מפרשי האוצר - גירסת נסיון
חיפוש גוגל בפורום:

החיפוש הניב 150 תוצאות

עבור לחיפוש מתקדם

על ידי גל גל
ד' ספטמבר 18, 2019 9:42 am
פורום: בית המדרש
נושא: יתן למכהו לחי- כיצד להבחין בין השיטה של הגויים לשיטת היהדות?
תגובות: 20
צפיות: 396

Re: יתן למכהו לחי- כיצד להבחין בין השיטה של הגויים לשיטת היהדות?

החילוק הוא בין ההוראה לרבים, לדרך שנוקט היחיד. בתור הוראה כללית יש להגיב, אך אנשים מיוחדים יכולים להבליג
על ידי גל גל
א' ספטמבר 15, 2019 10:08 am
פורום: עזר אחים
נושא: עלון "הלכה בפרשה"
תגובות: 41
צפיות: 245

האם צריך לקרוא את ההפטרה מקלף

בס''ד כי תבוא: האם קריאת ההפטרה צריכה להיות מקלף פתיחה בפרשת השבוע אנו קוראים על ציוויו של הקב''ה לבני ישראל, לכתוב את דברי התורה על האבן בסיד. בפשטות מטרת הכתיבה היא לשמש תזכורת לבני ישראל לניסים ולציווי התורה, אך חז''ל במסכת סוטה (לה ע''ב) פירשו, שכתבו על האבן את כל התורה בשבעים לשונות, כדי שלעתיד...
על ידי גל גל
ג' ספטמבר 10, 2019 11:46 am
פורום: עזר אחים
נושא: עלון "הלכה בפרשה"
תגובות: 41
צפיות: 245

האם מותר ללבוש ציצית שנקרעו לה חוטים

בס''ד כי תצא: האם מותר ללבוש ציצית שנקרעו לה החוטים פתיחה בפרשת השבוע אנו קוראים על ציווי התורה, לעשות ציצית בבגדים בהם יש כנפות. האם כל בגד חייב בציצית? הגמרא במסכת מנחות (לט ע''ב), מביאה מחלוקת בשאלה זו בין רב יהודה לרב נחמן. דעת רב נחמן שרק בגד מצמר או מפשתן חייב מדאורייתא, ושאר המינים חייבים רק ...
על ידי גל גל
ב' ספטמבר 09, 2019 9:12 am
פורום: בית המדרש
נושא: האם יש בזמן הזה כהנים ולווים
תגובות: 12
צפיות: 660

Re: האם יש בזמן הזה כהנים ולווים

האגדה מובאת ב”ספר חסידים” (הוצאת “מקיצי נרדמים” סימן תר”ל) מספרת על רב האי גאון שהיה עולה בכל שנה לירושלים מבבל “והיה שם בחג הסוכות, כי היו מקיפין את הר הזיתים בהו”ר ז’ פעמים, ואומרים מזמורים שסידר בשבילם רב האי. ולפני רב האי היו הולכים כהנים מלובשים סריקון ומעילים ואחריו העם והוא בתווך ורחוק מאלה ...
על ידי גל גל
ש' ספטמבר 07, 2019 10:01 pm
פורום: בית המדרש
נושא: האם יש בזמן הזה כהנים ולווים
תגובות: 12
צפיות: 660

Re: האם יש בזמן הזה כהנים ולווים

לא מכיר את את המקור הזה, אם תוכל לצטט אותו זה יהיה מעולה....
על ידי גל גל
ה' ספטמבר 05, 2019 6:14 pm
פורום: בית המדרש
נושא: האם מותר לאכול מבהמה שלא הופרשו ממנה מתנות כהונה
תגובות: 9
צפיות: 162

Re: האם מותר לאכול מבהמה שלא הופרשו ממנה מתנות כהונה

עזריאל ברגר כתב:עדיין לא התיישב על דעתי, מדוע לגבי פדיון הבן אנחנו סבורים שיש כהנים, ומברכים בשם ומלכות, אבל כשזה מגיע למתנות כהונה אחרות - פתאום הכהנים מסופקים....


תסתכל בדף שצירפתי 'כהנים בזמן הזה'.
על ידי גל גל
ג' ספטמבר 03, 2019 12:10 pm
פורום: בית המדרש
נושא: האם מותר לאכול מבהמה שלא הופרשו ממנה מתנות כהונה
תגובות: 9
צפיות: 162

Re: האם מותר לאכול מבהמה שלא הופרשו ממנה מתנות כהונה

אני לא הבנתי למה נותנים לכהן את הקיבה, מה אפשר לעשות איתה? זה לא אכיל...
על ידי גל גל
ש' אוגוסט 31, 2019 9:39 pm
פורום: בית המדרש
נושא: האם מותר לאכול מבהמה שלא הופרשו ממנה מתנות כהונה
תגובות: 9
צפיות: 162

האם מותר לאכול מבהמה שלא הופרשו ממנה מתנות כהונה

בס''ד שופטים: נתינת זרוע לחיים וקיבה פתיחה בפרשת השבוע אנו קוראים על ציווי התורה לתת לכהנים את מתנות הכהונה, שכוללת בין השאר את נתינת הזרוע, הלחיים והקיבה מכל שור ושה שנשחטו ונמצאו ראויים לאכילה. אמנם הבעלים יכולים להחליט לאיזה כהן יכלו המתנות, אבל מצוות הנתינה מוטלת על השוחט . במידה ולא נתנו את המת...
על ידי גל גל
ש' אוגוסט 31, 2019 9:29 pm
פורום: עזר אחים
נושא: עלון "הלכה בפרשה"
תגובות: 41
צפיות: 245

Re: קבלת צדקה מגוי

יש להוסיף, שלמרות דברי המאירי, שגם מופיעים ברש''י, תוספות ונימוקי יוסף, הבית יוסף (יו''ד רנד) פסק, שגם כאשר הגוי מייחד את הכסף למצווה רבה, עדיין מותר להשתמש בו לצורך עניי גויים. הסיבה שהוא פסק כנגדם היא, שהוא סבר, שמכיוון ששאר הפוסקים לא הזכירו חילוק זה בפירוש, קמ''ל שהם חולקים עליו. הרמ''א והב''ח ח...
על ידי גל גל
ד' אוגוסט 28, 2019 2:23 am
פורום: עזר אחים
נושא: עלון "הלכה בפרשה"
תגובות: 41
צפיות: 245

קבלת צדקה מגוי

בס''ד ראה: האם מותר לקבל צדקה מגוי פתיחה בפרשת השבוע אנו קוראים על ציווי התורה, לפתוח את ידינו לעניים ולנזקקים, וכפי שמונה הרמב''ם בספר המצוות, במידה ואדם לא נותן צדקה לעני הוא מבטל מצוות עשה (עשה קצה), ועובר על לאו (לא תעשה רלב). האם בעקבות כך כל עני שמבקש צדקה צריך לתת לו כדי לא לחטוא? הגמרא במסכת...
על ידי גל גל
א' אוגוסט 18, 2019 9:12 pm
פורום: בית המדרש
נושא: ברכת מעין שלוש, מדאורייתא או מדרבנן
תגובות: 9
צפיות: 214

ברכת מעין שלוש, מדאורייתא או מדרבנן

בס''ד פרשת עקב: ברכת מעין שלוש, מדאורייתא או מדרבנן פתיחה בפרשת השבוע אנו קוראים על ציווי התורה, לברך את הקב''ה על האוכל שהוא נתן לנו 'ואכלת ושבעת וברכת את ה' א-להיך'. הגמרא במסכת ברכות (כא ע''א) לומדת מפסוק זה, שיש חובה מדאורייתא לברך ברכת המזון. כידוע, הכלל במסכת עבודה זרה (ז ע''א) קובע, שבכל ספק ...
על ידי גל גל
ה' אוגוסט 15, 2019 11:00 am
פורום: בית המדרש
נושא: מדוע נשים פטורות מברכת לבנה
תגובות: 7
צפיות: 393

Re: מדוע נשים פטורות מברכת לבנה

הרמב''ן בקידושין כותב ככה, כי ספירת העומר תלויה בהבאת קרבן העומר. כך כתב גם הטורי אבן בחגיגה לגבי ביכורים, שההגבלה בזמן ההבאה היא בגלל שאין פירות ביכורים, ולא בגלל שחכמים קבעו כך
על ידי גל גל
ב' אוגוסט 12, 2019 5:15 pm
פורום: בית המדרש
נושא: מדוע נשים פטורות מברכת לבנה
תגובות: 7
צפיות: 393

Re: מדוע נשים פטורות מברכת לבנה

יש"כ! ראיתי פעם במ"ב שכתב על נשים שפטורות משום שגרמו פגם ומיעוט הלבנה (וכמו שהזכרת) והביא שם מקור לדבריו מפרקי דר"א. ראית את זה? תודה. לא ראיתי בפרקי דרבי אליעזר, בכל אופן הרבה תמהו על השל''ה הזה, שהרי המדרש אומר שהלבנה התמעטה בעקבות כך שאין שני מלכים שולטים בכיפה אחת, ולא בגלל חטאה ...
על ידי גל גל
א' אוגוסט 11, 2019 8:53 pm
פורום: בית המדרש
נושא: מדוע נשים פטורות מברכת לבנה
תגובות: 7
צפיות: 393

מדוע נשים פטורות מברכת לבנה

בס''ד ואתחנן: מדוע נשים פטורות מברכת הלבנה פתיחה בפרשת השבוע אותה אנו קוראים השבת כתוב, שחוקי התורה ומצוותיה מלמדים על חכמת ובינת עם ישראל בין העמים. הגמרא במסכת שבת (עה ע''א) מביאה את דבריו של ר' יונתן, שלמד מפסוק זה שיש מצווה ללמוד את חשבון המזלות והכוכבים ומתי מתחיל חודש חדש, כי מדובר בדבר מסובך ...
על ידי גל גל
ד' אוגוסט 07, 2019 6:58 am
פורום: עזר אחים
נושא: עלון "הלכה בפרשה"
תגובות: 41
צפיות: 245

Re: כיצד ניתן לספרדי לאכול במלון שמבשלים בו בישול אשכנזי

אם אתה מוצא עוד פוסקים שאסרו אשמח שתעלה...
על ידי גל גל
ג' אוגוסט 06, 2019 7:09 pm
פורום: עזר אחים
נושא: עלון "הלכה בפרשה"
תגובות: 41
צפיות: 245

כיצד ניתן לאכול במסעדה שגוי בישל בה

בס''ד דברים: כיצד ניתן לאכול במסעדה שגוי בישל בה פתיחה בפרשת השבוע אנו קוראים את תחילת נאומו של משה לבני ישראל, בו הוא חוזר על אירועים שאירעו לעם ישראל במצרים ובמדבר סיני. בדבריו מזכיר משה את בקשתם של בני ישראל לעבור דרך ארץ שעיר בדרכם לארץ ישראל, בקשה שנדחתה על ידי האדומים, למרות שעם ישראל הציע להם...
על ידי גל גל
א' אוגוסט 04, 2019 10:48 pm
פורום: עזר אחים
נושא: עלון "הלכה בפרשה"
תגובות: 41
צפיות: 245

Re: באיזה גובה צריכה להיות המזוזה בשער יפו

דורש טוב לעמו כתב:איפה בדיוק מוזכר בפרשה החיוב לשים מזוזה?? כנראה שכבודו התבלבל עם פרשת ואתחנן...


וואי צודק, טוב שאמרת לי....
על ידי גל גל
ש' אוגוסט 03, 2019 9:02 pm
פורום: עזר אחים
נושא: עלון "הלכה בפרשה"
תגובות: 41
צפיות: 245

מזוזה בשערים גבוהים ובבית מדרש

בס''ד דברים: מזוזה בשערים גבוהים ובבית מדרש פתיחה בפרשת השבוע, אנו קוראים על החובה לשים מזוזה בפתחי הבתים. האם אדם שהולך לישון בבית שיש בו מזוזה מקיים מצווה? הגמרא במסכת מנחות (מג ע''ב) מביאה את דברי דוד המלך שנכנס לבית המרחץ, ובתחילה הצטער שהוא עומד בלי לקיים מצווה. לאחר מכן הוא נרגע, מכיוון שנזכר ...
על ידי גל גל
ו' אוגוסט 02, 2019 12:09 am
פורום: בית המדרש
נושא: האם צריך להגיד תפילת הדרך בזמן הזה
תגובות: 30
צפיות: 974

Re: האם צריך להגיד תפילת הדרך בזמן הזה

לא הצלחתי להבין את הסברא שחז"ל תיקנו את תפילת הדרך דווקא לסכנות של שודדים וכד', הרי תאונות דרכים וסכנות כהיום לא היו שייכות בזמן חז"ל, אלא זו היתה הסכנה הגדולה. וכמו שיש פוסקים הסוברים שצריך לברך 'הגומל' על נסיעה באוטו כיום, שלדעתם זה כיום נחשב 'הולכי מדבריות' שהובא בגמ'. אשמח להסבר מהת&q...
על ידי גל גל
ג' יולי 30, 2019 8:53 am
פורום: בית המדרש
נושא: האם צריך להגיד תפילת הדרך בזמן הזה
תגובות: 30
צפיות: 974

Re: האם צריך להגיד תפילת הדרך בזמן הזה

כבדרך אגב, הגרש''ז הסתפק אם לפסוק כמו האור לציון, אך למעשה נשאר בצ''ע
על ידי גל גל
א' יולי 28, 2019 8:24 am
פורום: בית המדרש
נושא: האם צריך להגיד תפילת הדרך בזמן הזה
תגובות: 30
צפיות: 974

האם צריך להגיד תפילת הדרך בזמן הזה

בס''ד מסעי: האם צריך להגיד תפילת הדרך בזמן הזה פתיחה בפרשת השבוע מפרטת התורה את מסעות בני ישראל במדבר, ארבעים ושניים מסעות בסך הכל. מדוע ראתה התורה צורך לפרט את מסעי בני ישראל במדבר? נאמרו בכך מספר אפשרויות בראשונים: א. הרמב''ן (לג, א) הביא את פירושו של הרמב''ם במורה נבוכים (ג, נ), שהתורה פירטה את ה...
על ידי גל גל
ד' יולי 24, 2019 8:24 am
פורום: עזר אחים
נושא: עלון "הלכה בפרשה"
תגובות: 41
צפיות: 245

Re: בל תאחר בצדקה לבית כנסת

נראה שהר''ן סובר שיש דין מיוחד בקבלת תענית: ''דקבלה דתענית לא חמירא כנדר גמור'', כך שבדרך כלל הוא מסכים שקבלה לדבר מצווה נחשבת נדר. כך עולה גם מדבריו במסכת נדרים (פא ע''ב) בשם ר' יהודה הכהן, שבמידה ואדם נדר שלא לאכול בשר או לשתות יין בזמן מסויים, מנהג זה תקף לגביו כנדר והוא צריך התרה. מכל מקום כל הר...
על ידי גל גל
א' יולי 21, 2019 1:57 pm
פורום: עזר אחים
נושא: עלון "הלכה בפרשה"
תגובות: 41
צפיות: 245

בל תאחר בצדקה לבית כנסת

בס''ד מטות: לתת בלי נדר מתנה לבית הכנסת פתיחה בפרשת השבוע עוסקת התורה בדיני נדרים. הגמרא במסכת נדרים (ח ע''א) כותבת, שבמידה ואדם מתחייב ללמוד תורה 'נדר גדול נדר לאלוקי ישראל', ונחלקו הראשונים האם צריך להגיד בכל עניין בלי נדר בשביל לא לנדור: א. הרא''ש (א, ח) פירש, שגם אם אדם התחייב בלי להגדיר 'אני נו...
על ידי גל גל
ה' יולי 18, 2019 12:02 pm
פורום: בית המדרש
נושא: הפרשת חלה וברכת המזון על קוגל
תגובות: 11
צפיות: 362

Re: הפרשת חלה וברכת המזון על קוגל

הגריש"א חזר בו. דכל החשש הוא רק לשיטת היראים דס"ל דיש אפייה אחר בישול, אך לרוב הראשונים וסתם השו"ע דאין אפייה אחר בישול א"כ אין חיוב כלל. ועל כן רק מצריך להפריש בלי ברכה. וממילא גם לענין ברהמ"ז ס"ל דלא יברך. וכמובא באחד מקובצי הליכות שדה. לא הבנתי, הרי הרמ''א כן פסק את...
על ידי גל גל
ד' יולי 17, 2019 12:31 pm
פורום: בית המדרש
נושא: הפרשת חלה וברכת המזון על קוגל
תגובות: 11
צפיות: 362

Re: הפרשת חלה וברכת המזון על קוגל

הגריש"א חזר בו. דכל החשש הוא רק לשיטת היראים דס"ל דיש אפייה אחר בישול, אך לרוב הראשונים וסתם השו"ע דאין אפייה אחר בישול א"כ אין חיוב כלל. ועל כן רק מצריך להפריש בלי ברכה. וממילא גם לענין ברהמ"ז ס"ל דלא יברך. וכמובא באחד מקובצי הליכות שדה. לא הבנתי, הרי הרמ''א כן פסק את...
על ידי גל גל
ד' יולי 17, 2019 12:31 pm
פורום: בית המדרש
נושא: הפרשת חלה וברכת המזון על קוגל
תגובות: 11
צפיות: 362

Re: הפרשת חלה וברכת המזון על קוגל

סיכום יפה היתה חסרה לי מחלוקת הראשונים, רצ"ב סיכום שלי: שנינו (חלה א' ו'): המעיסה [קמח שעל גבי רותחין] - בית שמאי פוטרין ובית הלל מחייבין, החליטה [רותחין על גבי קמח] - בית שמאי מחייבין ובית הלל פוטרין, להלכה נוקטים שאחד המעיסה ואחד החליטה שנאפו בתנור הן לחם גמור; רוב הראשונים פסקו כרבי יוחנן ש...
על ידי גל גל
ב' יולי 15, 2019 9:35 pm
פורום: בית המדרש
נושא: הפרשת חלה וברכת המזון על קוגל
תגובות: 11
צפיות: 362

הפרשת חלה וברכת המזון על קוגל

בס''ד פנחס: האם צריך להפריש חלה ולברך ברכת המזון על קוגל פתיחה בפרשת השבוע כותבת התורה, שביום הראשון של החודש השביעי (חודש תשרי), אין עושים מלאכה. הגמרא במסכת ראש השנה (כט ע''ב) לומדת מדברי הפסוק, שרק מלאכה לא עושים, אבל לתקוע בשופר ולרדות את הפת מהתנור מותר, מכיוון שזה לא מלאכה, אלא חכמה. נחלקו הרא...
על ידי גל גל
ב' יולי 08, 2019 8:36 am
פורום: בית המדרש
נושא: האם מותר לקרוא הורוסקופ/האם יש אמת במזלות
תגובות: 2
צפיות: 253

Re: האם מותר לקרוא הורוסקופ/האם יש אמת במזלות

הרב יעקובסון סיפר על ויכוח שהיה לו עם החברי בישיבה בצעירותו, שהם אחזו ביותר מההורוסקופ והוא התחייב להוכיח להם שזה שטויות ואסף מהם את ההורוסקופ הצפוי של כל אחד, תוך שהם מתחייבים לא לקרוא אותו לפניכן, ובסיום השבוע החזיר להם - והם חיפשו התאמה בין מה שהיה כתוב שם לבין מה שעבר עליהם באוו שבוע. וההתאמה ה...
על ידי גל גל
א' יולי 07, 2019 9:44 am
פורום: בית המדרש
נושא: האם מותר לקרוא הורוסקופ/האם יש אמת במזלות
תגובות: 2
צפיות: 253

האם מותר לקרוא הורוסקופ/האם יש אמת במזלות

בס''ד בלק: האם מותר לקרוא הורוסקופ בעיתון פתיחה גלגל המזלות שהומצא בתקופת הבבלים, מחולק לשתים עשרה חלקים, כאשר כל חלק מסמל תקופה מסוימת בשנה שבה פועל מזל מסוים. למשל, בין התאריכים הלועזים תשע עשר בפברואר לעשרים במרץ, שולט בשמיים מזל דגים. אחריו עד העשרים באפריל שולט מזל טלה, וכן על זו הדרך. האמונה ה...
על ידי גל גל
ג' יולי 02, 2019 6:16 pm
פורום: בית המדרש
נושא: ברכה על מים וגלידה בסעודה
תגובות: 7
צפיות: 398

Re: ברכה על מים וגלידה בסעודה

הגר"מ אליהו זצ"ל חילק בין שבת ובין יום חול. הוא סבר שהגלידה דינה כדבר שיש לברך עליו בתוך הסעודה ולכן בחול כן לברך אולם בשבת אמר שלא לברך כיוון שהיין של הקידוש פוטר כל מיני משקים ובכללם הגלידה. הוא השווה זאת להלכה בהלכות שבת של השלג והברד שריסקן שלהלכה אין המשקה מהקרח הנמס לבד נחשב נולד וג...
על ידי גל גל
ב' יולי 01, 2019 10:31 am
פורום: בית המדרש
נושא: ברכה על מים וגלידה בסעודה
תגובות: 7
צפיות: 398

Re: ברכה על מים וגלידה בסעודה

נחלי אפרסמון כתב:נחלקו בזה הגר"י יוסף ואחיו הגר"ד יוסף בדעת אביהם הגאון ז"ל


תוכל לצוטט את דבריו של ר' דוד?
על ידי גל גל
ש' יוני 29, 2019 9:41 pm
פורום: בית המדרש
נושא: ברכה על מים וגלידה בסעודה
תגובות: 7
צפיות: 398

ברכה על מים וגלידה בסעודה

בס''ד פרשת חקת: ברכה על מים וגלידה בסעודה פתיחה בפרשת השבוע, באו בני ישראל למשה בתלונות שאין להם מים. הגמרא במסכת תענית (ט ע''א) כותבת, שהסיבה למחסור במים הייתה המוות של מרים, שבזכותה נהנו בני ישראל מבאר מים. המהרש''א הקשה על דברי הגמרא בתענית, שהרי הגמרא בבבא מציעא (פו ע''ב) כותבת, שעם ישראל זכו לב...
על ידי גל גל
ד' יוני 26, 2019 8:28 am
פורום: בית המדרש
נושא: האם יש בזמן הזה כהנים ולווים
תגובות: 12
צפיות: 660

Re: האם יש בזמן הזה כהנים ולווים

יואל שילה כתב:סיכום נפלא!


תודה רבה...
על ידי גל גל
ג' יוני 25, 2019 8:39 am
פורום: בית המדרש
נושא: למה מותר לאכול דבש?
תגובות: 3
צפיות: 309

Re: למה מותר לאכול דבש?

קראקובער כתב:ארץ זבת חלב ודבש הכוונה לדבש תמרים.


ראיתי עכשיו במכילתא, שמדובר במחלוקת תנאים, ולדעת ר' עקיבא מדובר בדבש דבורים
על ידי גל גל
ב' יוני 24, 2019 12:36 pm
פורום: בית המדרש
נושא: האם יש בזמן הזה כהנים ולווים
תגובות: 12
צפיות: 660

האם יש בזמן הזה כהנים ולווים

בס''ד פרשת קרח: האם יש בזמן הזה כהנים ולווים פתיחה בפרשת השבוע טוען קרח, שכל העדה כולם קדושים, ולכן אין למשה ולאהרן זכות להשתרר על העדה. משה ואהרן טענו לעומתו, שאומנם כל העדה קדושים, אבל הכהנים והלווים ובפרט משה ואהרון התייחדו במעלתם, כפי שלבסוף הוכח על ידי המחתות, וגם על ידי מבחן המטות. מעמדו של כל...
על ידי גל גל
א' יוני 23, 2019 7:58 pm
פורום: בית המדרש
נושא: למה מותר לאכול דבש?
תגובות: 3
צפיות: 309

Re: למה מותר לאכול דבש?

קראקובער כתב:ארץ זבת חלב ודבש הכוונה לדבש תמרים.


צודק :) , זה רק בשביל שיהיה פתיחה קשורה...
על ידי גל גל
ש' יוני 22, 2019 10:09 pm
פורום: בית המדרש
נושא: למה מותר לאכול דבש?
תגובות: 3
צפיות: 309

למה מותר לאכול דבש?

בס''ד קרח: האם מותר לאכול דבש פתיחה בפרשת השבוע (טז, יב - יד) פונה חלק מעם ישראל ובראשם דתן ואבירם, בתלונות כלפי משה על כך שהוא העלה אותם מארץ מצרים, ארץ זבת חלב ודבש, ולקח אותם למדבר מתוך הבטחות שווא שהוא יביא אותם אל ארץ ישראל, ארץ זבת חלב ודבש: ''יב. וישלח משה לקרוא לדתן ולאבירם בני אליאב, ויאמרו...
על ידי גל גל
ה' יוני 20, 2019 11:34 pm
פורום: בית המדרש
נושא: האם צריך לקרוע שרואים את הכותל
תגובות: 19
צפיות: 943

Re: האם צריך לקרוע שרואים את הכותל

מפורסמת שיטת הרצי''ה קוק זצ"ל בעניין שאין לקרוע היום על ראיית מקום המקדש (כמב' בשיחות הרצי"ה בכ"מ וכ"כ בשו"ת בית מרדכי סי' לג) מכיוון שביאור דברי חז"ל "בחורבנן" היינו בשליטת גויים כמבו' בב"י או"ח תקסא שכן עיקר. ועתה מקום המקדש תחת שלטון ישראל (ונא ל...
על ידי גל גל
ג' יוני 18, 2019 8:27 am
פורום: בית המדרש
נושא: האם צריך לקרוע שרואים את הכותל
תגובות: 19
צפיות: 943

Re: האם צריך לקרוע שרואים את הכותל

יישר כח! הרב אליהו כתב שגם בר"ח לא קורעים אם רואה את מקום המקדש. אני מצוטט מתשובה באתר דין: יש שנהגו שלא לקרוע בכל יום שאין אומרים בו תחנון. אמנם בס’ הליכות שלמה ח”ג פרק טו ארחות ההלכה הערה 45 כתב בשם הגרש”ז אויערבך שאין למנהג זה כל מקור, אבל בס’ ארץ ישראל סי’ כב אות יא שאין לקרוע בערב שבת אחר...
על ידי גל גל
ב' יוני 17, 2019 2:03 pm
פורום: בית המדרש
נושא: האם צריך לקרוע שרואים את הכותל
תגובות: 19
צפיות: 943

Re: האם צריך לקרוע שרואים את הכותל

שומע ומשמיע כתב:על הקנאה לאחר כדי להיפטר כתבו כאן:
https://forum.otzar.org/viewtopic.php?f=43&t=40888
לא מצאתי בתשובת האגר"מ שזה מועיל כמו שמובא במאמר, האם פספסתי?


אתה צודק, גם אני לא מצאתי עכשיו. אני אחפש שוב ואעדכן... ותודה על השיתוף של הקובץ הנוסף

עבור לחיפוש מתקדם