מפרשי האוצר
חיפוש גוגל בפורום:

החיפוש הניב 285 תוצאות

עבור לחיפוש מתקדם

על ידי בראנסוויל
ג' אוקטובר 20, 2020 6:17 pm
פורום: עזר אחים
נושא: עזרה - ילדי גרושים
תגובות: 6
צפיות: 96

Re: עזרה - ילדי גרושים

"כי אבי ואמי עזבוני וה' יאספני"
על ידי בראנסוויל
ד' ספטמבר 23, 2020 10:21 pm
פורום: משפחות סופרים וימות עולם
נושא: האדמורים שהיגרו לארה"ב לפני מלחה"ע
תגובות: 41
צפיות: 4838

Re: האדמורים שהיגרו לארה"ב לפני מלחה"ע

אמור להיות עוד הרבה מאוד אדמו"רים שאינם מופיעים ברשימה, לא כל-כך ברור לי מה הקריטוריונים שעמדו בפניהם. למעשה, אולי כדאי להוסיף פה את מה שיש ולאחמ"כ במהדורה הבאה שיוסיפו ויסדרו את זה. אדרבה, פרוט נא את שמותיהם. הרשימה כוללות יותר ממאתיים בנש"קים/אדמו"רים (ו'פאלשע רבי'ס, כלומר רמא...
על ידי בראנסוויל
ו' אוגוסט 28, 2020 12:42 am
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: התמודדות עם לידה של ילד פגוע
תגובות: 41
צפיות: 3339

Re: התמודדות עם לידה של ילד פגוע

האמת עם האומרים שהוא גם עונש וגם מתנה, וגם העונש הוא מתנה, וגם גלגולי נשמות ואין אתנו יודע עד מה. וכל פרט ופרט מזה נגזר משעתא קמייתא קודם בריאות העולם, ובאמונה, בטחון, תפילה, תשובה קבלת יסורים יכולין לתקן הכל. ומי אני לדרוש לרבים ענינים כאלו, אבל הצור תמים פעלו וכל דרכיו משפט, זיכה אותי בילדה כזאת. ...
על ידי בראנסוויל
א' מאי 17, 2020 6:51 pm
פורום: בית המדרש
נושא: קריאת התורה בתקופת הקורונה
תגובות: 116
צפיות: 10345

Re: קריאת התורה בתקופת הקורונה

מעט מים כתב:בנושא 'קבצים של שאלות הלכתיות בעקבות הקורונה' יש תשובה חדשה מאב"ד דפריימאן מח"ס שו"ת מאזני צדק בנושא זה עיי"ש
על ידי בראנסוויל
ב' מרץ 16, 2020 8:09 pm
פורום: מנע מגיפה מנחלתך - הקורונה והשלכותיה
נושא: מָחַצְתִּי וַאֲנִי אֶרְפָּא
תגובות: 6
צפיות: 1439

Re: מָחַצְתִּי וַאֲנִי אֶרְפָּא

דברים כדרבונים הרב "איש ספר".

הסטורי' חוזרת, כל מה שיגבירו ויאמינו הכוחי ועוצם ידי, יודיעוהום מן השמים מי הוא בעל הבירה.

יש להן הכל, כלי קרב וקלי מלחמה, כל כלי מעשה וכו' ומלך מלכי המלכים יש לו ברי' קטנה שאינו נראה לעיניים ודוקא לו היכולת להשפיל גאים עדי ארץ.
על ידי בראנסוויל
ו' מרץ 06, 2020 5:32 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: חדש מכתב יד | אם לבינה עה"ת - להגאון יעב"ץ
תגובות: 43
צפיות: 5240

Re: חדש מכתב יד | אם לבינה עה"ת - להגאון יעב"ץ

לבי במערב כתב:היכן ניתן לקנותו, ומה מחירו?

ובארה"ב?
על ידי בראנסוויל
ו' מרץ 06, 2020 5:31 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: חדש מכתב יד | אם לבינה עה"ת - להגאון יעב"ץ
תגובות: 43
צפיות: 5240

Re: חדש מכתב יד | אם לבינה עה"ת - להגאון יעב"ץ

אן אמת'ע שמחה.

מה עשו עם ההגהות ותיקונים על התרגום?
על ידי בראנסוויל
ג' פברואר 04, 2020 5:45 pm
פורום: בית המדרש
נושא: אמירת המן ביום שלישי של פרשת בשלח
תגובות: 11
צפיות: 1689

Re: אמירת המן ביום שלישי של פרשת בשלח

גרשון כתב:זה שם עירייה קטנטנה בהונגריה, פאיע, פתח אלף וסגול יוד, והרב ניצל שואה הקים בית מדרש על שמה. כהיום משמש נכדו, נושא שמו, ברבנות, וגם נמנה כמו"ץ בסאטמאר, צד וויליאמסבורג.

בן הרב ור"מ מפאיע הקים בית מדרש ע"ש אביו, והיום בנו הרה"ג הצ' הדומ"ץ כמה שנים לטובה, משמש שם כרב.
על ידי בראנסוויל
ג' דצמבר 24, 2019 10:52 pm
פורום: בית המדרש
נושא: ברכה ביום אידם
תגובות: 13
צפיות: 1336

ברכה ביום אידם

נהוג אצלינו בארה"ב לאחל העפי האלידעיס.

**

פעם איחלתי לא' כנהוג קודם יום אידם, והלה נתבזה ואמר לי שהוא יהודי.

ידעתיו כמה שנים, ולא חלמתי עליו שהוא מבני עמינו.

איי איי אמעריטשקע..

וקבצינו יחד מהרה.
על ידי בראנסוויל
ג' ספטמבר 10, 2019 11:54 pm
פורום: משפחות סופרים וימות עולם
נושא: הרה"ק בעל דברי יואל מסאטמר זיע"א
תגובות: 176
צפיות: 34127

Re: הרה"ק בעל דברי יואל מסאטמר זיע"א

עניין שיש לברר: בתיק מצולמת הרבנית ולצדה נערה - מיהי?. לפי הרשום בעמ' 16 שהילדה 'מאטל' נולדה ב'קערעצקי', אזי לכאורה כמעט ברור, שהילדה בתמונה היא אחותו [מן האב] של ר' חי"ל ט"ב מסאסוב, בת ר' העניך מקערעצקי שנולדה לו בזיוו"ש הרבנית ברכה בת ר' יצחק מאיר רב בסטאנאוויץ אולי יש למישהו ידיעה...
על ידי בראנסוויל
ו' אוגוסט 30, 2019 5:57 pm
פורום: אָשִׁירָה נָּא לִידִידִי
נושא: דער שבת קודש קומט - מאדמו"ר מסקולען זצ"ל
תגובות: 4
צפיות: 3260

Re: דער שבת קודש קומט - מאדמו"ר מסקולען זצ"ל

איש חסידות והלכה כתב:
יש לשיר מנגינה? ואם יש אשמח אם מישהו יעלה אותה. בתודה רבה מראש.

הנה.

זכותו יגן עלינו
על ידי בראנסוויל
ו' אוגוסט 16, 2019 3:37 pm
פורום: בין המצרים, תשעה באב וחמשה עשר באב
נושא: הקדיש בט"ב לפני ההפטרה או אח"כ
תגובות: 20
צפיות: 4846

Re: הקדיש בט"ב לפני ההפטרה או אח"כ

עיין הס'י תקנ"ט סעי' ד' בהגרעק"א : סעיף ד בהג״ה וקורין בתורה כי תוליד. מימי תמהתי על שראיתי הנהוג שאומרים קדיש אחר שקרא השלישי בתורה קודם שאומרים ההפטרה הא מבואר דהמפטיר צריך לקרות בתורה תחלה שלא יהא כבוד ההפטרה ככבוד התורה לעלות בשביל ההפטרה לחוד אלא דמדינא השביעי הוא המפטיר דמפטיר עולה ל...
על ידי בראנסוויל
ד' אוגוסט 07, 2019 5:15 pm
פורום: אספקלריא
נושא: תפילה מתוך סמרטפון
תגובות: 53
צפיות: 6524

Re: תפילה מתוך סמרטפון

תזהר שלא תשכח לנשקו כשאתה סוגר אותו בסוף התפילה
על ידי בראנסוויל
ד' מאי 29, 2019 9:49 pm
פורום: אָשִׁירָה נָּא לִידִידִי
נושא: שירי אמונה מר' יו"ט עהרליך
תגובות: 8
צפיות: 2285

Re: שירי אמונה מר' יו"ט עהרליך

איש גלילי כתב:יישר כח.
מה הכונה "פון יראה אש פארברענט"?

אזש, ולא "אש".
על ידי בראנסוויל
ד' מאי 29, 2019 9:45 pm
פורום: אָשִׁירָה נָּא לִידִידִי
נושא: שירי אמונה מר' יו"ט עהרליך
תגובות: 8
צפיות: 2285

Re: שירי אמונה מר' יו"ט עהרליך

הגהותי למטה, מזכרוני. חשבתי שמתאים לכנס לכאן שירי אמונה מהמנגן ר' יו"ט עהרליך ז"ל, אשר מעוררים כל לב לאהבת ויראת השי"ת. בדגש על השירים הפחות מפורסמים. אצרף כאן שיר אחד שתמללתי מתוך קלטת יציאת מצרים ח"ב (השיר הראשון בקלטת), ובעיני הוא מהשירים היותר מיוחדים של ר' יום טוב ז"ל. ...
על ידי בראנסוויל
ג' מאי 28, 2019 7:26 pm
פורום: בית המדרש
נושא: כשרות מוצרים שאין עליהם הכשר
תגובות: 18
צפיות: 2948

Re: כשרות מוצרים שאין עליהם הכשר

https://oukosher.org/blog/feature/kelloggs-expands-their-ou-kosher-certification/ Kellogg’s Expands their OU Kosher Certification rice-krispiesFor almost 4 decades the Orthodox Union has been proud to kosher certify a wide range of delicious and nutritious Kellogg Company brand products. These inclu...
על ידי בראנסוויל
ג' נובמבר 27, 2018 6:15 pm
פורום: מקרא ותרגום
נושא: פסקא באמצע פסוק מחשיבה את הפסוק כב' פסוקים
תגובות: 11
צפיות: 1344

Re: פסקא באמצע פסוק מחשיבה את הפסוק כב' פסוקים

מעט דבש כתב:
אוהב עמו כתב:בזכרוני ב' פעמים פסקא באמצע פסוק אחת בפרשת וישלח וילך ראובן וכו' ויהיו בני יעקב שנים עשר, והב' בפרשת פנחס ויהי אחרי המגפה.

בפסוק 'וילך ראובן' הוא רק לפי הטעם העליון, אבל לפי הטעם התחתון יש כאן שני פסוקים.
ראה:
viewtopic.php?p=503878#p503878

ועיין בלוח ארש.
על ידי בראנסוויל
ג' נובמבר 27, 2018 6:14 pm
פורום: מקרא ותרגום
נושא: "וילך ראובן, - טעמים
תגובות: 8
צפיות: 1111

Re: "וילך ראובן, - טעמים"

אך משום מה סימון הנקודותיים המסמן סוף פסוק הושמט אחרי המילה 'ישראל', למרות שיש שם סימון סוף פסוק של מתג, המסמן סוף פסוק לפי הטעם התחתון. וכנראה לא סומנו נקודותיים, כיון שייראה מוזר שיש נקודותיים ואין אחריו סימון של מספור הפסוק (מספור הפסוקים הוא לפי הטעם העליון). הנקודתיים : אינם טעם סוף פסוק, אלא ...
על ידי בראנסוויל
א' ספטמבר 02, 2018 7:36 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: עשרות אלפי כתבי חכמי בגדאד
תגובות: 30
צפיות: 3743

Re: עשרות אלפי כתבי חכמי בגדאד עומדים ליפול בידיים עיראקיות

מכון חכמי ספרד כתב:יש צילום של הכל.
פרוייקט שימור בהיקף שלוש מליון דולר, אבל מוטב שההעתק ילך לעיראק והמקורי לידיים יהודיות...

שם האתר שבנו האמריקאים מהספרים שהובאו הוא: lraki jewish archive 

במיוחד שכל הארכיב הזה הגיע מגזילת יהודי בגדאד לפני עלותם ארצה.

https://www.ija.archives.gov/
על ידי בראנסוויל
ב' אוגוסט 27, 2018 11:18 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: הגהות הרד"ק על ספר הערוך
תגובות: 6
צפיות: 1546

Re: הגהות הרד"ק על ספר הערוך

לא זכיתי להבין.

מה להגהת הראשונים אצל שו"ע יו"ד?
על ידי בראנסוויל
ג' יולי 31, 2018 6:37 pm
פורום: משפחות סופרים וימות עולם
נושא: הרה"ק בעל דברי יואל מסאטמר זיע"א
תגובות: 176
צפיות: 34127

Re: הרה"ק בעל דברי יואל מסאטמר זיע"א

קושטא כתב:כמדומה לי אמר שבשביל זה לא החזיק יהדות באמעריקא כיון שהמקוואות לא היו כשרים.

אינם בגדר דברים שבע"פ, כך כתב בהתשובה הידוע להרב מהעלמעץ [בנוגע קהלה שאינה מתנהגת ע"פ תורה] שו"ת דברי יואל סי' נ"ט.
על ידי בראנסוויל
ג' יולי 10, 2018 3:46 pm
פורום: משפחות סופרים וימות עולם
נושא: זיהוי רבנים שבתמונה
תגובות: 8622
צפיות: 1726937

Re: זיהוי רבנים שבתמונה

אישנמ כתב:
תמונה

נראה לי שזה רבי שמואל צבי מספינקא וויליאמסבורג

ודאי שכן, מרן ר' הערשעלע זצ"ל.
על ידי בראנסוויל
ב' יולי 09, 2018 4:41 pm
פורום: בית המדרש
נושא: קורנפלקס שיוצר בשביעי של פסח
תגובות: 22
צפיות: 2984

Re: קורנפלקס שיוצר בשביעי של פסח

מרדכי ש. כתב:בספרות למעלה מופיע תאריך הייצור " L8096 ", שזה אומר שנת 2018, 96 יום מתחילת השנה, שזה מתאים ליום 6 בחודש 4

וכנדפס במפורש למעלה באנגלית DD/MM/YY

Capture.JPG
Capture.JPG (15.14 KiB) נצפה 2833 פעמים
על ידי בראנסוויל
ה' יוני 28, 2018 7:56 pm
פורום: בית התלמוד
נושא: מסכת אהלות
תגובות: 11
צפיות: 2336

Re: מסכת אהלות

עינא דשפיר חזי כתב:
ג. האם ניתן לקבל המלצה על ספר טוב בענייני המסכת דרכו אפשר ללמוד משניות בעיון.

"סדרי טהרות" לבעל התכלת.
על ידי בראנסוויל
ה' מאי 17, 2018 10:16 pm
פורום: דקדוק ומסורה
נושא: דאדוני
תגובות: 14
צפיות: 2584

Re: דאדוני

מענה איש כתב:
כמדומה שעל הפסוק ה' אין בציון (מהפטרה דת''ב שחרית) מציינים שע''פ הכללים היה צריך לבטא א דאדנות רק כאן זה חריג

כן הוא במנחת שי בשם הרד"ק במכלול:

הה' האל"ף נחה וכן במסורת כל לשון אדנות עם מש"ה מפיק בר מן חד הה' אין בציון, מכלול דף נ'
על ידי בראנסוויל
ה' מאי 17, 2018 8:08 pm
פורום: דקדוק ומסורה
נושא: דאדוני
תגובות: 14
צפיות: 2584

Re: דאדוני

במסתרים כתב:משא"כ לריעב"ץ שיש חירק בדל"ת

לא שהריעב"ץ חולק שאין כלל מש"ה מוציא וכלב מכניס בארמית, אלא שלפי שיטתו כל שמושי הדלתין בארמית הם חרוקין וכן נקד בתרגום בכל מקום.
על ידי בראנסוויל
ד' ינואר 17, 2018 5:54 pm
פורום: לתעלומה נקרא אור
נושא: נפתלי <532> נעתק
תגובות: 3
צפיות: 1094

Re: נפתלי <532>

(קצ"ד) הרב מו"ה נפתלי טייטעלבוים הגאון המובהק אבד"ק ניר באטור במדינת אונגארין אחי הגאון מו"ה משה דוד אבד"ק מאדיארלאפוש בניו של הגאון מו"ה ישראל יעקב יוקל אבד"ק בערגעשט ובק"ק גארליץ ובק"ק וואלאוע בן הגאון הצדיק מו"ה שמואל אבד"ק גארליץ אחי הגאון ...
על ידי בראנסוויל
א' דצמבר 31, 2017 6:18 pm
פורום: לתעלומה נקרא אור
נושא: ניסן - נפתלי <528> נעתק
תגובות: 5
צפיות: 1612

Re: ניסן - נפתלי <528>

{בדף העליון:} הרב מוה"ר ניסן יאבלונסקי הגאון המופלא שהיה רב ומו"צ ור"מ דק"ק סלבודקה אצל קאוונא, ואח"כ רב ור"מ בבית המדרש לתורה בעיר שיקאגא נפטר בשנת תרפ"ח כ"ו שבט בן חמשים שנה חבר ספר מאמר דבר בעתו בחמשה במאמרים, וספר "נצני ניסן" [עיין בחלק שני במער...
על ידי בראנסוויל
ג' ספטמבר 26, 2017 7:08 pm
פורום: משפחות סופרים וימות עולם
נושא: אסתר בתו של הגה"צ רבי יצחק זאב ידלר זצ"ל
תגובות: 38
צפיות: 7510

Re: גילוי היסטורי! אסתר בתו של הגה"צ רבי יצחק זאב ידלר זצ"ל

אולי זה המצבה http://forum.otzar.org/download/file.php?id=50773 תמונה ממנו, יושב במרכז. http://search.ontariojewisharchives.org/Permalink/descriptions276859 http://search.ontariojewisharchives.org/media/Digital%20Assets/1178.jpg?maxheight=1000&maxwidth=1000&watermark=wmk
על ידי בראנסוויל
א' ספטמבר 24, 2017 7:01 pm
פורום: משפחות סופרים וימות עולם
נושא: אסתר בתו של הגה"צ רבי יצחק זאב ידלר זצ"ל
תגובות: 38
צפיות: 7510

Re: גילוי היסטורי! אסתר בתו של הגה"צ רבי יצחק זאב ידלר זצ"ל

איפוא בקנדה?

מצבה אסתר מלכה ידלר1.jpg
מצבה אסתר מלכה ידלר1.jpg (408.52 KiB) נצפה 7342 פעמים
על ידי בראנסוויל
א' ספטמבר 24, 2017 6:32 pm
פורום: עיון תפילה וחקר פיוט
נושא: למה לא שלטה יד הצנזורה בהמחזור ובסליחות?
תגובות: 20
צפיות: 3181

Re: למה לא שלטה יד הצנזורה בהמחזור ובסליחות?

ספרים וועלט כתב:יש גם תיאוריה ש"מלך אביון" צונזר, אבל כמדומה שאין לכך ראיות משכנעות.

חלק הנשמט ממלך עליון / מלך אביון נדפס בכמה מחזורים.

אבא יודן כתב:שלטה ושלטה.
על ידי בראנסוויל
ד' אוגוסט 30, 2017 11:01 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: ספר "כבוד ירושלים" והפולמוס אודותיו (רא"מ הורביץ, מיהו?)
תגובות: 28
צפיות: 5331

Re: ספר "כבוד ירושלים" והפולמוס אודותיו

בחיפוש באתר הר הזיתים נמצא שקבור שם יהודי בשם אברהם מרדכי ב"ר יהודה נחום לייבוש הורוויץ. נפטר בי"ט תמוז תשמ"ה. וכנראה שהוא הוא נשוא האשכול. אם כן יש עוד מסתמא הרבה שזוכרים אותו, מיהו ומה היה. https://mountofolives.co.il/he/deceased_card/%D7%90%D7%91%D7%A8%D7%94%D7%9D-%D7%9E%D7%A8%D7%...
על ידי בראנסוויל
ב' יולי 03, 2017 8:49 pm
פורום: משפחות סופרים וימות עולם
נושא: בד"ה הרה"ג מאיר זלוטוביץ
תגובות: 79
צפיות: 12287

Re: בד"ה הג"ר מאיר זולוטוביץ

בן הרה"ג ר' אהרן זלאטאוויץ ז"ל רב בברוקלין מיוצאי פוילן.
על ידי בראנסוויל
ב' יוני 05, 2017 7:06 pm
פורום: אוצר החכמה - הצעות לספרים חדשים
נושא: ספר מנהג ישראל תורה
תגובות: 4
צפיות: 1358

Re: ספר מנהג ישראל תורה

מציבת המחבר בביה"ח דקר"י מאנרא ניו יארק

נפ' ט"ז אדר ב' תשע"ד
http://www.ivelt.com/forum/viewtopic.ph ... 93#p948893
תמונה

עבור לחיפוש מתקדם