החיפוש הניב 34 תוצאות

עבור לחיפוש מתקדם

על ידי שום בעל בכי
ד' אוקטובר 31, 2018 2:04 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: איך נפלו גבורים - מוריה תשרי תשע"ט
תגובות: 347
צפיות: 16739

Re: איך נפלו גבורים - מוריה תשרי תשע"ט

הרב פרי יהושע, ברצוני לשאול אותך שאלה עדינה, תתיחס בבקשה ברצינות. היה היה 'ניק' אחד שכתב כאן פעם כך- האם אפשר לזהות איזו מגמה חדשה בבית המדרש כעת ורצון לראות דברים חדשים מסוג זה ומה זה אומר, האם מרצון להידמות למחקר המודרני שבעקבות האינטרנט בפרט הולך ונפתח בפני חושבי ספסל בית המדרש?. אמת שיתכן שלאו ד...
על ידי שום בעל בכי
ב' אוקטובר 29, 2018 6:14 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: איך נפלו גבורים - מוריה תשרי תשע"ט
תגובות: 347
צפיות: 16739

Re: איך נפלו גבורים - מוריה תשרי תשע"ט

אני מוכרח לכתוב ולא יכול להתאפק... פניתי כעת להרב יחיאל ורטהיימר ובקשתי ממנו מאמר מרבו ר' לייב זצ"ל לירחון האוצר והוא שאל מה זה ירחון האוצר זה הקשור לאוצר החכמה? והרגשתי שאני פשוט מתבייש לענות לו בכן. לאור כל הבושה מכל הסגנון המתנהל כאן של ציד המכשפות הזה והציטוטים המכוערים האלה אני מנסה להתנח...
על ידי שום בעל בכי
ב' אוקטובר 29, 2018 5:11 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: צנזורה תורנית בספרי קודש - דעות ועובדות
תגובות: 258
צפיות: 35743

Re: צנזורה תורנית בספרי קודש - דעות ועובדות

מחולת המחנים כתב:
תם מה הוא אומר כתב:להוסיף את ספר "מנוחה וקדושה" תלמיד של ר"ח ואלזי'ן שהושמטו ממנו קטעים "ע"פ דעת גדולי התורה" ככתוב בדברי המהדירים למהדו"ח,
ונדמה לי שכבר נידון כאן בעבר (?!)

viewtopic.php?p=113886#p113886

האם מישהו יכול להניח כאן את הקטעים המושמטים?
על ידי שום בעל בכי
ו' אוקטובר 19, 2018 1:00 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: סיפור מופלא חדש מהחזון איש זצ"ל
תגובות: 38
צפיות: 1635

Re: סיפור מופלא חדש מהחזון איש זצ"ל

אפשר לספר סיפורים כמה שרוצים, ובשם מי שרוצים, ואיך שרוצים. אבל דבר אחד ברור שהתלמידים שהיו קרובים אל החזו"א, באיכות ובכמות, (זאת אומרת - שהם שהו בקירבתו הרבה זמן והוא הכניסם לפנים מן המחיצה), לא מספרים כאלו סיפורים בכלל. לא דיבוקים ולא נשמות ולא אש. ר' דב לנדוי ממלא פיו שחוק כשהוא שומע את הסיפו...
על ידי שום בעל בכי
ג' אוקטובר 09, 2018 12:15 am
פורום: בית המדרש
נושא: טעות בברכת כהנים
תגובות: 11
צפיות: 818

Re: טעות בברכת כהנים

בברכה המשולשת כתב:כמדומני שיש נדון באחרונים שמהרגע שחז"ל קבעו את קיום מצוות ברכת כהנים בתפילה דווקא, א"א לקיימה שלא בתפילה

אם תוכל לפרט.

וגם, לפני שתיקנו, מתי בדיוק בירכו הכהנים את העם? והאם עשו זאת גם ביחיד?
על ידי שום בעל בכי
ו' אוקטובר 05, 2018 10:04 am
פורום: עזר אחים
נושא: כמה שירים, בבקשה.
תגובות: 33
צפיות: 5151

Re: כמה שירים, בבקשה.

שמעתי שיר חדש על המילים "לא לנו השם, למה יאמרו, ואלוקינו בשמים"
- אם מישהו מכיר ויכול לשלוח כאן, אני מודה לו.
על ידי שום בעל בכי
ד' ספטמבר 26, 2018 1:53 pm
פורום: בית המדרש
נושא: השוואות...
תגובות: 681
צפיות: 65968

Re: השוואות...

אור שמח הלכות יבום וחליצה פרק ד הלכה טז - והנה מדברי רבינו נראה דמפרש, אף לר' עקיבא דהותרה להנשא בלא רקיקה, אף על פי כן הוי חליצה מתיר ורקיקה מתיר, דלא עקרינן קרא לגמרי מפשטיה דככה יעשה קאי ארקיקה נמי ... והא דבחליצה לחוד מותרת להנשא אף שלא רקקה, והיבם זה שחלצה אותו חי ויכולה לקיים מצות רקיקה, הוא ...
על ידי שום בעל בכי
א' ספטמבר 23, 2018 12:17 am
פורום: בית המדרש
נושא: ריבוע העיר כלפי תחומין דאורייתא
תגובות: 1
צפיות: 133

Re: ריבוע העיר כלפי תחומין דאורייתא

לשון הרמב"ם פרק כז הלכה ב משמע שיש דין -עיר- כלפי י"ב מיל, אבל בלי ריבוע.
ואילו בריטב"א דף נא משמע שכלפי דאורייתא מרבעים גם עיר מרובעת.
תעיין בזה.
על ידי שום בעל בכי
ג' ספטמבר 11, 2018 10:05 pm
פורום: בית המדרש
נושא: השוואות...
תגובות: 681
צפיות: 65968

Re: השוואות...

הגמ' במסכת שבת דף ק"נ דנה על "הרהור כדיבור" כלפי האיסור של ממצוא חפצך.
על ידי שום בעל בכי
ג' ספטמבר 11, 2018 9:49 pm
פורום: אלול וימים נוראים
נושא: מיגו דאתקצאי בראש השנה
תגובות: 5
צפיות: 1023

Re: מיגו דאתקצאי בראש השנה

נשאלתי היום לאידך גיסא, האם יש מיגו דאיתקצאי בביהש"מ של היום השני, או דאמרי' קדושה אחת לקולא. (ומצינו דאמרי' קדושה אחת לקולא אם נאכל עירובו באמצע היום הראשון, ומאידך אסור לבשל מיום ראשון לשני, וכבר עמד בזה המג"א כידוע).
על ידי שום בעל בכי
ש' ספטמבר 08, 2018 11:21 pm
פורום: אלול וימים נוראים
נושא: טירחא דציבורא בתקיעת שופר
תגובות: 2
צפיות: 448

Re: טירחא דציבורא בתקיעת שופר

כבר קדמו בפסקי הרי"ד, ז"ל "ואם מפני טורח הציבור, על הקרובה שאנו אומ' אין חוששין לטורח ציבור, ובשעה קלה שלתקיעות אנו חוששין לטורח ציבור".
על ידי שום בעל בכי
ש' ספטמבר 08, 2018 8:43 pm
פורום: בית המדרש
נושא: הואיל ואתעביד ביה מצוה חדא ליעביד ביה מצוה אחריתי - דוגמאות ומקורות.
תגובות: 46
צפיות: 2114

Re: הואיל ואתעביד ביה מצוה חדא ליעביד ביה מצוה אחריתי - דוגמאות ומקורות.

עושה חדשות כתב:ו. ועוד אחד, מהגר"ד בהר"ן, הבאתי פעם כאן.

זכר לדבר, בריטב"א יומא כו: על רגימת הצדוקי באתרוגים, כי "זהו כבודו של האתרוג", וכו'.
על ידי שום בעל בכי
ה' ספטמבר 06, 2018 4:16 pm
פורום: אלול וימים נוראים
נושא: ביאור לכוונה ב'פסוקי' מז"ש
תגובות: 13
צפיות: 1878

Re: ביאור לכוונה ב'פסוקי' מז"ש

תודה רבה לך, רבי אברהם!
על ידי שום בעל בכי
א' ספטמבר 02, 2018 4:39 pm
פורום: אלול וימים נוראים
נושא: מהי מהות ר"ה, מלכויות או זכרונות?
תגובות: 18
צפיות: 1720

Re: מהי מהות ר"ה, מלכויות או זכרונות?

אולי בזאת תיוושעו:
על ידי שום בעל בכי
ש' ספטמבר 01, 2018 9:26 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: מזל טוב להרב הוגה ומעיין - לרגל צאת ספר המידות לרס"ג
תגובות: 12
צפיות: 1018

Re: מזל טוב להרב הוגה ומעיין - לרגל צאת ספר המידות לרס"ג

הרב הוגה שליט"א, מה גדול פעלך!
יהי חסדך עלינו, אולי תזכנו בטעימה מתוך התוכן עצמו ממש,
בבקשה תבחר לנו מקטע מחודש ומקורי (בפרשנות או דעות, ואחרון עיקר) שנוכל להגות ולעיין בו
עוד לפני שהספר גופא יגיע אל שולחננו.
על ידי שום בעל בכי
ג' אוגוסט 07, 2018 10:26 am
פורום: בית המדרש
נושא: השוואות...
תגובות: 681
צפיות: 65968

Re: השוואות...

הפמ"ג דן לדמות את הלעיסה והבליעה לתחילת השחיטה. לכאו' זה מתאים לדוגמאות שבאשכול כאן. פרי מגדים יורה דעה משבצות זהב סימן יט ס"ק ה ודע שאני נסתפקתי אם תפש הקנה לבדו ושחט מחצה ושח אי צריך לחזור ולברך מי אמרינן באמצע המצוה אין צריך או דלמא דלא התחיל עדיין המצוה דחצי קנה לאו מידי עביד ועיין אור...
על ידי שום בעל בכי
ג' אוגוסט 07, 2018 10:24 am
פורום: משפחות סופרים
נושא: מרן הגר"ש אויערבאך זצ"ל
תגובות: 1332
צפיות: 154221

Re: מרן הגר"ש אויערבאך זצ"ל

עוד לא הובא לעיל? זה עשוי להיות מרתק...
https://www.talchaim.org.il/post/10930
הספד של הרב טל, על נשוא האשכול.
על ידי שום בעל בכי
ב' אוגוסט 06, 2018 12:04 pm
פורום: בית המדרש
נושא: הרהור כדיבור בספק ברכות
תגובות: 29
צפיות: 1364

Re: הרהור כדיבור בספק ברכות

יש בחזו"א בשני מקומות נידון על הרהור כדיבור, האם זה הרהור המילות או ציורי הדברים. [סימן יד סק"א, סימן כט סק"ח].
על ידי שום בעל בכי
א' אוגוסט 05, 2018 2:42 am
פורום: בית המדרש
נושא: מגרע הניסים ומגביר הטבע
תגובות: 46
צפיות: 4513

Re: מגרע הניסים ומגביר הטבע

הייתם צריכים להזכיר גם את הרמב"ן בפרשת עקב, על ההבדל בין חולה לבריא ובין עני לעשיר, ובין ארץ מצרים לארץ ישראל.
על ידי שום בעל בכי
א' יולי 29, 2018 1:01 am
פורום: בית המדרש
נושא: חיוב בית דין בדיני ממונות
תגובות: 20
צפיות: 1409

Re: חיוב בית דין בדיני ממונות

עושה חדשות כתב:
שום בעל בכי כתב:ובענין דיני ממונות, הרב פרבשטיין (מחברון) כתב ע"ז באחד הקבצים של טור שירת דבורה. אבל אינם באוצר.
מסקרן מאד. איך אפשר להשיג?
אין לי מושג, אולי יש למישהו מהחברים.
על ידי שום בעל בכי
א' יולי 29, 2018 12:41 am
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: תיקון העולם או תיקון האדם
תגובות: 6
צפיות: 449

Re: תיקון העולם או תיקון האדם

תודה לכל המשתתפים. אחד החברים שלח לי הוספות, זה לשונו; עי' במאמרו של ר"מ צוריאל כאן שליקט מכתבי הרב קוק על הנושא. ועי' גם בספרו אוצרות הראי"ה ח"א כאן http://beta.hebrewbooks.org/pdfpager.aspx?req=56816&st=&pgnum=214&hilite= בכלל, ח"ד וח"ה בספר אוצרות הראי"ה ...
על ידי שום בעל בכי
ו' יולי 27, 2018 9:49 am
פורום: אָשִׁירָה נָּא לִידִידִי, שִׁירַת דּוֹדִי לְכַרְמו
נושא: דרך הכאב הזה אתה צריך לעבור
תגובות: 10
צפיות: 1726

דרך הכאב הזה אתה צריך לעבור

מדבר על אמונה, אבל כולך אחוז בטבע כואב את צער השכינה, מצערך לא זז לרגע איך תמכור להם שמחה, כשאתה אחד העצובים בעיר כמה חשוב זה לב פתוח אתה אומר, אך את ליבך לאחר לא תסגיר. כלי מחזיק ברכה הוא השלום, ואין שלום עם עצמך אל תעשו תורה קרדום, פגיון וחרב תורתך על קלה כחמורה, מתייגע, מתאמץ משנתך סדורה, ברורה, ...
על ידי שום בעל בכי
ה' יולי 26, 2018 2:24 pm
פורום: משפחות סופרים
נושא: הגותו של הגאון רבי משה שפירא זצ''ל - אשכבתיה דרבי
תגובות: 1004
צפיות: 108973

Re: הגותו של הגאון רבי משה שפירא זצ''ל - אשכבתיה דרבי

יוצא עכשיו לאור שיעוריו על ספר משלי שנכתבו עי"י הרב אליהו קיינריך זצ"ל עליו התבטא ר"מ שמעולם לא ראה אדם שהבין וכתב אותו כ"כ טוב איך נקרא? נמצא בחנויות? הספר עוד לא יצא, הוא בהגהות אחרונות. " זה השער " לה'. צדיקים פתחוהו, ויצא לאור. דברי הרב ודברי התלמיד נמצאו מכוונים ו...
על ידי שום בעל בכי
ה' יולי 26, 2018 3:15 am
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: תיקון העולם או תיקון האדם
תגובות: 6
צפיות: 449

תיקון העולם או תיקון האדם

בזכרוני שראיתי פעם בכתבי הראי"ה זצ"ל, שהחילוק בין חסידים ומתנגדים הוא האם קיום התורה והמצוות זה למטרת תיקון האדם או תיקון העולם. נשמט ממני מקום הדברים, וגם קשה לי לנחש באיזה צד החסידים ובאיזה מתנגדיהם, (יש פנים לכאן ולכאן, שאלה טרמינולוגית). היות ויש כאן בפורום אי אלו הבקיאים טובא במשנת הר...
על ידי שום בעל בכי
ד' יולי 25, 2018 10:30 am
פורום: בית המדרש
נושא: חיוב בית דין בדיני ממונות
תגובות: 20
צפיות: 1409

Re: חיוב בית דין בדיני ממונות

על קרבן יש משהו מהגר"א שהוא דן על שויא וכו', ואז יש כאן נידון של שויא נגד שעבוד, (וכמו שהעירו בדברי הר"ן בנדרים שעכ"פ האשה צריכה לברוח), וכו'.

ובענין דיני ממונות, הרב פרבשטיין (מחברון) כתב ע"ז באחד הקבצים של טור שירת דבורה. אבל אינם באוצר.
על ידי שום בעל בכי
ד' יולי 25, 2018 10:22 am
פורום: בית המדרש
נושא: האבן שנפלה: אבן שקועה בכותל המערבי המעכבת את הגאולה
תגובות: 42
צפיות: 2624

Re: האבן שנפלה: אבן שקועה בכותל המערבי המעכבת את הגאולה

בעניין חישוב חשבונות שמיים, שמעתי מאחד מגודלי דורנו שליט"א שניתן לראות שתי גישות מרכזיות: הגישה האחת: כשקורה דבר, ולו הקטן והפעוט ביותר, ויש בו סבל במידת-מה לאדם מיד הוא מתחיל לפשפש ולחשוב בעוון מה באה אליו הצרה הזאת. המאפיינים של גישה זו הם: א. מדקדקים על כל פרט שקרה לאדם, ולו הקטן ביותר, ומפ...
על ידי שום בעל בכי
ד' יולי 25, 2018 10:19 am
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: דבר שאסור מצד השכל חמור יותר מאיסורי תורה??
תגובות: 33
צפיות: 2058

Re: דבר שאסור מצד השכל חמור יותר מאיסורי תורה??

לפי הכללים ה'יבשים', גם האיסור של הריגת גוי ע"מ לאכול את בשרו, הוא קל יותר מאכילת חלב (בצירה) דהוי ל"ת שיש בו כרת.
על ידי שום בעל בכי
ד' יולי 25, 2018 10:15 am
פורום: בית התלמוד
נושא: איך כופין עבד עברי לעבוד?
תגובות: 26
צפיות: 2355

Re: איך כופין עבד עברי לעבוד?

ואיך כופים להחזיר פיקדון? או לפרוע חוב? היינו הך.
על ידי שום בעל בכי
ג' יולי 24, 2018 12:14 pm
פורום: בין פסח לעצרת - ספיה"ע, ל"ג בעומר, שבועות
נושא: ניגון של מעמד הר סיני
תגובות: 27
צפיות: 3953

Re: ניגון של מעמד הר סיני

איש_ספר כתב:לתומי חשבתי שניגון מתן תורה הוא ניגון הגרב"ב ל'אמר אביי'...


ואם מישהו עדיין לא התחבר, הוא מוזמן כעת לנסות (את עצמו...)

רש"י בורנשטיין, ר"א אריאלי.

אמר אביי.rar
(15.18 MiB) הורד 60 פעמים


למענכם, שב"ב.
על ידי שום בעל בכי
ב' יולי 23, 2018 2:19 am
פורום: בין המצרים, תשעה באב וחמשה עשר באב
נושא: איך יתקיים שמחנו כימות עיניתנו שנות ראינו רעה
תגובות: 9
צפיות: 1316

Re: איך יתקיים שמחנו כימות עיניתנו שנות ראינו רעה

מה פירוש "והרגע הוא אחד ממאתיים בשעה", זה משהו ידוע?
על ידי שום בעל בכי
ג' יולי 17, 2018 12:51 am
פורום: משפחות סופרים
נושא: הגה"צ רבי שריה דבליצקי זלל"ה
תגובות: 721
צפיות: 65737

Re: הגה"צ רבי שריה דבליצקי זלל"ה

איכה יועם כתב:אהה, כי נוטל אדוננו מעל ראשנו.
בבקשה תמשיך.

עבור לחיפוש מתקדם