מפרשי האוצר - גירסת נסיון
חיפוש גוגל בפורום:

החיפוש הניב 288 תוצאות

עבור לחיפוש מתקדם

על ידי כולל יונגערמאן
ג' ינואר 21, 2020 5:31 pm
פורום: מקרא ותרגום
נושא: חלוקת בני יוסף בתוך השבטים
תגובות: 26
צפיות: 883

Re: חלוקת בני יוסף בתוך השבטים

עוד שמעתי לשאול בנושא, כי אחר שנולד יוסף נתברך יעקב שגוי וקהל גוים יצאו מחלציו, אבל אם ניתן מתנה זו ליוסף ונמצא כי יוסף עצמו כאילו לא קיים אז זה לא קהל גוים (מיעוט רבים שנים) חדשים אלא אחד בא על חשבון יוסף הקיים כבר
על ידי כולל יונגערמאן
ג' ינואר 21, 2020 5:24 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: מדרש באוריה החתי
תגובות: 7
צפיות: 678

Re: מדרש באוריה החתי

הגמ' דידן שפוטרת דוד מחטא כי כל היוצא למלחמת בית דוד כותב גט לאשתו, בהכרח סבורה שאוריה ישראל היה וקידושיו תפסו. וא"כ צ"ע בדברי התשב"ץ שלא התברר לרבותינו יפה
על ידי כולל יונגערמאן
ג' ינואר 21, 2020 4:55 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: ספרי מוסר של רבותינו הראשונים - הלכה פסוקה?!
תגובות: 43
צפיות: 325

Re: ספרי מוסר של רבותינו הראשונים - הלכה פסוקה?!

לא מבין בכלל. פשוט ביותר, שאם חז"ל עצמם לא כל דבריהם להלכה (כגון אגדות) ורק מה שהפוסקים הביאו להלכה, למה הראשונים עדיפים עליהם? כמו חז"ל, גם הראשונים דרשו דרשות של אגדה, הוכיחו ואמרו מוסר, ומה שסברו להלכה כתבו כפסקי הלכה. אגב, האורחות צדיקים הוא גם כן ראשון, אז כל דבריו להלכה? ומה עם ספר ח...
על ידי כולל יונגערמאן
ג' ינואר 21, 2020 4:30 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: משפט מעניין בדברי הרמב"ן - ראשונים כמלאכים
תגובות: 3
צפיות: 60

Re: משפט מעניין בדברי הרמב"ן - ראשונים כמלאכים

או שה'וי"ו' מקומו לפני [ו]אנו כבני אדם - היינו אע"פ שראשונים כמלאכים ואנו כבני אדם, האמת יורה דרכו

או שהכונה כמו שכתב בן מיכאל
על ידי כולל יונגערמאן
ג' ינואר 21, 2020 4:27 pm
פורום: בית המדרש
נושא: לימא כתנאי, נימא כתנאי, משמעות זהה?
תגובות: 3
צפיות: 37

Re: לימא כתנאי, נימא כתנאי, משמעות זהה?

ראשית תצטרך לברר עד כת"י המקורי של התלמוד שכתוב לימא או נימא בדיוק. כי לכאורה משמע שזה הטעות הראשון שיטעו בו מעתיקים - חילופים בין נימא ללימא
על ידי כולל יונגערמאן
ה' ינואר 16, 2020 1:20 am
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: אגרת איש רומי על תבנית בית המקדש
תגובות: 29
צפיות: 2951

Re: אגרת איש רומי על תבנית בית המקדש

עוד עניין שהיה קשה לי במכתב זה, שמתאר בית המטבחיים מלא זבובים נגד המבואר במשנה שלא נראה זבוב בבית המטבחיים (אם כי יש לומר שהמשנה מיירי במקדש ראשון)
על ידי כולל יונגערמאן
ה' ינואר 16, 2020 12:52 am
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: טומטום ואנדרוגינוס בזמנינו?
תגובות: 7
צפיות: 403

Re: טומטום ואנדרוגינוס בזמנינו?

אגב המלה אנדרוגינוס ככתבו וכצורתו מופיע גם באנגלית ובכל הלשונות. מקורו מיונית עתיקה

https://en.m.wikipedia.org/wiki/Androgyny
על ידי כולל יונגערמאן
ד' ינואר 15, 2020 7:59 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: גליון הש"ס לרעק"א <שינוי שם ספר עזרא לנחמיה>
תגובות: 26
צפיות: 3036

Re: גליון הש"ס לרעק"א <שינוי שם ספר עזרא לנחמיה>

איני יודע אם זה ניתן להיאמר אבל בפשטות ניתן לפרש קושית הגמרא למה ספר עזרא נקרא עזרא ולא נחמיה, לא למה ספר נחמיה נקראת עזרא
על ידי כולל יונגערמאן
ד' ינואר 15, 2020 7:52 pm
פורום: בית המדרש
נושא: השבטים ותפקידיהם
תגובות: 21
צפיות: 1031

Re: לוי ויששכר- מי הוא שתפקידו להורות תורה לבנ"י.

אוקיי, כמעט התבלבלתי מכל הנקודות וסימני קריאה.... רואים... שהכותב... אכן!!!! בחינת יששכר... לגוף הדבר, מכל המלל הנעים הזה, יצא לי נקודה אחת נכונה לכאורה. אצל יששכר כתיב רובץ - יכולים לפרש את זה על ענין של הרבצת תורה. הבעייה היא שגם שבט לוי מרביץ תורה, אלא שצריכים לבוא לשם (כמבואר בהרבה מקומות שתכלית...
על ידי כולל יונגערמאן
ג' ינואר 07, 2020 12:26 am
פורום: בית המדרש
נושא: נתינה בתחילה ע"ג גרו"ק במשנת הר"ן
תגובות: 0
צפיות: 156

נתינה בתחילה ע"ג גרו"ק במשנת הר"ן

הרשב"א בסוגיא של מביא אדם קיתון של מים ומניח כנגד המדורה, כותב בתוך דבריו בהקושיא איך מותר להפשיר נגד המדורה: הרי אפילו להחזיר אסור על גבי אינו גרו"ק, ולתת לכתחילה אסור אפילו על גרו"ק (וא"כ אסור להפשיר על גבי האש ממש). ושוב מסיק בחידושו הידוע שמותר ליתן צונן שנתבשל על גבי קדירה ש...
על ידי כולל יונגערמאן
ב' ינואר 06, 2020 10:41 pm
פורום: עיון תפילה וחקר פיוט
נושא: יהי כבוד מחוץ לברוך שאמר?
תגובות: 20
צפיות: 801

Re: יהי כבוד מחוץ לברוך שאמר?

הריב"ש - או התשב"ץ - בתשובה מבאר שיהי כבוד שייך והוא כעין הקדמה לאשרי, אולי מה"ט כללו את זה לתוך ברוך שאמר
על ידי כולל יונגערמאן
ב' ינואר 06, 2020 10:39 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: לימוד המשנה באיטליה
תגובות: 8
צפיות: 324

Re: לימוד המשנה באיטליה

ידוע שבאיטליה באותן הימים היתה גזירה על הש"ס ולא יכלו רק ללמוד הציטוטים בבית יוסף שבדיוק יצא אז לאור, האם על המשנה לא היה גזירה? אולי לכך עשו עסק מזה
על ידי כולל יונגערמאן
א' ינואר 05, 2020 10:06 pm
פורום: אספקלריא
נושא: מה כוונת הגר"א "והחוש מכחיש לכל רואה"
תגובות: 177
צפיות: 15940

Re: מה כוונת הגר"א "והחוש מכחיש לכל רואה"

מסתמא כבר הובא כאן לאורך האשכול, אבל בדיוק היום ראיתי שהרב בסידורו כותב שיש כמה פליטות נשגבות מצד החוש על שיטת רבינו תם, וכותב פליאה אחת מצד החוש שיש מלא כוכבים ברקיע שיעור ג' מילין טרביע לפני הנץ ואחר השקיעה
על ידי כולל יונגערמאן
א' ינואר 05, 2020 9:24 pm
פורום: אספקלריא
נושא: מה כוונת הגר"א "והחוש מכחיש לכל רואה"
תגובות: 177
צפיות: 15940

Re: מה כוונת הגר"א "והחוש מכחיש לכל רואה"

אני סבור שטענתו היה יותר לפי הרוח המקובל בעולם החרדי דהאידנא לא להקשות קושיות מציאותית אלא רק מתוך (והמציאויות שנראים מתוך) המקורות
על ידי כולל יונגערמאן
א' ינואר 05, 2020 9:20 pm
פורום: אספקלריא
נושא: האם מותר לקרוא "בית כנסת" למקום תפילה של רפורמים וכדו'
תגובות: 12
צפיות: 666

Re: האם מותר לקרוא "בית כנסת" למקום תפילה של רפורמים וכדו'

לא זכיתי להבין באיזה נקודה כבודו חלוק עלי
על ידי כולל יונגערמאן
א' ינואר 05, 2020 4:25 am
פורום: אספקלריא
נושא: האם מותר לקרוא "בית כנסת" למקום תפילה של רפורמים וכדו'
תגובות: 12
צפיות: 666

Re: האם מותר לקרוא "בית כנסת" למקום תפילה של רפורמים וכדו'

לכאורה אין קדושה מיוחדת בתואר 'בית כנסת' ואינו אלא תיאור למקום שבו מתכנסים העם יש צדק, כי טמפל הוא גם כינוי לבית המקדש (בניגון המפורסם לפסח נון בוי נון בוי) טעמפל בגרמנית (או עכ"פ ביידיש דאז) הכוונה למקום תפילה ולכן השיר קורא לבית המקדש טעמפל. מסתבר שהרפורמים (יותר נכון הניאולוגים בהונגריה או ...
על ידי כולל יונגערמאן
א' ינואר 05, 2020 4:07 am
פורום: אספקלריא
נושא: מה כוונת הגר"א "והחוש מכחיש לכל רואה"
תגובות: 177
צפיות: 15940

Re: דברי הגר"א בעניין החוש המכחיש ודברי הגמ'

ידוע התבטאות מרבי אהרן קאטלער שאמר: "אחרי בקשת המחילה אלף פעמים, מיט א חוש קען מען קיין ר"ת נישט אפפרעגן"
על ידי כולל יונגערמאן
א' ינואר 05, 2020 4:00 am
פורום: אספקלריא
נושא: איזה דבר מצריך שאלת רב?
תגובות: 17
צפיות: 909

Re: איזה דבר מצריך שאלת רב?

פתיחת אשכול חדש בפורום בטח מצריך שאלת חכם...

ברצינות, איך אתה סבור שהסתדרו פעם לפני עידן הטלפון?
על ידי כולל יונגערמאן
א' ינואר 05, 2020 3:51 am
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: האם הבית יוסף ראה חידושי הרמ"ה?
תגובות: 3
צפיות: 201

Re: האם הבית יוסף ראה חידושי הרמ"ה?

מעניין שהחזו"א סמך על ספר של ראשון שרק לאחרונה - יחסית - זכינו לאורו
על ידי כולל יונגערמאן
ג' דצמבר 31, 2019 6:11 am
פורום: משפחות סופרים וימות עולם
נושא: בנין ביהמ"ק לקראת שנת ד"א שנ
תגובות: 4
צפיות: 397

Re: בנין ביהמ"ק לקראת שנת ד"א שנ

טעות בשנה? טעות במאתיים וחמישים שנה בקירוב
על ידי כולל יונגערמאן
א' דצמבר 22, 2019 11:11 pm
פורום: בית המדרש
נושא: היתכן שמותר לצער יהודי כדי להצילו מדין של מעלה??
תגובות: 26
צפיות: 692

Re: היתכן שמותר לצער יהודי כדי להצילו מדין של מעלה??

אם מר כתב את המכתב באופן שהיה ברור שקריאתו תיעשה עם עוד אנשים אז יש לדון עד כמה זה היה מותר אולם אם המכתב הונח באופן שיכול היה לקראו ביחידות והוא זה שבחר לקראו בפני ידידיו והבושה נגרמה לו מחמת הקריאה המשותפת אז אין לו מה להלין על מר כי אם על עצמו הדברים הנ''ל לכאורא פשוטים. אבל איסור אונאת דברים הו...
על ידי כולל יונגערמאן
ד' דצמבר 18, 2019 6:30 am
פורום: בית המדרש
נושא: היתכן שמותר לצער יהודי כדי להצילו מדין של מעלה??
תגובות: 26
צפיות: 692

Re: היתכן שמותר לצער יהודי כדי להצילו מדין של מעלה??

ולמה פשיטא לך שהציווי של לא תעמוד על דם רעך דוחה איסור שבתורה? אין ל"ת דוחה וכו'. כמובן אם זה ממש בגדר פיקוח נפש יש לדון בגבולי היתר פיקו"נ לגבי הזולת, ואם יש היתר זה גם בלי הציווי של לא תעמוד לכאורה

ומה שיש לצדד להיתר זה שהלה היה מוחל אם היה בדעה הנכונה אבל זה כבר מדרון חלקלק
על ידי כולל יונגערמאן
ה' דצמבר 12, 2019 6:31 am
פורום: בית המדרש
נושא: מכות בגימטריא הרהורים
תגובות: 16
צפיות: 1189

Re: מכות בגימטריא הרהורים

מכה כולל כל מיני הכאות ואפילו הכאה שיש בה כדי להמית (בפרשתן - פן יבוא והכני אם על בנים) וכל מיני כאבים וחליים רעים יכולים להיקרא מכה. עשר מכות לדוגמא. מלקות מאידך זה יותר ספציפי והכוונה לצליפות לחוד (גם בזה יש יוצא מן הכלל כגון ליקוי חמה אבל בדרך כלל זה נכון)
על ידי כולל יונגערמאן
ד' דצמבר 11, 2019 10:00 pm
פורום: אספקלריא
נושא: הספק הלימוד בכוללים - עובדות
תגובות: 28
צפיות: 1554

Re: הספק הלימוד בכוללים - עובדות

מי שפותח את הראשונים ומדייק בדבריהם, ומנסה לפסוק בכל דבר הלכה למעשה, עם ראיות, וסיכומים של הדברים, זה לא הרבה בכלל. נכון מאוד. ואפילו רק להלכה לעמוד על בוריין של דברים לדעת כל המקצוע זה גם מתארך מאוד. עיינו נא ביש"ש בהקדמתו כמה זמן לוקחלימוד מקצוע הלכתית על בוריו אף לאדירי כשרון כמותו. אי אפשר...
על ידי כולל יונגערמאן
ד' דצמבר 11, 2019 3:00 am
פורום: בית המדרש
נושא: קריאת שמע לענין ברכת התורה - ישוב דעתו של המ"ב
תגובות: 11
צפיות: 452

Re: קריאת שמע לענין ברכת התורה - ישוב דעתו של המ"ב

כבר כתבתי באשכול אחר לתמוה הפלא ופלא איך אפשר לומר בכלל שיוצא ברכת התורה בברכת אהבה רבה הלא נוסח העקרי של הברכה לא מיירי מתורה כלל - כלומר הרי נקטינן בכל הברכות שאם שינה ממטבע לשון הברכה בכולה, כל שלא שינה בחתימה יצא ידי חובתו (אף אם השמיט כמעט כל הנוסח כמו שרואים בקיצורי הברכות בתפילת י"ח בשעת...
על ידי כולל יונגערמאן
ד' דצמבר 11, 2019 2:16 am
פורום: מקרא ותרגום
נושא: "יום"= אלף שנה. מי מוכיח זאת מהפסוק "כי ביום אכלך ממנו מות תמות"?
תגובות: 11
צפיות: 396

Re: "יום"= אלף שנה. מי מוכיח זאת מהפסוק "כי ביום אכלך ממנו מות תמות"?

בקיצור אתה אומר שרש"י כבר כותב כדבריי. וכל הפלפולים והפשטים שנאמרו כבר במשך 1500 שנים האחרונות בחשבון שיומו של הקב"ה אלף שנים שלמות (ומסתמא יום שלם ולילו עמו) אכן שלא בדקדוק. לענין האשמורה, האם לא אמרינן בגמ' כמה הוי אשמורה (או שליל או רביע הלילה)? וזה הרבה יותר מחשבון של שבעים שנה לכאורה....
על ידי כולל יונגערמאן
ג' דצמבר 10, 2019 2:59 pm
פורום: בית המדרש
נושא: ראשונים דלא כהירושלמי
תגובות: 9
צפיות: 301

Re: ראשונים דלא כהירושלמי

בירושלמי אין כזה דבר 'מוכח'. תמיד אפשר לומר פירוש שונה, כאשר מצוי מאוד ששני ראשונים חולקים ושניהם מביאים ראיה לשיטתם מאותו קטע ממש
על ידי כולל יונגערמאן
ב' דצמבר 09, 2019 10:22 pm
פורום: אספקלריא
נושא: הספק הלימוד בכוללים - עובדות
תגובות: 28
צפיות: 1554

Re: הספק הלימוד בכוללים - עובדות

אכן בשני סדרים זה כבר סיפור אחר
על ידי כולל יונגערמאן
ב' דצמבר 09, 2019 10:20 pm
פורום: בית המדרש
נושא: ראשונים דלא כהירושלמי
תגובות: 9
צפיות: 301

Re: ראשונים דלא כהירושלמי

רוצה לדעת מה 'עושים' או מה שצריכים לעשות? עושים כמובן כמו שהפוסקים כותבים, פשוט כי כן 'עושים'. עד שבא/יבוא גדול אחד שהוא בבחינת גדול הדורות (מליגה הגר"א רעק"א חזו"א חת"ס) ויסמוך על זה שאז יש סיכויים שיחול שינוי, אבל גם זה לא בטוח בכלל
על ידי כולל יונגערמאן
ב' דצמבר 09, 2019 10:16 pm
פורום: אספקלריא
נושא: הספק הלימוד בכוללים - עובדות
תגובות: 28
צפיות: 1554

Re: הספק הלימוד בכוללים - עובדות

גם ג' דף לחודש זה הספק מרובה מאוד וכידוע בכוללים שלומדים חושן משפט כיון שיש כל כך חומר להספיק והזמן קצר אכן לא לומדים להבין כל דבר וכל פרט לאשורו כמו בשיעור עיון או אפילו פשוט (או אפילו כמו שלומדים הלכות שבת וכדו' שעומדים על כל קוץ ותג במגן אברהם)
על ידי כולל יונגערמאן
ב' דצמבר 09, 2019 10:13 pm
פורום: מקרא ותרגום
נושא: "יום"= אלף שנה. מי מוכיח זאת מהפסוק "כי ביום אכלך ממנו מות תמות"?
תגובות: 11
צפיות: 396

Re: "יום"= אלף שנה. מי מוכיח זאת מהפסוק "כי ביום אכלך ממנו מות תמות"?

זה שיינע תורה המובא במפרשים (אולי מדרשים) 'אחר' שיודעים כבר שיומו של הקב"ה אלף שנים, אבל זה לא מקור כמובן

מעודי תמהתי על המקור מ'כי אלף שנים בעיניך כיום אתמול', הרי הפסוק מסיים 'ואשמורה בלילה' נמצא שאלף שנים אלו כוללים גם אשמורה אחת מהלילה ויום לחוד הוא פחות מאלף שנים
על ידי כולל יונגערמאן
ב' דצמבר 09, 2019 5:23 am
פורום: בית המדרש
נושא: לשון הרע - השטח האפור
תגובות: 23
צפיות: 1955

Re: לשון הרע - השטח האפור

בדיוק ראיתי היום במאירי מסכת שבת, שכותב שמותר לדבר לשון הרע בכל מי שעובר אפילו על איסור דרבנן ולגנותו שלא ילמדו ממנו - היינו שמי שעובר על איסור דרבנן מותר להציגו באור מגונה ולפסול אותו כאילו. ונותן טעם לדבריו כי בלי דברי סופרים לא מתקיימים דברי תורה. א"כ נראה כ"ש שמי שלא הולך בההשקפה הנכונ...
על ידי כולל יונגערמאן
ג' דצמבר 03, 2019 10:37 pm
פורום: בית המדרש
נושא: עשיית מלאכה בזמן התפילה
תגובות: 5
צפיות: 291

Re: עשיית מלאכה בזמן התפילה

האיך שייך שזה יהיה מוסכם בפוסקים אם אין בזה איסור כלל? יש הנהגה טובה שהמליצו המחברים והפוסקים שלא יעסקו בת"ת 'מפני הרואים' וכדו' או מחשש שמא יאבדו הכוונה בסדר הברכות (חשש דומה לזה שייך בעומד ודומם ומחשבתו משוטטת אבל עכ"פ ניתן להיאמר שעיון בספרים זה חשש גדול יותר ו/או קום ועשה). מהי ההגדרה ...
על ידי כולל יונגערמאן
ב' דצמבר 02, 2019 2:24 am
פורום: בית המדרש
נושא: אחד לבוש סמרטוטין ואחד לבוש איצטלית בת מאה מנה
תגובות: 19
צפיות: 1922

Re: אחד לבוש סמרטוטין ואחד לבוש איצטלית בת מאה מנה

מכבר נתקשיתי מאוד בדין זה של העדפת ת"ח כנגד בעל דינו דמאי שנא, זה נראה כאילו כולם שוים ולא ניכר שוע לפני דל כשבאים לדין תורה, אבל אם אחד מהם ת"ח אז הכל שונה לגמרי. וצע"ג

אבל עכ"פ לכאורה ה"ה לבגדים שמניחים לת"ח לילך בבגדיו
על ידי כולל יונגערמאן
א' דצמבר 01, 2019 11:49 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: היכן משכחת שילקה 40 מלקות ממש ולא 39
תגובות: 7
צפיות: 355

Re: היכן משכחת שילקה 40 מלקות ממש ולא 39

יש הסיפור הידוע עם האבני נזר או אולי האוסטרובצער שאמר בילדותו היכי תמצי מעניינת שליח בי"ד שעבר על ל"ט לאוין ועכשיו הוסיף מכה אחת על הל"ט, לרבנן נמצא שעבר על עוד לאו הרי לוקה על מ' עבירות ל"ט מלקיות, ולר' יהודה הרי עשה כהלכה אז לוקה רק על הל"ט לאוין שעבר, אבל לר"י הרי לו...
על ידי כולל יונגערמאן
ב' נובמבר 25, 2019 4:27 pm
פורום: אספקלריא
נושא: המנהג במיטות
תגובות: 44
צפיות: 5403

Re: המנהג במיטות

איך אתה יודע איך נהגו בימי טהרה? אולי היה להם מטה נפרדת בעבור הרואים ולימי הרחקה, ובלילה רגילה ישנו במטה אחת? מה זאת אומרת כך יש לנהוג? אם בגמ' והפוסקים רואים להיפך, אז יש לנהוג כדבריהם. מקסימום אתה יכול ללמוד מזה שאין כל קפידא בדבר וכל אחד יעשה כמו שבא לו ולא 'יתחוב אפו' לחדר מיטות חבירו דבריך שיש ...
על ידי כולל יונגערמאן
ו' נובמבר 22, 2019 6:34 am
פורום: בית המדרש
נושא: האם חייבים להסיר הקדירה מעל גבי האש?
תגובות: 53
צפיות: 1086

Re: האם חייבים להסיר הקדירה מעל גבי האש?

ברור שצריך להעביר, לא מדין בישול אבל מדין איסור שהייה - דלא גרע מהניח קדירה בערב שבת ועדיין לא הגיע לידי מאכל בן דרוסאי שצריך להעביר. אך אם מדובר בציור של גרו"ק שמצד שהייה אין בעיה לכאורה אין צורך (ויש גם איסור מוקצה לכאורה להעבירו מעל האש אם אינו ראוי כלל עכשיו - ומצד זה יש לדון גם באופן שאינו...
על ידי כולל יונגערמאן
ג' נובמבר 19, 2019 8:33 am
פורום: אספקלריא
נושא: המנהג במיטות
תגובות: 44
צפיות: 5403

Re: המנהג במיטות

הבאר היטב מביא בשם האריז"ל שלא לישן במטה אחת, אני משער שעל פי זה שינו בכמה מקומות אצל אחב"י מדרך כל הארץ ודרך התורה עד אז. (בנוסף לזה שממילא א"א להסתפק במיטה אחת מחמת ימי נדה וכדו', זה לא היה שינוי כל כך גדול)

עבור לחיפוש מתקדם