מפרשי האוצר - גירסת נסיון
חיפוש גוגל בפורום:

החיפוש הניב 37 תוצאות

עבור לחיפוש מתקדם

על ידי מדה
א' ינואר 13, 2019 2:47 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: נא שגבם מאוצר - בקשת קבצים מאוצר החכמה
תגובות: 10719
צפיות: 997459

Re: נא שגבם מאוצר - בקשת קבצים מאוצר החכמה

נא להעלות מספר קרבן פסח (ח"א) לרב שלמה קלוגר, סימן תל"ז ס"ד. חלק מחבילת חכמת שלמה.
על ידי מדה
ו' נובמבר 09, 2018 2:30 pm
פורום: בית המדרש
נושא: 'דרסה' בשחיטה
תגובות: 3
צפיות: 436

Re: 'דרסה' בשחיטה

ראיתי כעת באו"ז סי' שעח שכותב שאי אפשר לשום אדם לשחוט אם לא שדורס במיעוט הראשון קודם שיתחיל להוליך ולהביא. האו"ז מביא מהראבי"ה (סימן אלף ופ"ו), ולשון הראבי"ה שם הוא "ורבינו אבא מרי היה מלמד דדרס במיעוט סימנין כשירה מדאיבעיא להו או דילמא חוץ לצואר משהו וקאי אהוליך ולא ה...
על ידי מדה
ה' נובמבר 08, 2018 12:22 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: תנחומים לרב בברכה המשולשת שליט"א
תגובות: 45
צפיות: 3216

Re: תנחומים לרב בברכה המשולשת שליט"א

המקום ינחם אתכם בתוך שאר אבלי ציון וירושלים.
על ידי מדה
ו' אוקטובר 05, 2018 2:39 am
פורום: בית המדרש
נושא: גוד אסיק
תגובות: 24
צפיות: 1506

Re: גוד אסיק

עינא דשפיר חזי כתב:מה שציינת משוע"ה מדובר שהעמוד ישר אך הוא מתמעט בעוביו.

משהו כזה:
----\||
---\|||
--\|||
-\||||
\|||||

וכי אין זה מקרה של גוד אסיק של מחיצה באלכסון?
על ידי מדה
ה' אוקטובר 04, 2018 4:27 pm
פורום: בית המדרש
נושא: גוד אסיק
תגובות: 24
צפיות: 1506

Re: גוד אסיק

איני יודע למה מתכוונים הו"א ועדש"ח אבל לכאורה פשוט שאומרים גוד אסיק בדופן שעומדת באלכסון וגם שהגוד אסיק הוא בקו ישר ולא באכלסון. נראה לענ"ד פשוט כדברי אבק פורח, שאומרים גוד אסיק גם כשעומדת באלכסון, והוא ממה שכתוב בשו"ע הרב (סימן שמ"ה ס"ד): עמוד שיש בעביו ד' על ד' במשך ...
על ידי מדה
ה' ספטמבר 20, 2018 5:58 am
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: ביאור דברי הזו"ח בענין יעקב אבינו ונשיו
תגובות: 10
צפיות: 830

Re: ביאור דברי הזו"ח בענין יעקב אבינו ונשיו

שמעתי שני ביאורים, ולאו דוקא אחד סותר למשנהו. הביאור הראשון, שאין הכוונה שחשק נפשו באהבת נשים, אלא שבפועל היה לו הרבה נשים. והביאור השני, בהקדים המשך דברי הזהר חדש שם: אָמַר רִבִּי יְהוּדָה, מִן הַג' אָבוֹת לֹא נִתְבַּשֵּׂר אֶחָד מֵהֶם עַל בֵּית הַמִּקְדָּשׁ, אֶלָּא יַעֲקֹב, שֶׁהוּא שְׁלִישִׁי מִן ה...
על ידי מדה
ב' ספטמבר 03, 2018 5:30 pm
פורום: בית המדרש
נושא: הוראה תמוהה-נקרע העירוב? נא לשמור בסוד
תגובות: 14
צפיות: 2121

Re: הוראה תמוהה-נקרע העירוב? נא לשמור בסוד

הרב מדה, פעמים רבות חוט אחד שנקרע משאיר אותנו עם רה"ר דאו'. (ובדר"כ המרחק בין עמודי העירוב הוא יתר על י"ג אמה ושליש). ופעמים שהנידון הוא על עירוב שנקרע עוד לפני השבת. נכון, ואכן לא כתבתי אלא למקרים שאכן יש רה"י. ואמנם טעיתי בהגבלתי של י"ג אמות ושליש, שהרי זה רק במקרה של שם ...
על ידי מדה
ב' ספטמבר 03, 2018 3:28 pm
פורום: בית המדרש
נושא: הוראה תמוהה-נקרע העירוב? נא לשמור בסוד
תגובות: 14
צפיות: 2121

Re: הוראה תמוהה-נקרע העירוב? נא לשמור בסוד

אגב, כל הדיון (האם לפרסם או לא) הוא רק אם מניחים שכשנקרע העירוב אין אומרים שבת כיון שהותרה הותרה, אמנם בשו"ת האלך לך שלמה (נסמן שם בשש"כ הערה קל והניחו בצ"ע) כתב שכן אומרים בזה כיון שהותרה הותרה, ומה שדבריו הם לכאורה נגד דברי השו"ע שציין בשש"כ, כבר כתב הגר"ז (שו"ע ...
על ידי מדה
ה' אוגוסט 23, 2018 4:53 pm
פורום: בית המדרש
נושא: השותה מים לצמאו מברך שהכל, מהו שיעור הצמאון?
תגובות: 46
צפיות: 4061

Re: השותה מים לצמאו מברך שהכל, מהו שיעור הצמאון?

מים או שאר משקין אין לברך עליהם בתוך הסעודה ואפילו שותה לצמאו ולא לשרות המאכל שבמעיו אין כוונתו שתדייק שאם שותה מים לשרות המאכל שבמעיו ולא לצמאו - אינו מברך אף שאינו אנוס לשתות. אלא כוונתו לדברי הגמ' שמה שלא מברכים על יין בסעודה הא מפני שהיין בא לשרות האכילה שבמעיו, וממילא הוא נחשב כדברים הבאים מחמ...
על ידי מדה
ה' אוגוסט 23, 2018 4:41 pm
פורום: בית המדרש
נושא: אין הקב"ה מביא תקלה לצדיקים - האם רק במידי דאכילה?
תגובות: 10
צפיות: 793

Re: אין הקב"ה מביא תקלה לצדיקים - האם רק במידי דאכילה?

הרמב"ן (חולין דף ז ע"א) דחה החילוק של רבינו תם בין מידי דאכילה ודברים אחרים, ופירש שאם פשע אין אומרים אין הקב"ה מביא תקלה לצדיקים, אבל אם לא פשע אומרים כן בכל מקום.
[וראה שם שהביא בשם רבו פירוש אחר, שאין הקב"ה מביא תקלה לאחרים על ידי צדיקים, ודחה אותו].
על ידי מדה
ה' אוגוסט 23, 2018 4:26 pm
פורום: בית המדרש
נושא: טעם גזירת חכמים לאסור קצירה וטחינה וצידת דגים ביו"ט לצורך אוכל נפש
תגובות: 4
צפיות: 315

Re: טעם גזירת חכמים לאסור קצירה וטחינה וצידת דגים ביו"ט לצורך אוכל נפש

בעל התניא כתב שם (סימן תצ"ה ס"ט) יותר, וכתב אשר לא רצו חכמים שיתבטל האדם משמחת יום טוב, וכיון שמלאכות אלו נעשות בדרך כלל לימים רבים, אם הותר לעשותם לבו ביום יעשו אותם גם לצורך החול, ונמצא מתבטל מעונג יום טוב.
על ידי מדה
ה' אוגוסט 23, 2018 4:23 pm
פורום: בית המדרש
נושא: השותה מים לצמאו מברך שהכל, מהו שיעור הצמאון?
תגובות: 46
צפיות: 4061

Re: השותה מים לצמאו מברך שהכל, מהו שיעור הצמאון?

וכי צריך שבע בסולם ריכטר של הנאה כדי לברך? הנאת המים בד"כ גדולה יותר מהנאת ריח, כנלענ"ד. אני מסכים שאין צורך להנאה גדולה מהמים כדי לברך, רציתי רק להראות שברור מדבריו אשר הדבר תלוי בהנאה, ואין מברכים אם אין הנאה רק ששותה כדי שלא יהיה צמא לאחר זמן. ולדברי בעל התניא, חושבני שדבריו מתנגנים מע...
על ידי מדה
ה' אוגוסט 23, 2018 2:19 pm
פורום: בית המדרש
נושא: השותה מים לצמאו מברך שהכל, מהו שיעור הצמאון?
תגובות: 46
צפיות: 4061

Re: השותה מים לצמאו מברך שהכל, מהו שיעור הצמאון?

יש מקום לדיון האם 'לצמאו' הוא רק כשמרגיש את הצמא כעת, או גם כשכוונתו למנוע את הצמא לאחר זמן, ואינו דומה לחנקתיה אומצא שכלל אין כוונה למניעת צמא, והנפ"מ האם לברך כשמרווה את גופו במים לפני צום, וכמדומה שאין לזה ראיה ברורה. הביאו ראיה ברורה משו"ע הרב. אם לדעתך יש חולקים התכבד נא והבא את דברי...
על ידי מדה
ג' אוגוסט 21, 2018 2:16 am
פורום: בית המדרש
נושא: השותה מים לצמאו מברך שהכל, מהו שיעור הצמאון?
תגובות: 46
צפיות: 4061

Re: השותה מים לצמאו מברך שהכל, מהו שיעור הצמאון?

להעיר מדברי הבעל התניא ב"סדר ברכות הנהנין" שלו שכתב הטעם שמברכים רק כשצמא (פרק ז אות ז) "לפי שאין הנאה לאדם בשתיית המים אלא בשעה שהוא צמא " (וראה שם שגם השתמש בלשון "תאב" למים). הרי שהדבר תלוי בהנאה הבא מחמת הצמאון, ואם כן הפירוש של "לצמאו" הוא "כשצמא&quo...
על ידי מדה
א' אוגוסט 12, 2018 8:53 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: אשכול בקשות ספרים, מאמרים ומחקרים מתוך ספרים שאינם באוצר
תגובות: 4209
צפיות: 475454

Re: אשכול בקשות ספרים, מאמרים ומחקרים מתוך ספרים שאינם באוצר

חד ברנש כתב:נראה לי שכבר ביקשו כאן את המאמר, ועכ"פ הנה הוא לפניך
דימיטרובסקי חז$, על דרך הפלפול.pdf

יישר כח.
כן ביקשו, אבל שלחת באישי כאן: viewtopic.php?f=7&t=15406&p=471989&hilit=%D7%93%D7%99%D7%9E%D7%99%D7%98%D7%A8%D7%95%D7%91%D7%A1%D7%A7%D7%99#p471989
על ידי מדה
א' אוגוסט 12, 2018 5:03 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: אשכול בקשות ספרים, מאמרים ומחקרים מתוך ספרים שאינם באוצר
תגובות: 4209
צפיות: 475454

Re: אשכול בקשות ספרים, מאמרים ומחקרים מתוך ספרים שאינם באוצר

מאמר "על דרך הפלפול" מתוך ספר היובל לכבוד שלום בארון.
על ידי מדה
ד' אוגוסט 01, 2018 5:18 pm
פורום: אספקלריא
נושא: האם יש מתנגדים לחידושי רשב"א חדשים או רק למאירי?
תגובות: 12
צפיות: 1428

Re: האם יש מתנגדים לחידושי רשב"א חדשים או רק למאירי?

ההוא גברא כתב:ר' בצלאל אשכנזי

גם בשיטמ"ק על בבא קמא הוא מצטט דברי המאירי הרבה פעמים, בדרך כלל לשם סיכום ההלכה.
על ידי מדה
ב' יולי 23, 2018 9:29 pm
פורום: בית המדרש
נושא: הלכה ולומדע'ס
תגובות: 16
צפיות: 1162

Re: הלכה ולומדע'ס

וכיון שכן, פליגי בעצם ההועילות וטפילות במקרה של כאו"ת בכלי ודאי שככר או תינוק משום טפילות זה כבר לשון רש"י "אגב". אך ודאי שאין זו טפילות אמיתית שכן ודאי כונת האדם לטלטל את המת ולא את הככר, אלא שיש כאן הערמה מסוימת שחכמים התירו, המחל' היא איפה הטפילות כאן שמקילה על הטלטול. מש&quo...
על ידי מדה
ב' יולי 23, 2018 8:20 pm
פורום: בית המדרש
נושא: הלכה ולומדע'ס
תגובות: 16
צפיות: 1162

Re: הלכה ולומדע'ס

כבר הובא כאן ודפח"ח. בעניין האיסור לעבור לפני המתפלל ודרכנו בלימוד תורה - אורי בריליאנט. בקציר האומר.pdf יש לי דוגמא נוספת ממה שלמדתי עם החברותא שלי בעניין ככר או תינוק במוקצה, שם יש את ההיתר של המרדכי שגם בגד מועיל כככר או תינוק ויש את ההיתר של הרא"ש שגם כשמל"א ניתן לטלטל ע"י כ...
על ידי מדה
ב' יולי 23, 2018 3:59 pm
פורום: בית המדרש
נושא: הלכה ולומדע'ס
תגובות: 16
צפיות: 1162

Re: הלכה ולומדע'ס

נראה שהכל לפי העניין, כדברי אביגדור. אמנם נראה לי ששאלתו היא על הלומדע'ס עצמה: האם לנו להניח שהלומדע'ס מכוון לאמת, ואם כן אנו מוכרחים לדחוק בדברי השו"ע (או שאנו כוונו לאמת יותר מהמחבר), או שמא יש איזה חסרון בדרך הלומדע'ס עצמה, ואין קושיא בדברי הפוסקים. ואם כצד השני צריכים להבין מה באמת הבעיה עם...
על ידי מדה
ג' יולי 17, 2018 9:48 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: אשכול בקשות ספרים, מאמרים ומחקרים מתוך ספרים שאינם באוצר
תגובות: 4209
צפיות: 475454

Re: אשכול בקשות ספרים, מאמרים ומחקרים מתוך ספרים שאינם באוצר

בבקשה להעלות מאמר על החידושים המיוחסים לר"ן על מסכת שבת, מתוך קובץ אור ישראל גליון תשרי תשע"ח.
על ידי מדה
ו' יולי 13, 2018 8:24 pm
פורום: אספקלריא
נושא: גם איש שלומי אשר בטחתי בו וגו'
תגובות: 30
צפיות: 2642

Re: גם איש שלומי אשר בטחתי בו וגו'

עושה חיל כתב:מהיכי תיתי להפסיק חברות (אלא אם כן, זה מפריע ליחסים באופן ישיר וכמו בכל מקרה בחיים, וכן בגוונא דסיכון ממשי...)
איפה כתוב דין כזה?
ו'הרחק משכן רע' איירי בשכן רע! לא ש'חטא' או אפי' 'חוטא'.

האם לא נכונות טענותיי?

לכאורה זה הפתרון להקושיה שהצעתי.
על ידי מדה
ו' יולי 13, 2018 12:21 pm
פורום: בית המדרש
נושא: האם שם הוי"ה קשור לעצמותו?
תגובות: 7
צפיות: 1013

Re: האם שם הוי"ה קשור לעצמותו?

חטאתי במה שלא בארתי דברי די צרכם. ואשתדל להבהיר. פשוט הדבר שמתפללים ומברכים לעצמותו, הרי כתוב בספרי שהובא בבחיי (שמעתי שאינו בספרי שלנו), והובא שם בשורש מצות התפילה שציין דרומי, שכתוב "בכל קראינו אליו", "אליו", ולא למדותיו. וכמו שכתבת, ברור שהתורה מדברת על עצמותו. אך נתקלנו בבעיה...
על ידי מדה
ו' יולי 13, 2018 8:00 am
פורום: בית המדרש
נושא: האם שם הוי"ה קשור לעצמותו?
תגובות: 7
צפיות: 1013

Re: האם שם הוי"ה קשור לעצמותו?

המקור לכך הוא שמות רבה פ"ג: באותה שעה היה מבקש משה שיודיענו הקדוש ברוך הוא את השם הגדול ויאמר אלהים אל משה אמר רבי אבא בר ממל אמר ליה הקדוש ברוך הוא למשה שמי אתה מבקש לידע לפי מעשי אני נקרא פעמים שאני נקרא באל שדי בצבאות באלהים בה' כשאני דן את הבריות אני נקרא אלהים וכשאני עושה מלחמה ברשעים אני ...
על ידי מדה
ה' יולי 12, 2018 11:13 pm
פורום: בית המדרש
נושא: חידוש גדול מאד של ר' יצחק אלחנן (בדין נותן גט ע"מ לקבל מעות)
תגובות: 20
צפיות: 1886

Re: חידוש גדול מאד של ר' יצחק אלחנן (בדין נותן גט ע"מ לקבל מעות)

הגר"ן שליטא , עיין תוספות קדושין ו ע"ב לא החזירו לא יצא דכשהדברים ברורים לא בעי תנאי כפול ואפילו בההוא דזבן אדעתא למיסק לא"י לא בעי תנאי כפול , ועדיין הנני מסכים דיש כאן מן החדש ,, התוס' שם הביא דוגמא ממי שמכר קרקע על מנת לעלות לארץ ישראל, שאם פירש לא בעינן תנאי כפול. ובדוגמא כזאת נח...
על ידי מדה
ה' יולי 12, 2018 6:03 pm
פורום: בית המדרש
נושא: דוד המלך - המלך הראשון על כל העם?
תגובות: 3
צפיות: 499

Re: דוד המלך - המלך הראשון על כל העם?

צדקת, טעיתי טעות גדול. אמנם הרד"ק (שמואל א פרק כט פסוק ה) כתב: ובאת לך ארץ יהודה. על פי ה' אמר לו כי שם יהיה נשמר מן שאול וכן היה כי בעוד שהיה שם לא בקשו עד שהלך אל קעילה והטעם לפי שבארץ יהודה היו אוהבים אותו ואם היה קם שאול לבקשו היו מגידים לו והוא נמלט ממקום למקום ואף על פי שקעילה מארץ יהודה ...
על ידי מדה
ה' יולי 12, 2018 4:20 pm
פורום: בית המדרש
נושא: חידוש גדול מאד של ר' יצחק אלחנן (בדין נותן גט ע"מ לקבל מעות)
תגובות: 20
צפיות: 1886

Re: חידוש גדול מאד של ר' יצחק אלחנן (בדין נותן גט ע"מ לקבל מעות)

כל דיני תנאי כפול נאמר רק אם אנו רוצים שהדבר יחול מעכשיו, דבכה"ג בעינן משפטי התנאים. אבל אם אני אומר לך, אם אתה ידידי ר' רון תתן לי חמשים שקל אני אמכור לך ספר זה, ואתה מרים את הספר ולא מביא לי את הכסף, אין כאן בעיה של משפטי התנאים, כי המכירה לעולם לא חלה. ועיין ים של שלמה גיטין פ"ז סימן י...
על ידי מדה
ה' יולי 12, 2018 4:09 pm
פורום: אספקלריא
נושא: גם איש שלומי אשר בטחתי בו וגו'
תגובות: 30
צפיות: 2642

Re: גם איש שלומי אשר בטחתי בו וגו'

מה עושה אדם שמגלה לפתע סוד אפל ונורא המכתים את אישיותו של ידידו מנוער שהוחזק בעיניו תמיד לאדם כשר וירא? אני רוצה לטפל בשאלה זו בצורה כללית, ויש כמה צדדים לשאלה שכזו, ונראה לחלקם כדלהלן: א) צד הגשמי והנפשי - אם החברות עם אדם זה גורם ללחץ או חרדה נפשית כלשהו, יש לדון אם החברות שווה. בדרך כלל, צער הנג...
על ידי מדה
ה' יולי 12, 2018 3:22 pm
פורום: בית המדרש
נושא: חידוש גדול מאד של ר' יצחק אלחנן (בדין נותן גט ע"מ לקבל מעות)
תגובות: 20
צפיות: 1886

Re: חידוש גדול מאד של ר' יצחק אלחנן (בדין נותן גט ע"מ לקבל מעות)

יבואו החכמים בענינים אלו ויבארו הדברים, אולם זכורני שמשמע מרש"י (גיטין דף מו ע"א ד"ה טעמא, ולכאורה מוכרח מהגמ' שם) שגילוי מועיל בגיטין. שהרי כתב: טעמא דמתני' משום קלקולא שלא יקלקלנה על בעלה לאחר שתנשא לאחר ויאמר אילו הייתי יודע שהדברים בדאין או שהנדר יש לו הפרה אפילו היו נותנין לי מאה...
על ידי מדה
ה' יולי 12, 2018 2:10 pm
פורום: בית המדרש
נושא: דוד המלך - המלך הראשון על כל העם?
תגובות: 3
צפיות: 499

Re: דוד המלך - המלך הראשון על כל העם?

הרש"ש כתב שדוד מלך תחילה רק על יהודה ואח"כ על ישראל, משא"כ שאול מלך מיד. אמנם לא לא ידעתי מה הכריחו לפרש כן, פשוט הוא ששאול מלך על ישראל, ובני יהודה פרשו להיות תחת מלכות דוד, משא"כ דוד מלך על ישראל ויהודה ולא פרשו ממנו. אמנם יש להקשות אשר פעם מלך גם שאול על כל ישראל, ואפשר שלכן פ...
על ידי מדה
ה' יולי 12, 2018 10:54 am
פורום: בית המדרש
נושא: מלמול כדיבור דמי או לאו
תגובות: 17
צפיות: 1821

Re: מלמול כדיבור דמי או לאו

להעיר שהגר"ז הוסיף דעה שנייה לסמוך עליו בשעת הדחק: לא יברך אדם ברכת המזון בלבו ואם בירך יצא והוא שהוציא בשפתיו אלא שבירך בלחש כל כך עד שלא השמיע לאזנו אלא בירך בלבו אבל אם לא הוציא בשפתיו כלל אלא הרהר בלבו לבד לא יצא שהרהור אינו כדיבור... ויש אומרים שכל הברכות אפי' ברכת המזון יוצא אדם ידי חובתו...
על ידי מדה
ה' יולי 12, 2018 8:31 am
פורום: בית המדרש
נושא: שלא כדרך, שינוי מהותי או מקרי
תגובות: 4
צפיות: 796

Re: שלא כדרך, שינוי מהותי או מקרי

באגלי טל אופה אות מ"ד האריך בענין זה, והעולה מדבריו ג"כ דיש ב' ענייני שלא כדרך. ושם ג"כ השתמש בכתיבה לאופן שזה לא שינוי מהותי. עיין צפנת פענח כללי התורה והמצוות ח"א ד"ה אכילה שלא כדרך כנראה התכוונת ל(אות א) סעיף קכו, "איסורי אכילה ושתייה", ששם כתוב שיש ג' אופנים ב...
על ידי מדה
ד' יולי 11, 2018 5:32 pm
פורום: בית המדרש
נושא: "הלכות שביתת העשור" אף שביתה מאכילה ושתיה בכלל, מקור לרמב"ם
תגובות: 5
צפיות: 550

Re: "הלכות שביתת העשור" אף שביתה מאכילה ושתיה בכלל, מקור לרמב"ם

עדיין אינה ממש כדברי הרמב"ם. שהוא לומד אכילה ושתיה משבת. לא הבנתי. הרי למד מלאכה משבת ואכילה ושתייה משבתון? כתבתי מה שכתבתי לפי הנוסח שהבאת, ועכשיו אני רואה בפנים שכתוב להיפך. ומצאתי כתוב במעשה רוקח: שבת לענין אכילה וכו'. כן מצאתי להסמ"ג עשין ל"ב דגריס בדברי רבינו אמנם קשה דשבת שבתון...
על ידי מדה
ד' יולי 11, 2018 5:28 pm
פורום: בית המדרש
נושא: "הלכות שביתת העשור" אף שביתה מאכילה ושתיה בכלל, מקור לרמב"ם
תגובות: 5
צפיות: 550

Re: "הלכות שביתת העשור" אף שביתה מאכילה ושתיה בכלל, מקור לרמב"ם

ההוא גברא כתב:עדיין אינה ממש כדברי הרמב"ם. שהוא לומד אכילה ושתיה משבת.

לא הבנתי. הרי למד מלאכה משבת ואכילה ושתייה משבתון?
על ידי מדה
ד' יולי 11, 2018 5:11 pm
פורום: בית המדרש
נושא: "הלכות שביתת העשור" אף שביתה מאכילה ושתיה בכלל, מקור לרמב"ם
תגובות: 5
צפיות: 550

Re: "הלכות שביתת העשור" אף שביתה מאכילה ושתיה בכלל, מקור לרמב"ם

בספר "מראי מקומות לספר משנה תורה" ציינו לתורת כהנים על ויקרא פרק טז פסוק כט (אבל באמת הוא דרשה על פסוק לא) וזה לשונו שם: ומנין שיום הכפורים אסור באכילה ובשתיה וברחיצה ובסיכה ובנעילת הסנדל ובתשמיש המטה? ת"ל שבתון שבות. יכול תהיה שבת בראשית אסורה בכולם? ת"ל הוא הוא אסור בכולם ואין ...
על ידי מדה
ג' יולי 10, 2018 9:46 pm
פורום: בית המדרש
נושא: לשונות מרן השו"ע: "יש לחוש" ו"נכון לחוש"
תגובות: 7
צפיות: 1105

Re: לשונות מרן השו"ע: "יש לחוש" ו"נכון לחוש"

בשלחן ערוך הרב (קונטרס אחרון סימן רמו, סק"ג) כתב: אף שרמ"א בדרכי משה ובהגהות ביו"ד סי' קנ"א כתב יש להחמיר, אפשר שכוונתו ג"כ שטוב להחמיר כלשון הגהת אשר"י, אבל אין חיוב בדבר, כמו רוב יש להחמיר שבדברי האחרונים שהוא חיוב גמור דוק ותשכח. הרי דעתו, ש"טוב להחמיר" לעו...
על ידי מדה
ג' יולי 10, 2018 8:44 pm
פורום: בית המדרש
נושא: שלא כדרך, שינוי מהותי או מקרי
תגובות: 4
צפיות: 796

Re: שלא כדרך, שינוי מהותי או מקרי

נראה שיש ב' דינים בענין שלא כדרכו, אחד שהוא מדין מלאכת מחשבת ואחד שהוא שינוי מהותי, ולאו דוקא שניהם חלים באותם מקרים. ואפרש דברי. בהלכות תפילין סי' לב, הביא הב"י מספר התרומה וצריך שיכתוב בימינו כ"כ בס"ה סימן ר"ה מדאמרינן בס"פ הקומץ (לז.) וקשרתם וכתבתם מה קשירה בימין אף כתיבה...

עבור לחיפוש מתקדם