מפרשי האוצר
חיפוש גוגל בפורום:

החיפוש הניב 711 תוצאות

עבור לחיפוש מתקדם

על ידי שבענו מטובך
ו' פברואר 28, 2020 8:27 am
פורום: בית המדרש
נושא: "כל כלי שרת מלא וגדוש"
תגובות: 1
צפיות: 36

Re: "כל כלי שרת מלא וגדוש"

אולי זה קשור לכאן

במנחות פז סע"א: "מלמד ששתי עשרונות היו במקדש, אחד גדוש ואחד מחוק, גדוש - שבו היה מודד לכל המנחות, מחוק - שבו היה מודד לחביתי כהן גדול. וחכמים אומרים: לא היה שם אלא עשרון אחד".
על ידי שבענו מטובך
ו' פברואר 21, 2020 3:22 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: מרעיד הנביאים
תגובות: 22
צפיות: 943

Re: מרעיד הנביאים

לא לגמרי פענחתי את המילה אחרי "דיאוש". לפי מה שראיתי בהמשך הטקסט יתכן שזה 'דל"מ' או משהו דומה. עכ"פ יתכן שהמילה 'אמ"ו' שבאה אח"ז אין כוונתה ר"ת 'אדוננו מורנו ורבנו / אבי מורי ורבי' (גם מוזר שלא כתוב שם מ' השימוש או איזו מילת שייכות: מאמ"ו, מפי אמ"ו, מכת&...
על ידי שבענו מטובך
ו' פברואר 21, 2020 8:54 am
פורום: מנא הני מילי?
נושא: חיפוש דוגמאות מחז"ל למי שילדו בגיל מאוחר מאוד
תגובות: 7
צפיות: 631

Re: חיפוש דוגמאות מחז"ל למי שילדו בגיל מאוחר מאוד

זכורני במעומעם שאחד מן התנאים ז(ר' ישמעאל?) נשא אישה בזקנותו והוליד ממנה. כיון שהזכרת את ר' ישמעאל נזכרתי מזה. במדרש עשרה הרוגי מלכות: אמרו עליו על ר' ישמעאל כהן גדול שהיה משבעה יפים שהיו בעולם והיו פניו דומה למלאך ה' צבאות. כיון שכלו רוב ימיו של ר' יוסי אביו א"ל אשתו, אדוני אישי מה זה שאני רו...
על ידי שבענו מטובך
ו' פברואר 21, 2020 8:42 am
פורום: מנא הני מילי?
נושא: חיפוש דוגמאות מחז"ל למי שילדו בגיל מאוחר מאוד
תגובות: 7
צפיות: 631

Re: חיפוש דוגמאות מחז"ל למי שילדו בגיל מאוחר מאוד

בענין ספר האשכול נחל אשכול ור' יוחנן שהוליד בן בזקנותו, ראה ניצוצי אור שבת קיא ע"א. והכוונה לספר האשכול בהלכות שחיטה עמ' 9 ונחל אשכול שם הע' יט.
על ידי שבענו מטובך
ו' פברואר 21, 2020 7:03 am
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: מרעיד הנביאים
תגובות: 22
צפיות: 943

Re: מרעיד הנביאים

לגבי תיבת 'מרעיד' כמעט ואינני רואה מקום ספק. אחרי השוואת כל האותיות שבתיבה זו, כל אות בפני עצמה, אל שאר האותיות שבעמודים המצורפים הנ"ל, כמעט ברורה הקריאה 'מרעיד'. אבל את 'הנביאים' לא חזיתי. האות א' אינה מתאימה לשאר האל'פין, לא בעמ' הראשון ולא בעמ' השני. אני הייתי מעדיף לקרוא 'הנבונים'. השווה 'ל...
על ידי שבענו מטובך
ו' פברואר 21, 2020 6:50 am
פורום: מקרא ותרגום
נושא: ושמחת 'בחגך' - חג או חגים?
תגובות: 6
צפיות: 305

Re: ושמחת 'בחגך' - חג או חגים?

יישר כוחך ר' יאיר.
על ידי שבענו מטובך
ד' פברואר 19, 2020 7:09 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: ◆ בספר... מזכיר את ספר..., מי יודע במה מדובר? ◆
תגובות: 1101
צפיות: 94816

Re: ◆ בספר... מזכיר את ספר..., מי יודע במה מדובר? ◆

על הסוגיא בחולין קא, א, כותב בעל פרי מגדים (בקונטרס אחרון שנספח לספר אביו 'ברכת יוסף ואליהו רבא'): ראיתי בריטב"א ז"ל על מסכת חולין שכתב וזה לשונו מאי פריך מאן חכמים לימא ר' יהודה היא דסתם בר פלוגתא דר' מאיר ר' יהודא היא בריטב"א שלפנינו לא נמצא קושיא זו. האם מישהו יודע במה דברים אמורי...
על ידי שבענו מטובך
ד' פברואר 19, 2020 7:08 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: ◆ בספר... מזכיר את ספר..., מי יודע במה מדובר? ◆
תגובות: 1101
צפיות: 94816

Re: ◆ בספר... מזכיר את ספר..., מי יודע במה מדובר? ◆

יוסף חיים אוהב ציון כתב:בספר ח"ח עה"ת מזכיר ספר מים חיים מיהו? והאם ישנו באוצר?

אולי הכוונה לבאר מים חיים שבתוך ספר ח"ח
על ידי שבענו מטובך
ד' פברואר 19, 2020 7:05 pm
פורום: מקרא ותרגום
נושא: ושמחת 'בחגך' - חג או חגים?
תגובות: 6
צפיות: 305

Re: ושמחת 'בחגך' - חג או חגים?

ייש"כ.
לפי משפט הלשון, האם יתכן שכתוב 'בחגך' בלי י', ופירושה יהיה כמו 'בחגיך'?
על ידי שבענו מטובך
ד' פברואר 19, 2020 6:40 pm
פורום: בית המדרש
נושא: מי אמר את המשפט הזה?
תגובות: 13
צפיות: 300

Re: מי אמר את המשפט הזה?

האם נכון להסתייע מדברי המאירי בתמיד, שאין אלו דברי הממונה? זה לשונו: וכשהיו יודעים שהגיע זמן השחיטה, היה הממונה אומר להם: צאו והביאו טלה מלשכת הטלאים. ואמר על אותה הלשכה, שהיתה במקצוע צפונית מערבית, וארבע לשכות היו שם: לשכה הטלאים ולשכת החותמות ולשכת בית המוקד ולשכה שעושין בה לחם הפנים וכל הבית בכלל...
על ידי שבענו מטובך
ד' פברואר 19, 2020 4:01 pm
פורום: מקרא ותרגום
נושא: ושמחת 'בחגך' - חג או חגים?
תגובות: 6
צפיות: 305

ושמחת 'בחגך' - חג או חגים?

כתב הרמב"ם בהלכות יו"ט ו יז: " שבעת ימי הפסח ושמונת ימי החג עם שאר ימים טובים כולם אסורים בהספד ותענית, וחייב אדם להיות בהן שמח וטוב לב הוא ובניו ואשתו ובני ביתו וכל הנלוים עליו שנאמר ושמחת בחגך וגו' ". האם לפי פירושו הפשוט של המקרא, מלת 'בחגך' היא לשון יחיד 'בחג שלך' - סוכות, או...
על ידי שבענו מטובך
ג' פברואר 18, 2020 5:39 pm
פורום: מנא הני מילי?
נושא: הגהות רבי אברהם ליב רוזן לש"ס
תגובות: 2
צפיות: 208

Re: הגהות רבי אברהם ליב רוזן לש"ס

ייש"כ. לזה התכוונתי.
על ידי שבענו מטובך
ג' פברואר 18, 2020 4:13 pm
פורום: מנא הני מילי?
נושא: הגהות רבי אברהם ליב רוזן לש"ס
תגובות: 2
צפיות: 208

הגהות רבי אברהם ליב רוזן לש"ס

באיזה קובץ נדפסו (בהמשכים) הערותיו לש"ס של בעל שו"ת איתן אריה?
על ידי שבענו מטובך
ג' פברואר 18, 2020 9:15 am
פורום: מקרא ותרגום
נושא: להיכן נעלם יום כיפור בימי עזרא ונחמיה?
תגובות: 26
צפיות: 573

Re: להיכן נעלם יום כיפור בימי עזרא ונחמיה?

במשך חכמה מובא (בערך כך), שכל זמן שהיתה נבואה בישראל, לא עשו עסק גדול מיוה"כ. צמו ולא הלכו לעבודה. עיקר מצות היום היתה על הכהן הגדול בלבד. ולפי שהיו נביאים מצויים, לא באו ההמונים לראות בעבודת הכהן הגדול, כיון שלא היה חידוש בעיניהם כל המדרגות הנעלות של הכה"ג. אבל משפסקו הנביאים, באו לראות ב...
על ידי שבענו מטובך
ב' פברואר 17, 2020 6:57 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: הערות ותיקונים בס' מר קשישא (לבעל חות יאיר)
תגובות: 50
צפיות: 5199

Re: הערות ותיקונים בס' מר קשישא (לבעל חות יאיר)

תודה רבה מכל הלב. כמי שמשתדל לדייק, אני מעריך מאוד את הדייקנים. במיוחד באשכול זה, שכולו מיוסד על תיקוני טעיות, יש צורך מיוחד בדיוק.
על ידי שבענו מטובך
א' פברואר 16, 2020 4:56 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: הערות ותיקונים בס' מר קשישא (לבעל חות יאיר)
תגובות: 50
צפיות: 5199

Re: הערות ותיקונים בס' מר קשישא (לבעל חות יאיר)

נפלא. אולם הערה קטנה יש לי (ולדידי גדולה היא): מדוע אין מעתיקים את לשון המחבר בדיוקו? המחבר הרי לא ציין "ב"ב דף כז:" עם נקודתיים, גם לא "ב"ב דף כז, ב". מסירים את הגרש והגרשיים, ולפעמים משנים מ- "ע"ב" ל- "ב". וכן לא ייעשה. מכון ירושלים התחיל בקלק...
על ידי שבענו מטובך
א' פברואר 16, 2020 5:46 am
פורום: פורים וארבע פרשיות
נושא: בעל קורא שאינו יוצא המגילה האם יכול להוציא אחרים
תגובות: 24
צפיות: 2364

Re: בעל קורא שאינו יוצא המגילה האם יכול להוציא אחרים

דיוניםבהלכה כתב:שמעתי דבספר גן יצחק בהקדמה מדבר ע"ז
וכן יש תשובה ע"ז מאת הרה"ג רבי ישראל דוד ניישלאס אב"ד ברעזנא
בענין בעל מקריא שלא יצא המגילה אם יכול להוציא אחרים

היכן ניתן לראות את תשובתו של אב"ד ברעזנא?
על ידי שבענו מטובך
א' פברואר 16, 2020 5:46 am
פורום: פורים וארבע פרשיות
נושא: בעל קורא שאינו יוצא המגילה האם יכול להוציא אחרים
תגובות: 24
צפיות: 2364

Re: דילג כמה תיבות בקריאת המגילה ברבים

יישר כוחך.
אכן, ליכא מידי דלא רמיזא באוצר...
על ידי שבענו מטובך
א' פברואר 16, 2020 3:25 am
פורום: פורים וארבע פרשיות
נושא: בעל קורא שאינו יוצא המגילה האם יכול להוציא אחרים
תגובות: 24
צפיות: 2364

דילג כמה תיבות בקריאת המגילה ברבים

שאלה ששמעתי: בעל קורא קרא את המגילה לרבים, והבחינו שדילג כמה תיבות, אלא שמחמת חשיבותו של הבעל קורא לא תיקנו אותו (זה יכול להיות מצוי בבית מדרשו של אדמו"ר כשהוא עצמו הבעל קורא), והשומעים קראו לעצמם בלחש - מתוך מגילה כשרה שלפניהם - את התיבות שהחסיר. השאלה היא: האם יצאו בכך את ידי חובתם, או כיון ש...
על ידי שבענו מטובך
ג' פברואר 11, 2020 7:43 am
פורום: בית המדרש
נושא: גזירה שוה
תגובות: 2
צפיות: 205

Re: גזירה שוה

רשימה (מסתמא אינה שלימה) יש במפתח שבסוף ספרו של ד"ר אריה שווארץ 'הגזרה השוה', קראקא תרנ"ח. לא מצאתיו באוצה"ח ולא בה"ב, אבל הוא סרוק בספרייה הלאומית.
על ידי שבענו מטובך
ד' פברואר 05, 2020 9:56 pm
פורום: משפחות סופרים וימות עולם
נושא: הגאון רבי אייזיק שר זצ"ל
תגובות: 6
צפיות: 871

Re: הגאון רבי אייזיק שר זצ"ל

אולי: בן עטל / עלקא, וכדומה.
האם ידוע מה היה שם אמו?
על ידי שבענו מטובך
ד' פברואר 05, 2020 9:44 pm
פורום: אספקלריא
נושא: קורונה=אבר מן החי, האמנם?
תגובות: 20
צפיות: 2792

Re: קורונה=אבר מן החי, האמנם?

מסתבר שאין פותח האשכול תמה על עצם האמירה, אלא על האנשים הרודפים אחרי החוזים משאות שוא ומדוחים. כל כך שקועים המה בהבליהם, עד שמקבלים כל אמירה מפוקפקת כתורת משה מסיני, גם אם הדברים נוגדים את תורת משה מסיני.
על ידי שבענו מטובך
ד' פברואר 05, 2020 9:37 pm
פורום: בית המדרש
נושא: תפילין בהקרבת מוסף ר"ח
תגובות: 5
צפיות: 262

Re: תפילין בהקרבת מוסף ר"ח

ומה עם הלויים והישראלים שנכחו שם בשעת הקרבת המוסף?
על ידי שבענו מטובך
ד' פברואר 05, 2020 8:11 pm
פורום: בית המדרש
נושא: תפילין בהקרבת מוסף ר"ח
תגובות: 5
צפיות: 262

Re: תפילין בהקרבת מוסף ר"ח

אולי יש לצרף כאן את דברי הלבוש או"ח תכג ד: "נוהגין לחלוץ תפילין כשרוצים להתפלל מוסף, שתפלת מוסף הוא במקום קרבן מוסף, ובעת הקרבת המוסף הוא כמו יום טוב ממש ואין צריך אות ". הלבוש לא כתב כרמ"ע שיש לחלוץ לפני קריאת התורה, אבל הביא את הרעיון שבשעת 'הקרבת המוסף' א"צ את האות של התפ...
על ידי שבענו מטובך
ג' פברואר 04, 2020 5:35 am
פורום: בית התלמוד
נושא: דיונים בנוסח התלמוד הבבלי
תגובות: 70
צפיות: 4937

Re: דיונים בנוסח התלמוד הבבלי

גירסת כתה"י בב"מ שם "ולגינתו", פרט לכת"י אסקוריאל שם נשמטה תיבה זו והשלמה בין השיטין: "ולגינו".
על ידי שבענו מטובך
ב' פברואר 03, 2020 9:56 am
פורום: לשכת הסופרים
נושא: גדול הדור שהוליכו אותו שולל
תגובות: 20
צפיות: 1998

Re: גדול הדור שהוליכו אותו שולל

ידוע הסיפור איך שהוליכו שולל את המהרי"ק נגד את ר' משה קפסאלי (יש טוענים שאין לנו אלא צד אחד של המעשה).
ר' מרדכי שמואל גרונדי (תולדות גדולי ישראל עמ' 266) כתב על תשובות מהרי"ק בענין זה "איני רוצה להעתיקו משום כבוד הרבנים הללו זיע"א".
על ידי שבענו מטובך
א' פברואר 02, 2020 3:23 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: ד"ע
תגובות: 9
צפיות: 678

Re: ד"ע

כדכד כתב:זה לא עונה על מה ששאלתי

אם כן, לא הבנתי, ועדיין אינני מבין, את שאלתך.
על ידי שבענו מטובך
א' פברואר 02, 2020 8:27 am
פורום: מקרא ותרגום
נושא: חשך בים אוקיינוס
תגובות: 2
צפיות: 471

Re: חשך בים אוקיינוס

בספר הברית חלק א מאמר י פרק ז מובא:

ספר הברית.JPG
ספר הברית.JPG (111.69 KiB) נצפה 422 פעמים
על ידי שבענו מטובך
א' פברואר 02, 2020 8:21 am
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: ש"ס ארטסקרול (שוטנשטיין) | תיקונים והערות
תגובות: 37
צפיות: 1958

Re: ש"ס ארטסקרול (שוטנשטיין) | תיקונים והערות

גירסת הנימוק"י: "אמר ר' זירא אנא סמכי ואיתזקי, אמרי ליה במאי איתזקת, אמ' באמטויי אסא לבי מלכא, אמרי ליה התם אגרא בעי למיתב".
על ידי שבענו מטובך
ו' ינואר 31, 2020 8:16 pm
פורום: עיון תפילה וחקר פיוט
נושא: "צור חיינו מגן ישענו אתה הוא לדור ודור נודה לך ונספר תהלתך" כיצד מפסקים?
תגובות: 10
צפיות: 1660

Re: "צור חיינו מגן ישענו אתה הוא לדור ודור נודה לך ונספר תהלתך" כיצד מפסקים?

עיקרי הדברים להלן כלולים כבר בתגובת הרב 'בברכה המשולשת' לעיל. רק לשם חידוד הנקודה. בנוגע ל'אתה הוא לדור ודור', נראה ששתי האפשרויות קיימות בראשונים. בפירוש ר' יהודה בר יקר (עמ' סא): לדור ודור נודה לך, על שם לדור ודור הללויה. נודה לך, על שם צדיקים יודו לשמך. אולם בפירוש ר' דוד אבודרהם (עמ' קג), שכידו...
על ידי שבענו מטובך
ו' ינואר 31, 2020 1:28 am
פורום: לשכת הסופרים
נושא: כת"י בעילום שם
תגובות: 5
צפיות: 1257

Re: כת"י בעילום שם

בכותבו "המליץ כמדרשו וכתרגומו הוא שמו", יתכן שרמז ששמו - או שם משפחתו - היה 'מנשה', מאחר ובמדרש ותרגום יונתן מובא עה"פ 'כי המליץ בינותם' - "מנשה".
על ידי שבענו מטובך
ה' ינואר 30, 2020 6:16 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: ד"ע
תגובות: 9
צפיות: 678

Re: ד"ע

אבל כבר בדפוסים הראשונים של ציוני הרמ"א מופיע הפענוח 'דברי עצמו', ראה לדוגמא שו"ע דפוס קראקא שע"ו או"ח סי' רנא.
על ידי שבענו מטובך
ה' ינואר 30, 2020 9:02 am
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: סבא או סבא רבא במשמעות של הרבה דורות לאחור- עזרה באיתור
תגובות: 20
צפיות: 1614

Re: 'זקיני' - עד כמה?

הרשב"ש קורא לרבנו יונה ולרמב"ן 'זקיני', והוא דור ששי להם כמ"ש בתשובה. וכי"ב נוהג המאירי ב'זקנינו' שלו. אם אינני טועה כן נהג גם מרן החיד"א ביחס לרבי אברהם אזולאי. באשכול שקישרתי, וכן באור ישראל שציינתי, צויינו לדברי החיד"א בחיים שאל ח"א סי' סח. שם פתח את דבריו כך: ...
על ידי שבענו מטובך
ה' ינואר 30, 2020 7:21 am
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: סבא או סבא רבא במשמעות של הרבה דורות לאחור- עזרה באיתור
תגובות: 20
צפיות: 1614

Re: 'זקיני' - עד כמה?

כאן היה אשכול בענין זה. בלי חידושים גדולים.

וראה שו"ת להורות נתן ח"ב סוף סי' קב; קובץ אור ישראל, י, עמ' קפג; שם, יב, עמ' קפד.
על ידי שבענו מטובך
ד' ינואר 15, 2020 6:14 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: ◆ האם והיכן נכתב בפורום על... ◆
תגובות: 780
צפיות: 177793

Re: ◆ האם והיכן נכתב בפורום על... ◆

זכור לי שדיברו כאן פעם על ה'נקודה' וה'קו' שהיה החת"ס רושם בכתב ידו בסוף קטע.
האם והיכן נכתב?
על ידי שבענו מטובך
ב' ינואר 13, 2020 8:25 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: אורו של אדם הראשון וקרן עור פני משה
תגובות: 9
צפיות: 203

Re: אורו של אדם הראשון וקרן עור פני משה

יוסף חיים אוהב ציון כתב:היעב"ץ.

אני יודע. אבל חושבני שאינו ספר מוסמך. יגידו היודעים.
על ידי שבענו מטובך
ב' ינואר 13, 2020 8:22 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: אורו של אדם הראשון וקרן עור פני משה
תגובות: 9
צפיות: 203

Re: אורו של אדם הראשון וקרן עור פני משה

האם זהרי יעבץ הוא מאת היעב"ץ או מאת ביק-שאולי?
על ידי שבענו מטובך
ב' ינואר 13, 2020 7:40 pm
פורום: בית התלמוד
נושא: במתניתא תנא - מה זאת?
תגובות: 7
צפיות: 501

Re: במתניתא תנא - מה זאת?

יישר כוחכם!

עבור לחיפוש מתקדם