מפרשי האוצר - גירסת נסיון
חיפוש גוגל בפורום:

החיפוש הניב 80 תוצאות

עבור לחיפוש מתקדם

על ידי כזית
ד' ינואר 08, 2020 7:48 pm
פורום: בית המדרש
נושא: ראיה עצומה לשיטת הרמ"א שבהמה שאכלה איסורים אסורה באכילה
תגובות: 11
צפיות: 414

Re: ראיה עצומה לשיטת הרמ"א שבהמה שאכלה איסורים אסורה באכילה

מצ"ב תשובה בענין זה מתוך שו"ת ברוך אומר - יורה דעה שי"ל בימים אלו.
על ידי כזית
ב' דצמבר 09, 2019 11:08 pm
פורום: חנוכה
נושא: ברכת סופגניות
תגובות: 23
צפיות: 3319

Re: ברכת סופגניות

ראיתי למי שכתב "כיום שמים רק שמן למטה והסופגניה נאפת מחום השמן שלמטה אך השמן לא נכנס לכל הסופגניה וממילא זה כעין אפייה. ופעם היו ממש מטגנים את כל הסופגניה בשמן, אך כיום זה סוג של אפיה בעזרת השמן שבו מונחת הסופגניה מלמטה" האם מישהו יודע האם דבריו נכונים? בכל הנוגע לסופגניות המצויות הדברים ...
על ידי כזית
ב' דצמבר 09, 2019 1:25 am
פורום: חנוכה
נושא: ברכת סופגניות
תגובות: 23
צפיות: 3319

Re: ברכת סופגניות

ראיתי למי שכתב "כיום שמים רק שמן למטה והסופגניה נאפת מחום השמן שלמטה אך השמן לא נכנס לכל הסופגניה וממילא זה כעין אפייה. ופעם היו ממש מטגנים את כל הסופגניה בשמן, אך כיום זה סוג של אפיה בעזרת השמן שבו מונחת הסופגניה מלמטה" האם מישהו יודע האם דבריו נכונים? בכל הנוגע לסופגניות המצויות הדברים ...
על ידי כזית
ב' דצמבר 09, 2019 12:28 am
פורום: חנוכה
נושא: ברכת סופגניות
תגובות: 23
צפיות: 3319

Re: ברכת סופגניות

גם אם לא מצאנו בהדיא, יש מקום רב לכך מסברא, שכיון שכך דרכו של מין זה מעיקרא, וכך נעשה מתחילה על דעת ליתן בתוכו הריבה ומעליו הסוכר הרב, הרי שעיקרו כפהב"כ הנעשה לתענוג, ולא כפת גמור הנעשה לשם שביעה. ומהאי טעמא לא דמי לסנדוויץ' עם שוקולד וכד', שעיקרו נעשה לשם פת גמור, ורק אח"כ נמלך למתקו בשו...
על ידי כזית
ד' דצמבר 04, 2019 11:19 pm
פורום: בית המדרש
נושא: מהו ה'טעמא דקרא' של פטור קלב"מ
תגובות: 11
צפיות: 392

Re: מהו ה'טעמא דקרא' של פטור קלב"מ

נראה שעיקר שאלתו של הרב עושה חדשות היא על חייבי מיתות שוגגין.
על ידי כזית
ד' דצמבר 04, 2019 11:17 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: מנהגי הספרדים היפך דעת האר"י ז"ל
תגובות: 50
צפיות: 1806

Re: מנהגי הספרדים היפך דעת האר"י ז"ל

מה ענית לי? האר"י אומר הנהגה מסויימת, למשל לטבול במקוה ביום שישי, הוא מצרף את זה לכוונה מסויימת, מי אמר שיש משמעות לזה בלי זה? וכהנה אלפיים עניתי לך שאוחזים שיש לזה חשיבות על פי הפשט, מלבד הסוד. שכן הסוד והפשט אגודים יחדיו. זאת ועוד, דאף על פי הסוד יש שסברו שיש עניין בקיום המעשי, עיין בא"...
על ידי כזית
ג' דצמבר 03, 2019 11:59 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: בשורת ספרים חדשים
תגובות: 3351
צפיות: 711356

Re: בשורת ספרים חדשים

הופיע שו"ת ברוך אומר - יורה דעה, תשובות בנושאים אקטואליים הלכה למעשה מאת הגאון הגדול רבי ברוך שרגא שליט"א ראב"ד ירושלים, מאשר השיב לשואליו בתכנית "ברוך שאמר", נערכו מחדש בשפה ברורה ובדקדוק רב עם הערות והארות ציונים ומקורות. מצ"ב שער הספר ותוכן הענינים. להזמנות: 052-7626...
על ידי כזית
ג' דצמבר 03, 2019 12:44 am
פורום: בית המדרש
נושא: 'אדעתא דהכי' בדבר שאינו ידוע רק לעוסקים בתחום
תגובות: 10
צפיות: 440

Re: 'אדעתא דהכי' בדבר שאינו ידוע רק לעוסקים בתחום

כפי שהעירו כבר אין מנהג כזה.
גם אילו היה כזה מנהג, זה היה מחייב רק מי שעסקו עם גרפיקאים ולא אדם אחר מן היישוב, כלפי אדם רגיל א"א להוציא מהפשטות בלי לומר בפירוש.
ועי' ברמ"א (חו"מ סי' שלא ס"א) בענין מנהג המדינה כשיש הבדל במנהגים בין מקומו של בעה"ב למקומו של הפועל.
על ידי כזית
ג' דצמבר 03, 2019 12:34 am
פורום: בית המדרש
נושא: האם יש הלכה לאפרושי מאיסורא על ב''נ בז' מצוות ב''נ
תגובות: 9
צפיות: 326

Re: האם יש הלכה לאפרושי מאיסורא על ב''נ בז' מצוות ב''נ

איסור לפני עור נוהג בגוי, אבל באופן שאין לפני עור נחלקו הראשונים אם יש איסור מסייע בגוי, המרדכי (ע"ז סי' תשצה) כתב בשם ראבי"ה שאביו רבינו יואל התיר למכור לגויים בגדים שהכמרים משתמשים בהם לע"ז, ומבואר מדבריו שאין איסור מסייע בגוי, ומדברי הר"ן (על הרי"ף ע"ז א:) נראה שיש א...
על ידי כזית
ד' נובמבר 27, 2019 1:21 am
פורום: בית המדרש
נושא: מה המקור של קריאת שם בברית מילה דייקא?
תגובות: 39
צפיות: 2012

Re: מה המקור של קריאת שם בברית מילה דייקא?

אם שניהם יזדמנו ביום אחד, מה קודם? והאיך עושים עם הסעודה? עושים שנים, או שמותר לעשות אחד? א. ברית מילה קודמת לפדיון הבן, משום 'התדיר מחבירו' ומשום 'המקודש מחבירו'. ב. עושים סעודה אחת לשתי המצוות, כשם שהפודה את בנו בפורים כולל את סעודת הפדיון יחד עם סעודת פורים. בענין קדימת המילה או הפדיון, מצ"...
על ידי כזית
ד' נובמבר 27, 2019 1:15 am
פורום: בית המדרש
נושא: מה המקור של קריאת שם בברית מילה דייקא?
תגובות: 39
צפיות: 2012

Re: מה המקור של קריאת שם בברית מילה דייקא?

סליחות כתב:על סמך איזה מקור בחז"ל קוראים שם לתינוק בברית מילה דוקא?

מצ"ב תשובה מפורטת בענין מתוך שו"ת ברוך אומר - יו"ד שיצא לאור בימים אלו.
על ידי כזית
ד' נובמבר 27, 2019 1:07 am
פורום: בית המדרש
נושא: סיכום: יין / מיץ ענבים / מתוק / יבש / מפוסטר / וכו'
תגובות: 24
צפיות: 2434

Re: יין מפוסטר

חיים שאול כתב:האם פיסטור נחשב כבישול, וכגון לעניין יין נסך

מצ"ב תשובה מפורטת בענין מתוך שו"ת ברוך אומר - יו"ד שיצא לאור בימים אלו.
על ידי כזית
ב' נובמבר 25, 2019 9:19 pm
פורום: בית המדרש
נושא: מצווה זו חוק או משפט?
תגובות: 3
צפיות: 194

Re: מצווה זו חוק או משפט?

בענין ג"ע, עיין בשמונה פרקים להרמב"ם פ"ו ובגירסאות שם.
על ידי כזית
ב' נובמבר 25, 2019 12:03 am
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: כותרות הסימנים אינם ממרן (כינוי 'שלש-סעודות' לס"ג אצל הספרדים)
תגובות: 40
צפיות: 3589

Re: כותרות הסימנים אינם ממרן (כינוי 'שלש-סעודות' לס"ג אצל הספרדים)

יש להעיר שאת הכותרות המקוריות לסימנים נתן הטור עצמו, כמ"ש בהקדמתו להדיא: וראיתי עוד לעשות סימנים לכלול כל ענין וענין במלות קצרות ולכתבם בתחלת הספר במספר במנין למען היות נקל לבקש כל ענין וענין. והשו"ע העתיקם לספרו, פעמים רבות בקיצור או בשינויים מסויימים. וגם ראיית הש"ך בחו"מ סי' ש...
על ידי כזית
ב' ספטמבר 23, 2019 9:52 pm
פורום: אלול וימים נוראים
נושא: שיעור אורך התקיעות – בשניות
תגובות: 15
צפיות: 3626

Re: שיעור אורך התקיעות – בשניות

המציאות היא שתשעה טרומיטין נכנסים בשניה עד שניה ומשהו. דבר זה ידוע לכל תוקע מומחה. מעולם לא הבנתי מה סוברים האחרים, האם לדעתם המדידה היא לפי תוקע שאינו מומחה ? כמובן שאין בעיה להאריך בתקיעה, אך צריך להזהר שהשבר לא יגיע לשניה. אגב, אלו העושים תקיעות לחומרא כשיטת רש"י, מעטים הם היודעים לעשות את ה...
על ידי כזית
ב' יוני 03, 2019 9:43 pm
פורום: אָשִׁירָה נָּא לִידִידִי
נושא: לחן זמירות האריז''ל לשבת
תגובות: 2
צפיות: 925

Re: זמירות האריז''ל לשבת

https://forum.otzar.org/viewtopic.php?f=7&t=37707

יש היום לחנים ל"מתי יבושר עם", אך כמדומה שלא ידוע מה היה הלחן המקורי.
בכל אופן, המשקל הוא קלאסי ומקבל לחנים אין מספר.
על ידי כזית
ה' מאי 23, 2019 10:47 am
פורום: בית המדרש
נושא: יפוי כח בלתי חוזר
תגובות: 22
צפיות: 1776

Re: יפוי כח בלתי חוזר

לא התכוונתי לומר שבכל יפוי כח יש קנין, אלא שאפשר לעשות עמו קנין ואז יחול ע"פ ד"ת בדבר שבא לעולם ויש בו ממש.
על ידי כזית
ד' מאי 22, 2019 11:51 pm
פורום: בית המדרש
נושא: יפוי כח בלתי חוזר
תגובות: 22
צפיות: 1776

Re: יפוי כח בלתי חוזר

אפשר ע"י קנין על תנאי, אך בגדרי שליחות אי אפשר. ודו"ק.
על ידי כזית
ד' מאי 22, 2019 11:50 pm
פורום: אספקלריא
נושא: כשהבבא סאלי מכנס את בנותיו
תגובות: 60
צפיות: 4999

Re: כשהבבא סאלי מכנס את בנותיו

דברי הבל רבים נכתבו כאן, ואין בכוחי להשיב עליהם. רק זאת אומר, מה שכתבתי אודות דעתו של בבא סאלי זיע"א הוא מידיעה ברורה ולא מהשערה.
ומה שכתבתי שהתיר בחו"ל בעת הצורך, לא למרוקו כיונתי אלא לצרפת, ובאמת היה שם צורך גדול באותו הזמן. ותו לא מידי.
על ידי כזית
ד' מאי 22, 2019 1:44 am
פורום: בין פסח לעצרת - ספיה"ע, ל"ג בעומר, שבועות
נושא: זמירות לל"ג בעומר
תגובות: 12
צפיות: 1985

Re: זמירות לל"ג בעומר

מצ"ב קובץ שירים ופיוטים לל"ג בעומר.
על ידי כזית
ד' מאי 22, 2019 1:12 am
פורום: אספקלריא
נושא: כשהבבא סאלי מכנס את בנותיו
תגובות: 60
צפיות: 4999

Re: כשהבבא סאלי מכנס את בנותיו

מי שהכיר מעט את רבי דוד יהודיוף זצ"ל יכול להעיד בפה מלא שהוא האחרון שחשוד לבדות דברים מליבו, הוא היה איש אמת ודייקן שאין דוגמתו, והעביר את מה ששמע מרעייתו בדיוק מוחלט. גם רעייתו הרבנית יהודיוף תחי' אינה חשודה על כך, ולא ראינו אינה ראיה. המעשה שהיא מתארת היה בביתם בבקעה, שם היו מתגוררים כשהיתה י...
על ידי כזית
ה' מאי 16, 2019 11:03 pm
פורום: בית המדרש
נושא: טבילה שלא לשם היתר בפועל - האם מברכים?
תגובות: 76
צפיות: 4139

Re: טבילה שלא לשם היתר בפועל - האם מברכים?

אשה הטובלת שלא ע"מ לשמש. אבע"א בעלה בחו"ל ויחזור אחרי שתיטמא שוב, אבע"א אלמנה הטובלת לטומאתה מאיזה טעם (אולי ערב יו"כ), האם תברך? ...... כמובן שיסוד הספק שטבילה היא כהכשר מצוה (א"נ דטבילה בזמנה לאו מצוה). לענ"ד שורש הנידון הוא זה, ידועים דברי הרמב"ם בסה"...
על ידי כזית
ה' אפריל 04, 2019 11:56 pm
פורום: בית המדרש
נושא: ברכה בראשי תיבות
תגובות: 38
צפיות: 3507

Re: ברכה בראשי תיבות

ברכה בר"ת לא דמי לכינויים אלא לידות, וכשם שמועיל בנדרים ושבועות וחשיב כדיבור, כן מועיל בברכה כדיבור ממש.
וידוע מ"ש החזו"א (דמאי סי' טו סק"ו) בענין הפרשת תרו"מ שיכול לומר שיחולו כפי הנוסח שבסידור ומהני, ואע"פ שתרומה מהני גם במחשבה, בכה"ג חשיב כדיבור.
על ידי כזית
ב' אפריל 01, 2019 2:34 pm
פורום: דקדוק ומסורה
נושא: אודות המלה "גט"
תגובות: 16
צפיות: 2549

Re: אודות המלה "גט"

לא הבינותי, הרי כל השטרות נקראו גט, כמ"ש הרמב"ם בפיה"מ (גיטין פ"ב מ"ה), וכדאיתא בכתובות (נא:) גט חוב שאין בו אחריות, וכמ"ש הריטב"א (ב"ב קס.) ועוד. אמנם רש"י כותב שם בכתובות "כל שטרות נקראין גט", אבל מלבד מקום זה לא מצינו בש"ס עוד שטרות שנק...
על ידי כזית
א' מרץ 24, 2019 3:28 am
פורום: דקדוק ומסורה
נושא: אודות המלה "גט"
תגובות: 16
צפיות: 2549

Re: אודות המלה "גט"

לא הבינותי, הרי כל השטרות נקראו גט, כמ"ש הרמב"ם בפיה"מ (גיטין פ"ב מ"ה), וכדאיתא בכתובות (נא:) גט חוב שאין בו אחריות, וכמ"ש הריטב"א (ב"ב קס.) ועוד.
על ידי כזית
ד' מרץ 20, 2019 1:01 am
פורום: בית המדרש
נושא: האם הרב ויא מחמיר יתר על המידה? (דעת ר' איתם הי"ד)
תגובות: 48
צפיות: 6703

Re: האם הרב ויא מחמיר יתר על המידה? (דעת ר' איתם הי"ד)

לעצם טענותיו של ר' איתם ז"ל ואחרים בענין מיעוט המצוי המחייב בדיקה, נראה לי שיש הבדל בין סוגי המוצרים וגודלם. אם נניח למשל שעשרה אחוז הם מיעוט המצוי, וגרעינים שחורים נגועים בעשרה אחוז. מי שאוכל גרעין אחד נכנס בחשש של עשרה אחוז, אך מי שאוכל מאה גרעינים נכנס בחשש גדול הרבה יותר. לעומת זה פירות כמו...
על ידי כזית
ב' מרץ 11, 2019 2:18 am
פורום: בית המדרש
נושא: הגנים הבהאים
תגובות: 15
צפיות: 1725

Re: הגנים הבהאים

בשם הג"ר יואל קלופט זצ"ל שמעתי, שהם עובדים ליופי, ולכן ההנאה מיופיים של הגנים היא הנאה מגוף ע"ז. ויל"ע, שהרי אין ההרים נאסרים כדכתיב אלהיהם על ההרים [ולא ההרים אלהיהם]. למיטב הבנתי הם רואים ביופי ערך ומעריצים אותו, אך אינם עושים ממנו אלהות. תמהני אם אפשר להגדיר דבר כזה כע"ז...
על ידי כזית
ו' מרץ 08, 2019 3:50 pm
פורום: בית המדרש
נושא: הגנים הבהאים
תגובות: 15
צפיות: 1725

Re: הגנים הבהאים

לענ"ד גם אם נדון אותם כעובדי ע"ז מפני התגשמות האל שהם מייחסים למנהיגם, אין איסור מדינא להכנס לגנים שלהם בחיפה, כיון שאין שם ע"ז כלל ואינם מתפללים שם. ועי' בשו"ע סי' קמ"ג ס"ג.
על ידי כזית
ה' דצמבר 06, 2018 6:52 pm
פורום: לשכת הסופרים
נושא: איך מציינים מקור בסידור הרש"ש?
תגובות: 5
צפיות: 1007

Re: איך מציינים מקור בסידור הרש"ש?

בד"כ מציינים לסידור הנדפס הישן - חלק ודף, למשל: ח"ג דף לג:
על ידי כזית
ד' דצמבר 05, 2018 12:23 am
פורום: חנוכה
נושא: האם יש דין 'גילוי' בשמן של נרות חנוכה?
תגובות: 14
צפיות: 1025

Re: האם יש דין 'גילוי' בשמן של נרות חנוכה?

את גוף השאלה אפשר אולי לדמות לדברי הבן איש חי, שכתב ששמן זית שראוי לאכילה והיה תחת המיטה אין להדליק בו משום רוח רעה ששורה עליו בדבר מאוס שייך הקריבהו נא לפחתך, וכן טומאה או רוח רעה חשיבא כמיאוס, אך גילוי אסור באכילה מחשש סכנה, ובדבר האסור מחמת סכנה לא שייך הקריבהו נא לפחתך, והראיה מזה שמותר להדליק ...
על ידי כזית
ב' דצמבר 03, 2018 6:29 pm
פורום: חנוכה
נושא: האם יש דין 'גילוי' בשמן של נרות חנוכה?
תגובות: 14
צפיות: 1025

Re: האם יש דין 'גילוי' בשמן של נרות חנוכה?

את גוף השאלה אפשר אולי לדמות לדברי הבן איש חי, שכתב ששמן זית שראוי לאכילה והיה תחת המיטה אין להדליק בו משום רוח רעה ששורה עליו בדבר מאוס שייך הקריבהו נא לפחתך, וכן טומאה או רוח רעה חשיבא כמיאוס, אך גילוי אסור באכילה מחשש סכנה, ובדבר האסור מחמת סכנה לא שייך הקריבהו נא לפחתך, והראיה מזה שמותר להדליק ...
על ידי כזית
ב' דצמבר 03, 2018 6:13 pm
פורום: חנוכה
נושא: סוד ההדלקה המיוחס לר"י [סגי נהור] בן הראבד-מפי אליהו הנביא.
תגובות: 12
צפיות: 1644

Re: סוד ההדלקה המיוחס לר"י [סגי נהור] בן הראבד-מפי אליהו הנביא.

כידוע, יש מהדרים להניח שמן כשיעור שהיה במנורה בבית המקדש, ע"פ חשבונו של הר"י סגי נהור [בלי להתייחס לשאלה אם זה אכן הוא]. מצ"ב כמה הערות על דבריו, עם המסקנה למעשה. א. מה שכתב לחלק חצי לוג לי"ד חלקים (לפי לילות טבת הארוכים שיש בהם י"ד שעות) הוא ט"ס, כי מפורש בדבריו שחצי ל...
על ידי כזית
א' נובמבר 25, 2018 1:00 am
פורום: חנוכה
נושא: מקום הדלקה אצל הספרדים
תגובות: 14
צפיות: 3858

Re: מקום הדלקה אצל הספרדים

הפלא הוא שהב"י סותם ולא מזכיר את המנהג להדליק בפנים, זה קצת מעורר סימן שאלה אולי בזמנו בא"י נהגו להדליק בחוץ, האם יש מישהו מחכמי א"י באותו הזמן שכותב שנוהגים להדליק בפנים? האר"י ז"ל היה בזמנו ובמקומו של מרן הב"י, ובשער הכוונות מוכח שהיה מדליק בפנים, ונראה שלא היה לו צד...
על ידי כזית
א' נובמבר 25, 2018 12:29 am
פורום: חנוכה
נושא: הניגון הידוע ל"מעוז צור" - מקורו טהור?
תגובות: 5
צפיות: 2436

Re: הניגון הידוע ל"מעוז צור" - מקורו טהור?

מה שנכון נכון כתב:http://forum.otzar.org/viewtopic.php?t=3155#p199785

יישר כח.
מעיון קל במקורות שצויינו שם עולה שמקור הניגון הוא משירי עם שונים. אכן בשלב מסויים הוא הגיע לכנסיה, אך ע"י היהודים.
ומה לגבי הניגון של הברכות?
על ידי כזית
א' נובמבר 25, 2018 12:18 am
פורום: חנוכה
נושא: הניגון הידוע ל"מעוז צור" - מקורו טהור?
תגובות: 5
צפיות: 2436

הניגון הידוע ל"מעוז צור" - מקורו טהור?

שמעתי מרב אחד שהניגון ידוע והנפוץ לפיוט "מעוז צור" מקורו מהכנסיה.
לדבריו, גם הניגון הנפוץ של ברכות ההדלקה מקורו משם.

למישהו ידוע מה מקורם של מנגינות אלו, והאם יש אמת בדברים?
על ידי כזית
ב' אוקטובר 08, 2018 11:47 pm
פורום: בית המדרש
נושא: מעשה בחליפה - שאלה בחו"מ
תגובות: 7
צפיות: 898

Re: מעשה בחליפה - שאלה בחו"מ

ידיד הזמין חליפה בחברה גדולה בינלאומית, כעבור זמן קיבל הודעה שהזמנתו בוטלה והוא לא חויב בתשלום, כעבור כמה ימים החליפה הגיעה לביתו, האם הוא מחויב ליידע את החברה על זה, יש לציין שבעלי המניות העיקריים של החברה [דהיינו בעלי השליטה] אינם בני-ברית, אבל בודאי שבמניות יש גם בעלות יהודית, חשבתי מסברא שאין כ...
על ידי כזית
א' יולי 15, 2018 11:47 pm
פורום: משפחות סופרים וימות עולם
נושא: הגה"צ רבי שריה דבליצקי זלל"ה
תגובות: 901
צפיות: 149482

Re: הגה"צ רבי שריה דבליצקי זלל"ה

האם שמו האמיתי הוא כפי המורגל - בשין שמאלית? כמ"ש במלכים ב' (כה יח) "וַיִּקַּח רַב טַבָּחִים אֶת שְׂרָיָה כֹּהֵן הָרֹאשׁ", וכן בעוד כ"מ. אשרי הדור שזכה לאיש אלוקים קדוש זה שהיה שרוי בתוכו. הי חסיד, הי עניו, עובד ה' בנקיות ובטהרה כל ימיו ושניו, מי יתן לנו תמורתו, מי יתן לנו כפרתו.
על ידי כזית
א' יולי 15, 2018 11:27 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: עוד ביטול קידושין
תגובות: 154
צפיות: 17942

Re: עוד ביטול קידושין

ראיתי את העדויות ופסקי הדין, ומדובר באדם שהיה מחלל שבת ופרוץ בעריות במלוא מובן המילה.
טרם הספקתי לעיין כראוי, אבל זה נראה שמבחינה הלכתית ההיתר מבוסס היטב.
על ידי כזית
ג' יולי 10, 2018 9:38 pm
פורום: בין המצרים, תשעה באב וחמשה עשר באב
נושא: דברים שבצינעא בליל ט' באב שחל בשבת
תגובות: 22
צפיות: 2434

Re: דברים שבצינעא בליל ט' באב שחל בשבת

במחצה"ש כאן כתב בטעם ההיתר (ומקורו באליה רבה, אלא ששם חולק ואוסר): דקפדינן יותר אעונה של ליל טבילה יותר משאר מצות עונה, דבליל טבילה יש יותר לחוש לביטול פו"ר, דאין אשה מתעברת אלא סמוך לטבילתה. לפי"ז במקום שאין פו"ר כגון בלוקחת מניעה אסור גם בל"ט, אבל כמדומה שבכ"מ שהקילו...
על ידי כזית
ה' יולי 05, 2018 1:03 am
פורום: בית המדרש
נושא: ברכה על השלם - שניצל וכיו"ב
תגובות: 13
צפיות: 1544

Re: ברכה על השלם - שניצל וכיו"ב

המג"א מיירי מדין גדול, ואני מסתפק באופן ששתי המנות בגודל שוה, אלא שזו שלימה וזו לא, וכנ"ל.

עבור לחיפוש מתקדם