מפרשי האוצר - גירסת נסיון
חיפוש גוגל בפורום:

החיפוש הניב 329 תוצאות

עבור לחיפוש מתקדם

על ידי אהרן תאומים
ב' יולי 15, 2019 5:45 am
פורום: בית התלמוד
נושא: ויו במקום שין ולהיפך
תגובות: 19
צפיות: 2475

Re: ויו במקום שין ולהיפך

תוספתא כלאים פרק ה' ה"ו הירודין והנעמות הרי הן כעופות לכל דבר שאין בהמה טמאה יולדת מן טהורה ולא טהורה מן טמאה, וראה במפרשים שם בש"ס וילנא שיש גורסים "ואין"
על ידי אהרן תאומים
ב' יולי 15, 2019 2:05 am
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: יחודו של פירוש רש"י לזבחים
תגובות: 8
צפיות: 321

Re: יחודו של פירוש רש"י לזבחים

בנושא מראה מקום ברש"י ונפלאותיו יש בידי הרבה חומר , גם כאן באתר וכן באתר פורטל הדף היומי, ואכן הדברים מענינים מאוד הדרך בא רש"י מביא מ"מ לפעמים מדויק כולל הפרק והמסכת ולפעמים בכללות, אגב ציינתי תופעה שלא מצאתי לה אח ורע ברש"י למסכת ערכין שמציין עשרות מ"מ בכ30 מסכתות. ובהזדמנ...
על ידי אהרן תאומים
ב' יולי 15, 2019 1:58 am
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: יחודו של פירוש רש"י לזבחים
תגובות: 8
צפיות: 321

Re: יחודו של פירוש רש"י לזבחים

עושה חדשות כתב:מאידך, בסוגיא של ישנה לשחיטה מתחילה ועד סוף, הנמצאת במס' ב"ק פרק מרובה, מביא רש"י דוקא את הסוגיא בזבחים ולא את הסוגיא העיקרית בחולין.

אנא מ"מ מדויק כי לא מצאתי למה התכוונת
על ידי אהרן תאומים
א' יולי 14, 2019 11:39 pm
פורום: בית התלמוד
נושא: מסכת תמורה - עיונים והערות פנינים ומרגליות
תגובות: 15
צפיות: 375

Re: מסכת תמורה - עיונים והערות פנינים ומרגליות

אחד מהבדיקות שערכתי לזיהוי לשון רש"י הוא שכיחות ה"כלומר" ואכן במסכת תענית יש הרבה "כלומר" יותר מהשיגרה הרגילה ברש"י וכן במסכת תמורה ממוצע של 3 -2 לעמוד, ראה למשל ערכין 38 בכל המסכת 1 + לדף
על ידי אהרן תאומים
ו' יולי 12, 2019 8:29 am
פורום: בית התלמוד
נושא: מסכת ערכין - הערות והארות פנינים ומרגליות
תגובות: 122
צפיות: 2512

Re: מסכת ערכין - הערות והארות פנינים ומרגליות

ולכן בזמן הזה ובחו"ל לא שייך להחרים כל נכסיו
על ידי אהרן תאומים
ו' יולי 12, 2019 3:18 am
פורום: בית התלמוד
נושא: מסכת ערכין - הערות והארות פנינים ומרגליות
תגובות: 122
צפיות: 2512

Re: מסכת ערכין - הערות והארות פנינים ומרגליות

בדף כ"ט מובא מעשה במי שהחרים נכסיו בפומבדיתא, והמשמעות היא שהחרים כל נכסיו, וכן כתב להדיא רבינו גרשום ושאלני אחד מהבע"ב משומעי השיעור, והלא בדף הקודם שנינו מפורש שא"א להחרים כל נכסיו, ואף לא מין שלם מנכסיו ואמרתי לו שאני נהנה לראות שאינו כהרבה מ'שומעי דף היומי בשיעור', שאין זוכרים מה...
על ידי אהרן תאומים
ו' יולי 12, 2019 12:38 am
פורום: בית התלמוד
נושא: מסכת ערכין - הערות והארות פנינים ומרגליות
תגובות: 122
צפיות: 2512

Re: מסכת ערכין - הערות והארות פנינים ומרגליות

בדף כ"ט מובא מעשה במי שהחרים נכסיו בפומבדיתא, והמשמעות היא שהחרים כל נכסיו, וכן כתב להדיא רבינו גרשום ושאלני אחד מהבע"ב משומעי השיעור, והלא בדף הקודם שנינו מפורש שא"א להחרים כל נכסיו, ואף לא מין שלם מנכסיו ואמרתי לו שאני נהנה לראות שאינו כהרבה מ'שומעי דף היומי בשיעור', שאין זוכרים מה...
על ידי אהרן תאומים
ה' יולי 11, 2019 9:29 pm
פורום: מקרא ותרגום
נושא: קרח - חוקת
תגובות: 1
צפיות: 116

Re: קרח - חוקת

עכשיו האזנתי לשיעורו של הרב ברוך רוזנבלום שליט"א לפרשת חוקת תשע"ח וחלק מהרעיון של פרה אדומה ואומות העולם הביא בשם כמה ספרים ביניהם שפ"א בערזאן
על ידי אהרן תאומים
ה' יולי 11, 2019 8:50 pm
פורום: בית התלמוד
נושא: מסכת ערכין - הערות והארות פנינים ומרגליות
תגובות: 122
צפיות: 2512

Re: מסכת ערכין - הערות והארות פנינים ומרגליות

ועוד י"ל דש"י היה מכוסה כדינו, ולא היה מקום לומר לסלק על דבר שלא בטוח בכלל שקיים. ועוד, דחליצה מתחלת מש"ר, וממילא ימשיך. אגב. קצ"ב על פירש"י הרי לשון המשנה מעלין. וסליק זה עלה בארמית. ומדוע א"א לפרש סליקו היינו העלו לו בדמים. בפעם הבאה בש"ס שמוזכר לשון זה הכוונה ע...
על ידי אהרן תאומים
ה' יולי 11, 2019 6:30 am
פורום: בית התלמוד
נושא: מסכת ערכין - הערות והארות פנינים ומרגליות
תגובות: 122
צפיות: 2512

Re: מסכת ערכין - הערות והארות פנינים ומרגליות

שמואל דוד כתב:כד.

רש"י ד"ה סליקו ליה תפילין כו' מדוע נקט תפילין של ראש דוקא?

על תפילין של יד לא שייך כל כך לומר שאחרים יורידו לו את התפילין והיא הקציצה עצמה כי צריכים להתיר הרצועות משא"כ של ראש שתופסים בקציצה עצמה וחולצים אותה ממנו
על ידי אהרן תאומים
ד' יולי 10, 2019 7:23 pm
פורום: בית המדרש
נושא: אמר בימות החמה ומוריד הגשם ותוכ"ד אמר הטל או מוריד הטל
תגובות: 6
צפיות: 122

Re: אמר בימות החמה ומוריד הגשם ותוכ"ד אמר הטל או מוריד הטל

ייש"כ גדול לכל המגיבים, ולמעשה ראיתי במשנ"ב דרשו שהביאו שתי דעות הגרש"ז הגריש"א ולסיכום העולה מהדברים שם הוא כך: לכתחילה אם נזכר תוכ"ד לגרש"ז חוזר לראש הברכה ולגריש"א אומר מוריד הטל (בנוסח ספרד ולכאורה בנוסח אשכנז יחזור ויאמר רב להושיע מכלכל חיים בחסד כדי שיהיה ניכ...
על ידי אהרן תאומים
ד' יולי 10, 2019 4:35 am
פורום: בית המדרש
נושא: אמר בימות החמה ומוריד הגשם ותוכ"ד אמר הטל או מוריד הטל
תגובות: 6
צפיות: 122

אמר בימות החמה ומוריד הגשם ותוכ"ד אמר הטל או מוריד הטל

דין זה לא מופיע במקומו בשו"ע או"ח קי"ד אלא שמשמע שחוזר לראש הברכה בכל אופן כי לא הזכיר כלל תוכ"ד כמו שאיתא בפירוש בהלכות רה"ש בהמלך הקדוש. ושאלתי האם באמת ג"כ לא יועיל תיקון תוכ"ד וכפי שגם משמע בפשטות מלשון הטור ובנו"כ שם, וא"כ צריך לצרף זאת לדברים שלא מו...
על ידי אהרן תאומים
ג' יולי 09, 2019 7:47 pm
פורום: בית התלמוד
נושא: יבמות נד: ברש"י "שמא 'חס ושלום' אין זה אביו"
תגובות: 7
צפיות: 896

Re: יבמות נד: ברש"י "שמא 'חס ושלום' אין זה אביו"

פרנצויז כתב:
מיללער כתב:ומה בעצם הפירוש המילולי של 'חס ושלום'?

בפרשת מקץ (בראשית מ"ד ז') חלילה לעבדיך מעשות כדבר הזה, אומר ע"ז רש"י:
"חולין הוא לנו, לשון גנאי, ותרגום חס לעבדיך, חס מאת הקב"ה יהי עלינו מעשות זאת, והרבה יש בגמרא חס ושלום".

נפלא
על ידי אהרן תאומים
ג' יולי 09, 2019 8:35 am
פורום: מקרא ותרגום
נושא: קרח - חוקת
תגובות: 1
צפיות: 116

קרח - חוקת

איתא במדרש פליאה: קרח שפקח היה מה ראה לשטות זו? פרשת פרה אדומה ראה. רש"י בתחילת פרשת חוקת מפרש זאת חקת התורה" - לפי שהשטן ואומות העולם מונין את ישראל לומר מה המצוה הזאת ומה טעם יש בה לפיכך כתב בה חקה גזירה היא מלפני ואין לך רשות להרהר אחריה וכו' ובסמוך מביא מר"מ הדרשן ויקחו אליך"...
על ידי אהרן תאומים
ג' יולי 09, 2019 7:57 am
פורום: בית התלמוד
נושא: מסכת ערכין - הערות והארות פנינים ומרגליות
תגובות: 122
צפיות: 2512

Re: מסכת ערכין - הערות והארות פנינים ומרגליות

כב. רש"י ד"ה קולפי טאבי. הכאות גדולות על הדא שמעתא שהיה מלמדיני שום היתומים לרבי מאיר ששים יום והייתי מקשה לו הא אמר ר''מ שלשים והוא אמר לי בא להכריז רצופין שלשים יום בין יתומין בין הקדש: ובמסכת מנחות דף ז ע"א רש"י ד"ה קולפי טבי. הכאות טובות : בלעי מאבימי. בלעתי מאבימי כלומ...
על ידי אהרן תאומים
ב' יולי 08, 2019 4:41 am
פורום: אספקלריא
נושא: שידוכים וזיווגים
תגובות: 82
צפיות: 7516

Re: שידוכים וזיווגים

כאבא ל4 בנים חסידי ... בגיל שידוכים עד לפני חודשיים, 24 23 20 18 וב"ה הבן 24 התארס עב"ג בשעטו"ם ובהשגחה נפלאה שאני שואב מכך הרבה עידוד לעתיד, אני רוצה לשתף אותכם במחשבה שלפני כמה שנים במסע של שני צדיקים שאחד עדיין איתנו ב"ה עמו"ש, חשבתי שבהיותם בשחקים יגיעו להסדר כל אחד עם ה...
על ידי אהרן תאומים
ה' יולי 04, 2019 7:21 am
פורום: בית המדרש
נושא: למה לא מניחים את פרשיות התפילין באלכסון כמו במזוזה?
תגובות: 11
צפיות: 238

Re: Re:

לא הבנתי מה קשה להניח פרשה באלסכון ראשה לצד המצח ורגלה לצד המעברתא או להיפך. כדי להניח באלכסון יהיו צריכים או להגדיל את הבית או להקטין את הפרשיות, דאל"כ לא יכנסו. הגדלת הבית תצמצם את מספר העורות הכשרים, וגם תגרום לגלישת הבתים ממקומם הראוי, והקטנת הפרשיות תגרום לירידה באיכות הכתב. בתפילין 4 ס&q...
על ידי אהרן תאומים
ה' יולי 04, 2019 6:00 am
פורום: בית המדרש
נושא: למה לא מניחים את פרשיות התפילין באלכסון כמו במזוזה?
תגובות: 11
צפיות: 238

Re: למה לא מניחים את פרשיות התפילין באלכסון כמו במזוזה?

במזוזה ובס"ת המחלוקת היא רק איך להניחם לאורך או רוחב והפשרה אלכסון , אבל בתפילין מאחר ואין אפשרות לפשרה לגבי סדר הפרשיות וממילא לא אכפת לן לעשות פשרה באופן הנחתן בבתים, אלא שיש מקום עדיין לשאול למה בתפילין דר"ת לא משימים לרוחב כשיטתו
על ידי אהרן תאומים
ד' יולי 03, 2019 4:29 am
פורום: בית התלמוד
נושא: מסכת ערכין - הערות והארות פנינים ומרגליות
תגובות: 122
צפיות: 2512

Re: מסכת ערכין - הערות והארות פנינים ומרגליות

מעניין שרש"י הופך את הסדר מהכתוב בגמרא וגם שינוי גירסא מיית = מיתה, ולגבי הערה חושבני שדבר זה נאמר כסיכום כל הדברים הקודמים על חומרת לה"ר כנגד שלוש עבירות חמורות ומוסיף עליהם "ודברי שטות" "ונבלה", וכן מצאנו בכורות ה: ר' אליעזר אומר שטים שמה רבי יהושע אומר שנתעסקו ב דברי...
על ידי אהרן תאומים
ג' יולי 02, 2019 7:34 pm
פורום: בית התלמוד
נושא: מסכת ערכין - הערות והארות פנינים ומרגליות
תגובות: 122
צפיות: 2512

Re: מסכת ערכין - הערות והארות פנינים ומרגליות

טז: רש"י ד"ה קיסם. כלומר עון קטן שבידך זה יכול לומר לו טול אתה עון גדול שבידך הלכך אין יכולין להוכיח שכולן חוטאים : ותמהו באחרונים איך אומר כך רב טרפון על דורו , דור התנאים ? ואפשר שיומתק דבר זה שמתוך צפיה לגאולה אמר כך וכן נראה ברש"י את צפיותו לגאולה שרואים הרבה פעמים, וכאן אפשר לקש...
על ידי אהרן תאומים
ג' יולי 02, 2019 6:26 am
פורום: חנוכה
נושא: צפון ומזרח - רש"י מסכת שבת
תגובות: 9
צפיות: 391

Re: צפון ומזרח - רש"י מסכת שבת

לענין כתב:א. רש"י שבת פ"ה א' 'שתזרע בצד גבולן של זו לצפון ושל זו לדרום, של זו למזרח ושל זו למערב'.
ב. ועוד שם 'בממלא את כל הרוח של ערוגה לצפון מן המזרח למערב, וכן רוח דרומי'.

יישר כח מחזק יותר שבמסכת "שבת " מזכיר הצפון בראשונה ולאחריו מזרח מפני הפסוק המוזכר במסכת זו
על ידי אהרן תאומים
ב' יולי 01, 2019 11:25 pm
פורום: חנוכה
נושא: צפון ומזרח - רש"י מסכת שבת
תגובות: 9
צפיות: 391

Re: צפון ומזרח - רש"י מסכת שבת

לפי קו החיפוש הזה אם זה בלבד היה הסיבה לנקיטת רש"י צדדים אלו בשביל לא לחרוג מהסטיסטיקה היה צ"ל מזרח צפון
על ידי אהרן תאומים
ב' יולי 01, 2019 7:03 pm
פורום: חנוכה
נושא: צפון ומזרח - רש"י מסכת שבת
תגובות: 9
צפיות: 391

Re: צפון ומזרח - רש"י מסכת שבת

ואגב בטעם שנקט רש"י דוקא צפון ודרום ולא מזרח ומערב. לא זה ולא זה אלא "צפון ומזרח" וכזה לא חיפשת כלל ? מחילה עייפותי עמדה לי לרועץ התכוונתי 'דוקא צפון ומזרח ולא דרום ומערב'. ועל זה הבאתי שבכל מקום צפון קודם לדרום ומזרח קודם למערב, ולכן רש"י הביא את שני המוקדמים מבין הצמדים. האם ה...
על ידי אהרן תאומים
ב' יולי 01, 2019 4:30 am
פורום: חנוכה
נושא: צפון ומזרח - רש"י מסכת שבת
תגובות: 9
צפיות: 391

Re: צפון ומזרח - רש"י מסכת שבת

לענין כתב:ואגב
בטעם שנקט רש"י דוקא צפון ודרום ולא מזרח ומערב.

לא זה ולא זה אלא "צפון ומזרח" וכזה לא חיפשת כלל ?
על ידי אהרן תאומים
א' יוני 30, 2019 10:55 pm
פורום: בית התלמוד
נושא: לשונות וביטוים בדברי התוספות
תגובות: 112
צפיות: 16679

Re: לשונות וביטוים בדברי התוספות

שבת פב: ואינו מקנח בעשבים. שהעשבים לחים וחותכין את הבשר ורבותינו מפרשים משום תלישה ואיני יודע מהו דאי בעשבים מחוברין מי איכא מאן דשרי וכמדומה אני דמוקמי לה במחוברין ומקנח בהן בחיבורן:
ועוד הרבה
על ידי אהרן תאומים
ה' יוני 27, 2019 10:46 pm
פורום: בית המדרש
נושא: הערה גדולה (לכאורה) בשלחן ערוך הלכות שבת...
תגובות: 4
צפיות: 234

Re: הערה גדולה (לכאורה) בשלחן ערוך הלכות שבת...

ידוע שיטת המחבר בסימן רנ״ב ס״ה שאינו חושש למראית עין בכלי המשמיע קול בשבת, והרמ״א שם מחמיר, ובכל זאת מביא מראשונים דמותר להכין זייגער מער״ש אע״פ שמשמיע קול כי הכל יודעים שהדרך להעמידו מאתמול. ונפלאתי על המחבר בסימן של״ח ס״ג שמביא גם כן קולא זו, והרי לשיטתו אין שום חידוש בדבר??? דהרי לדידיה בשום כלי...
על ידי אהרן תאומים
ה' יוני 27, 2019 7:18 pm
פורום: בית התלמוד
נושא: מסכת ערכין - הערות והארות פנינים ומרגליות
תגובות: 122
צפיות: 2512

Re: מסכת ערכין - הערות והארות פנינים ומרגליות

תופעה מענינת וחריגה ברש"י בשונה ממסכתות אחרות, רש"י מביא עשרות מראה מקומות מדויקים בכל הש"ס בשלושים מסכתות שונות, כולל שם הפרק או מספר הפרק, וכן הרבה פעמים מראה מקומות מדויקים מתוך המסכת,
על ידי אהרן תאומים
ד' יוני 26, 2019 5:46 pm
פורום: בית המדרש
נושא: לשון כגון ברש"י
תגובות: 15
צפיות: 1106

Re: לשון כגון ברש"י

ברובא זה במשמעות כגון דא, ובוודאי כשכותב על יותר מדבר אחד, יש יסוד גדול להניח שהכוונה כגון אלו ואין אחרים, וכן אם כותב כגון וכגון באותו הדיבור זה גם משמע שיש עוד דוגמאות נוספים
ראה כאן: https://daf-yomi.com/DYItemDetails.aspx?itemId=31950
על ידי אהרן תאומים
ג' יוני 25, 2019 8:14 pm
פורום: בית התלמוד
נושא: מסכת ערכין - הערות והארות פנינים ומרגליות
תגובות: 122
צפיות: 2512

Re: מסכת ערכין - הערות והארות פנינים ומרגליות

ערכין ח: ר"א אמר כובש ריב"ח אמר נושא, רש"י כאן פירש בכובש- מסתיר העוונות תחת מחילת כסא הכבוד ויכריעו הזכויות, אכן בר"ה יז. פירש באופן אחר שכובש הזכויות כלפי מטה וכך מכריעין. ויש לדקדק דרש"י כאן פי' בדווקא הכי, משום הביאור שמסתיר העוונות בתהום רבה.. ולפי"ז צ"ע היאך...
על ידי אהרן תאומים
ב' יוני 24, 2019 7:28 pm
פורום: בית המדרש
נושא: האם יש הידור בסת"ם שייכתב על קלף בהיר?
תגובות: 4
צפיות: 162

Re: האם יש הידור בסת"ם שייכתב על קלף בהיר?

כל הידור שגורם לנוי הוא "הידור" על קלף לבן ובהיר הכתב הרבה יותר יפה זו מציאות, ואכן כשה"לב שמחה" מגור כתב ס"ת הוא ביקש מהסופר שיקנה קלף לבן. נאמר בגמרא שקלים ט"ז רב פפא בשם ר' שמעון בל לקיש: התורה שנתן לו הקדוש ברוך הוא למשה נתנה לו אש לבנה חרותה באש שחורה. וכן בזוהר וב...
על ידי אהרן תאומים
ב' יוני 24, 2019 7:59 am
פורום: בית התלמוד
נושא: מסכת בכורות - הערות והארות פנינים ומרגליות
תגובות: 79
צפיות: 7606

Re: מסכת בכורות - הערות והארות פנינים ומרגליות

מו . רש"י ד"ה פשע בינוקי. מלקה אותן ומתים: בקבלה. בלא נדר: ובגיטין ובמכות פירש שמכה אותן חובטן יותר מדאי, וקצת תימה על דבריו כאן כי איך החזירו בחשש פיקוח נפש, ותלמיד חכם אחד הציע שצ"ל כך פשע בינוקי. מלקה אותן : ומתים בקבלה. בלא נדר: אשמח לשמוע מהת"ח שכאן או ממי שסיפק בידו לראות ...
על ידי אהרן תאומים
א' יוני 23, 2019 8:00 pm
פורום: מקרא ותרגום
נושא: בלבול מוחין מוחלט בכל הנוגע ללימוד המקרא
תגובות: 186
צפיות: 9013

Re: בלבול מוחין מוחלט בכל הנוגע ללימוד המקרא

בוא נשמע דוגמא ל"תירוצים יותר רציניים" על הקושיא שהקשית. תטרח לעיין רגע בחומש. כבר כתבתי שכל המפרשים מתחבטים בזה. בכל אופן אף אחד מהם לא חשב שהתשובה מובנת מאליה עד שאינה צריכה להשאל. משא"כ רש"י שהוא חשב שהשאילה מתבררת ומתורצת בדבריו רש"י כמעט לא כותב שאלות וכל שאלות הרמב&qu...
על ידי אהרן תאומים
א' יוני 23, 2019 6:46 pm
פורום: מקרא ותרגום
נושא: בלבול מוחין מוחלט בכל הנוגע ללימוד המקרא
תגובות: 186
צפיות: 9013

Re: בלבול מוחין מוחלט בכל הנוגע ללימוד המקרא

לי יש בלבול מוחין מוחלט בכל הנוגע לכוונתיו של פותח אשכול זה, מאי קמ"ל יושבים כאן אנשים פשוטים כמוני שמסתדרים מצוין עם הפשט הפשוט ולומדים את המקרא עם הפשטן הגדול רש"י ואין להם שום בילבול
על ידי אהרן תאומים
א' יוני 23, 2019 8:55 am
פורום: מקרא ותרגום
נושא: בלבול מוחין מוחלט בכל הנוגע ללימוד המקרא
תגובות: 186
צפיות: 9013

Re: בלבול מוחין מוחלט בכל הנוגע ללימוד המקרא

כפי שכתבתי שהתשובה צריכה להיות פשוטה ולא חבויה, ואכן עיינתי בשבת על אף שאצלינו השבת היא בהעלותך, והנה מה שהעלתי : כלב הוא זה שמשתיק את העם ולא יהושע, ולאחר מכן נאמר על כלב עקב הייתה רוח אחרת וכו' ואכן רש"י מקשר בין שני הדברים וז"ל שתי רוחות אחת בפה ואחת בלב למרגלים אמר אני עמכם בעצה ובלבו ...
על ידי אהרן תאומים
ו' יוני 21, 2019 8:17 pm
פורום: מקרא ותרגום
נושא: בלבול מוחין מוחלט בכל הנוגע ללימוד המקרא
תגובות: 186
צפיות: 9013

Re: בלבול מוחין מוחלט בכל הנוגע ללימוד המקרא

הרב חיימשה, למה רש"י לא מפרש כלום? לדעתי הכל מובן מתוך דבריו. אולי תפרט יותר אין ברש''י התייחסות כלשהי לשאלה המהדהדת: למה רק כלב מוזכר שאינו בכלל המרגלים 'כל מנאצי לא יראוה', ויהושע כלל לא מוזכר. רק 15 פסוקים אח"כ מוזכרים שניהם ביחד. בכללים על פי משנתו של הרבי הרמ"מ מלובאוויטש זצוקלל...
על ידי אהרן תאומים
ו' יוני 21, 2019 8:06 pm
פורום: בית התלמוד
נושא: מסכת ערכין - הערות והארות פנינים ומרגליות
תגובות: 122
צפיות: 2512

Re: מסכת ערכין - הערות והארות פנינים ומרגליות

בהו"א נלמד כשתי תיבות סמוכות ומחוברות "בערכך-נפשות" , במסקנא בערכך, נפשות
על ידי אהרן תאומים
ה' יוני 20, 2019 11:58 pm
פורום: בית התלמוד
נושא: מסכת בבא קמא - הערות והארות
תגובות: 93
צפיות: 7463

Re: מסכת בבא קמא - הערות והארות

בכל הש"ס נמצא מילת כשורא כתרגום של קורה (כי כשורא לצלמי, מעיקרא כשורא והשתא טללא, ועוד הרבה) ובגה"ש בב"ק סו: מציין הגרעק"א לתרגום עה"כ (בראשית יט, ח) בצל קורתי, בטלל שירותי. ונראה שבארמית המוקדמת היה המילה 'שורא' ונשתרבב מזה ל'כשורא' (ועי' בערוך ערך כשר ב' וערך שר ט') וכבר ...
על ידי אהרן תאומים
ד' יוני 19, 2019 6:04 am
פורום: בית התלמוד
נושא: מסכת ערכין - הערות והארות פנינים ומרגליות
תגובות: 122
צפיות: 2512

Re: מסכת ערכין - הערות והארות פנינים ומרגליות

שמואל דוד כתב:מדוע העתיקו התוספות דברי רש״י בלי להוסיף כלום?

ממש לא בדיוק, ושמתי לב לדבר מענין שרש"י אומר פרשת ערכין ותוספות פרשת שקלים

עבור לחיפוש מתקדם