מפרשי האוצר
חיפוש גוגל בפורום:

החיפוש הניב 45 תוצאות

עבור לחיפוש מתקדם

על ידי קופא דמחטא
ו' אוקטובר 16, 2020 5:39 pm
פורום: בית המדרש
נושא: האומר אחטא ואשוב אחטא ואשוב – מה הפשט
תגובות: 22
צפיות: 2652

Re: האומר אחטא ואשוב אחטא ואשוב – מה הפשט

אריק כתב:ומה הדין באומר אחטא ושעיר המשתלח מכפר?

לכאו' כלול במ"ש במשנה ביומא פ"ח מ"ט
על ידי קופא דמחטא
ו' אוקטובר 16, 2020 5:33 pm
פורום: בית המדרש
נושא: האומר אחטא ואשוב אחטא ואשוב – מה הפשט
תגובות: 22
צפיות: 2652

Re: האומר אחטא ואשוב אחטא ואשוב – מה הפשט

מרנא ה'פחד יצחק' מאריך מאד בכמה מקומות להסביר ש"יעיד עליו יודע תעלומות" אינו שייך לקבלה לעתיד אלא לחרטה, והוא קולא עצומה, שאי"צ שיהיה במצב שלא ישוב לזה החטא, אלא שיעיד עליו יודע תעלומות שבמעמקי נפשו הגיע כעת למצב של עקירת הרצון לגמרי. עיי"ש. ייש"כ! כמה חשוב לקבל את דרכי העב...
על ידי קופא דמחטא
ו' אוקטובר 16, 2020 5:09 pm
פורום: בית המדרש
נושא: האומר אחטא ואשוב אחטא ואשוב – מה הפשט
תגובות: 22
צפיות: 2652

Re: האומר אחטא ואשוב אחטא ואשוב – מה הפשט

שלא מצאתי מי שיחלוק על הרמב"ם ולהלכה כך אנו פוסקים שאין התשובה מועילה עד שיקבל עליו קבלה על העתיד שיעיד עליו יודע תעלומות שלא יחזור לזה החטא לעולם. בספר שיחות עם הרב שלמה הופמן על מודעות והתמודדות עמ' 70 "ר' שלמה אמר שמבמשך שנות בחרותו בישיבת חברון, בחודשי האלול ראש הישיבה רבי יחזקאל סרנא...
על ידי קופא דמחטא
ו' אוקטובר 09, 2020 9:51 am
פורום: בית המדרש
נושא: האם הפסוק "ימלוך" הוא חלק מהקדושה?
תגובות: 30
צפיות: 3797

Re: האם הפסוק "ימלוך" הוא חלק מהקדושה?

קופא דמחטא כתב:ובקונט' יחוד ברכה וקדושה להרב אליהו מאיר פיייבלזון

הקונטרס ניתן להורדה כאן
https://forum.otzar.org/viewtopic.php?t=46502
על ידי קופא דמחטא
ו' אוקטובר 09, 2020 9:34 am
פורום: בית המדרש
נושא: האם הפסוק "ימלוך" הוא חלק מהקדושה?
תגובות: 30
צפיות: 3797

Re: האם הפסוק "ימלוך" הוא חלק מהקדושה?

ולמה אין "מלכות" בקדושה של יוצר? והאם אפשר ללמוד מפיוטי הקדושה מה היחס בין ימלוך לקדוש וברוך? שמע ישראל הוא מלכות (מלכויות) ובקונט' יחוד ברכה וקדושה להרב אליהו מאיר פיייבלזון האריך לבאר את המבנה הרעיוני של ג' חלקי הקדושה. וכתב שם בשם הזוהר כנ"ל ששמע ישראל הוא מלכות דקדושת יוצר (אין ה...
על ידי קופא דמחטא
ה' אוקטובר 08, 2020 10:26 pm
פורום: בית המדרש
נושא: השלמת שמו"ת בסוף השנה
תגובות: 10
צפיות: 304

Re: השלמת שמו"ת בסוף השנה

האם קטן שהגדיל וגר שנתגייר באמצע השנה צריכים להשלים (לשיטה זו דעד ש"ת) את הפרשיות מבראשית? שאלה זו ממחישה את העובדה עד כמה מסכת ברכות היא מן הקשות שבש"ס שכן מלימוד השק"ו בסוגיא בברכות מאוד קשה (לי בכ"א) להוכיח את גדרי החיוב והרבה סוגיות כיו"ב שם לכאו' הדבר תלוי א. בגדר חיוב...
על ידי קופא דמחטא
ה' אוקטובר 08, 2020 4:30 pm
פורום: בית המדרש
נושא: השלמת שמו"ת בסוף השנה
תגובות: 10
צפיות: 304

Re: השלמת שמו"ת בסוף השנה

עזריאל ברגר כתב:עד"מ מי שנתן משהו לאדם בפורים והוא מסופק אם זה נחשב "מתנות לאביונים" או "משלוח מנות" - אתה אומר שהוא עכשיו נפטר משניהם מדין ספקא דרבנן לקולא?

יש"כ!
הוספתם לי כאן פתח גדול לחשיבה על כללות העניין.
על ידי קופא דמחטא
ה' אוקטובר 08, 2020 4:18 pm
פורום: בית המדרש
נושא: השלמת שמו"ת בסוף השנה
תגובות: 10
צפיות: 304

Re: השלמת שמו"ת בסוף השנה

אתם צודקים לגבי החילוק בין מגילה לשמו"ת אם הם מצוות חלוקות אך יתכן שעדיין יש לדון מצד ההשוואה לשתי חתיכות בשתי חתיכות מה מכריח אותי לדון על שתיהן יחד? הרי אם הייתי דן כל אחת בפני עצמה פשוט שהיתה מותרת אני מציע שהוא משום שכשנולד הספק הוא נולד על שתיהן בבת אחת וזה הגורם שיהיה איתחזק איסורא ואולי ...
על ידי קופא דמחטא
ה' אוקטובר 08, 2020 6:12 am
פורום: בית המדרש
נושא: השלמת שמו"ת בסוף השנה
תגובות: 10
צפיות: 304

Re: השלמת שמו"ת בסוף השנה

במקרה שמסופק האם קרא הכל או שחיסר ודאי אומרים ספק דרבנן לקולא במקרה דידן, שודאי חיסר אלא שמסופק מה חיסר לכאו' יש לדמות למקומות שספק אם צריך לקרוא מגילה בי"ד או בט"ו שאין אומרים שפטור מלקרוא בשני הימים משום שכ"א מהם הוא ספק דרבנן וביאר הגאון ר' זלמן נחמיה גולדברג זצ"ל בשיעור ע&quo...
על ידי קופא דמחטא
ה' אוקטובר 08, 2020 2:09 am
פורום: בית המדרש
נושא: ◆ שאלות קצרות בהלכתא ובשמעתתא ◆
תגובות: 867
צפיות: 127713

Re: כביש שמסתיים בדרך עפר

לכאו' לענין מבוי, מפולש תלוי במחיצה, שכל גדר רה"י תלוי במחיצה. ולענין רשות הרבים, תלוי בשימוש, ואם לא משתמשים אינו רה"ר ואף על פי שהוא מפולש, מ"מ אינו מבוא. וזה מבואר בברייתא שבת ו,א שלענין רשות היחיד נתנה הברייתא רק מידת שטח ומידת מחיצות ולענין רשות הרבים נתנו שמות שכל הגדרתם בא מצור...
על ידי קופא דמחטא
ד' אוקטובר 07, 2020 9:26 pm
פורום: בית המדרש
נושא: מצות שמחה בחג ומעשה שאחז הגר"א ציצית ובכה בשעת פטירתו
תגובות: 3
צפיות: 141

Re: מצות שמחה בחג ומעשה שאחז הגר"א ציצית ובכה בשעת פטירתו

ועדיין קשה לתפוס שאדם יכול להיות בהרגשה הנ"ל ולהיות שמח וטוב לב כלשון הרמב"ם (הלכות יום טוב פרק והלכה יז) שבעת ימי הפסח ושמונת ימי החג עם שאר ימים טובים כולם אסורים בהספד ותענית, וחייב אדם להיות בהן שמח וטוב לב הוא ובניו ואשתו ובני ביתו וכל הנלוים עליו שנאמר ושמחת בחגך וגו', והיותר נראה לי...
על ידי קופא דמחטא
ד' אוקטובר 07, 2020 8:15 pm
פורום: בית המדרש
נושא: מצות שמחה בחג ומעשה שאחז הגר"א ציצית ובכה בשעת פטירתו
תגובות: 3
צפיות: 141

Re: מצות שמחה בחג ומעשה שאחז הגר"א ציצית ובכה בשעת פטירתו

ייש"כ! ולדבריכם, נצטרך לומר שהבכי לא נבע מקושי הפרידה מעולם המעשה כפי שיכל להשתמע מלשון הרד"ל אלא מהתרגשות שנבעה מתפיסה מוחשית של ערך החיים בעולם הזה דבר שכשלעצמו ודאי לא היה בו חידוש לגאון והחידוש היה בתוספת הרגשה ששייכת באופן בלעדי לעומדים על מפתן הטרקלין פשוט שאין לי שום תפיסה ברגשות של...
על ידי קופא דמחטא
ד' אוקטובר 07, 2020 7:07 pm
פורום: בית המדרש
נושא: מצות שמחה בחג ומעשה שאחז הגר"א ציצית ובכה בשעת פטירתו
תגובות: 3
צפיות: 141

מצות שמחה בחג ומעשה שאחז הגר"א ציצית ובכה בשעת פטירתו

בספר עליות אליהו הערה קיז "ואני שמעתי שאחז בציצותיו ואמר בבכיה כמה קשה להפרד מעולם המעשה הזה אשר ע"י מצוה קלה כי"ב של ציצית אדם ישר יחזה פני שכינה ואיפוא נוכל למצוא זאת בעולם הנשמות אף אם יתנו כל כחותיו עבורו, הגרד"ל" ובספר הגאון הוסיף שמירר בבכי וידוע עד כמה הקפיד הגר"...
על ידי קופא דמחטא
ב' יולי 06, 2020 10:49 pm
פורום: בית התלמוד
נושא: מסכת שבת - פרק כל כתבי
תגובות: 6
צפיות: 487

Re: מסכת שבת - פרק כל כתבי

אתם צודקים
ומעתה יש לדון באופן כללי לגבי משנה המובאת בש"ס במקומות שונים בשינוי לשון
על ידי קופא דמחטא
ב' יולי 06, 2020 10:17 pm
פורום: בית התלמוד
נושא: מסכת שבת - פרק כל כתבי
תגובות: 6
צפיות: 487

Re: מסכת שבת - פרק כל כתבי

אולי מפני שיש קטן שאין צריך לומר לו אל תכבה
כדאוקי' "בקטן העושה על דעת אביו"
לא רצו לומר קטן אומרים לו אל תכבה
ונקטו לשון אין שומעין לו
והכוונה היא לבטא את העובדה שהכיבוי האסור אצל קטן הוא כיבוי שמבטא יחס אל האב
ועל זה אמרו ביחוד אין שומעין
על ידי קופא דמחטא
ג' יוני 23, 2020 9:25 am
פורום: אוצר החכמה - הצעות ליעול ושיפור השימוש בתוכנה
נושא: הרשאה חינמית לשימוש באוצר המקוון בעת שליחת הדיסק לעדכון
תגובות: 2
צפיות: 556

הרשאה חינמית לשימוש באוצר המקוון בעת שליחת הדיסק לעדכון

אצלי עדכון הדיסק הוא ענין של קרוב לשבועיים
מיום שליחת הדיסק עד קבלתו חזרה
כמשתמש המסתמך באופן יומי על השימוש בתוכנה
הדבר מהווה אתגר לא פשוט
אני מנסה לתאם את העדכון ליומי דפגרא
וגם אז הדבר קשה מנשוא
האם ייתכן שבעת תשלום מראש עבור עדכון
ישלח למזמין קוד זמני לשימוש באוצר המקוון?
על ידי קופא דמחטא
ג' יוני 23, 2020 4:21 am
פורום: מפרשי האוצר
נושא: הצעות לשיפור ויעול התוכנה
תגובות: 14
צפיות: 1814

Re: הצעות לשיפור ויעול התוכנה

שלום וברכה
אולי כדאי שבנוסף לכל המפרשים המופיעים על כל קטע יהיה גם כן חלון שמאפשר עיבוד תמלילים ושמירתם
כך שכל לומד יוכל לסדר ולשמר את חידושיו והערותיו על כל שורה בש"ס
על ידי קופא דמחטא
ג' מאי 12, 2020 9:35 pm
פורום: אוצר החכמה - הצעות לספרים חדשים
נושא: שלחן ערוך בהוצאה מעודכנת עם אפשרות הדפסה
תגובות: 6
צפיות: 1095

Re: שלחן ערוך בהוצאה מעודכנת עם אפשרות הדפסה

ידוע תדע כתב:https://beta.hebrewbooks.org/tursa
אפשר להדפיס דף דף


תודה רבה!
עזרתם לי מאוד!
הנה שכרו איתו ופעולתו לפניו
ובהכרת טובה נצחית.

וכן תודה רבה וייש"כ לשאר המגיבים.
על ידי קופא דמחטא
ב' מאי 04, 2020 12:11 pm
פורום: בית המדרש
נושא: קי"ג פעמים לב בחומש לומר שצריך בהן כוונת הלב (רוקח ובעה"ט)
תגובות: 5
צפיות: 612

Re: קי"ג פעמים לב בחומש לומר שצריך בהן כוונת הלב (רוקח ובעה"ט)

כמעיין המתגבר כתב:נסתפקתי מה כוונתם שיש קי"ג פעמים לב בחומש, מה הכוונה בזה.
על ידי קופא דמחטא
ב' מאי 04, 2020 11:49 am
פורום: בית התלמוד
נושא: חגיגה טו, ב מתי אמות ואעלה עשן מקברו
תגובות: 3
צפיות: 535

Re: חגיגה טו, ב מתי אמות ואעלה עשן מקברו

שייף נפיק כתב:טו,ב
האין כאן משום פתיחת פה לשטן? והלא איסור יש בזה?


מצורף בירורי הלכה להגרי"מ שטרן על ברכות יט
באדיבות מפרשי האוצר
שטן.pdf
(132.79 KiB) הורד 67 פעמים
על ידי קופא דמחטא
ב' אפריל 27, 2020 8:28 am
פורום: אוצר החכמה - הצעות לספרים חדשים
נושא: תורת חמד (ווייסמנדל) וספרי הרב נויגרשל
תגובות: 1
צפיות: 877

Re: תורת חמד (ווייסמנדל) וספרי הרב נויגרשל

חיים שאול כתב:שניהם לא באוצר (גם לא בה"ב)
(רק ס׳ א׳ של שיעורים של הרב נויגרשל על תשובה נמצא)

מצוב"ז תורת חמד מה"ב
על ידי קופא דמחטא
א' אפריל 26, 2020 12:13 pm
פורום: אוצר החכמה - הצעות לספרים חדשים
נושא: שלחן ערוך בהוצאה מעודכנת עם אפשרות הדפסה
תגובות: 6
צפיות: 1095

שלחן ערוך בהוצאה מעודכנת עם אפשרות הדפסה

אני מבין שזה לא פשוט, ובודאי ניסו,
אך לבקש אפשר.

בימים של בתי מדרש וירטואלים
החסר הזה מורגש יותר.
תודה וייש"כ
על ידי קופא דמחטא
ה' פברואר 06, 2020 11:04 am
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: אלדד הדני - הלכות א"י
תגובות: 31
צפיות: 6583

Re: אלדד הדני - הלכות א"י

והנה מתוך מובאות אלו מספיק לקבוע בפשטות שהלכות ארץ ישראל וספר אלדד אחד הם. בספר "הלכות ארץ ישראל מן הגניזה" (מוה"ק תשל"ד) בהקדמה לפרק "הלכות טריפות של בני ארץ ישראל" (וכן במאמר הנוסף המצורף) דיון כללי על הלכות א"י ולגבי היחס בינם לספר אלדד הדני (בעמ' קז) ונראה שהכ...
על ידי קופא דמחטא
ה' ינואר 16, 2020 1:26 am
פורום: משפחות סופרים וימות עולם
נושא: הגה"צ רבי דב יפה זצוק"ל
תגובות: 125
צפיות: 24131

Re: הגה"צ רבי דב יפה זצוק"ל

לכאו' הוראת החזו"א היתה אישית מהטעם הפשוט, שבחור שלומד בישיבה מצויינת, שהדרך שאנשים חשובים באים לחפש שם שידוכים והוא מבני עלייה ברמה שכשיבואו אנשים חשובים לחפש שידוך יציעו לו מנהלי הישיבה את הבחור הנ"ל יוצא חובת השתדלות במה שהוא מתמיד בעלייתו ומוסיף בערכו אך בודאי אני טועה , שהרי הגדולים ...
על ידי קופא דמחטא
ד' ינואר 15, 2020 1:01 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: כללים בגליון הש"ס לרעק"א
תגובות: 35
צפיות: 4882

Re: גליון הש"ס לרעק"א

גליון הש"ס זה לא מה שמצאו בגמרא הפרטית של רעק"א? אם כן, האם שייך בכלל לדייק בזה יותר מדי? איך נדע מה ציין, ולמה, ולאיזו מטרה[אולי רצה להזכיר לעצמו איזו הערה], אם כלל לא כתבו כספר? כיו"ב שמעתי בשם הגרח"ק ידידי שאלו לגבי גהש"ס בשבת קיב שהקשה קו' התוס' שם והשיבו כעניין שכתבת, ...
על ידי קופא דמחטא
ד' ינואר 15, 2020 11:10 am
פורום: אוצר החכמה - תיקונים והערות
נושא: מחברים ושמותיהם
תגובות: 18
צפיות: 3807

Re: מחברים ושמותיהם

עכשיו הבנתי וקיבלתי.

יצאתי מתוך נקודת הנחה
שהעניין הוא בעייתי גם גם כשאין סתירה בשם אותו מחבר.

תודה ויש"כ.
על ידי קופא דמחטא
ד' ינואר 15, 2020 10:50 am
פורום: אוצר החכמה - תיקונים והערות
נושא: מחברים ושמותיהם
תגובות: 18
צפיות: 3807

Re: מחברים ושמותיהם

בשמות מחברים ואבותיהם השם אייזיק נכתב לפעמים ביו"ד אחת ולפעמים בשתיים אתה מדבר ע"ז https://forum.otzar.org/viewtopic.php?f=6&t=48889 או על משהו אחר? באופן כללי בחיפוש על פי שם מחבר כלו' כדי למצוא מחבר ששמו או שם אביו אייזיק צריך לחפש פעמיים מפני שפעמים נכתב ביו"ד אחת באופן כללי -...
על ידי קופא דמחטא
ד' ינואר 15, 2020 10:35 am
פורום: אוצר החכמה - תיקונים והערות
נושא: מחברים ושמותיהם
תגובות: 18
צפיות: 3807

Re: מחברים ושמותיהם

צוות האוצר כתב:
קופא דמחטא כתב:בשמות מחברים ואבותיהם
השם אייזיק
נכתב לפעמים ביו"ד אחת ולפעמים בשתיים

אתה מדבר ע"ז https://forum.otzar.org/viewtopic.php?f=6&t=48889
או על משהו אחר?


באופן כללי
בחיפוש על פי שם מחבר
כלו' כדי למצוא מחבר ששמו או שם אביו אייזיק
צריך לחפש פעמיים מפני שפעמים נכתב ביו"ד אחת
על ידי קופא דמחטא
ד' ינואר 15, 2020 10:25 am
פורום: בית המדרש
נושא: דוגמאות למחלוקת תנאים שכהיום יש נוהגים כך ויש כך
תגובות: 23
צפיות: 2217

נט"י, לפני או אחרי קידוש

מחלוקת ב"ש וב"ה (ברכות נא,ב) ע"פ פי' הרי"ף
אך השוני במנהג היום אינו משום המחלוקת הנ"ל
על ידי קופא דמחטא
ד' ינואר 15, 2020 6:43 am
פורום: אוצר החכמה - תיקונים והערות
נושא: מחברים ושמותיהם
תגובות: 18
צפיות: 3807

Re: מחברים ושמותיהם

בשמות מחברים ואבותיהם
השם אייזיק
נכתב לפעמים ביו"ד אחת ולפעמים בשתיים
על ידי קופא דמחטא
ב' ינואר 13, 2020 6:41 pm
פורום: משפחות סופרים וימות עולם
נושא: הגה"צ רבי דב יפה זצוק"ל
תגובות: 125
צפיות: 24131

Re: הגה"צ רבי דב יפה זצוק"ל

ובנותן טעם להביא מה שהובא ששח בענין זה המשגיח הגאון הצדיק רבי דב יפה זצ"ל. בעת שהגעתי לפרק השידוכים, היה לי ספק האם מחויב אני בהשתדלות עצמית לחפש אחר שידוך, או שמא יכול אני להישאר בישיבה, ולהיות בטוח בד' שימציא לי זיווגי בלי השתדלות. ושאלתי פה קדוש מרן בעל חזון איש זי"ע שהכריע ואמר לי, תמ...
על ידי קופא דמחטא
ו' ינואר 10, 2020 3:37 pm
פורום: בית המדרש
נושא: מדוע עדים זוממין משלמים לזה שהעידו עליו
תגובות: 23
צפיות: 2410

Re: מדוע עדים זוממין משלמים לזה שהעידו עליו

לבאר את הקס"ד ואת המסקנא, א. יש"כ, המאמר מעורר מחשבה. ב. אני מתקשה בהבנת המסקנא מדוע אין שעת ההשבה כשעת הגזילה? אם נגזר על הנגזל שיוסיף ממון בסך מסויים הלא יוסיף הממון ההוא, בין יחזיר לו הנגזל ובין לא יחזיר וע"כ הדבר כן שהרי תשובת הגזלן תלוייה בבחירה (אריכות גדולה בענין זה ואכמ"...
על ידי קופא דמחטא
ו' ינואר 10, 2020 1:56 pm
פורום: בית המדרש
נושא: מדוע עדים זוממין משלמים לזה שהעידו עליו
תגובות: 23
צפיות: 2410

Re: עדים שזממו לחייב ממון, מניין שהתשלום דכאש"ז ניתן לנזמם

עושה חדשות כתב:
(אם תשלום כפל דומה לתשלום עדים זוממים, על מה ש"ביקשו לחסרו", אז יש כאן מקור נוסף).


כמדו' שזה עולה בהכרח מדברי הגמ', שלרב אושעיא עדים זוממין קנסא והם מאבות הנזיקין (כלו' דומים לשאר האבות שר"ח מנה ור"א שייר).
על ידי קופא דמחטא
ו' ינואר 10, 2020 1:36 pm
פורום: בית המדרש
נושא: מדוע עדים זוממין משלמים לזה שהעידו עליו
תגובות: 23
צפיות: 2410

עדים שזממו לחייב ממון, מניין שהתשלום דכאש"ז ניתן לנזמם

שאינו מפורש בקרא וילפותא ע"ז לא מצאתי ולקיים הכאש"ז, מספיק שיצא הממון מתח"י הזוממין ולכאו' למ"ד עדים זוממין ממונא, ניחא אך למאי דקיי"ל דהם קנסא אין לי מקור ובב"ק ד,ב ה,א מנאן ר"ח בכלל אבות נזיקין, ור"א לא מנאן ובי' הגמ', דר' אושעיא לא מנאן, דבקנסא לא קמיירי וב...
על ידי קופא דמחטא
ה' ינואר 09, 2020 8:59 pm
פורום: אוצר החכמה - תיקונים והערות
נושא: שני שמות - מחבר אחד
תגובות: 5
צפיות: 1876

Re: שני שמות - מחבר אחד

אחר שכבר עלה הענין
מן הראוי לציין
שע"פ רוב באוה"ח השם הנ"ל נכתב אייזיק (בערך 685 שורות)
ורק אצל הריא"ח ועוד כמה אחרים נכתב איזיק (בערך 179 שורות)
על ידי קופא דמחטא
ה' ינואר 09, 2020 6:59 pm
פורום: אוצר החכמה - תיקונים והערות
נושא: שני שמות - מחבר אחד
תגובות: 5
צפיות: 1876

Re: שני שמות - מחבר אחד

אכן לכך כוונתי, ולא ליותר.
יש"כ
על ידי קופא דמחטא
ד' ינואר 08, 2020 10:48 pm
פורום: אוצר החכמה - תיקונים והערות
נושא: שני שמות - מחבר אחד
תגובות: 5
צפיות: 1876

שני שמות - מחבר אחד

הרב יצחק אייזיק חבר
חלק מספריו תחת השם הנ"ל
וחלקם תחת השם
הרב יצחק איזיק חבר
על ידי קופא דמחטא
ג' ספטמבר 17, 2019 9:49 pm
פורום: אוצר החכמה - תיקונים והערות
נושא: שו"ע חו"מ מתורגם לאנגלית
תגובות: 1
צפיות: 730

שו"ע חו"מ מתורגם לאנגלית

שו"ע חו"מ מתורגם לאנגלית
ספר מספר 607995
כתוב שהוא לרב יוסף קארו ואינו אלא שו"ע הרב

עבור לחיפוש מתקדם