר? ◆

בספר לקט הקמח החדש (ח"ג סי' מז אות מו) מביא מה שידוע בשם החיד"א דאין אחר המנהג כלום לענין ברכה , האם מישהו יודע היכן החיד"א כתב כן? אולי הכוונה שלא אומרים ספק ברכות להקל במקום מנהג? יכול להיות שלזה כוונתו, אבל היכן כותב את זה החיד"א? הענין הזה נזכר בס' שדי חמד אסיפת דינים מערכת ...
על ידי מבק
ו' אוקטובר 11, 2019 10:21 am
פורום: סוכות ושמנ"ע
נושא: ◆ מאמרים - חוברות - שיעורים | סוכות ושמנ"ע ◆
תגובות: 46
צפיות: 12741

תורת שמואל - מסכת סוכה, פרשיות התורה, אגדה ומוסר

מצ"ב קונטרס "תורת שמואל" מתורת הגאון רבי שמואל קיבלביץ זצ"ל מראשי ישיבת "עץ חיים" ירושלים.
כמו"כ כתובים בחוברת מתולדות חייו.
תורת שמואל - סוכה, תורה, מוסר.pdf
(1.65 MiB) הורד 344 פעמים
על ידי מבק
ה' אוקטובר 10, 2019 6:26 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: ◆ בספר... מזכיר את ספר..., מי יודע במה מדובר? ◆
תגובות: 1538
צפיות: 206195

Re: ◆ בספר... מזכיר את ספר..., מי יודע במה מדובר? ◆

פרנצויז כתב:
מבק כתב:בספר לקט הקמח החדש (ח"ג סי' מז אות מו) מביא מה שידוע בשם החיד"א דאין אחר המנהג כלום לענין ברכה, האם מישהו יודע היכן החיד"א כתב כן?

אולי הכוונה שלא אומרים ספק ברכות להקל במקום מנהג?


יכול להיות שלזה כוונתו, אבל היכן כותב את זה החיד"א?
על ידי מבק
ה' אוקטובר 10, 2019 12:20 pm
פורום: מנא הני מילי?
נושא: ◆ חיפוש מקור ◆
תגובות: 3131
צפיות: 533411

אין אחר המנהג כלום לענין ברכה

בספר לקט הקמח החדש (ח"ג סי' מז אות מו) מביא מה שידוע בשם החיד"א דאין אחר המנהג כלום לענין ברכה, האם מישהו יודע היכן החיד"א כתב כן?
על ידי מבק
ה' אוקטובר 10, 2019 9:53 am
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: ◆ בספר... מזכיר את ספר..., מי יודע במה מדובר? ◆
תגובות: 1538
צפיות: 206195

Re: ◆ בספר... מזכיר את ספר..., מי יודע במה מדובר? ◆

בספר לקט הקמח החדש (ח"ג סי' מז אות מו) מביא מה שידוע בשם החיד"א דאין אחר המנהג כלום לענין ברכה, האם מישהו יודע היכן החיד"א כתב כן?
על ידי מבק
ב' אוקטובר 07, 2019 11:18 am
פורום: אוצר החכמה - תיקונים והערות
נושא: ספר הגן - דרך משה
תגובות: 0
צפיות: 965

ספר הגן - דרך משה

בספר "דרך הגן" לרבי יצחק ב"ר אליעזר הודפס גם ספר "דרך משה", מחברו הוא רבי משה כהנא ב"ר מאיר הכהן ולא מחבר ספר הגן כפי שמצוין באוצר, יש לציינו בספרים נוספים. כמו"כ במהדו' מכון אור הטוב תשע"א נדפס בספר הנ"ל גם "לקוטי תוכחת מוסר" מרבי אברהם ב"...
על ידי מבק
ב' אוקטובר 07, 2019 8:44 am
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: ◆ בספר... מזכיר את ספר..., מי יודע במה מדובר? ◆
תגובות: 1538
צפיות: 206195

Re: ◆ בספר... מזכיר את ספר..., מי יודע במה מדובר? ◆

בספר לקט הקמח החדש (ח"ג סי' נט אות יד) מביא בשם "שו"ת יו"א" לסיים את ברכת יוצר המאורות ביחד עם הש"ץ.
לא הצלחתי לפענח למי כוונתו, אשמח אם מישהו מהת"ח יוכל לעזור לי בכך.

לקט הקמח נט יד.docx
(64.95 KiB) הורד 116 פעמים
על ידי מבק
א' אוקטובר 06, 2019 11:01 am
פורום: אוצר החכמה - תיקונים והערות
נושא: זהר וילנא
תגובות: 0
צפיות: 752

זהר וילנא

מספור העמודים בזהר הקדוש מהדו' וילנא ח"ב אינו נכון (בכ"א בגירסא 14).
על ידי מבק
ד' ספטמבר 25, 2019 10:21 am
פורום: אוצר החכמה - הצעות לספרים חדשים
נושא: פקודת אלעזר
תגובות: 1
צפיות: 779

פקודת אלעזר

ספר פקודת אלעזר על סוגיות הש"ס ושו"ת, מחברו רבי אלעזר לעוו אבדק"ק אוהאל ואונגוואר, נמצא בהיברובוקס.
על ידי מבק
א' ספטמבר 22, 2019 12:56 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: ◆ בספר... מזכיר את ספר..., מי יודע במה מדובר? ◆
תגובות: 1538
צפיות: 206195

Re: ◆ בספר... מזכיר את ספר..., מי יודע במה מדובר? ◆

בשו"ת תשובה מאהבה סי נב שואל המקשה האם מותר להרוג ולד שנולד בצורה משונה מאד - דמות חיה ודמות אדם, ומביא שם דמכל המעשים המובאים בספר צמח דוד בענין הזה לא מצינו שיהיה אחד בר קיימא וכולם מתים בזמן קצר וע"כ י"ל שטריפה הוא. מי חיבר את הספר "צמח דוד" הנ"ל והיכן אפשר למוצאו? ...

עבור לחיפוש מתקדם