החיפוש הניב 285 תוצאות

עבור לחיפוש מתקדם

על ידי שבענו מטובך
ד' אוקטובר 17, 2018 8:09 am
פורום: משפחות סופרים
נושא: משה רעיא מהימנא - מרן החת"ס זי"ע
תגובות: 19
צפיות: 1721

Re: תמונת מרן החתם סופר

כאן יש תמונות אחדות.
על ידי שבענו מטובך
ג' אוקטובר 16, 2018 6:52 am
פורום: בית המדרש
נושא: מדוע לא ערך רבי עקיבא עצרת תפלה וזעקה לבנו הגוסס?
תגובות: 10
צפיות: 168

Re: מדוע לא ערך רבי עקיבא עצרת תפלה וזעקה לבנו הגוסס?

בברכות סא ע"ב: בשעה שהוציאו את רבי עקיבא להריגה זמן קריאת שמע היה , והיו סורקים את בשרו במסרקות של ברזל, והיה מקבל עליו עול מלכות שמים . אמרו לו תלמידיו: רבינו, עד כאן? אמר להם: כל ימי הייתי מצטער על פסוק זה בכל נפשך - אפילו נוטל את נשמתך, אמרתי: מתי יבא לידי ואקיימנו, ועכשיו שבא לידי לא אקיימנ...
על ידי שבענו מטובך
ד' אוקטובר 10, 2018 10:05 pm
פורום: בית התלמוד
נושא: "רבנן דקיסרי, ואמרי לה דייני דקיסרי" - מה זה משנה בין כה נעלם זכרם?
תגובות: 7
צפיות: 256

Re: "רבנן דקיסרי, ואמרי לה דייני דקיסרי" - מה זה משנה בין כה נעלם זכרם?

ר' ברי-ושמא: דבריך מקבלים הבנה יתירה, לפי ביאורו של ר' קאצ'קלה דעיל.
ר' שייף נפיק: גם רבנן דקיסרי וגם דייני דקיסרי הם חכמי א"י (שאלת פותח האשכול היתה: מאי נפקא לן מינה האם נקראו 'רבנן דקיסרי' או 'דייני דקיסרי'?).
על ידי שבענו מטובך
ד' אוקטובר 10, 2018 7:16 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: 'מוטות' המרכבה, מה הן?
תגובות: 9
צפיות: 262

Re: 'מוטות' המרכבה, מה הן?

לסקרנים המתעצלים לפתוח את הספר. הנה הקטע:
ערוגת הבשם.JPG
ערוגת הבשם.JPG (280.99 KiB) נצפה 239 פעמים
על ידי שבענו מטובך
ד' אוקטובר 10, 2018 7:12 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: 'מוטות' המרכבה, מה הן?
תגובות: 9
צפיות: 262

Re: 'מוטות' המרכבה, מה הן?

ערוה"ב חלק א עמ' 16.
על ידי שבענו מטובך
ג' אוקטובר 09, 2018 9:25 am
פורום: בית המדרש
נושא: מחפש דף הדגמה על מקום הנחת תפילין
תגובות: 5
צפיות: 177

Re: מחפש דף הדגמה על מקום הנחת תפילין

בשער הציורים של ר"ד פעלדמאן (צילומו נמצא במשנ"ב מהדורת בלום סוף ח"א, ישנו באוצר) יש תמונה זו:
שער הציורים.JPG
שער הציורים.JPG (89.1 KiB) נצפה 158 פעמים
על ידי שבענו מטובך
ב' אוקטובר 08, 2018 4:30 pm
פורום: בית התלמוד
נושא: גאוני עולם "משער האשפות שבירושלים" מי הם? - עדויות פ"א מ"ג
תגובות: 4
צפיות: 228

Re: גאוני עולם "משער האשפות שבירושלים" מי הם? - עדויות פ"א מ"ג

בספר יוחסין מובא: גרדיים. בעדויות, שני גרדיים שבאו משער האשפות והעידו בשלשה לוגין מים שאובים שפוסלין המקוה משם שמעיה ואבטליון, וקבלו חכמים את דבריהם יותר מהלל ושמאי. ואלו החכמים לא נתפרשו שמותם , אבל בא להודיע כתר התורה על הכל, שהם היו שוכנים במקום הפחות שבירושלם שער האשפות והם מאומנות גרועה שהוא או...
על ידי שבענו מטובך
ב' אוקטובר 08, 2018 4:14 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: הבל. משמעות שמו, זמן קריאתו, מי נתן לו שם זה, ניקוד התיבה.
תגובות: 16
צפיות: 421

Re: הבל. משמעות שמו, זמן קריאתו, מי נתן לו שם זה, ניקוד התיבה.

קין הבן הראשון קראה לו אמו שם, כמו שמצינו בלאה ורחל, ולא מצינו בהבל שקראוהו אביו ואמו בשם. אולי לא היה חשוב בעיניהם מאומה, כי ידעו שלא יתקיים ולא יעשה פרי. ועל כן נקרא הבל, כי להבל דמה (תהלים קמד, ד) בהבל בא וגו' (קהלת ו, ד). לא כן קין, שהיה קנין חשוב בעיניהם, שהעמיד תולדות. יש מקור לדברי כבודו? וד...
על ידי שבענו מטובך
ב' אוקטובר 08, 2018 3:54 pm
פורום: דקדוק ומסורה
נושא: המספר 65
תגובות: 4
צפיות: 234

Re: המספר 65

בספר שנות חיים לר' חיים ברודא:
שנות חיים.JPG
שנות חיים.JPG (82.14 KiB) נצפה 194 פעמים
על ידי שבענו מטובך
א' אוקטובר 07, 2018 7:54 am
פורום: בית המדרש
נושא: לשון הרע לספר עם אשתו מותר
תגובות: 29
צפיות: 1932

Re: לשון הרע לספר עם אשתו מותר

בשבת נתקלתי בקטע המצורף בקובץ מהספר מאורות יצחק (חש"מ) תחת הכותרת שמא יראה בה דבר מגונה וכותב שמזה יש ללמוד שיש לאיש ולאשה להעלים דבר מגונה שבהם אחד מהשני... דצריך לדעת אם יהי' בזה איסור לה"ר. הלום ראיתי אשכול זה ואני מצרף קובץ שליקטתי בענין דיבור לשון הרע בין איש לאשתו. בתחילה מובא הקטע ...
על ידי שבענו מטובך
א' אוקטובר 07, 2018 7:33 am
פורום: עיון תפילה וחקר פיוט
נושא: ירידת גשמים לפני המבול - פיוט לתפלת טל
תגובות: 2
צפיות: 154

Re: ירידת גשמים לפני המבול - פיוט לתפלת טל

כעת מצאתי בבראשית רבה פרשה יג:
נהר בבבל ושמו תוויי, ולמה קורין אותו תוויי? שהוא חוזר ומשקה אחת לארבעים שנה. וכך היתה הארץ שותה מתחלה, דכתיב: ואד יעלה מן הארץ. וחזר בו הקדוש ברוך הוא שלא תהא הארץ שותה אלא מלמעלן.
על ידי שבענו מטובך
א' אוקטובר 07, 2018 7:20 am
פורום: עיון תפילה וחקר פיוט
נושא: ירידת גשמים לפני המבול - פיוט לתפלת טל
תגובות: 2
צפיות: 154

Re: ירידת גשמים לפני המבול - פיוט לתפלת טל

בזכרוני שיש לזה כמה מקורות בחז"ל. כעת זכור לי מקור אחד.
בתנחומא (בובר) בראשית סי' מ: "...שהיו זורעים שנה אחת, והיה עושה תבואה לארבעים שנה". [אלא שלא מפורש כאן מענין הגשם].
על ידי שבענו מטובך
ד' אוקטובר 03, 2018 7:38 am
פורום: עיון תפילה וחקר פיוט
נושא: "לתמכו ברוח נשברה" - איך נתמכים ברוח נשברה?
תגובות: 10
צפיות: 390

Re: "לתמכו ברוח נשברה" - איך נתמכים ברוח נשברה?

הרב אוצה"ח, תוך כדי כתיבתך, מצאתי את המחזור רב פנינים ועדכנתי את תגובתי הקודמת.
ועדיין צריך עיון אם הסגנון "לתומכו ברוח נשברה" עולה יפה באופן זה.
על ידי שבענו מטובך
ד' אוקטובר 03, 2018 7:31 am
פורום: עיון תפילה וחקר פיוט
נושא: "לתמכו ברוח נשברה" - איך נתמכים ברוח נשברה?
תגובות: 10
צפיות: 390

Re: "לתמכו ברוח נשברה" - איך נתמכים ברוח נשברה?

במחזור רב פנינים מובא (באידיש) שהכוונה היא "לתומכו בעת שרוחו נשברה".
והאדר"ת כתב לתקן את הנוסח שלנו:

תפלת דוד.JPG
תפלת דוד.JPG (47.95 KiB) נצפה 298 פעמים
על ידי שבענו מטובך
ד' אוקטובר 03, 2018 5:28 am
פורום: סוכות ושמנ"ע
נושא: מכירת ההקפות והמצוות בליל שני
תגובות: 10
צפיות: 226

Re: מכירת ההקפות והמצוות בליל שני

לשם התחלה ראה מנהגים דק"ק וורמיישא סי' קפו הערה 1 (חלק א עמ' ריט-רכ).
וראה עוד שם סי' יח (עמ' כג):
001.JPG
001.JPG (71.15 KiB) נצפה 219 פעמים
על ידי שבענו מטובך
ד' אוקטובר 03, 2018 4:19 am
פורום: עזר אחים
נושא: חיפוש האלבום "לאמיר פארן"
תגובות: 1
צפיות: 180

Re: חיפוש האלבום "לאמיר פארן"

שלחתי באישי.
על ידי שבענו מטובך
א' ספטמבר 30, 2018 4:03 pm
פורום: משפחות סופרים
נושא: זיהוי רבנים שבתמונה
תגובות: 7344
צפיות: 677888

Re: זיהוי רבנים שבתמונה

"שולפירן" - לווי לבית הכנסת.
על ידי שבענו מטובך
א' ספטמבר 30, 2018 7:27 am
פורום: בית המדרש
נושא: מי שבירך לגוי
תגובות: 25
צפיות: 503

Re: מי שבירך לגוי

דיבר מזה בערוגת הבשם או"ח סי' לג.
על ידי שבענו מטובך
א' ספטמבר 30, 2018 4:44 am
פורום: עיון תפילה וחקר פיוט
נושא: נוסח הפיוט "אתה כוננת"
תגובות: 2
צפיות: 192

Re: נוסח הפיוט "אתה כוננת"

ראה מקדש דוד סוס"י כד:
00.JPG
00.JPG (79.45 KiB) נצפה 169 פעמים

ובשער הקרבן (מכון תורת הקרבנות):
01.JPG
01.JPG (87.13 KiB) נצפה 169 פעמים
על ידי שבענו מטובך
ה' ספטמבר 27, 2018 4:13 pm
פורום: סוכות ושמנ"ע
נושא: קריאת אותה הפטרה פעמיים
תגובות: 1
צפיות: 58

Re: קריאת אותה הפטרה פעמיים

בפסקי תשובות סי' רפב דיבר מזה, אלא שלא ציין מקור ברור לדבריו.

פסקי תשובות.JPG
פסקי תשובות.JPG (94.64 KiB) נצפה 50 פעמים
על ידי שבענו מטובך
ד' ספטמבר 26, 2018 11:43 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: ניגוני הלויים בבית המקדש
תגובות: 50
צפיות: 2012

Re: ניגוני הלויים בבית המקדש

פלא בעיני שמתייחסים כאן לסיפורי חב"ד כמקור היסטורי. בעיני הרבה יותר פלא הוא הצורך הכפייתי של אנשים מסויימים להביע זלזול כל אימת שמובאת מסורת חב"דית כלשהי. אינני מאותם אנשים מסוימים. אין לי צורך ולא כפייה לזלזל. אבל מי שהאמת ההיסטורית נר לרגליו, יודע שיש להתיחס לסיפורים כמו הנ"ל כאילו...
על ידי שבענו מטובך
ד' ספטמבר 26, 2018 4:45 pm
פורום: ימות עולם
נושא: השמועה על בוא המשיח בשנת תרמ"ב
תגובות: 7
צפיות: 257

Re: השמועה על בוא המשיח בשנת תרמ"ב

בקישור הנ"ל צויין למסעות ארץ ישראל של א' יערי. אולי יעזור לך הציון המדויק: עמ' 644-649.
על ידי שבענו מטובך
ד' ספטמבר 26, 2018 4:37 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: ניגוני הלויים בבית המקדש
תגובות: 50
צפיות: 2012

Re: ניגוני הלויים בבית המקדש

פלא בעיני שמתייחסים כאן לסיפורי חב"ד כמקור היסטורי.
על ידי שבענו מטובך
ד' ספטמבר 26, 2018 4:23 pm
פורום: בית התלמוד
נושא: וחכמים אומרים - מי הם?
תגובות: 4
צפיות: 273

Re: וחכמים אומרים - מי הם?

ייש"כ ר' הגהמ.
הנני נוטה לקבל את דבריך.

כשחיפשתי באוצר בענין הנ"ל, מצאתי לרש"ח אבינר שפירש כך (בביאורו להקדמת פיהמ"ש לרמב"ם):
אבינר.JPG
אבינר.JPG (75.89 KiB) נצפה 177 פעמים

אבל כאמור, יותר נראה לפרש כדברי ר' הגהמ.
על ידי שבענו מטובך
ד' ספטמבר 26, 2018 4:32 am
פורום: דקדוק ומסורה
נושא: כתיבת כתב עברי בצורה תקינה
תגובות: 8
צפיות: 850

Re: כתיבת כתב עברי בצורה תקינה

יש מקורות קדומים שהאות 'רבתי' צריכה גם להנשא (עכ"פ מעט) מעל לשורה.
זה לשון המאירי בקרית ספר:
תלויות הם שהאות גדולה וארוכה יוצאה מקו שאר האותיות למעלה ולמטה כוא"ו דגחון.

וראו במצורף.
נחפה בכסף.PDF
(372.41 KiB) הורד 26 פעמים
על ידי שבענו מטובך
ד' ספטמבר 26, 2018 4:11 am
פורום: אלול וימים נוראים
נושא: וכל מאמינים. למה נכפל כל יכול
תגובות: 4
צפיות: 211

Re: וכל מאמינים. למה נכפל כל יכול

על פיסוקו של 'האוחז - וכל מאמינים', ראו המאמר המצורף.
לויפר.pdf
(500.78 KiB) הורד 10 פעמים
על ידי שבענו מטובך
ד' ספטמבר 26, 2018 3:25 am
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: השם בן ציון
תגובות: 5
צפיות: 418

Re: השם בן ציון

ייש"כ למסייעים.
מדברי החיד"א שהובאו לעיל, נראה שספק היה אצלו ז"ל בשם 'בן ציון', האם השם במקורו הוא 'בן ציון' או מדובר באיש ששם אביו 'ציון', כפי שנסתפקתי בראש האשכול.
ושוב יישר כוחכם. אשמח לקראת כל בירור שהוא בנידון הנזכר.
על ידי שבענו מטובך
א' ספטמבר 23, 2018 5:57 am
פורום: בית התלמוד
נושא: מתעסק בראיית השדים - ביאור דברי רבינו חננאל חגיגה ד'
תגובות: 4
צפיות: 310

Re: מתעסק בראיית השדים - ביאור דברי רבינו חננאל

ייש"כ.
מדבריך אני מבין שרבינו חננאל התכוון למהלך המובא בתשובות הגאונים הנ"ל. אבל נמצא שהעיקר חסר בדברי רבינו חננאל.
על ידי שבענו מטובך
א' ספטמבר 23, 2018 5:28 am
פורום: דקדוק ומסורה
נושא: כמה שנאמר - כמו שכתוב
תגובות: 3
צפיות: 275

Re: כמה שנאמר - כמו שכתוב

'כמו' היא לשון מקראי.
'כמה' חושבני שהיא קיצור של "כמו [=כף הדמיון] מה".
על ידי שבענו מטובך
ו' ספטמבר 21, 2018 8:49 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: השם בן ציון
תגובות: 5
צפיות: 418

השם בן ציון

במשנה עדיות פ"ח מ"ז מוזכר 'בן ציון': משפחת בית צריפה היתה בעבר הירדן ורחקה בן ציון בזרוע, ועוד אחרת היתה שם וקרבה בן ציון בזרוע. בימינו יש אנשים ששמם 'ציון', ויש שנקראים 'בן ציון'. שאלתי היא, האם 'בן ציון' המוזכר ע"י חז"ל היה איש ששמו 'בן ציון' ושם אביו לא ידוע לנו? או שם אביו הי...
על ידי שבענו מטובך
ו' ספטמבר 21, 2018 4:14 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: השאילתות מביא את הויקרא רבה
תגובות: 5
צפיות: 217

Re: השאילות וויקרא רבה

סתם פשוט: כתבת שהשאילתות מביא את הויקרא רבה, אז שיערתי שבמבואו של מ' מרגליות יש התיחסות לזה. פתחתי את המבוא שלו ומצאתי שם 'מפורש' כתוב שרב אחאי גאון מביא 'אגדה שלויקרא'. כעבור רגע חזרתי וקראתי את דבריו במתינות, והבנתי שטעיתי בדבריו. אז הבנתי שכשם שאני טעיתי בדבריו בעליל, כך ודאי טעו גם אחרים, אלא שמ...
על ידי שבענו מטובך
ו' ספטמבר 21, 2018 4:07 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: השאילתות מביא את הויקרא רבה
תגובות: 5
צפיות: 217

Re: השאילות וויקרא רבה

בפרשת בראשית שאילתא א: ועוד, כך היה מנהגו של הלל הזקן במעלי שבתא אומר לו אדם להיכן אתה הולך אומ' לו לעשות מצוה ואיזו היא מצוה לבית המרחץ כדי לנקות את הגוף בשביל כבוד שבת. בויק"ר לד ג: גומל נפשו איש חסד, זה הלל הזקן שבשעה שהיה נפטר מתלמידיו היה מהלך והולך עמם אמרו לו תלמידיו ר' להיכן אתה הולך אמ...
על ידי שבענו מטובך
ו' ספטמבר 21, 2018 4:00 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: השאילתות מביא את הויקרא רבה
תגובות: 5
צפיות: 217

Re: השאילות וויקרא רבה

לא, השאילתות אינו מביא 'אגדה שלויקרא'. הוא מביא אמנם מעשה שמקורו בויק"ר, אבל אינו מציינו בשמו.
נראה שהמלקטים טעו בקריאת דברי מ' מרגליות במבואו לויק"ר. הוא כתב כך:
001.JPG
001.JPG (63.95 KiB) נצפה 209 פעמים

וטעו המלקטים וצירפו את סוף דבריו להתחלתם, וכך יצא להם שרב אחאי גאון הוא זה שמציין ל'אגדה שלויקרא'.
על ידי שבענו מטובך
ו' ספטמבר 21, 2018 7:50 am
פורום: אלול וימים נוראים
נושא: שמע קולנו-אמירת פסוק 'אל תעזבנו ד"א אל תרחק ממנו' חזן וקהל
תגובות: 30
צפיות: 1011

Re: שמע קולנו-אמירת פסוק 'אל תעזבנו ד"א אל תרחק ממנו' חזן וקהל

ת"ח אחד העיר לי למה ברוב הקהילות אומרים את הפסוק "יהיו לרצון אמרי פינו" בלחש ולא בקול רם חזן וקהל כבשאר הפסוקים בשמע קולנו. ראיתי בזה שתי תשובות: א. פסוק הכתוב בלשון יחיד אין מכנים אותו לרבים, וכיון שבפסוק נאמר 'יהיו לרצון אמרי פי והגיון לבי... וגואלי' אין לאומרו בלשון רבים בקול רם (...
על ידי שבענו מטובך
ה' ספטמבר 20, 2018 11:39 pm
פורום: עיון תפילה וחקר פיוט
נושא: 'ותערב': איך מנקדים?
תגובות: 6
צפיות: 363

Re: 'ותערב': איך מנקדים?

אשר177 כתב:בכל מקרה אמירתה במוסף יו"ט היא טעות.

הברכה היא ברכה ארצישראלית, ונכנס לנוסח התפילה שלנו כחלק מברכת כהנים שהיה נהוג לאומרה ררק במוסף של יו"ט. ובכל מקרה בימינו כשנוהגים לומר ברכת כהנים בכל יום אין טעם לשנות את הברכה במוסף של יו"ט.

כבר נגעו בזה באשכול זה.
על ידי שבענו מטובך
ה' ספטמבר 20, 2018 11:29 pm
פורום: אלול וימים נוראים
נושא: תפילת כהן גדול בקודש הקדשים
תגובות: 4
צפיות: 184

Re: תפילת כהן גדול בקודש הקדשים

משולש כתב:נו, ואתה חושב שרבינו משולם לא שם לב מה הוא אומר?

על זה ציינתי לברוך שאמר וחוקות עולם, המיישבים את דברי ר' משלם.
על ידי שבענו מטובך
ה' ספטמבר 20, 2018 10:43 pm
פורום: אלול וימים נוראים
נושא: תפילת כהן גדול בקודש הקדשים
תגובות: 4
צפיות: 184

Re: תפילת כהן גדול בקודש הקדשים

קושייתך היא לפי סדר העבודה 'אמיץ כח'. אבל בסדר העבודה של 'אתה כוננת' מובא 'וכך היתה תפלתו של כהן גדול' - כשהוא 'סמוך לפרוכת', ולא מוזכר בה ענין של גלות וגאולה אלא אדרבה 'ולא יעדי עביד שולטן מדבית יהודה'. שוב, בסוף סדר העבודה, מובא שם: 'ובכן כמו ששמעת תפלת כהן גדול בהיכל, כמו כן מפינו תשמע ותושיע'. ו...

עבור לחיפוש מתקדם