החיפוש הניב 320 תוצאות

עבור לחיפוש מתקדם

על ידי אוהב עמו
ו' פברואר 22, 2019 7:31 am
פורום: משפחות סופרים
נושא: הגאון הרב חיים סולובייציק אבד''ק בריסק
תגובות: 125
צפיות: 15950

Re: הגאון הרב חיים סולובייציק אבד''ק בריסק

פלפלת בחכמה כתב:הך דהגר״ח לא בירך בורא נפשות מחמת ספק על החתימה ראיתי בספר כאיל תערוג שכן שמע הגראי״ל שטיינמן זצ״ל מהגאו ןרבי שמחה זעליג זצ״ל הי״ד, אך במקום אחר ראיתי שחשש שמא לא כל הרביעית היה לצמאון....


אם מחמת ספק בחתימה, מה נהג הגר"ח במודים דרבנן?
על ידי אוהב עמו
ה' פברואר 21, 2019 11:24 pm
פורום: משפחות סופרים
נושא: הגאון הרב חיים סולובייציק אבד''ק בריסק
תגובות: 125
צפיות: 15950

Re: הגאון הרב חיים סולובייציק אבד''ק בריסק

שמעתי שהגר"ח מבריסק נמנע מלהתחייב בברכת בורא נפשות בגלל השאלה האם צריך לחתום בשם או לא.
יש לזה מקור מוסמך?
ומה מנהג בריסק במודים דרבנן?
על ידי אוהב עמו
ב' פברואר 18, 2019 9:04 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: ◆ חיפוש מקור ◆
תגובות: 1735
צפיות: 106917

Re: ◆ חיפוש מקור ◆

אוהב עמו כתב:מה מקור השמועה שניצולי השואה אי אפשר לדונם על ירידה רוחנית וכדו'?

?
על ידי אוהב עמו
ב' פברואר 18, 2019 5:49 am
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: ◆ חיפוש מקור ◆
תגובות: 1735
צפיות: 106917

Re: ◆ חיפוש מקור ◆

מה מקור השמועה שניצולי השואה אי אפשר לדונם על ירידה רוחנית וכדו'?
על ידי אוהב עמו
ה' פברואר 07, 2019 3:01 pm
פורום: משפחות סופרים
נושא: מרן הגאון בעל אבן האזל זי"ע
תגובות: 159
צפיות: 18693

Re: מרן הגאון בעל אבן האזל זי"ע

את הסיפור על גניבת הכתבים שמעתי מנכדיו, והיה נשמע שיש חשד סביר ידו של מי היתה במעל. כמו כן נגנב גם כת"י של חלק מספר שערך לדפוס ר' יצחק הלוי אפשטיין, וכנראה ידוע היכן ובאיזה שם נדפסו הדברים, והמעוניין לברר יברר. נ.ב. אחד מבניו הוא חיים אפשטיין לשעבר סגרה"ע ירושלים מטעם בני תורה, ומקורב לבעל...
על ידי אוהב עמו
ב' פברואר 04, 2019 9:33 pm
פורום: משפחות סופרים
נושא: מרן הגר"ש אויערבאך זצ"ל
תגובות: 1513
צפיות: 186942

Re: מרן הגר"ש אויערבאך זצ"ל

האם אכן נוהגים תלמידיו להניח תפילין שפרשיותיהם הם כשיטת הרמב"ם, וכפי הכרעתו ז"ל [במאמרו שנדפס בתחילת ספר מנחת צבי] 'קשה להכנס בנדנוד חשש בדיעבד לצאת ידי הרא"ש'? שמעתי- הגרע"א גילה לאחר חתונתו שהתפילין שלו נכתבו כשיטת כרמב"ם, חמיו הגרי"ש הורה לו לקנות תפילין חדשות, ואחי...
על ידי אוהב עמו
ב' פברואר 04, 2019 8:59 pm
פורום: בית המדרש
נושא: זה וזה גורם מותר - בשני גורמים האסורים
תגובות: 8
צפיות: 241

Re: זה וזה גורם מותר - בשני גורמים האסורים

מן הדומה לענין
כמדומה שבמהרי"ל דיסקין בקו"א דן שהפחת ב' אנשים תבטל הפחה שהפיח בעצמו וייחשב כר"ר שאין לו עיקר
על ידי אוהב עמו
ב' פברואר 04, 2019 8:53 pm
פורום: בית המדרש
נושא: פרשת תרומה - האם בית המקדש ייפול מהשמיים
תגובות: 12
צפיות: 393

Re: פרשת תרומה - האם בית המקדש ייפול מהשמיים

ועי' גם בקובץ אהל חווה חלק ד' עמוד כ"א מאמר בענין בנין בית המקדש בלילה מאת הרה"ג יאיר אבידן שליט"א
על ידי אוהב עמו
ב' פברואר 04, 2019 8:35 pm
פורום: בית המדרש
נושא: פרשת תרומה - האם בית המקדש ייפול מהשמיים
תגובות: 12
צפיות: 393

Re: פרשת תרומה - האם בית המקדש ייפול מהשמיים

במהרש"ם סוכה מא,א הביא מהרעק"א שמזבח חשיב כלי ואפשר לעשותו בלילה, ולכאורה בזה ישב את שיטת הרמב"ם.
על ידי אוהב עמו
ש' ינואר 26, 2019 11:42 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: ◆ חיפוש מקור ◆
תגובות: 1735
צפיות: 106917

הטעם לתנאים הראשונים שהוזכרו במשנה

נשאלתי האם והיכן מופיע טעם מדוע רבי פתח דווקא עם רבי אליעזר ורבן גמליאל את ששה סדרי משנה?
על ידי אוהב עמו
ש' ינואר 26, 2019 11:41 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: ◆ בספר... מזכיר את ספר..., מי יודע במה מדובר? ◆
תגובות: 601
צפיות: 8313

Re: ◆ בספר... מזכיר את ספר..., מי יודע במה מדובר? ◆

בס' תוספת שבת או"ח שלדףא
כותב שמותר להציל מן הדליקה בשבת מזון ג' סעודות לבהמה הואיל ואסור לאכול קודם שיאכיל לבהמתו.
ומציין מקור לדין זה מ"כ- היינו מצאתי כתוב.
היכן כתוב כן?
על ידי אוהב עמו
א' ינואר 20, 2019 3:58 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: חוברת בשליטתם ותרבותם נגד סכנות האקדמיה
תגובות: 68
צפיות: 6235

Re: חוברת בשליטתם ותרבותם נגד סכנות האקדמיה

היחס לד"ר רוטשילד יש בו היבטים נוספים, ובכך אינו דומה כלל לד"ר וינרוט. ד"ר רוטשילד זכה לכשני מנינים של ילדים, הוא גידל אותם באורח המדויק ששירטטו גדולי הדורות, אף אחד מהם לא הלך לאקדמיה או ללימודי רפואה. לכן גם היחס שונה, כשאתה רואה את האיש ואת שיחו, את ביתו ואת חינוכו, אתה לא מריח רי...
על ידי אוהב עמו
א' ינואר 20, 2019 2:45 pm
פורום: בית המדרש
נושא: בחורשיא קא אכיל ליה!
תגובות: 16
צפיות: 544

Re: בחורשיא קא אכיל ליה!

ידוע הסיפור שפעם אחת כשיצא הגר"ח קניבסקי משמחה בב"ב וביקש מאחד שינהגו אותו במכונית שלו לביתו ברחוב רשב"ם, ואמר האיש שבודאי יעשה זאת להרב אבל מכיון שאין מקום דירתו בב"ב אינו יודע איפה הרחוב, הישב הגר"ח שגם הוא אינו יודע, שאל אותו האיש שהרי גמ' מפורשת שאמורא אחד [רבה או שמאול...
על ידי אוהב עמו
ב' ינואר 14, 2019 10:27 pm
פורום: בית המדרש
נושא: בחורשיא קא אכיל ליה!
תגובות: 16
צפיות: 544

Re: בחורשיא קא אכיל ליה!

[quote="משולש"][/quote]
התכוונתי למעשה המופיע כאן viewtopic.php?f=19&t=34970&p=382630&hilit=%D7%94%D7%A8%D7%A6%D7%95%D7%92#p382630
על ידי אוהב עמו
ב' ינואר 14, 2019 8:41 pm
פורום: בית המדרש
נושא: אי אמירת תחנון ביום פטירת צדיק
תגובות: 14
צפיות: 495

Re: אי אמירת תחנון ביום פטירת צדיק

בזכרוני שהמעשה מסופר על עוד רבים וחד מינייהו הוא ר' יוסף חיים זוננפלד וכן על הרב מטשיבין (ואולי שערי חסד בשערי חסד נתחלף)
על ידי אוהב עמו
ב' ינואר 14, 2019 8:39 pm
פורום: בית המדרש
נושא: מחפש אמירה רבנית
תגובות: 28
צפיות: 815

Re: מחפש אמירה רבנית

אולי כוונת המחפש למעשה עם אותו רב שנשאל היכן ספריו והראה את פנקסי הצדקה של העיר. (אם זכרוני לא בוגד בי בפעם זו אז זה היה ר' יוסף פיימער מסלוצק)
על ידי אוהב עמו
ב' ינואר 14, 2019 8:36 pm
פורום: בית המדרש
נושא: בחורשיא קא אכיל ליה!
תגובות: 16
צפיות: 544

Re: בחורשיא קא אכיל ליה!

יש את המעשה עם הרב הרצוג, שלא ידע צורת צ'ק כפשוטו.
על ידי אוהב עמו
ב' ינואר 14, 2019 8:35 pm
פורום: בית המדרש
נושא: סעודה שלישית 13.5 דקות אחרי השקיעה
תגובות: 32
צפיות: 1018

Re: סעודה שלישית 13.5 דקות אחרי השקיעה

עזריאל ברגר כתב:
באג2000 כתב:בניגוד לכל השבוע שבו צריך לקרוא שמע ברגע שהדבר מתאפשר

הא מנין לך?

כמדומה שהמשנ"ב גבי שחרית מזכיר להקדים ככל האפשר מדין זריזין מקדימים וה"ה כאן
על ידי אוהב עמו
ה' ינואר 03, 2019 10:57 pm
פורום: מקרא ותרגום
נושא: בְּלַהֲטֵיהֶ֖ם - מלאכי חבלה או מעשה תחבולה?
תגובות: 6
צפיות: 248

Re: בְּלַהֲטֵיהֶ֖ם - מלאכי חבלה או מעשה תחבולה?

יישר כח על המציאה הנפלאה
על ידי אוהב עמו
ה' ינואר 03, 2019 10:48 pm
פורום: בית המדרש
נושא: מוצרים כשרים ללא הכשרים
תגובות: 30
צפיות: 2932

Re: מוצרים כשרים ללא הכשרים

קיבלתי בימים האחרונים. IMG-20180831-WA0029.jpg סיפר לי חבר ששאל את הגרמי"ל לפשר הדבר, והלה הסביר לו: אני משגיח רק על מפעל קוקה קולה שנמצא באטלנטה, ומוודא שכל חומר שנכנס עומד בכשרות מלאה וכו', אבל לקוקה קולה יש מפעלי ייצור נוספים בעולם, שהרי לא יעלה על הדעת שאם יקרה שריפה במפעל באטלאנטה לא ייצר...
על ידי אוהב עמו
ד' ינואר 02, 2019 2:27 pm
פורום: בית המדרש
נושא: לחם שלם שנעצו בו קיסם
תגובות: 5
צפיות: 182

Re: לחם שלם שנעצו בו קיסם

לכאוה מנעץ בו קיסם אין להביא ראיה שהרי שם הוא נראה כשלם, ובאמת אם אינו נראה כשלם לא מועיל, משא"כ בנידון דידן שנראה כחסר שהרי בולט הדבר שנעצו בו קיסם. כמדומה שיש מחלוקת בין פוסקי דורנו האם חסרון מועט כמו שמצוי נקלף או מחמת התחברות החלות בתנור נחשב חסרון או לא, והגרשז"א הוא מהמקילים כמו שציי...
על ידי אוהב עמו
ד' ינואר 02, 2019 12:19 am
פורום: בית המדרש
נושא: לחם שלם שנעצו בו קיסם
תגובות: 5
צפיות: 182

לחם שלם שנעצו בו קיסם

נשאלתי האם לחם שלם שנועצים בו קיסם אחר האפייה לצורך עיצוב אירועים וכדו' נחשב עדיין שלם ללחם משנה?
על ידי אוהב עמו
ג' ינואר 01, 2019 3:44 pm
פורום: בית המדרש
נושא: האם רוח רעה מבטלת רוח רעה?
תגובות: 14
צפיות: 448

Re: האם רוח רעה מבטלת רוח רעה?

בקרו טלה כתב:עי' הע' 134

יישר כח
אעיין בפנים בעז"ה
על ידי אוהב עמו
א' דצמבר 30, 2018 8:05 pm
פורום: מקרא ותרגום
נושא: וַיָּ֤קָם מֹשֶׁה֙ וַיּ֣וֹשִׁעָ֔ן וַיַּ֖שְׁקְ אֶת־צֹאנָֽם
תגובות: 9
צפיות: 426

Re: וַיָּ֤קָם מֹשֶׁה֙ וַיּ֣וֹשִׁעָ֔ן וַיַּ֖שְׁקְ אֶת־צֹאנָֽם

בס' תולדות יצחק (לרבי יצחק קארו דודו של הבית יוסף, ד"ה ויפן כה וכה) כ' סיפרה התורה ג' מעשיות בענייניו אחד וירא איש מצרי ויך את הצרי שני והנה שני אנשים עברים נצים ויאמר לרשע למה תכה רעך שלישי ולכהן מדין שבע בנות להודיע שמשה היה דיין בטבע ובעל משפט שלא די המצרי שהכה לישראל שהרגו אבל גם ישראל עם י...
על ידי אוהב עמו
א' דצמבר 30, 2018 8:04 pm
פורום: מקרא ותרגום
נושא: וַיָּ֤קָם מֹשֶׁה֙ וַיּ֣וֹשִׁעָ֔ן וַיַּ֖שְׁקְ אֶת־צֹאנָֽם
תגובות: 9
צפיות: 426

Re: וַיָּ֤קָם מֹשֶׁה֙ וַיּ֣וֹשִׁעָ֔ן וַיַּ֖שְׁקְ אֶת־צֹאנָֽם

ונמצאו בזה לרמב"ם במורה נבוכים (ח"ב פמ"ו) שהרחיב במעלות הנבואה וכ' המעלה הראשונה הוא ראשית מעלות הנבואה כגון שיהיה לאיש עזר וסיוע אלוקי יניעהו ויזרזהו למעשה יושר כגון להציל עדת חסידים מידי עדת רשעים או להציל לאיש חסיד נכבד או להביא טובה על אנשים רבים וימצא בנפשו מעורר על זה ומזרז לזה ...
על ידי אוהב עמו
א' דצמבר 30, 2018 8:04 pm
פורום: מקרא ותרגום
נושא: וַיָּ֤קָם מֹשֶׁה֙ וַיּ֣וֹשִׁעָ֔ן וַיַּ֖שְׁקְ אֶת־צֹאנָֽם
תגובות: 9
צפיות: 426

Re: וַיָּ֤קָם מֹשֶׁה֙ וַיּ֣וֹשִׁעָ֔ן וַיַּ֖שְׁקְ אֶת־צֹאנָֽם

עוד אפשר לומר שאמיצות לב אותה דרש הרמב"ם מהדיין צריכה להיות בתכונות הנפש הקבועות ואין זה מספיק רגע אחד של התעלות כדי להחשב כאמיץ לב. ואם כן היה מקום לומר שמעשה הריגת המצרי נבע מרגע אחד של התעוררות פנימית בליבו של משה על מעשה עוול המתגלה לנגד עיניו, אך אין בו כדי להראות את תכונת ליבו התמידית, אך...
על ידי אוהב עמו
א' דצמבר 30, 2018 7:43 pm
פורום: מקרא ותרגום
נושא: ויקח משה את ציפורה
תגובות: 4
צפיות: 449

Re: ויקח משה את ציפורה

כמדומה שבקב הישר איתא שיתרו השליך את משה לבור וציפורה היתה מפרנסת אותו
על ידי אוהב עמו
א' דצמבר 30, 2018 3:47 pm
פורום: בית המדרש
נושא: תלישת ציפורן בשבת למנוע פיקוח נפש
תגובות: 9
צפיות: 329

Re: תלישת ציפורן בשבת למנוע פיקוח נפש

גם היה אשכול האם בזה"ז יש לחוש לציפורן מחמת מעוברת
ויבוא בקרו טלה ויציין
על ידי אוהב עמו
א' דצמבר 30, 2018 3:47 pm
פורום: בית המדרש
נושא: תלישת ציפורן בשבת למנוע פיקוח נפש
תגובות: 9
צפיות: 329

Re: תלישת ציפורן בשבת למנוע פיקוח נפש

פיקוח נפש סגולי דוחה שבת?
אפשר לשאול האם מותר להרוג כלב שוטה שנשך אדם כדי להאכיל מהכבד שלו לנשוך
על ידי אוהב עמו
א' דצמבר 30, 2018 1:08 pm
פורום: אוצר החכמה - תיקונים והערות
נושא: צרור המור
תגובות: 3
צפיות: 208

צרור המור

לרבי אברהם סבע
חלק מהדפים ממש לא קריאים.

יישר כח
על ידי אוהב עמו
א' דצמבר 30, 2018 6:55 am
פורום: מקרא ותרגום
נושא: וַיָּ֤קָם מֹשֶׁה֙ וַיּ֣וֹשִׁעָ֔ן וַיַּ֖שְׁקְ אֶת־צֹאנָֽם
תגובות: 9
צפיות: 426

Re: וַיָּ֤קָם מֹשֶׁה֙ וַיּ֣וֹשִׁעָ֔ן וַיַּ֖שְׁקְ אֶת־צֹאנָֽם

ויש להוסיף על כך עוד, שהרי מחמת מעשהו של משה רבנו שהרג את המצרי והטמינו בחול נתגלגל הדבר לכדי סכנת חייו ממש, שהרי נודע הדבר אל פרעה ורצה להרגו ונעשה לו נס כדאיתא במכילתא (יתרו א ד"ה שם האחד אליעזר, הוזכר בקצרה ברש"י יח,ד) שם האחד אליעזר כי אלוקי אבי בעזרי ויצילני מחרב פרעה רבי יהושע אומר א...
על ידי אוהב עמו
א' דצמבר 30, 2018 6:54 am
פורום: מקרא ותרגום
נושא: וַיָּ֤קָם מֹשֶׁה֙ וַיּ֣וֹשִׁעָ֔ן וַיַּ֖שְׁקְ אֶת־צֹאנָֽם
תגובות: 9
צפיות: 426

Re: וַיָּ֤קָם מֹשֶׁה֙ וַיּ֣וֹשִׁעָ֔ן וַיַּ֖שְׁקְ אֶת־צֹאנָֽם

א. אפשר לומר הואיל ומשה רבנו נתגדל בבית פרעה מלך מצרים, אם כן היה מקום לומר שהתנהגותו במצרים הינה כבן של מלך העושה ככל העולה על רוחו ואינו חושש לפסוק דין ולבצעו מיד. ואם כן מעשה זה של הריגת המצרי כאשר רואה עוול בהתנהגותו איננו מראה על לב אמיץ אמנם כאשר מגיע למקום זר - לארץ מדין ושם רואה שקבוצת רועים...
על ידי אוהב עמו
ה' דצמבר 27, 2018 12:20 am
פורום: עזר אחים
נושא: ספרים באוצר החכמה שרוב רובם סיפורים
תגובות: 1
צפיות: 226

ספרים באוצר החכמה שרוב רובם סיפורים

נתבקשתי מחבר לשאול את חו"ר
האם יש דרך לעשות סינון באוצר החכמה ולמצוא ספרים שמבוססים על סיפורים או גדושים בהם, אף שאינם מוגדרים כספרי סיפורים?
ואיזה ספרים כאלו מוכרים לחו"ר הפורום?
השואל נתן לדוג' את הספר לב ישראל של ר' ישראל גרוסמן זצ"ל
על ידי אוהב עמו
ד' דצמבר 26, 2018 3:47 pm
פורום: משפחות סופרים
נושא: רבי מאיר דן פלוצקי בעל "כלי חמדה"
תגובות: 11
צפיות: 1425

Re: רבי מאיר דן פלוצקי בעל "כלי חמדה"

האם חידושין של בנו הגאון ר' ישראל נתן נדפסו?
ראיתי שבאחת מההגהות שסיפח אל ספרו של אביו חמדת ישראל כותב "ובחידושיי הארכתי"
על ידי אוהב עמו
ד' דצמבר 26, 2018 3:42 pm
פורום: עיון תפילה וחקר פיוט
נושא: גירסת הרוקח בתפילת עלינו לשבח
תגובות: 2
צפיות: 767

Re: גירסת הרוקח בתפילת עלינו לשבח

חיס כתב:ראה כאן באוצר
viewtopic.php?t=36580

יישר כח על הציון המועיל
אך לא דנו שם מאומה בגירסת הרוקח.
על ידי אוהב עמו
ד' דצמבר 26, 2018 2:52 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: ספרי מומרים
תגובות: 59
צפיות: 7471

Re: ספרי מומרים

אוצר החכמה כתב:איך הציבור אמור לנחש מבטן מי יצאו הדברים אותם אתה מביא כדי להעריך את משמעותם?

סליחה.
מחמת המהירות לא שמתי לב, סברתי שמופיע המקור כדרך המובאות מהאוצר בדרך כלל...
על ידי אוהב עמו
ד' דצמבר 26, 2018 7:01 am
פורום: מקרא ותרגום
נושא: כתב העת למקרא - 'פשטות המתחדשים' גיליון שלישי
תגובות: 452
צפיות: 13171

Re: כתב העת למקרא - 'פשטות המתחדשים' גיליון שלישי

לא הבנתי מה מצאתם בדברי האברבנאל הזה. (אולי חוץ מהסגנון אבל זה עניין של תקופה) את כללות טענתו של האברבנאל הביאו חז"ל בשם אבישג. ואברבנאל ביאר כאן הסבר יפה בפשוטו. שלעניין מה הנביא מזכיר והמלך לא ידעה להודיע עד כמה היה חלוש שאע"פ שבעצם דוד היה גבור בעניין זה (כמבואר גם בחז"ל על קראו ל...
על ידי אוהב עמו
ד' דצמבר 26, 2018 6:49 am
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: ספרי מומרים
תגובות: 59
צפיות: 7471

Re: ספרי מומרים

חיימקה כתב:
וונדרבר כתב:
שבטיישראל כתב:וכי האם שלמה באבער היה צדיק נסתר ?!

כבר הביאו מספר הזכרון לבעל מכתב מאליהו, שהרב דסלר זצ"ל אמר לרד"צ הילמן זצ"ל, שלא לכתוב תואר "ר'" על ש. בובר.
http://forum.otzar.org/viewtopic.php?f= ... ilit#p2248


כבר מאצנו עוד שקשרו כתרים לראשו
על ידי אוהב עמו
ד' דצמבר 26, 2018 6:43 am
פורום: בית המדרש
נושא: מעשה המצווה וקיום המצווה
תגובות: 27
צפיות: 1033

Re: מעשה המצווה וקיום המצווה

שמעתי כמה פעמים מהג"ר אריאב עוזר שליט"א שיש כמנין מצות שהרמב"ם שינה בין נוסח המצוה שקבע בתחילת ההלכות לבין הנוסח המופיע בגוף ההלכות, לדוג' בפריה ורביה (שכבר הוזכר באשכול) בהקדמה להלכות המצוה היא שיהיה לו בן ובת, ואילו בגוף ההלכה לבוא על אשתו כל עונה עד שתלד. ודרך הרמב"ם היא שבגוף...
על ידי אוהב עמו
ד' דצמבר 26, 2018 6:39 am
פורום: בית המדרש
נושא: בעניני השדים
תגובות: 104
צפיות: 3834

Re: בעניני השדים

הרואה שדים אם צריך לברך ברוך משנה הבריות מבואר בריש ברכות האופן לראות השדים. והנה הרואה קוף ופיל מברך משנה הבריות, ובמלאכת שלמה על ברכות הביא לפי שהם בנ"א שנשתנו בדור הפלגה, ולפי"ז כיון שישנם שדים שהם מבנ"א שנשתנו כמבואר בגמ' סנהדרין קט אם כן יש לברך עליהם, אלא שזה ספק, כי איך ידע אם...

עבור לחיפוש מתקדם