מפרשי האוצר - גירסת נסיון
חיפוש גוגל בפורום:

החיפוש הניב 107 תוצאות

עבור לחיפוש מתקדם

על ידי הורודנאי
ה' דצמבר 26, 2019 2:09 pm
פורום: אספקלריא
נושא: מי שברך לחיילי צה"ל
תגובות: 46
צפיות: 2432

Re: מי שברך לחיילי צה"ל

וחבל על כל הוויכוחי סרק שלא מביאים שום תועלת לעולם
שכל אחד ישאר בדעתו וזהו
הרי בכל מקרה אף אחד לא יזיז את השני מדעתו אף פעם
על ידי הורודנאי
ה' דצמבר 26, 2019 2:07 pm
פורום: אספקלריא
נושא: מי שברך לחיילי צה"ל
תגובות: 46
צפיות: 2432

Re: מי שברך לחיילי צה"ל

איני יודע אם זה גיבוי או לא אבל אצל מי שצה"ל הם בחזקת רשעים, אזי כשאומר 'אמן' אחר ברכה להצלחתם, לא עדיף ממה שאמרו לאגריפס 'אחינו אתה' שע"ז נחתם גז"ד הגלות... חנופה לרשעים, ותפלה על הצלחתם לומר ש"צה"ל הם בחזקת רשעים" זו שטות במחילה. ע"ז אני מציע לפתוח אשכול נפרד על...
על ידי הורודנאי
ה' דצמבר 26, 2019 2:03 pm
פורום: אספקלריא
נושא: מי שברך לחיילי צה"ל
תגובות: 46
צפיות: 2432

Re: מי שברך לחיילי צה"ל

במי שבירך ליהודי מן השורה אתה מברכו ואין בזה שום גיבוי כי מעשיו נסתרים אבל לחיילי צה"ל שהמלחמות שלהם, מכונסות בהם "כוחי ועוצם ידי" כמו במבצע אנטבה שבעל האבי עזרי אמר שזה כוע"י ושענים אמן זה תלוי בכל העבירות התליות בכך אבל אם זה תלוי בחטאים שונים אז אין שום בעיה לענות אמן. התלבטת...
על ידי הורודנאי
ה' דצמבר 26, 2019 12:21 am
פורום: אספקלריא
נושא: מי שברך לחיילי צה"ל
תגובות: 46
צפיות: 2432

Re: מי שברך לחיילי צה"ל

אחרי ששקלתי בדעתי האם לענות אמן או לכפוף את הראש עמוק יותר לתוך אחד העלונים שהיו פזורים על השולחן (מה שעשו שאר החרדים סביבי) שאלתי את עצמי למה בעצם גם אנחנו לא אומרים "מי שברך" לחיילי צה"ל. ידידי היקר, אין שום סיבה שלא לענות אמן, ולענות אותו בכוונה. אין סיבה עקרונית לא להתפלל לשלומם ...
על ידי הורודנאי
ד' דצמבר 25, 2019 6:10 pm
פורום: אספקלריא
נושא: מי שברך לחיילי צה"ל
תגובות: 46
צפיות: 2432

Re: מי שברך לחיילי צה"ל

אחרי ששקלתי בדעתי האם לענות אמן או לכפוף את הראש עמוק יותר לתוך אחד העלונים שהיו פזורים על השולחן (מה שעשו שאר החרדים סביבי) שאלתי את עצמי למה בעצם גם אנחנו לא אומרים "מי שברך" לחיילי צה"ל. ידידי היקר, אין שום סיבה שלא לענות אמן, ולענות אותו בכוונה. אין סיבה עקרונית לא להתפלל לשלומם ...
על ידי הורודנאי
ד' דצמבר 25, 2019 8:37 am
פורום: בית המדרש
נושא: אבא, אתה יכול בבקשה להעביר לי את הטחינה?
תגובות: 48
צפיות: 3775

Re: אבא, אתה יכול בבקשה להעביר לי את הטחינה?

לא הבנתי את מה שאתם אומרים. ילד המבקש בלשון יפה ועדינה מאביו שיעביר לו משהו בשולחן השבת, עובר על 'כבד'? לו יהא שזה חומרא או חסידות, לחיי. אבל איסור? בקידושין דף מה:כתוב שלא חציף איניש לשויי לאבוה שליח (שהבן לא חצוף למנותו לשליחות) ואם לשליחות לא קו"ח להביא לו דברים כי שליחות זה לא גרע משאר דבר...
על ידי הורודנאי
ג' דצמבר 24, 2019 6:01 pm
פורום: משפחות סופרים וימות עולם
נושא: הגה"צ רבי שריה דבליצקי זלל"ה
תגובות: 900
צפיות: 147271

Re: הגה"צ רבי שריה דבליצקי זלל"ה

יש"כ כמה שאלות: א. שאלה: מה הדין לגבי להפנות גב להיכל? תשובת מו"ר זצ"ל: בתוספתא כתוב את צורת ישיבת הרבנים, מוכח שישבו עם הגב להיכל ומובא באו"ח סימן קמ"א, אבל יש תשובת הרמב"ם לגבי כהנים שעולים לדוכן שאם יכולים לעמוד בצדדים עדיף. היכן תשובת הרמב"ם? הנה מצאתי כאן ‏‏ת...
על ידי הורודנאי
ו' נובמבר 15, 2019 12:53 pm
פורום: בית המדרש
נושא: חקירת האור שמח בהלכות גירושין בפ"ב הלכה ט"ו
תגובות: 8
צפיות: 498

Re: חקירת האור שמח בהלכות גירושין בפ"ב הלכה ט"ו

סגי נהור כתב:הרמב"ם והטור לא חולקים מסברא בשאלה שכבר חלקו בה אמוראים. אין זאת אלא שניתן להיעזר בסברא דומה כדי לבאר את שתי המחלוקות.
הדמיון בסברא אינו הופך אותן למחלוקת אחת, ובעולם הפסיקה (שבו אנו דנים) הדמיון הזה חסר משמעות.


אבל שוב מהאו"ש רואים שעצם פסיקת האמוראים הנ"ל זוהי הסברא
על ידי הורודנאי
ה' נובמבר 14, 2019 8:55 pm
פורום: בית המדרש
נושא: חקירת האור שמח בהלכות גירושין בפ"ב הלכה ט"ו
תגובות: 8
צפיות: 498

Re: חקירת האור שמח בהלכות גירושין בפ"ב הלכה ט"ו

לענ"ד קושיא מעיקרא ליתא, ושוברה בדברי האו"ש עצמו (שהוא אינו מקור החקירה, אלא מהר"י ענגיל בסימן הראשון בלקח טוב) שתולה בחקירה זו מחלוקת אמוראים וגם מחלוקת ראשונים; ובוודאי אין כוונת הדברים שהראשונים פסקו כאמורא זה או כאמורא זה, אלא שבאמצעות יסוד דומה ניתן לבאר הן מחלוקת (אמוראים) זו ו...
על ידי הורודנאי
א' נובמבר 10, 2019 9:16 pm
פורום: בית המדרש
נושא: חקירת האור שמח בהלכות גירושין בפ"ב הלכה ט"ו
תגובות: 8
צפיות: 498

חקירת האור שמח בהלכות גירושין בפ"ב הלכה ט"ו

הנה האור שמח בחקירתו המפורסמת מביא חקירה האם בשליחות המעשה משתייך למשלח, או לשליח-(ורק התוצאה מתיחסת למשלח) ובזה תולה את מחלוקת האמוראים שבקידושין בפ' האיש מקדש בדף מג' ע' א' שרב סובר שליח נעשה עד, ורב שילא סובר אין שליח נעשה עד ומסביר האור שמח שרב סובר שליח נעשה עד, מכיון שסובר שהמעשה משתייך למשלח ...
על ידי הורודנאי
א' נובמבר 10, 2019 8:50 pm
פורום: בית המדרש
נושא: יצא מוציא - ברכת המצוות כשאינו עושה את המצוה עצמה
תגובות: 2
צפיות: 169

Re: יצא מוציא - ברכת המצוות כשאינו עושה את המצוה עצמה

במג"א סי' ח ומ"ב שם, שבברכת הציצית יצא מוציא אפי' אינו לבוש ציצית כלל.
על ידי הורודנאי
ג' יולי 09, 2019 12:15 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: גנזים - פריטים יקרי המציאות למכירה!
תגובות: 44
צפיות: 6814

Re: גנזים - פריטים יקרי המציאות למכירה!

אכן קטלוג מדהים!

יצוג מרשים גם לענף הגר"א ובית מדרשו

מע"ר דפו"ר, חכמ"א דפו"ר עם ההתנצלות הידועה על השגות נגד הגר"א, נפש החיים דפו"ר. ועוד.

(ראיתי שיש שם הגהות הגרע"י על התורת חסד, מעניין אם היה לנגד מכון ירושלים שהוציאו כעת את השו"ת).
על ידי הורודנאי
ה' יוני 27, 2019 12:48 am
פורום: אספקלריא
נושא: שימוש בכספי צדקה לצורכי רישום
תגובות: 13
צפיות: 1737

Re: שימוש בכספי צדקה לצורכי רישום

דברים נכוחים אגב בלא"ה לענ"ד התורמים לא נותנים אדעתא דהכי שהרי הדבר מכוער וכרוך בכ"כ הרבה דברים שהתורה וחז"ל ורבותינו הרחיקו עד הקצה. אלא שבכל כלל יש יוצא מן הכלל והוא הצורך ברשמים בעת בניית ישיבה חדשה שלפי המצב היום לא יתכן לבנות מקום חדש בלא עזרת הרשמים ובזה יש לכאו' לחלק. למה...
על ידי הורודנאי
ה' יוני 20, 2019 12:24 am
פורום: בית המדרש
נושא: דין אונן
תגובות: 19
צפיות: 1127

Re: דין אונן

הרב דורש טוב ,הייתי מתנסח אחרת לגבי סברתך בדרך אפשר , המצוות לעשייתן דורשים שמחה ויש בהם עיכוב כואב דתחת אשר לא עבדת את ה אלוקיך בשמחה ,וכמדומני שגם לא לחינם מביא הרמבם פסוק זה בסוף הלכות סוכה דעיקר מצותו הוא זמן שמחתינו ושמחתם וכו,ויש גם בנ"ט גדול לזה שמצאנו פטור מצטער דוקא בסוכות ומן הסוכה ....
על ידי הורודנאי
ד' יוני 12, 2019 11:54 pm
פורום: בית המדרש
נושא: יכול להדיוט יהיה טהור להקדש יהיה טמא.
תגובות: 3
צפיות: 286

יכול להדיוט יהיה טהור להקדש יהיה טמא.

איתא בפסחים כג ע"א, שיטת ר"ע שחלב נבילה בעיקרון הוא בכלל נבילה, ואמור לטמא. ובא הפסוק ואומר 'יעשה לכל מלאכה' לטהרו, ומדוע ריבה הפסוק 'לכל' שהיה צד שלהקדש יהיה טמא. קמ"ל שגם להקדש טהור. וקשה לי העניין, מה שייך לומר שלגבי דבר מסוים זה טהור, ולגבי דבר אחר זה טמא. ושלישי לטומאה שמטמא הקדש...
על ידי הורודנאי
ד' יוני 12, 2019 11:50 pm
פורום: בית המדרש
נושא: חברה בע"מ - לגבי גזילה
תגובות: 94
צפיות: 4920

Re: חברה בע"מ - לגבי גזילה

אבל גם בבעלות של ציבור, לכל אחד יש משמעות בתור שהוא אחד מהציבור. לא. מנחות הציבור אינן נחשבות כמו מנחה שיש לכהנים שותפות בה. וצ"ע אם יש איסור חמץ בפסח בממון ציבור. בהקדש ודאי שאין. מכיון שהבעלות של הכהן היא בתור חלק מהציבור, אין זה מוגדר מנחת כהן. במשנה בנדרים והרמב"ם פסק כן, מבואר שבממון...
על ידי הורודנאי
ד' יוני 12, 2019 11:25 pm
פורום: בית המדרש
נושא: האם באמת אסור לאכול בשר ודג ביחד?
תגובות: 43
צפיות: 2293

Re: האם באמת אסור לאכול בשר ודג ביחד?

נכון. ובאמת יש גם דעות אחרות בעניין. אבל לעשות מכל ישראל שמקפידים בזה, ע"פ רבותינו כולם, אידיוטים שהולכים בחולצות קצרות בקוטב כי סבא שלהם גר במדבר זה מרגיז. זה לא רק מרגיז, זה אפיקורסות. איפה זה מתנגש עם י"ג עיקרים? אפיקורסות (אפקירותא) בלשון חז"ל = עזות פנים. כשמבטאים 'עזות פנים' בצ...
על ידי הורודנאי
ד' יוני 12, 2019 3:46 pm
פורום: בית המדרש
נושא: לגבי איסור סתירת דברי אביו, האם ה"ה לגבי החלשת דבריו אך בלי לסותרם?
תגובות: 11
צפיות: 652

Re: לגבי איסור סתירת דברי אביו, האם ה"ה לגבי החלשת דבריו אך בלי לסותרם?

ק"ו ממקרה שאישר דבריו עד שאתה מקביל את זה למקרה של אישור דברי האב, אקביל אני את זה למקרה של חזרה על דברי האב (דמישרא שרי), שהלא גם בנדו"ד הבן חזר על דברי האב, אם כי תוך הוספת מילה (שאינה סותרת את דברי האב). ההקבלה צריכה להיות במשמעות לא בלשון. הוספת המילה, או חסרון המילה, אומרים 'לא כל מה...
על ידי הורודנאי
ד' יוני 12, 2019 2:59 pm
פורום: בית המדרש
נושא: חברה בע"מ - לגבי גזילה
תגובות: 94
צפיות: 4920

Re: חברה בע"מ - לגבי גזילה

אבל גם בבעלות של ציבור, לכל אחד יש משמעות בתור שהוא אחד מהציבור.
על ידי הורודנאי
ד' יוני 12, 2019 2:39 pm
פורום: בית המדרש
נושא: האם באמת אסור לאכול בשר ודג ביחד?
תגובות: 43
צפיות: 2293

Re: האם באמת אסור לאכול בשר ודג ביחד?

יתן חן כתב:
אוצר החכמה כתב:נכון. ובאמת יש גם דעות אחרות בעניין. אבל לעשות מכל ישראל שמקפידים בזה, ע"פ רבותינו כולם, אידיוטים שהולכים בחולצות קצרות בקוטב כי סבא שלהם גר במדבר זה מרגיז.

זה לא רק מרגיז, זה אפיקורסות.

איפה זה מתנגש עם י"ג עיקרים?
על ידי הורודנאי
ד' יוני 12, 2019 2:35 pm
פורום: בית המדרש
נושא: לגבי איסור סתירת דברי אביו, האם ה"ה לגבי החלשת דבריו אך בלי לסותרם?
תגובות: 11
צפיות: 652

Re: לגבי איסור סתירת דברי אביו, האם ה"ה לגבי החלשת דבריו אך בלי לסותרם?

כגון שהאב אומר "נכונה האפשרות הראשונה". אילו הבן הי' חוזר על הדברים, אז פשיטא שלא הי' בזה שמץ של איסור (כי האיסור הוא רק לסתור או לאשר אך לא לחזור) אין פה חלות דין של 'הסכמה' ו'סתירה'. אם משתמע מדברי הבן שדברי האבא אינם נכונים. אז זה אסור. גם לא אמר לא נכון. ואין צד שאם גיחך ולא אמר כלום ...
על ידי הורודנאי
ד' יוני 12, 2019 2:06 pm
פורום: בית המדרש
נושא: חברה בע"מ - לגבי גזילה
תגובות: 94
צפיות: 4920

Re: חברה בע"מ - לגבי גזילה

לפי הצד שזה בעלות של ציבור של כלל מחזיקי המניות, מה נאמר במקרה שאחד מחזיק בכל המניות.
ועו"ק שלפי"ז מה שייך שאחד יחזיק ביותר מניות מהשני.
על ידי הורודנאי
ג' יוני 11, 2019 3:50 pm
פורום: בית המדרש
נושא: חברה בע"מ - לגבי גזילה
תגובות: 94
צפיות: 4920

Re: חברה בע"מ - לגבי גזילה

זכור לי (אף שכרגע אינני מוצא זאת) שהגרא"מ עמיאל בחקר המידות להלכה. הביא את החילוק בין ציבור לשותפים. בנוגע לסוגיא של השותפין שנדרו הנאה זה מזה. שהוכיח שם שגם למ"ד כל אחד בשלו הוא נכנס, במקרה שזה בעלות של ציבור. ואחד מהציבור הדיר הנאה את חברו. אין כל אחד בשלו נכנס. שאי"ז דומה לשותפים ש...
על ידי הורודנאי
ג' יוני 11, 2019 3:14 pm
פורום: בית המדרש
נושא: חברה בע"מ - לגבי גזילה
תגובות: 94
צפיות: 4920

Re: חברה בע"מ - לגבי גזילה

לפי שתי האפשרויות אין סיבה שאי מי ממחזיקי המניות יוכל להתחמק מתשלום חובות החברה. ודאי אם זה שותפות, ואפי' אם ה'ציבור' חייב הוא חלק מהציבור.
על ידי הורודנאי
ג' יוני 11, 2019 3:08 pm
פורום: בית המדרש
נושא: חברה בע"מ - לגבי גזילה
תגובות: 94
צפיות: 4920

Re: חברה בע"מ - לגבי גזילה

שותפות עם מי? איזה ציבור?
על ידי הורודנאי
ג' יוני 11, 2019 2:57 pm
פורום: בית המדרש
נושא: חברה בע"מ - לגבי גזילה
תגובות: 94
צפיות: 4920

Re: חברה בע"מ - לגבי גזילה

לדעתי 'לא מתקבל על הדעת שזה לא יהיה אסור' זה לא סברא הלכתית.
ובעצם הנידון אינני מבין מה שייך לומר שיש ישות כלשהי שיש לה בעלות. וכי בגלל שבני אדם החליטו שיש כזה מושג, אז באמת יש כזו בעלות? ואולי גם לבהמה יהיה בעלות. וכי בהמה יותר גרועה, מ'ישות' עלומה ולא מוגדרת?
על ידי הורודנאי
ג' יוני 11, 2019 2:43 pm
פורום: בית המדרש
נושא: חברה בע"מ - לגבי גזילה
תגובות: 94
צפיות: 4920

Re: חברה בע"מ - לגבי גזילה

בכל מקרה היתר גזל גוי לא נובע מהעובדה שאין לו בעלות כי הרי חבירו חייב על זה ועל כרחך הוא עיקרון שממונם מותר לישראל יהיה מאיזה סיבה שיהיה. אני יודע שאפשר לטעון כך. סיבת היתר גזל גוי הוא כי איסור גזל בישראל הוא רק בממון שהוא בבעלות ישראל וכל זמן שאין בעלות של ישראל אחר הממון מותר. אבל זה לא מתקבל על ...
על ידי הורודנאי
ג' יוני 11, 2019 1:32 am
פורום: אספקלריא
נושא: השפעת הסביבה גם על צדיקים
תגובות: 17
צפיות: 1123

Re: השפעת הסביבה גם על צדיקים

משונה ביותר להמציא ביקורת על אברהם אבינו כשאין לכך זכר, לא בתורה ולא בחז"ל, ואין לכך כל צורך. מן הסתם אמר דברים אלה כדי לתת מוסר למישהו או למישהם, וליה לא ס"ל. מי אמר שאחז שיש בכך ביקורת. אולי דעתו הייתה שגם לצדיק הכי גדול שיהיה, קל יותר להיות במדרגה גבוהה במקום נקי. ולכן כמה שיהיה צדיק, ...
על ידי הורודנאי
ג' יוני 11, 2019 1:23 am
פורום: בית המדרש
נושא: חברה בע"מ - לגבי גזילה
תגובות: 94
צפיות: 4920

Re: חברה בע"מ - לגבי גזילה

לטענה השניה הובאו שתי מקורות: האחד מגזל עכו"ם למ"ד גזל עכו"ם מותר, ועל זה כתבתי שבגזל עכו"ם נאמר "התיר ממונם לישראל" כלומר שהוא מעין קנס על הגויים שהותר ממונם ולא שייך לחברה בע"מ, ועוד 2 תשובות שעניתי לעיל. [/b] תוס' (ב"ק לח ע"א) בסוגיא שם כתב, שמהפסוק ה...
על ידי הורודנאי
ב' יוני 10, 2019 4:25 pm
פורום: עיון תפילה וחקר פיוט
נושא: התפילות המודפסות בסידורים בשומע תפילה
תגובות: 30
צפיות: 3218

Re: התפילות המודפסות בסידורים בשומע תפילה

עושה חדשות כתב:
בערוה"ש הנ"ל כתב:ושמעתי שכבר הרעיש על זה אחד מגדולי הדור בדור שלפנינו
האם ידוע מי הרעיש בזה?

בכתר ראש מהדו"ח משערים שכוונתו לר' חיים מואלאזין
על ידי הורודנאי
א' יוני 09, 2019 10:41 pm
פורום: בית המדרש
נושא: הצעה מחודשת: תכלית לימוד התורה לחשוב כמחשבת ה'
תגובות: 2
צפיות: 349

Re: הצעה מחודשת: תכלית לימוד התורה לחשוב כמחשבת ה'

בקצוה"ח בהקדמה מבואר בשם דרשות הר"ן רעיון הפוך. שאחרי שהתורה ניתנה לישראל השכל האנושי הוא זה שמכריע בדיני התורה, ואם חכמי ישראל השיגו ע"פ שכלם שהדין כך, גם אם הקב"ה בכבודו ובעצמו יגיד אחרת, הלכה תהיה כמותם.
על ידי הורודנאי
ה' יוני 06, 2019 1:33 am
פורום: בין פסח לעצרת - ספיה"ע, ל"ג בעומר, שבועות
נושא: ההכנה הראויה לשבועות
תגובות: 1
צפיות: 201

ההכנה הראויה לשבועות

בישיבות מקובל לומר ששבועות הוא יום הדין לתורה, ובו נגזר על כל אחד חלקו בתורה. והראוני שיש בפורום אשכול ובו כל מקורות ענין זה.
לפיכך אני שואל מהי ההכנה הראויה ליום מתן תורה כדי לזכות לכתרה של תורה. האם הכנה של קבלת מצוות (נעשה ונשמע) או הכנה של לימוד תורה?


האירו את עיני!
על ידי הורודנאי
ג' יוני 04, 2019 11:23 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: אור חדש על חלקו של מהרי"י אלגאזי בספה"ק חמדת ימים
תגובות: 10
צפיות: 1281

Re: אור חדש על חלקו של מהרי"י אלגאזי בספה"ק חמדת ימים

ומה הכוונה "גברא לא חז"י"? הרי הוא גילה את שמו? האם לא שהכניס הערות בשתיקה?
על ידי הורודנאי
ב' יוני 03, 2019 2:07 am
פורום: בית התלמוד
נושא: ב"מ עז. - מאיזה פסוק לומדים שפועל יכול לחזור בו?
תגובות: 10
צפיות: 1413

Re: ב"מ עז. - מאיזה פסוק לומדים שפועל יכול לחזור בו?

בגמ' בב"מ י, א: פועל יכול לחזור בו אפילו בחצי היום, דכתיב "כי לי בני ישראל עבדים [עבדי הם]", ולא עבדים לעבדים. - מוכח כי הלימוד הוא מהכתוב בפרשת בהר פרק כה פסוק נה, המדבר בעבד עברי המוכר עצמו לגוי. אולם רש"י שם עז, א כתב: יכול לחזור בו, כדכתיב 'כי עבדי הם' ולא עבדים לעבדים, ומהכ...
על ידי הורודנאי
ב' יוני 03, 2019 1:44 am
פורום: בית המדרש
נושא: חברה בע"מ - לגבי גזילה
תגובות: 94
צפיות: 4920

Re: חברה בע"מ - לגבי גזילה

מה נפשך, אם בדיני תורה יש משמעות לכזו ישות, היינו ששייך בעלות לא לאדם אלא לישות חדשה, ונימא דהוי כממון השבט, אם כן ממילא בוודאי יש לא תגזול, דמהי בעלות אם לא קיום דין לא תגזול. ואם בדיני תורה אין משמעות לכזו ישות, אלא הכל שייך לבעלים, וחשיבא רק כהגבלה בהתחייבות עד שיעור שווי החברה, אם כן כל שכן שיש...
על ידי הורודנאי
ג' מאי 28, 2019 1:49 am
פורום: בית המדרש
נושא: האם יש איסור בגידול בלורית
תגובות: 28
צפיות: 2751

Re: האם יש איסור בגידול בלורית

בהקשר לנזיר יתכן כי זה המצוה שלו לגדל וזה לא מבטל מצוות תפילין, רק שזה פשוט קשה לדייק כמ"ש המשנ"ב. ולק"מ לא זכיתי להבין אם זה חוצץ אז זה חוצץ. איך פלפולים על כן מצווה ולא מצווה משנים את ההגדרה המציאותית חציצה. לא זוכר איפה ראיתי (אולי בשם החלקת יהושע), שכל המושג בלורית שדיברו הפוסקים...
על ידי הורודנאי
ב' מאי 20, 2019 9:05 pm
פורום: בין פסח לעצרת - ספיה"ע, ל"ג בעומר, שבועות
נושא: תרשים מסכם על סדר מתן תורה - לכל השיטות.
תגובות: 14
צפיות: 1820

Re: תרשים מסכם על סדר מתן תורה - לכל השיטות.

אבקברד כתב:http://old.herzog.ac.il/tvunot/fulltext/netuim16_lifshitz.pdf

מאמר כביר!
על ידי הורודנאי
ב' מאי 13, 2019 1:04 am
פורום: בית המדרש
נושא: מה החיסרון בחמץ בתערובת.
תגובות: 8
צפיות: 441

Re: מה החיסרון בחמץ בתערובת.

שוב נזכרתי בדברי הטור, סי' תמב - ודוקא שאין בתערובות טעם חמץ כגון כל אלו שאין נותנין אותו בו אלא לקיוהא בעלמא אבל אם יש בו טעם חמץ מחייבים עליו דטעם כעיקר דאורייתא ומיירי נמי שאין בהם כזית בכדי אכילת פרס אבל אם יש בו כזית בכדי אכילת פרס חייבים עליה וע"כ השכר שעושין באשכנז מחיטין ושעורים חייבים...
על ידי הורודנאי
ב' מאי 13, 2019 12:53 am
פורום: בית המדרש
נושא: מה החיסרון בחמץ בתערובת.
תגובות: 8
צפיות: 441

Re: מה החיסרון בחמץ בתערובת.

בקצה הזיכרון עומד לי שבתחילת פ' אלו עוברין מבוארת שייכות בין נוקשה לתערובת, והביאור הוא שה'חמצות' של שניהם קלושה יותר. (וא"כ אין הכוונה לתערובת של מצה אפויה עם שאר ירקות, אלא דוקא תערובת מוקדמת לאפייה). מתנצל מראש אם הדברים אינם מקרבים לידיעת האמת. בגמ' מבואר שמערבין חמץ שכבר החמיץ . כגון שיכר...

עבור לחיפוש מתקדם