מפרשי האוצר
חיפוש גוגל בפורום:

החיפוש הניב 1395 תוצאות

עבור לחיפוש מתקדם

על ידי מעיין
ה' אוקטובר 22, 2020 10:46 pm
פורום: מנא הני מילי?
נושא: פסיעה לחבירו חוסך מאה פסיעות לעצמו - מקור
תגובות: 1
צפיות: 62

פסיעה לחבירו חוסך מאה פסיעות לעצמו - מקור

למי מיוחס האימרא
בפסיעה אחת שפוסעין לעשות חסד לחבירו יכול לחסוך מאה פסיעות לעצמו
על ידי מעיין
ב' אוקטובר 19, 2020 10:49 pm
פורום: דקדוק ומסורה
נושא: תמוה/תמיה
תגובות: 8
צפיות: 170

תמוה/תמיה

אם נכון לכתוב וזה תמוה גדולה - או הנכון רק תמיה גדולה
על ידי מעיין
ו' אוקטובר 16, 2020 1:03 am
פורום: דקדוק ומסורה
נושא: זהו / זה הוא / זהוא
תגובות: 2
צפיות: 97

זהו / זה הוא / זהוא

אם 'זהוא' נכון שזה קיצור מ'זה הוא' או נכון לכתוב 'זהו'
על ידי מעיין
ה' אוקטובר 01, 2020 9:30 pm
פורום: מנא הני מילי?
נושא: אם חסר בהסברה - [סימן ש]חסר בהבנה
תגובות: 15
צפיות: 386

Re: אם חסר בהסברה - [סימן ש]חסר בהבנה

שמעתי מעשה [ואולי הוא משל...] שפעם הגאון הקדוש רב"ב אמר לתלמידיו שברצונו לחזור על שיעור שאמר אתמול שניתוסף לו בזה סברא והבנה, וכשנתקבצו תלמידיו חזר לפניהם החידוש של אתמול באותן המילות ממש, רק החילוק הי' בהארת הפנים ותנועת הידים... ואף שאני שמעתי זאת על דרך הצחות, מ"מ לענ"ד אפשר שאמת ה...
על ידי מעיין
ה' אוקטובר 01, 2020 8:40 pm
פורום: סוכות ושמנ"ע
נושא: הצל מתמעט או מתרבה במרחק
תגובות: 13
צפיות: 282

Re: הצל מתמעט או מתרבה במרחק

מה שכתבו כאן מפני העובי שבסכך, אף שהאמת שהיא כן שמתרבה ע"י כן הצל, אבל לכאורה א"א ליקח את זה בחשבון להלכה, דהרי לכאורה הצל צריך שיבוא ע"י שטח המאוזן ולא המאונך. ---- ומענין לענין באותו ענין תמהתי במש"כ ר"ת שהחמה נראת יותר קטן להעומד מלמטה ומסתכל למעלה ולשון התוס' . ..אבל העו...
על ידי מעיין
ה' אוקטובר 01, 2020 8:13 pm
פורום: סוכות ושמנ"ע
נושא: הצל מתמעט או מתרבה במרחק
תגובות: 13
צפיות: 282

Re: הצל מתמעט או מתרבה במרחק

כך אמרתי מכבר מדעתי להשוות המציאות במחלוקת של הרש"י ובעל העיטור
והיא הנקרא חצי צל [פני אומברא]
ושוב ראיתי כן בספר עמק שוה על מסכת סוכה ע' שטז להרב משה זילבער ממאנסי
אלא שלפי"ז צריך עיון לשונות הפוסקים במה שכתבו להחמיר לשניהם דו"ק
על ידי מעיין
ה' אוקטובר 01, 2020 1:27 am
פורום: סוכות ושמנ"ע
נושא: יחוסי זני האתרוגים למינם
תגובות: 114
צפיות: 16297

Re: יחוסי זני האתרוגים למינם

בנוגע לכל דברי האשכול יש ספר טהרת האתרוגים להרב לוי יצחק סופר מברוקלין ספר קצת קשה קריאה ברהיטות מחמת ריבוי הפרטים וסגנון הכתיבה אבל נוגע בחלק ההלכה והמסורה והמציאות בכל זני האתרוגים למיניהם [יאנעווע, מאראקא, חזו"א, תימן, ועוד, וסוגית הרכבה ודברי הפוסקים לדורותיהם והשוואת דברי הפוסקים. גם העמיק...
על ידי מעיין
ה' אוקטובר 01, 2020 12:55 am
פורום: סוכות ושמנ"ע
נושא: הערה בענין הקפידא שעלי ההדסים יהי' קטנים
תגובות: 0
צפיות: 100

הערה בענין הקפידא שעלי ההדסים יהי' קטנים

הנה ראיתי הרבה מקפידים שההדס לא יהי' עליו גדולים יותר מצפורן אגודל מהא דמבואר בחיים וברכה אות נה וגילוי דעת להגאון המהרש"ם סי' לה ס"ק כד ומה שהביא מעליות אליהו [צ"ע דשם משמע שקפידת הגר"א הי' משום מין מורכב ולא משום הדס שוטה] והנה בכמה זני הדסים בתחתית ההדס העלים גדולים יותר מראש ...
על ידי מעיין
ג' ספטמבר 22, 2020 8:04 pm
פורום: אָשִׁירָה נָּא לִידִידִי
נושא: שיר של האדמו''ר מזוטשקא לימי הרחמים
תגובות: 18
צפיות: 515

Re: שיר של האדמו''ר מזוטשקא לימי הרחמים

מה המילים באידיש?
על ידי מעיין
ד' ספטמבר 16, 2020 2:23 am
פורום: אלול וימים נוראים
נושא: שופר עם מסיכה?
תגובות: 51
צפיות: 2217

Re: שופר עם מסיכה?

עיינתי בדבריו ח"א סי' מח ודבריו קשים להולמן עם המציאות
עתה עיינתי וראיתי שהוא עצמו עמד בזה בתיקונים והוספות סי' כז וכתב שדבריו הם טעות עיי"ש
ובדפוסים חדשים כבר הוכנס בפנים
על ידי מעיין
ד' ספטמבר 16, 2020 1:43 am
פורום: אלול וימים נוראים
נושא: שופר עם מסיכה?
תגובות: 51
צפיות: 2217

Re: שופר עם מסיכה?

הוזכר לעיל כמה פעמים דברי הבנין שלמה בהפיכת השופר כלפי מטה שאין יוצאין בזה דהוה שלא כדרך גדילתו
ותמ"ה תמ"ה אקרא הרי אדרבא דרך השופר בהנחתו על האיל היא בצד הרחב למטה וצע"ג כוונתו
על ידי מעיין
ד' ספטמבר 16, 2020 1:37 am
פורום: מנא הני מילי?
נושא: לא לתקוע בשופר שחור
תגובות: 12
צפיות: 788

Re: לא לתקוע בשופר שחור

בדיעבד כתב:אולי הטעם משום שהיה נהוג לתקוע בשופרות שחורות כשהטילו נדוי וחרם כנזכר בהרבה מקומות (ראה לדו', ים של שלמה פ' החובל), ולא מסמנא מלתא.

לא מצאתי בים של שלמה
וכמדומה לא נזכר במקורות רק שופרות ונרות שחורות או כיבוי נרות
על ידי מעיין
ד' ספטמבר 16, 2020 1:15 am
פורום: מנא הני מילי?
נושא: אכל מאכל מקולקל כדי שלא לבייש המבשלו
תגובות: 4
צפיות: 208

Re: אכל מאכל מקולקל כדי שלא לבייש המבשלו

בהקדמה לביאור הגר"א מבני הגר"א מובא כעין זה ועוד יותר אספר אל חוק א' מהנהגותיו פעם א' בהיותו בדרך, ולן אצל איש ישר הולך, בערב נתן הבעה"ב לפניו לאכול, וישם בפיו והקיאן כי נתקלקלה אסטומכתו, ויבא בעה"ב ומצא הקערה שלימה כבתחילה, ויפצר אותו עוד הפעם, ויחל לאכול והקיאן שוב, ועשה כן ג' ...
על ידי מעיין
ד' ספטמבר 02, 2020 1:00 am
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: דקה בימי התשובה כחודש תחשב
תגובות: 8
צפיות: 1181

Re: דקה בימי התשובה כחודש תחשב

ויש בתשו' אבני נזר על ימי ניסן
על ידי מעיין
ה' אוגוסט 27, 2020 2:00 am
פורום: משפחות סופרים וימות עולם
נושא: מי היה היהודי הראשון שנקרא דוב
תגובות: 31
צפיות: 1413

Re: מי היה היהודי הראשון שנקרא דוב

כמה אשכולות כאן בפורום שדנו בשורש שם בער ושייכותו ליששכר יש שכתבו דדוב היא שני למלך הארי' ויששכר הי' שני למלך יהודה [תורת בר נש] ויש שכתבו שהיא מלשון 'בערן' [תותים = פרי היער] והיא כולל פרי הדודאים, ויש שפקפקו בזה וכתבו שאינו משם הכללי של 'בערן' רק משפחה שנקרא בשם בערי שכולל פרחים ומהם הדודא ויש שכת...
על ידי מעיין
ג' אוגוסט 25, 2020 8:09 pm
פורום: בית המדרש
נושא: הפקרת ספרים בבתי כנסיות וישיבות
תגובות: 17
צפיות: 565

Re: הפקרת ספרים בבתי כנסיות וישיבות

בזכרוני שיש תשובת חוות יאיר שחופף לענין זה
באחד שהניח חפציו בתוך רשות של חבירו בשעת מלחמה אם רשאי להוציא חפציו לרשות הרבים
וצריך חיפוש
על ידי מעיין
ג' אוגוסט 18, 2020 11:17 pm
פורום: מנא הני מילי?
נושא: אין הקב"ה מעניש היחיד אם יבוא צער לסובביו בעבור כן
תגובות: 12
צפיות: 711

Re: אין הקב"ה מעניש היחיד אם יבוא צער לסובביו בעבור כן

ועיין עוד אגרא דפרקא או' קיד על דאגה בלב איש ישיחנה ודרשו רז"ל ישיחנה לאחרים עיי"ש ע"פ דרך זה וגם באגרא דכלה פ' אחרי ד"ה ר' ברכיה פתח ופ' קרח ד"ה במדרש אמר ר' ברכי'
על ידי מעיין
ג' אוגוסט 18, 2020 10:43 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: מוצאי ראש חודש או ראש חודש?
תגובות: 5
צפיות: 262

Re: מוצאי ראש חודש או ראש חודש?

אכן מעניין!
ותמוה שעד להבצל החכמה לא עמד אף אחד על זה [ובדרך צחות אין הלומד מתעכב על השטות של החושב...]
מקום הניחו לו להתגדר!
על ידי מעיין
ג' אוגוסט 18, 2020 8:13 pm
פורום: משפחות סופרים וימות עולם
נושא: מקומו של שמואל הרמתי <רבי שמואל אשכנזי זצ"ל>
תגובות: 178
צפיות: 23540

Re: מקומו של שמואל הרמתי <רבי שמואל אשכנזי זצ"ל>

ישראליק כתב:המגזין וכמו"כ הכתבה באידיש, הכתבה זה רעיון עם ר' יחיאל גולדהבר

ראיון
על ידי מעיין
ו' אוגוסט 07, 2020 2:44 am
פורום: דקדוק ומסורה
נושא: דוגמאות לפועל יחיד (בסוף המשפט) שמתייחס לרבים - במשנה
תגובות: 6
צפיות: 509

Re: דוגמאות לפועל יחיד (בסוף המשפט) שמתייחס לרבים - במשנה

אין זה פועל אבל רבים ויחיד בסוף משפט ב"ק ה, ה היו פחותין מעשרה טפחים ונפל לתוכו שור או חמור - עי' מלאכת שלמה [לקחתי מספר 'משנת ר' יוחנן', ליקוטים שחיבר זקן מדור הקודם ששנה כל ימיו במשנה הרה"ח ר' אברהם דראך מאנטווערפען ז"ל וקיבץ יד על יד יותר מאלף ערכים על סגנון לשון המשנה ואביזרהו עני...
על ידי מעיין
ג' יולי 28, 2020 12:08 am
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: אשכול קבצים ופרפראות - ב
תגובות: 1385
צפיות: 118636

Re: אשכול קבצים ופרפראות - ב

טוב מאוד!
על ידי מעיין
ד' יולי 22, 2020 4:03 am
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: תפלה בכוונה כאשר מהלך או כאשר עומד?
תגובות: 8
צפיות: 421

Re: תפלה בכוונה כאשר מהלך או כאשר עומד?

דרופתקי דאורייתא כתב:
מעיין כתב:פרי העץ לר' יהודה מודרן פ' לך (כ עא)
...ולזה בפסוק ראשון צריך לעמוד ולכן לא נאמר דין זה רק בהולך בדרך ולא בהולך בביתו אנה ואנה והבן.


זה חידוש גדול לדינא, יש זכר לזה בעוד פוסקים?

בשעתו שלמדתי זה הי' לי חידוש ולא מצאתי בפוסקים, אך עכשיו יש לנו רד"ק
על ידי מעיין
ו' יולי 17, 2020 2:17 am
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: תפלה בכוונה כאשר מהלך או כאשר עומד?
תגובות: 8
צפיות: 421

Re: תפלה בכוונה כאשר מהלך או כאשר עומד?

פרי העץ לר' יהודה מודרן פ' לך (כ עא)
...ולזה בפסוק ראשון צריך לעמוד ולכן לא נאמר דין זה רק בהולך בדרך ולא בהולך בביתו אנה ואנה והבן.
על ידי מעיין
ה' יולי 16, 2020 10:39 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: רצון ומחשבה על כוחות אברים הפנימים
תגובות: 1
צפיות: 157

רצון ומחשבה על כוחות אברים הפנימים

בספרי חב"ד יש ביאור בפנימיות מה שאין כח המחשבה יכול להשפיע על אברים הפנימים כח המושך והמחזיק והמעכל והדוחה. וזה לשון אור התורה ראה ע' תתט ואפ"ל ע"ד שנת' בדרוש המילוים הרצון שבנפש אעפ"י שהוא מקיף על כל האברים (רק במח ולב מאיר בפנימי') עכ"ז יש אברים שהרצון פועל בהם כמו כשרוצה ...
על ידי מעיין
ג' יולי 14, 2020 10:04 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: חמש אברים - חמש חושים
תגובות: 2
צפיות: 592

Re: חמש אברים - חמש חושים

אכן מזכיר חמש חושים נטועים בחמש אברים ולכאורה אפשר לומר מישוש בראש הגוי'] ואף שמייחס שם מישוש לפה ולחוש הטעם, וגם מזכיר מישוש בכל הגוף באצבע שנקרא אמה, מ"מ אפשר לדחוק שניתן לייחס מישוש לראש הגויה שהרגשתה גדולה בכל הגוף, וכמוזכר בספרי הקדמונים חוש המישוש חרפה היא לנו, אבל עכ"פ בנדרים הנ&quo...
על ידי מעיין
ג' יולי 14, 2020 9:41 pm
פורום: מנא הני מילי?
נושא: רחם - רחמים
תגובות: 9
צפיות: 402

Re: רחם - רחמים

ועיין דברי רש"ף ביריעות שלמה ח"א מד עב
על ידי מעיין
ה' יולי 09, 2020 10:56 pm
פורום: מנא הני מילי?
נושא: במשלי קדומים - טבעת של מזל
תגובות: 4
צפיות: 304

Re: במשלי קדומים - טבעת של מזל

כמעט בלשון זה [חלק באידיש ותרגמתי ללה"ק]
והוא באוצר אגרות קודש של הרב אברהם חייב דוב לעווין זצ"ל מכתב ס"ד
על ידי מעיין
ה' יולי 09, 2020 8:36 pm
פורום: מנא הני מילי?
נושא: במשלי קדומים - טבעת של מזל
תגובות: 4
צפיות: 304

Re: במשלי קדומים - טבעת של מזל

מי מהכותבים היום בפורום בקי בכגון אלו כגון 'חכם באשי' שלעבר, או מי יש לו גישה לר' שמואל אשכנזי
על ידי מעיין
ה' יולי 09, 2020 12:58 am
פורום: לתעלומה נקרא אור
נושא: עוזר-עזריאל <561>
תגובות: 6
צפיות: 3561

Re: עוזר-עזריאל <561>

ספר תקנות ארצות" והוא ביאור לחמישים חלוקי דינים שבין בני ארץ ישראל לבני בבל, וספר "תיקון חשוב" כולל הלכות בטול ודברים שאינם בטלים מפני חשיבותם, וספר "תקנת השבים" חקירות ושו"ת בדיני מעילה ועוד ספרים [עיין בחלק שני במערכת הספרים] והובא בתשובות "זכר ביהוסף" בסימן...
על ידי מעיין
ג' יולי 07, 2020 3:14 am
פורום: מנא הני מילי?
נושא: עסק הקב"ה בתורה
תגובות: 4
צפיות: 235

Re: עסק הקב"ה בתורה

יש גם הקב"ה מחדש הלכה בכל יום
ג' שעות יושב ועוסק בתורה
ואהיה אצלו אמון וכו'
אבל כנראה מתכוין למשהו אחר
על ידי מעיין
ג' יולי 07, 2020 2:45 am
פורום: מנא הני מילי?
נושא: כמאמר הפילוסוף ?
תגובות: 0
צפיות: 229

כמאמר הפילוסוף ?

כמאמר הפילוסוף שתהי' דבש נוזל מפיך
על ידי מעיין
ג' יולי 07, 2020 2:43 am
פורום: מנא הני מילי?
נושא: במשלי קדומים - טבעת של מזל
תגובות: 4
צפיות: 304

במשלי קדומים - טבעת של מזל

כמסופר במשלי הקדומים שיש בנמצא טבעת כשעונדין אותו מה שרוצין מתקיים
על ידי מעיין
ג' יולי 07, 2020 2:42 am
פורום: מנא הני מילי?
נושא: עסק הקב"ה בתורה
תגובות: 4
צפיות: 235

עסק הקב"ה בתורה

ומבואר בש"ס ?ומדרשים? וירושלמי? שכביכול כל מעיינו של הקב"ה בתורה
על ידי מעיין
ו' יולי 03, 2020 8:18 pm
פורום: עיון תפילה וחקר פיוט
נושא: האם אין מילת 'נשעננו' בברכת על הצדיקים שבנוסח ספרד, שיריים מתקופת טרום ניקוד הסידור?
תגובות: 16
צפיות: 1325

Re: האם אין מילת 'נשעננו' בברכת על הצדיקים שבנוסח ספרד, שיריים מתקופת טרום ניקוד הסידור?

והטעות שכיחה בעיקר במקום שהוגין המלאפום כחיריק
מן הטעותים הנפוצים ביותר כהיום

גם זו טעות
וע"פ דקדוק צ"ל מן הטעיות הנפוצות
אבל זו טעות נושנת עיין תשבי ערך טעה והוא עצמו נכשל בערך הגהה וכדהעיר שם היעב"ץ בעזר אור
על ידי מעיין
ה' יולי 02, 2020 9:26 pm
פורום: דקדוק ומסורה
נושא: מ' השימוש לפני 'חוץ' ו-'חוט' חרוקה! למה לא צרויה? כחבריהן בעלי אות ח'.
תגובות: 10
צפיות: 2741

Re: מ' השימוש לפני 'חוץ' ו-'חוט' חרוקה! למה לא צרויה? כחבריהן בעלי אות ח'.

אחרי שהם קובעים את הכלל הידוע כי מ' השימוש מנוקדת בצירה לפני אותיות גרוניות, הם רושמים את היוצאים מן הכלל: מחוט, מחוץ, מהיות. אין הסבר ליוצאים מן הכלל ומדוע הם יוצאים ממנו. ישר כח מקור אם אפשר. רד"ק במכלול: "בחרק ב מלה זעירא " ומביא "מחוט" ו"מחוץ" לאו דווקא, שכן '...
על ידי מעיין
ה' יולי 02, 2020 7:28 pm
פורום: משפחות סופרים וימות עולם
נושא: טעמי המצוות לר' מנחם הבבלי
תגובות: 12
צפיות: 2717

Re: טעמי המצוות לר' מנחם הבבלי

יישר כוחכם טעיתי קצת שבתי וראיתי שאולי שהר"ת עולה בגי' של"ד, והנה הספר נדפס בשנת של"א כך בחסרון שני הב' הראשונים או האחרונים [שכפול] יוצא של"א (צ"ל ש"ל וזה לפני שנת הדפסה)- והוא דחוק למה יכפל הביתין בתחלה ובסוף בלא צורך ויש לומר לפי כל זה שרומז ה'שכט שאז סיים כתיבת הספר...
על ידי מעיין
ה' יולי 02, 2020 7:06 pm
פורום: עיון תפילה וחקר פיוט
נושא: האם אין מילת 'נשעננו' בברכת על הצדיקים שבנוסח ספרד, שיריים מתקופת טרום ניקוד הסידור?
תגובות: 16
צפיות: 1325

Re: האם אין מילת 'נשעננו', בתוך: ברכת על הצדיקים שבנוסח ספרד, שיריים מתקופת טרום ניקוד הסידור?

תאריך מדיוק, איני יכול לתת מדיוק צ"ל מדויק [זה וחביריו (מצוין מחויב וכו') אחד מן הטעותים הנפוצים ביותר כהיום, אבל להרב אבא יודן הגאון בדקדוק אנחש שהיא טעות המקלדת] כותבים מלאים למי שאינו בקי וכפירוש הערוך בתנא תוספאה וספרא בצירא http://forum.otzar.org/viewtopic.php?f=7&t=4748&start=40#...
על ידי מעיין
ה' יולי 02, 2020 2:42 am
פורום: מנא הני מילי?
נושא: מעשה דספינה ונר דר"ע ור"ט?
תגובות: 7
צפיות: 411

Re: מעשה דספינה ונר דר"ע ור"ט?

פרוש דבריך?
האם מצינו מעשה של ספינה לר"ע, ומעשה של נר לר"ט בכיוון זה שמרע נצמח טוב?
על ידי מעיין
ה' יולי 02, 2020 12:40 am
פורום: מנא הני מילי?
נושא: מעשה דספינה ונר דר"ע ור"ט?
תגובות: 7
צפיות: 411

מעשה דספינה ונר דר"ע ור"ט?

מספר דברי שערי חיים פ' מקץ
ספינה ונר.JPG
ספינה ונר.JPG (89.45 KiB) נצפה 411 פעמים

בברכות ס ע"א המעשה של ר"ע תרנגול וחמור ונר וכו' לא עם ר"ט ולא עם ספינה
ר"ע נתעשר מספינה נדרים נ א
על מה כיון כאן

עבור לחיפוש מתקדם