מפרשי האוצר - גירסת נסיון
חיפוש גוגל בפורום:

החיפוש הניב 96 תוצאות

עבור לחיפוש מתקדם

על ידי הורודנאי
ג' יולי 09, 2019 12:15 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: גנזים - פריטים יקרי המציאות למכירה!
תגובות: 44
צפיות: 5849

Re: גנזים - פריטים יקרי המציאות למכירה!

אכן קטלוג מדהים!

יצוג מרשים גם לענף הגר"א ובית מדרשו

מע"ר דפו"ר, חכמ"א דפו"ר עם ההתנצלות הידועה על השגות נגד הגר"א, נפש החיים דפו"ר. ועוד.

(ראיתי שיש שם הגהות הגרע"י על התורת חסד, מעניין אם היה לנגד מכון ירושלים שהוציאו כעת את השו"ת).
על ידי הורודנאי
ה' יוני 27, 2019 12:48 am
פורום: אספקלריא
נושא: שימוש בכספי צדקה לצורכי רישום
תגובות: 13
צפיות: 1450

Re: שימוש בכספי צדקה לצורכי רישום

דברים נכוחים אגב בלא"ה לענ"ד התורמים לא נותנים אדעתא דהכי שהרי הדבר מכוער וכרוך בכ"כ הרבה דברים שהתורה וחז"ל ורבותינו הרחיקו עד הקצה. אלא שבכל כלל יש יוצא מן הכלל והוא הצורך ברשמים בעת בניית ישיבה חדשה שלפי המצב היום לא יתכן לבנות מקום חדש בלא עזרת הרשמים ובזה יש לכאו' לחלק. למה...
על ידי הורודנאי
ה' יוני 20, 2019 12:24 am
פורום: בית המדרש
נושא: דין אונן
תגובות: 19
צפיות: 817

Re: דין אונן

הרב דורש טוב ,הייתי מתנסח אחרת לגבי סברתך בדרך אפשר , המצוות לעשייתן דורשים שמחה ויש בהם עיכוב כואב דתחת אשר לא עבדת את ה אלוקיך בשמחה ,וכמדומני שגם לא לחינם מביא הרמבם פסוק זה בסוף הלכות סוכה דעיקר מצותו הוא זמן שמחתינו ושמחתם וכו,ויש גם בנ"ט גדול לזה שמצאנו פטור מצטער דוקא בסוכות ומן הסוכה ....
על ידי הורודנאי
ד' יוני 12, 2019 11:54 pm
פורום: בית המדרש
נושא: יכול להדיוט יהיה טהור להקדש יהיה טמא.
תגובות: 3
צפיות: 195

יכול להדיוט יהיה טהור להקדש יהיה טמא.

איתא בפסחים כג ע"א, שיטת ר"ע שחלב נבילה בעיקרון הוא בכלל נבילה, ואמור לטמא. ובא הפסוק ואומר 'יעשה לכל מלאכה' לטהרו, ומדוע ריבה הפסוק 'לכל' שהיה צד שלהקדש יהיה טמא. קמ"ל שגם להקדש טהור. וקשה לי העניין, מה שייך לומר שלגבי דבר מסוים זה טהור, ולגבי דבר אחר זה טמא. ושלישי לטומאה שמטמא הקדש...
על ידי הורודנאי
ד' יוני 12, 2019 11:50 pm
פורום: בית המדרש
נושא: חברה בע"מ - לגבי גזילה
תגובות: 94
צפיות: 3406

Re: חברה בע"מ - לגבי גזילה

אבל גם בבעלות של ציבור, לכל אחד יש משמעות בתור שהוא אחד מהציבור. לא. מנחות הציבור אינן נחשבות כמו מנחה שיש לכהנים שותפות בה. וצ"ע אם יש איסור חמץ בפסח בממון ציבור. בהקדש ודאי שאין. מכיון שהבעלות של הכהן היא בתור חלק מהציבור, אין זה מוגדר מנחת כהן. במשנה בנדרים והרמב"ם פסק כן, מבואר שבממון...
על ידי הורודנאי
ד' יוני 12, 2019 11:25 pm
פורום: בית המדרש
נושא: האם באמת אסור לאכול בשר ודג ביחד?
תגובות: 43
צפיות: 1682

Re: האם באמת אסור לאכול בשר ודג ביחד?

נכון. ובאמת יש גם דעות אחרות בעניין. אבל לעשות מכל ישראל שמקפידים בזה, ע"פ רבותינו כולם, אידיוטים שהולכים בחולצות קצרות בקוטב כי סבא שלהם גר במדבר זה מרגיז. זה לא רק מרגיז, זה אפיקורסות. איפה זה מתנגש עם י"ג עיקרים? אפיקורסות (אפקירותא) בלשון חז"ל = עזות פנים. כשמבטאים 'עזות פנים' בצ...
על ידי הורודנאי
ד' יוני 12, 2019 3:46 pm
פורום: בית המדרש
נושא: לגבי איסור סתירת דברי אביו, האם ה"ה לגבי החלשת דבריו אך בלי לסותרם?
תגובות: 11
צפיות: 478

Re: לגבי איסור סתירת דברי אביו, האם ה"ה לגבי החלשת דבריו אך בלי לסותרם?

ק"ו ממקרה שאישר דבריו עד שאתה מקביל את זה למקרה של אישור דברי האב, אקביל אני את זה למקרה של חזרה על דברי האב (דמישרא שרי), שהלא גם בנדו"ד הבן חזר על דברי האב, אם כי תוך הוספת מילה (שאינה סותרת את דברי האב). ההקבלה צריכה להיות במשמעות לא בלשון. הוספת המילה, או חסרון המילה, אומרים 'לא כל מה...
על ידי הורודנאי
ד' יוני 12, 2019 2:59 pm
פורום: בית המדרש
נושא: חברה בע"מ - לגבי גזילה
תגובות: 94
צפיות: 3406

Re: חברה בע"מ - לגבי גזילה

אבל גם בבעלות של ציבור, לכל אחד יש משמעות בתור שהוא אחד מהציבור.
על ידי הורודנאי
ד' יוני 12, 2019 2:39 pm
פורום: בית המדרש
נושא: האם באמת אסור לאכול בשר ודג ביחד?
תגובות: 43
צפיות: 1682

Re: האם באמת אסור לאכול בשר ודג ביחד?

יתן חן כתב:
אוצר החכמה כתב:נכון. ובאמת יש גם דעות אחרות בעניין. אבל לעשות מכל ישראל שמקפידים בזה, ע"פ רבותינו כולם, אידיוטים שהולכים בחולצות קצרות בקוטב כי סבא שלהם גר במדבר זה מרגיז.

זה לא רק מרגיז, זה אפיקורסות.

איפה זה מתנגש עם י"ג עיקרים?
על ידי הורודנאי
ד' יוני 12, 2019 2:35 pm
פורום: בית המדרש
נושא: לגבי איסור סתירת דברי אביו, האם ה"ה לגבי החלשת דבריו אך בלי לסותרם?
תגובות: 11
צפיות: 478

Re: לגבי איסור סתירת דברי אביו, האם ה"ה לגבי החלשת דבריו אך בלי לסותרם?

כגון שהאב אומר "נכונה האפשרות הראשונה". אילו הבן הי' חוזר על הדברים, אז פשיטא שלא הי' בזה שמץ של איסור (כי האיסור הוא רק לסתור או לאשר אך לא לחזור) אין פה חלות דין של 'הסכמה' ו'סתירה'. אם משתמע מדברי הבן שדברי האבא אינם נכונים. אז זה אסור. גם לא אמר לא נכון. ואין צד שאם גיחך ולא אמר כלום ...
על ידי הורודנאי
ד' יוני 12, 2019 2:06 pm
פורום: בית המדרש
נושא: חברה בע"מ - לגבי גזילה
תגובות: 94
צפיות: 3406

Re: חברה בע"מ - לגבי גזילה

לפי הצד שזה בעלות של ציבור של כלל מחזיקי המניות, מה נאמר במקרה שאחד מחזיק בכל המניות.
ועו"ק שלפי"ז מה שייך שאחד יחזיק ביותר מניות מהשני.
על ידי הורודנאי
ג' יוני 11, 2019 3:50 pm
פורום: בית המדרש
נושא: חברה בע"מ - לגבי גזילה
תגובות: 94
צפיות: 3406

Re: חברה בע"מ - לגבי גזילה

זכור לי (אף שכרגע אינני מוצא זאת) שהגרא"מ עמיאל בחקר המידות להלכה. הביא את החילוק בין ציבור לשותפים. בנוגע לסוגיא של השותפין שנדרו הנאה זה מזה. שהוכיח שם שגם למ"ד כל אחד בשלו הוא נכנס, במקרה שזה בעלות של ציבור. ואחד מהציבור הדיר הנאה את חברו. אין כל אחד בשלו נכנס. שאי"ז דומה לשותפים ש...
על ידי הורודנאי
ג' יוני 11, 2019 3:14 pm
פורום: בית המדרש
נושא: חברה בע"מ - לגבי גזילה
תגובות: 94
צפיות: 3406

Re: חברה בע"מ - לגבי גזילה

לפי שתי האפשרויות אין סיבה שאי מי ממחזיקי המניות יוכל להתחמק מתשלום חובות החברה. ודאי אם זה שותפות, ואפי' אם ה'ציבור' חייב הוא חלק מהציבור.
על ידי הורודנאי
ג' יוני 11, 2019 3:08 pm
פורום: בית המדרש
נושא: חברה בע"מ - לגבי גזילה
תגובות: 94
צפיות: 3406

Re: חברה בע"מ - לגבי גזילה

שותפות עם מי? איזה ציבור?
על ידי הורודנאי
ג' יוני 11, 2019 2:57 pm
פורום: בית המדרש
נושא: חברה בע"מ - לגבי גזילה
תגובות: 94
צפיות: 3406

Re: חברה בע"מ - לגבי גזילה

לדעתי 'לא מתקבל על הדעת שזה לא יהיה אסור' זה לא סברא הלכתית.
ובעצם הנידון אינני מבין מה שייך לומר שיש ישות כלשהי שיש לה בעלות. וכי בגלל שבני אדם החליטו שיש כזה מושג, אז באמת יש כזו בעלות? ואולי גם לבהמה יהיה בעלות. וכי בהמה יותר גרועה, מ'ישות' עלומה ולא מוגדרת?
על ידי הורודנאי
ג' יוני 11, 2019 2:43 pm
פורום: בית המדרש
נושא: חברה בע"מ - לגבי גזילה
תגובות: 94
צפיות: 3406

Re: חברה בע"מ - לגבי גזילה

בכל מקרה היתר גזל גוי לא נובע מהעובדה שאין לו בעלות כי הרי חבירו חייב על זה ועל כרחך הוא עיקרון שממונם מותר לישראל יהיה מאיזה סיבה שיהיה. אני יודע שאפשר לטעון כך. סיבת היתר גזל גוי הוא כי איסור גזל בישראל הוא רק בממון שהוא בבעלות ישראל וכל זמן שאין בעלות של ישראל אחר הממון מותר. אבל זה לא מתקבל על ...
על ידי הורודנאי
ג' יוני 11, 2019 1:32 am
פורום: אספקלריא
נושא: השפעת הסביבה גם על צדיקים
תגובות: 17
צפיות: 883

Re: השפעת הסביבה גם על צדיקים

משונה ביותר להמציא ביקורת על אברהם אבינו כשאין לכך זכר, לא בתורה ולא בחז"ל, ואין לכך כל צורך. מן הסתם אמר דברים אלה כדי לתת מוסר למישהו או למישהם, וליה לא ס"ל. מי אמר שאחז שיש בכך ביקורת. אולי דעתו הייתה שגם לצדיק הכי גדול שיהיה, קל יותר להיות במדרגה גבוהה במקום נקי. ולכן כמה שיהיה צדיק, ...
על ידי הורודנאי
ג' יוני 11, 2019 1:23 am
פורום: בית המדרש
נושא: חברה בע"מ - לגבי גזילה
תגובות: 94
צפיות: 3406

Re: חברה בע"מ - לגבי גזילה

לטענה השניה הובאו שתי מקורות: האחד מגזל עכו"ם למ"ד גזל עכו"ם מותר, ועל זה כתבתי שבגזל עכו"ם נאמר "התיר ממונם לישראל" כלומר שהוא מעין קנס על הגויים שהותר ממונם ולא שייך לחברה בע"מ, ועוד 2 תשובות שעניתי לעיל. [/b] תוס' (ב"ק לח ע"א) בסוגיא שם כתב, שמהפסוק ה...
על ידי הורודנאי
ב' יוני 10, 2019 4:25 pm
פורום: עיון תפילה וחקר פיוט
נושא: התפילות המודפסות בסידורים בשומע תפילה
תגובות: 30
צפיות: 2615

Re: התפילות המודפסות בסידורים בשומע תפילה

עושה חדשות כתב:
בערוה"ש הנ"ל כתב:ושמעתי שכבר הרעיש על זה אחד מגדולי הדור בדור שלפנינו
האם ידוע מי הרעיש בזה?

בכתר ראש מהדו"ח משערים שכוונתו לר' חיים מואלאזין
על ידי הורודנאי
א' יוני 09, 2019 10:41 pm
פורום: בית המדרש
נושא: הצעה מחודשת: תכלית לימוד התורה לחשוב כמחשבת ה'
תגובות: 2
צפיות: 273

Re: הצעה מחודשת: תכלית לימוד התורה לחשוב כמחשבת ה'

בקצוה"ח בהקדמה מבואר בשם דרשות הר"ן רעיון הפוך. שאחרי שהתורה ניתנה לישראל השכל האנושי הוא זה שמכריע בדיני התורה, ואם חכמי ישראל השיגו ע"פ שכלם שהדין כך, גם אם הקב"ה בכבודו ובעצמו יגיד אחרת, הלכה תהיה כמותם.
על ידי הורודנאי
ה' יוני 06, 2019 1:33 am
פורום: בין פסח לעצרת - ספיה"ע, ל"ג בעומר, שבועות
נושא: ההכנה הראויה לשבועות
תגובות: 1
צפיות: 148

ההכנה הראויה לשבועות

בישיבות מקובל לומר ששבועות הוא יום הדין לתורה, ובו נגזר על כל אחד חלקו בתורה. והראוני שיש בפורום אשכול ובו כל מקורות ענין זה.
לפיכך אני שואל מהי ההכנה הראויה ליום מתן תורה כדי לזכות לכתרה של תורה. האם הכנה של קבלת מצוות (נעשה ונשמע) או הכנה של לימוד תורה?


האירו את עיני!
על ידי הורודנאי
ג' יוני 04, 2019 11:23 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: אור חדש על חלקו של מהרי"י אלגאזי בספה"ק חמדת ימים
תגובות: 10
צפיות: 1022

Re: אור חדש על חלקו של מהרי"י אלגאזי בספה"ק חמדת ימים

ומה הכוונה "גברא לא חז"י"? הרי הוא גילה את שמו? האם לא שהכניס הערות בשתיקה?
על ידי הורודנאי
ב' יוני 03, 2019 2:07 am
פורום: בית התלמוד
נושא: ב"מ עז. - מאיזה פסוק לומדים שפועל יכול לחזור בו?
תגובות: 10
צפיות: 1181

Re: ב"מ עז. - מאיזה פסוק לומדים שפועל יכול לחזור בו?

בגמ' בב"מ י, א: פועל יכול לחזור בו אפילו בחצי היום, דכתיב "כי לי בני ישראל עבדים [עבדי הם]", ולא עבדים לעבדים. - מוכח כי הלימוד הוא מהכתוב בפרשת בהר פרק כה פסוק נה, המדבר בעבד עברי המוכר עצמו לגוי. אולם רש"י שם עז, א כתב: יכול לחזור בו, כדכתיב 'כי עבדי הם' ולא עבדים לעבדים, ומהכ...
על ידי הורודנאי
ב' יוני 03, 2019 1:44 am
פורום: בית המדרש
נושא: חברה בע"מ - לגבי גזילה
תגובות: 94
צפיות: 3406

Re: חברה בע"מ - לגבי גזילה

מה נפשך, אם בדיני תורה יש משמעות לכזו ישות, היינו ששייך בעלות לא לאדם אלא לישות חדשה, ונימא דהוי כממון השבט, אם כן ממילא בוודאי יש לא תגזול, דמהי בעלות אם לא קיום דין לא תגזול. ואם בדיני תורה אין משמעות לכזו ישות, אלא הכל שייך לבעלים, וחשיבא רק כהגבלה בהתחייבות עד שיעור שווי החברה, אם כן כל שכן שיש...
על ידי הורודנאי
ג' מאי 28, 2019 1:49 am
פורום: בית המדרש
נושא: האם יש איסור בגידול בלורית
תגובות: 28
צפיות: 2267

Re: האם יש איסור בגידול בלורית

בהקשר לנזיר יתכן כי זה המצוה שלו לגדל וזה לא מבטל מצוות תפילין, רק שזה פשוט קשה לדייק כמ"ש המשנ"ב. ולק"מ לא זכיתי להבין אם זה חוצץ אז זה חוצץ. איך פלפולים על כן מצווה ולא מצווה משנים את ההגדרה המציאותית חציצה. לא זוכר איפה ראיתי (אולי בשם החלקת יהושע), שכל המושג בלורית שדיברו הפוסקים...
על ידי הורודנאי
ב' מאי 20, 2019 9:05 pm
פורום: בין פסח לעצרת - ספיה"ע, ל"ג בעומר, שבועות
נושא: תרשים מסכם על סדר מתן תורה - לכל השיטות.
תגובות: 14
צפיות: 1601

Re: תרשים מסכם על סדר מתן תורה - לכל השיטות.

אבקברד כתב:http://old.herzog.ac.il/tvunot/fulltext/netuim16_lifshitz.pdf

מאמר כביר!
על ידי הורודנאי
ב' מאי 13, 2019 1:04 am
פורום: בית המדרש
נושא: מה החיסרון בחמץ בתערובת.
תגובות: 8
צפיות: 288

Re: מה החיסרון בחמץ בתערובת.

שוב נזכרתי בדברי הטור, סי' תמב - ודוקא שאין בתערובות טעם חמץ כגון כל אלו שאין נותנין אותו בו אלא לקיוהא בעלמא אבל אם יש בו טעם חמץ מחייבים עליו דטעם כעיקר דאורייתא ומיירי נמי שאין בהם כזית בכדי אכילת פרס אבל אם יש בו כזית בכדי אכילת פרס חייבים עליה וע"כ השכר שעושין באשכנז מחיטין ושעורים חייבים...
על ידי הורודנאי
ב' מאי 13, 2019 12:53 am
פורום: בית המדרש
נושא: מה החיסרון בחמץ בתערובת.
תגובות: 8
צפיות: 288

Re: מה החיסרון בחמץ בתערובת.

בקצה הזיכרון עומד לי שבתחילת פ' אלו עוברין מבוארת שייכות בין נוקשה לתערובת, והביאור הוא שה'חמצות' של שניהם קלושה יותר. (וא"כ אין הכוונה לתערובת של מצה אפויה עם שאר ירקות, אלא דוקא תערובת מוקדמת לאפייה). מתנצל מראש אם הדברים אינם מקרבים לידיעת האמת. בגמ' מבואר שמערבין חמץ שכבר החמיץ . כגון שיכר...
על ידי הורודנאי
ב' מאי 13, 2019 12:22 am
פורום: בית המדרש
נושא: מה החיסרון בחמץ בתערובת.
תגובות: 8
צפיות: 288

Re: מה החיסרון בחמץ בתערובת.

מדוע באתי ואין איש קראתי ואין עונה
על ידי הורודנאי
א' מאי 12, 2019 3:43 pm
פורום: בית המדרש
נושא: מה החיסרון בחמץ בתערובת.
תגובות: 8
צפיות: 288

מה החיסרון בחמץ בתערובת.

בגמ' בפסחים מג ע"א מבואר, שחמץ שבא בתערובת יותר קל מחמץ רגיל. ומצריכה פסוק מיוחד שמרבהו ללאו, וכרת ודאי שאין. ויש מן הראשונים שכתבו שאין בו בל יראה ובל ימצא. וקשה טובא מאי שנא חמץ משאר איסורים שבתורה. שאם נתערבו בהיתר ויש טעם איסור ונמצא בתערובת ממשו של איסור, אסורים מן התורה.
על ידי הורודנאי
ד' מאי 08, 2019 8:03 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: אבן הטועין ואבן הטועים - על פריטים המוצעים למכירה בבתי המכירות הפומביות וטיבם
תגובות: 87
צפיות: 7049

Re: תגלית היסטורית בעולם ההלכה במורשת מכירות פומביות.

אם אפשר למלא את בקשתי הצנועה ולגלות לי הק' מי הוא החוקר הרה"ח ר' שמואל זנוויל כהנא ז"ל יכול אני למסור עליו כפי ששמעתי מבני משפחתו. ר' שמואל זנוויל כהנא היה גר בבני ברק ברחוב אליהו הנביא מחסידי ויזניץ ומקורביו של הרבה גדולי ישראל בימים ההם, סוחר ידוע ומוערך בעניני עתיקות וכדו'. נפטר לפני כ...
על ידי הורודנאי
ג' ינואר 29, 2019 9:27 am
פורום: מקרא ותרגום
נושא: בלבול מוחין מוחלט בכל הנוגע ללימוד המקרא
תגובות: 186
צפיות: 11424

Re: בלבול מוחין מוחלט בכל הנוגע ללימוד המקרא

מהי התורה, אם לא סיפור? סיפור המתחיל בבריאת העולם, ומסתיים בפטירת משה רבינו? גם המצוות שבתורה כתובות כחלק מסיפור הסיפור. כשהיו במקום פלוני בתאריך אלמוני, צוה הקב"ה למשה רבינו לומר לישראל מצוה פלונית. הכל סיפור. התורה הרי נקראת "משל הקדמוני", משלו של קדמונו של עולם. בכל הרעיון דלעיל, ...
על ידי הורודנאי
ג' ינואר 29, 2019 2:59 am
פורום: משפחות סופרים
נושא: רבינו חיים כהן מפאריז?
תגובות: 5
צפיות: 522

Re: רבינו חיים כהן מפאריז?

ואם השערות, הרי שאפשר שר"ח כהן עסק בזבחים עקב היותו כהן...

(האם ידוע לפני הח"ח על התעוררות של כהנים דווקא ללמוד קדשים... זכור לי משהו על ר' רפאל הכהן מהמבורג)
על ידי הורודנאי
ש' ינואר 12, 2019 6:09 pm
פורום: מקרא ותרגום
נושא: שאלה בעניין המן שירד במדבר
תגובות: 17
צפיות: 1101

Re: שאלה בעניין המן שירד במדבר

יאיר כתב:אהבתי את השאלה אבל אני לא בטוח שלכל הניסים יש הסבר טבעי.

למטה שנהפך לנחש וליד שנצטרעת ומתרפאת כהרף עין יש הסבר טבעי?
למכת דם יש הסבר?
למכת ברד (עם אש) יש הסבר טבעי? לא בטוח
(וכן לעוד)

viewtopic.php?f=46&t=43843#p515202
על ידי הורודנאי
ו' ינואר 11, 2019 7:39 am
פורום: מקרא ותרגום
נושא: שאלה בעניין המן שירד במדבר
תגובות: 17
צפיות: 1101

Re: שאלה בעניין המן שירד במדבר

אגב, מה ההסבר הטבעי לירידת המן ע"פ פשוטו של מקרא?.
על ידי הורודנאי
ו' ינואר 11, 2019 7:34 am
פורום: אספקלריא
נושא: נתיחת גופה לאחר המוות
תגובות: 43
צפיות: 2601

Re: נתיחת גופה לאחר המוות

לייטנר כתב:אם עושים זאת לבן אדם חי, זה כנראה לא כדי לנוול אותו, אז מה הקשר לאתיקה רפואית?!

לנוול לא צריך לרצות, לנוול זה מציאות. ניסור גוף אדם חי או מת במסור חשמלי זה ניוול, ואין זה משנה אם כוונת המנסר לנוול או להביא תועלת.
על ידי הורודנאי
ה' ינואר 10, 2019 12:48 am
פורום: אספקלריא
נושא: נתיחת גופה לאחר המוות
תגובות: 43
צפיות: 2601

Re: נתיחת גופה לאחר המוות

ראיתי סרט על רצח רבין (תיק לא סגור), יהודה היס כמדומה מראה שם את מסור השרשרת (!) שאיתו חתך את רבין, בררררר.... לא ממש אתיקה רפואית. שאל נא כירורגים (אורתופדים), ותגלה שכשיש צורך, משתמשים במסור זה גם לאנשים חיים... כלומר, בניתוחי מתים יש בעיה של ניוול המת, גם כשהיא נעשית תחת האתיקה הרפואית. 'צאו והפ...
על ידי הורודנאי
ג' ינואר 08, 2019 4:41 pm
פורום: אספקלריא
נושא: נתיחת גופה לאחר המוות
תגובות: 43
צפיות: 2601

Re: נתיחת גופה לאחר המוות

ראיתי סרט על רצח רבין (תיק לא סגור), יהודה היס כמדומה מראה שם את מסור השרשרת (!) שאיתו חתך את רבין, בררררר.... לא ממש אתיקה רפואית. שאל נא כירורגים (אורתופדים), ותגלה שכשיש צורך, משתמשים במסור זה גם לאנשים חיים... כלומר, בניתוחי מתים יש בעיה של ניוול המת, גם כשהיא נעשית תחת האתיקה הרפואית. 'צאו והפ...
על ידי הורודנאי
ג' ינואר 08, 2019 3:33 pm
פורום: מקרא ותרגום
נושא: ואש מתלקחת בתוך הברד, סופת ברקים?
תגובות: 27
צפיות: 1456

Re: ואש מתלקחת בתוך הברד, סופת ברקים?

אינני מבין דבר אחד. כל הוספה של חז"ל על המקרא, שלא הוזכרה בפסוק. אז על דרך הפשט זה לא היה?

אשמח להבין מה היסוד הנפשי שגורם לאנשים לחפש את יסוד הפשט בכל דבר, אף שהדברים אינם מכוונים לדברי חז"ל,אע"פ שהם מאמינים (תקותי שאכן כך) בקיומם של ניסים בבריאה.

עבור לחיפוש מתקדם