מפרשי האוצר
חיפוש גוגל בפורום:

החיפוש הניב 17 תוצאות

עבור לחיפוש מתקדם

על ידי אמריקנר
ג' מאי 19, 2020 6:50 am
פורום: בית המדרש
נושא: הפתעה בשלום זכר האם צריך לברך שוב?
תגובות: 12
צפיות: 1022

Re: הפתעה בשלום זכר האם צריך לברך שוב?

אמנם יש לעיין אי בשעת הברכה לא היה באפשרותו לאכול מאכל זה י"ל שאינו יכול לפוטרו בברכתו
על ידי אמריקנר
ב' מאי 04, 2020 2:48 am
פורום: מנע מגיפה מנחלתך - הקורונה והשלכותיה
נושא: קידוש לבנה. תזכורת
תגובות: 11
צפיות: 1429

Re: קידוש לבנה. תזכורת

למה לא להזכיר שוב
על ידי אמריקנר
ג' אפריל 14, 2020 8:27 am
פורום: פסח
נושא: הלל בשלשה גם בתפילה?
תגובות: 7
צפיות: 1245

Re: הלל בשלשה גם בתפילה?

הרמ"א מביא שהלל ביחיד יאמר לשנים שיאמרו עימו ראשי פרקים כדי שיהא נחשב כרבים עיין תכב סוף ס"ב
על ידי אמריקנר
ה' ינואר 09, 2020 2:17 pm
פורום: בית המדרש
נושא: עדות אחר שנתקבל בב"ד
תגובות: 5
צפיות: 512

Re: עדות אחר שנתקבל בב"ד

חיפשתי ולא מצאתי אם אפשר להעלות אפילו רק התחלה
על ידי אמריקנר
ה' ינואר 09, 2020 8:45 am
פורום: בית המדרש
נושא: עדות אחר שנתקבל בב"ד
תגובות: 5
צפיות: 512

עדות אחר שנתקבל בב"ד

בשטרות אם שני עדים מעידים שהעדים החתומים על השטר פסולים היו חשיב תרי ותרי מה הדין בכל עדות אחר שנחקרה בב"ד ואח"כ באו שנים והעידו שפסולים היו בשעת העדות או הראי' אי חשיב תרי ותרי או לא ולמה
על ידי אמריקנר
ו' דצמבר 27, 2019 8:01 am
פורום: חנוכה
נושא: מהי הסתירה המדוברת?
תגובות: 11
צפיות: 5521

Re: מהי הסתירה המדוברת?

כמדומה שבפרי מגדים הלכות שבת מביא דין מוכר כסותו לגבי נר שבת ולמד מנר חנוכה אולי מובא בביאור הלכה
על ידי אמריקנר
ד' דצמבר 25, 2019 1:15 am
פורום: חנוכה
נושא: הדלקה מפלג המנחה בציבור
תגובות: 7
צפיות: 3957

Re: הדלקה מפלג המנחה בציבור

אפשר קישור בבקשה
על ידי אמריקנר
ה' ינואר 03, 2019 6:59 am
פורום: מנא הני מילי?
נושא: ◆ חיפוש מקור ◆
תגובות: 3131
צפיות: 496688

פרה אדומה

האם יש מקור שהמציאות של פרה אדומה הוא נס
על ידי אמריקנר
א' אוקטובר 21, 2018 3:10 am
פורום: בית המדרש
נושא: העולם הולך ומתגלגל
תגובות: 7
צפיות: 1374

Re: העולם הולך ומתגלגל

עיין רש"י פרק ה פסוק לב שלא היו בנים לנח שהיו בגיל חיוב בידי שמים ולכן לא נענשו ומפורש שם שאם היו חייבים היו מתים ולכן לא נולדו עד בסמוך למבול
על ידי אמריקנר
ג' יולי 10, 2018 6:54 am
פורום: בית המדרש
נושא: בבריסק מקילים בתעניות?
תגובות: 31
צפיות: 3378

Re: בבריסק מקילים בתעניות?

שמעתי שבליטה בחורים לא צמו כיון שתמיד היו במצב רעב
על ידי אמריקנר
ב' מאי 14, 2018 6:30 am
פורום: אוצר החכמה - תמיכה טכנית
נושא: התוכנה נתקעת/נרדמת
תגובות: 2
צפיות: 4255

Re: התוכנה נתקעת/נרדמת

האם יש לך מחשב חלש גם לי זה קורה וחשבתי שזה בגלל שהמחשב הוא מחשב קטן מענין אם זה באמת הסיבה
על ידי אמריקנר
א' מאי 13, 2018 9:47 pm
פורום: בית המדרש
נושא: שבר חלון, האם יש בתי דין או דיינים הפוטרים?
תגובות: 4
צפיות: 1156

Re: שבר חלון, האם יש בתי דין או דיינים הפוטרים?

אם הרכב לא דפוק כבר הרי השווי יורד יותר מערך התיקון כי מי קונה רכב שצריך תיקון
על ידי אמריקנר
ה' מאי 10, 2018 2:35 am
פורום: בית המדרש
נושא: חליצה
תגובות: 7
צפיות: 1206

Re: חליצה

מה שהערתם אוצה״ח אכן מתקבלים על הלב 
אבל גם בזה חידוש גדול דבפשטות היבם במקום אחיו ע״י מעשה היבום ומכאן נראה דהחליצה מפקיעה מה דהיבם במקום אחיו ע״י הזיקה 

עיין שו״ת ח״ו סי יג ס״ק ג הובא בחידושי רע״א עמ״ס כתובות (אריאלי) דף פד ע״ב
על ידי אמריקנר
ד' מאי 09, 2018 3:49 am
פורום: בית המדרש
נושא: חליצה
תגובות: 7
צפיות: 1206

Re: חליצה

ראיתי ברע״א שאלמנה אינה יכולה לתפוס מטלטלין אחר מיתת בעלה עבור הכתובה אבל שומרת יבם יכולה לתפוס שתוכל לגבות אחר חליצה כיון דבמקום אחיו קאי חשיב כאילו אחיו קיים שאלתי האם יש לכך עוד מקור שהיבם החולץ נחשב במקום אחיו
על ידי אמריקנר
ג' מאי 08, 2018 8:00 am
פורום: בית המדרש
נושא: חליצה
תגובות: 7
צפיות: 1206

חליצה

האים יש מקור לכך שחולץ גם נחשב במקום אחיו המת
על ידי אמריקנר
ג' מאי 08, 2018 7:57 am
פורום: בית המדרש
נושא: בתפילת 18 שאני סיימתי , ויש מאחורי שלא סיים , מה לעשות?
תגובות: 8
צפיות: 1610

Re: בתפילת 18 שאני סיימתי , ויש מאחורי שלא סיים , מה לעשות?

שמעתי ע"ד החידוד שהגר"ח ביאר שכוונת עומד לפני המלך מעכב בכל התפילה ומי שהסיח דעתו מכוונה זו אינו יוצא ידי תפילה א"כ בדרבנן הלכה כדברי המיקל ואפשר לסמוך שאינו מכוון ולעבור לפניו
על ידי אמריקנר
ב' מאי 07, 2018 6:10 am
פורום: בית המדרש
נושא: כופלין פסוק אחרון בפורים
תגובות: 8
צפיות: 1537

Re: כופלין פסוק אחרון בפורים

אולי אפשר לבאר דכיון דדילוג הוא בדיעבד בכל העליה עדיף לא לכפול עד שגומר את הקריאה לכתחילה ורק אח"כ לכפול

עבור לחיפוש מתקדם