החיפוש הניב 1085 תוצאות

עבור לחיפוש מתקדם

על ידי מעיין
ד' אוקטובר 10, 2018 12:47 am
פורום: מקרא ותרגום
נושא: שנער שננערו שם כל מתי מבול
תגובות: 0
צפיות: 92

שנער שננערו שם כל מתי מבול

לכאורה הי' זה בגדר נס שמקום של בבל הטמאה משך לתוכה מתי מבול, ורמוז לפנימיות הענינים כמבואר בכמה ספרים, אף שודאי הי' זה גם במציאות שבבל אין המקום יותר עמוק בעולם וגם לא בשטח ההיא של הרי אררט ים המלח היא מקום הנמוך ביותר ביבשת העולם ושלא לדבר על קרקעית הים ומצאתי בחוט השני סי' לח תשו' מהר"ש בכרך ...
על ידי מעיין
ו' אוקטובר 05, 2018 9:51 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: הערות על ספר ויואל משה - להאדמו"ר מסאטמאר
תגובות: 88
צפיות: 5863

Re: הערות על ספר ויואל משה - להאדמו"ר מסאטמאר

במאמר שלש שבועות סי' מ' וכו' דן בלשון הרמב"ם סוף הלכות מלכים בענין שכ' שהמשיח אין צריך לעשות אותות ומופתים וכו' ועיקר הדברים ככה הן שהתורה הזאת וכו' לעולם ולעולמי וכו' עיי"ש כל האריכות בדבריו, ובכמה דברים נדחק בלשון ובהבנה וכנראה שלא הי' לפניו דפוסי הרמב"ם לפני הצענזור שיש שם הרבה קטע...
על ידי מעיין
ו' אוקטובר 05, 2018 9:45 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: הערות על ספר ויואל משה - להאדמו"ר מסאטמאר
תגובות: 88
צפיות: 5863

Re: הערות על ספר ויואל משה - להאדמו"ר מסאטמאר

במאמר שלש שבועות סי' מ"ט מביא דברי המהר"ל מפראג בהגדה בטעם פתיחת הדלת לקבוע האמונה שלא יתכן שיבא משיח לפני אליהו עיי"ש וזה מהגדה דברי נגידים שהו"ל יודל ראזענבערג ובחזקת מזויף ויש לראות אם קטע זו הוא מצוץ מאצבע או שלקחו מספר אחר וכדומה עכ"פ עצם הדברים שהתגלות אליהו כמבשר תנאי...
על ידי מעיין
ד' אוקטובר 03, 2018 10:14 pm
פורום: עיון תפילה וחקר פיוט
נושא: "לתמכו ברוח נשברה" - איך נתמכים ברוח נשברה?
תגובות: 10
צפיות: 385

Re: "לתמכו ברוח נשברה" - איך נתמכים ברוח נשברה?

מקהלת יעקב ערך צמא ...וזה שאמר (ישעיה נ"ה א') הוי כל צמא לכו למים, מי שרוצה לכלות הצמא הלז לכו למים הוא התורה, כמאמרם ז"ל (סוכה נ"ב ע"ב קידושין ל' ע"ב) אם פגע בך מנוול זה משכהו לבית המדרש, ואשר אין לו כסף שאין לו תשוקה וכוסף אל התורה, זהו מצד הקליפות הסובבים הנפש הקדושה, ועל...
על ידי מעיין
ד' אוקטובר 03, 2018 8:56 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: הערות על ספר ויואל משה - להאדמו"ר מסאטמאר
תגובות: 88
צפיות: 5863

Re: הערות על ספר ויואל משה - להאדמו"ר מסאטמאר

מאמר ישוב א"י סי' ל"ב
עכום ויואל משה.jpg
עכום ויואל משה.jpg (300.39 KiB) נצפה 246 פעמים

כל זה משינויי הצנזור - וכבר העיר בזה בסדר יעקב בהקדמה ע' 27 והכוונה להנ"ל
על ידי מעיין
ד' אוקטובר 03, 2018 8:26 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: הגזר לא מוזכר כמדומה בחז"ל ובראשונים, מתי נמצא?
תגובות: 15
צפיות: 649

Re: הגזר לא מוזכר כמדומה בחז"ל ובראשונים, מתי נמצא?

ריב"ן היא לשון לאטייני
וכולל הרבה דברים יש ריבו"ן ויש רויטע ריב"ן (עיין פרמ"ג הל' ברה"פ) שזה סלק
ויש לעיין אי לשון לפתן היא משורש לפת
על ידי מעיין
ד' אוקטובר 03, 2018 8:20 pm
פורום: בית המדרש
נושא: מי שבירך לגוי
תגובות: 24
צפיות: 478

Re: מי שבירך לגוי

על ידי מעיין
ו' ספטמבר 28, 2018 12:21 am
פורום: סוכות ושמנ"ע
נושא: להורדה - שיעור סוכה לאכילה ולשינה
תגובות: 2
צפיות: 178

Re: להורדה - שיעור סוכה לאכילה ולשינה

אני תמה אם באיזו מקום מוזכר מפורש סברא זו דלא אמרינן רובו ככלו לענין שינה ושצריך שגם רגליו יהיו בתוך הסוכה, מה שיש לזה משמעות גדולה בתשו' חכם צבי הנ"ל
על ידי מעיין
ו' ספטמבר 21, 2018 11:17 pm
פורום: סוכות ושמנ"ע
נושא: להורדה - שיעור סוכה לאכילה ולשינה
תגובות: 2
צפיות: 178

להורדה - שיעור סוכה לאכילה ולשינה

רצוף פה מה שלקטתי בגדרי שיעור סוכה לאכילה ולשינה וראשו ורובו ושלחנו והמסתעף העליתי להנאת החברים פה בפני' דמעלי שבתא פה ברוקלין - ואשמח להערתכם גדר שיעור סוכה לאכילה ושינה.pdf תוכן הענינים שיעור סוכה שבעה / שבעה על שבעה / שבעה ומשהו / שיעור השלחן טפח, ג' טפחים, משהו / ראשו ורובו ושלחנו מה תופס באורך ...
על ידי מעיין
ו' ספטמבר 21, 2018 7:56 pm
פורום: בית המדרש
נושא: כוונת התיבות אחרי סיום אמירתם
תגובות: 18
צפיות: 804

Re: כוונת התיבות אחרי סיום אמירתם

עיין לשון אגרת הרמב"ן [לא אכנס אם הוא אכן לרמב"ן...] וחשוב הדיבור קודם שתוציאנו מפיך
וכן הוא בחרדים
על ידי מעיין
ה' ספטמבר 20, 2018 10:46 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: הערות על ספר ויואל משה - להאדמו"ר מסאטמאר
תגובות: 88
צפיות: 5863

Re: הערות על ספר ויואל משה - להאדמו"ר מסאטמאר

בענין הקושיא על מתורגמן בפ' הקהל מוזכר כבר באוצרות ירושלים שנת תש"מ ח' רס"א
על ידי מעיין
ב' ספטמבר 17, 2018 9:19 pm
פורום: בית המדרש
נושא: בענין מעשה דהריגת יואב את אבנר - מי תפש למי - ובדין גואל הדם
תגובות: 4
צפיות: 188

Re: בענין מעשה דהריגת יואב את אבנר - מי תפש למי - ובדין גואל הדם

בחפשי באוצר מצאתי בספר משנת פיקוח נפש, ובסופו שאלות ותשובות קצרות מהגר"ח קניבסקי שליט"א ושם השאלה בא' שחייב מיתת בי"ד והוא רופא שרבים צריכים לו אם משום פיקוח נפש דחולים לא נהרגהו והשיב לעיין בילקוט ירמי' הנ"ל והמו"ל מפענח המדרש בשינוי לשון קצת אבל במובן שיואב תפס לאבנר, ושוב...
על ידי מעיין
ב' ספטמבר 17, 2018 8:36 pm
פורום: בית המדרש
נושא: ספק בר חיובא
תגובות: 12
צפיות: 500

Re: ספק בר חיובא

נקטתי דוקא דוגמא זו, וברצוני לנגוע לעוד שאלה חופפת, למה דבר שאכן שקול ויתכן שהיא מדאורייתא או מדרבנן, למה ע"פ רוב היותר חרדים יצדדו שהיא דאורייתא, והשואפים לחדשות יאמרו שאינו דאורייתא. ולמה בזמן התנאים ואמוראים והראשונים הצדדים אם חצי שיעור אסור מה"ת או מדרבנן, או אם תפלה דאורייתא או דרבנן...
על ידי מעיין
א' ספטמבר 16, 2018 10:56 pm
פורום: בית המדרש
נושא: בגדר שמירה מן הסכנה [גלאי עשן וכדומה]
תגובות: 4
צפיות: 126

Re: בגדר שמירה מן הסכנה [גלאי עשן וכדומה]

אבל אני שואל מבחינה הלכתית וסברא וראי' לזה או כעין זה מדברי חז"ל ---- עוד דוגמא לדבר כהיום יש כמעט לכל אחד טלפון/פלפון ואם א' ילך לדרך ולא יקח עמו כלי תקשורת ידונו את זה כהיום [שיש להשיג כלי הטכנולגיה בזול] עכ"פ בתת מודע כחסרון קצת בשמירה, דהרי יש קצת חשש רחוק דיסתכן בדרך או יפגע בו מחבל, ...
על ידי מעיין
א' ספטמבר 16, 2018 9:41 pm
פורום: בית המדרש
נושא: בענין מעשה דהריגת יואב את אבנר - מי תפש למי - ובדין גואל הדם
תגובות: 4
צפיות: 188

Re: בענין מעשה דהריגת יואב את אבנר - ובדין גואל הדם

אפרש שיחתי בילדותי שמעתי מר' שבתי יודעלאוויטש מעשה זו שאחר שהכה יואב את אבנר אל החומש כמפורש בקרא, אחז אבנר את יואב ורצה להורגו, ולא הרגו מחשש שלא ישארו כלל ישראל בלי שר צבא, והאריך כדרכו בלשון למודים שהן הן גבורתו איזה גבור הכובש את יצרו ולשאלת ידיד חפשתי מקור המדרש ומצאתי את הילקוט ירמי' ושם הגי' ...
על ידי מעיין
א' ספטמבר 16, 2018 8:57 pm
פורום: בית המדרש
נושא: ספק בר חיובא
תגובות: 12
צפיות: 500

Re: ספק בר חיובא

מה הדין בכל ספק אי דין הוי דאורייתא או דרבנן או נכנס בכלל ספק דאורייתא לחומרא מעולם תמהתי על דברים כאלה - יש כמה דברים ומצוות ברמב"ם שכל ההכרח שהיא דאורייתא ולא אסמכתא היא רק לשון אגב שלא במקומו בש"ס או בספרי וכדומה, ונמצא שאם לא הי' לדוגמא הכרח זו הי' נוטה לומר מכח מהות הדבר שאינו אלא אסמ...
על ידי מעיין
א' ספטמבר 16, 2018 8:45 am
פורום: בית המדרש
נושא: בענין מעשה דהריגת יואב את אבנר - מי תפש למי - ובדין גואל הדם
תגובות: 4
צפיות: 188

בענין מעשה דהריגת יואב את אבנר - מי תפש למי - ובדין גואל הדם

זה לשון ילקו"ש ירמי' עה"פ אל יתהלל חכם וכו' ...ולא לגבורים המלחמה זה אבנר, אמרו עליו שהיה בטוח בכחו ואומר אלולי היה לארץ מקום לאחוז בו הייתי מזעזעה והיה כל מחנה ישראל שרוי בין שני ארכבותיו וכיון שנפלה שעתו הכהו יואב בן צרויה, באותה שעה תפש באבנר וכפתו בידו כפקעת של שתי, מיד עמדו כל ישראל ל...
על ידי מעיין
ה' ספטמבר 13, 2018 11:23 pm
פורום: בית המדרש
נושא: כדי לגמור את כולה - בתפלת ר"ה
תגובות: 3
צפיות: 117

Re: כדי לגמור את כולה - בתפלת ר"ה

דזה מהוספת הגאונים ויש שכתבו שאין לאמרו כלל ואין לדמות לכל נוסח של מטבע ברכה [אף אם נאמר שאין מעכב כל הנוסח בדיעבד] שעכ"פ מעיקר נוסח התפלה היא וכמו כן יש להסתפק במוסף שמעיקר הדין יכול לומר איזה פסוקים שרוצה מה נחשב כדי לגמור את כולה האם הנוסח שמקובל כהיום, ומה הי' הדין בזמן הש"ס שעדיין לא ...
על ידי מעיין
ה' ספטמבר 13, 2018 9:44 pm
פורום: בית המדרש
נושא: כדי לגמור את כולה - בתפלת ר"ה
תגובות: 3
צפיות: 117

Re: כדי לגמור את כולה - בתפלת ר"ה

ברשב"א בשם הירושלמי כל א' בדידיה -.מ"מ יש לראות אם תפלת ר"ה שונה עיין במקור חיים סי' ס"ה אריכות בחשבונות בשיעור הדיבור ועיין שם משמעות לדין זה וצ"ע - עיין שם שהעיר דקר"ש אמרינן יותר בנחת, מתהלים עיי"ש ועיין אריכות באמת ליעקב להגאון ר' יעקב קמנצקי (זרעים טהרות ע' כד...
על ידי מעיין
ה' ספטמבר 13, 2018 8:48 pm
פורום: בית המדרש
נושא: בגדר שמירה מן הסכנה [גלאי עשן וכדומה]
תגובות: 4
צפיות: 126

בגדר שמירה מן הסכנה [גלאי עשן וכדומה]

לפי חוקי המדינות צריך להתקן גלאי עשן בכל בנין ויש לשאול אם יש לזה חיוב מה מצד ההלכה של שמירת הגוף והנפש [לא מצד דינא דמלכותא או נזקי שכנים וכדומה]
ושורש השאלה אם כל דבר שאפשר לתקן בניקל לשמירה מסכנה חייב לתקן ונכנס בגדר ונשמרתם מאד לנפשותיכם/השמר לך ושמור נפשך
על ידי מעיין
ה' ספטמבר 13, 2018 8:30 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: ◆ חיפוש מקור ◆
תגובות: 826
צפיות: 63484

Re: בערתי הקודש מן הבית - בהמה

בדבש לפי ערך בהמה מביא בשם ספר כת"י דא' מכר הזהר שבביתו והראו לו בהמה ואמר לו חכם שר"ת ב'ערתי ה'קודש מ'ן ה'בית ובפלא יועץ ערך ספר הביא כזה בשם ספר חסידים, ולפנינו ליתא האם ידוע מי המקור למעשה זה ואיזה כת"י ודוחק לומר דאישתמט לו או טעה בזה דהרי הפלא יועץ הי' בקי בס"ח ועשה קיצור מ...
על ידי מעיין
ה' ספטמבר 13, 2018 8:27 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: חמש אברים - חמש חושים
תגובות: 0
צפיות: 103

חמש אברים - חמש חושים

בנדרים לב ע"ב אמר רמי בר אבא כתיב אברם וכתיב אברהם בתחלה המליכו הקדוש ברוך הוא על מאתים וארבעים ושלשה אברים ולבסוף המליכו על מאתים וארבעים ושמונה אברים אלו הן שתי עינים ושתי אזנים וראש הגויה ועיין בר"ן שעינים ואזנים אין ברשות של אדם - ובספר יצירה לכמה גירסאות ג' אינן ברשותו של אדם עינים וא...
על ידי מעיין
ה' ספטמבר 13, 2018 7:00 pm
פורום: בית המדרש
נושא: כדי לגמור את כולה - בתפלת ר"ה
תגובות: 3
צפיות: 117

כדי לגמור את כולה - בתפלת ר"ה

מעשה שהי' שהוצרכתי להפסיק באמצע תפלת ר"ה לעשיית צרכים
ונסתפקתי בגדר הדין דשהה כדי לגמור את כולה בתפלת ר"ה אם הנוסח הארוך שבברכת קדושה אם זה בכלל התפלה, וגם אם האריכות שמרבים בכוונה בתפילות ר"ה כנהוג אם זה נכנס בכלל או שמשערין כרגילתו בכל השנה
על ידי מעיין
ד' ספטמבר 12, 2018 9:17 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: אנוסים בזמן רבינו יונה?
תגובות: 4
צפיות: 227

Re: אנוסים בזמן רבינו יונה?

זה היא ע"י המוסלמים ויש ע"ז אגרת השמד מהרמב"ם אבל כנראה שלשון אנוסים מפורסים לשמד הנוצרים
על ידי מעיין
ד' ספטמבר 12, 2018 9:03 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: אנוסים בזמן רבינו יונה?
תגובות: 4
צפיות: 227

Re: אנוסים בזמן רבינו יונה?

הלשון ביד גוים/גאים משמע כפי מובן שאנו קוראים אנוסים "מאראנען"
יש לראות מה המקור הראשון לשם אנוסים מובא כבר בריב"ש ותשב"ץ וכו'
על ידי מעיין
ד' ספטמבר 12, 2018 8:47 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: אנוסים בזמן רבינו יונה?
תגובות: 4
צפיות: 227

אנוסים בזמן רבינו יונה?

בתוך תפלה ארוכה שתיקן החיד"א לסדר תשליך מוזכר בין היתר 'ותשיב ליראתך כל האנוסים ביד גאים' ובספר אסף המזכיר להגר"מ מאזוז שליט"א ערך תפלה ציין לספר שתי ידות למהר"ם די לונזאנו נה ע"א שהביא נוסח זו מספר היראה לרבינו יונה, והוא הוסיף שם דברים ושודאי הי' נוסח זה לפני החיד"א ב...
על ידי מעיין
ג' ספטמבר 04, 2018 10:14 am
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: כיתובים מעניינים/מוזרים על מצבות
תגובות: 194
צפיות: 24143

Re: כיתובים מעניינים/מוזרים על מצבות

שמעתי מאחד מחברי שבביקורו בבית החיים בניו ד'זרסי ראה מצבה שנחקקות עליו השורות הבאות באידיש דו דורכגייער דארט וואו די שטייסט בין איך אמאל געשטאנען דארט וואו איך ליג וועסטו אמאל ליגן ובתרגום ללה"ק אתה עובר אורח במקום שאתה עומד עכשיו שם הייתי עומד מלפנים ובמקום שאני שוכב עכשיו יגיע זמן שאתה תשכב שם
על ידי מעיין
ג' ספטמבר 04, 2018 9:23 am
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: ◆ חיפוש מקור ◆
תגובות: 826
צפיות: 63484

עשרת הדברות בפנקס הקהלה?

בשאילת יעב"ץ ח"ב סי' ק"נ
ויפה אמר אב"ד גדול בדורנו רב בקהלה מפורסמת לבני קהלתו הפסד גדול הוא שלא נכתבו עשרת הדברות בפנקס שלכם

למי הכוונה
מיוחס כן לשאג"א שאמר זאת לבני קהלתו שלחמו על מנהג האקדמות עיין דור דעה ועוד, האם יש מקורות קדומות
על ידי מעיין
ב' ספטמבר 03, 2018 12:41 am
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: מקנה או מִּקְנה
תגובות: 7
צפיות: 489

Re: מקנה או מִּקְנה

כוונת המחבר היתה בוודאי לקרוא ע"ש הפסוקים. בשני הספרים של ההפלאה (על הש"ס) המילה "ספר" היא חלק מהשם, הספר על כתובות נקרא "ספר כתובה", והספר על קידושין נקרא "ספר המקנה". אך הציבור (בחלקו?) נוהג לבטא את השם "המקנה" בשיבוש. מעניין לבדוק ממתי התחיל השיב...
על ידי מעיין
ב' ספטמבר 03, 2018 12:02 am
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: מילים נפוצות שאינן מלשון הקודש
תגובות: 64
צפיות: 5822

Re: מילים נפוצות שאינן מלשון הקודש

מה הקשר בין גשם לגשמיות? (משא"כ רוח לרוחניות, וד"ל) ראיתי רבים דורשים קשר הדברים באופנים שונים, אבל ביאור מספיק ומתקבל על הדעת טרם ראיתי. כנראה חיפשו מילה מנגדת ל'רוח', ו'אדמות' או 'עפרות' לא נשמע טוב, [אדמות נשמע כצבע אדמימות]. גשם במובן של גוף לקוח מערבית (שם, אגב, בשי"ן שמאלית), ו...
על ידי מעיין
א' ספטמבר 02, 2018 8:56 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: שבעה רועים -מי הם
תגובות: 4
צפיות: 614

Re: שבעה רועים -מי הם

כמדומה שבנועם אלימלך פ' בהעלותך
----
ועיין ליקוטי הלכות הלכות מקח וממכר
על ידי מעיין
א' ספטמבר 02, 2018 7:52 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: ◆ חיפוש מקור ◆
תגובות: 826
צפיות: 63484

בערתי הקודש מן הבית - בהמה

בדבש לפי ערך בהמה מביא בשם ספר כת"י דא' מכר הזהר שבביתו והראו לו בהמה ואמר לו חכם שר"ת ב'ערתי ה'קודש מ'ן ה'בית
ובפלא יועץ ערך ספר הביא כזה בשם ספר חסידים, ולפנינו ליתא
האם ידוע מי המקור למעשה זה ואיזה כת"י
על ידי מעיין
ו' אוגוסט 31, 2018 1:46 am
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: הערות על ספר ויואל משה - להאדמו"ר מסאטמאר
תגובות: 88
צפיות: 5863

Re: הערות על ספר ויואל משה - להאדמו"ר מסאטמאר

אדרבא אולי תסביר לי למה אחר גלות מן הארץ לא יחולו הקללות, ובפשטות אפשר דעבירות באר"י חמורים בבחינת ותקיא הארץ, אבל לשון הרמב"ן לא משמע כן ... לכן לענ"ד כוונתו דעצם גלות הוא דבר כה חמור לכלל ישראל שאנו רחוקים משלחן המלך בבחינת כל המתאבל על ירושלים זוכה ורואה, וכל הקללות היא רק תחילת ת...
על ידי מעיין
ו' אוגוסט 31, 2018 12:08 am
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: הערות על ספר ויואל משה - להאדמו"ר מסאטמאר
תגובות: 88
צפיות: 5863

Re: הערות על ספר ויואל משה - להאדמו"ר מסאטמאר

אדרבא אולי תסביר לי למה אחר גלות מן הארץ לא יחולו הקללות, ובפשטות אפשר דעבירות באר"י חמורים בבחינת ותקיא הארץ, אבל לשון הרמב"ן לא משמע כן ... לכן לענ"ד כוונתו דעצם גלות הוא דבר כה חמור לכלל ישראל שאנו רחוקים משלחן המלך בבחינת כל המתאבל על ירושלים זוכה ורואה, וכל הקללות היא רק תחילת תה...
על ידי מעיין
ה' אוגוסט 30, 2018 10:57 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: הערות על ספר ויואל משה - להאדמו"ר מסאטמאר
תגובות: 88
צפיות: 5863

Re: הערות על ספר ויואל משה - להאדמו"ר מסאטמאר

בעמ' רכ"ב מזכיר ברמז דברי הרמב"ם בהל' תרומות, שדוד המלך שלא כתורה עשה [אבל לא מזכיר מ"ש הרמב"ם שהי' עפ"י בי"ד הגדול] היינו במה שכבש סוריא קודם שכבש כל א"י, אבל מבואר מרהיטת דבריו שלמד את דברי הרמב"ם במ"ש שהי' עפ"י בי"ד הגדול, היינו אחר שיצאו לק...
על ידי מעיין
ה' אוגוסט 30, 2018 10:35 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: הערות על ספר ויואל משה - להאדמו"ר מסאטמאר
תגובות: 88
צפיות: 5863

Re: הערות על ספר ויואל משה - להאדמו"ר מסאטמאר

כמדומני שכ"א מכם מתכוין 'לא משנה' באופן הפוך מרעהו. אפשר לפרש: ב. כי ישיבתנו בגלות = היינו מה שמאפשר לנו להתקיים בגלות, היא [מכח] ההבטחה דלא מאסתים. ולפי"ז המובן הוא כגרסה בהבטחה. אם נסתכל בכל דברי הרמב"ן שם נראה ברור שלא זו הכוונה. הרמב"ן מציע שני פירושים לגבי העונשים המוזכרים ...
על ידי מעיין
ה' אוגוסט 30, 2018 4:42 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: הערות על ספר ויואל משה - להאדמו"ר מסאטמאר
תגובות: 88
צפיות: 5863

Re: הערות על ספר ויואל משה - להאדמו"ר מסאטמאר

לענ"ד אין משנה כ"כ אם הגי' בהבטחה או ההבטחה הבנתו ברמב"ן דבעת הגלות ברחמיו עיקר הקללה שאנו יושבין ביניהם והבין שאם מתקוממים לצאת מן הגלות בהתיישבם בארץ ישראל בבחינת עלייה בחומה וכו' ובשלטון בעת זמן הגלות מתעורר שוב התוכחה ולהיפך אפשר דאחר גלות בית שני בעת ישבם ביבנה וערי הגליל תחת חסו...
על ידי מעיין
ד' אוגוסט 29, 2018 3:10 am
פורום: מקרא ותרגום
נושא: פרשת כי תצא "כי ימצא איש"
תגובות: 1
צפיות: 191

Re: פרשת כי תצא "כי ימצא איש"

לכאורה הכוונה דדברים כאלו לא יהיו רק בדרך מציאה היינו למיעוט מציאותה וכן כתב המלבי"ם על הפסוק כי ימצא חלל באדמה, ובספרי כאן אין מציאה אלא בעדים ולכאורה למה לן קרא הלא על פי שני עדים יקום דבר, עיין בעמק הנצי"ב שעמד בזה, ולענ"ד אולי דדבר זה איש שוכב עם אשה הי' אפשר לומר דלדון על פי אומד...
על ידי מעיין
ד' אוגוסט 29, 2018 1:50 am
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: הערות על ספר ויואל משה - להאדמו"ר מסאטמאר
תגובות: 88
צפיות: 5863

Re: הערות על ספר ויואל משה - להאדמו"ר מסאטמאר

גם אנכי הקטן התקשיתי בזה מכבר, ולפלא אציין שפי' זה נזכר גם בהקדמה ושם נזכר האבן עזרא בשינוי לשון ויואל משה.jpg ו ה טעם ש מנסה ה"א הוא בעבור שהניחו אותו ולא המיתו הו וגם נעלם משם סיפיה דהאבן עזרא ונסיון השם להראות צדקת המנוסה והמבין יבין שכנראה בהקדמה עדיין לא שמע מי שפי' אחרת ולפיכך כתב בשינוי ...
על ידי מעיין
ג' אוגוסט 28, 2018 7:15 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: הערות על ספר ויואל משה - להאדמו"ר מסאטמאר
תגובות: 88
צפיות: 5863

Re: הערות על ספר ויואל משה - להאדמו"ר מסאטמאר

חלק מאשכול זה נקצר ונשרש והורכב באשכול אחר https://forum.otzar.org/viewtopic.php?f=55&t=41784 ומטעם הכתוב ע"י המנהל בראש האשכול הזה אשכול זה מיועד להערות תורניות ולא לדיוני השקפה, ודברי חכמים בנחת נשמעים| כעת נוסף אשכול לדיוני השקפה בפורום דרישת ציון מ"מ חלק מהערות התורניות וגם תירוצים...

עבור לחיפוש מתקדם