מפרשי האוצר - גירסת נסיון
חיפוש גוגל בפורום:

החיפוש הניב 474 תוצאות

עבור לחיפוש מתקדם

על ידי אוהב עמו
ו' יולי 19, 2019 12:24 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: ◆ בספר... מזכיר את ספר..., מי יודע במה מדובר? ◆
תגובות: 735
צפיות: 30616

Re: ◆ בספר... מזכיר את ספר..., מי יודע במה מדובר? ◆

לאיזה קובץ המאסף התכוון הדברי יהושע כאן
על ידי אוהב עמו
ה' יולי 18, 2019 9:43 pm
פורום: אספקלריא
נושא: "מוגנות"
תגובות: 124
צפיות: 3690

Re: "מוגנות"

לפני שנגזר דינו של אשכול חשוב זה להמחק, אבקש מכל הת"ח דפה להפסיק לדון בסיפורי אמריקע, ולחזור לעצם הנושא. ואתכבד בהחזרת האשכול למסלול: אם זה אשכול חשוב מדוע שימחק? כבר כתב מישהו בהתחלה שהנושא נידון בפורום ולולי סיפורי אמריקה לא היה מגיע לחמש עמודים. הרב אברמסקי שאל על המשנה באבות כל חכמי ישראל ...
על ידי אוהב עמו
ה' יולי 18, 2019 9:24 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: טעו בהדפסה של סידור במילה אחת מה צריכים לעשות
תגובות: 19
צפיות: 286

Re: טעו בהדפסה של סידור במילה אחת מה צריכים לעשות

כמו שכתב כבר הרב לייטנר לפעמים תיבה אחת יכולה לעשות חרבן ורעש גדול. ופעמים הטעות בתיבה אינה נוראה כל כך. דרך אגב עד לפני מאה שנה כמדומני נדפס ביהי רצון שלפני התקיעות ישוע שר הפנים עד שהחכמים נתנו ליבם לזה והשמיטוהו. זכורני שהייתי אצל אחד מגדולי הדור ובא אליו אדם לבקש הסכמה על סידור!! אולם ככל הנראה...
על ידי אוהב עמו
ה' יולי 18, 2019 9:21 pm
פורום: בית המדרש
נושא: השותה מים לצמאו מברך שהכל, מהו שיעור הצמאון?
תגובות: 46
צפיות: 3482

Re: השותה מים לצמאו מברך שהכל, מהו שיעור הצמאון?

בלת"ק
ראיתי בס' כאיל תערוג שהגראי"ל היה סנדק בט"ב נדחה, ואמרו לו שיאכל, ומיאן כי צריך להבדיל ואין לנו חמר מדינה בזה"ז כהחזו"א.
ואמרו לו שישתה מים ששרי קודם הבדלה, והשיב שהוא מסופק אם הוא לצמאו, ולכן אינו יכול לשתות.
מצ"ב
על ידי אוהב עמו
ה' יולי 18, 2019 9:16 pm
פורום: בית המדרש
נושא: האם ניתן לאכוף פשרה על הבעלי דינים?
תגובות: 59
צפיות: 4837

Re: האם ניתן לאכוף פשרה על הבעלי דינים?

בדידי הוי עובדא שביקשני אדם ממשפחתי לנסח לו מכתב עבור הבי"ד של הגר"נ קרליץ ישלח ה' דברו וירפאהו, בו הוא מביע את רצונו לבוא לפניהם רק אם ידונו אותו על פי דין תורה, מזכירות בית הדין איימה שיהיה אפשר להוציא על הנתבע כתב סירוב, אולם חזרתי בדבריי על טענה, ונשתקע הדבר, ומאז לא נשמע מהם דבר. אני ...
על ידי אוהב עמו
ה' יולי 18, 2019 9:05 pm
פורום: אספקלריא
נושא: "מוגנות"
תגובות: 124
צפיות: 3690

Re: "מוגנות"

לפני שנגזר דינו של אשכול חשוב זה להמחק, אבקש מכל הת"ח דפה להפסיק לדון בסיפורי אמריקע, ולחזור לעצם הנושא. ואתכבד בהחזרת האשכול למסלול: 1. כל מי שמתעסק עם ילדים [אני הקטן מתעסק עם בחורי ישיבה מכלל המגזרים] יודע שיש רמה מסויימת של פגיעות. 2. למיטב ידיעתי, ובירוריי אין אפשרות לדעת על אומדן אמיתי, כ...
על ידי אוהב עמו
ה' יולי 18, 2019 8:30 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: מאבד עצמו לדעת שנקבר בעורמה ליד רב העיר
תגובות: 3
צפיות: 147

Re: מאבד עצמו לדעת שנקבר בעורמה ליד רב העיר

ייש"כ למציינים
דבר בעתו מה טוב המעשה היה בט"ז תמוז תרנ"א
על ידי אוהב עמו
ה' יולי 18, 2019 4:17 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: מאבד עצמו לדעת שנקבר בעורמה ליד רב העיר
תגובות: 3
צפיות: 147

מאבד עצמו לדעת שנקבר בעורמה ליד רב העיר

פרשייה היסטורית שהסעירה את העיר והראן עם קבורתו של יעקב עקריש שאיבד עצמו לדעת אצל רב העיר מהר"י צ'רמון, לאחרשבני משפחתו לא גילו שהנ"ל איבד עצמו לדעת. בית הדין פסק להוציאו, והרבה קולמוסים נשתברו בפרשייה זו, בקונטרסים 'חזות קשה' 'אתם קשות' ''כבוד יעקב' ועוד בתשובות בספרי השו"ת מאותה תקו...
על ידי אוהב עמו
ד' יולי 17, 2019 3:42 pm
פורום: בית המדרש
נושא: אברהם אבינו הוא הראשון שהקנהו להקב"ה שמים וארץ?
תגובות: 3
צפיות: 68

Re: אברהם אבינו הוא הראשון שהקנהו להקב"ה שמים וארץ?

לכאורה אברהם אבינו הקנה שמים וארץ להקב"ה לא רק בדיבור אחד כמו שם בן נח, אלא בהנהגה שהיה מרגיל שמו של הקב"ה בפי הבריות כמבואר בגמ' סוטה, וכך הקנה להקב"ה שמים וארץ. וזכורני שראיתי בספר אחד שמבאר כך עה"פ אלה תולדות השמים והארץ בהבראם אל תקרי בהבראם אל באברהם שבשביל אברהם נבראו שמים ...
על ידי אוהב עמו
ד' יולי 17, 2019 3:37 pm
פורום: בית המדרש
נושא: פיקוח נפש להלכה ולא למעשה
תגובות: 24
צפיות: 1300

Re: פיקוח נפש להלכה ולא למעשה

עושה חדשות כתב:בביאו"ד התוס' בפסחים הנ"ל,

הרב שרייבר - תוספות פסחים נט.png

ייש"כ
רבי אשר דויטש אמר לי פעם שכל דברי תוס' הם רק בעשה חמור שדוחה עשה קל ולא בעשה דוחה ל"ת.
על ידי אוהב עמו
ד' יולי 17, 2019 3:31 pm
פורום: בית המדרש
נושא: היכי תמצא שאדם יקיים שני פעמים מצות פדיון הבן על ידי אשה אחת ?
תגובות: 18
צפיות: 232

Re: היכי תמצא שאדם יקיים שני פעמים מצות פדיון הבן על ידי אשה אחת ?

יש מקומות שחז"ל הפקיעו את המצוה דרבנן לגמרי כמו מסכך בנסרים וכדו', וכמדומני שיש על זה בקובץ הערות מר' אלחנן שר"ל שכל גזירה דרבנן זה הפקעה של דאורייתא.
על ידי אוהב עמו
ב' יולי 15, 2019 4:06 pm
פורום: אספקלריא
נושא: חוברת בשליטתם ותרבותם נגד סכנות האקדמיה
תגובות: 259
צפיות: 18543

Re: חוברת בשליטתם ותרבותם נגד סכנות האקדמיה

הרים הגבוהים מתנצחים זה עם זה, אני מה לי פה. רק בשולי הדברים כמדומני שרבים וטובים יכולים להעיד שגם הגרש"א זצוק"ל שלח אותם ללימודים ומקצועות שאינם על טה"ק (עירייה וכדו') אני הק' התייעצתי לגבי נוו"ב עם הגרע"א שליט"א לגבי לימודים אקדמאיים, וגם קיבלתי תשובה. בודאי שאין לדמו...
על ידי אוהב עמו
א' יולי 14, 2019 10:45 pm
פורום: בית המדרש
נושא: האם יש בזמן הזה כהנים ולווים
תגובות: 6
צפיות: 350

Re: האם יש בזמן הזה כהנים ולווים

לא הוזכרה כאן התשובה (המיוחסת על ידי המשכילים) לגאונים שאליהו הנביא אמר לקבץ אלף כהנים שישאו כפים בהר הזיתים, ולבסוף התברר שכולם אינם כהנים, והכהן האחד הוא בעל מום.
על ידי אוהב עמו
ה' יולי 11, 2019 3:38 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: ◆ בספר... מזכיר את ספר..., מי יודע במה מדובר? ◆
תגובות: 735
צפיות: 30616

Re: ◆ בספר... מזכיר את ספר..., מי יודע במה מדובר? ◆

באנציקלופדיה התלמודית ערך כיפה בהערה 300 שנסובה על דין רוצח שלא נגמר דינו שנתערב באחרים הביאו את דברי הרמב"ם בהלכות רוצח פ"ד ה"ז "ורוצח שלא נגמר דינו שנתערב ברוצחים אחרים שנגמר דינן כולן פטורין מן המיתה שאין גומרין דינו של אדם אלא בפניו ואוסרין את כולן" ועל זה הביאו מעשה רקח...
על ידי אוהב עמו
ד' יולי 10, 2019 9:28 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: נא שגבם מאוצר - בקשת קבצים מאוצר החכמה
תגובות: 10506
צפיות: 886523

Re: נא שגבם מאוצר - בקשת קבצים מאוצר החכמה

אין ברשותי את חבילת ספרי מכון ירושלים
ואני זקוק ליד דוד (זינצהיים) סנהדרין עט,ב
יישר כח
על ידי אוהב עמו
ד' יולי 10, 2019 11:40 am
פורום: מקרא ותרגום
נושא: הפרחים שעל המקל שנשארו מיום השישי בין השמשות
תגובות: 6
צפיות: 377

Re: הפרחים שעל המקל שנשארו מיום השישי בין השמשות

ייש"כ לרב הנוטר שהחכימני בכל זה.
נתעוררתי על פי זה לדון בדבריו של מרן הטעמא דקרא שליט"א איזה ברכה היה צריך לברך על שקדים אלו. ודן שם על פי דברי הס"ח בברכת המן.

ולהאמור לעיל יש לומר שיברכו בורא פרי העץ שסו"ס הוטבע טבע בעץ זה להוציא פירות כמו שהוטבע בשאר הבריאה להוציא פירות.
על ידי אוהב עמו
ג' יולי 09, 2019 4:20 pm
פורום: בית המדרש
נושא: מגלגלין זכות ע"י זכאי - פר' בלק
תגובות: 1
צפיות: 53

Re: מגלגלין זכות ע"י זכאי - פר' בלק

כבר אמרו שכל ברכותיו של בלעם חזרו לרעה, וביארו בזה כי עברו דרך כלי טמא.
על ידי אוהב עמו
ג' יולי 09, 2019 4:08 pm
פורום: בית המדרש
נושא: למה מתה מרים במדבר?
תגובות: 69
צפיות: 6695

Re: למה מתה מרים במדבר?

viewtopic.php?t=28063
שם ציינתי לכפתו ופרח שנכנסה מרים ונקברה בא"י
על ידי אוהב עמו
ג' יולי 09, 2019 3:46 pm
פורום: בית המדרש
נושא: להעיד שלא בפניו כדי לפסול אדם לעדות
תגובות: 3
צפיות: 75

Re: להעיד שלא בפניו כדי לפסול אדם לעדות

עושה חדשות כתב:גם להסוברים שלהעיד לפסול אדם צריך שיהיה בפניו, עדיין יש מקום לסברת המנח"ש.

אם לגבי גמר דין לענין מיתה לא חשיב בפניו, למה שמחמת כך ייפסל לעדות?
על ידי אוהב עמו
ג' יולי 09, 2019 1:37 pm
פורום: בית המדרש
נושא: להעיד שלא בפניו כדי לפסול אדם לעדות
תגובות: 3
צפיות: 75

להעיד שלא בפניו כדי לפסול אדם לעדות

מאיפה פשוט כ"כ למנחת שלמה שלהעיד לפסול אדם אין צריך שיהיה בפניו כמו גדרי בפניו של מיתת בית דין ושאר דינים?
על ידי אוהב עמו
ג' יולי 09, 2019 1:03 pm
פורום: בית המדרש
נושא: האם צריך לנהוג כבוד ברבו כאשר לימדו רק מה שקיבל מרבותיו?
תגובות: 2
צפיות: 109

Re: האם צריך לנהוג כבוד ברבו כאשר לימדו רק מה שקיבל מרבותיו?

לגבי כל האשכול, ומה נעני בתר רבי איעזר שלא אמר שמועה שלא שמע מפי רבו מעולם? ויש לומר כי ת"ח גדול בדורו צריך מ"מ לכבדו אף אןם לא למד ממנו מאומה וכדמצינו בהרבה מקומות כבהסיבה למשל. כבר עמדו המפרשים על הסתירה ברבי אליעזר שהרי מצינו שדרש דברים שלא שמעתן אוזן מעולם, וידוע ביאורו של ר' חיים שמו...
על ידי אוהב עמו
ב' יולי 08, 2019 12:11 am
פורום: בית המדרש
נושא: האם צריך לנהוג כבוד ברבו כאשר לימדו רק מה שקיבל מרבותיו?
תגובות: 2
צפיות: 109

האם צריך לנהוג כבוד ברבו כאשר לימדו רק מה שקיבל מרבותיו?

כאן https://forum.otzar.org/viewtopic.php?f=17&t=46305#p558371 הזכרתי את דברי תוס' בסנהדרין מט,ב ד"ה אמר רבא שכתבו בתירוץ אחד שכיוון שכל המימרות שלימד רב סחורה את רבא היו מרבותיו, לא היה צריך רבא לנהוג בו כבוד אילולא שלימד אותו רב סחורה זוהמא ליסטרון. ולכאורה צריך לי רב לזה: א. האם כאשר רבו...
על ידי אוהב עמו
א' יולי 07, 2019 8:54 pm
פורום: אספקלריא
נושא: ניצול הציבור ע"י קומץ בריונים?
תגובות: 39
צפיות: 1453

Re: ניצול הציבור ע"י קומץ בריונים?

הנושא הכואב שהועלה כאן איננו עצם החסימה, שרובנו אני מאמינים מודים לה ומעריכים אותה. הנושא היה מן הסתם גם לא לצדד בקווי הנייעס של ימות המשיח וכו' שרובנו סובלים צינתוקים לא רצויים מהם בכל שעות היום והלילה. הנושא הוא כמו שכמדומה אמר ר' חיים עוזר על אגודת ישרא, שבתחילה נוסד ע"י רבנים ואחר כך המזכיר...
על ידי אוהב עמו
א' יולי 07, 2019 2:34 pm
פורום: בית המדרש
נושא: האם מותר ללכת לקבר צדיק בניגוד לדעתו ?
תגובות: 28
צפיות: 1577

Re: האם מותר ללכת לקבר צדיק בניגוד לדעתו ?

ובענין ספירת העומר, יש מעשה שבבעלזא טעו פעם אחת בספירת העומר ולא אמרו לשם יחוד, ואמר רבי אהרון בעלזער שזהו מחמת כבודו של הנודע ביהודה שהתנגד לאמירת לשם יחוד תיקון טעות: הרה"ק מבעלזא לא היה אומר לשם יחוד כל ל"ב בעומר [י"ז אייר] יו"ד של הנודע ביהודה מפני כבודו, כנ"ל.[/quote] ...
על ידי אוהב עמו
ו' יולי 05, 2019 5:36 pm
פורום: בית המדרש
נושא: אמר פלוני, מדוע הוא בעל המימרא?
תגובות: 15
צפיות: 660

Re: אמר פלוני, מדוע הוא בעל המימרא?

אוהב עמו כתב:בתוס' סנהדרין מבואר שיש לנהוג כבוד ברב רק כשאמר לו דבר בשם עצמו, ולא כשאמר מימרא מרבותיו.
ולכן רבא נהג ברב סחורא כבוד בגלל שביאר לו זוהמא ליסטרון ולא בגלל שאר המימרות ששמע מרב סחורה בשם רבותיו.


ראיתי כעת שיש אריכות דברים בזה בקובץ בית אהרן וישראל גיליונות פז ו-פט.
על ידי אוהב עמו
ה' יולי 04, 2019 3:34 pm
פורום: בית המדרש
נושא: אמר פלוני, מדוע הוא בעל המימרא?
תגובות: 15
צפיות: 660

Re: אמר פלוני, מדוע הוא בעל המימרא?

בתוס' סנהדרין מבואר שיש לנהוג כבוד ברב רק כשאמר לו דבר בשם עצמו, ולא כשאמר מימרא מרבותיו.
ולכן רבא נהג ברב סחורא כבוד בגלל שביאר לו זוהמא ליסטרון ולא בגלל שאר המימרות ששמע מרב סחורה בשם רבותיו.
על ידי אוהב עמו
ה' יולי 04, 2019 3:00 pm
פורום: בית המדרש
נושא: האם מותר ללכת לקבר צדיק בניגוד לדעתו ?
תגובות: 28
צפיות: 1577

Re: האם מותר ללכת לקבר צדיק בניגוד לדעתו ?

שאלתי את הגר"י זילברשטיין האם אפשר לומר תהילים ליד קברו של החזון איש, והוא השיב לי שאפשר והחזון איש יסלח לנו על זה. (ייתכן שאינני מדייק עם הנוסח, אבל זו היתה רוח הדברים) ובענין ספירת העומר, יש מעשה שבבעלזא טעו פעם אחת בספירת העומר ולא אמרו לשם יחוד, ואמר רבי אהרון בעלזער שזהו מחמת כבודו של הנוד...
על ידי אוהב עמו
ג' יולי 02, 2019 4:06 pm
פורום: בית המדרש
נושא: ייחוד במכונית
תגובות: 55
צפיות: 1053

Re: ייחוד במכונית

החזון איש שהתיר ייחוד בבעלה בעיר גם כשבעל לא יודע היכן אשתו נמצאת וגם כשיש לה תירוץ להימצאותה שם ודאי סבר שזהו ענין פסיכולוגי
כמו גם ההיתר שכל ירושלים עיר אחת
על ידי אוהב עמו
ג' יולי 02, 2019 4:02 pm
פורום: בית המדרש
נושא: מאי בעית טפי- מה מקור הנוסח
תגובות: 8
צפיות: 517

Re: מאי בעית טפי- מה מקור הנוסח

באחד מגיליונות האוצר האחרונים היה אריכות נפלאה ומקיפה על ענין שהעלה הרב 'לענין'. קחנו משם ותמר"נ מצאתיו בגיליון כ"ד מאמר של הרב אוריאל בנר כמדומני שבמאמר הנ"ל הזכיר הכותב את כל האמור כאן ועוד. כמדומני שלא השמיט אלא את דברי רגמ"ה בגילון הגמ' בבכורות שלמד הפסוק כפשוטו אך פדה תפדה ...
על ידי אוהב עמו
ב' יולי 01, 2019 5:59 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: ◆ האם והיכן נכתב בפורום על... ◆
תגובות: 675
צפיות: 114346

Re: ◆ האם והיכן נכתב בפורום על... ◆

זכור לי שנכב"ב שיצחק היה בוכה ומתפלל בשעת העקידה
מי יורני?

ייש"כ
על ידי אוהב עמו
א' יוני 30, 2019 3:31 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: הקובע מקום לתפילתו - לכל התפילות?
תגובות: 18
צפיות: 630

Re: הקובע מקום לתפילתו - לכל התפילות?

ובענין הקובע מקום לתפילתו פשט מתוק מדבש של ר' צבי פסח פראנק באחת ההסכמות לספרי הראושנים שיצאו מחדש נ"ל של הרב בלוי מארה"ב, ואיני מוצא כעת הפירוש הובא כאן - http://forum.otzar.org/viewtopic.php?f=29&t=10706&p=100350#p100350 כעת מצאתי זאת בתורת זאב בהשמטות למסכת ברכות דף ע"ג ע&...
על ידי אוהב עמו
ה' יוני 27, 2019 10:54 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: הקובע מקום לתפילתו - לכל התפילות?
תגובות: 18
צפיות: 630

Re: הקובע מקום לתפילתו - לכל התפילות?

הגר"א גניחובסקי דאג מאד מאד לקבוע מקום לפתילתו, והיה לו מקום קבוע למשחרית של ימי שישי עד ראשון בבני ברק, ומעריב בבני ברק, ועוד מקום קבוע לשאר התפילות בירושלים שחרית בשטיבלאך בבית ישראל, ובישיבה בטשעבין וכו'. ובענין הקובע מקום לתפילתו פשט מתוק מדבש של ר' צבי פסח פראנק באחת ההסכמות לספרי הראושנים...
על ידי אוהב עמו
ה' יוני 27, 2019 10:31 pm
פורום: בית המדרש
נושא: מאי בעית טפי- מה מקור הנוסח
תגובות: 8
צפיות: 517

Re: מאי בעית טפי- מה מקור הנוסח

באחד מגיליונות האוצר האחרונים היה אריכות נפלאה ומקיפה על ענין שהעלה הרב 'לענין'.
קחנו משם ותמר"נ

מצאתיו בגיליון כ"ד מאמר של הרב אוריאל בנר
על ידי אוהב עמו
ד' יוני 26, 2019 10:55 am
פורום: בין המצרים, תשעה באב וחמשה עשר באב
נושא: י"ז בתמוז וט"ב יתהפכו לימים טובים והימים בינתים חול המועד
תגובות: 19
צפיות: 1975

Re: י"ז בתמוז וט"ב יתהפכו לימים טובים והימים בינתים חול המועד

מצאתי בשם משמואל שיהיה חול המועד בין ט' תמוז לט' באב, וממילא רובו של חודש תמוז יהיה ימי שמחה
על ידי אוהב עמו
ד' יוני 26, 2019 10:52 am
פורום: בית המדרש
נושא: לשון כגון ברש"י
תגובות: 15
צפיות: 1122

Re: לשון כגון ברש"י

מצאתי שרבי דוד פוברסקי נקט שלשון כגון ברש"י היא בדווקא ולא בא להוסיף משהו נוסף
על ידי אוהב עמו
ג' יוני 25, 2019 9:38 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: ◆ האם והיכן נכתב בפורום על... ◆
תגובות: 675
צפיות: 114346

Re: ◆ האם והיכן נכתב בפורום על... ◆

זכור לי שהיה אשכול על "כגון" ברש"י האם בא לרבות עוד דבר או לא
ייש"כ למלנקק
על ידי אוהב עמו
ג' יוני 25, 2019 6:34 am
פורום: בית המדרש
נושא: עומד לפני המלך - מחוץ למסגרת של תפילת שמו"ע
תגובות: 29
צפיות: 4269

Re: עומד לפני המלך - מחוץ למסגרת של תפילת שמו"ע

ראיתי שבס' עמק סוכות הביא מהפמ"ג סי' צ"ו לאסור החזקת דבר בידו בשעת קריאת שמע, משום שאין דרך לעמוד בפני גדולים כשאוחז דבר בידו.

האם יש חילוק בין עומד לפני מלך לעומד בפני גדולים?
על ידי אוהב עמו
א' יוני 23, 2019 11:33 pm
פורום: ימות עולם
נושא: חרם שלא להכנס לבית הכנסת הניאולוגי
תגובות: 11
צפיות: 561

Re: חרם שלא להכנס לבית הכנסת הניאולוגי

השואל רצה לראות את העוגב והמקהלה....

עבור לחיפוש מתקדם