החיפוש הניב 544 תוצאות

עבור לחיפוש מתקדם

על ידי שבענו מטובך
ב' אפריל 22, 2019 8:52 am
פורום: בית המדרש
נושא: הזכרת פסח/סוכות בחוה"מ בברכת מעין ג'
תגובות: 10
צפיות: 1255

Re: הזכרת פסח/סוכות בחוה"מ בברכת מעין ג'

הלכה ברורה:

הלכה ברורה.JPG
הלכה ברורה.JPG (148.99 KiB) נצפה 1200 פעמים

וראה גם מועדים וזמנים ח"ו סי' צד.
על ידי שבענו מטובך
ב' אפריל 22, 2019 8:14 am
פורום: בית המדרש
נושא: למה 'מר עוקבא' גרם לאמורא 'גניבא' שהוצא להורג?
תגובות: 13
צפיות: 1429

Re: למה 'מר עוקבא' גרם לאמורא 'גניבא' שהוצא להורג?

כמה מתוקים הם דברי מרן החת"ס שהובאו לעיל: ומאי דמייתי התם בגיטין ז' בעוד רשע לנגדי, לא ח"ו שכינה גניבא בשם רשע , אלא מק"ו אתיא עלה, אפילו אם רשע לנגדי אשים מחסום לפי כל שכן גברא רבה. נזדעזעתי לראות באחד העלונים לילדים שיוצאים לאור באידיש (עלון מיוחד במינו, שמו 'קינדליין', בגליון של חג...
על ידי שבענו מטובך
ד' אפריל 17, 2019 6:47 am
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: פירוש רגמ"ה ליבמות?
תגובות: 3
צפיות: 179

Re: פירוש רגמ"ה ליבמות?

אודות 'ר"ג' המוזכר בשיטמ"ק ליבמות (ב'טוב משה'), ראה מה שנכתב כאן.
על ידי שבענו מטובך
ד' אפריל 17, 2019 5:54 am
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: פענוח ראשי תיבות של ספר
תגובות: 233
צפיות: 22583

Re: פענוח ראשי תיבות של ספר

מיללער כתב:מח"ב - לאיזה ספר הכוונה?

(שערי תשובה או"ח סי' תרע"א סק"ח ועיין מ"ש במח"ב בזה ושם ובמח"ב כתב כיון שהרי"ף וכו')

מן הסתם מחזיק ברכה.
על ידי שבענו מטובך
ב' אפריל 15, 2019 10:31 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: ◆ חיפוש מקור ◆
תגובות: 2083
צפיות: 132465

Re: ◆ חיפוש מקור ◆

שבענו מטובך כתב:לא ברור שהיה לוי, אלא אם כן למדים כך ממה שהיה מצאצאי משה רבינו, וממה שבנו הורקנוס קיבל מעשר, כמש"כ הרד"ל.

כעת מצאתי שהחיד"א כתב כן בנוגע לר' אליעזר באחורי תרעא.
על ידי שבענו מטובך
ב' אפריל 15, 2019 7:34 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: ◆ חיפוש מקור ◆
תגובות: 2083
צפיות: 132465

Re: ◆ חיפוש מקור ◆

ייש"כ. לא הבחנתי בהמשך דבריו.
לא ברור שהיה לוי, אלא אם כן למדים כך ממה שהיה מצאצאי משה רבינו, וממה שבנו הורקנוס קיבל מעשר, כמש"כ הרד"ל.
על ידי שבענו מטובך
ב' אפריל 15, 2019 7:01 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: ◆ חיפוש מקור ◆
תגובות: 2083
צפיות: 132465

Re: ◆ חיפוש מקור ◆

"מעשה ברבי אליעזר ורבי יהושע ורבי אלעזר בן עזריה ורבי עקיבא ורבי טרפון". ידוע מש"כ החיד"א בשמחת הרגל: ראב"ע ור' טרפון היו כהנים. ר' יהושע היה לוי. ובכל זאת נתחייבו בסיפור יציאת מצרים, אף שלא נשתעבדו המצריים בשבט לוי. יש מוסיפים שר' עקיבא היה בן גרים, ור' אליעזר היה גם כן לוי...
על ידי שבענו מטובך
א' אפריל 14, 2019 11:27 am
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: עשרין ותרתין שנין
תגובות: 16
צפיות: 331

Re: עשרין ותרתין שנין

שמואל דוד כתב:עכשיו מצאתי בנוגע מספר כ״ד
http://hb.borisute.com/pdfpager.aspx?re ... &pgnum=234

בנוגע למספר כ"ד, כבר כתב כן הערוך סוף ערך עשר (עסר), בשם רב האי גאון.
על ידי שבענו מטובך
ו' אפריל 12, 2019 6:35 am
פורום: פסח
נושא: היחס למצה התחתונה [השלישית]
תגובות: 11
צפיות: 224

Re: היחס למצה התחתונה [השלישית]

ב'הסדר הערוך' חלק א עמ' תסד מובא:

הסדר הערוך.JPG
הסדר הערוך.JPG (23.69 KiB) נצפה 108 פעמים
על ידי שבענו מטובך
ו' אפריל 12, 2019 6:24 am
פורום: בית התלמוד
נושא: מסכת חולין - הערות והארות פנינים ומרגליות
תגובות: 472
צפיות: 19391

Re: הזרוע והלחיים והקיבה

יש לעיין מדוע סדר זה. אולי יש לזה שייכות עם מה שאמרו חז"ל בחולין וכיו"ב בכמה מקומות במדרש: הזרוע כנגד היד, וכן הוא אומר ויקח רומח בידו. ולחיים כנגד תפלה, וכן הוא אומר ויעמוד פנחס ויפלל. קבה כמשמעה, וכן הוא אומר ואת האשה אל קבתה. אולי בשביל זה נשאר בסדר זה, הזרוע תחילה, ואח"כ הלחיים ו...
על ידי שבענו מטובך
ו' אפריל 12, 2019 6:05 am
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: יהי רצון של הקרבנות בחול המועד.
תגובות: 3
צפיות: 79

Re: יהי רצון של הקרבנות בחול המועד.

מדוע לא? בזמן הבית הביאו רבבות ישראל את קרבנות נדבותיהם למקדש בחוה"מ.
על ידי שבענו מטובך
ו' אפריל 12, 2019 5:27 am
פורום: פסח
נושא: איך מגלים את המצות?
תגובות: 4
צפיות: 123

Re: איך מגלים את המצות?

זה לשון מנהגי מהרי"ל: וכשמתחיל עבדים היינו אז יגלה אותם מלמעלה מעט לקיים לחם עוני שעונין עליו דברים. לכאו' משמע, שיש ענין (לכתחילה עכ"פ) לגלות את המצות מלמעלה - ולא מן הצד. וצ"ע. אולי כתב 'למעלה' מצד המציאות של המפיות שהיו בזמנם שנפתחו מלמעלה. אבל אין לומר כן בנוגע למש"כ 'מעט', ...
על ידי שבענו מטובך
ו' אפריל 12, 2019 4:20 am
פורום: פסח
נושא: איך מגלים את המצות?
תגובות: 4
צפיות: 123

Re: איך מגלים את המצות?

זה לשון מנהגי מהרי"ל:
וכשמתחיל עבדים היינו אז יגלה אותם מלמעלה מעט לקיים לחם עוני שעונין עליו דברים.

משמע שגם לכתחילה אין ענין לגלות לגמרי את המצות.
על ידי שבענו מטובך
ה' אפריל 11, 2019 4:16 am
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: עשרין ותרתין שנין
תגובות: 16
צפיות: 331

Re: עשרין ותרתין שנין

ר' משלם פישל בער כתב על נושא זה בספרו דברי משלם:
דברי משלם.pdf
(137.15 KiB) הורד 17 פעמים

ויש לצרף לזה מה שנכתב כאן.
על ידי שבענו מטובך
ד' אפריל 10, 2019 12:25 am
פורום: מקרא ותרגום
נושא: קושיה עצומה ברש"י בישעיה
תגובות: 10
צפיות: 338

Re: קושיה עצומה ברש"י בישעיה

עני בן פחמא כתב:אם אנחנו סופרים רק "אשרי" אחד מכל פרק אנו מגיעים ל18 בלבד.

ראה סוף הערה קיד של רש"ב הנ"ל שעמד גם בזה.
על ידי שבענו מטובך
ד' אפריל 10, 2019 12:24 am
פורום: מקרא ותרגום
נושא: קושיה עצומה ברש"י בישעיה
תגובות: 10
צפיות: 338

Re: קושיה עצומה ברש"י בישעיה

עני בן פחמא כתב:ועדיין לא ענית לי לגבי ישעיה, שם יש 21 "הוי" לא 22 ולא 20.

ראה הערה קיג של רש"ב הנ"ל.
על ידי שבענו מטובך
ד' אפריל 10, 2019 12:08 am
פורום: מקרא ותרגום
נושא: קושיה עצומה ברש"י בישעיה
תגובות: 10
צפיות: 338

Re: קושיה עצומה ברש"י בישעיה

לשון המדרש:
אמר ר' יהושע בן קרחה עשרים אשרי כתיב בספר תהלים, כנגד עשרים הוי שכתוב בספר ישעיה, אמר רבי תמיה אני, היאך למדני ר' יהושע עשרים אשרי כתוב בספר תהלים, ואני אומר עשרים ושתים כנגד עשרים ושתים אותיות...
על ידי שבענו מטובך
ד' אפריל 10, 2019 12:07 am
פורום: בית המדרש
נושא: הש"ץ יענה אמן אחר הכהנים? (בספר שערי תפילה לר"י רקח)
תגובות: 3
צפיות: 74

Re: הש"ץ יענה אמן אחר הכהנים? (בספר שערי תפילה לר"י רקח)

על המשנה שהבאת כתב התוי"ט: והנה בספרי בספר לחם חמודות בפרקין סעיף נ"ב כתבתי דמשום שהראו לי במדרש רבה פרשת כי תבא דלמדונו רבותינו שעונה אמן באם הבטחתו וכו' לכך חזרתי לומר דמתני' לרבותא דהפסק גדול כמו נשיאת כפים רשאי באם הבטחתו וכ"ש לעניית אמן . אך עתה שבתי וראיתי שאין למדין הלכה ממדרש ...
על ידי שבענו מטובך
ג' אפריל 09, 2019 11:58 pm
פורום: מקרא ותרגום
נושא: קושיה עצומה ברש"י בישעיה
תגובות: 10
צפיות: 338

Re: קושיה עצומה ברש"י בישעיה

דברי רש"י מקורם בחז"ל, מדרש תהלים מזמור א.
ראה מש"כ בזה רש"ב בהערותיו למדרש תהלים שם:
שוחר טוב.JPG
שוחר טוב.JPG (120.16 KiB) נצפה 330 פעמים
על ידי שבענו מטובך
ג' אפריל 09, 2019 5:03 pm
פורום: בית התלמוד
נושא: חמרא יין או חמור
תגובות: 20
צפיות: 2139

Re: חמרא יין או חמור

בירושלמי ב"מ פ"ב ה"ד: מצא אחר הגפה כו'. רב יהודה אמר: ובלבד גוזלות מקושרין בכנפיהן. רבי בא בר זבדא אשכח חמר מכסי בחפיסה ונסתיה, אזל שאל לרב, אמר ליה: לא עבדת טבות. אמר ליה: חזריה? אמר ליה: לא, דנימר אתא מריה בעי ליה ולא אשכחיה ואיתייאש מיניה. בנימוקי יוסף (ב"מ יד א בדפי הרי"...
על ידי שבענו מטובך
ב' אפריל 08, 2019 6:21 pm
פורום: עיון תפילה וחקר פיוט
נושא: אֲתִיַּת עֵת דּוֹדִים כְּגָעָה
תגובות: 1
צפיות: 247

אֲתִיַּת עֵת דּוֹדִים כְּגָעָה

ר' אלעזר הקליר פתח את הפיוט לתפלת העמידה של שבת החודש שחרית, בתיבות אֲתִיַּת עֵת דּוֹדִים כְּגָעָה. יש ממפרשי זמנינו שתירגמו כְּגָעָה = כאשר הגיעה. אני כשלעצמי חשבתי שהוא מלשון צעקה והשמעת קול, דוגמת הָלֹךְ וְגָעוֹ, ודוגמת געו כל העם בבכיה. ופירושו: אֲתִיַּת - כאשר באה עֵת דּוֹדִים - גאולת ישראל כְּ...
על ידי שבענו מטובך
א' אפריל 07, 2019 3:35 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: שיבושים בפתיחת ראשי תיבות
תגובות: 136
צפיות: 13210

Re: שיבושים בפתיחת ראשי תיבות ביערות דבש

ויתכן שכוונתו להרמ"ע מפאנו, ומ"ע היינו מנחם עזריה. (אם כי אינני יודע למה כתב "בעל". ואולי הוא הוספת המדפיס). (וכבר מצינו לבעל החת"ס שיכנה להרמ"ע מפאנו "מנ"ע" בלי תואר "וכמ"ש מנ"ע בעשרה מאמרות"). יש לזכור שתשובות רמ"ע מפאנו נדפסו ...
על ידי שבענו מטובך
א' אפריל 07, 2019 7:32 am
פורום: פסח
נושא: 'שלא חיסר בעולמו דבר' / לא היה 'דבר' מעולם
תגובות: 7
צפיות: 267

Re: 'שלא חיסר בעולמו דבר' / לא היה 'דבר' מעולם

כידוע, זה אחד מ'תיקוני' יצחק סטנוב בספרו 'ויעתר יצחק', [הוא הגבר ש'המציא' ספר 'משלי אסף' כאילו מצא ספר אבוד מן כ"ה ספרי הקודש ....] שינה ממטבע שטבעו חכמים,וממש פליאה לספר על הגרי"ז כאילו הצדיק את נוסחתו [וכן שובה אלינו בהמון רחמיך ועוד] התיקון כלום/דבר, הוא מתיקוני ר' זלמן הענא, ראה כאן ו...
על ידי שבענו מטובך
א' אפריל 07, 2019 7:17 am
פורום: מקרא ותרגום
נושא: זאת תורת הילדת
תגובות: 5
צפיות: 353

Re: זאת תורת הילדת

אראל כתב:יש ע"ז תורה מפורסמת משמיה דהרה"ק מהר"ש מבעלזא זי"ע

הדברים ידועים. ואעלהו כאן למי שלא ידוע לו:
מהרש.JPG
מהרש.JPG (150.52 KiB) נצפה 312 פעמים
על ידי שבענו מטובך
א' אפריל 07, 2019 6:57 am
פורום: פסח
נושא: בל ייראה
תגובות: 3
צפיות: 141

Re: בל ייראה

על 'בל ימצא' לחוד יכולים לעבור, באופן שהחמץ טמון.
על ידי שבענו מטובך
א' אפריל 07, 2019 6:53 am
פורום: משפחות סופרים
נושא: רבי יואל מאסקאוויטש זצוק״ל משאץ-מאנטריאל
תגובות: 20
צפיות: 2379

Re: רבי יואל מאסקאוויטש זצוק״ל משאץ-מאנטריאל

ושא_נס כתב:רבי יואל מוסקוביץ, נשוא האשכול, נפטר לכאורה בשנת תש"ם. מתי הוא נולד?
ייש"כ

י' אלפסי (החסידות מדור לדור עמ' 113) מביא שנולד ח' אלול תרס"ז.
על ידי שבענו מטובך
ד' אפריל 03, 2019 12:03 am
פורום: עזר אחים
נושא: מהדורות בש"ס עוז והדר ובש"ס מתיבתא
תגובות: 3
צפיות: 123

Re: מהדורות בש"ס עוז והדר ובש"ס מתיבתא

בש"ס עוז והדר כתוב בדף השער: תשס"ו, תשע"ב, תשע"ו וכו'.
במתיבתא איני יודע.
על ידי שבענו מטובך
ג' אפריל 02, 2019 8:40 pm
פורום: בית המדרש
נושא: שם “eve” בכתובה
תגובות: 18
צפיות: 357

Re: שם “eve” בכתובה

לר' בברכה המשולשת, בעצם יתכן שמדובר באשה ספרדיה, שכן הרש"ד לא גילה לנו מוצאה.
אלא שאני כתבתי על הצד שהיא אשכנזית.
על ידי שבענו מטובך
ג' אפריל 02, 2019 8:20 pm
פורום: בית המדרש
נושא: שם “eve” בכתובה
תגובות: 18
צפיות: 357

Re: שם “eve” בכתובה

זה לא רלוונטי בהגיית האשכנזים. שום פוסק אשכנזי לא היה אומר לכתוב 'ביקטור'...
על ידי שבענו מטובך
ג' אפריל 02, 2019 8:16 pm
פורום: בית המדרש
נושא: שם “eve” בכתובה
תגובות: 18
צפיות: 357

Re: שם “eve” בכתובה

בכתובה זה ודאי לא כל כך חמור כבגט.
אבל לדידי מספקא לי האם ניתן לכתוב סתם 'איב', מכיון שאנשים הנקראים Abe (קיצור של אברהם) כותבים את שמם 'איב' (ולפעמים 'אייב').

בטוח אני שהפוסקים האשכנזיים היו בוחרים ב'איוו', ולא ב'איב'. וראיה מ'עווא' ושאר השמות הדומות, שלא הציעו לכתוב 'עבא' וכדומה.
על ידי שבענו מטובך
ג' אפריל 02, 2019 7:49 pm
פורום: בית המדרש
נושא: שם “eve” בכתובה
תגובות: 18
צפיות: 357

Re: שם “eve” בכתובה

השם 'חוה' הוא גם כן בלועזית Eve ובכמה שפות Eva.
השם Eve, משמש לעתים כשם הלועזי של חוה, ולעתים קיצורו של Evelyn.
על ידי שבענו מטובך
ג' אפריל 02, 2019 7:35 pm
פורום: בית המדרש
נושא: שם “eve” בכתובה
תגובות: 18
צפיות: 357

Re: שם “eve” בכתובה

אודות שם דומה, Eva, יש תשובה במנחת יצחק ח"ג סי' קכב. ושם ח"ט סי' קמח כתב: "והשם EVA אם קורין בסגול, צריכין לכתוב עווא". אבל שני השמות, גם Eve וגם Eva נקראים בחירק, לא בסגול, עכ"פ בימינו ובמקומינו (ארה"ב). ונדמה לי שהשם Eve הוא קיצורו של Evelyn. על שם זה ראה שו"ת בי...
על ידי שבענו מטובך
ו' מרץ 29, 2019 8:05 pm
פורום: אספקלריא
נושא: תרומת רחם לאחר שקיים פריה ורביה
תגובות: 4
צפיות: 424

Re: תרומת רחם לאחר שקיים פריה ורביה

בנוגע לכל השאלות הנ"ל, חפש באוצה"ח "השתלת רחם" ותמצא מענה.
על ידי שבענו מטובך
ו' מרץ 29, 2019 5:24 am
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: הרב "תנא" בעל משנה למלך - מדוע המשנה למלך מכונה "תנא"
תגובות: 15
צפיות: 684

Re: הרב "תנא" בעל משנה למלך - מדוע המשנה למלך מכונה "תנא"

אני חשבתי שיש לזה שייכות עם מה שר' יעקב כולי הציב לו בראש ספר פרשת דרכים "עשרה תנאים", דהיינו עשרה קטעים הפותחים ב'תנא' ומסיימים ב'יהודה'.
על ידי שבענו מטובך
ה' מרץ 28, 2019 3:47 am
פורום: פסח
נושא: הלכות ספירת העומר - בן איש חי?
תגובות: 3
צפיות: 221

Re: הלכות ספירת העומר - בן איש חי?

יש ממנו הלכות ועניני ספירת העומר באוצרות חיים. אריכות נפלאה כדרכו.
על ידי שבענו מטובך
ה' מרץ 28, 2019 12:30 am
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: ◆ חיפוש מקור ◆
תגובות: 2083
צפיות: 132465

Re: ◆ חיפוש מקור ◆

רבינו בעל מנחת אלעזר כותב בספרו דברי תורה: "וכהנה מצינו כמה פעמים בדברי חז"ל שדברו משבח אביהם והתנהגותיהם " האם יש מי שיכול לציין מקורות? לשם התחלה: ברכות יג ב: "אמר ליה רב יוסף לרב יוסף בריה דרבה: אבוך היכי הוה עביד? אמר ליה: בפסוקא קמא הוה קא מצער נפשיה, טפי לא הוה מצער נפשיה&...
על ידי שבענו מטובך
ד' מרץ 27, 2019 9:44 pm
פורום: לשכת הסופרים
נושא: ההדרה משותפת של ספר שדי חמד, לרבי חיים חזקיהו מדיני זלה"ה
תגובות: 47
צפיות: 1725

Re: ההדרה משותפת של ספר שדי חמד, לרבי חיים חזקיהו מדיני זלה"ה

אברהם בן ארוש כתב:ככל הנראה הוא לא מעוניין שידפיסו את תורתו של החח"מ, וכיון שאין לי צורך באישורו מה יועיל לי לשוחח עימו?

אטו ברשיעי עסקינן? סתם עכברא דשכיב אדינרי?
על ידי שבענו מטובך
ב' מרץ 25, 2019 4:11 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: טרייף - לא כשר
תגובות: 8
צפיות: 447

Re: טרייף - לא כשר

בדברי זכרון, אמשטרדם תס"ה, חלק ב דף ח ע"ב, מובא (באמצע דבריו, לפי דרכו שם בדרך המוסר):
במאי דמחזקינן לטריפה, אין פירושו טריפה ממש... כי אם הלשון טרופה ונתונה באילפס, ור"ל שאינו שלם מכל צד...
על ידי שבענו מטובך
ב' מרץ 25, 2019 3:01 am
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: ◆ חיפוש מקור ◆
תגובות: 2083
צפיות: 132465

Re: לימוד ר"ן על מסכת נדרים מחיית עמלק

"אין דבר יותר ישר בעולם מר"ן על נדרים" ??
על ידי שבענו מטובך
א' מרץ 24, 2019 6:28 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: ◆ היכן אפשר לקנות/לקבל פדפ/לראות ספר ... ◆
תגובות: 512
צפיות: 49621

Re: ◆ היכן אפשר לקנות/לקבל פדפ/לראות ספר ... ◆

אני צריך לראות את זוהר חדש דפוס ליוורנו תרכ"ו. היש למישהו?

עבור לחיפוש מתקדם