פורום אוצר החכמה - חיפוש

החיפוש הניב 122 תוצאות

עבור לחיפוש מתקדם

על ידי עינא דשפיר חזי
ה' אוגוסט 09, 2018 10:26 pm
פורום: אספקלריא
נושא: פרשיית הממזרים הידועה
תגובות: 96
צפיות: 4554

Re: פרשיית הממזרים הידועה

ולעצם טענותיך: כל הדיונים שם עוסקים רק בביטול גיור של אדם שהתגייר כדת, ואח"כ ביטל מצוות, גורן טוען שכלל לא היתה גירות מעיקרא, ועל זה לא זכיתי למצוא במה שציינת תשובה. מובא שם בשם הגריש"א שגם לעניין חזקת גר מספיק שנוהג כפי שמתנהגים היהודים בקהילתו. נכון, מי אמר אחרת? עכשיו השאלה האם היהודים...
על ידי עינא דשפיר חזי
ה' אוגוסט 09, 2018 8:49 pm
פורום: אספקלריא
נושא: האדמו"ר מבעלזא והשואה
תגובות: 46
צפיות: 1243

Re: האדמו"ר מבעלזא והשואה

אז אתה אומר שהוא לא התנגד להם כמו שהאדמו"ר מסטעמאר למשל התנגד, הוא לא הסכים לכל המהלך של הציונות אבל לא שהוא ראה בהם גוף שאסור להנאות מהם, בסדר גמור הבנתי את תשובתך (על כל עשר הודעות שטותיות של כל הכותבים פה יש תשובה אחת) , רק דע לך שבערך בויקיפדיה שציינו אליו קודם לא היה משמע כך, אבל ודאי שזה ...
על ידי עינא דשפיר חזי
ה' אוגוסט 09, 2018 5:35 pm
פורום: אספקלריא
נושא: פרשיית הממזרים הידועה
תגובות: 96
צפיות: 4554

Re: פרשיית הממזרים הידועה

מצורפים 2 קבצים העוסקים בפרשיית היתרו של גורן, בהם ניתן להבין היטב את הסיבה מדוע לא התקבל ביטול הגירות. [כמובן לחפץ באמת]. אם כי אין כאן פירוט של פסקי הדין אבל יסוד הענין מדוע לא בטל הגירות בניגוד להנחה של גורן מבואר כאן. הקבצים מתוך ספרו של עו"ד הרב שמעון יעקובי. יצויין שאין כל קושי בגישה לספ...
על ידי עינא דשפיר חזי
ה' אוגוסט 09, 2018 5:31 pm
פורום: אספקלריא
נושא: האדמו"ר מבעלזא והשואה
תגובות: 46
צפיות: 1243

Re: האדמו"ר מבעלזא והשואה

לענין הדרשה הידועה, דרכם של צדיקי החסידות לדבר דברים טובים ניחומים לישראל בתקווה שצדיק גוזר והקב"ה מקיים. עד"ז ניתן להבין את דברי הרבי מבעלז. 'עינא דשפיר חזי' (כנויו של בלעם דרך אגב), הרושם שמתקבל הוא שלא עברת את גיל העשרים. מאשר? לא זכור לי שנושא הפורום עוסק בגילאים, הנחות או ניחושים. הא...
על ידי עינא דשפיר חזי
ה' אוגוסט 09, 2018 5:22 pm
פורום: אספקלריא
נושא: האדמו"ר מבעלזא והשואה
תגובות: 46
צפיות: 1243

Re: האדמו"ר מבעלזא והשואה

מאחר שאינני יודע במי מדובר כמדומני שמותר להתנסח בחריפות - ההגדרה ש"עינא דשפיר חזיא" נאמר על בלעם קולעת למטרה מה זה בא להתגולל עלינו בכסות עיניים שכביכול מתעניין בענין פלוני או אלמוני ופוגע בלשונו בגדולי וקדושי עליון בשבועות האחרונים בפרשיית הממזרים הידועה, וכעת בפגיעה בקדוש ה' אשר כולם או...
על ידי עינא דשפיר חזי
ה' אוגוסט 09, 2018 12:06 am
פורום: אספקלריא
נושא: פרשיית הממזרים הידועה
תגובות: 96
צפיות: 4554

Re: פרשיית הממזרים הידועה

לגבי ב', מדובר ביהודים גמורים שלא אומרים שהתגיירו, ואינם צריכים להביא חזקת יהדות, אנכי ע"ה דאורייתא ואיני מבין מה אתה כותב. אדם שלא היה מוחזק לנו בגוי או ביהודי נאמן להגיד שהוא יהודי וגם שהוא התגייר. מה ההבדל בין עולה מרוסיה שאני רואה אותו לא מקיים ולא יודע שום דבר ואעפ"כ קידושיו קידושין ...
על ידי עינא דשפיר חזי
ד' אוגוסט 08, 2018 11:58 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: ספרי מכון המאור
תגובות: 8
צפיות: 451

Re: ספרי מכון המאור

יהודה בן יעקב כתב:
זקני דרום כתב:ערכי הש"ס הוא בעיקר על הלומדות הישיבתי ועל הדברים שמתבדרים בבי מדרשא

שמעתי מאחד מהעורכים, כי עוד היד נטויה, מאחר שלא על כל הנושאים נכתב בספרים אלו.

נדמה לי שהסדרה גמורה (9 כרכים), אולי הם מתכוונים לחדש את הכל.

אגב, זה מעניין שהספרים אינם מקובלים בעולם הישיבות.
על ידי עינא דשפיר חזי
ד' אוגוסט 08, 2018 11:51 pm
פורום: ויתהלך חנוך את האלקים
נושא: איך מלמדים דברי הימים?
תגובות: 21
צפיות: 817

Re: איך מלמדים דברי הימים?

האברבנאל מאריך ( דומני שזה בתחילת שמואל ב') בצורה נפלאה (כדרכו) לבאר את מהותו של הספר, הוא דואל שאלות רבות שמהותן מהי מטרת הספר? מדוע הוא חוזר על רוב ספר שמואל ומשמיט פרטים רבים ומוסיף פרטים אחרים, התשובה שלו כפי שאמרו שעיקר מטרת הספר היא להתמקד במלכות בית דוד, והדברים כבר נמצאים ברש"י הראשון ע...
על ידי עינא דשפיר חזי
ד' אוגוסט 08, 2018 11:44 pm
פורום: אספקלריא
נושא: האדמו"ר מבעלזא והשואה
תגובות: 46
צפיות: 1243

Re: האדמו"ר מבעלזא והשואה

אפשר לשאול שאלות על כל אחד. אבל השאלה הזאת של עינא דשפיר חזי נראית קנטרנית ביותר. השאלה היא לא קנטרנית כלל, אני מנסה להבין איך אדם שהתנגד לציונות ואסר לעלות לארץ בגלל הציונות, קיבל מהם בעצמם אשרת כניסה לארץ, האם הוא חזר בו? האם מעיקרא הוא לא התנגד בגלל הציונות? אולי לא אמרו לו שזה מהציונות? לא יודע...
על ידי עינא דשפיר חזי
ד' אוגוסט 08, 2018 11:40 pm
פורום: אספקלריא
נושא: פרשיית הממזרים הידועה
תגובות: 96
צפיות: 4554

Re: פרשיית הממזרים הידועה

מה הבקיאות של אדם במצוות מוכיחה על השאלה אם הוא התגייר? א. אדם מתגייר לפני שהוא מקיים מצוות ואם קיבל עליו עול מצוות הרי גירותו גירות אא"כ ידעינן או אנן סהדי שלא התכוון לקבל. ב. יש יהודים בעלי תשובה שגדלו ברוסיה שלא מסוגלים להגיד כמעט משפט אחד מן התפילות בעל פה וכשאומרים מתוך הכתב זה ממש ודילוג...
על ידי עינא דשפיר חזי
ד' אוגוסט 08, 2018 3:25 pm
פורום: אספקלריא
נושא: האדמו"ר מבעלזא והשואה
תגובות: 46
צפיות: 1243

Re: האדמו"ר מבעלזא והשואה

פרנקל תאומים יישר כחך.

רק שאלה אחת נשארה, איך הרבי נהנה מהציונות שסיפקה לו אשרת כניסה למרות שהתנגד לה בכל תוקף.
על ידי עינא דשפיר חזי
ד' אוגוסט 08, 2018 3:21 pm
פורום: אספקלריא
נושא: פרשיית הממזרים הידועה
תגובות: 96
צפיות: 4554

Re: פרשיית הממזרים הידועה

אבוי לנו שבעוה"ר מה שאינו יודע לברך ברכות התורה אין זה מנגד לחזקת יהדות. השאלה איך היה מציג את עצמו בכל מקום כגר או כגוי? מי דיבר על ברכות התורה, הדיבור היה על שמע ישראל. ומנין אתה לוקח את ההגדרה של "מציג את עצמו", ההגדרה הנכונה היא: נראה בעיני אחרים, ראה רמב"ם (פי"ג איסו&q...
על ידי עינא דשפיר חזי
ד' אוגוסט 08, 2018 3:16 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: ספרי מכון המאור
תגובות: 8
צפיות: 451

Re: ספרי מכון המאור

דוקא דומני שלא, זה לתועלת לדעת האם לקנות את הספרים או לא, האם ללמוד בהם או לא, אדרבה מצוה לפרסם אם יש מכון שמוציא ספרים טובים או שלא כדאי להשקיע בספריהם.
על ידי עינא דשפיר חזי
ד' אוגוסט 08, 2018 2:24 pm
פורום: אספקלריא
נושא: האדמו"ר מבעלזא והשואה
תגובות: 46
צפיות: 1243

Re: האדמו"ר מבעלזא והשואה

פרנצויז כתב:ידוע בשם החזון איש מה דינם של אלו שמעלילים על גדולי התורה שהם אשמים בקרבנות השואה.

סליחה על הבורות, לא ידוע לי.
על ידי עינא דשפיר חזי
ד' אוגוסט 08, 2018 2:02 pm
פורום: אספקלריא
נושא: פרשיית הממזרים הידועה
תגובות: 96
צפיות: 4554

Re: פרשיית הממזרים הידועה

ובעיקר הטענות לכאו' דבריו צודקים, שאין שום עדות על גיורו של בורקובסקי, וגירות היא דבר שמצריך עדות, ומה שסמכו בי"ד על עדות הגבאי הוא עד אחד ועדותו מוכחשת, על הטענה הזו לא מצאתי שום תשובה ושום פקפוק. הנני כמהלך באפילה מאחר שלא העלו כאן את פרטי פסה"ד אבל מדוע כבודו הדרת גאונך מעלים עיניו מדי...
על ידי עינא דשפיר חזי
ד' אוגוסט 08, 2018 1:56 pm
פורום: אספקלריא
נושא: האדמו"ר מבעלזא והשואה
תגובות: 46
צפיות: 1243

האדמו"ר מבעלזא והשואה

הרבה פעמים יוצא לי לשמוע טענה נגד האדמו"ר מבעלזא שבזמן השואה אמר לכל חסידיו שלא יקרה כלום ויש להישאר שם ולא לעלות לארץ, ולאחר מכן כשיכל ברח לארץ. מה בדיוק קרה שם? אם הסיפור אכן כפי שסיפרתי לכאו' יש כאן מעשים אשר לא יעשו, גם הוא נטל אחריות על קהילה שלמה שרבים נהרגו בגללו, וגם הוא ברח והשאיר אותם...
על ידי עינא דשפיר חזי
ד' אוגוסט 08, 2018 1:48 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: ספרי מכון המאור
תגובות: 8
צפיות: 451

Re: ספרי מכון המאור

האם אין כאן מאן דהוא שמכיר את הספרים?
על ידי עינא דשפיר חזי
ד' אוגוסט 08, 2018 1:45 pm
פורום: אספקלריא
נושא: פרשיית הממזרים הידועה
תגובות: 96
צפיות: 4554

Re: פרשיית הממזרים הידועה

מה הקשר בין הלכות דרשות שהתורה נדרשת בהן שפסק הרמב"ם בהכללים איך לדרוש פסוק שאפשר לשנות את הדרשה ע"י בי"ד שני, לבין פסק בי"ד??? תעיין ברמב"ם בפנים ובכס"מ, זה לא רק בדרשות של פסוקים, זה בכל פסק בי"ד. לגבי עיקר טענתך וטענת הרב אוצה"ח אני כבר הזכרתי קודם שלכאו' ...
על ידי עינא דשפיר חזי
ד' אוגוסט 08, 2018 1:39 pm
פורום: אספקלריא
נושא: פרשיית הממזרים הידועה
תגובות: 96
צפיות: 4554

Re: פרשיית הממזרים הידועה

מבקש חכמה כתב:הראד לוין מציין בפדר ירושלים כמה פעמים לספר בשם פסק דין האח והאחות. בו מובאים דברי הרב אלישיב.
האם הספר זמין במרשתת? אשמח לפרטים עליו.


זה הספר של הרב גורן, בסופן הוא מביא את הפסק של הרב אלישיב, שמסקנתו להחזיר את הנידון לביה"ד בפ"ת.
על ידי עינא דשפיר חזי
ב' אוגוסט 06, 2018 11:31 pm
פורום: משפחות סופרים
נושא: הגאון רבי אריאב עוזר שליט''א -ראש ישיבת איתרי
תגובות: 43
צפיות: 4484

Re: הגאון רבי אריאב עוזר שליט''א -ראש ישיבת איתרי

שם מעניין אריאב, מה משמעות השם? כמדומני שלא נמצא בתנ"ך. אביו בעל משרד אדריכלות בתל אביב. לסבו מצד האב קראו אריה ולסבו מצד האם ג"כ קראו אריה, והוחלט לקרוא לו אריה על שם סבו מצד האב וכדי להבדיל בינהם קראו לו ארי-אב. המעניין הוא שגם בשם שלו יש לומדע'ס. אגב, אני זכיתי לשמוע ממנו כבר מאות שיעו...
על ידי עינא דשפיר חזי
ב' אוגוסט 06, 2018 11:13 pm
פורום: אספקלריא
נושא: פרשיית הממזרים הידועה
תגובות: 96
צפיות: 4554

Re: פרשיית הממזרים הידועה

מה אתה אומר על השאלה שהעליתי ביחס לרשות לדון בכלל. האם גם שם אתה טוען שההסבר שנתן הרב גורן כמו שהביא מבקש חכמה משכנע אותך ואתה רוצה להבין איך יתכן שכולם לא הסכימו את זה. אם כן הוא אבקש ממך לכתוב בתמצית את הטענה שנראית לך כל כך צודקת. בטענה הזו פחות התעמקתי, ראשית מפני שאיני מכיר את הסוגיא היטב, קרא...
על ידי עינא דשפיר חזי
ב' אוגוסט 06, 2018 4:07 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: חידו"ת שנדפסו בספר ואינם של המחבר
תגובות: 17
צפיות: 1000

Re: חידו"ת שנדפסו בספר ואינם של המחבר

בספר אוצר הידיעות השלם של הרב שטרן חלק ב' יש רשימה של כמה כאלה.
על ידי עינא דשפיר חזי
ב' אוגוסט 06, 2018 4:04 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: ספרי מכון המאור
תגובות: 8
צפיות: 451

ספרי מכון המאור

מהי דעת הציבור על הספרים הבאים בהוצאת מכון המאור: א. ערכי הש"ס - כעין אנצ' תלמודית. ב. אלה מצוות - חיבור המקיף את כל התרי"ג מצוות עם תוספת הלכות עיקריות. לפי מה שראיתי, החיבור ערכי הש"ס אמנם הרעיון טוב, אך הביצוע לוקה קצת בחסר, פעמים דברים מוסכמים מובאים בשם דעות יחידיות, והאריכו במקו...
על ידי עינא דשפיר חזי
ב' אוגוסט 06, 2018 3:51 pm
פורום: אספקלריא
נושא: פרשיית הממזרים הידועה
תגובות: 96
צפיות: 4554

Re: פרשיית הממזרים הידועה

אני עדיין ממתין לטענות הלכתיות או סילופי עובדות
על ידי עינא דשפיר חזי
ש' אוגוסט 04, 2018 10:13 pm
פורום: בית המדרש
נושא: תחנון שני וחמישי
תגובות: 9
צפיות: 565

Re: תחנון שני וחמישי

מקור לחשיבות אמירת תחנון כסדר איני מכיר ידוע מהמקובלים, שצריך להתפלל התפילה כסדרה דוקא [אף במקום שע"פ שו"ע מותר (וצריך?) לדלג, כדי להתפלל י"ח עם הציבור] - שלא להפך צינורות השפע, שדבר זה סכנה הוא, וכמו שביארו בארוכה. אמנם, לכאורה אין חשש אם יאמר יגמה"ר עם הציבור, ואח"כ ימשיך...
על ידי עינא דשפיר חזי
ש' אוגוסט 04, 2018 10:01 pm
פורום: בית המדרש
נושא: בעל קורא שטעה בקריאת התורה
תגובות: 9
צפיות: 513

Re: בעל קורא שטעה בקריאת התורה

אני עדיין ממתין למקור, וכרגע יש כאן מחלוקת בין הכותבים.
על ידי עינא דשפיר חזי
ש' אוגוסט 04, 2018 9:58 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: חידה נאה
תגובות: 10
צפיות: 756

Re: חידה נאה

מדובר בספר מוכר?
על ידי עינא דשפיר חזי
ה' אוגוסט 02, 2018 4:43 pm
פורום: בית המדרש
נושא: תחנון שני וחמישי
תגובות: 9
צפיות: 565

Re: תחנון שני וחמישי

כדכד כתב:מסברה לומר י"ג מידות עם הציבור זה יותר ענין מלומר תחנון כסדר

קשה להכריע בענייינים כאלה מסברא (אם כי גם אני סובר כמוך) צריך מקור.
על ידי עינא דשפיר חזי
ה' אוגוסט 02, 2018 4:41 pm
פורום: בית המדרש
נושא: לחם בחתונות
תגובות: 16
צפיות: 441

Re: לחם בחתונות

ישראל אליהו כתב:"סעודה" שלישית ניתן לעשותה בשה"ד במזונות/בפירות/בשר.
והטעם שבסעודות ראשונות צריך (כנדצ"ל) לחם, לאו משום שנקראים "סעודה", אלא מטעמים אחרים כמופיע בראשונים.

סעודה שלישית זה מחל', והשו"ע פסק בסתם שצריך לחם.
על ידי עינא דשפיר חזי
ה' אוגוסט 02, 2018 4:39 pm
פורום: אספקלריא
נושא: פרשיית הממזרים הידועה
תגובות: 96
צפיות: 4554

Re: פרשיית הממזרים הידועה

קרית מלך כתב:תוכנו ובירוריו מצאתי באוצר, מסתבר שבחיפוש לא מסובך ניתן לקבלו, בודאי למי שדחוף לו מאד לדעת באופן מדוייק מדוע גדולי הדור שללו מכל וכל את פסקו של גורן


הרב גורן מזכיר את הפסק בספרו, זה פסק קצר באורך של עמוד שמתבססת על עדות הגבאי משה אלפרט. האם בפסק דין שמצאת יש יותר מזה?
על ידי עינא דשפיר חזי
ה' אוגוסט 02, 2018 4:38 pm
פורום: אספקלריא
נושא: פרשיית הממזרים הידועה
תגובות: 96
צפיות: 4554

Re: פרשיית הממזרים הידועה

אם בית הדין בפ"ת בירר בבירור אחר בירור שהגיור אכן נחשב לגיור מוחלט ויהדותו איננה מוטלת בספק, מה הקושי הגדול להבין שאין כל בסיס להיתר המפוקפק? ואפשר לשאול את שאלתך בנוסח אחר: אם הבי"ד של הרב גורן שכלל עשרה דיינים פסק בפשיטות להתיר שני ממזרים בקהל הרי זה מפני שאותו אדם בודאות לא התגייר מעול...
על ידי עינא דשפיר חזי
ה' אוגוסט 02, 2018 2:33 pm
פורום: אספקלריא
נושא: פרשיית הממזרים הידועה
תגובות: 96
צפיות: 4554

Re: פרשיית הממזרים הידועה

אם בית הדין בפ"ת בירר בבירור אחר בירור שהגיור אכן נחשב לגיור מוחלט ויהדותו איננה מוטלת בספק, מה הקושי הגדול להבין שאין כל בסיס להיתר המפוקפק? ואפשר לשאול את שאלתך בנוסח אחר: אם הבי"ד של הרב גורן שכלל עשרה דיינים פסק בפשיטות להתיר שני ממזרים בקהל הרי זה מפני שאותו אדם בודאות לא התגייר מעול...
על ידי עינא דשפיר חזי
ה' אוגוסט 02, 2018 2:29 pm
פורום: בית המדרש
נושא: עניית קדושת יוצר למי שאוחז באמצע פסד"ז
תגובות: 9
צפיות: 235

Re: עניית קדושת יוצר למי שאוחז באמצע פסד"ז

כדכד כתב:מי פוסק שלא להפסיק לשמע ישראל?


השולחן ערוך סימן סה סעיף ב
על ידי עינא דשפיר חזי
ה' אוגוסט 02, 2018 2:25 pm
פורום: בית המדרש
נושא: באיזה תקופה התקבע זמן כניסת שבת המופיע בלוחות?
תגובות: 18
צפיות: 683

Re: באיזה תקופה התקבע זמן כניסת שבת המופיע בלוחות?

יפה מאוד, אבל השאלה של השואל היתה "מתי".

ובכן במשנה ברורה (סימן רסא ס"ק כג) כותב שיש להקדים חצי שעה או עכ"פ שליש שעה (עשרים דקות) לפני השקיעה כדי שעל ידי זה יצא גם יד"ח שיטת היראים (שבין השמשות הוא לפני השקיעה).
על ידי עינא דשפיר חזי
ה' אוגוסט 02, 2018 2:19 pm
פורום: בית המדרש
נושא: תחנון שני וחמישי
תגובות: 9
צפיות: 565

תחנון שני וחמישי

השאלה היא בתחנון של ספרדים בשני וחמישי: (אומרים לדוד אליך ואחרי שהחזן גומר מתחילים "א-ל מלך" ו"אנשי אמונה אבדו") מה הדין אם סיימתי שמונה עשרה והקהל סיים את התחנון הרגיל (לדוד אליך) ועומד עכשיו להתחיל א-ל מלך האם להצטרף אליו ולהתחיל את התחנון מההוספות של שני וחמישי כדי לומר י"...
על ידי עינא דשפיר חזי
ה' אוגוסט 02, 2018 2:15 pm
פורום: בית המדרש
נושא: לחם בחתונות
תגובות: 16
צפיות: 441

Re: לחם בחתונות

האם יש חיוב או על כל פנים "ענין" לאכול לחם בסעודה של חתונה, שהרי אף שמדובר בסעודת מצוה, האם באמת יש חיוב לאכול לחם בסעודת מצוה? הרי בסיום מסכת אין נוהגים לאכול לחם? ובעצם אפשר לשאול גם על סעודת פדיון בן ועל סעודת ברית מילה ובר מצוה. בסעודת נשואין יש עניין בפת וברכה"מ כדי שיוכלו לברך ...
על ידי עינא דשפיר חזי
ד' אוגוסט 01, 2018 11:43 pm
פורום: בית המדרש
נושא: חיוב בית דין בדיני ממונות
תגובות: 19
צפיות: 604

Re: חיוב בית דין בדיני ממונות

יישר כח!

המסקנה של הרב פרבשטיין (אגב איזה מהם?) היא שאין איסור בעצם בהעלמת הממון רק מצד כבוד הבי"ד ומראית העין של גניבה.
על ידי עינא דשפיר חזי
ד' אוגוסט 01, 2018 11:31 pm
פורום: אספקלריא
נושא: פרשיית הממזרים הידועה
תגובות: 96
צפיות: 4554

Re: פרשיית הממזרים הידועה

בזמנו קראתי את המאמרים, והיה נראה שהם אינם מותירים שריד ופליט לטענותיו של הרב גורן. הדרנא בי. אני לא יודע למה קיבלתי את הרושם הזה בתשס"ג. לאחר שקראתי כעת שנית את המאמרים נראה שהם רחוקים מלפרוך את ההיתר. הייתה מתבקשת התייחסות עניינית לטענות של המתיר בספרו "פסק הדין בעניין האח והאחות",...
על ידי עינא דשפיר חזי
ד' אוגוסט 01, 2018 1:54 pm
פורום: אספקלריא
נושא: פרשיית הממזרים הידועה
תגובות: 96
צפיות: 4554

Re: פרשיית הממזרים הידועה

האם מישהו יכול לעלות תגובות נגד דברי הרב גורן, קראתי את רוב ספרו "פסק הדין בענין האח והאחות" וזה נראה שהוא צודק, קראתי גם את דבריו של הגר"ב ז'ולטי בהפרדס, אמנם הוא צודק בטענותיו, אבל אין בהם כדי לפרוך את עיקר טענתו של הרב גורן שאין עדות על גיורו של בורקובסקי רק עדויות שמיעה ועד מפי ע...
על ידי עינא דשפיר חזי
ד' אוגוסט 01, 2018 1:46 pm
פורום: עזר אחים
נושא: העתקת אשכול שלם
תגובות: 4
צפיות: 486

Re: העתקת אשכול שלם

צביב כתב:זה מה שנקרא כאן ''גרסה להדפסה''?

תודה, אבל זה עדיין א הכי נח יותר מדי מלל צדדי שאינו נצרך.

עבור לחיפוש מתקדם