מפרשי האוצר
חיפוש גוגל בפורום:

החיפוש הניב 102 תוצאות

עבור לחיפוש מתקדם

על ידי כזית
ש' מאי 23, 2020 9:36 pm
פורום: עיון תפילה וחקר פיוט
נושא: מזמור לדוד השם רועי לא אחסר- בסעודה שלישית
תגובות: 13
צפיות: 1006

Re: מזמור לדוד השם רועי לא אחסר- בסעודה שלישית

מזמרים בכל הסעודות של ש"ק (כולל מלוה מלכא) מאחר סדר "אתקינו סעודתא" והפיוט שלאחריו, ורק שבסעודה שלישת מזמרים ג"פ מהיכן אכן המקור לג"פ בס"ג ומה העניין בג' פעמים למה לא אומרים כל מזמור ג' פעמים? המקור לג"פ בס"ג הוא מבני יששכר שהבאתי לעיל, והביאו גם הבא"ח ה...
על ידי כזית
א' מאי 17, 2020 10:21 pm
פורום: עיון תפילה וחקר פיוט
נושא: מזמור לדוד השם רועי לא אחסר- בסעודה שלישית
תגובות: 13
צפיות: 1006

Re: מזמור לדוד השם רועי לא אחסר- בסעודה שלישית

ע"פ דברי האר"י ז"ל נראה שאין מנהג זה מיוחד לסעודה שלישית אלא לכל הסעודות,
וכמ"ש בספר הזמירות "מאור ישראל":
מזמור לדוד.JPG
מזמור לדוד.JPG (28.53 KiB) נצפה 821 פעמים
על ידי כזית
ב' מאי 11, 2020 2:07 am
פורום: מנע מגיפה מנחלתך - הקורונה והשלכותיה
נושא: מהר"ם שהובא ברמ"א בענין מכת מדינה - יש כזה מהר"ם?
תגובות: 4
צפיות: 420

Re: מהר"ם שהובא ברמ"א בענין מכת מדינה - יש כזה מהר"ם?

יישר כח,
שו"ר שכבר העיר בזה הרב נחום גורטלר בספר שורת הדין (ח"ו עמ' קנב), ושם רוצה להוכיח שדעת מהר"ם עצמו ההיפך ממ"ש הרמ"א בשמו. ע"ש.
על ידי כזית
א' מאי 10, 2020 12:38 am
פורום: מנע מגיפה מנחלתך - הקורונה והשלכותיה
נושא: מהר"ם שהובא ברמ"א בענין מכת מדינה - יש כזה מהר"ם?
תגובות: 4
צפיות: 420

Re: מהר"ם שהובא ברמ"א בענין מכת מדינה - יש כזה מהר"ם?

עי' תשובות מהר"מ פראג סי' שפ"ח [הבא אחר התשובה שהזכרת], שכתב דין מכת מדינה כו' לענין שוכר בית, ומקור הדברים בראב"ן סי' צ"ח. ועי' בהג' ע"ז במהדורת מכון ירושלים. בתשובת מהר"ם הנ"ל מיירי בבית כפי שציינת, ולא בשכירות פועלים, ואין זה נוגע לנידו"ד. כנראה כוונתך בעי...
על ידי כזית
א' מאי 10, 2020 12:16 am
פורום: מנע מגיפה מנחלתך - הקורונה והשלכותיה
נושא: מהר"ם שהובא ברמ"א בענין מכת מדינה - יש כזה מהר"ם?
תגובות: 4
צפיות: 420

מהר"ם שהובא ברמ"א בענין מכת מדינה - יש כזה מהר"ם?

אחת השאלות האקטואליות בימים אלו היא התשלום לגננות ומטפלות בימי הקורונה. אחד המקורות העיקריים לדין זה הוא דברי הרמ"א בשם מהר"ם, וז"ל הרמ"א בסי' שכא (ס"א) "וכן פסק מהר"ם על מלמד שגזר המושל שלא ילמוד, דהוי מכת מדינה וכל ההפסד על בעל הבית". והאחרונים תמהו עליו, שה...
על ידי כזית
ש' מאי 02, 2020 9:47 pm
פורום: מנע מגיפה מנחלתך - הקורונה והשלכותיה
נושא: פרטי דיני צירוף למנין כשמקצתן רואין אלו את אלו
תגובות: 216
צפיות: 17284

Re: פרטי דיני צירוף למנין כשמקצתן רואין אלו את אלו

האמת שהתפלאתי על הגאון ר' אשר וויס בזה, כי אין כל יסוד לומר כך בדברי מרן הבית יוסף. ר' אשר וייס התייחס לדברי השו"ע כמות שהם ובלשונו אפשר לפרש כדברי המג"א, וכנראה ס"ל כהתומים שהעיקר כלשונו של השו"ע אפי' במקום שלא התכוין לזה. אמנם בבית יוסף מבואר שכוונתו מדין חלונות כלפנים ולא מטע...
על ידי כזית
ה' אפריל 30, 2020 10:45 pm
פורום: מנע מגיפה מנחלתך - הקורונה והשלכותיה
נושא: פרטי דיני צירוף למנין כשמקצתן רואין אלו את אלו
תגובות: 216
צפיות: 17284

Re: פרטי דיני צירוף למנין כשמקצתן רואין אלו את אלו

גם אם יהיה פי תקרה או מחיצות ממש זה לא יועיל, כיון שיש מחיצה בין המתפללים וכל אחד עומד ברשות אחרת שיש לה מחיצות.
וככמו בתיבה של החזן בביהכ"נ שאם לא היתה בטילה לביהכ"נ לא היה החזן מצטרף כיון שיש שם מחיצות, כמבואר בתשובת הרשב"א ובשו"ע.
על ידי כזית
ב' אפריל 27, 2020 10:27 am
פורום: מנע מגיפה מנחלתך - הקורונה והשלכותיה
נושא: פרטי דיני צירוף למנין כשמקצתן רואין אלו את אלו
תגובות: 216
צפיות: 17284

Re: פרטי דיני צירוף למנין כשמקצתן רואין אלו את אלו

האמת שהתפלאתי על הגאון ר' אשר וויס בזה, כי אין כל יסוד לומר כך בדברי מרן הבית יוסף. ר' אשר וייס התייחס לדברי השו"ע כמות שהם ובלשונו אפשר לפרש כדברי המג"א, וכנראה ס"ל כהתומים שהעיקר כלשונו של השו"ע אפי' במקום שלא התכוין לזה. אמנם בבית יוסף מבואר שכוונתו מדין חלונות כלפנים ולא מטע...
על ידי כזית
ה' אפריל 23, 2020 2:39 pm
פורום: מנע מגיפה מנחלתך - הקורונה והשלכותיה
נושא: ברכת מעין שבע במניין ארעי
תגובות: 46
צפיות: 2087

Re: ברכת מעין שבע במניין ארעי

בן איש חי (פרשת וירא ש"ב סע' י) כתב "ברכה מעין שבע, אין עיקר טעם שלה מה שאמרו רבותינו ז"ל שנתקנה בשביל המאחרין בבית הכנסת שבשדה, אלא באמת יש בה צורך גדול על פי הסוד והוא במקום החזרה. לכן, גם אם מתפללין ציבור בבית חתנים ואבלים וכיוצא שאין שם ספר תורה, חייבין לומר ברכת מעין שבע, וכן פש...
על ידי כזית
ה' אפריל 23, 2020 2:37 pm
פורום: מנע מגיפה מנחלתך - הקורונה והשלכותיה
נושא: פרטי דיני צירוף למנין כשמקצתן רואין אלו את אלו
תגובות: 216
צפיות: 17284

Re: פרטי דיני צירוף למנין כשמקצתן רואין אלו את אלו

מצ"ב תשובה מפורטת מהגאון הגדול רבי ברוך שרגא שליט"א בענין מניני המרפסות.
על ידי כזית
ה' אפריל 23, 2020 2:35 pm
פורום: מנע מגיפה מנחלתך - הקורונה והשלכותיה
נושא: ההוראה לכלל הציבור הספרדי לגבי מנייני מרפסות
תגובות: 30
צפיות: 1185

Re: ההוראה לכלל הציבור הספרדי לגבי מנייני מרפסות

מצ"ב תשובה מפורטת מהגאון הגדול רבי ברוך שרגא שליט"א בענין זה.
על ידי כזית
ה' פברואר 20, 2020 9:02 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: בשורת ספרים חדשים
תגובות: 3659
צפיות: 920063

Re: בשורת ספרים חדשים

נתן הירש כתב:חדש!
"מן הגנזים" ספר שלשה עשר.
מצורף כאן תוכן עניינים ועמודים לדוגמה.
בין היתר, מובאים בכרך זה הערות מכתי"ק של החיד"א על ספריו "ברכי יוסף" ו-"מחזיק ברכה", שרואים כאן אור לראשונה.

הוספות אלו לא הובאו בהוצאת "המאור" ?
על ידי כזית
ג' פברואר 04, 2020 12:43 am
פורום: בית המדרש
נושא: רודף ברשות
תגובות: 26
צפיות: 1889

Re: רודף ברשות

רודף ילפי' מנערה המאורסה, ולענין נערה המאורסה אין דין רודף אלא באונס אע"פ שאסורה בזה גם ברצון, ואפשר דה"ה לענין רציחה אע"פ שאין לאדם רשות להרוג את עצמו אין דין רודף אלא בהורגו שלא ברצונו. ואמנם יש מקום לחלק בזה, וצ"ע. ראה מנ"ח סוף מצוה לד. יישר כח ! וז"ל המנ"ח שם:...
על ידי כזית
ג' פברואר 04, 2020 12:38 am
פורום: בית המדרש
נושא: רודף ברשות
תגובות: 26
צפיות: 1889

Re: רודף ברשות

לפי"ז גם החולה עצמו אם יחזור בו יכול להתהפך עליו ולהרגו. בוודאי! הנוגע בגוסס וממיתו - ה"ה רוצח לכל דבר!!! המעמץ עם יציאת הנפש ה"ז שופך דמים כדאי' בשבת, אבל אינו נהרג עליו כדין ההורג את הטריפה, וי"ל דה"ה לענין רודף אין לו דין רודף. וכ"כ המנ"ח (מצוה ת"ר) דנראה ...
על ידי כזית
ג' פברואר 04, 2020 12:34 am
פורום: בית המדרש
נושא: רודף ברשות
תגובות: 26
צפיות: 1889

Re: רודף ברשות

לפי"ז גם החולה עצמו אם יחזור בו יכול להתהפך עליו ולהרגו. בוודאי! הנוגע בגוסס וממיתו - ה"ה רוצח לכל דבר!!! המעמץ עם יציאת הנפש ה"ז שופך דמים כדאי' בשבת, אבל אינו נהרג עליו כדין ההורג את הטריפה, וי"ל דה"ה לענין רודף אין לו דין רודף. וכ"כ המנ"ח (מצוה ת"ר) דנראה ...
על ידי כזית
ב' פברואר 03, 2020 9:39 pm
פורום: בית המדרש
נושא: רודף ברשות
תגובות: 26
צפיות: 1889

Re: רודף ברשות

יש אופן אחר של רודף ברשות שיש לדון בו, כגון חולה שביקש מהרופא להמיתו והרופא רוצה להענות לבקשתו, אם דינו כרודף. זה לא ברשות. כי האדם אינו בעלים על גופו. ואין שום סיבה שלא יצילו את החולה בנפשו של הרופא - שמתחייב מיתה על מעשיו ככל רוצח. רודף ילפי' מנערה המאורסה, ולענין נערה המאורסה אין דין רודף אלא בא...
על ידי כזית
ב' פברואר 03, 2020 9:36 pm
פורום: בית המדרש
נושא: רודף ברשות
תגובות: 26
צפיות: 1889

Re: רודף ברשות

לפי"ז גם החולה עצמו אם יחזור בו יכול להתהפך עליו ולהרגו. בוודאי! הנוגע בגוסס וממיתו - ה"ה רוצח לכל דבר!!! המעמץ עם יציאת הנפש ה"ז שופך דמים כדאי' בשבת, אבל אינו נהרג עליו כדין ההורג את הטריפה, וי"ל דה"ה לענין רודף אין לו דין רודף. וכ"כ המנ"ח (מצוה ת"ר) דנראה ...
על ידי כזית
ב' פברואר 03, 2020 7:41 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: בשורת ספרים חדשים
תגובות: 3659
צפיות: 920063

Re: בשורת ספרים חדשים

הופיע ויצא לאור הספר היסודי והמקיף "משפטי יושר" מהגאון רבי יוסף פליישמן שליט"א ראש הכולל החשוב "אהל יוסף" בירושלים ואב"ד ביה"ד נתיבות חיים.

משפטי יושר.jpg
משפטי יושר.jpg (4.29 MiB) נצפה 7162 פעמים
על ידי כזית
ב' פברואר 03, 2020 12:11 am
פורום: בית המדרש
נושא: רודף ברשות
תגובות: 26
צפיות: 1889

Re: רודף ברשות

עזריאל ברגר כתב:
כזית כתב:יש אופן אחר של רודף ברשות שיש לדון בו, כגון חולה שביקש מהרופא להמיתו והרופא רוצה להענות לבקשתו, אם דינו כרודף.

זה לא ברשות. כי האדם אינו בעלים על גופו.
ואין שום סיבה שלא יצילו את החולה בנפשו של הרופא - שמתחייב מיתה על מעשיו ככל רוצח.

לפי"ז גם החולה עצמו אם יחזור בו יכול להתהפך עליו ולהרגו.
על ידי כזית
א' פברואר 02, 2020 1:20 am
פורום: בית המדרש
נושא: רודף ברשות
תגובות: 26
צפיות: 1889

Re: רודף ברשות

עובר הרודף אחר אמו אינו בר עונשין.
על ידי כזית
א' פברואר 02, 2020 1:15 am
פורום: מנא הני מילי?
נושא: גזל זמן-מקור ?
תגובות: 12
צפיות: 2628

Re: גזל זמן-מקור ?

ידוע המושג ההלכתי: גזל זמן, המונח הזה מתייחס לזמן כעל חפצא שוה ערך ששייך בו גזילה. איני יודע מהו המקור הקדום לזה, אמנם במס"י פרק יא הדבר מופיע, אף כי לא ביחס לזמן של איש פרטי שנגזל ע"י הטרדה וכד', אלא בנוגע לשכיר המקיים מצוות בזמן מלאכתו, מ"מ עצם המושג ישנו, וז"ל: והדין נותן, כי...
על ידי כזית
א' פברואר 02, 2020 1:04 am
פורום: בית המדרש
נושא: רודף ברשות
תגובות: 26
צפיות: 1889

Re: רודף ברשות

יש אופן אחר של רודף ברשות שיש לדון בו, כגון חולה שביקש מהרופא להמיתו והרופא רוצה להענות לבקשתו, אם דינו כרודף.
על ידי כזית
ד' ינואר 08, 2020 7:48 pm
פורום: בית המדרש
נושא: ראיה עצומה לשיטת הרמ"א שבהמה שאכלה איסורים אסורה באכילה
תגובות: 11
צפיות: 800

Re: ראיה עצומה לשיטת הרמ"א שבהמה שאכלה איסורים אסורה באכילה

מצ"ב תשובה בענין זה מתוך שו"ת ברוך אומר - יורה דעה שי"ל בימים אלו.
על ידי כזית
ב' דצמבר 09, 2019 11:08 pm
פורום: חנוכה
נושא: ברכת סופגניות
תגובות: 23
צפיות: 3969

Re: ברכת סופגניות

ראיתי למי שכתב "כיום שמים רק שמן למטה והסופגניה נאפת מחום השמן שלמטה אך השמן לא נכנס לכל הסופגניה וממילא זה כעין אפייה. ופעם היו ממש מטגנים את כל הסופגניה בשמן, אך כיום זה סוג של אפיה בעזרת השמן שבו מונחת הסופגניה מלמטה" האם מישהו יודע האם דבריו נכונים? בכל הנוגע לסופגניות המצויות הדברים ...
על ידי כזית
ב' דצמבר 09, 2019 1:25 am
פורום: חנוכה
נושא: ברכת סופגניות
תגובות: 23
צפיות: 3969

Re: ברכת סופגניות

ראיתי למי שכתב "כיום שמים רק שמן למטה והסופגניה נאפת מחום השמן שלמטה אך השמן לא נכנס לכל הסופגניה וממילא זה כעין אפייה. ופעם היו ממש מטגנים את כל הסופגניה בשמן, אך כיום זה סוג של אפיה בעזרת השמן שבו מונחת הסופגניה מלמטה" האם מישהו יודע האם דבריו נכונים? בכל הנוגע לסופגניות המצויות הדברים ...
על ידי כזית
ב' דצמבר 09, 2019 12:28 am
פורום: חנוכה
נושא: ברכת סופגניות
תגובות: 23
צפיות: 3969

Re: ברכת סופגניות

גם אם לא מצאנו בהדיא, יש מקום רב לכך מסברא, שכיון שכך דרכו של מין זה מעיקרא, וכך נעשה מתחילה על דעת ליתן בתוכו הריבה ומעליו הסוכר הרב, הרי שעיקרו כפהב"כ הנעשה לתענוג, ולא כפת גמור הנעשה לשם שביעה. ומהאי טעמא לא דמי לסנדוויץ' עם שוקולד וכד', שעיקרו נעשה לשם פת גמור, ורק אח"כ נמלך למתקו בשו...
על ידי כזית
ד' דצמבר 04, 2019 11:19 pm
פורום: בית המדרש
נושא: מהו ה'טעמא דקרא' של פטור קלב"מ
תגובות: 11
צפיות: 693

Re: מהו ה'טעמא דקרא' של פטור קלב"מ

נראה שעיקר שאלתו של הרב עושה חדשות היא על חייבי מיתות שוגגין.
על ידי כזית
ד' דצמבר 04, 2019 11:17 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: מנהגי הספרדים היפך דעת האר"י ז"ל
תגובות: 50
צפיות: 3216

Re: מנהגי הספרדים היפך דעת האר"י ז"ל

מה ענית לי? האר"י אומר הנהגה מסויימת, למשל לטבול במקוה ביום שישי, הוא מצרף את זה לכוונה מסויימת, מי אמר שיש משמעות לזה בלי זה? וכהנה אלפיים עניתי לך שאוחזים שיש לזה חשיבות על פי הפשט, מלבד הסוד. שכן הסוד והפשט אגודים יחדיו. זאת ועוד, דאף על פי הסוד יש שסברו שיש עניין בקיום המעשי, עיין בא"...
על ידי כזית
ג' דצמבר 03, 2019 11:59 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: בשורת ספרים חדשים
תגובות: 3659
צפיות: 920063

Re: בשורת ספרים חדשים

הופיע שו"ת ברוך אומר - יורה דעה, תשובות בנושאים אקטואליים הלכה למעשה מאת הגאון הגדול רבי ברוך שרגא שליט"א ראב"ד ירושלים, מאשר השיב לשואליו בתכנית "ברוך שאמר", נערכו מחדש בשפה ברורה ובדקדוק רב עם הערות והארות ציונים ומקורות. מצ"ב שער הספר ותוכן הענינים. להזמנות: 052-7626...
על ידי כזית
ג' דצמבר 03, 2019 12:44 am
פורום: בית המדרש
נושא: 'אדעתא דהכי' בדבר שאינו ידוע רק לעוסקים בתחום
תגובות: 10
צפיות: 724

Re: 'אדעתא דהכי' בדבר שאינו ידוע רק לעוסקים בתחום

כפי שהעירו כבר אין מנהג כזה.
גם אילו היה כזה מנהג, זה היה מחייב רק מי שעסקו עם גרפיקאים ולא אדם אחר מן היישוב, כלפי אדם רגיל א"א להוציא מהפשטות בלי לומר בפירוש.
ועי' ברמ"א (חו"מ סי' שלא ס"א) בענין מנהג המדינה כשיש הבדל במנהגים בין מקומו של בעה"ב למקומו של הפועל.
על ידי כזית
ג' דצמבר 03, 2019 12:34 am
פורום: בית המדרש
נושא: האם יש הלכה לאפרושי מאיסורא על ב''נ בז' מצוות ב''נ
תגובות: 9
צפיות: 617

Re: האם יש הלכה לאפרושי מאיסורא על ב''נ בז' מצוות ב''נ

איסור לפני עור נוהג בגוי, אבל באופן שאין לפני עור נחלקו הראשונים אם יש איסור מסייע בגוי, המרדכי (ע"ז סי' תשצה) כתב בשם ראבי"ה שאביו רבינו יואל התיר למכור לגויים בגדים שהכמרים משתמשים בהם לע"ז, ומבואר מדבריו שאין איסור מסייע בגוי, ומדברי הר"ן (על הרי"ף ע"ז א:) נראה שיש א...
על ידי כזית
ד' נובמבר 27, 2019 1:21 am
פורום: מנא הני מילי?
נושא: מה המקור של קריאת שם בברית מילה דייקא?
תגובות: 39
צפיות: 2762

Re: מה המקור של קריאת שם בברית מילה דייקא?

אם שניהם יזדמנו ביום אחד, מה קודם? והאיך עושים עם הסעודה? עושים שנים, או שמותר לעשות אחד? א. ברית מילה קודמת לפדיון הבן, משום 'התדיר מחבירו' ומשום 'המקודש מחבירו'. ב. עושים סעודה אחת לשתי המצוות, כשם שהפודה את בנו בפורים כולל את סעודת הפדיון יחד עם סעודת פורים. בענין קדימת המילה או הפדיון, מצ"...
על ידי כזית
ד' נובמבר 27, 2019 1:15 am
פורום: מנא הני מילי?
נושא: מה המקור של קריאת שם בברית מילה דייקא?
תגובות: 39
צפיות: 2762

Re: מה המקור של קריאת שם בברית מילה דייקא?

סליחות כתב:על סמך איזה מקור בחז"ל קוראים שם לתינוק בברית מילה דוקא?

מצ"ב תשובה מפורטת בענין מתוך שו"ת ברוך אומר - יו"ד שיצא לאור בימים אלו.
על ידי כזית
ד' נובמבר 27, 2019 1:07 am
פורום: בית המדרש
נושא: סיכום: יין / מיץ ענבים / מתוק / יבש / מפוסטר / וכו'
תגובות: 24
צפיות: 3173

Re: יין מפוסטר

חיים שאול כתב:האם פיסטור נחשב כבישול, וכגון לעניין יין נסך

מצ"ב תשובה מפורטת בענין מתוך שו"ת ברוך אומר - יו"ד שיצא לאור בימים אלו.
על ידי כזית
ב' נובמבר 25, 2019 9:19 pm
פורום: בית המדרש
נושא: מצווה זו חוק או משפט?
תגובות: 3
צפיות: 375

Re: מצווה זו חוק או משפט?

בענין ג"ע, עיין בשמונה פרקים להרמב"ם פ"ו ובגירסאות שם.
על ידי כזית
ב' נובמבר 25, 2019 12:03 am
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: כותרות הסימנים אינם ממרן (כינוי 'שלש-סעודות' לס"ג אצל הספרדים)
תגובות: 43
צפיות: 4854

Re: כותרות הסימנים אינם ממרן (כינוי 'שלש-סעודות' לס"ג אצל הספרדים)

יש להעיר שאת הכותרות המקוריות לסימנים נתן הטור עצמו, כמ"ש בהקדמתו להדיא: וראיתי עוד לעשות סימנים לכלול כל ענין וענין במלות קצרות ולכתבם בתחלת הספר במספר במנין למען היות נקל לבקש כל ענין וענין. והשו"ע העתיקם לספרו, פעמים רבות בקיצור או בשינויים מסויימים. וגם ראיית הש"ך בחו"מ סי' ש...
על ידי כזית
ב' ספטמבר 23, 2019 9:52 pm
פורום: אלול וימים נוראים
נושא: שיעור אורך התקיעות – בשניות
תגובות: 15
צפיות: 4067

Re: שיעור אורך התקיעות – בשניות

המציאות היא שתשעה טרומיטין נכנסים בשניה עד שניה ומשהו. דבר זה ידוע לכל תוקע מומחה. מעולם לא הבנתי מה סוברים האחרים, האם לדעתם המדידה היא לפי תוקע שאינו מומחה ? כמובן שאין בעיה להאריך בתקיעה, אך צריך להזהר שהשבר לא יגיע לשניה. אגב, אלו העושים תקיעות לחומרא כשיטת רש"י, מעטים הם היודעים לעשות את ה...
על ידי כזית
ב' יוני 03, 2019 9:43 pm
פורום: אָשִׁירָה נָּא לִידִידִי
נושא: לחן זמירות האריז''ל לשבת
תגובות: 2
צפיות: 1160

Re: זמירות האריז''ל לשבת

https://forum.otzar.org/viewtopic.php?f=7&t=37707

יש היום לחנים ל"מתי יבושר עם", אך כמדומה שלא ידוע מה היה הלחן המקורי.
בכל אופן, המשקל הוא קלאסי ומקבל לחנים אין מספר.
על ידי כזית
ה' מאי 23, 2019 10:47 am
פורום: בית המדרש
נושא: יפוי כח בלתי חוזר
תגובות: 22
צפיות: 2359

Re: יפוי כח בלתי חוזר

לא התכוונתי לומר שבכל יפוי כח יש קנין, אלא שאפשר לעשות עמו קנין ואז יחול ע"פ ד"ת בדבר שבא לעולם ויש בו ממש.
על ידי כזית
ד' מאי 22, 2019 11:51 pm
פורום: בית המדרש
נושא: יפוי כח בלתי חוזר
תגובות: 22
צפיות: 2359

Re: יפוי כח בלתי חוזר

אפשר ע"י קנין על תנאי, אך בגדרי שליחות אי אפשר. ודו"ק.

עבור לחיפוש מתקדם