פורום אוצר החכמה - חיפוש

החיפוש הניב 1088 תוצאות

עבור לחיפוש מתקדם

על ידי מעיין
ב' אוגוסט 13, 2018 8:47 pm
פורום: עיון תפילה וחקר פיוט
נושא: כיצד אכנס בשערי חכמת הפיוט?
תגובות: 62
צפיות: 5214

Re: כיצד אכנס בשערי חכמת הפיוט?

כיון שאני רואה שהחברים מתקשים במקור מלת יתד וכל אחד מנחש פירוש אחר אם שאפשר שמלה ערבי היא מ"מ אם ניתן לידרש, אמרתי גם אני שיתד היא מסמר אם חלק עב שהיא ראש המסמר בראשו, וזה רומז לענין היתד בדקדוק שהיא שו"א נע עם תנועה שהתנועה יכולה לעמוד בפני עצמה כמו שמצינו מסמרים בלי ראש עב בראשם אבל ראש ...
על ידי מעיין
ג' יולי 03, 2018 7:31 pm
פורום: לשכת הסופרים
נושא: תוכנית לחשב שעות עבודה
תגובות: 63
צפיות: 3223

Re: תוכנית לחשב שעות עבודה

יש לי בעיה: התכנה לא עובדת בצורה ממוזערת, כשאני לוחץ "סיים" אז הוא אומר לי ש"הסיום בשורה הראשונה אינו ריק האם ברצונך לעדכנו עכשיו?" ואם אני לוחץ כן הוא משנה לי את שעת הסיום בשורה הראשונה. חוץ מזה איך אדע עכשיו את הזמן האמיתי שהיה בשורה הראשונה? אני הקטן מזדהה עם בעי' זו שעדיין ל...
על ידי מעיין
ב' נובמבר 13, 2017 3:02 am
פורום: עיון תפילה וחקר פיוט
נושא: משך הזמן לק''ש וברכותיה בערבית
תגובות: 20
צפיות: 1340

Re: משך הזמן לק''ש וברכותיה בערבית

לשון המקור חיים סי' ס"ה כדי לגמור את כולה עמ"ש ר"ס נ"ח דלעד"ן דס"ל להרמב"ם דשיעור ק"ש עם ברכה שאחריה נמשך עשירית משעה ואל תתמה שהרי הם יחד לערך ת"ק תיבות וא"כ לא יגמור איש בשעה רק לערך ה' אלפים תיבות והא ודאי ליתא שהרי לדעת הרמב"ם שיעור מהלך שעה...
על ידי מעיין
א' נובמבר 12, 2017 8:52 pm
פורום: עיון תפילה וחקר פיוט
נושא: משך הזמן לק''ש וברכותיה בערבית
תגובות: 20
צפיות: 1340

Re: משך הזמן לק''ש וברכותיה בערבית

במקור חיים להגאון בעל חוות יאיר יש דיון בענין שהה כדי לגמור את כולה עי' שם סי' נח וסי' סה
חשבונות בזה
על ידי מעיין
א' נובמבר 12, 2017 8:33 pm
פורום: בית המדרש
נושא: האם המתאבד עובר (גם) על לא תרצח?
תגובות: 29
צפיות: 1538

Re: האם המתאבד עובר (גם) על לא תרצח?

חובת הלבבות שער הבטחון פ"ד וכן אין ראוי לאדם להיכנס בסכנות בבטחונו על גזירת הבורא וישתה סמי - המות, או שיסכן בעצמו להילחם עם הארי והחיות הרעות ללא דוחק, או שישליך עצמו בים או באש, והדומה לזה ממה שאין האדם בטוח בהן ויסכן בנפשו. וכבר הזהירנו הכתוב מזה במה שאמר (דברים ו טז): לא תנסו את ה' אלהיכם כ...
על ידי מעיין
ג' אוקטובר 31, 2017 7:50 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: מהני בלשון רבים - מהנים האם נכון?
תגובות: 1
צפיות: 192

מהני בלשון רבים - מהנים האם נכון?

בספר שאני מהדיר
כתב 'השנים מהנים בפני עצמם'
האם זה נכון לכתוב מהנים בלשון רבים ממהני בלשון יחיד, כמו מן מועיל מועילים
או הנכון לכתוב מהנו בויו
על ידי מעיין
ד' אוקטובר 25, 2017 7:29 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: בעל העיטור, בעל התרומות ~ בעליו עמו!
תגובות: 4
צפיות: 524

Re: בעל העיטור, בעל התרומות ~ בעליו עמו!

ומה עם הערוך שכמדומה שהי' די מוקדם, ואה"נ בריטב"א כתב "כתב הרב בעל הערוך"
אבל כהיום כותבים "כתב הערוך"
על ידי מעיין
ג' אוקטובר 24, 2017 9:38 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: בעל העיטור, בעל התרומות ~ בעליו עמו!
תגובות: 4
צפיות: 524

Re: בעל העיטור, בעל התרומות ~ בעליו עמו!

השאלה פשוטה למה בכמה ספרים רגילין מעולם להצמיד מלת בעל לשם הספר כגון בעל העטור בעל התרומות בעל הלכות גדולות
בעוד שאין רגיל כזה בספרים אחרים כגון לכתוב וכתב בעל הערוך
אם יש לזה משפט הגיוני מצד חוקי הדקדוק או טבע הלשון

----
ועוד הוספתי שאלה, איזה צורה יותר נכונה הבעל העטור או בעל העטור
על ידי מעיין
ב' אוקטובר 23, 2017 9:05 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: בעל העיטור, בעל התרומות ~ בעליו עמו!
תגובות: 4
צפיות: 524

בעל העיטור, בעל התרומות ~ בעליו עמו!

בעל הטורים - זה נכון שהכוונה שבעל מחבר ספר הטורים חבר ספר אחר על התורה ושפיר שייך לשון בעל אבל מה זה שרגילין לכתוב מעולם בעל העטור, בעל התרומה, בעל כנסת הגדולה והאם שייך לכתוב וכתב הבעל העטור בה"א הידיעה לפני בעל, כמו שכותבין וכתב הר"ן, הרשב"א אף שאין נכון לכתוב כן ע"פ הדקדוק [אף...
על ידי מעיין
ד' אוקטובר 11, 2017 1:43 am
פורום: סוכות ושמנ"ע
נושא: טלית בגודל מופרז לכל הנערים - אם יש שיעור למעלה לגודל הטלית
תגובות: 6
צפיות: 574

Re: טלית בגודל מופרז לכל הנערים - אם יש שיעור למעלה לגודל הטלית

יישר כחכם, עכשיו יש לראות אם המנהג קשור לטלית של מצוה או רק מעין חופה, והפוסקים דנו מענין חשש אוהל
על ידי מעיין
ג' אוקטובר 10, 2017 8:15 pm
פורום: סוכות ושמנ"ע
נושא: טלית בגודל מופרז לכל הנערים - אם יש שיעור למעלה לגודל הטלית
תגובות: 6
צפיות: 574

טלית בגודל מופרז לכל הנערים - אם יש שיעור למעלה לגודל הטלית

לאחרונה נהוג בהרבה בתי מדרשים, ליקח לטלית כל הנערים, טלית מיוחד שנארג במיוחד לצורך זו בגודל מופרז, ושאלתי אם טלית בגודל זו מחוייב בציצית, שא"א לבן אדם ללבשו כרגיל, ואם לאו, אם יש ענין בזה, שהרי המנהג ליקח לכיסוי טלית של מצוה.
על ידי מעיין
ו' יוני 30, 2017 11:01 pm
פורום: אספקלריא
נושא: לשאול רב בעצה גשמית -שיטת הגר"ז
תגובות: 49
צפיות: 4691

Re: לשאול רב בעצה גשמית -שיטת הגר"ז

הנקודה פשוטה, זה שיש כח בברכת הדיוט וכ"ש בברכת צדיקים, זה פשוט ומבואר בחז"ל ילך אצל חכם ויבקש עליו רחמים, וגם מבואר שמועיל תפלה, וגם על אחר מבואר בספרים שמועלת תפלה וברכה, וידוע החקירות בזה, וגם מה החילוק בין תפלה לברכה, ואילו להחיות מתים, או מגויד שהוא בחזקת מת, או חולה שכיב מרע הנוטה למו...
על ידי מעיין
ג' יוני 27, 2017 1:45 am
פורום: אספקלריא
נושא: משמעות רוה"ק בחיבור ספר בדרך הלימוד ובפסיקת ההלכה
תגובות: 33
צפיות: 2589

Re: משמעות רוה"ק בחיבור ספר בדרך הלימוד ובפסיקת ההלכה

גם יש קטע בשארית ישראל אענין ט"ס שבהשגחה משמים זה
על ידי מעיין
ג' יוני 27, 2017 12:13 am
פורום: אספקלריא
נושא: משמעות רוה"ק בחיבור ספר בדרך הלימוד ובפסיקת ההלכה
תגובות: 33
צפיות: 2589

Re: משמעות רוה"ק בחיבור ספר בדרך הלימוד ובפסיקת ההלכה

נו! ע"ז כבר יש מקורות הרבה, ובפרט באשכול האחר שיש דבר כזה לכוון דברים בדבריהם מה שלא כוונו
על ידי מעיין
ג' יוני 27, 2017 12:00 am
פורום: אספקלריא
נושא: משמעות רוה"ק בחיבור ספר בדרך הלימוד ובפסיקת ההלכה
תגובות: 33
צפיות: 2589

Re: משמעות רוה"ק בחיבור ספר בדרך הלימוד ובפסיקת ההלכה

כשגדול ישראל מחדש מחמת סתירת הרמב"ם אף שסיבת החידוש והתחלתו הוא סתירת הרמב"ם מ"מ מה שמנצנץ במוחו הוא מידיעותיו המוקדמות בהיקף התורה ע"פ הראשונם והאחרונים וממילא יש מקום לחידושו, ואין זאת אומרת שהתחלת החידוש היא סתירת הרמב"ם רק זה היא ההיכי תימצי שהתחיל לחשוב ע"ז אבל אחר...
על ידי מעיין
ב' יוני 26, 2017 9:08 pm
פורום: אספקלריא
נושא: משמעות רוה"ק בחיבור ספר בדרך הלימוד ובפסיקת ההלכה
תגובות: 33
צפיות: 2589

Re: משמעות רוה"ק בחיבור ספר בדרך הלימוד ובפסיקת ההלכה

והנה לפרש לשון על כוונת אומרם,גם זה אינו רק על דרך אחד, ויש גם על הרבה דרכים, ומצינו כמה פעמים שרש"י נקט דרך א' כפשט והב' כמדרש, ובאב"ע הופך הדבר הדרך א' כמדרש והב' כפשט, וזאת שלכל א' יש דוחק א' הא' בדקדוק המלה, והב' בצורת הפסוק וכדומה. וכמו כן במשמעות לשונות, של דברי הפוסקים, לדוגמא עי' ב...
על ידי מעיין
ב' יוני 26, 2017 8:01 pm
פורום: עיון תפילה וחקר פיוט
נושא: 'אוי' 'נו' 'או' 'שה' נקרא דיבור?
תגובות: 9
צפיות: 674

Re: 'אוי' 'נו' 'או' 'שה' נקרא דיבור?

הפסק נוטריקון.jpg
הפסק נוטריקון.jpg (132.3 KiB) נצפה 657 פעמים
על ידי מעיין
ב' יוני 26, 2017 7:54 pm
פורום: עיון תפילה וחקר פיוט
נושא: 'אוי' 'נו' 'או' 'שה' נקרא דיבור?
תגובות: 9
צפיות: 674

Re: 'אוי' 'נו' 'או' 'שה' נקרא דיבור?

מלת אוי הוא לכאורה מלה רגילה, ובלשון הקודש נקראת מלות קריאה ואוי הרגיל בלשוננו לכאורה הוא טבעי ומקורו בלה"ק משא"כ שא, אין זה מלשון הס אין רש"י ויהס כלב אלא רמז וכן הא? לשאלה או אהא! להסכמה וכן נו ועה מ"מ כהיום מלה שמבינים גם בלא ראית מראה הפנים והתנועה אפשר דהוי מלה רגילה, ועכ&qu...
על ידי מעיין
ב' יוני 26, 2017 7:24 pm
פורום: עיון תפילה וחקר פיוט
נושא: 'אוי' 'נו' 'או' 'שה' נקרא דיבור?
תגובות: 9
צפיות: 674

Re: 'אוי' 'נו' 'או' 'שה' נקרא דיבור?

עי' שו"ת אבני ישפה ח"ד סי' כ"א לענין זה ובענין ניגון נחלקו מנחת יצחק ח"ז סי' ט' דהוי הפסק ולא כ' במפו' גם בדיעבד ושבט הלוי ח"ה או"ח ס' ט"ז דלא הוי הפסק עכ"פ בדיעבד ויש לדמות לענין כתב אות א' נוטריקון, ושם נחלקו האחרונים אם הכונה דיש חסרון בב' אותיות או הכוונה ...
על ידי מעיין
ב' יוני 26, 2017 6:41 pm
פורום: מקרא ותרגום
נושא: אבד - נאבד --- מי הפעול?
תגובות: 6
צפיות: 766

Re: אבד - נאבד --- מי הפעול?

ראיתי בדברי יחזקאל על תהילים: תעיתי כשה אובד בקש עבדך, ולכאורה קשה דלשון אובד משמע שהשה אבד איזה דבר והול"ל נאבד דמשמע שהשה נאבד מן הרועה וכו' ובהשקפה ראשונה תמהתי שלכאורה שורש אבד בכל המקרא היא על דרך זה. והסיבה היא לכאורה מדרך הדקדוק, דענין אבידה לא יתיחס לפעל כי היא אדרבא בא בלא פעולה על יד...
על ידי מעיין
ב' יוני 26, 2017 2:47 pm
פורום: אספקלריא
נושא: משמעות רוה"ק בחיבור ספר בדרך הלימוד ובפסיקת ההלכה
תגובות: 33
צפיות: 2589

Re: משמעות רוה"ק בחיבור ספר בדרך הלימוד ובפסיקת ההלכה

מהשאלות ותשובות, ששלחו זה לזה גדולי ישראל, אנו רואים שהבינו זה את זה, וגדולי ישראל סמכו על פי רוב על חידושים של הנתיבות והחתם סופר אף שדבריהם מחודשים על דעת אומרן, מ"מ עצם חידושיהם הן שכל התורה ויש לו פנים בהלכה, וכמדומה שהנתיבות נתקבל יותר להלכה מדברי הקצות אף שדברי הקצות הם קרובים יותר לפשט, ...
על ידי מעיין
ב' יוני 26, 2017 3:49 am
פורום: אספקלריא
נושא: משמעות רוה"ק בחיבור ספר בדרך הלימוד ובפסיקת ההלכה
תגובות: 33
צפיות: 2589

Re: משמעות רוה"ק בחיבור ספר בדרך הלימוד ובפסיקת ההלכה

אני מניח שמה שהחזו"א שלל את הדרך הזה, והיינו שהעדיף דרך הרעק"א, זה משום דדרך החת"ס אין נחלת הכלל כמו שכתבתי, ואולי החזו"א לא נחית כלל למה שכתבתי, שזה יהי' כוונת החת"ס על רוב הדוחקים אמת וכו'. והאמת שלבר מזה בודאי שדרך כזאת צריך הרבה יותר שימוש ת"ח לקנות דרך זה, הלא תראה...
על ידי מעיין
א' יוני 25, 2017 6:07 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: משמעות שמות נשים
תגובות: 91
צפיות: 6929

Re: משמעות השם 'עטיל' (ועוד שמות)

בשורה לא טובה להנקראות 'הינדל' [או 'הינדא'?], עיין היטב שו"ת חתם סופר אבהע"ז ח"ב סימן לח. שם כתוב שהוא מלשון הינטל שגל כלבתא, אבל לכאורה אין זה בשורה לא טובה רק הוא לשון געגוגים כשגל וככלבתא, להמתגעגים בה ועיין בדברי חיים שכתב דהינדא נגזר משם הקדוש הנקרא [אדני] שיש צירוף כזה [היינו י...
על ידי מעיין
א' יוני 25, 2017 5:42 pm
פורום: אספקלריא
נושא: משמעות רוה"ק בחיבור ספר בדרך הלימוד ובפסיקת ההלכה
תגובות: 33
צפיות: 2589

Re: משמעות רוה"ק בחיבור ספר בדרך הלימוד ובפסיקת ההלכה

בודאי כדי לומר ביאורים כזה במחבר בעל רוח הקודש, יש להמבאר להיות לו שכל רחב בתורה, וגם קצת בעל מדריגה בעמל התורה שיכול לחדש חידושים בתורה, והיקף גדול בשכל התורה, שידע שחידושו מוסכם בשכל התורה, ואז אפשר לכוון לאמיתו של תורה ולכוון כן בדבריהם, משא"כ סתם לומדים צריכין ליגע עצמן לכוון הדברים על דעת ...
על ידי מעיין
א' יוני 25, 2017 5:29 pm
פורום: ויתהלך חנוך את האלקים
נושא: התערבות ההורים בחיי ילדיהם הנשואים.
תגובות: 34
צפיות: 3670

Re: התערבות ההורים בחיי ילדיהם הנשואים.

מספרי - והביאו רש"י בחומש ד"א ויהי בארבעים שנה בעשתי עשר חודש באחד לחודש. מלמד שלא הוכיחם אלא סמוך למיתה ממי למד מיעקב שלא הוכיח לבניו אלא סמוך למיתה שנא' בראשית מט ויקרא יעקב אל בניו ויאמר האספו ואגידה לכם את אשר יקרא אתכם באחרית הימים אמר לו ראובן בכורי אתה. א מר לו בני אומר לך מפני מה ל...
על ידי מעיין
ו' יוני 23, 2017 6:39 pm
פורום: משפחות סופרים
נושא: הסופר רבי מנחם דוידוביץ זצ"ל
תגובות: 49
צפיות: 4640

Re: הסופר רבי מנחם דוידוביץ זצ"ל

שמעתי בעבר שלמד בישיבה או כאברך אצל א' מראשי הישיבות [איני זוכר השם] שניבא לו גדולות, מחמת דייקנתו ובקשת האמת ויגיעתו להוציא דבר לאמיתו, וכשנכנס לעסוק בסופרות אמר חבל שלא נשאר בלימוד, אבל עכשיו יהי' הוא גדול הסופרים... הוא היה אכן דייקן נפלא, וכטבע היעקעס ממקום מוצאו, להיות עקבי ולברר הדברים ולהעמי...
על ידי מעיין
ו' יוני 23, 2017 7:03 am
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: ◆ חיפוש מקור ◆
תגובות: 713
צפיות: 45745

Re: חיי אדם על מחלוקת עם הגר"א

כן הי' גם בזכרוני וחפשתי ולא מצאתי ובחפשי באוצר מצאתי שכן הי' בחכ"א דפוס ראשון [והושמט בדפוסים המאוחרים] וז"ל: והנה לא נמצא בחבור זה מדברי מחותני הגאון רשכבה"ג מו' אלי' חסיד והוא לסיבת כי שמעתי דיבת רבים המתרעמים עלי שהשגתי עליו באיזה מקומות בחיבורי חיי אדם ובלתי ספק שהאנשים המתרעמים ...
על ידי מעיין
ו' יוני 23, 2017 3:58 am
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: ◆ חיפוש מקור ◆
תגובות: 713
צפיות: 45745

חיי אדם על מחלוקת עם הגר"א

בזכרוני שהחיי אדם התמרמר שטענו עליו שהעיז לחלוק עם הגר"א בהלכה - לא מצאתי
על ידי מעיין
ו' יוני 23, 2017 3:48 am
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: הרמב"ם מסתמך רק על מימרות של אמוראים ולא על סתמא דגמרא?
תגובות: 10
צפיות: 933

Re: הרמב"ם מסתמך רק על מימרות של אמוראים ולא על סתמא דגמרא?

זה יסוד די מפורסם בדברי הראשונים והפוסקים הקדמונים, שינויא היא ואשינוייא לא סמכינן. ענין זה מזכיר מה שאמר לי אחד, שסח לו ע"ה שאינו יודע למה התפעלו הראשונים מחיבור הרי"ף שהשמיט כמה מימרות הלא גם היא יכול לעשות כזאת... זאת היא גדלות הראשונם שהבחינו מה זה משא ומתן שהם בבחינת שינויא ומה היא ת...
על ידי מעיין
ה' יוני 22, 2017 11:45 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: ישוב סתירות הרמב"ם - הדרך הנכונה
תגובות: 7
צפיות: 658

Re: ישוב סתירות הרמב"ם - הדרך הנכונה

הרמב"ם במורה שלל מאוד סתירה נגלית בדברי ספר ממקום א' למשנהו וקורא לזה פחיתות עיין לעיל בסוף דרך הששית, ואף שאין מדבר מכגון ספרו שהוא ספר כה גדול וכה מורכב, שהגיה הרבה במשך השנים ולא ימלט שנשמט לפעמים דברים שהי' בדעתו לחזור עליו.
על ידי מעיין
ה' יוני 22, 2017 11:31 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: הרמב"ם מסתמך רק על מימרות של אמוראים ולא על סתמא דגמרא?
תגובות: 10
צפיות: 933

Re: הרמב"ם מסתמך רק על מימרות של אמוראים ולא על סתמא דגמרא?

זה יסוד די מפורסם בדברי הראשונים והפוסקים הקדמונים, שינויא היא ואשינוייא לא סמכינן. ענין זה מזכיר מה שאמר לי אחד, שסח לו ע"ה שאינו יודע למה התפעלו הראשונים מחיבור הרי"ף שהשמיט כמה מימרות הלא גם היא יכול לעשות כזאת... זאת היא גדלות הראשונם שהבחינו מה זה משא ומתן שהם בבחינת שינויא ומה היא תל...
על ידי מעיין
ה' יוני 22, 2017 11:26 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: ישוב סתירות הרמב"ם - הדרך הנכונה
תגובות: 7
צפיות: 658

Re: ישוב סתירות הרמב"ם - הדרך הנכונה

ועיין בהקדמה הנפלאה מבעל מרכבת המשנה, שהביא דברי המורה שכתב בענין סתירות החיבורים ז' דרכים וע"פ רוב סתירת המחברים הוא מדרך הששי שם, עיי"ש שהאריך בדבריו המתוקים ליסוד ספרו שע"פ זה בנה דבריו להבין בדברי הרמב"ם החמורים זה לשון המורה בהקדמתו סיבות הסתירה או ההפך הנמצא בספר מן הספרים ...
על ידי מעיין
ה' יוני 22, 2017 11:09 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: ישוב סתירות הרמב"ם - הדרך הנכונה
תגובות: 7
צפיות: 658

Re: ישוב סתירות הרמב"ם - הדרך הנכונה

מענין לענין יש להבחין שביותר נעשה סתירות בחיבור כדוגמת השלחן ערוך שהוא חיבור ולא ספר ואפרש דברי, רמב"ם הוא ספר שכתב החכם את דעת עצמו, וכן הוא תורת הבית להרשב"א, הלכות נדה להרמב"ן, שכתב בעיקר את דעתו בנוי על דברי רבותיו וקודמיו. ויש ספרים שהם חיבורים, ולא מיבעי' ספר כמו מרדכי וכדומה, ש...
על ידי מעיין
ה' יוני 22, 2017 10:51 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: ישוב סתירות הרמב"ם - הדרך הנכונה
תגובות: 7
צפיות: 658

ישוב סתירות הרמב"ם - הדרך הנכונה

ידוע שיש כמה סתירות הרמב"ם ורמב"ם חמורים. השאלה אם כל התירוצים שישבו האחרונים האם נאמר שאכן הרמב"ם נתכוין לזה, ולכל זה. או ששייך לומר שאף שהרמב"ם אין הכרח שנתכוין לזה, אבל כיון דיסוד הפסק הוא משמעות הגמ' וכללי הש"ס, מזדמן שהי' לו הכרח לב' הפסקים, מחמת משמעות הגמ' בכמה מקומות...
על ידי מעיין
ה' יוני 22, 2017 10:41 pm
פורום: בית המדרש
נושא: קיום מצווה ע"י תכליתה
תגובות: 119
צפיות: 4414

Re: קיום מצווה ע"י תכליתה

מה שנכון נכון כתב:הואיל ועלה הענין, אביא כאן את דבריו התמוהים של ר"ש קלוגר, וצ"ע.

חכמת שלמה אהע א.GIF

viewtopic.php?f=7&t=7895
על ידי מעיין
ה' יוני 22, 2017 10:38 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: פלא גדול - קיום מצות פו"ר ע"י גידול יתום בביתו
תגובות: 20
צפיות: 2023

Re: פלא גדול - קיום מצות פו"ר ע"י גידול יתום בביתו

ידוע הפירוש 'אם אספרה כמו הנה דור בניך בגדתי' שאם נחשב כל הכועס כאילו עוע"ז ודומיהן לחטא ממש נחשב כמעט כולם לחוטאים ולענינינו ראיתי לפרש (תשובה הובאה במקדשי השם ח"א ע' קיד) 'אם אספרה כמו' שנחשב הכאילו ילדו כבן ממש, אז 'דור בניך בגדתי' שימצא אח נושא אחותו ודפח"ח ובהאי ענינא, שמעתי פעם...
על ידי מעיין
ה' יוני 22, 2017 10:36 pm
פורום: עיון תפילה וחקר פיוט
נושא: 'פטום הקטורת' כסגולה נגד מזיקין
תגובות: 23
צפיות: 1580

Re: 'פטום הקטורת' כסגולה נגד מזיקין

שו"ת הריב"ש סימן קעא ומה שאמרת שהגאונים והרשב"א ז"ל כתבו שהעובר על החרמים והשבועות הוא בכלל לא ינקה והיינו כעובד ע"ג דכתיב בה ולא ידבק בידך מאומה מן החרם, ע"כ. אם הפליגו להגדיל העון ההוא כמו שעשו חז"ל שאמרו (שבועות לט) שבכל עברות שבתורה נאמר בהן ונקה וכאן לא ינקה,...
על ידי מעיין
ה' יוני 22, 2017 8:18 pm
פורום: משפחות סופרים
נושא: הסופר רבי מנחם דוידוביץ זצ"ל
תגובות: 49
צפיות: 4640

Re: הסופר רבי מנחם דוידוביץ זצ"ל

מעיין כתב:איני יודע אם הי' לו עותק
ר' דוד ליב גרינפעלד מתייחס בכתביו לעותק זה

שם כתב שיש לו עותק אחר מספר אחר של בעל כתיבה תמה [והוא כת"י של בעל כתיבה תמה - הגהות על הברוך שאמר] וזאת נמצא ברשותו

עבור לחיפוש מתקדם