מפרשי האוצר
חיפוש גוגל בפורום:

החיפוש הניב 291 תוצאות

עבור לחיפוש מתקדם

על ידי חגי פאהן
א' נובמבר 22, 2020 11:34 am
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: אשכול אביעה חידות
תגובות: 3474
צפיות: 552693

Re: אשכול אביעה חידות

מה הפסוק שיש בו הכי הרבה מילים יחידיות במקרא? ומה הפסוק השני?
על ידי חגי פאהן
ד' נובמבר 18, 2020 9:48 am
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: נא שגבם מאוצר - בקשת קבצים מאוצר החכמה
תגובות: 11865
צפיות: 1947605

Re: נא שגבם מאוצר - בקשת קבצים מאוצר החכמה

שלום וברכה. התבקשתי לשאול איזו הוצאה החדשה ביותר של ספר האגור? (לאו דוקא באוצר)
על ידי חגי פאהן
א' נובמבר 15, 2020 4:06 pm
פורום: בית המדרש
נושא: בול שלא הוחתם ע"י הדואר האם מותר בשימוש חוזר?
תגובות: 32
צפיות: 4716

Re: בול שלא הוחתם ע"י הדואר האם מותר בשימוש חוזר?

לעניות דעתי, אם אדם עולה באוטובוס והנהג הוא מכרו משכבר הימים ואומר לו אינך צריך לשלם לכאורה ודאי שאין חובתו לשלם. אם אדם קונה בסופר ובסוף הקנייה רוצה עוד שתי שקיות והקופאית אומרת לו קח לא נורא ודאי שאין חובתו לשלם. וא"כ מדוע כאשר פקיד הדואר לא החתים את הבול ושלח אותו אליי הביתה אני צריך לקורעו...
על ידי חגי פאהן
א' נובמבר 15, 2020 1:27 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: אשכול אביעה חידות
תגובות: 3474
צפיות: 552693

Re: אשכול אביעה חידות

איזה 'הלכה' הובא ברש"י עה"ת שלא הוזכרה בגמרא, רמב"ם, טור ושו"ע? עירובין ק ב: אמר רבי יוחנן: אילמלא לא ניתנה תורה היינו למידין צניעות מחתול. רש"י: שמכסה צואתו. וזה לא הוזכר בנ"ל. רק בעיה קטנה שלא נ"ל שזה ברש"י עה"ת... ברמב"ם זה מסתמא הוזכר בהלכות מלכ...
על ידי חגי פאהן
א' נובמבר 15, 2020 12:05 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: אשכול אביעה חידות
תגובות: 3474
צפיות: 552693

Re: אשכול אביעה חידות

גל של אגוזים כתב:איזה 'הלכה' הובא ברש"י עה"ת שלא הוזכרה בגמרא, רמב"ם, טור ושו"ע?

עירובין ק ב: אמר רבי יוחנן: אילמלא לא ניתנה תורה היינו למידין צניעות מחתול. רש"י: שמכסה צואתו. וזה לא הוזכר בנ"ל. רק בעיה קטנה שלא נ"ל שזה ברש"י עה"ת...
על ידי חגי פאהן
ה' נובמבר 12, 2020 12:21 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: אשכול אביעה חידות
תגובות: 3474
צפיות: 552693

Re: אשכול אביעה חידות

בית צדיקים כתב:
עזריאל ברגר כתב:
בית צדיקים כתב:שני מצוות שצריכים להיות מכוסים אך מגולים והעצה לזה הוא כלי זכוכית?

ילמדנו רבינו?

נא חנוכה כמובן כפשוטו
מזוזה עי' בסידור רבי שבתי שכתב שלעשות מזוזה מזכוכוית הוא הידור נפלא כך רואים את הש' והוא לא מבחוץ עיי"ש

כמדומני שאם הוא מקום שאין רוח, אין דין לכסות את נר החנוכה.
על ידי חגי פאהן
ה' נובמבר 05, 2020 11:41 am
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: אשכול אביעה חידות
תגובות: 3474
צפיות: 552693

Re: אשכול אביעה חידות

חגי פאהן כתב:
עזריאל ברגר כתב:
חגי פאהן כתב:היכן בדפוס וילנא המסדרים החליפו גרש באות ז' זעירא? מן הסתם בהוצאות החדשות זה תוקן.

ילמדנו רבינו?

רמז: מס' עירובין פרק חלון. בוגשל אני רואה שזה תוקן.

עוד רמז: עירובין עו עמוד א'. תגידו לי באיזו מילה...
על ידי חגי פאהן
ה' נובמבר 05, 2020 11:40 am
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: אשכול אביעה חידות
תגובות: 3474
צפיות: 552693

Re: אשכול אביעה חידות

היכן מצינו קפסולות בתלמוד. ילמדנו רבינו? תלמוד בבלי מסכת עירובין דף פ"ו ע"ב דכי אתא רב דימי אמר פעם אחת שכחו ולא הביאו ספר תורה מבעוד יום למחר פרסו סדין על העמודים והביאו ספר תורה וקראו בו פרסו לכתחילה מי שרי והא הכל מודים שאין עושין אהל עראי בשבת? אלא מצאו סדינין פרוסין על העמודים והביאו...
על ידי חגי פאהן
ד' נובמבר 04, 2020 3:27 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: אשכול אביעה חידות
תגובות: 3474
צפיות: 552693

Re: אשכול אביעה חידות

עזריאל ברגר כתב:
חגי פאהן כתב:היכן בדפוס וילנא המסדרים החליפו גרש באות ז' זעירא? מן הסתם בהוצאות החדשות זה תוקן.

ילמדנו רבינו?

רמז: מס' עירובין פרק חלון. בוגשל אני רואה שזה תוקן.
על ידי חגי פאהן
ג' נובמבר 03, 2020 12:48 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: אשכול אביעה חידות
תגובות: 3474
צפיות: 552693

Re: אשכול אביעה חידות

היכן בדפוס וילנא המסדרים החליפו גרש באות ז' זעירא? מן הסתם בהוצאות החדשות זה תוקן.
על ידי חגי פאהן
ב' אוקטובר 26, 2020 1:10 pm
פורום: בית המדרש
נושא: תפילין במקומם – כל זמן התפילה?
תגובות: 28
צפיות: 3160

Re: תפילין במקומם – כל זמן התפילה?

בענין שהתפילין יורדות קצת על המצח: הנה שמעתי אומרים שיש בזה דעות שמקילות ואומרות שרק החלק שנוגע בראש צריך להיות במקום שיער, אבל במה שעומד באויר - לית לן בה. מאותו מקור שמעתי שראו כו"כ גדולי ישראל שנהגו כן, וביניהם הסטייפלער והרבי מליובאוויטש. אמנם הרבי מליובאוויטש עצמו התייחס לזה פעם במכתב וכת...
על ידי חגי פאהן
ה' אוקטובר 22, 2020 12:25 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: נא שגבם מאוצר - בקשת קבצים מאוצר החכמה
תגובות: 11865
צפיות: 1947605

Re: נא שגבם מאוצר - בקשת קבצים מאוצר החכמה

כ' ב"י באו"ח סוף סימן שלט:
ומיהו מצאתי בתשובת הגאונים בשם רב משה גאון שאסור ליכנס בספינה בשבת אפילו העמידה בעוגן שלה אא"כ היא יושבת בקרקע הים ממש ואינה שטה ע"פ המים כלל עכ"ל.

היכן תשובה זו?
על ידי חגי פאהן
ה' אוקטובר 15, 2020 1:38 pm
פורום: עיון תפילה וחקר פיוט
נושא: תפילה מתוך סידור
תגובות: 54
צפיות: 1336

Re: תפילה מתוך סידור

אה"נ, מי שברי לו שלא יתבלבל בדברים המעכבים, עדיף להתפלל ללא סידור. כל ההיתר לכתוב סידורים הוא משום "עת לעשות לה' הפרו תורתך". והגמרא מספרת על מוכר הסידורים הראשון: "ת"ר הברכות והקמיעין אע"פ שיש בהן אותיות של שם ומעניינות הרבה שבתורה - אין מצילין אותן מפני הדליקה אלא נשר...
על ידי חגי פאהן
ד' אוקטובר 14, 2020 12:07 pm
פורום: בית המדרש
נושא: האם מותר לפרש את המשנה שלא כפירוש הגמ'?
תגובות: 17
צפיות: 1846

Re: האם מותר לפרש את המשנה שלא כפירוש הגמ'?

תלמיד-חכמים כתב:ראיתי פעם, שהרמב"ם רגיל לפסוק כהירושלמי משום שהוא מפרש את המשנה בדרך פשוטה יותר מהבבלי. וצ"ע.

ודאי שהב"י חולק על זה, אם יש מקור לאמירה זו.
על ידי חגי פאהן
א' אוקטובר 11, 2020 3:44 pm
פורום: דקדוק ומסורה
נושא: מכבדה או מכבדת?
תגובות: 6
צפיות: 337

Re: מכבדה או מכבדת?

לבי במערב כתב:
חגי פאהן כתב:מעניין. איפה ניתן לצפות בעוד הוצאות של פירוש רב האי גאון על המשנה? והאם הוא תורגם או נכתב בעברית במקור?
מצוי באוצה"ח.

תודה. לפי זה גרסתו במשנה בעוקצין היתה 'מכבדת'.
על ידי חגי פאהן
א' אוקטובר 11, 2020 2:25 pm
פורום: דקדוק ומסורה
נושא: מכבדה או מכבדת?
תגובות: 6
צפיות: 337

Re: מכבדה או מכבדת?

תא שמע! יַד מַכְבֶּדֶת שֶׁל תְּמָרָה שֶׁהִיא יְתֵרָה מֵאַרְבָּעָה טְפָחִים, וְקָנֶה שֶׁל שִׁבֹּלֶת שֶׁהוּא יָתֵר מִשְּׁלשָׁה טְפָחִים, לֹא מִטַּמְּאִין וְלֹא מְטַמְּאִין וְלֹא מִצְטָרְפִין. (תוספתא דעוקצין פ"א מ"ד) נו, ר' יוחנן אומר: הלכה כסתם משנה. מ"מ, גם לשיטתם נלענ"ד שצריך ל...
על ידי חגי פאהן
ה' אוקטובר 01, 2020 10:08 am
פורום: דקדוק ומסורה
נושא: מכבדה או מכבדת?
תגובות: 6
צפיות: 337

Re: מכבדה או מכבדת?

מַכְבֵּד (כמו במסכת עוקצין פ"א מ"ג: "ויד המכבד של תמרה ארבעה טפחים")
על משקל מטבע->מטבעות ומפתח->מפתחות.
כך צריך לומר, אע"פ שהב"י כתב במקום אחד בהלכות שבת "מכבדת".
על ידי חגי פאהן
ה' ספטמבר 24, 2020 9:30 am
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: אשכול אביעה חידות
תגובות: 3474
צפיות: 552693

Re: אשכול אביעה חידות

המשוררים הראשונים לא מחשיבים ו' החיבור שרוקה כתנועה אלא כשוא. אבל חד החידה - ופותרה - סבירא להו, דעוף אשר שט כמו ברווז - מגעגע כמו ברווז - ונראה כמו ברווז, הוא ברווז. לישנא אחרינא: סבירא להו, דנקודה שמוטלת בתוך ו' כמו נקודת שורוק - מחודדת כמו נקודת שורוק - ונראית כמו נקודת שורוק, היא נקודת שורוק. כ...
על ידי חגי פאהן
ג' ספטמבר 22, 2020 8:32 am
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: אשכול אביעה חידות
תגובות: 3474
צפיות: 552693

Re: אשכול אביעה חידות

חידה קשה מאד, שמיועדת רק למיטיבי לכת בנתיבי לה"ק (אלא"כ משתמשים בתוכנות מתוחכמות ורבות עוצמה כדוגמת sql): כידוע: תנועה, היא ניקוד שאינו שווא ושאינו חטף. קל למצוא בתנ"ך מילים (לא קרי וכתיב) , בעלות אותו מספר אותיות, באופן שבאחת-המילים יש לפחות ארבע תנועות יותר משיש במילה האחרת. למשל: ...
על ידי חגי פאהן
ה' ספטמבר 10, 2020 10:05 am
פורום: בית המדרש
נושא: מלשון מה זה 'לחי'?
תגובות: 5
צפיות: 258

Re: מלשון מה זה 'לחי'?

כדכד כתב:איך זה מסביר את המדרש שהביא הרב לענין?

איך הגמרא מפרשת את המשנה "בכל פרשת העיבור יהיו צרכיהם לפניך" - בשעה שאתה מתמלא עליהם עברה כאשה עוברה"?
ואיך המשנה מפרשת את הפסוק "ובכל מאדך" - בכל מדה ומדה שהוא מודד לך הוי מודה לו במאד מאד? וכן רבים. לשון נופל על לשון.
על ידי חגי פאהן
ג' ספטמבר 08, 2020 1:59 pm
פורום: בית המדרש
נושא: מותר להתפלל על מחלל שבת במזיד שיחזור בתשובה?
תגובות: 21
צפיות: 718

Re: מותר להתפלל על מחלל שבת במזיד שיחזור בתשובה?

כמדומני שזה לא תלוי בלבוש, אלא ברמת מודעות האדם. ודאי שככל שאדם למד יותר תורה, כך יש לו אחוז זדונות גדול יותר משגגות. אם יראת השמים לא גדלה בהתאם לידע. לעצם הדיון, יש מי שסוברים שאין כיום מי שיחטא במזיד! התוספת של המילה ' כיום' היא ממך? באיזה ספר מדובר? מדבריו משמע שבכלל לא קיימת מציאות שיהודי מזיד ...
על ידי חגי פאהן
ג' ספטמבר 08, 2020 1:36 pm
פורום: בית המדרש
נושא: מלשון מה זה 'לחי'?
תגובות: 5
צפיות: 258

Re: מלשון מה זה 'לחי'?

כבר דובר בזה, והמילה לחי מקורה במילה 'לוח', שברבים בעברית נקראת 'לוחות' ובארמית 'לווחיא'. מכאן בלשון חכמים נוספה הצורה 'לווחים' ואז הפכו את זה חזרה ליחיד וזה נהיה 'לחי'.
ויש בזה עוד דעות.
על ידי חגי פאהן
א' ספטמבר 06, 2020 3:39 pm
פורום: מנא הני מילי?
נושא: מחפש מקור לסיפור עם הבית יוסף.
תגובות: 26
צפיות: 1060

Re: מחפש מקור לסיפור עם הבית יוסף.

ניים ושכיב כתב:קשה למה הרמב"ם לא פתח את הצינור והוציא את הדברים לאוויר העולם, הרי גם הוא הבין את עצמו וידע את מה שחידש הב"י?

הוא פתח דברים אחרים, "עשות ספרים אין קץ ולהג הרבה יגיעת בשר".
על ידי חגי פאהן
ה' ספטמבר 03, 2020 3:49 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: אשכול אביעה חידות
תגובות: 3474
צפיות: 552693

Re: אשכול אביעה חידות

עזריאל ברגר כתב:
עזריאל ברגר כתב:אח - ע"פ אחת ההגדרות ההלכתיות.

והתשובה נמצאת בספרים מפורסמים הנמצאים ברבים מבתי ישראל.

האם התשובה בכיוון "שני אחים פיקח וחרש שנשאו שתי אחיות חרשות" לענין יבום או משהו כזה?
על ידי חגי פאהן
ג' ספטמבר 01, 2020 9:25 am
פורום: דקדוק ומסורה
נושא: אם חסד-חסיד נגד-נגיד אז למה...
תגובות: 10
צפיות: 719

Re: אם חסד-חסיד נגד-נגיד אז למה...

תוכן כתב:
חגי פאהן כתב:אשמח לביאור "נגד-נגיד".


ברד"ק כתוב שהן אותה גזירה.

ומה המשמעות? למי הנגיד מתנגד?
על ידי חגי פאהן
ב' אוגוסט 31, 2020 12:49 pm
פורום: עזר אחים
נושא: האם יש חברת דלק שומרת שבת
תגובות: 3
צפיות: 206

Re: האם יש חברת דלק שומרת שבת

לבי במערב כתב:https://7-gas.com/?page_id=16

תודה רבה, לא הכרתי. אני מבין אפוא שזו חברת-בת של פטרוליום, שהיא עצמה בת של קבוצת דלק, הלא כן? ועוד אני מבין שיש להם סה"כ ארבע תחנות?
על ידי חגי פאהן
ב' אוגוסט 31, 2020 11:16 am
פורום: דקדוק ומסורה
נושא: אם חסד-חסיד נגד-נגיד אז למה...
תגובות: 10
צפיות: 719

Re: אם חסד-חסיד נגד-נגיד אז למה...

אשמח לביאור "נגד-נגיד".
על ידי חגי פאהן
ב' אוגוסט 31, 2020 11:14 am
פורום: עזר אחים
נושא: האם יש חברת דלק שומרת שבת
תגובות: 3
צפיות: 206

האם יש חברת דלק שומרת שבת

שלום וברכה. האם יש חברת דלק שכל תחנותיה סגורות בשבת?
על ידי חגי פאהן
ב' אוגוסט 24, 2020 10:00 am
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: "תגלית". השו"ע נכתב לפי סדר הטור!
תגובות: 40
צפיות: 7173

Re: "תגלית". השו"ע נכתב לפי סדר הטור!

חלוקת סימני הטור בדפוסים הישנים שונה זו מזו לא מעט (טרם נתחוור לי מה הוא הדפוס שחלוקתו נתקבעה עד היום, ויתכן מאד כי הוא דפוס שונצינו או דפוס איטלקי אחר, ויש מהאיטלקיים כמה וכמה, ואחד מהם מוחזק כחסר ביותר, ובעזר משדי מצאתי ממנו עותק כמעט שלם בפינה נידחה בעולם על חשבון דפוס אחר. ואכמ"ל), אך לא ב...
על ידי חגי פאהן
א' אוגוסט 23, 2020 2:15 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: "תגלית". השו"ע נכתב לפי סדר הטור!
תגובות: 40
צפיות: 7173

Re: "תגלית". השו"ע נכתב לפי סדר הטור!

חלוקת סימני הטור בדפוסים הישנים שונה זו מזו לא מעט (טרם נתחוור לי מה הוא הדפוס שחלוקתו נתקבעה עד היום, ויתכן מאד כי הוא דפוס שונצינו או דפוס איטלקי אחר, ויש מהאיטלקיים כמה וכמה, ואחד מהם מוחזק כחסר ביותר, ובעזר משדי מצאתי ממנו עותק כמעט שלם בפינה נידחה בעולם על חשבון דפוס אחר. ואכמ"ל), אך לא ב...
על ידי חגי פאהן
א' אוגוסט 23, 2020 1:11 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: אשכול אביעה חידות
תגובות: 3474
צפיות: 552693

Re: אשכול אביעה חידות

ברוח זו, מה הפסוק עם הכי הרבה קמצים? רמז: 40! בפער ניכר על זה שאחריו.
על ידי חגי פאהן
א' אוגוסט 23, 2020 1:06 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: אשכול אביעה חידות
תגובות: 3474
צפיות: 552693

Re: אשכול אביעה חידות

ואיפה מצינו מילה עם 4 נקודות פתח אחד אחרי השני? ... הַטַּבַּעַת (פעמיים - בתרומה ובויקהל) בַּקַּלַּחַת הַצַּלַּחַת הַקַּדַּחַת, וגם: וּבַקַּדַּחַת בַּּגַּבַּחַת וְלַסַּפַּחַת (גם כאן יש וא"ו החיבור, כמו "ובקדחת") חוץ מהדוגמאות שהבאת, איפה מצינו במקרא עוד מילה עם 4 נקודות פתח, אם כי ל...
על ידי חגי פאהן
ג' אוגוסט 18, 2020 4:19 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: אשכול אביעה חידות
תגובות: 3474
צפיות: 552693

Re: אשכול אביעה חידות

אחד התלמידים כתב:
חגי פאהן כתב:א"כ החידה היא רק לגבי ה'. צריך למצוא ה' שלפניה יש חיריק או קובוץ והיא אם קריאה?


כן, ואם תצליח אז זה אולי יעזור לך גם לענות על שאלתי הקודמת (לגבי פעמיים קובוץ).

לא מצאתי. קשור לקרי וכתיב?
על ידי חגי פאהן
ג' אוגוסט 18, 2020 11:04 am
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: אשכול אביעה חידות
תגובות: 3474
צפיות: 552693

Re: אשכול אביעה חידות

כאשר האות א' אינה מנוקדת, אז לפניה יתכנו כל הניקודים האפשריים: פתח: לקראת. קמץ: נא. צירי: צא. סגול: דשא. חולם: לא. חיריק: ראשון. קובוץ: פארה. כך גם לגבי האות ה', כאשר היא אינה מנוקדת (גם לא במפיק): פתח: מה. קמץ: למה. צירי: הנה. סגול: זה. חולם: כה. היכן מצינו לחיריק? (כמובן לא כולל השם המפורש כשהוא ...
על ידי חגי פאהן
ב' אוגוסט 17, 2020 11:57 am
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: אשכול אביעה חידות
תגובות: 3474
צפיות: 552693

Re: אשכול אביעה חידות

אחד התלמידים כתב:שתי מילים בתנ"ך (רמז: בספרי אמ"ת), שבכל אחת משתיהן - יש פעמיים קובוץ.

מצאתי רק אחת - יְסֻכֻּהוּ (איוב מ כב). אולי יש שינוי גרסאות?
על ידי חגי פאהן
ב' אוגוסט 17, 2020 8:31 am
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: אשכול אביעה חידות
תגובות: 3474
צפיות: 552693

Re: אשכול אביעה חידות

חמשה לא - יש גם בתורה: לא יום אחד תאכלון ולא יומים ולא חמשה ימים ולא עשרה ימים ולא עשרים יום. 'ואת' אצל עכן ביהושע יש עשר פעמים ובשופטים א כז 9 פעמים: וְלֹא-הוֹרִישׁ מְנַשֶּׁה אֶת-בֵּית-שְׁאָן וְאֶת-בְּנוֹתֶיהָ וְאֶת-תַּעְנַךְ וְאֶת-בְּנֹתֶיהָ וְאֶת-יוֹשְׁבֵי דוֹר וְאֶת-בְּנוֹתֶיהָ וְאֶת-יוֹשְׁבֵי ...
על ידי חגי פאהן
ה' אוגוסט 13, 2020 8:40 am
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: אשכול אביעה חידות
תגובות: 3474
צפיות: 552693

Re: אשכול אביעה חידות

איזו מילה מופיעה לפחות שמונה פעמים באותו פסוק (בתנ"ך)? 8 פעמים יש 2 פסוקים: חגי א יא: וָאֶקְרָא חֹרֶב עַל-הָאָרֶץ וְעַל -הֶהָרִים וְעַל -הַדָּגָן וְעַל -הַתִּירוֹשׁ וְעַל -הַיִּצְהָר וְעַל אֲשֶׁר תּוֹצִיא הָאֲדָמָה, וְעַל -הָאָדָם וְעַל -הַבְּהֵמָה וְעַל כָּל-יְגִיעַ כַּפָּיִם: דה"י א ט י...
על ידי חגי פאהן
ג' אוגוסט 11, 2020 8:36 am
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: אשכול אביעה חידות
תגובות: 3474
צפיות: 552693

Re: אשכול אביעה חידות

לבנון כתב:
אחד התלמידים כתב:
חגי פאהן כתב:
אחד התלמידים כתב:מה הן שתי המילים, הכי ארוכות בתנ"ך מנוקד, שבהן יש נקודה בתוך כל אות?

תַּכֶּנּוּ - משלי כג יד
תִּדַּמּוּ - ירמיהו נא ו
יפה!


בד"כ נהוג, שהשואל הוא זה שמגיב לעונה: "יפה", לא הפוך...

התגובה היא על השאלה היפה

לכך נתכוונתי.
על ידי חגי פאהן
ב' אוגוסט 10, 2020 11:28 am
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: אשכול אביעה חידות
תגובות: 3474
צפיות: 552693

Re: אשכול אביעה חידות

אחד התלמידים כתב:מה הן שתי המילים, הכי ארוכות בתנ"ך מנוקד, שבהן יש נקודה בתוך כל אות?

תַּכֶּנּוּ - משלי כג יד
תִּדַּמּוּ - ירמיהו נא ו
יפה!
על ידי חגי פאהן
ב' אוגוסט 10, 2020 10:44 am
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: אשכול אביעה חידות
תגובות: 3474
צפיות: 552693

Re: אשכול אביעה חידות

יוסף חיים אוהב ציון כתב:מתי חמור לפסוע ג' פסיעות לאחוריו?

כשרוכבו לא יכול לרדת ממנו והתפלל עליו תפילת עמידה.

עבור לחיפוש מתקדם