החיפוש הניב 355 תוצאות

עבור לחיפוש מתקדם

על ידי שבענו מטובך
ו' דצמבר 14, 2018 4:12 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: דמיון מופלא בין הרמב"ם לזוהר
תגובות: 68
צפיות: 1217

Re: דמיון מופלא בין הרמב"ם לזוהר

ושא_נס כתב:
בן מיכאל כתב:
חפציאלי כתב:האם הרמב"ם ראה את הזהר
ובהגהותיו עין חנוך למדרש רבה...


ההגהות האלו מצויות באיזה מדפוסי הרבות שיש במאגרים? ואם כן היכן?
ייש"כ

ישנו באוצר: מדרש רבה <עין חנוך>
על ידי שבענו מטובך
ה' דצמבר 13, 2018 5:26 am
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: קטעים מקוריים שבטעות מוקפים בסוגריים עגולים או מרובעים
תגובות: 3
צפיות: 93

Re: קטעים מקוריים שבטעות מוקפים בסוגריים עגולים או מרובעים

צריכים לדעת אם הספר נעתק על ידי מעתיק, כהכנה להדפסת הספר.
על צד האפשר יתכן, שהמעתיק השמיט קטע בטעות, ומשהרגיש בשגיאתו השלים את הקטע בגליון. בעת ההדפסה, הכניסו המדפיס בפנים, אבל בסוגריים ושלא במקומו הנכון.
על ידי שבענו מטובך
ד' דצמבר 12, 2018 7:41 pm
פורום: מקרא ותרגום
נושא: באיזה תאריך (פחות או יותר) חיפש אליעזר שידוך ליצחק?
תגובות: 7
צפיות: 90

Re: באיזה תאריך (פחות או יותר) חיפש אליעזר שידוך ליצחק?

לפי חז"ל (מבוסס על המקראות) זה היה בערך בשנת ב' אלפים פ"ח, כשהיה יצחק בן ארבעים שנה.
בשו"ת דברי יציב אה"ע סי' פג רצה להוכיח שזה היה בפסח.
ובידי משה ב"ר פרשה נט מובא (בשם רבי דוד אופנהיים?) שזה היה בסוכות.
על ידי שבענו מטובך
ג' דצמבר 11, 2018 4:07 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: לחזור על תיבות בתפלה לצורך כוונה
תגובות: 22
צפיות: 293

Re: לחזור על תיבות בתפלה לצורך כוונה

על הגרש"ז אויערבאך מסופר:
המאור הגדול.JPG
המאור הגדול.JPG (93.82 KiB) נצפה 241 פעמים
על ידי שבענו מטובך
ג' דצמבר 11, 2018 8:01 am
פורום: בית המדרש
נושא: "משמת ראב"ע פסק העושר מן החכמים" - כיצד ניתן לומר זאת?
תגובות: 6
צפיות: 108

Re: "משמת ראב"ע פסק העושר מן החכמים" - כיצד ניתן לומר זאת?

שמואל דוד כתב:פסק. לא בטל. וחזרה בזמן רבי. כ״כ בספר שדה יצחק.

קדמו בזה הרב נזיר שמשון (שוב ראיתי שהרב שדה יצחק מביאו על שם נזיר שמשון).
על ידי שבענו מטובך
ג' דצמבר 11, 2018 12:43 am
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: ◆ חיפוש מקור ◆
תגובות: 1089
צפיות: 80726

Re: חיתוך לשון

חפציאלי כתב:אז לא חתך רק אמר שיחתכו

אכן. הוא לא חתך.
גם כשבית הדין הרג את הפושע - לא חברי בית הדין הרגו אלא שליח בית הדין, וקוראים את ביצוע פסק הדין על שם 'הסנהדרין' (דוגמא אחת מני רבות: סנהדרין ההורגת אחד בשבוע נקראת חובלנית).

אגב, אולי יעניין אותך הספר 'העונשין אחרי חתימת התלמוד' (מצוי באוצר).
על ידי שבענו מטובך
א' דצמבר 09, 2018 7:25 am
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: ◆ בספר... מזכיר את ספר..., מי יודע במה מדובר? ◆
תגובות: 470
צפיות: 45077

Re: ◆ בספר... מזכיר את ספר..., מי יודע במה מדובר? ◆

בבית נתן (ברכות ח ע"ב) מביא בשם 'ספר אחד' שה'מעשה דרב פפא' המוזכר בפסחים קיב ע"ב אצל צוואת רבינו הקדוש, אינו אלא 'מעשה דר"פ' כלומר 'מעשה דרבי פלוני'. עיי"ש שהוא עצמו לא הסכים לפירוש זה. האם ידוע מי הוא ה'ספר אחד' שהעלה השערה תמוהה זו? בית נתן נדפס תרי"ד, וצריך להיות ספר שחוב...
על ידי שבענו מטובך
ג' דצמבר 04, 2018 9:24 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: ◆ בספר... מזכיר את ספר..., מי יודע במה מדובר? ◆
תגובות: 470
צפיות: 45077

Re: ◆ בספר... מזכיר את ספר..., מי יודע במה מדובר? ◆

שברי לוחות כתב:בילקוט מעם לועז שופטים ו, לח מביא שהמעשה שביקש גדעון מאת ה' בגיזה וטל היה בליל פסח
ובמקורות אות קיט מציין לת"י ור"י הלוי
ת"י הוא כנראה התרגום, אבל לא מצאתיו שם, ומהו ר"י הלוי

אולי הכוונה לחידושי ידידיה הלוי, א, עמ' מד.
על ידי שבענו מטובך
ג' דצמבר 04, 2018 5:46 am
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: ◆ חיפוש מקור ◆
תגובות: 1089
צפיות: 80726

Re: ◆ חיפוש מקור ◆

שייף נפיק כתב:ר' אלעזר הקליר עלה לשמים וראה מלאכים משבחים בא' ב'
בתודה והודאה מראש

הדבר רמוז כבר בפירושי סידור התפלה להרוקח:
ויש אומ' שמיכאל תיקן זה השבח, והעד מ'ספרים כ'בוד א'ל ראשי תיבו' בא-ל שלם זהו מיכאל.

ומובא בסידור ר' הירץ ש"ץ על שם 'מדרש':
סידור רבי הירץ.JPG
סידור רבי הירץ.JPG (47.68 KiB) נצפה 621 פעמים
על ידי שבענו מטובך
ג' דצמבר 04, 2018 4:06 am
פורום: בית המדרש
נושא: בירך 'אשר בחר' לפני 'לעסוק'
תגובות: 3
צפיות: 143

Re: בירך 'אשר בחר' לפני 'לעסוק'

עיינתי שוב בדברי הגרמ"פ, ויותר נראה שהוא מדבר שם בשיטת הראב"ד, אם כן לא נעלמו ממנו (גם לא לפי שעה) דברי המג"א המפורסמים.
על ידי שבענו מטובך
א' דצמבר 02, 2018 6:01 am
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: בשביל כל ישראל / יהודי יהודי יהודי
תגובות: 6
צפיות: 249

Re: בשביל כל ישראל / יהודי יהודי יהודי

כלשון שהעתיק ר' שבע 'יהודי אני יהודי אהיה...' ושאר כל הענין, מובא במגילת אמרפל.
הסיפור עם רשב"ם היה ידוע לי מכבר, ולא זכרתי את מקורו. חיפשתי כעת ומצאתיו בשער החצר סי' שנז בשם 'ספר כת"י ישן'.
על ידי שבענו מטובך
א' דצמבר 02, 2018 5:47 am
פורום: בית המדרש
נושא: בירך 'אשר בחר' לפני 'לעסוק'
תגובות: 3
צפיות: 143

Re: בירך 'אשר בחר' לפני 'לעסוק'

ייש"כ הרב בקרו טלה.
ותודה רבה למי שציין לי באישי לקובץ אותיות למשה, ג, עמ' קנז, שם הוער על דברי הגרמ"פ הנזכרים.
על ידי שבענו מטובך
א' דצמבר 02, 2018 2:26 am
פורום: מקרא ותרגום
נושא: י"ב שבטים וד' אמהות - איך?
תגובות: 7
צפיות: 233

Re: י"ב שבטים וד' אמהות - איך?

מסתבר כי מה שהשפחה יולדת, נקרא על שם הגבירה. על כן נקראו/נתייחסו כל השבטים על שם רחל ולאה, ושפיר יש רק ארבע אמהות בלבד.
על ידי שבענו מטובך
א' דצמבר 02, 2018 2:01 am
פורום: בית המדרש
נושא: בירך 'אשר בחר' לפני 'לעסוק'
תגובות: 3
צפיות: 143

בירך 'אשר בחר' לפני 'לעסוק'

שמעתי בשם ספר שמעתתא דמשה להגרמ"פ שאם אדם בירך 'אשר בחר בנו' לפני 'לעסוק בדברי תורה' - צ"ע אם עדיין יכול לברך 'לעסוק בדברי תורה'. ותמהתי, הלא במג"א סי' קלט ס"ק יב מפורש שיכול לברך אח"כ 'לעסוק בדברי תורה'. ולא ראיתי מי שחולק או מסתפק בזה. הנני מבקש ממי שיכול לעזור לי, נא לבדו...
על ידי שבענו מטובך
ו' נובמבר 30, 2018 5:40 pm
פורום: דקדוק ומסורה
נושא: ברכנו בברכה המשולשת בתורה
תגובות: 11
צפיות: 966

Re: ברכנו בברכה המשולשת בתורה

נראה לי פשוט: בברכה המשולשת, בתורה הכתובה ע"י משה עבדך. כלומר, שהתורה כתובה ע"י משה עבדך, ולא שהברכה המשולשת כתובה ע"י משה עבדך. באר נא כוונתך. מה זה "בתורה"? אהאי קאי? ואניי בעניי עוד לא מצאתי ביאור הגון למשמעות "ברכנו בברכה המשולשת , בתורה הכתובה על ידי משה עבדך"...
על ידי שבענו מטובך
ה' נובמבר 29, 2018 8:44 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: האם מצינו תנאים ואמוראים שהיו להם שתי נשים כאחת
תגובות: 14
צפיות: 441

Re: האם מצינו תנאים ואמוראים שהיו להם שתי נשים כאחת

איש פלוני כתב:ראה בסדר הדורות תנאים ואמוראים (כמדומה בערך דר' יהושע בן קרחה), את דברי הסה"ד ודברי ר' נפתלי משכיל לאיתן, שהיה לר' עקיבא ב' נשים.

בסדר הדורות שם מבואר שאחרי שהראשונה מתה עליו, אז נשא את בת כלבא שבוע.
אם כן לא היו לו שתי נשים כאחת.
על ידי שבענו מטובך
ה' נובמבר 29, 2018 6:46 am
פורום: עיון תפילה וחקר פיוט
נושא: והשלך טימוי או טימוס?
תגובות: 22
צפיות: 970

Re: והשלך טימוי או טימוס?

מסתבר כדברי ר' משנ"ן.
בכל זאת יש לשים לב לזה שהסופר כותב לפעמים ס' בצורת כ'. לדוגמא כמה שורות לפני כן, בסוף עמ' א, כתב סדור/וסדור, ונראה כמו כדור/וכדור:
ערוגת.JPG
ערוגת.JPG (25.63 KiB) נצפה 376 פעמים
על ידי שבענו מטובך
ג' נובמבר 27, 2018 7:04 am
פורום: מקרא ותרגום
נושא: פסקא באמצע פסוק מחשיבה את הפסוק כב' פסוקים
תגובות: 11
צפיות: 257

Re: פסקא באמצע פסוק מחשיבה את הפסוק כב' פסוקים

הנה מה שכתב ר' יצחק בר בסדר עבודת ישראל עמ' 506:

סדר עבודת ישראל.JPG
סדר עבודת ישראל.JPG (40.76 KiB) נצפה 246 פעמים
על ידי שבענו מטובך
ג' נובמבר 27, 2018 1:36 am
פורום: מקרא ותרגום
נושא: בן כמה היה יוסף כשמתה עליו רחל?
תגובות: 1
צפיות: 116

Re: בן כמה היה יוסף כשמתה עליו רחל?

בסדר עולם פרק ב מבואר שיוסף נולד בסוף שבע שנות עבודת יעקב (השניות), אחרי כן שהה עוד שש שנים בבית להן, ושנתיים בדרך, ולבסוף נפטרה רחל. נמצא שיוסף היה בן ח' כשמתה רחל.
על ידי שבענו מטובך
ב' נובמבר 26, 2018 8:40 pm
פורום: חנוכה
נושא: האם מותר להדליק לפני אביו
תגובות: 6
צפיות: 218

Re: האם מותר להדליק לפני אביו

נראה מהשאלה שזה מצער לאביו.
על ידי שבענו מטובך
ו' נובמבר 23, 2018 6:51 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: ספר זיכרון על מסכת ברכות - חידושים מחכמי ירושלים
תגובות: 5
צפיות: 747

Re: ספר זיכרון על מסכת ברכות - חידושים מחכמי ירושלים

בקובץ הנ"ל מופיעים - בין השאר - חידושיו של הג"ר פנחס עפשטיין.
היכן נדפסו חידושים אלה?
מצאתים כעת ב'ש"ס המסביר'. אבל בקובץ הנ"ל יש הוספות. מהיכן הן?
על ידי שבענו מטובך
ו' נובמבר 23, 2018 3:54 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: פענח רזא לפענח רזא שבחידושי מהרש"א!
תגובות: 15
צפיות: 579

Re: פענח רזא לפענח רזא שבחידושי מהרש"א!

ולענין עצמו אין פותר. מכל זה נראה שלמהרש"א היה כתב יד של פענח רזא שהיה שלם יותר ואעפ"כ כשציין לפענח רזא לא מצא לנכון לציין שהוא מכתב יד. (אע"פ שבשנים ההם הבחינו היטב בין דפוס לבין כתב יד) וכבר ציינתי במקו"א שמהרש"א מביא מתוס' הוריות שגם הם לא נדפסו בימיו וכנראה ראה אותם בכת...
על ידי שבענו מטובך
ו' נובמבר 23, 2018 7:28 am
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: ◆ חיפוש מקור ◆
תגובות: 1089
צפיות: 80726

Re: ◆ חיפוש מקור ◆

דרומי כתב:מי הרחיב בנושא ההיתר (או האיסור) להשתמש בתמונות צילום (פוטוגרפיא)?

אני לא בטוח שהבנתי את שאלתך. האם אתה מתכוון לעצם עשיית תמונות מבני אדם?
יש על זה קונטרס לראות מהרה.
מנהג אבותינו בידינו - שונות, עמ' קנז-קעח.
על ידי שבענו מטובך
ו' נובמבר 23, 2018 7:23 am
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: ◆ בספר... מזכיר את ספר..., מי יודע במה מדובר? ◆
תגובות: 470
צפיות: 45077

Re: ◆ בספר... מזכיר את ספר..., מי יודע במה מדובר? ◆

ושא_נס כתב:החכם הנ"ל הכיר הספר הזה? איפה נדפסו הגהותיו לש"ע לראשונה?

הגהות ר"ח צאנזר לשו"ע נדפסו לראשונה במגיני ארץ דפוס זיטאמיר תרכ"א.
על ידי שבענו מטובך
ה' נובמבר 22, 2018 7:55 am
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: ◆ חיפוש מקור ◆
תגובות: 1089
צפיות: 80726

Re: ◆ חיפוש מקור ◆

אפרש שיחתי: ידוע ידעתי כי כל השקפה לרעה, חוץ מהפסוק המפורש במתנות עניים. מעתה שאלתי, הלא השקפה היא לרעה, אם כן, מדוע תיקנו שינקטו הכהנים דווקא בלשון זו אחר עלותם לדוכן, בעת יבקשו השפעות טובות על עם ישראל? הגם שעדיין לא הבנתי בדיוק את הקושיא (מאחר וסוף סוף פסוק זה הוא מלא רחמים), בכל זאת אציין מה שר...
על ידי שבענו מטובך
ה' נובמבר 22, 2018 12:24 am
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: שורש הלשון "למפרע" = מהרה/לאחור
תגובות: 11
צפיות: 289

Re: שורש הלשון "למפרע" = מהרה/לאחור

תחילה יש לזכור, שאין כאן דברי 'הערוך', אלא דבריו של ר' בנימין מוספיא ב'מוסף הערוך'. מנא ידעינן מה הוא מן הערוך ומה הוסיף בעל המוסיף? הכל מבואר באשכול שציין ר' מעיין. כאן אתה יכול לראות, איך זה היה נראה בדפוס אמ"ד תט"ו (דפו"ר של 'מוסף הערוך'): ערוך.JPG ערך פרע א הוא מ'הערוך'. הציונים ...
על ידי שבענו מטובך
ד' נובמבר 21, 2018 7:03 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: שורש הלשון "למפרע" = מהרה/לאחור
תגובות: 11
צפיות: 289

Re: שורש הלשון "למפרע" = מהרה/לאחור

תחילה יש לזכור, שאין כאן דברי 'הערוך', אלא דבריו של ר' בנימין מוספיא ב'מוסף הערוך'.
על ידי שבענו מטובך
ד' נובמבר 21, 2018 3:22 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: עזרה בפענוח ר"ת
תגובות: 350
צפיות: 28212

Re: עזרה בפענוח ר"ת

הג"ה בסוף הספר טהרת ישראל לח"ח - כי אפילו בסתם נושא אשה לשם ממון אפילו אשה כשרה איתא באהע"ז סימן ב' שאותו הממון אין לו הצלחה כ"ש באשה כזו שמעשיה מתועבין בודאי הממון שמרויח עי"ז יכלה עד פ"א. פ"א = פרוטה אחרונה. נא לאשר או לשלול. מאשר. גם בשפת תמים פרק ד משתמש הח&qu...
על ידי שבענו מטובך
ג' נובמבר 20, 2018 12:05 am
פורום: בית המדרש
נושא: 'והא אמר' 'והאמר' - היש הבדל?
תגובות: 0
צפיות: 80

'והא אמר' 'והאמר' - היש הבדל?

בספרי הכללים יש כלל:
כל 'והא תנן' 'והא תניא' באלף, הוא סיוע ובניחותא קרינן לה; וכל 'והתנן' 'והתניא' בלתי אלף, הוא קושיא.

האם יש מי שמביא כלל זה בנוגע לחילוף שבין והא אמר לבין והאמר?
על ידי שבענו מטובך
ג' נובמבר 13, 2018 9:40 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: קדימה בחתימת שטרות
תגובות: 10
צפיות: 216

Re: קדימה בחתימת שטרות

לצד שרבא היה כהן , ושרב אחא בר אדא רתתו ידיו מחמת זקנה , ניתן להביא ראיה מב"ב קסז ע"א: ההוא שטרא דהוה חתים עליה רבא ורב אחא בר אדא, אתא לקמיה דרבא, אמר ליה: דין חתימות ידא דידי היא, מיהו קמיה דרב אחא בר אדא לא חתימי לי מעולם! כפתיה ואודי. א"ל: בשלמא דידי זייפת, אלא דרב אחא בר אדא דרתי...
על ידי שבענו מטובך
ג' נובמבר 13, 2018 9:17 pm
פורום: משפחות סופרים
נושא: הרב אלפאנדרי-היכן המקור שחי מאה עשרים שנה
תגובות: 131
צפיות: 8960

Re: הרב אלפאנדרי-היכן המקור שחי מאה עשרים שנה

תר-א (1840-1) –עסק בקושטא בענין עלילת דם הנודע בעיר דמשק בשנת ת"ר (לפי עדותו המובא ב'מסעות ירושלים', וכן הריא"ז מרגליות ברשימותיו מעתיק ממכתב בעל מנחת אלעזר שא"ל בשם הסב"ק) . מפי השמועה קיבלתי, שהיו הרבה אי-הבנות בין הרב אלפנדארי לבין המנח"א ממונקאטש, מכיון שלא הבינו איש את...
על ידי שבענו מטובך
ג' נובמבר 13, 2018 7:00 pm
פורום: משפחות סופרים
נושא: הרב אלפאנדרי-היכן המקור שחי מאה עשרים שנה
תגובות: 131
צפיות: 8960

Re: הרב אלפאנדרי-היכן המקור שחי מאה עשרים שנה

תר-א (1840-1) –עסק בקושטא בענין עלילת דם הנודע בעיר דמשק בשנת ת"ר (לפי עדותו המובא ב'מסעות ירושלים', וכן הריא"ז מרגליות ברשימותיו מעתיק ממכתב בעל מנחת אלעזר שא"ל בשם הסב"ק) . מפי השמועה קיבלתי, שהיו הרבה אי-הבנות בין הרב אלפנדארי לבין המנח"א ממונקאטש, מכיון שלא הבינו איש את...
על ידי שבענו מטובך
ג' נובמבר 13, 2018 1:04 am
פורום: משפחות סופרים
נושא: הרב אלפאנדרי-היכן המקור שחי מאה עשרים שנה
תגובות: 131
צפיות: 8960

Re: הרב אלפאנדרי-היכן המקור שחי מאה עשרים שנה

הוד_והדר כתב:בדקתי שוב כעת המסמך, וזה תרכ"ד לא תר"ד.

בסדר. כעת הכל על מקומו יבא בשלום.
על ידי שבענו מטובך
ג' נובמבר 13, 2018 12:49 am
פורום: משפחות סופרים
נושא: הרב אלפאנדרי-היכן המקור שחי מאה עשרים שנה
תגובות: 131
צפיות: 8960

Re: הרב אלפאנדרי-היכן המקור שחי מאה עשרים שנה

הוד_והדר כתב:ואני נוטה לקבל את מה שכתב ר' יצחק נסים בכתביו שנולד בשנת תקפ"א - עד שאווכח אחרת.

האם ר' יצחק ניסים שמע ממנו תקפ"א, או שמע ממנו שהיה מבוגר מהרב שדי חמד חמש שנים (ראה למעלה באשכול זה)?
על ידי שבענו מטובך
ג' נובמבר 13, 2018 12:36 am
פורום: משפחות סופרים
נושא: הרב אלפאנדרי-היכן המקור שחי מאה עשרים שנה
תגובות: 131
צפיות: 8960

Re: הרב אלפאנדרי-היכן המקור שחי מאה עשרים שנה

אתכם הסליחה, אבל זה יופיע בעז"ה בגמר עבודתי בחקר תולדותיו של האי סבא קדישא באריכות. אנא תוודא שהמסמך - מוסמך. בינתיים זה אצלינו בחזקת דבר שלא בא לעולם, עד שיווכח אחרת. אני לא מכריח את אף אחד להאמין או לא. אין לי שום אינטרס לכאן או לכאן, איפה שהמחקר יוביל אותי שם אגיע. יפה. כך צריך להיות. כתבתי...
על ידי שבענו מטובך
ב' נובמבר 12, 2018 11:22 pm
פורום: משפחות סופרים
נושא: הרב אלפאנדרי-היכן המקור שחי מאה עשרים שנה
תגובות: 131
צפיות: 8960

Re: הרב אלפאנדרי-היכן המקור שחי מאה עשרים שנה

הוד_והדר כתב:אתכם הסליחה, אבל זה יופיע בעז"ה בגמר עבודתי בחקר תולדותיו של האי סבא קדישא באריכות.

אנא תוודא שהמסמך - מוסמך. בינתיים זה אצלינו בחזקת דבר שלא בא לעולם, עד שיווכח אחרת.
על ידי שבענו מטובך
ב' נובמבר 12, 2018 11:15 pm
פורום: משפחות סופרים
נושא: הרב אלפאנדרי-היכן המקור שחי מאה עשרים שנה
תגובות: 131
צפיות: 8960

Re: הרב אלפאנדרי-היכן המקור שחי מאה עשרים שנה

נמצא שרש"א כתב את התשובה ההיא לפני שנת תר"ח. אבל דא עקא, בתשובה ההיא מזכיר הסב"ק את תשובות חת"ס חלק ששי, שלא נדפסו עד תרכ"ד! גם מזכיר את טיב גיטין לר' חיים מודעי, שנדפס לראשונה בתרל"ה. גם הזכיר שם את הספרים המאוחרים רב דגן ושער אשר. האם אלו הן הוספות מאוחרות בתוך תשובתו...
על ידי שבענו מטובך
ב' נובמבר 12, 2018 10:20 pm
פורום: משפחות סופרים
נושא: הרב אלפאנדרי-היכן המקור שחי מאה עשרים שנה
תגובות: 131
צפיות: 8960

Re: הרב אלפאנדרי-היכן המקור שחי מאה עשרים שנה

מעניין ביותר לראות מסמך כזה.

עבור לחיפוש מתקדם