מפרשי האוצר - גירסת נסיון
חיפוש גוגל בפורום:

החיפוש הניב 562 תוצאות

עבור לחיפוש מתקדם

על ידי שבענו מטובך
ו' מאי 24, 2019 9:41 am
פורום: בית המדרש
נושא: לחלל שבת בשביל קראים
תגובות: 2
צפיות: 42

Re: לחלל שבת בשביל קראים

על שאלה זו כבר השיב הרמב"ם בעצמו בתשובה סי' תמט: ...האי לא קשיא מידי דהנהו מילי דר' טרפון במינים דכפרי בעיקר נינהו ודמו להנהו דדרשי בהו חכמי' הרחק מעליה דרכך ואל תקרב אל פתח ביתה זו המינות והרשות ודמיאן להנהו דאיתמר עליהו המינים והמשומדים מורידין ולא מעלין, אבל הני דהכא כל אימת דלא פקרי בחציפות...
על ידי שבענו מטובך
ב' מאי 20, 2019 7:52 pm
פורום: אספקלריא
נושא: תעלומה - מה ההפך מכרת?
תגובות: 19
צפיות: 423

Re: תעלומה - מה ההפך מכרת?

כאן (וכן במקורות אחרים, למשל בפאר הדור, ד, עמ' רנו) מובא המאמר בלי צנזורה:

עקבתא דמשיחא.JPG
עקבתא דמשיחא.JPG (57.81 KiB) נצפה 323 פעמים
על ידי שבענו מטובך
א' מאי 19, 2019 8:30 am
פורום: בית המדרש
נושא: 300 תלמידי רבי עקיבא שמתו
תגובות: 58
צפיות: 3938

Re: 300 תלמידי רבי עקיבא שמתו

אולי מישהו יוכל להחכימני, מדוע אמרו "והיה העולם שמם"? להיכן נעלמו כל התנאים שהיו בדורו של ר' עקיבא? מדוע שיהיה העולם שמם אם נשארים תנאים. יש לי תי' שאני יודע שלא כולם יאהבו [אמנם חלק ממש יתלהבו] לכן אבקש לשמוע אם יש לכם מה לומר. אולי הרב רון תאמר את התירוץ שלך. נראה לי שגם אחרי שתאמר יצלי...
על ידי שבענו מטובך
א' מאי 19, 2019 7:02 am
פורום: בית המדרש
נושא: 300 תלמידי רבי עקיבא שמתו
תגובות: 58
צפיות: 3938

Re: 300 תלמידי רבי עקיבא שמתו

אולי מישהו יוכל להחכימני, מדוע אמרו "והיה העולם שמם"? להיכן נעלמו כל התנאים שהיו בדורו של ר' עקיבא? מדוע שיהיה העולם שמם אם נשארים תנאים. יש לי תי' שאני יודע שלא כולם יאהבו [אמנם חלק ממש יתלהבו] לכן אבקש לשמוע אם יש לכם מה לומר. אולי ידעו שעיקר מסירת התורה שבע"פ היתה צריכה להשתלשל דו...
על ידי שבענו מטובך
ד' מאי 15, 2019 8:32 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: ◆ בספר... מזכיר את ספר..., מי יודע במה מדובר? ◆
תגובות: 674
צפיות: 21182

Re: ◆ בספר... מזכיר את ספר..., מי יודע במה מדובר? ◆

הודאות לרוב.
אולי יש כאן 'ח"ה' ולא 'מ"ה'?
על ידי שבענו מטובך
ד' מאי 15, 2019 7:20 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: ◆ בספר... מזכיר את ספר..., מי יודע במה מדובר? ◆
תגובות: 674
צפיות: 21182

Re: ◆ בספר... מזכיר את ספר..., מי יודע במה מדובר? ◆

בספר פרקי שירה - שפתי רננות, מנטובה תכ"א, מובא:

פרקי שירה.JPG
פרקי שירה.JPG (136.51 KiB) נצפה 414 פעמים

ובעותק אחר:

פרקי שירה2.JPG
פרקי שירה2.JPG (168.96 KiB) נצפה 414 פעמים

מה זאת?
על ידי שבענו מטובך
ג' מאי 14, 2019 11:17 pm
פורום: דקדוק ומסורה
נושא: המילה "הנאה"
תגובות: 8
צפיות: 246

Re: המילה "הנאה"

ראה גם כאן.
על ידי שבענו מטובך
א' מאי 12, 2019 7:09 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: "אי איפשר שתי שחיטות בקרבן"
תגובות: 5
צפיות: 133

Re: "אי איפשר שתי שחיטות בקרבן"

אולי יש לזה שייכות עם מה שכתבו הראשונים (המנהיג, תשב"ץ קטן, מהרי"ל, מהר"י ווייל, ואחרים) "למה שהייה אסורה? מפני שנראה כשתי שחיטות, וקרא כתיב: ושחט, משמע שחיטה אחת ולא שתי שחיטות".
ולאו דווקא בקרבן.
על ידי שבענו מטובך
א' מאי 12, 2019 5:33 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: אשכול בקשות ספרים, מאמרים ומחקרים מתוך ספרים שאינם באוצר
תגובות: 3938
צפיות: 386652

Re: אשכול בקשות ספרים, מאמרים ומחקרים מתוך ספרים שאינם באוצר

למי יש את עבודת המחקר של יצחק רון "בקורת נוסח התלמוד הבבלי של ר’ שלמה לוריא"?
חשוב לי מאוד
ייש"כ
על ידי שבענו מטובך
ו' מאי 10, 2019 3:54 am
פורום: בית התלמוד
נושא: תענית יד ב' - הזכרת אביו בשמו?
תגובות: 17
צפיות: 1607

Re: תענית יד ב' - הזכרת אביו בשמו?

במס' ב"ק לט: אמר ליה רב אחא בר אביי לרבינא, בשלמא לאביי דאמר פליגי וכו' מצינו שרב אחא בר אביי מזכיר את אביו אביי בשמו, או שנאמר שרב אחא בר אביי לא היה בנו של האמורא אביי המפורסם (ויש גורסין רב אחא בר אבין) בתולדות תנאים ואמוראים מסתייע מגמרא זו שרב אחא בר אביי אינו בנו של אביי הידוע. ויש לדון ...
על ידי שבענו מטובך
ה' מאי 09, 2019 3:04 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: "המפואר"
תגובות: 33
צפיות: 2756

Re: "המפואר"

. . בשה"ג יש ביקורת על חידושי ר' ברוך אנג'ל שכתבו המולי"ם בשער במליצה 'ברוך הוא' (וכנראה לא ראה את הספר של ר' נתן אליה רוט על המקור ברוך מויזניץ שנקרא... קדוש וברוך . . לא יתכן שיראה בעל השה"ג את הספר על הרה"ק בעל המקור ברוך... האם באמת נראה לך מדברי הרב איש ספר שהחיד"א אכן...
על ידי שבענו מטובך
ד' מאי 08, 2019 6:13 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: "זה" נאמר על הדבר הנוכח כנגדו
תגובות: 11
צפיות: 271

Re: "זה" נאמר על הדבר הנוכח כנגדו

אולי חשובים לך דברי הרד"ק בספר השרשים ערך זה:

שרשים.JPG
שרשים.JPG (23.56 KiB) נצפה 214 פעמים
על ידי שבענו מטובך
ה' מאי 02, 2019 5:52 pm
פורום: בית המדרש
נושא: רבי ראובן האיצטרובלי מסר עצמו למיתה במקום רבי עקיבא
תגובות: 4
צפיות: 280

Re: רבי ראובן האיצטרובלי מסר עצמו למיתה במקום רבי עקיבא

בדומה לדומה (דמיון רחוק) נמצא במדרש עשרה הרוגי מלכות: ואחריו [=אחרי ר' עקיבא] ר' יהודה בן בבא, אמרו עליו מבן י"ח שנה ועד ע' שנה לא טעם שינה אפילו כשינת הסוס, ולא טעם חטא מימיו, ולא אמר על טמא טהור ועל טהור טמא, ולא היה איש בביהמ"ד שלא האירו [בדברי תורה], וישב בתענית כ"ו שנה, והיו בנקי...
על ידי שבענו מטובך
ב' אפריל 29, 2019 3:47 pm
פורום: מקרא ותרגום
נושא: ''אני עבדך בן אמתך'' למה על שם האמא ולא על שם האבא?
תגובות: 16
צפיות: 1099

Re: ''אני עבדך בן אמתך'' למה על שם האמא ולא על שם האבא?

בלי שזה נכנס לכאן, אעלה לזכרון מה שאמרתי בילדותי:
'עבדך בן אמתך' (609) בגימטריא 'דוד בן נצבת' עה"כ (608).
על ידי שבענו מטובך
א' אפריל 28, 2019 7:43 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: רשימת אתרים ואשכולות לסריקות כת"י וספרי דפוס עתיקים
תגובות: 424
צפיות: 113293

Re: רשימת אתרים ואשכולות לסריקות כת"י וספרי דפוס עתיקים

היכן אפשר לראות 'צאינה וראינה' דפוס ראשון או קרוב אליו? http://beta.nli.org.il/he/books/NNL_ALEPH001326448/NLI http://rosetta.nli.org.il/delivery/DeliveryManagerServlet?dps_pid=IE44488146&_ga=2.33996386.2118652207.1551247702-1637668148.1533138491 יישר כח גדול. אשמח לדעת אם יש דפוסים שקדמו לזה ב...
על ידי שבענו מטובך
ה' אפריל 25, 2019 5:54 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: מה רואים כאן?
תגובות: 6
צפיות: 302

Re: מה רואים כאן?

מנחם-כהן כתב:ולמעלה?

Screenshot_20190425-140858__01.jpg

ראה כאן.
על ידי שבענו מטובך
ה' אפריל 25, 2019 5:15 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: ◆ בספר... מזכיר את ספר..., מי יודע במה מדובר? ◆
תגובות: 674
צפיות: 21182

Re: ◆ בספר... מזכיר את ספר..., מי יודע במה מדובר? ◆

ב'ויקיפדיה' מובא: רבה בר רב שילא הוא האמורא הראשון המוזכר בתלמוד בבלי בדף הראשון בש"ס ע"פ ה"שלמי חיים" זו הסיבה שנבחר להאמורא הפותח את הש"ס כי הוא בעל המאמר דלעיל שמביע את העובדה כי כל מאמר תורני הנאמר בתורה נאמר מפי הקדוש ברוך הוא. מי הוא השלמי חיים? והיכן מובא ההסבר הנ&quo...
על ידי שבענו מטובך
ב' אפריל 22, 2019 8:52 am
פורום: בית המדרש
נושא: הזכרת פסח/סוכות בחוה"מ בברכת מעין ג'
תגובות: 10
צפיות: 2514

Re: הזכרת פסח/סוכות בחוה"מ בברכת מעין ג'

הלכה ברורה:

הלכה ברורה.JPG
הלכה ברורה.JPG (148.99 KiB) נצפה 2459 פעמים

וראה גם מועדים וזמנים ח"ו סי' צד.
על ידי שבענו מטובך
ב' אפריל 22, 2019 8:14 am
פורום: בית המדרש
נושא: למה 'מר עוקבא' גרם לאמורא 'גניבא' להוצאתו להורג?
תגובות: 13
צפיות: 2585

Re: למה 'מר עוקבא' גרם לאמורא 'גניבא' שהוצא להורג?

כמה מתוקים הם דברי מרן החת"ס שהובאו לעיל: ומאי דמייתי התם בגיטין ז' בעוד רשע לנגדי, לא ח"ו שכינה גניבא בשם רשע , אלא מק"ו אתיא עלה, אפילו אם רשע לנגדי אשים מחסום לפי כל שכן גברא רבה. נזדעזעתי לראות באחד העלונים לילדים שיוצאים לאור באידיש (עלון מיוחד במינו, שמו 'קינדליין', בגליון של חג...
על ידי שבענו מטובך
ד' אפריל 17, 2019 6:47 am
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: פירוש רגמ"ה ליבמות?
תגובות: 3
צפיות: 291

Re: פירוש רגמ"ה ליבמות?

אודות 'ר"ג' המוזכר בשיטמ"ק ליבמות (ב'טוב משה'), ראה מה שנכתב כאן.
על ידי שבענו מטובך
ד' אפריל 17, 2019 5:54 am
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: פענוח ראשי תיבות של ספר
תגובות: 236
צפיות: 23472

Re: פענוח ראשי תיבות של ספר

מיללער כתב:מח"ב - לאיזה ספר הכוונה?

(שערי תשובה או"ח סי' תרע"א סק"ח ועיין מ"ש במח"ב בזה ושם ובמח"ב כתב כיון שהרי"ף וכו')

מן הסתם מחזיק ברכה.
על ידי שבענו מטובך
ב' אפריל 15, 2019 10:31 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: ◆ חיפוש מקור ◆
תגובות: 2173
צפיות: 160539

Re: ◆ חיפוש מקור ◆

שבענו מטובך כתב:לא ברור שהיה לוי, אלא אם כן למדים כך ממה שהיה מצאצאי משה רבינו, וממה שבנו הורקנוס קיבל מעשר, כמש"כ הרד"ל.

כעת מצאתי שהחיד"א כתב כן בנוגע לר' אליעזר באחורי תרעא.
על ידי שבענו מטובך
ב' אפריל 15, 2019 7:34 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: ◆ חיפוש מקור ◆
תגובות: 2173
צפיות: 160539

Re: ◆ חיפוש מקור ◆

ייש"כ. לא הבחנתי בהמשך דבריו.
לא ברור שהיה לוי, אלא אם כן למדים כך ממה שהיה מצאצאי משה רבינו, וממה שבנו הורקנוס קיבל מעשר, כמש"כ הרד"ל.
על ידי שבענו מטובך
ב' אפריל 15, 2019 7:01 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: ◆ חיפוש מקור ◆
תגובות: 2173
צפיות: 160539

Re: ◆ חיפוש מקור ◆

"מעשה ברבי אליעזר ורבי יהושע ורבי אלעזר בן עזריה ורבי עקיבא ורבי טרפון". ידוע מש"כ החיד"א בשמחת הרגל: ראב"ע ור' טרפון היו כהנים. ר' יהושע היה לוי. ובכל זאת נתחייבו בסיפור יציאת מצרים, אף שלא נשתעבדו המצריים בשבט לוי. יש מוסיפים שר' עקיבא היה בן גרים, ור' אליעזר היה גם כן לוי...
על ידי שבענו מטובך
א' אפריל 14, 2019 11:27 am
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: עשרין ותרתין שנין
תגובות: 16
צפיות: 545

Re: עשרין ותרתין שנין

שמואל דוד כתב:עכשיו מצאתי בנוגע מספר כ״ד
http://hb.borisute.com/pdfpager.aspx?re ... &pgnum=234

בנוגע למספר כ"ד, כבר כתב כן הערוך סוף ערך עשר (עסר), בשם רב האי גאון.
על ידי שבענו מטובך
ו' אפריל 12, 2019 6:35 am
פורום: פסח
נושא: היחס למצה התחתונה [השלישית]
תגובות: 11
צפיות: 393

Re: היחס למצה התחתונה [השלישית]

ב'הסדר הערוך' חלק א עמ' תסד מובא:

הסדר הערוך.JPG
הסדר הערוך.JPG (23.69 KiB) נצפה 277 פעמים
על ידי שבענו מטובך
ו' אפריל 12, 2019 6:24 am
פורום: בית התלמוד
נושא: מסכת חולין - הערות והארות פנינים ומרגליות
תגובות: 473
צפיות: 29016

Re: הזרוע והלחיים והקיבה

יש לעיין מדוע סדר זה. אולי יש לזה שייכות עם מה שאמרו חז"ל בחולין וכיו"ב בכמה מקומות במדרש: הזרוע כנגד היד, וכן הוא אומר ויקח רומח בידו. ולחיים כנגד תפלה, וכן הוא אומר ויעמוד פנחס ויפלל. קבה כמשמעה, וכן הוא אומר ואת האשה אל קבתה. אולי בשביל זה נשאר בסדר זה, הזרוע תחילה, ואח"כ הלחיים ו...
על ידי שבענו מטובך
ו' אפריל 12, 2019 6:05 am
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: יהי רצון של הקרבנות בחול המועד.
תגובות: 3
צפיות: 139

Re: יהי רצון של הקרבנות בחול המועד.

מדוע לא? בזמן הבית הביאו רבבות ישראל את קרבנות נדבותיהם למקדש בחוה"מ.
על ידי שבענו מטובך
ו' אפריל 12, 2019 5:27 am
פורום: פסח
נושא: איך מגלים את המצות?
תגובות: 4
צפיות: 251

Re: איך מגלים את המצות?

זה לשון מנהגי מהרי"ל: וכשמתחיל עבדים היינו אז יגלה אותם מלמעלה מעט לקיים לחם עוני שעונין עליו דברים. לכאו' משמע, שיש ענין (לכתחילה עכ"פ) לגלות את המצות מלמעלה - ולא מן הצד. וצ"ע. אולי כתב 'למעלה' מצד המציאות של המפיות שהיו בזמנם שנפתחו מלמעלה. אבל אין לומר כן בנוגע למש"כ 'מעט', ...
על ידי שבענו מטובך
ו' אפריל 12, 2019 4:20 am
פורום: פסח
נושא: איך מגלים את המצות?
תגובות: 4
צפיות: 251

Re: איך מגלים את המצות?

זה לשון מנהגי מהרי"ל:
וכשמתחיל עבדים היינו אז יגלה אותם מלמעלה מעט לקיים לחם עוני שעונין עליו דברים.

משמע שגם לכתחילה אין ענין לגלות לגמרי את המצות.
על ידי שבענו מטובך
ה' אפריל 11, 2019 4:16 am
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: עשרין ותרתין שנין
תגובות: 16
צפיות: 545

Re: עשרין ותרתין שנין

ר' משלם פישל בער כתב על נושא זה בספרו דברי משלם:
דברי משלם.pdf
(137.15 KiB) הורד 45 פעמים

ויש לצרף לזה מה שנכתב כאן.
על ידי שבענו מטובך
ד' אפריל 10, 2019 12:25 am
פורום: מקרא ותרגום
נושא: קושיה עצומה ברש"י בישעיה
תגובות: 11
צפיות: 1546

Re: קושיה עצומה ברש"י בישעיה

עני בן פחמא כתב:אם אנחנו סופרים רק "אשרי" אחד מכל פרק אנו מגיעים ל18 בלבד.

ראה סוף הערה קיד של רש"ב הנ"ל שעמד גם בזה.
על ידי שבענו מטובך
ד' אפריל 10, 2019 12:24 am
פורום: מקרא ותרגום
נושא: קושיה עצומה ברש"י בישעיה
תגובות: 11
צפיות: 1546

Re: קושיה עצומה ברש"י בישעיה

עני בן פחמא כתב:ועדיין לא ענית לי לגבי ישעיה, שם יש 21 "הוי" לא 22 ולא 20.

ראה הערה קיג של רש"ב הנ"ל.
על ידי שבענו מטובך
ד' אפריל 10, 2019 12:08 am
פורום: מקרא ותרגום
נושא: קושיה עצומה ברש"י בישעיה
תגובות: 11
צפיות: 1546

Re: קושיה עצומה ברש"י בישעיה

לשון המדרש:
אמר ר' יהושע בן קרחה עשרים אשרי כתיב בספר תהלים, כנגד עשרים הוי שכתוב בספר ישעיה, אמר רבי תמיה אני, היאך למדני ר' יהושע עשרים אשרי כתוב בספר תהלים, ואני אומר עשרים ושתים כנגד עשרים ושתים אותיות...
על ידי שבענו מטובך
ד' אפריל 10, 2019 12:07 am
פורום: בית המדרש
נושא: הש"ץ יענה אמן אחר הכהנים? (בספר שערי תפילה לר"י רקח)
תגובות: 3
צפיות: 154

Re: הש"ץ יענה אמן אחר הכהנים? (בספר שערי תפילה לר"י רקח)

על המשנה שהבאת כתב התוי"ט: והנה בספרי בספר לחם חמודות בפרקין סעיף נ"ב כתבתי דמשום שהראו לי במדרש רבה פרשת כי תבא דלמדונו רבותינו שעונה אמן באם הבטחתו וכו' לכך חזרתי לומר דמתני' לרבותא דהפסק גדול כמו נשיאת כפים רשאי באם הבטחתו וכ"ש לעניית אמן . אך עתה שבתי וראיתי שאין למדין הלכה ממדרש ...
על ידי שבענו מטובך
ג' אפריל 09, 2019 11:58 pm
פורום: מקרא ותרגום
נושא: קושיה עצומה ברש"י בישעיה
תגובות: 11
צפיות: 1546

Re: קושיה עצומה ברש"י בישעיה

דברי רש"י מקורם בחז"ל, מדרש תהלים מזמור א.
ראה מש"כ בזה רש"ב בהערותיו למדרש תהלים שם:
שוחר טוב.JPG
שוחר טוב.JPG (120.16 KiB) נצפה 1538 פעמים
על ידי שבענו מטובך
ג' אפריל 09, 2019 5:03 pm
פורום: בית התלמוד
נושא: חמרא יין או חמור
תגובות: 20
צפיות: 3564

Re: חמרא יין או חמור

בירושלמי ב"מ פ"ב ה"ד: מצא אחר הגפה כו'. רב יהודה אמר: ובלבד גוזלות מקושרין בכנפיהן. רבי בא בר זבדא אשכח חמר מכסי בחפיסה ונסתיה, אזל שאל לרב, אמר ליה: לא עבדת טבות. אמר ליה: חזריה? אמר ליה: לא, דנימר אתא מריה בעי ליה ולא אשכחיה ואיתייאש מיניה. בנימוקי יוסף (ב"מ יד א בדפי הרי"...
על ידי שבענו מטובך
ב' אפריל 08, 2019 6:21 pm
פורום: עיון תפילה וחקר פיוט
נושא: אֲתִיַּת עֵת דּוֹדִים כְּגָעָה
תגובות: 1
צפיות: 932

אֲתִיַּת עֵת דּוֹדִים כְּגָעָה

ר' אלעזר הקליר פתח את הפיוט לתפלת העמידה של שבת החודש שחרית, בתיבות אֲתִיַּת עֵת דּוֹדִים כְּגָעָה. יש ממפרשי זמנינו שתירגמו כְּגָעָה = כאשר הגיעה. אני כשלעצמי חשבתי שהוא מלשון צעקה והשמעת קול, דוגמת הָלֹךְ וְגָעוֹ, ודוגמת געו כל העם בבכיה. ופירושו: אֲתִיַּת - כאשר באה עֵת דּוֹדִים - גאולת ישראל כְּ...
על ידי שבענו מטובך
א' אפריל 07, 2019 3:35 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: שיבושים בפתיחת ראשי תיבות
תגובות: 141
צפיות: 14457

Re: שיבושים בפתיחת ראשי תיבות ביערות דבש

ויתכן שכוונתו להרמ"ע מפאנו, ומ"ע היינו מנחם עזריה. (אם כי אינני יודע למה כתב "בעל". ואולי הוא הוספת המדפיס). (וכבר מצינו לבעל החת"ס שיכנה להרמ"ע מפאנו "מנ"ע" בלי תואר "וכמ"ש מנ"ע בעשרה מאמרות"). יש לזכור שתשובות רמ"ע מפאנו נדפסו ...

עבור לחיפוש מתקדם