מפרשי האוצר
חיפוש גוגל בפורום:

החיפוש הניב 296 תוצאות

עבור לחיפוש מתקדם

על ידי אוצרניק
ב' אוקטובר 19, 2020 3:34 am
פורום: אוצר החכמה - תמיכה טכנית
נושא: שהתוכנה תיפתח באותו גודל מסך שיצאתי לאחרונה
תגובות: 1
צפיות: 701

שהתוכנה תיפתח באותו גודל מסך שיצאתי לאחרונה

לאחרונה החלפתי את המסך של המחשב שלי למסך די גדול.
כשאני פותח את תוכנת האוצר היא נפתחת על פני כל המסך, וזה ממש ענק.
איך עושים שהיא תיפתח על חצי רוחב מסך, או עכ"פ שתיפתח כמו שהיא נסגרה לאחרונה ?
על ידי אוצרניק
ה' ספטמבר 10, 2020 8:24 pm
פורום: בית המדרש
נושא: רבי יהודה הנשיא - רבי יהודה נשיאה
תגובות: 22
צפיות: 3173

Re: רבי יהודה הנשיא - רבי יהודה נשיאה

התוס' בר"ה דף כ' ע'א (ד"ה שלח) כתבו על שני ר' יהודה נשיאה. אחד שהיה בימי רב ושמואל, ואחד שהיה תלמידו של ר' יוחנן.
ובאנציקלופדיה של תנאים ואמוראים (בתקליטור בר אילן) מובא 3 ר' יהודה נשיאה. והשלישי הוא אביו של הלל - זה שקבע את לוח השנה לדורות.
על ידי אוצרניק
ו' אוגוסט 21, 2020 10:49 pm
פורום: בית המדרש
נושא: האם מצינו שחכמים הורו לעבור על לאו מפני דבריהם?
תגובות: 4
צפיות: 377

Re: האם מצינו שחכמים הורו לעבור על לאו מפני דבריהם?

חז"ל אסרו לאכול קדשים (הנאכלים ליום ולילה) אחרי חצות, להרחיק אדם מעבירת אכילת נותר. ואפי' שהתורה אמרה לא תותירו עד בוקר, ואסרה התורה להותיר
יושב אדם שעה אחר חצות ולפניו בשר קדשים, ואומרת לו התורה תאכל ולא תשאיר כלום, וחז"ל אמרו לו, לא לאכול.
על ידי אוצרניק
ו' אוגוסט 21, 2020 3:42 am
פורום: בית המדרש
נושא: תרי חומרי דסתרי אהדדי
תגובות: 9
צפיות: 1517

Re: תרי חומרי דסתרי אהדדי

ומצאתי את דברי התוס' בראש השנה דף י"ד ע"ב, ד"ה הכסיל, וז"ל אפילו יודע כמאן הלכה ומחמיר על עצמו. ולא בעי לשנויי דר"ע מספקא ליה הלכתא כמאן ועבד לחומרא דמסתמא יודע היה דהלכה כב"ה: ודברי התוס' ברור מללו, שכשאינו יודע הלכה כמאן, ודאי שמותר להחמיר על עצמו. ולכן הקשו דהגמ' יכל...
על ידי אוצרניק
ג' אוגוסט 18, 2020 9:01 pm
פורום: אוצר החכמה - תיקונים והערות
נושא: ספרים כפולים
תגובות: 501
צפיות: 104559

Re: ספרים כפולים

ספר אוצרות חיים למהר"ח וויטאל, הוצאת מכון אהבת שלום. מופיע פעמיים. אותו מספר דפים, אותה שנת הוצאה. אולי רק השער שונה.
אוצרות חיים.JPG
אוצרות חיים.JPG (15.12 KiB) נצפה 2548 פעמים
על ידי אוצרניק
ב' אוגוסט 17, 2020 1:53 am
פורום: בית המדרש
נושא: תרי חומרי דסתרי אהדדי
תגובות: 9
צפיות: 1517

Re: תרי חומרי דסתרי אהדדי

אני נבוך מאוד בסוגיא זו - אשמח לסיוע בכל דרך שהיא. מבואר בגמ' בערובין ז. דלא עבדינן תרי חומרי דסתרי אהדדי. א. צריך ביאור טעם הענין הלוא סו"ס כיון דפליגי בה רבותא הרי האינו יודע חפץ להחמיר בשני החומרות. אמנם יש דעות מרבותינו דנראה דס"ל דבמת בכה"ג צריך להחמיר וכוונת הגמ' לא כאמור לעיל....
על ידי אוצרניק
א' אוגוסט 09, 2020 9:21 am
פורום: אוצר החכמה - תיקונים והערות
נושא: ספרים כפולים
תגובות: 501
צפיות: 104559

Re: ספרים כפולים

יתד נאמן - מוסף שבת קודש תשע"ט מס' 13 ויגש,
הוא לא מה שצריך להיות,
ובטעות זה חוזר על מס' 9 ויצא (שכבר קיים במספרו)
על ידי אוצרניק
ד' יולי 29, 2020 8:21 am
פורום: בית המדרש
נושא: פרטים אודות המחלוקת בין רס"ג לר' אהרן בן מאיר בעניין קביעות השנים
תגובות: 19
צפיות: 1106

Re: פרטים אודות המחלוקת בין רב סעדיה גאון לר' אהרן בן מאיר בעניין קביעות השנים

קונטרס "סופה וסערה" של הרב חנוך טוביאס (נמצא באוצר) מציג את הדברים (האלה, ועוד) בצורה יפה.
על ידי אוצרניק
ו' יולי 10, 2020 7:25 pm
פורום: אוצר החכמה - תיקונים והערות
נושא: ספרים כפולים
תגובות: 501
צפיות: 104559

Re: אוסף מדרשים - זכרון אהרן

אוסף מדרשים <זכרון אהרן> - א מדרשי אגדה בהוצאת זכרון אהרן
אוסף מדרשים <זכרון אהרן> - ב מדרשי אגדה בהוצאת זכרון אהרן

למעשה, מופיעים 2 ספרים זהים.
במקום חלק ב, הספר המופיע הוא שוב חלק א.
על ידי אוצרניק
ד' יוני 17, 2020 2:08 am
פורום: בית התלמוד
נושא: מסכת שבת פרק הזורק
תגובות: 31
צפיות: 2702

Re: מסכת שבת פרק הזורק

דורשי יחודך כתב:והלא גם אם נח על הארץ, אם עבר ד"א למעלה מי"ט לכאורה פטור דאין זה אלא מקום פטור.

לפי שעה נשמט מכב' גמ' מפורשת לעיל (דף ח' סוף ע"ב)
...דאמר רבא המעביר חפץ מתחילת ארבע לסוף ארבע ברשות הרבים אף על פי שהעבירו דרך עליו חייב.
על ידי אוצרניק
ד' מאי 27, 2020 9:24 pm
פורום: בית המדרש
נושא: בירורי דיני מעבר לפני המתפלל
תגובות: 142
צפיות: 11583

Re: היתכן שבימינו חובה לעבור לפני המתפלל?

והנה כיום נהגו רבים להקל בהלכה זו, ...אך נפשי בשאלתי אם מישהו מכיר סברא כזו בפוסקים או בשמועות בעל פה מפי רבנים, ושכמ"ה. פעם שאלתי בזה את רבי יעקב יוסף זצ"ל ואמר ללמד זכות על המיקל על פי המבואר בהלכה שאם לא כיוון בברכה ראשונה לא עלתה לו תפילה, ועוד מבואר שבזמן הזה אין מתפללים נדבה ואין חו...
על ידי אוצרניק
ג' מאי 19, 2020 9:04 pm
פורום: בית התלמוד
נושא: עניינא דיומא הרמוז ומוזכר בדף היומי
תגובות: 266
צפיות: 104989

Re: עניינא דיומא הרמוז ומוזכר בדף היומי

מ' לעומר

שבת ע"ד ע"א - הויא ליה ארבעים
על ידי אוצרניק
ה' מאי 14, 2020 9:04 pm
פורום: מנע מגיפה מנחלתך - הקורונה והשלכותיה
נושא: למידה מרחוק- הצלחה חרדית
תגובות: 45
צפיות: 5014

Re: למידה מרחוק- הצלחה חרדית

לי יש בן כשרוני ב"ה.
בל"ג בעומר המוזיקה היתה ברקע.
והוא החזיק את הטלפון ביד השמאלית, ושמע שיעור מהרבי שלו.
באוזן הימנית היתה תקועה אזניה, ושמע שיעור מוקלט בלימודי חול.
ובינתיים סידר פאזל בן 500 חתיכות.
והפה היה עסוק בלאכול צהרים.
היה רק חסר אופניים להעסיק גם את הרגלים.

כל עצמותי תאמרנה..
על ידי אוצרניק
ד' מאי 06, 2020 2:44 am
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: מנהג ירושלים - "תמהיל מביך"?
תגובות: 25
צפיות: 5195

Re: מנהג ירושלים - "תמהיל מביך"?

לא זכיתי להבין, מ''ש קבור תקברנו, יש ח''ק והם עושים את זה בשליחות משפחת הנפטר, וכי יש איזה דין שעל הבן לקבור את אביו? וכמו לגבי קר''ש שכשיש עוסקים בקבורה חייבים לקרוא קר''ש ה''נ. ולו אי היה ענין כזה, אם גילו בעלי רזין שזה מצער, מכבדו לאחר מותו שלא יהיה לו צער. לשון הרמב"ם (פי"ב מה' אבל ה&...
על ידי אוצרניק
ב' מאי 04, 2020 11:09 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: מנהג ירושלים - "תמהיל מביך"?
תגובות: 25
צפיות: 5195

Re: מנהג ירושלים - "תמהיל מביך"?

זה מקדם תמהתי בדבר מנהגי הפרושים היחודיים בכל ענייני הקבורה והמסתעף. טבוע עליהם חותם קבלי נסתר, וברור שלא מפי רבינו אליהו הם, שכן בליטא לא שמעו עליהם מעולם. [attachment=0]ילדות בירושלים הישנה. ומענין "לענין" באותו ענין ושלא כ"כ באותו ענין. מנהג ירושלים, וכן נוהגים כמה וכמה מ"חבר...
על ידי אוצרניק
ד' אפריל 22, 2020 2:57 am
פורום: בית המדרש
נושא: בירורי דיני מעבר לפני המתפלל
תגובות: 142
צפיות: 11583

Re: היתכן שבימינו חובה לעבור לפני המתפלל?

באחד הספרים על הגר"א גינחובסקי זצ"ל (לא זוכר אם זה "ויאמר הנני" או ספר אחר) מובא מעשה שאחד מתלמידיו סיפר לו שהתפלל באיזה שטיבל, והמתין מלפסוע לאחד שהתפלל שמו"ע מאחוריו. ועבר שם אדם שאמר לו ש"היום המנהג לא להקפיד על זה". ואמר לו הגרא"ג, שהיה צריך לענות לו שהיום...
על ידי אוצרניק
ב' דצמבר 16, 2019 7:44 pm
פורום: משפחות סופרים וימות עולם
נושא: ◆ אַלּוֹן בָּכוּת ◆
תגובות: 1132
צפיות: 251123

Re: ◆ אלון בכות ◆

זהו בנו של ר' יוסף צבי, שנפטר לפני מס' חדשים ?
על ידי אוצרניק
א' דצמבר 01, 2019 9:53 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: היכן משכחת שילקה 40 מלקות ממש ולא 39
תגובות: 7
צפיות: 1070

Re: היכן משכחת שילקה 40 מלקות ממש ולא 39

איש הגבעה כתב:מאן דהוא אמר תשובה
במכת מרדות שלוקה 40 ולא 39- כ"כ הפרי חדש או"ח תצה

אתה בטוח שיש כזה פרי חדש ? דומני שיש לו טעות בפשט דבריו.
על ידי אוצרניק
ג' אוגוסט 13, 2019 2:28 am
פורום: בית התלמוד
נושא: פשט בגמרא מכות דף טו ע"ב - טז ע"א
תגובות: 3
צפיות: 1214

Re: פשט בגמרא מכות דף טו ע"ב - טז ע"א

לכאורה ודאי שתחילת דברי הגמ' היא כמ"ש "ביקורת תהיה" כדאיתא בגמ' "ותרווייהו אליבא דר' יהודה דתניא ולא תותירו וכו'. אכן הסיום של הגמ' מוקשה לפי זה, קשיא דרבי יהודה אדרבי יהודה. אי לר"ש בן לקיש, תרי תנאי אליבא דרבי יהודה, אי לרבי יוחנן, לא קשיא, הא דידיה, הא דרביה. שלכאורה הסתי...
על ידי אוצרניק
ג' יולי 30, 2019 7:47 pm
פורום: משפחות סופרים וימות עולם
נושא: הגאון רבי נחום יברוב זצ"ל
תגובות: 31
צפיות: 6213

Re: בד"ה הגאון רבי נחום יברוב זצ"ל

חבר פורום אוצר החכמה כתב:
אוצרניק כתב:ממש כדברי הרמב"ם - אפי' בשעת מיתה חייב בת"ת.

היכן דברי הרמב"ם?


פ"א מה' ת"ת ה"י - עד אימתי חייב ללמוד תורה עד יום מותו שנאמר ופן יסורו מלבבך כל ימי חייך וכל זמן שלא יעסוק בלימוד הוא שוכח:
על ידי אוצרניק
ג' יולי 30, 2019 1:32 am
פורום: משפחות סופרים וימות עולם
נושא: הגאון רבי נחום יברוב זצ"ל
תגובות: 31
צפיות: 6213

Re: בד"ה הגאון רבי נחום יברוב זצ"ל

שמעתי מידיד שביקר אצלו הרבה בשבועות האחרונים, (כשהוא מאושפז בביה"ח) שהיה כל כך חלש, שלא יכל גם לדבר, ואת התפילות הוציאו אותו ידי חובה מדין שומע כעונה. (והיה מרמז לחזור על כל תיבה שלא שמעה כהלכתה) ובכל זאת, מוחו חשב בדברי תורה, וחידש חידושים וחישב חשבונות, והתאמץ להסביר אותם. ממש כדברי הרמב"...
על ידי אוצרניק
ג' יולי 16, 2019 10:00 pm
פורום: בית התלמוד
נושא: מסכת ערכין - הערות והארות פנינים ומרגליות
תגובות: 136
צפיות: 16053

פלא בדברי המשך חכמה

ז"ל בסוף פ' בחוקותי (כז טז) והיה ערכך לפי זרעו זרע חומר שעורים בחמשים שקל כסף - יתכן, כי יש זריעה במפולת יד ויש במפולת שורים, ועיין פרק המקבל דף ק"ה שהרבה צריך זרע למפולת שורים יותר מלמפולת יד, וזה שאמר לפי זרעו, פירוש, כאשר יזרע האדם בעצמו, לא ע"י שורים, הקילה עליו התורה כ"כ שתש...
על ידי אוצרניק
ו' מאי 24, 2019 7:39 pm
פורום: משפחות סופרים וימות עולם
נושא: פוסק הדור מורינו רבי שלמה זלמן אויערבאך זצ"ל
תגובות: 183
צפיות: 39098

Re: פוסק הדור מורינו רבי שלמה זלמן אויערבאך זצ"ל

קראקובער כתב:
עובדיה חן כתב:לענ"ד ההבדל ממה שציינת שכל המאכלים יש בהם טוב ורע , ואילו בעישון כולו נזק.

לא מדויק, העישון מונע הרבה מחלות ניורולגיות, כדוגמת אלצהיימר ופרקינסון.

העישון מונע אלצהיימר..... אולי כי הוא הורג לפני שמגיעים לזה.
על ידי אוצרניק
א' אפריל 28, 2019 5:28 pm
פורום: משפחות סופרים וימות עולם
נושא: מרן הגרח''ש גריינימן זצ"ל
תגובות: 745
צפיות: 174918

Re: מרן הגרח''ש גריינימן זצ"ל

ל"השוחט" ממש התרגשתי לקרוא את מה שכתבת. ואומר לך מדוע ... משום סטואציה דומה, (ולא כל כך משנה איך ומדוע), היה לי סיפור דומה. (מדובר לפני עשרות שנים). ואכתוב במילים פשוטות. היה לי הרגשה שחסידי ר' חיים גריינמן - " בהשראתו ", מזלזלים בכל מסגרת קיימת, אם אינה תוצרת בית מדרשו. ובלבי הי...
על ידי אוצרניק
א' פברואר 24, 2019 9:02 am
פורום: משפחות סופרים וימות עולם
נושא: הגאון רבי יחזקאל ברטלר זצ"ל
תגובות: 108
צפיות: 24734

Re: הגאון רבי יחזקאל ברטלר זצ"ל

הועתק מ" המבשר " (סידור השורות מקולקל כאן) עם צאת השבת הגיעה מבני ברק הבשורה הכואבת על הס־ תלקותו של הגאון רבי אביגדור יחזקאל ברטלר זצוק"ל, תלמידו חביבו של רשכבה"ג מרן ה'חזון איש' זצוק"ל וממעתיקי שמועו־ תיו, שנלב"ע בחטף בעיצומו של יום השבת בשנתו הפ"ה. בהסתלקותו נעק...
על ידי אוצרניק
א' פברואר 03, 2019 8:06 am
פורום: בית התלמוד
נושא: עניינא דיומא הרמוז ומוזכר בדף היומי
תגובות: 266
צפיות: 104989

אשר לא/לו יעדה והפדה

בפרשת משפטים קראנו, אם רעה בעיני אדוניה אשר לו יעדה והפדה. הכתיב הוא 'לא', והקרי הוא 'לו'. בצורת הביטוי אין שום הבדל, אך ברור שלפחות ה'טייטש' - הביאור שמבארים, צריך להיות כהקרי. אך כששאלתי כמה וכמה שיגידו פשט פסוק, אמר כל אחד את הפירוש עם 'לא', אם האמה העבריה היתה רעה בעיני אדוניה, והוא לא ייעד = כנ...
על ידי אוצרניק
ב' ינואר 07, 2019 10:04 pm
פורום: עיון תפילה וחקר פיוט
נושא: מזמור קיט בתהלים - תמניא אפי
תגובות: 10
צפיות: 3293

Re: מזמור קיט בתהלים - תמניא אפי

חשבתי לעצמי לבאר, מדוע הפרק מחולק לשנים בצורה לא שווה, והחצי השני מתחיל באות מ' ולא באות ל'. עפ"י דברי הגמ' הידועים שחותמו של הקב"ה אמת, ועי' רש"י בשבת דף נ"ה, חותמו של הקדוש ברוך הוא אמת - אמצעית לאותיות, וראשון ואחרון, על שם אני ראשון ואני אחרון ואני הוא. הרי שהגמ' נקטה שהאות ה...
על ידי אוצרניק
ה' ינואר 03, 2019 9:19 pm
פורום: בית המדרש
נושא: עצות ללכת לתפילה מתוך חשק ולא כי צריך
תגובות: 58
צפיות: 6546

Re: עצות ללכת לתפילה מתוך חשק ולא כי צריך

אך עוד אחת צריך לשית עצות בנפשות הבינונים, אשר לפעמים ועתים רבים יש להם טמטום הלב שנעשה כאבן ולא יכול לפתוח לבו בשום אופן לעבודה שבלב זו תפלה. וגם לפעמים לא יוכל להלחם עם היצר לקדש עצמו במותר לו מפני כבדות שבלבו. ... ולזאת צריך לבטשה ולהשפילה לעפר, דהיינו לקבוע עתים להשפיל עצמו להיות נבזה בעיניו נמא...
על ידי אוצרניק
ד' דצמבר 12, 2018 5:36 am
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: האם מצינו תנאים ואמוראים שהיו להם שתי נשים כאחת
תגובות: 17
צפיות: 2658

Re: האם מצינו תנאים ואמוראים שהיו להם שתי נשים כאחת

שאל אפוטרופוס של אגריפס המלך את רבי אליעזר וכו' כגון אני שיש לי שתי נשים אחת בטבריא ואחת בציפורי ויש לי שתי סוכות אחת בטבריא ואחת בציפורי מהו שאצא מסוכה לסוכה ואפטר (סוכה כז א)
על ידי אוצרניק
ב' דצמבר 03, 2018 8:41 am
פורום: חנוכה
נושא: הדלקת מנורת חנוכה בפתח הבית מבחוץ בחו"ל
תגובות: 4
צפיות: 1024

Re: הדלקת מנורת חנוכה בפתח הבית מבחוץ בחו"ל

אולי תפרט יותר למה "לא ראוי לעשות זאת" ?
על ידי אוצרניק
ג' אוקטובר 30, 2018 9:22 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: פסק דין להיתר העגונה צביה גורודצקי ללא גט
תגובות: 66
צפיות: 12794

Re: פסק דין להיתר העגונה צביה גורודצקי ללא גט

גם אני מצטרף. ההכללה של הכותבים הנ"ל הינה ביזוי חכמים והוצש"ר. כן, כן, תתפלאו לשמוע, בבתי הדין של הרבנות יושבים הרבה ת"ח מובהקים שיראתם קודמת לחכמתם ושגם מסורים מאד לעבודת הקודש להציל עשוק מיד עושקו עפ"י דין תורה ולשפוט צדק. ישנם מן הסתם יוצאי דופן, ישנם מן הסתם חריגים, ישנם בעי...
על ידי אוצרניק
ג' אוקטובר 30, 2018 7:13 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: פסק דין להיתר העגונה צביה גורודצקי ללא גט
תגובות: 66
צפיות: 12794

Re: פסק דין להיתר העגונה צביה גורודצקי ללא גט

כשדנים בנושא כזה חשוב להעיר הערה הנוגעת מאוד לזמנינו. דייני 'בתי הדין הרבניים' כמו שהם קוראים לזה, שכמובן נבחרים לפי קריטריונים פוליטיים ולא לפי יראת שמים או בקיאות, רוקדים 'מה יפית' לפני ארגוני פמיניסטיות ששוללות כל זכות הלכתית מהבעל ומוסיפות כל זכות יתר לאישה. גברים היום נתונים לסחיטות בלתי הגיונ...
על ידי אוצרניק
ו' אוקטובר 19, 2018 11:03 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: מצודת השגיאה
תגובות: 77
צפיות: 15659

Re: מצודת השגיאה

לא מצאתי באשכול הזה שהביאו את דברי הגרע"א הידועים (בגליון הש"ס, שבת דף נ"ה ע"ב). (העתקתי מתוכנת די.בי.אס) תוס' ד"ה מעבירם כתיב וכו' ובכל ספרים שלנו. וכן מצינו בנדה דף לג ע"א תוס' ד"ה והנושא שכתבו דהמסורת שלנו מחולק עם הש"ס. ובמגילה דף כב ע"א כתבו תוס' דוי...
על ידי אוצרניק
ה' ספטמבר 13, 2018 9:10 pm
פורום: בית המדרש
נושא: חיוב כאשר זמם מתי חל
תגובות: 5
צפיות: 1169

Re: חיוב כאשר זמם מתי חל

טעות
על ידי אוצרניק
ב' יוני 25, 2018 2:56 am
פורום: בית המדרש
נושא: המשיח חי בינינו או בשמים?
תגובות: 8
צפיות: 1758

Re: המשיח חי בינינו או בשמים?

עי' בשו"ת חת"ס, ח"ו, ליקוטים, סי' צ"ח. שהאריך בשאלה זו.
על ידי אוצרניק
א' יוני 24, 2018 10:00 pm
פורום: בית המדרש
נושא: יצחק נעקד על המזבח, והאיל נשחט בצדו של המזבח
תגובות: 3
צפיות: 1340

Re: יצחק נעקד על המזבח, והאיל נשחט בצדו של המזבח

עי' בתוס' זבחים נ"ח ע"א ד"ה קדשי קדשים ששחטן בראש המזבח - מדאורייתא שוחט לכתחלה כדדרשינן מוזבחת עליו. ושמא הא דנקט דיעבד, מדרבנן שלא תרביץ גללים.

ולפ"ז כשהקריב אברהם את יצחק בנו, שלא היה החשש מדרבנן הנ"ל, הרי לכתחילה עשה כן ע"ג מזבח ממש.
על ידי אוצרניק
ד' מאי 16, 2018 8:53 pm
פורום: עיון תפילה וחקר פיוט
נושא: הערה בתפילת השל"ה
תגובות: 15
צפיות: 3197

Re: כוונתי בכל אלה למען שמך הגדול וכו'

לפיכך מי שאינו רוצה לגרש--מאחר שהוא רוצה להיות מישראל, רוצה הוא לעשות כל המצוות ולהתרחק מן העבירות; ויצרו הוא שתקפו. וכיון שהוכה עד שתשש יצרו ואמר, רוצה אני--כבר גירש לרצונו. (רמב"ם סוף פרק ב' מהלכות גיטין) באופן כללי, אתה צודק מאד. כי כוונה פנימית של כל יהודי זה לעשות נחת רוח לבוית"ש. אב...
על ידי אוצרניק
ב' מאי 14, 2018 9:31 pm
פורום: עיון תפילה וחקר פיוט
נושא: הערה בתפילת השל"ה
תגובות: 15
צפיות: 3197

כוונתי בכל אלה למען שמך הגדול וכו'

לי יש קושי להגיד את המילים הבאות: אתָּה ה' יוֹדֵעַ כָּל תַּעֲלוּמוֹת, וּלְפָנֶיךָ נִגְלוּ מַצְפּוּנֵי לִבִּי, כִּי כַוָּנָתִי בְּכָל אֵלֶּה לְמַעַן שִׁמְךָ הַגָּדוֹל וְהַקָּדוֹשׁ וּלְמַעַן תּוֹרָתְךָ הַקְּדוֹשָׁה, עַל כֵּן עֲנֵנִי וכו' האם באמת בתוך מצפוני לבי כוונתי רק למען שמו הגדול ? אולי רצוני ג...
על ידי אוצרניק
ב' מאי 14, 2018 7:56 am
פורום: בין פסח לעצרת - ספיה"ע, ל"ג בעומר, שבועות
נושא: טבילה במקווה לשבועות
תגובות: 68
צפיות: 14596

Re: טבילה במקווה לשבועות

לשון הערוך השולחן (סי' תצד ס"ג) והחסידים הקדמונים היו נעורים כל הלילה כדאיתא בזוהר, וגם עתה הרבה עושין כן, ובבוקר הולכים למקוה, והכל זכר למתן תורה. וקצת צ"ע. דבגמ' איתא (שבת פו ב), וליטבלו בצפרא דשבתא וליקבלו תורה בצפרא דשבתא, אמר רבי יצחק שלא יהא הללו הולכין לקבל תורה והללו הולכין לטבילה....

עבור לחיפוש מתקדם