מפרשי האוצר - גירסת נסיון
חיפוש גוגל בפורום:

החיפוש הניב 1246 תוצאות

עבור לחיפוש מתקדם

על ידי מעיין
ב' ינואר 13, 2020 10:04 pm
פורום: דקדוק ומסורה
נושא: פליגי פליגו איזה הנכון
תגובות: 15
צפיות: 561

פליגי פליגו איזה הנכון

מה הנכון כולי עלמא לא פליגו/ פליגי
על ידי מעיין
ד' ינואר 01, 2020 11:48 pm
פורום: אספקלריא
נושא: איזה דבר מצריך שאלת רב?
תגובות: 17
צפיות: 936

Re: איזה דבר מצריך שאלת רב?

כבדרך אגב - אציין שספר הקדום לחד מקמאי 'ספר חסידים' בעיקר עיסוקו בענינים אלו היינו שאין ההלכה קבוע ואין הדברים מפורשים, באופן שצריך לחשב חשבונו של עולם שכר מצוה כנגד הפסדה וכו'
על ידי מעיין
ה' נובמבר 14, 2019 10:46 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: ◆ חיפוש מקור ◆
תגובות: 3123
צפיות: 320387

מקור ? מקום שהצדיק התפלל חוזר שם נשמתו

אבקש מקור [במיוחד אם נזכר רעיון כזה בזהר, והאם נזכר בכתבי הרה"ק ר' מרדכי דוב מהורניסטייפלא], דמקום שהצדיק עבד עבודתו כשמזכירים מדברי תורתו באותו מקום, חוזר נשמתו למקום הזה
על ידי מעיין
ה' נובמבר 14, 2019 10:43 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: ישמעאלים בשם שראניס - מה זה?
תגובות: 10
צפיות: 539

Re: ישמעאלים בשם שראניס - מה זה?

מלשונו של הרה"ק מקאמארנא [כפי שהעירו כאן בצדק בפירוש דבריו] נראה שהישמעאלים התייחסו עצמם אל שרה ולא אל הגר
ושאלתי האם מוזכר זאת באיזה מקום
על ידי מעיין
ה' נובמבר 14, 2019 9:23 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: ישמעאלים בשם שראניס - מה זה?
תגובות: 10
צפיות: 539

Re: ישמעאלים בשם שראניס - מה זה?

יישר כח
האמנם אומרים שהם בני שרה
על ידי מעיין
ה' נובמבר 14, 2019 7:57 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: ישמעאלים בשם שראניס - מה זה?
תגובות: 10
צפיות: 539

ישמעאלים בשם שראניס - מה זה?

נתקלתי עם קטע בחומש היכל הברכה שלא יכולתי לעמוד על פירושו ז"ל על פסוק וקראת שמו ישמעאל שיש ע"ז מסורה ד' רפין שהיינו ד' שהת' בלי נקודת קמץ כתב בזה"ל והוספתי בחצאי מרובה קצת פירוש להבנה מה שהבנתי, והנשאר אבקש מהחברים שיוסיפו עזרה להבין וקראת. נקבה ארבע וקראת אתכם הרעה וילך [היינו בפ' וי...
על ידי מעיין
ה' נובמבר 14, 2019 7:36 pm
פורום: דקדוק ומסורה
נושא: הפסיד בבנין הפעיל
תגובות: 1
צפיות: 265

הפסיד בבנין הפעיל

אני תמה למה הפסיד בא בכל ענין בבנין הפעיל גם כשהכוונה שקיבל הפסד ולא שהפסיד את אחר - כגון אם כן מה הפסיד הרמאי
עיין בתשבי שקצר שרבותינו שמשו בו ע"פ רוב בבנין הפעיל סתם ולא פירש
על ידי מעיין
ד' נובמבר 13, 2019 10:02 pm
פורום: אספקלריא
נושא: מה ההיתר לזרוק בחור מישיבה.
תגובות: 85
צפיות: 8133

Re: מה ההיתר לזרוק בחור מישיבה.

מענין לענין האם יש דרך למי שיש לו טענה על הנהלת ישיבה כגון ששינה אותו ממגי"ש למשנהו, ויש לו הוכחות שעשה זאת שלא ביושר ומסיבה צדדית, שלא לתועלת התלמיד, שיתבע אותו לדין, אני מדבר באחד ששייך למוסד זה כגון בישיבה של קהלה וכדומה. שורש השאלה האם זה דין יורה דעה, או חופף גם לחו"מ שאפשר לתבוע לדין...
על ידי מעיין
ד' אוקטובר 30, 2019 2:02 am
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: האם הי' להכיור מכסה
תגובות: 1
צפיות: 129

האם הי' להכיור מכסה

שאלוני חבר האם מבואר בשום מקום האם הי' להכיור מכסה דמצד אחד מצינו דאם נתגלתה המים ששאבו לניסוך לוקחין ממי הכיור, הרי שהי' מכוסה, ומצד אחד מבואר דהי' משקעין את הכיור והיינו שיהי' מושקים למעין שבקרקע העזרה, ולכאורה הי' לו מכסה שהסירו ממנו בעת השקעתה ובאמת עכ"ח הי' לו מכסה דאם לא מהאיך הי' מכניסין...
על ידי מעיין
ה' אוקטובר 24, 2019 10:04 pm
פורום: בית המדרש
נושא: נענוע הלולב למזרח העולם או למזרח שמש
תגובות: 40
צפיות: 1473

Re: נענוע הלולב למזרח העולם או למזרח שמש

לעצם הענין יש כמדומה דעה שעיקר הכוונה בכיוון הרוחות בנענועים הוא כנגד פניו ולצדדין ימין ושמאל הם דרום וצפון ואין משנה מזרח העולם כלל, וזה ע"פ רוב בבית מדרש שעומדין בפנים לארון הקודש זאת הוא כיוון הנענונים, ואם עושה הנענועים בבית צורת עמידה שלו הוא הקובע לענין הנענועים וזאת יותר מובן לפי ענין הנ...
על ידי מעיין
ב' אוקטובר 07, 2019 10:41 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: צלב-אדום [רויטע-קרייץ]
תגובות: 22
צפיות: 2385

Re: צלב-אדום [רויטע-קרייץ]

הלום ראיתי בספר אם לבינה [שיפמאן] והוא ספר שנתיסד על ז' שאלות וחקירות שבאו בסיבת מלחמת העולם הא', ושאלה השביעית הוא אם מותר לנדב לחברה שנתיסד מחדש רויטע קרייץ עיי"ש
על ידי מעיין
ו' אוקטובר 04, 2019 8:22 pm
פורום: סוכות ושמנ"ע
נושא: להורדה - שיעור סוכה לאכילה ולשינה
תגובות: 13
צפיות: 1117

Re: להורדה - שיעור סוכה לאכילה ולשינה

לא הבנתי האם שבעה טפחים שיעור עגול ב'אמות' [ועוד יותר כשתמצי לומר חזינן דיסודי השיעור לא נמסר בכלל באמות מדה של אמות וטפחים רק במחזקת ראשו ורובו ושלחנו, עד שהי' מקום לומר דהולכין אחר מה שהוא אדם, עד שבאו חכמי הגמ' וקמ"ל דשיעור סוכה שבעה, ובירושלמי אסברה לה בסיבת הדברים] ואה"נ דרבי אכן קבע ...
על ידי מעיין
ה' אוקטובר 03, 2019 10:59 pm
פורום: סוכות ושמנ"ע
נושא: להורדה - שיעור סוכה לאכילה ולשינה
תגובות: 13
צפיות: 1117

Re: להורדה - שיעור סוכה לאכילה ולשינה

דברי החכם צבי ברור מללו לגבי רבי עכ"פ ואעתיק לשונו והנלענ"ד דעיקר פלוגתייהו דרבי ורבנן אי בעינן ד' אמות או סגי בז' טפחים הוא בסברא זו אי בעינן שתהא הסוכה ראויה לשינה נמי ולהכי בעינן ד' אמות כדאשכחן לענין ד' אמות ברה"ר דטעמא משום דבשינה בעינן האי שיעורא או סגי בראויה לאכילה ולהכי סגי ב...
על ידי מעיין
ד' אוקטובר 02, 2019 8:14 pm
פורום: סוכות ושמנ"ע
נושא: להורדה - שיעור סוכה לאכילה ולשינה
תגובות: 13
צפיות: 1117

Re: להורדה - שיעור סוכה לאכילה ולשינה

גם למסקנת התרומת הדשן הרגלים הם מחוץ לסוכה, ואף ע"פ נצרך בסוכה שבעה התכופפות בחלק הרגלים שעדיין בתוך שיעור הרוב, עיין היטב בלשון התה"ד [ורק אפשר שלדעת התרומת הדשן במסקנתו אפשר שאין לחלק בין התכופפות להתכופפות וגם אם יכופף כל הרגלים ויכניסם בתוך שיעור שבעה אף שזה התכופפות יתרה, אפשר שלמעשה ...
על ידי מעיין
ו' ספטמבר 27, 2019 7:53 pm
פורום: סוכות ושמנ"ע
נושא: להורדה - שיעור סוכה לאכילה ולשינה
תגובות: 13
צפיות: 1117

Re: להורדה - שיעור סוכה לאכילה ולשינה

דין דראשו ורובו כלול בתוכה שני דברים האחד כיון שהשיעור מיוסד על דרך ישיבה סגי בשיעור ששה לגופו, מ"מ יש גם דין שרגליו יכולין להיות חוץ לסוכה לגמרי ובתה"ד בייסדו החשבון לשינה מייסד חשבונו עכ"פ בקושיתו בחשבון שרגליו תלויים לגמרי חוץ לסוכה במקום הפתח, ורק הקושי' שגם רובו המחויב נצרך לזה ה...
על ידי מעיין
ו' ספטמבר 27, 2019 1:29 am
פורום: אלול וימים נוראים
נושא: צדיקים בינוניים ורשעים
תגובות: 10
צפיות: 1719

Re: צדיקים בינוניים ורשעים

הערה מן הצד קנה כאן מקומו- בהרבה אשכולות וכן בספרים דנים הרבה בסוגיות הנוגעין לענין הדין של ראש השנה וגם הרמב"ן האריך בזה ועוד ראשונים, ואף שזה ודאי נכון ומחוייב שזה חלק מהתורה, ותורה הוא וללמוד אנו צריכין מ"מ רציתי לציין לדברי הפני יהושע בסוגיא דקידושין לט ב כל העושה מצוה אחת מטיבין לו וכ...
על ידי מעיין
ו' ספטמבר 27, 2019 1:22 am
פורום: סוכות ושמנ"ע
נושא: להורדה - שיעור סוכה לאכילה ולשינה
תגובות: 13
צפיות: 1117

Re: להורדה - שיעור סוכה לאכילה ולשינה

עיין במאמר ותמיהתנו הוא שמדברי החכם צבי החולק על תרומת הדשן בשתים, הא' דמצטער בכפיפה בעת שינה הוי מצטער, והב' דסוכה שאין ראוי לשינה כשר לאכילה, ובדבריו שם יוצא שסוכה לשינה צריך להיות ד' אמות, מיסוד שכן הוא מקומו של אדם, והיינו בהתפשטותו בריווח, עיי"ש ועי"ז תמהתי דסוכ"ס הרי לסוכה בפשטו...
על ידי מעיין
ה' ספטמבר 26, 2019 9:23 pm
פורום: אלול וימים נוראים
נושא: מזונות קצובים מר"ה חוץ מהוצאות שבת ויו"ט ובניו לת"ת
תגובות: 1
צפיות: 239

Re: מזונות קצובים מר"ה חוץ מהוצאות שבת ויו"ט ובניו לת"ת

עיינתי שוב ונראה להביא ראי' לצד הב' דהנה רש"י כתב בהוצאת שבת דלא פסקו מהיכן תבואהו, ומשמע שהוא ממקום אחר לגמרי, ולכאורה מה הכרח לרש"י בזה ולצד הב' דאדם יכול לסמוך בהוצאותיו כפי מעמדו, וכפי טבע מסחרו, אז בהוצאת שבת שהוא מעבר לזה, זה ע"כ הבא ממקום אחר, וגם אם יהי' מאותה חנות, הוא כמו מק...
על ידי מעיין
ה' ספטמבר 26, 2019 9:18 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: עולם העשי' האם מכוון לעולמות העליונים?
תגובות: 2
צפיות: 268

Re: עולם העשי' האם מכוון לעולמות העליונים?

האם כוונתך לדברי המהר"ל דיתכן לקרוא לאדם שנולד במום ויש לו רק ד' אצבעות שהוא בן אדם עם ה' אצבעות כי זה מהותו ורק נשתנה בסיבה חיצונה ואם לזה הכוונה זה יתכן באדם פרטי שיוצא מסדר השתלשלות, אבל לא לומר שאדם דלמעלה הוא בן ו' אצבעות, ובהשתלשלות דלמטה הוא בן ה' אצבעות [ידעתי מדברי האידרא.. ארור האיש ש...
על ידי מעיין
ה' ספטמבר 26, 2019 9:04 pm
פורום: סוכות ושמנ"ע
נושא: "ורוב שולחנו"?
תגובות: 4
צפיות: 424

Re: "ורוב שולחנו"?

באשכול אחר העליתי מאמר ארוך בענין שיעור סוכה בכל היקף הדבר
ושם הבאתי דברי רבינו מנוח שכתב דשיעור שלחן הוא שלשה טפחים [שם נסיתי לבאר קצת שיטתו] שאולי יסייע לכאן
הא לכם קישור להאשכול
viewtopic.php?f=31&t=42152&p=488263
על ידי מעיין
ה' ספטמבר 26, 2019 12:29 am
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: עולם העשי' האם מכוון לעולמות העליונים?
תגובות: 2
צפיות: 268

עולם העשי' האם מכוון לעולמות העליונים?

ידועים דברי הרמח"ל וכן הגר"א בכמה ענינים בתכונה שחז"ל דברו כפי פנימיות הענינים, הדברים כשלעצמם נידונו באשכולות הרבה ולא באתי רק לשאלה זו כיצד בעולם העשי' שהוא השתלשלות וצמצום מעולמות העליונים, הדברים אינם מכוונים כפי שורשן בעולמות העליונים, איני בקי בעניני נסתר ועניני צמצום והשתלשלות ...
על ידי מעיין
ד' ספטמבר 25, 2019 7:48 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: פירוש מלת "בטיית"?
תגובות: 8
צפיות: 412

Re: פירוש מלת "בטיית"?

יישר כוחכם - אין אדם עומד על דברי תורה אלא אם כן נכשל בה!
על ידי מעיין
ג' ספטמבר 24, 2019 11:49 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: פירוש מלת "בטיית"?
תגובות: 8
צפיות: 412

Re: בטיית אבזאר ? חילוף בין טית לעין

טעיתי בגדול
וכנראה שהוא מין דילאקט ערבי
ושמא תכוון אותי אל פירוש הנכון של בטיית
על ידי מעיין
ג' ספטמבר 24, 2019 11:36 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: פירוש מלת "בטיית"?
תגובות: 8
צפיות: 412

פירוש מלת "בטיית"?

רציתי להתחקות על שורש המלה אביזרייהו ועיינתי בערוך ערך אבזר עולה וכל אביזרהא (מנחות עג) אינהו וכל אבזרייהו (סנהדרין עד) פי' כל מידי דשייך לאותן ז' מצוות, דבל' ישמעאלים קורין אבזאר והוא תבלין של קדירה שוב עשיתי חיפוש מהמלה אבזאר ויצא לי היד רמ"ה סנהדרין וז"ל שם אמר רבא אינהו וכל אביזרייהו ה...
על ידי מעיין
ב' ספטמבר 23, 2019 10:37 pm
פורום: אלול וימים נוראים
נושא: מזונות קצובים מר"ה חוץ מהוצאות שבת ויו"ט ובניו לת"ת
תגובות: 1
צפיות: 239

מזונות קצובים מר"ה חוץ מהוצאות שבת ויו"ט ובניו לת"ת

ידועים דברי הגמ' במס' ביצה כל מזונותיו של אדם קצובים לו מראש השנה ועד יום הכפורים חוץ מהוצאת שבתות והוצאת יום טוב והוצאת בניו לתלמוד תורה שאם פחת פוחתין לו ואם הוסיף מוסיפין וברש"י כל מזונותיו של אדם - כל מה שעתיד להשתכר בשנה, שיהא נזון משם קצוב לו, כך וכך ישתכר בשנה זו, ויש לו ליזהר מלעשות יצי...
על ידי מעיין
ו' ספטמבר 13, 2019 7:47 pm
פורום: אספקלריא
נושא: רמב"ם דעות פ"ה הי"א <כרם בית ואשה>
תגובות: 10
צפיות: 993

Re: רמב"ם דעות פ"ה הי"א.

באשכול אחר המצויין הביאו דברי חת"ס שכתב דבני תורה זוכין שמהופכין להם סדר העולם, וזוכין לכרם ובית וכו' ובויואל משה רצה להכריח שכיון שמטעם חשש הרהור צריכין לינשא ע"כ א"א לקיים דברי הרמב"ם רק בנוגע אשה שניה **** ובאמת לעיקר הענין יש לדמות לכמה דברים שאף שממדת דרך ארץ יש סדר מ"מ...
על ידי מעיין
ה' ספטמבר 12, 2019 10:47 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: דיוק זמני הנץ והשקיעה שבלוחות
תגובות: 20
צפיות: 1128

Re: דיוק זמני הנץ והשקיעה שבלוחות

לקו ירוק עיין בהזמנים והלכה, שהביא מתצפיות שנערכו בב' מקומות שונות בארץ למציאות ג' כוכבים בינונים, עיי"ש שנקב בשמות הכוכבים שמצאו ועל כגון זה תמהתי הא ודאי שבדרום העולם יראו כוכבים אחרים ואפשר שאינן שוין בזוהרן וגודלן כמו הצפוניים, והבינוני מהם הם בגדר אחר, ונמצא שצאת הכוכבים יהי' בדרגה שונה מה...
על ידי מעיין
ה' ספטמבר 12, 2019 9:51 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: דיוק זמני הנץ והשקיעה שבלוחות
תגובות: 20
צפיות: 1128

Re: דיוק זמני הנץ והשקיעה שבלוחות

מאז תמהתי, בכגון זה, למשל ג' כוכבים בינונים, והרי הגלגל סובב וראיית ג' הכוכבים הבינונים, תלוי איזה כוכבים הם באופק שלפניו, ולא הרי אופק רוחב עשרים מעלות לרוחב ארבעים מעלות ורואים כוכבים אחרים, וגם בעונת השנה יש כוכבים אחרים, ובפשטות צאת הכוכבים לא הכוכבים גורמים, רק דרגת חושך בסולם אור, שנקבע ע"...
על ידי מעיין
ה' ספטמבר 12, 2019 8:39 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: אשה אהובה יולדת לשבעה חודשים?!
תגובות: 16
צפיות: 2399

Re: אשה אהובה יולדת לשבעה חודשים?!

אם יש שהעירו מגמ' ב"ב קכז א לאפוקי מדדרש רבא שתי נשים שילדו ב' זכרים במחבא כותבין הרשאה זה לזה וכו' הוכרו ולבסוף נתערבו וכו' וברשב"ם שם לאפוקי מדדרש רבא - דמסברא אית ליה ואתי קרא למעוטיה: שתי נשים - של אדם אחד: במחבא - ואין ידוע איזה קדם להיות ראשית אונו: כותבין הרשאה זה לזה - ואתי חד מיני...
על ידי מעיין
ד' ספטמבר 11, 2019 11:43 pm
פורום: בית המדרש
נושא: דרבנן למשה מסיני
תגובות: 31
צפיות: 3679

Re: דרבנן למשה מסיני

מענין לענין יש סוגי איסורי דרבנן שאין הכוונה שעמדו בזה למנין וגזרו עליו, אלא הכוונה שאין מפורש בתורה והשכל של החכמים מחייב שזה נכנס בכלל האיסור עכ"פ מדרבנן, ויצוייר ענין זה גם בדבר שמתחדש בדורינו שיהי' איסור דרבנן למפרע עד זמן משה רבינו https://forum.otzar.org/viewtopic.php?f=17&t=26398&...
על ידי מעיין
ד' ספטמבר 11, 2019 1:35 am
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: שיחת תלמוד - שיגרת לשון חכמים
תגובות: 28
צפיות: 2762

Re: מליצות בגמרא

עי' שאילת יעב"ץ ח"א סי' ק"ע בסופו
על ידי מעיין
ד' ספטמבר 11, 2019 1:03 am
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: בריאת תשוקה - שיוסיף בעבדות השם
תגובות: 1
צפיות: 223

בריאת תשוקה - שיוסיף בעבדות השם

עפימ"ש ר"ח ?? טעם על מה שברא השי"ת מדת תשוקה כמאמרם מי שיש לו מנה רוצה מאתים ותירץ למען יוסיף וילך מעלה יתירה בכל יום
מי ר"ח ? ראשית חכמה?
והיכן כתוב זאת
על ידי מעיין
א' ספטמבר 08, 2019 9:30 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: עשיית יין ע"י נשים
תגובות: 5
צפיות: 385

Re: עשיית יין ע"י נשים

יישר כוחכם לחלמיש - הדרשן שם מעורר ענינים שונים, כדרך מוכיח בשבת תשובה, וזה אחד מהדברים שמעורר, ולא יועיל הבאת ההקשר, שמדבר מתוכחה על שאר ענינים תפילה וציצית ותפילין ושמירת שבת, ולא נראה שהכוונה משום קלקול היין, וכנראה כוונתו מצד הלכה, או שנשים דעתן קלות, ואין להם נאמנות שישמר ממגע גוי וכדומה, או מצ...
על ידי מעיין
ו' ספטמבר 06, 2019 12:40 am
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: דיבור - פנימיות, אמירה - נגלות
תגובות: 5
צפיות: 283

דיבור - פנימיות, אמירה - נגלות

האם יש מקור שדיבור על פנימיות התורה, ואמירה אנגלות
מצאתי בספר אפריון האזינו, בכמה ספרים כתוב להיפוך
ואם מוזכר זאת במקור קדום
על ידי מעיין
ה' ספטמבר 05, 2019 11:22 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: עשיית יין ע"י נשים
תגובות: 5
צפיות: 385

עשיית יין ע"י נשים

בספר מסוף שנות התק' בהונגרי' בתוך דרוש תוכחה לשבת תשובה, מעורר שבימים הבאים יהי' ימי הבציר, ויראו לעשות היין בהכשר, ושלא לעשות ע"י נקבות, כ"א ע"י זכרים בני דעת ולא קלים...
אם זה מוזכר באיזה מקומן מחמת דין נאמנות הנשים... או אם יש מקבילות לזה... או רק מחמת כי אינם יודעים דינים...
על ידי מעיין
ה' ספטמבר 05, 2019 1:43 am
פורום: בית המדרש
נושא: סיבת הד' דחיות - האם חשבון המולדות היא כה מורכב?
תגובות: 5
צפיות: 540

Re: סיבת הד' דחיות - האם חשבון המולדות היא כה מורכב?

הלום ראיתי בערוך השלחן העתיד שכותב דברים נפלאים ותמוהים בטעם דחיית אד"ו, וכנראה שרוצה לכוון קצת בדברי הרמב"ם ותמצית דבריו שמראשית הבריאה יום אחד הולך הלבנה במהלך האמצעי, ויום אחד במהלך האמתי, ועל יום ב' ויום ג' יש לו הסבר שבתחלת הבריאה הי' במהלך האמתי וכיון שהמולד הראשון הי' בהר"ד, וכ...
על ידי מעיין
ד' ספטמבר 04, 2019 8:51 pm
פורום: אלול וימים נוראים
נושא: התרגשות באמירת כל נדרי
תגובות: 79
צפיות: 14215

Re: התרגשות באמירת כל נדרי

מענין נדרים, רואין גודל פעולת הדיבור, והמחשבה, וההרגל, שנחשב כמעשה, וזה שייך גם לתיקון הברית, וברית הלשון והמעור מכוונים, וסיבת פגם הברית והלשון מעכבים הגאולה, ובכניסת היום שמתחרטים ומכינין הפה להתוודות שזאת מעיקרי המצוות ביוהכ"פ, מה נאה לתקן ענין הנדרים דוקא בעת כניסת היום שהפה יהי' מוכשר להתפ...
על ידי מעיין
ד' אוגוסט 28, 2019 10:38 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: תספורת - איזה מין שחוק היא זה?
תגובות: 8
צפיות: 617

Re: תספורת - איזה מין שחוק היא זה?

יקומו נא הנערים וישחקו לפנינו, שם הי' מין שחוק של קרב במלחמה ולהתאמן למלחמה ולראות מי מהם יותר מלומד במלחמה, שזה אכן נקרא שחוק ביחס מלחמה האמתית, וגם היא דרך שחוק וזה מן מיני המשחק גם בדורנו אלו. אבל למי שרצונו לבדר את עצמו ולכך מספר את חבירו ואומר לחבירו שיספר אותו ושיקרא זה שחוק לא נהירא לי ומ&quo...
על ידי מעיין
ד' אוגוסט 28, 2019 10:27 pm
פורום: אספקלריא
נושא: האם צריך להעניש הורה ששכח את ילדו ברכב, והילד מת ?
תגובות: 95
צפיות: 5196

Re: האם צריך להעניש הורה ששכח את ילדו ברכב, והילד מת ?

גם מתרפה במלאכתו אח היא לאיש משחית מ"מ גדרי ענישה של תורה שונה בשב ואל תעשה מקום ועשה מ"מ בעצם הדבר ראינו שפושע נחשב בגדר מזיק לכמה פוסקים *** עוד אשכול הוסב לנושא החיסונים... [דרך אגב, לדעתי אני רואה את המונע חיסונים מבניו לא 'חובל' בבניו אלא מי ש'נחבל' לפרסומת שקרית של אנשי רחוב, זה מה ש...
על ידי מעיין
ד' אוגוסט 28, 2019 9:51 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: תספורת - איזה מין שחוק היא זה?
תגובות: 8
צפיות: 617

Re: איזה מין שחוק היא זה?

בפוסקים מוזכר צירוף לשון דרך שחוק לקידושין דרך שחוק, או לה"ר בדרך שחוק בלי כוונה לצער חבירו
לא משמע לי הלשון כאן שיכוון רק לחוסר הרצינות והאומנות
ואעלה אפשרות נועזה אולי הכוונה שספרו זה את זה בתספורת לצורך עריכת מחזה לשעשע עצמם או לצורך שמחת חתן וכלה - ואחפש מקבילות לנוהג זה

עבור לחיפוש מתקדם