החיפוש הניב 355 תוצאות

עבור לחיפוש מתקדם

על ידי אוהב עמו
ה' אפריל 18, 2019 10:04 pm
פורום: פסח
נושא: פטריות בפסח
תגובות: 1
צפיות: 442

Re: פטריות בפסח

באיזה בעיות מדובר?
על ידי אוהב עמו
א' מרץ 31, 2019 4:38 pm
פורום: עזר אחים
נושא: אני מעוניין לשוחח עם ר"מ שיעור ג' בישיבה קטנה ספרדית
תגובות: 1
צפיות: 163

Re: אני מעוניין לשוחח עם ר"מ ספרדי שיעור ג' בישיבה קטנה ספרדית

אוהב עמו כתב:עדיף שלא מירושלים.
האם אחד מחו"ר הפורום הוא כזה? או יכול לקשר אותי לאחד שכזה?

יישר כח לעונים (אפשר בפרטי כמובן)
על ידי אוהב עמו
א' מרץ 31, 2019 1:34 pm
פורום: עזר אחים
נושא: אני מעוניין לשוחח עם ר"מ שיעור ג' בישיבה קטנה ספרדית
תגובות: 1
צפיות: 163

אני מעוניין לשוחח עם ר"מ שיעור ג' בישיבה קטנה ספרדית

עדיף שלא מירושלים.
האם אחד מחו"ר הפורום הוא כזה? או יכול לקשר אותי לאחד שכזה?

יישר כח לעונים (אפשר בפרטי כמובן)
על ידי אוהב עמו
ה' מרץ 28, 2019 6:30 am
פורום: בית המדרש
נושא: נתכוון לאכול חזיר ועלה לו טלה
תגובות: 15
צפיות: 1497

Re: נתכוון לאכול חזיר ועלה לו טלה

בלי לעיין בכל המ"מ שצוינו באשכול זה.
הסתפקתי במי שלא אכפת ליה בין איסור להיתר ורצונו לאכול בשר ל"ש בשר טלה ל"ש בשר חזיר ועלה בידו בשר טלה האם צריך כפרה או לא.
על ידי אוהב עמו
ה' מרץ 28, 2019 6:27 am
פורום: בית המדרש
נושא: עדים פסולים בנישואים של אינם שומרי תומ"צ
תגובות: 22
צפיות: 1493

Re: עדים פסולים בנישואים של אינם שומרי תומ"צ

דיברתי עם ת"ח מירושלים עיה"ק שסיפר לי שדודו היה רב אזורי בצפון לפני עשרות שנים, והיה נוהג לעשות כן, אך הדבר היה בקיבוצים כמו דגניה שבהם היתה טבעת אחת במזכירות הקיבוץ ובה היו משתמשים לקידושין ומחזירים אותה, וממילא לא חלו הקידושין כמו שצריך. [איני יודע למה לא העדיפו שיקנה החתן אותה בקנין גמו...
על ידי אוהב עמו
ה' מרץ 28, 2019 6:22 am
פורום: בית המדרש
נושא: הידור מצוה לאחר שיצא יד"ח
תגובות: 25
צפיות: 1230

Re: הידור מצוה לאחר שיצא יד"ח

אותה שאלה לכאורה תהיה בקריאת ב' פעמים זכר זכר בז' בצירי וסגול בפרשת זכור, שהרי קרא ולא דקדק באותיותיה יצא.
על ידי אוהב עמו
ה' מרץ 28, 2019 6:14 am
פורום: פורים וארבע פרשיות
נושא: האם בעי לדין שומע כעונה כדי לקיים 'זכור בפה'?
תגובות: 12
צפיות: 424

Re: האם בעי לדין שומע כעונה כדי לקיים 'זכור בפה'?

והגש"פ עצמה ג"כ יש לדון האם הוי דין סיפור משותף של שומע ומשמיע, ולכאורה נפק"מ האם השומע צריך לחזור ולשאול מה נשתנה או סגי שאחד שואל ואחד משיב. יש מקום להוכיח קצת ממנהג כמה גדולים לשאול בעצמם (בלחש, וביארו זאת באופנים שונים). הנה מה שכתבתי במקו"א בענין זה ובעיקר דין שאלה ותשובה ב...
על ידי אוהב עמו
ג' מרץ 26, 2019 7:09 am
פורום: פורים וארבע פרשיות
נושא: האם בעי לדין שומע כעונה כדי לקיים 'זכור בפה'?
תגובות: 12
צפיות: 424

Re: האם בעי לדין שומע כעונה כדי לקיים 'זכור בפה'?

ר"ל שאם יש כאן מצווה משותפת של שומע ומשמיע א"כ לכאורה אין מעלה להיות משמיע מאשר שומע, ומדהקפיד הגר"א לעלות בעצמו ע"כ ס"ל דהוי כדין שומע כעונה שהוא מגדר שליחות וא"כ מצוה בו יותר מבשלוחו. והגש"פ עצמה ג"כ יש לדון האם הוי דין סיפור משותף של שומע ומשמיע, ולכאורה נפ...
על ידי אוהב עמו
ו' מרץ 22, 2019 6:37 am
פורום: פורים וארבע פרשיות
נושא: תבחנו את עצמכם על המגילה
תגובות: 9
צפיות: 1420

Re: תבחנו את עצמכם על המגילה

מה אתם אומרים על השאלה האחרונה? מקור מקומו טהור עי' במדרש תלפיות [הובא במעם לועז על ענין הפור], שהמן עשה הגורל עם ג' קוביות (הנקרא דאד"ו בלע"ז), והיו נעשים באופן זה שכשהג' נקודות למעלה אז הד' נקודות למטה, וכשיש נקודה א' למעלה אז הו' נקודות למטה, ונפלו כסדר זה 1 - 3 - 3 דהיינו כאותיות &quo...
על ידי אוהב עמו
ו' מרץ 22, 2019 6:34 am
פורום: פורים וארבע פרשיות
נושא: האם בעי לדין שומע כעונה כדי לקיים 'זכור בפה'?
תגובות: 12
צפיות: 424

Re: האם בעי לדין שומע כעונה כדי לקיים 'זכור בפה'?

דאם כן, הלא איכא למ"ד הסובר שאינו חשיב כעונה בעצמו, וגם יש לדון אי נחשב בספר. כתב הרמב"ן בסוף פרשת כי תצא בענין מצות "זכור": "והנכון בעיני שהוא לומר שלא תשכח מה שעשה לנו עמלק עד שנמחה את שמו מתחת השמים, ונספר זה לבנינו ולדורותינו לומר להם כך עשה לנו הרשע , ולכך נצטווינו למח...
על ידי אוהב עמו
ו' מרץ 22, 2019 6:32 am
פורום: פורים וארבע פרשיות
נושא: כפרים מקדימין ליום הכניסה
תגובות: 7
צפיות: 252

Re: כפרים מקדימין ליום הכניסה

אולי יש להוסיף בזה את מש"כ בקובץ מוריה (שנה י"ד גליון א-ב (קנז-קנח) עמ' מח-מט) שדן הגאון בעל שפע חיים זצ"ל בקו' אמאי נקט התנא מגילה נקראת וכו', ולא קתני קורין את המגילה, וביאר שיש לומר שלבני הכפרים לא תקנו חובת קריאה אלא חובת שמיעה בלבד, והוסיף שכן מוכח בריטב"א שביאר דקתני מגילה ...
על ידי אוהב עמו
ב' מרץ 11, 2019 6:11 am
פורום: פורים וארבע פרשיות
נושא: אשתו כגופו במשלוח מנות ומתנות לאביונים
תגובות: 5
צפיות: 320

Re: אשתו כגופו במשלוח מנות ומתנות לאביונים

ההוא דאמר כתב:יתכן לחלק, דבמשלוח מנות לצד שזהו משום שיהא למקבל צורכי סעודת היום, אם כן נמצא שהמצוה הינה בתוצאה שהשני הורווח לו במשתה.

אם ככה אזי תהיה לנו עוד נפק"מ בשאלה מהו טעם משלוח מנות בין מנות הלוי לתרוה"ד, וע"ע viewtopic.php?f=26&t=38983 באשכול המיוחד לזה.
על ידי אוהב עמו
א' מרץ 10, 2019 8:19 pm
פורום: פורים וארבע פרשיות
נושא: הלל בפורים לבני הכפרים
תגובות: 11
צפיות: 359

Re: הלל בפורים לבני הכפרים

אולי לדברי הגר"א שמפרש קרייתא זו הלילא שיש ניסים כיציאת מצרים שהיו למעלה מדרך הטבע ולכן החיוב הוא באמירת הלל - בצאת ישראל וכו', אולם שונה הוא נס פורים שהיה בטבע ולכן קרייתא עצם קריאת המגילה זו היא ההלל, הנס הטמון בטבע. ולדבריו אין טעם לומר כלל הלל, שאינו מן העניין כלל. כמובן שאין זו דעת המאירי...
על ידי אוהב עמו
ה' מרץ 07, 2019 11:28 pm
פורום: מקרא ותרגום
נושא: ויבוא עמלק וילחם - למה?
תגובות: 10
צפיות: 417

Re: ויבוא עמלק וילחם - למה?

כמדומני שהגרי"ז מדבר בזה בספרו עה"ת.
על ידי אוהב עמו
ה' מרץ 07, 2019 11:27 pm
פורום: משפחות סופרים
נושא: הגאון רבי ברוך פינס זצ"ל - אדם ביקר
תגובות: 12
צפיות: 2127

Re: הגאון רבי ברוך פינס זצ"ל - אדם ביקר

שלח לי מישהו את התמונה הבאה וכתב: הברית לבני בכורי שיחיה לאוי"ט, התקיימה בפתע פתאום שלא בזמנה, אחרי שהמוהל הורה שאפשר למולו בשלהי היום התשיעי. הגעתי לברית כל עוד נשמתי באפי כשאני מעוטר בטו"ת כמנהג, אבל את הכובע שכחתי בבית. לכשנתיישבו לסעודת המצוה, ראיתי בחסרון הכובע וליבי עלי דווי, איך אש...
על ידי אוהב עמו
ה' מרץ 07, 2019 10:40 pm
פורום: משפחות סופרים
נושא: הגאון רבי אפרים בורודיאנסקי זצ"ל
תגובות: 57
צפיות: 2960

Re: הגאון רבי אפרים בורודיאנסקי זצ"ל

שמעתי סיפור יפה על הגאון רבי אפרים, כאשר היה בתל אביב היו לו קשרים עם הרב צבי אייזנשטט, חתנו של הרב קורניצר הי"ד. רי צבי סיפר לו שזכה לשמש את מרן הגר"ח מבריסק בהיותו באוטווצק בתור בחור צעיר, וזכה לקבל ממנו כמה שטיקלאך תורה. אחד מהם היא החקירה האם מצות לימוד התורה היא כפשוטו, ללמוד, או שהע...
על ידי אוהב עמו
ד' מרץ 06, 2019 11:34 pm
פורום: פורים וארבע פרשיות
נושא: קריאה בלילה לבני הכפרים
תגובות: 3
צפיות: 163

Re: קריאה בלילה לבני הכפרים

א. יישר כח, לא חשבתי על הכיוון הזה. ובאמת האחרונים דנו בכה"ג (עי' ברכי יוסך תרפז שדן אם יש תשלומין ללילה, והכריע שאין, ובשפ"א מגילה ד,א חלק ע"ז, ולכאורה קשור לנידון זה] ב. לא הבנתי את דברי כת"ר. אם המשנ"ב בא לומר טכנית שאפשר להשיג בעל קורא או מגילה בלילה, אז בכה"ג היה צ...
על ידי אוהב עמו
ד' מרץ 06, 2019 6:10 am
פורום: בית המדרש
נושא: דין תלמיד חכם בזמן הזה
תגובות: 5
צפיות: 286

Re: דין תלמיד חכם בזמן הזה

איך באמת נהגו בלוויותיהם של גדולי דורנו? זכורים לי שלשה מענקי דורנו: הגר"מ פיינשטיין (פורים), הגר"ש וואזנער (חוהמ"פ), והגראי"ל שטיינמן (חנוכה). אצל האגרות משה והשבט הלוי היו הספדים כרגיל (באורכם) אצל האיילת השחר לבקשתו וצוואתו לא היו הספדים. בכל מקרה, המנהג היום זה תמיד לומר דבר...
על ידי אוהב עמו
ד' מרץ 06, 2019 6:03 am
פורום: בית המדרש
נושא: המשכן שהיה באהל מועד נחרב?
תגובות: 4
צפיות: 169

Re: המשכן שהיה באהל מועד נחרב?

אולי כוונת הרשב"ם שנגנז ג"כ חשיב כחורבן?

(לי זכור שיש במדרש שעצי שיטים עומדים וקיימים לעולם, ושיש על זה ברבנו בחיי שכל הלכים שלא השתמשו בהם במקדש נגנזו, ומזכיר את כל זה האזנים לתורה ריש פרשת תרומה)
על ידי אוהב עמו
ג' מרץ 05, 2019 1:25 pm
פורום: פורים וארבע פרשיות
נושא: הלל בפורים לבני הכפרים
תגובות: 11
צפיות: 359

Re: הלל בפורים לבני הכפרים

אני הקטן חשבתי שאין דיונים מכיוון שסוף סוף המאירי הוא דעת יחיד, ובזה"ז אין נפק"מ לש בני כפרים, וממילא אין נפק"מ כלל בזה. ואעפ"כ אני סבור שכיוון שיש בקריאת המגילה ב' דינים כמש"כ הקה?"י ועוד האחד הלל והאחד מגילה ואם מחמת חסרון כל שהוא לא יכולים לקיים בני הכפרים מקרא מגילה...
על ידי אוהב עמו
ג' מרץ 05, 2019 12:48 pm
פורום: פורים וארבע פרשיות
נושא: הלל בפורים לבני הכפרים
תגובות: 11
צפיות: 359

Re: הלל בפורים לבני הכפרים

כדכד כתב:לכאורה פשוט כצד השני

למר פשיטא ליה, לדידי מספקא ליה
אם יהיו הוכחות או איזה דברים בכתובים אז יהיה לי יותר פשיטות לספק....
על ידי אוהב עמו
ג' מרץ 05, 2019 11:26 am
פורום: פורים וארבע פרשיות
נושא: הלל בפורים לבני הכפרים
תגובות: 11
צפיות: 359

הלל בפורים לבני הכפרים

האם נמצא מי מרבותינו האחרונים שדן האם לחידושו של המאירי שמי שאין בידו מגילה כשרה יאמר הלל מדין קריאתה זו הלילא, אזי יש חיוב לבני הכפרים לומר הלל ביום הפורים בזמנו, או דילמא שכשם שיוצאים ידי חובת קריאת המגילה ביום הכניסה גם ההלל יתקיים ביום הכניסה?
על ידי אוהב עמו
ג' מרץ 05, 2019 11:25 am
פורום: פורים וארבע פרשיות
נושא: קריאה בלילה לבני הכפרים
תגובות: 3
צפיות: 163

קריאה בלילה לבני הכפרים

המשנ"ב תרפח כ הביא דברי הר"ן שנסתפק האם צריכים לקרוא בני הכפרים בלילה והביא שמדברי הטור משמע שצריך לקרותה בלילה. ובשער הציון סקל"ג כ' ובלילה די ביחידי ולמחר בעירות בעי עשרה ואיני מבין: א. אם בני הכפרים קוראים במקומם, אמאי שיקראו בליל יום הכניסה אמאי לא יקראו בליל פורים? ב. בעיקר הדבר,...
על ידי אוהב עמו
א' מרץ 03, 2019 6:07 pm
פורום: בית המדרש
נושא: למה לא מספיק מנין נשים לקריאת זכור?
תגובות: 1
צפיות: 116

Re: למה לא מספיק מנין נשים לקריאת זכור?

כבר דנו בכעין זה הבנין ציון חדשות סי' ח' ובכתבי קהלות יעקב החדשים על מס' מגילה שהביא משמיה דהחזו"א.
על ידי אוהב עמו
ו' מרץ 01, 2019 3:33 pm
פורום: בית המדרש
נושא: החלפת מזוזות
תגובות: 17
צפיות: 472

Re: החלפת מזוזות

יואל שילה כתב:אחרי שהחכם כבר עשה קנין?

הכוונה היא שהשכן התחתון קונה מיד מדין חצרו של אדם קונה שלא מדעתו, וממילא לא מועיל מה שקנה ה"חכם" שבא לזכות ממהפקר שהרי כבר קדמו השכן מלמטה.
והיה דו"ד ארוך האם קרקע נקנית בחצר.
על ידי אוהב עמו
ו' מרץ 01, 2019 3:27 pm
פורום: בית המדרש
נושא: האם יש קדושה בחידושי תורה שנתגלו ע"י גוי או ע"י מחשב וכדומה?
תגובות: 23
צפיות: 1859

Re: האם יש קדושה בחידושי תורה שנתגלו ע"י גוי או ע"י מחשב וכדומה?

תנחומא הובא ברש"י שמות לה לד
ואהליאב משבט דן מו הירודין שבשבטים מבני השפחות והשוהו המקום לבצלאל למלאכת המשכן והוא מגדולי השבטים לקיים מה שנאמר לא ניכר שוע לפני דל
על ידי אוהב עמו
ה' פברואר 28, 2019 11:57 pm
פורום: בית המדרש
נושא: פרשיות תפילין שנתערבו - האם צריך לשלם?
תגובות: 5
צפיות: 203

Re: פרשיות תפילין שנתערבו - האם צריך לשלם?

שאלה דומה יש בשו"ת מנחת עני (ספיר) באחד הסימנים הראשונים על מי שעירב פרשיות של רש"י ושל ר"ת, וכמדומה שפטרו מלשלם מדין היזק שאינו ניכר כי יכול לטרוח ולמצוא מי שירצה לקנותם, וכרישא דדברי הכותב.
על ידי אוהב עמו
ד' פברואר 27, 2019 1:35 pm
פורום: בית המדרש
נושא: איסור לא ישמע על פיך בשבועה בקוראן
תגובות: 21
צפיות: 407

Re: איסור לא ישמע על פיך בשבועה בקוראן

בברכה המשולשת כתב:
אוהב עמו כתב:דווקא מדובר על שופט דתי בעיה"ק ירושלים.


אז איך הוא יכול להיות שופט בערכאות? (וכפי שרמז הרב קראקובער לעיל)

את זה הוא לא בא לשאול....
וחוץ מזה על כל אדם המגדיר עצמו כדתי ומתפלל 3 תפילות ביום ולומד דף יומי והוא לא שופט בערכאות אין לך שאלות...

ובנוסף, כידוע תשובת הגריש"א שגם קיסטר היה שופט
על ידי אוהב עמו
ד' פברואר 27, 2019 6:37 am
פורום: בית המדרש
נושא: איסור לא ישמע על פיך בשבועה בקוראן
תגובות: 21
צפיות: 407

Re: איסור לא ישמע על פיך בשבועה בקוראן

דווקא מדובר על שופט דתי בעיה"ק ירושלים.
על ידי אוהב עמו
ב' פברואר 25, 2019 10:09 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: קיבוץ נדבות בשעת התפילה
תגובות: 16
צפיות: 903

Re: קיבוץ נדבות בשעת התפילה

בגיליון עיון הפרשה האחרון על פרשת תצוה ישנו מאמר ארוך מאת הגר"א ויג בשאלה האם מותר לקבץ נדבות בביהמ"ד בשעת ת"ת דרבים
על ידי אוהב עמו
ב' פברואר 25, 2019 9:57 pm
פורום: פורים וארבע פרשיות
נושא: לצאת ע"י שומע כעונה בזמן שקורא בפיו
תגובות: 61
צפיות: 6101

Re: לצאת ע"י שומע כעונה בזמן שקורא בפיו

דברים שכתבתי בעוניי בדין שהוזכר כאן בדרך אגב על דברי בגרי"ז והחזו"א בגדר קריאה בעשרה של קריאת המגילה כשכל אחד קורא בלחש
על ידי אוהב עמו
ב' פברואר 25, 2019 9:48 pm
פורום: בית המדרש
נושא: איסור לא ישמע על פיך בשבועה בקוראן
תגובות: 21
צפיות: 407

Re: איסור לא ישמע על פיך בשבועה בקוראן

עזריאל ברגר כתב:יש שהתירו אפילו לנוצרים...

מה המקורות? ומה היא סיבת ההיתר?
על ידי אוהב עמו
ב' פברואר 25, 2019 9:45 pm
פורום: בית המדרש
נושא: החלפת מזוזות
תגובות: 17
צפיות: 472

Re: החלפת מזוזות

גם לגבי לחם הפנים שצריך להיות תמיד על השולחן - הרי נחלקו בגמ' האם הכוונה כל רגע ורגע, או שתמיד הוא גמיש יותר. וכוונתי לגבי חוט השני היה שגם מי שחושש שאסור להכנס לבית ללא מזוזה, וגם מי שלא יחלק בין שבת, שהוא אנוס, לבין חול שבו יש יכולת להחזיר את המזוזה - עדיין צריך למצוא אופציות אחרות שלא לעבור על א...
על ידי אוהב עמו
ב' פברואר 25, 2019 9:37 pm
פורום: בית המדרש
נושא: איסור לא ישמע על פיך בשבועה בקוראן
תגובות: 21
צפיות: 407

איסור לא ישמע על פיך בשבועה בקוראן

שאל שופט דתי על מעשה שהתרחש אצלו בבית המשפט בדיון בין 2 ערבים על ויכוח עיסקי ביניהם על עובדות מסויימות שאירעו או לא אירעו.
כאחת האפשרויות שהועלתה בין הצדדים הציע צד א' לצד ב' שאם הוא ישבע בקוראן הוא יהיה מוכן להודות לדבריו.
ושאל השופט הדתי האם מותר לו לפסוק כזה פסק?
על ידי אוהב עמו
ו' פברואר 22, 2019 7:31 am
פורום: משפחות סופרים
נושא: הגאון הרב חיים סולובייציק אבד''ק בריסק
תגובות: 129
צפיות: 18831

Re: הגאון הרב חיים סולובייציק אבד''ק בריסק

פלפלת בחכמה כתב:הך דהגר״ח לא בירך בורא נפשות מחמת ספק על החתימה ראיתי בספר כאיל תערוג שכן שמע הגראי״ל שטיינמן זצ״ל מהגאו ןרבי שמחה זעליג זצ״ל הי״ד, אך במקום אחר ראיתי שחשש שמא לא כל הרביעית היה לצמאון....


אם מחמת ספק בחתימה, מה נהג הגר"ח במודים דרבנן?
על ידי אוהב עמו
ה' פברואר 21, 2019 11:24 pm
פורום: משפחות סופרים
נושא: הגאון הרב חיים סולובייציק אבד''ק בריסק
תגובות: 129
צפיות: 18831

Re: הגאון הרב חיים סולובייציק אבד''ק בריסק

שמעתי שהגר"ח מבריסק נמנע מלהתחייב בברכת בורא נפשות בגלל השאלה האם צריך לחתום בשם או לא.
יש לזה מקור מוסמך?
ומה מנהג בריסק במודים דרבנן?
על ידי אוהב עמו
ב' פברואר 18, 2019 9:04 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: ◆ חיפוש מקור ◆
תגובות: 2071
צפיות: 129707

Re: ◆ חיפוש מקור ◆

אוהב עמו כתב:מה מקור השמועה שניצולי השואה אי אפשר לדונם על ירידה רוחנית וכדו'?

?
על ידי אוהב עמו
ב' פברואר 18, 2019 5:49 am
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: ◆ חיפוש מקור ◆
תגובות: 2071
צפיות: 129707

Re: ◆ חיפוש מקור ◆

מה מקור השמועה שניצולי השואה אי אפשר לדונם על ירידה רוחנית וכדו'?
על ידי אוהב עמו
ה' פברואר 07, 2019 3:01 pm
פורום: משפחות סופרים
נושא: מרן הגאון בעל אבן האזל זי"ע
תגובות: 162
צפיות: 20147

Re: מרן הגאון בעל אבן האזל זי"ע

את הסיפור על גניבת הכתבים שמעתי מנכדיו, והיה נשמע שיש חשד סביר ידו של מי היתה במעל. כמו כן נגנב גם כת"י של חלק מספר שערך לדפוס ר' יצחק הלוי אפשטיין, וכנראה ידוע היכן ובאיזה שם נדפסו הדברים, והמעוניין לברר יברר. נ.ב. אחד מבניו הוא חיים אפשטיין לשעבר סגרה"ע ירושלים מטעם בני תורה, ומקורב לבעל...

עבור לחיפוש מתקדם