מפרשי האוצר
חיפוש גוגל בפורום:

החיפוש הניב 306 תוצאות

עבור לחיפוש מתקדם

על ידי אוצרניק
ה' יולי 28, 2022 9:04 pm
פורום: מנא הני מילי?
נושא: טעם שהותר טבילה לכהן גדול ביוה"כ, משום שלבש שעטנז - מקור בספרי הה"ק מקאמארנא
תגובות: 18
צפיות: 582

Re: טעם שהותר טבילה לכהן גדול ביוה"כ, משום שלבש שעטנז - מקור בספרי הה"ק מקאמארנא

ומדוע "הותר" לו שחיטת הקרבנות ?
ומדוע "הותר" לו הקטרת הקטורת ? (שעשה בבגדי לבן)
על ידי אוצרניק
ו' יוני 03, 2022 12:47 am
פורום: משפחות סופרים וימות עולם
נושא: רב ששת ורב- כי ניים ושכיב
תגובות: 2
צפיות: 460

Re: רב ששת ורב- כי ניים ושכיב

רש"י ביצה ל"ג ע"א ד"ה והלכתא כ' ' וכל האמוראים שאסרו את אלו (והכוונה לרב נחמן ורב ששת) תלמידי דרב הוו.
על ידי אוצרניק
ו' מאי 20, 2022 12:57 am
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: התרצן התכוין לכך מתחילה
תגובות: 4
צפיות: 311

Re: התרצן התכוין לכך מתחילה

רש"י ביומא דף י"ג ע"א:
וכל סוגיא זאת אין תירוצין שבה יכולין לעמוד, כי יש להן תשובות רבות, ואינו אלא כי מלמדין אותנו ואם תאמר כן יש להשיב כן, ואינו משיב כל תשובות שיש להשיב, כי באחת הוא מסלקו לתרץ בענין אחר, עד שהעמידה על מכונה:
על ידי אוצרניק
ב' אפריל 04, 2022 8:27 am
פורום: עזר אחים
נושא: מגיד דבריו ליעקב עה"ת, מתורתו של הגרי"ח סופר שליט"א
תגובות: 179
צפיות: 55723

Re: מגיד דבריו ליעקב עה"ת, מתורתו של הגרי"ח סופר שליט"א

מגדל תזריע פב.JPG
מגדל תזריע פב.JPG (39.38 KiB) נצפה 1961 פעמים

אכן כך נוהגים ?
על ידי אוצרניק
ו' אפריל 01, 2022 12:47 am
פורום: בית המדרש
נושא: הוא פגע בכבודו של אבי, איני יכול להסתכל על פניו. מותר?
תגובות: 45
צפיות: 4611

Re: הוא פגע בכבודו של אבי, איני יכול להסתכל על פניו. מותר?

הגמ' בסוף מס' הוריות מספרת, על רשב"ג שהקפיד על ר"מ. ומתני ליה רבי (בן רשב"ג) לבנו מימרא בשם 'אחרים', אמר לו (ר"ש בר רבי) מי הם הללו שמימיהם אנו שותים ושמותם אין אנו מזכירים, אמר ליה בני אדם שבקשו לעקור כבודך וכבוד בית אביך. אמר ליה גם אהבתם גם שנאתם גם קנאתם כבר אבדה, אמר ליה האו...
על ידי אוצרניק
ד' מרץ 24, 2021 6:31 am
פורום: בית התלמוד
נושא: מסכת שקלים - הערות והארות פנינים ומרגליות
תגובות: 40
צפיות: 7425

מתי נתרמה התרומה הראשונה - מחצית השקל, עבור הקרבנות ?

בגמ' שקלים, מיד בהתחלה רבי שמואל בר רב יצחק תרומת הלשכה כתחלתה דכתיב ויהי בחדש הראשון בשנה השנית באחד לחדש הוקם המשכן ותני עלה ביום שהוקם המשכן בו ביום נתרמה התרומה. הרש"י על החומש לכאורה אומר אחרת בתחילת פ' כי תשא פ' ל' פט"ו וז"ל והשנית אף היא ע"י מנין שמנאן משהוקם המשכן הוא המנ...
על ידי אוצרניק
ב' אוקטובר 19, 2020 3:34 am
פורום: אוצר החכמה - תמיכה טכנית
נושא: שהתוכנה תיפתח באותו גודל מסך שיצאתי לאחרונה
תגובות: 1
צפיות: 2209

שהתוכנה תיפתח באותו גודל מסך שיצאתי לאחרונה

לאחרונה החלפתי את המסך של המחשב שלי למסך די גדול.
כשאני פותח את תוכנת האוצר היא נפתחת על פני כל המסך, וזה ממש ענק.
איך עושים שהיא תיפתח על חצי רוחב מסך, או עכ"פ שתיפתח כמו שהיא נסגרה לאחרונה ?
על ידי אוצרניק
ה' ספטמבר 10, 2020 8:24 pm
פורום: בית המדרש
נושא: רבי יהודה הנשיא - רבי יהודה נשיאה
תגובות: 23
צפיות: 5297

Re: רבי יהודה הנשיא - רבי יהודה נשיאה

התוס' בר"ה דף כ' ע'א (ד"ה שלח) כתבו על שני ר' יהודה נשיאה. אחד שהיה בימי רב ושמואל, ואחד שהיה תלמידו של ר' יוחנן.
ובאנציקלופדיה של תנאים ואמוראים (בתקליטור בר אילן) מובא 3 ר' יהודה נשיאה. והשלישי הוא אביו של הלל - זה שקבע את לוח השנה לדורות.
על ידי אוצרניק
ו' אוגוסט 21, 2020 10:49 pm
פורום: בית המדרש
נושא: האם מצינו שחכמים הורו לעבור על לאו מפני דבריהם?
תגובות: 4
צפיות: 790

Re: האם מצינו שחכמים הורו לעבור על לאו מפני דבריהם?

חז"ל אסרו לאכול קדשים (הנאכלים ליום ולילה) אחרי חצות, להרחיק אדם מעבירת אכילת נותר. ואפי' שהתורה אמרה לא תותירו עד בוקר, ואסרה התורה להותיר
יושב אדם שעה אחר חצות ולפניו בשר קדשים, ואומרת לו התורה תאכל ולא תשאיר כלום, וחז"ל אמרו לו, לא לאכול.
על ידי אוצרניק
ו' אוגוסט 21, 2020 3:42 am
פורום: בית המדרש
נושא: תרי חומרי דסתרי אהדדי
תגובות: 9
צפיות: 2294

Re: תרי חומרי דסתרי אהדדי

ומצאתי את דברי התוס' בראש השנה דף י"ד ע"ב, ד"ה הכסיל, וז"ל אפילו יודע כמאן הלכה ומחמיר על עצמו. ולא בעי לשנויי דר"ע מספקא ליה הלכתא כמאן ועבד לחומרא דמסתמא יודע היה דהלכה כב"ה: ודברי התוס' ברור מללו, שכשאינו יודע הלכה כמאן, ודאי שמותר להחמיר על עצמו. ולכן הקשו דהגמ' יכל...
על ידי אוצרניק
ג' אוגוסט 18, 2020 9:01 pm
פורום: אוצר החכמה - תיקונים והערות
נושא: ספרים כפולים
תגובות: 619
צפיות: 167587

Re: ספרים כפולים

ספר אוצרות חיים למהר"ח וויטאל, הוצאת מכון אהבת שלום. מופיע פעמיים. אותו מספר דפים, אותה שנת הוצאה. אולי רק השער שונה.
אוצרות חיים.JPG
אוצרות חיים.JPG (15.12 KiB) נצפה 8357 פעמים
על ידי אוצרניק
ב' אוגוסט 17, 2020 1:53 am
פורום: בית המדרש
נושא: תרי חומרי דסתרי אהדדי
תגובות: 9
צפיות: 2294

Re: תרי חומרי דסתרי אהדדי

אני נבוך מאוד בסוגיא זו - אשמח לסיוע בכל דרך שהיא. מבואר בגמ' בערובין ז. דלא עבדינן תרי חומרי דסתרי אהדדי. א. צריך ביאור טעם הענין הלוא סו"ס כיון דפליגי בה רבותא הרי האינו יודע חפץ להחמיר בשני החומרות. אמנם יש דעות מרבותינו דנראה דס"ל דבמת בכה"ג צריך להחמיר וכוונת הגמ' לא כאמור לעיל....
על ידי אוצרניק
א' אוגוסט 09, 2020 9:21 am
פורום: אוצר החכמה - תיקונים והערות
נושא: ספרים כפולים
תגובות: 619
צפיות: 167587

Re: ספרים כפולים

יתד נאמן - מוסף שבת קודש תשע"ט מס' 13 ויגש,
הוא לא מה שצריך להיות,
ובטעות זה חוזר על מס' 9 ויצא (שכבר קיים במספרו)
על ידי אוצרניק
ד' יולי 29, 2020 8:21 am
פורום: בית המדרש
נושא: פרטים אודות המחלוקת בין רס”ג לר’ אהרן בן מאיר בעניין קביעות השנים
תגובות: 31
צפיות: 3507

Re: פרטים אודות המחלוקת בין רב סעדיה גאון לר' אהרן בן מאיר בעניין קביעות השנים

קונטרס "סופה וסערה" של הרב חנוך טוביאס (נמצא באוצר) מציג את הדברים (האלה, ועוד) בצורה יפה.
על ידי אוצרניק
ו' יולי 10, 2020 7:25 pm
פורום: אוצר החכמה - תיקונים והערות
נושא: ספרים כפולים
תגובות: 619
צפיות: 167587

Re: אוסף מדרשים - זכרון אהרן

אוסף מדרשים <זכרון אהרן> - א מדרשי אגדה בהוצאת זכרון אהרן
אוסף מדרשים <זכרון אהרן> - ב מדרשי אגדה בהוצאת זכרון אהרן

למעשה, מופיעים 2 ספרים זהים.
במקום חלק ב, הספר המופיע הוא שוב חלק א.
על ידי אוצרניק
ד' יוני 17, 2020 2:08 am
פורום: בית התלמוד
נושא: מסכת שבת פרק הזורק
תגובות: 31
צפיות: 4481

Re: מסכת שבת פרק הזורק

דורשי יחודך כתב:והלא גם אם נח על הארץ, אם עבר ד"א למעלה מי"ט לכאורה פטור דאין זה אלא מקום פטור.

לפי שעה נשמט מכב' גמ' מפורשת לעיל (דף ח' סוף ע"ב)
...דאמר רבא המעביר חפץ מתחילת ארבע לסוף ארבע ברשות הרבים אף על פי שהעבירו דרך עליו חייב.
על ידי אוצרניק
ד' מאי 27, 2020 9:24 pm
פורום: בית המדרש
נושא: בירורי דיני מעבר לפני המתפלל
תגובות: 149
צפיות: 24548

Re: היתכן שבימינו חובה לעבור לפני המתפלל?

והנה כיום נהגו רבים להקל בהלכה זו, ...אך נפשי בשאלתי אם מישהו מכיר סברא כזו בפוסקים או בשמועות בעל פה מפי רבנים, ושכמ"ה. פעם שאלתי בזה את רבי יעקב יוסף זצ"ל ואמר ללמד זכות על המיקל על פי המבואר בהלכה שאם לא כיוון בברכה ראשונה לא עלתה לו תפילה, ועוד מבואר שבזמן הזה אין מתפללים נדבה ואין חו...
על ידי אוצרניק
ג' מאי 19, 2020 9:04 pm
פורום: בית התלמוד
נושא: עניינא דיומא הרמוז ומוזכר בדף היומי
תגובות: 342
צפיות: 149776

Re: עניינא דיומא הרמוז ומוזכר בדף היומי

מ' לעומר

שבת ע"ד ע"א - הויא ליה ארבעים
על ידי אוצרניק
ה' מאי 14, 2020 9:04 pm
פורום: מנע מגיפה מנחלתך - הקורונה והשלכותיה
נושא: למידה מרחוק- הצלחה חרדית
תגובות: 45
צפיות: 8830

Re: למידה מרחוק- הצלחה חרדית

לי יש בן כשרוני ב"ה.
בל"ג בעומר המוזיקה היתה ברקע.
והוא החזיק את הטלפון ביד השמאלית, ושמע שיעור מהרבי שלו.
באוזן הימנית היתה תקועה אזניה, ושמע שיעור מוקלט בלימודי חול.
ובינתיים סידר פאזל בן 500 חתיכות.
והפה היה עסוק בלאכול צהרים.
היה רק חסר אופניים להעסיק גם את הרגלים.

כל עצמותי תאמרנה..
על ידי אוצרניק
ד' מאי 06, 2020 2:44 am
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: מנהג ירושלים - "תמהיל מביך"?
תגובות: 27
צפיות: 8603

Re: מנהג ירושלים - "תמהיל מביך"?

לא זכיתי להבין, מ''ש קבור תקברנו, יש ח''ק והם עושים את זה בשליחות משפחת הנפטר, וכי יש איזה דין שעל הבן לקבור את אביו? וכמו לגבי קר''ש שכשיש עוסקים בקבורה חייבים לקרוא קר''ש ה''נ. ולו אי היה ענין כזה, אם גילו בעלי רזין שזה מצער, מכבדו לאחר מותו שלא יהיה לו צער. לשון הרמב"ם (פי"ב מה' אבל ה&...
על ידי אוצרניק
ב' מאי 04, 2020 11:09 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: מנהג ירושלים - "תמהיל מביך"?
תגובות: 27
צפיות: 8603

Re: מנהג ירושלים - "תמהיל מביך"?

זה מקדם תמהתי בדבר מנהגי הפרושים היחודיים בכל ענייני הקבורה והמסתעף. טבוע עליהם חותם קבלי נסתר, וברור שלא מפי רבינו אליהו הם, שכן בליטא לא שמעו עליהם מעולם. [attachment=0]ילדות בירושלים הישנה. ומענין "לענין" באותו ענין ושלא כ"כ באותו ענין. מנהג ירושלים, וכן נוהגים כמה וכמה מ"חבר...
על ידי אוצרניק
ד' אפריל 22, 2020 2:57 am
פורום: בית המדרש
נושא: בירורי דיני מעבר לפני המתפלל
תגובות: 149
צפיות: 24548

Re: היתכן שבימינו חובה לעבור לפני המתפלל?

באחד הספרים על הגר"א גינחובסקי זצ"ל (לא זוכר אם זה "ויאמר הנני" או ספר אחר) מובא מעשה שאחד מתלמידיו סיפר לו שהתפלל באיזה שטיבל, והמתין מלפסוע לאחד שהתפלל שמו"ע מאחוריו. ועבר שם אדם שאמר לו ש"היום המנהג לא להקפיד על זה". ואמר לו הגרא"ג, שהיה צריך לענות לו שהיום...
על ידי אוצרניק
ב' דצמבר 16, 2019 7:44 pm
פורום: משפחות סופרים וימות עולם
נושא: ◆ אַלּוֹן בָּכוּת ◆
תגובות: 1680
צפיות: 482380

Re: ◆ אלון בכות ◆

זהו בנו של ר' יוסף צבי, שנפטר לפני מס' חדשים ?
על ידי אוצרניק
א' דצמבר 01, 2019 9:53 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: היכן משכחת שילקה 40 מלקות ממש ולא 39
תגובות: 7
צפיות: 1945

Re: היכן משכחת שילקה 40 מלקות ממש ולא 39

איש הגבעה כתב:מאן דהוא אמר תשובה
במכת מרדות שלוקה 40 ולא 39- כ"כ הפרי חדש או"ח תצה

אתה בטוח שיש כזה פרי חדש ? דומני שיש לו טעות בפשט דבריו.
על ידי אוצרניק
ד' אוגוסט 14, 2019 8:27 pm
פורום: אספקלריא
נושא: האם צריך להעניש הורה ששכח את ילדו ברכב, והילד מת ?
תגובות: 95
צפיות: 12226

Re: האם צריך להעניש הורה ששכח את ילדו ברכב, והילד מת ?

לכל אלו שדנו בדברי, נתבלבלתם קצת. נושא הדיון שלנו הוא הרתעה, ועל זה נסובו דברי, וגם דבריכם הראשונים, כך שכל הפלפולים בגדרי רוצח לא רלוונטיים. ומי שחושב שיש הרתעה יותר חזקה ממוות של ילד, לא מבין מספיק בנפש האדם- אין שום הרתעה שתעזור נגד שכחת ילדים, לרבות עונש מיתה ביסורים על ההורה השוכח. כמדומני שזה...
על ידי אוצרניק
ד' אוגוסט 14, 2019 8:21 am
פורום: אספקלריא
נושא: האם צריך להעניש הורה ששכח את ילדו ברכב, והילד מת ?
תגובות: 95
צפיות: 12226

האם צריך להעניש הורה ששכח את ילדו ברכב, והילד מת ?

השאלה הזו כמובן שאינה נוגעת אלינו למעשה. יש הבדל בחוקי המדינות בזה. בארה"ב נוטים יותר להעניש, ובישראל פחות. הנה. ברור שכל המדובר הוא, באופן שאין שום חשש ח"ו לדבר מכוון, אלא כשברור שזו היתה שגגה גמורה. הטענה שכולם טוענים נגד הענשה, וכי לא די בעונש הגדול שילדו מת, ועוד הוא ישא את האשמה על לב...
על ידי אוצרניק
ג' אוגוסט 13, 2019 2:28 am
פורום: בית התלמוד
נושא: פשט בגמרא מכות דף טו ע"ב - טז ע"א
תגובות: 3
צפיות: 1659

Re: פשט בגמרא מכות דף טו ע"ב - טז ע"א

לכאורה ודאי שתחילת דברי הגמ' היא כמ"ש "ביקורת תהיה" כדאיתא בגמ' "ותרווייהו אליבא דר' יהודה דתניא ולא תותירו וכו'. אכן הסיום של הגמ' מוקשה לפי זה, קשיא דרבי יהודה אדרבי יהודה. אי לר"ש בן לקיש, תרי תנאי אליבא דרבי יהודה, אי לרבי יוחנן, לא קשיא, הא דידיה, הא דרביה. שלכאורה הסתי...
על ידי אוצרניק
ג' יולי 30, 2019 7:47 pm
פורום: משפחות סופרים וימות עולם
נושא: הגאון רבי נחום יברוב זצ"ל
תגובות: 31
צפיות: 8751

Re: בד"ה הגאון רבי נחום יברוב זצ"ל

חבר פורום אוצר החכמה כתב:
אוצרניק כתב:ממש כדברי הרמב"ם - אפי' בשעת מיתה חייב בת"ת.

היכן דברי הרמב"ם?


פ"א מה' ת"ת ה"י - עד אימתי חייב ללמוד תורה עד יום מותו שנאמר ופן יסורו מלבבך כל ימי חייך וכל זמן שלא יעסוק בלימוד הוא שוכח:
על ידי אוצרניק
ג' יולי 30, 2019 1:32 am
פורום: משפחות סופרים וימות עולם
נושא: הגאון רבי נחום יברוב זצ"ל
תגובות: 31
צפיות: 8751

Re: בד"ה הגאון רבי נחום יברוב זצ"ל

שמעתי מידיד שביקר אצלו הרבה בשבועות האחרונים, (כשהוא מאושפז בביה"ח) שהיה כל כך חלש, שלא יכל גם לדבר, ואת התפילות הוציאו אותו ידי חובה מדין שומע כעונה. (והיה מרמז לחזור על כל תיבה שלא שמעה כהלכתה) ובכל זאת, מוחו חשב בדברי תורה, וחידש חידושים וחישב חשבונות, והתאמץ להסביר אותם. ממש כדברי הרמב"...
על ידי אוצרניק
ג' יולי 16, 2019 10:00 pm
פורום: בית התלמוד
נושא: מסכת ערכין - הערות והארות פנינים ומרגליות
תגובות: 137
צפיות: 25017

פלא בדברי המשך חכמה

ז"ל בסוף פ' בחוקותי (כז טז) והיה ערכך לפי זרעו זרע חומר שעורים בחמשים שקל כסף - יתכן, כי יש זריעה במפולת יד ויש במפולת שורים, ועיין פרק המקבל דף ק"ה שהרבה צריך זרע למפולת שורים יותר מלמפולת יד, וזה שאמר לפי זרעו, פירוש, כאשר יזרע האדם בעצמו, לא ע"י שורים, הקילה עליו התורה כ"כ שתש...
על ידי אוצרניק
ו' מאי 24, 2019 7:39 pm
פורום: משפחות סופרים וימות עולם
נושא: פוסק הדור מורינו רבי שלמה זלמן אויערבאך זצ"ל
תגובות: 189
צפיות: 53852

Re: פוסק הדור מורינו רבי שלמה זלמן אויערבאך זצ"ל

קראקובער כתב:
עובדיה חן כתב:לענ"ד ההבדל ממה שציינת שכל המאכלים יש בהם טוב ורע , ואילו בעישון כולו נזק.

לא מדויק, העישון מונע הרבה מחלות ניורולגיות, כדוגמת אלצהיימר ופרקינסון.

העישון מונע אלצהיימר..... אולי כי הוא הורג לפני שמגיעים לזה.
על ידי אוצרניק
א' אפריל 28, 2019 5:28 pm
פורום: משפחות סופרים וימות עולם
נושא: מרן הגרח''ש גריינימן זצ"ל
תגובות: 782
צפיות: 243855

Re: מרן הגרח''ש גריינימן זצ"ל

ל"השוחט" ממש התרגשתי לקרוא את מה שכתבת. ואומר לך מדוע ... משום סטואציה דומה, (ולא כל כך משנה איך ומדוע), היה לי סיפור דומה. (מדובר לפני עשרות שנים). ואכתוב במילים פשוטות. היה לי הרגשה שחסידי ר' חיים גריינמן - " בהשראתו ", מזלזלים בכל מסגרת קיימת, אם אינה תוצרת בית מדרשו. ובלבי הי...
על ידי אוצרניק
א' פברואר 24, 2019 9:02 am
פורום: משפחות סופרים וימות עולם
נושא: הגאון רבי יחזקאל ברטלר זצ"ל
תגובות: 108
צפיות: 35301

Re: הגאון רבי יחזקאל ברטלר זצ"ל

הועתק מ" המבשר " (סידור השורות מקולקל כאן) עם צאת השבת הגיעה מבני ברק הבשורה הכואבת על הס־ תלקותו של הגאון רבי אביגדור יחזקאל ברטלר זצוק"ל, תלמידו חביבו של רשכבה"ג מרן ה'חזון איש' זצוק"ל וממעתיקי שמועו־ תיו, שנלב"ע בחטף בעיצומו של יום השבת בשנתו הפ"ה. בהסתלקותו נעק...
על ידי אוצרניק
ג' פברואר 05, 2019 10:03 pm
פורום: אספקלריא
נושא: ביטול קידושין (ארה"ב) תשע"ט
תגובות: 149
צפיות: 31847

"מסכנים" השאגת אריה והנודע ביהודה וכל הגדולים - בפרשת הגט מקליווא

אילו היו דיינינו חיים לפני 250 שנה כל הפולמוס על הגט מקליווא - לא היה מתחיל. (הסיפור היה שהחתן ברח מהבית בשבת שבע ברכות, ואח"כ החזירו אותו, ונתן גט, והשאלה היתה האם הוא 'כשיר' או שוטה) עמודי עולם התנענעו, במחלוקת הגדולים והרבנים, האם הגט כשר או לא. ראה כאן מה הבעיה ? וכי זה לא קידושי טעות ? וכי...
על ידי אוצרניק
א' פברואר 03, 2019 8:06 am
פורום: בית התלמוד
נושא: עניינא דיומא הרמוז ומוזכר בדף היומי
תגובות: 342
צפיות: 149776

אשר לא/לו יעדה והפדה

בפרשת משפטים קראנו, אם רעה בעיני אדוניה אשר לו יעדה והפדה. הכתיב הוא 'לא', והקרי הוא 'לו'. בצורת הביטוי אין שום הבדל, אך ברור שלפחות ה'טייטש' - הביאור שמבארים, צריך להיות כהקרי. אך כששאלתי כמה וכמה שיגידו פשט פסוק, אמר כל אחד את הפירוש עם 'לא', אם האמה העבריה היתה רעה בעיני אדוניה, והוא לא ייעד = כנ...
על ידי אוצרניק
ב' ינואר 07, 2019 10:04 pm
פורום: עיון תפילה וחקר פיוט
נושא: מזמור קיט בתהלים - תמניא אפי
תגובות: 10
צפיות: 4408

Re: מזמור קיט בתהלים - תמניא אפי

חשבתי לעצמי לבאר, מדוע הפרק מחולק לשנים בצורה לא שווה, והחצי השני מתחיל באות מ' ולא באות ל'. עפ"י דברי הגמ' הידועים שחותמו של הקב"ה אמת, ועי' רש"י בשבת דף נ"ה, חותמו של הקדוש ברוך הוא אמת - אמצעית לאותיות, וראשון ואחרון, על שם אני ראשון ואני אחרון ואני הוא. הרי שהגמ' נקטה שהאות ה...
על ידי אוצרניק
ה' ינואר 03, 2019 9:19 pm
פורום: בית המדרש
נושא: עצות ללכת לתפילה מתוך חשק ולא כי צריך
תגובות: 58
צפיות: 9726

Re: עצות ללכת לתפילה מתוך חשק ולא כי צריך

אך עוד אחת צריך לשית עצות בנפשות הבינונים, אשר לפעמים ועתים רבים יש להם טמטום הלב שנעשה כאבן ולא יכול לפתוח לבו בשום אופן לעבודה שבלב זו תפלה. וגם לפעמים לא יוכל להלחם עם היצר לקדש עצמו במותר לו מפני כבדות שבלבו. ... ולזאת צריך לבטשה ולהשפילה לעפר, דהיינו לקבוע עתים להשפיל עצמו להיות נבזה בעיניו נמא...
על ידי אוצרניק
ד' דצמבר 12, 2018 5:36 am
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: האם מצינו תנאים ואמוראים שהיו להם שתי נשים כאחת
תגובות: 17
צפיות: 4394

Re: האם מצינו תנאים ואמוראים שהיו להם שתי נשים כאחת

שאל אפוטרופוס של אגריפס המלך את רבי אליעזר וכו' כגון אני שיש לי שתי נשים אחת בטבריא ואחת בציפורי ויש לי שתי סוכות אחת בטבריא ואחת בציפורי מהו שאצא מסוכה לסוכה ואפטר (סוכה כז א)
על ידי אוצרניק
ב' דצמבר 03, 2018 8:41 am
פורום: חנוכה
נושא: הדלקת מנורת חנוכה בפתח הבית מבחוץ בחו"ל
תגובות: 4
צפיות: 1609

Re: הדלקת מנורת חנוכה בפתח הבית מבחוץ בחו"ל

אולי תפרט יותר למה "לא ראוי לעשות זאת" ?
על ידי אוצרניק
ג' אוקטובר 30, 2018 9:22 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: פסק דין להיתר העגונה צביה גורודצקי ללא גט
תגובות: 66
צפיות: 18054

Re: פסק דין להיתר העגונה צביה גורודצקי ללא גט

גם אני מצטרף. ההכללה של הכותבים הנ"ל הינה ביזוי חכמים והוצש"ר. כן, כן, תתפלאו לשמוע, בבתי הדין של הרבנות יושבים הרבה ת"ח מובהקים שיראתם קודמת לחכמתם ושגם מסורים מאד לעבודת הקודש להציל עשוק מיד עושקו עפ"י דין תורה ולשפוט צדק. ישנם מן הסתם יוצאי דופן, ישנם מן הסתם חריגים, ישנם בעי...

עבור לחיפוש מתקדם