מפרשי האוצר - גירסת נסיון
חיפוש גוגל בפורום:

החיפוש הניב 300 תוצאות

עבור לחיפוש מתקדם

על ידי אהרן תאומים
ד' יוני 26, 2019 5:46 pm
פורום: בית המדרש
נושא: לשון כגון ברש"י
תגובות: 15
צפיות: 967

Re: לשון כגון ברש"י

ברובא זה במשמעות כגון דא, ובוודאי כשכותב על יותר מדבר אחד, יש יסוד גדול להניח שהכוונה כגון אלו ואין אחרים, וכן אם כותב כגון וכגון באותו הדיבור זה גם משמע שיש עוד דוגמאות נוספים
ראה כאן: https://daf-yomi.com/DYItemDetails.aspx?itemId=31950
על ידי אהרן תאומים
ג' יוני 25, 2019 8:14 pm
פורום: בית התלמוד
נושא: מסכת ערכין - הערות והארות פנינים ומרגליות
תגובות: 21
צפיות: 327

Re: מסכת ערכין - הערות והארות פנינים ומרגליות

ערכין ח: ר"א אמר כובש ריב"ח אמר נושא, רש"י כאן פירש בכובש- מסתיר העוונות תחת מחילת כסא הכבוד ויכריעו הזכויות, אכן בר"ה יז. פירש באופן אחר שכובש הזכויות כלפי מטה וכך מכריעין. ויש לדקדק דרש"י כאן פי' בדווקא הכי, משום הביאור שמסתיר העוונות בתהום רבה.. ולפי"ז צ"ע היאך...
על ידי אהרן תאומים
ב' יוני 24, 2019 7:28 pm
פורום: בית המדרש
נושא: האם יש הידור בסת"ם שייכתב על קלף בהיר?
תגובות: 4
צפיות: 73

Re: האם יש הידור בסת"ם שייכתב על קלף בהיר?

כל הידור שגורם לנוי הוא "הידור" על קלף לבן ובהיר הכתב הרבה יותר יפה זו מציאות, ואכן כשה"לב שמחה" מגור כתב ס"ת הוא ביקש מהסופר שיקנה קלף לבן. נאמר בגמרא שקלים ט"ז רב פפא בשם ר' שמעון בל לקיש: התורה שנתן לו הקדוש ברוך הוא למשה נתנה לו אש לבנה חרותה באש שחורה. וכן בזוהר וב...
על ידי אהרן תאומים
ב' יוני 24, 2019 7:59 am
פורום: בית התלמוד
נושא: מסכת בכורות - הערות והארות פנינים ומרגליות
תגובות: 79
צפיות: 6631

Re: מסכת בכורות - הערות והארות פנינים ומרגליות

מו . רש"י ד"ה פשע בינוקי. מלקה אותן ומתים: בקבלה. בלא נדר: ובגיטין ובמכות פירש שמכה אותן חובטן יותר מדאי, וקצת תימה על דבריו כאן כי איך החזירו בחשש פיקוח נפש, ותלמיד חכם אחד הציע שצ"ל כך פשע בינוקי. מלקה אותן : ומתים בקבלה. בלא נדר: אשמח לשמוע מהת"ח שכאן או ממי שסיפק בידו לראות ...
על ידי אהרן תאומים
א' יוני 23, 2019 8:00 pm
פורום: מקרא ותרגום
נושא: בלבול מוחין מוחלט בכל הנוגע ללימוד המקרא
תגובות: 186
צפיות: 7438

Re: בלבול מוחין מוחלט בכל הנוגע ללימוד המקרא

בוא נשמע דוגמא ל"תירוצים יותר רציניים" על הקושיא שהקשית. תטרח לעיין רגע בחומש. כבר כתבתי שכל המפרשים מתחבטים בזה. בכל אופן אף אחד מהם לא חשב שהתשובה מובנת מאליה עד שאינה צריכה להשאל. משא"כ רש"י שהוא חשב שהשאילה מתבררת ומתורצת בדבריו רש"י כמעט לא כותב שאלות וכל שאלות הרמב&qu...
על ידי אהרן תאומים
א' יוני 23, 2019 6:46 pm
פורום: מקרא ותרגום
נושא: בלבול מוחין מוחלט בכל הנוגע ללימוד המקרא
תגובות: 186
צפיות: 7438

Re: בלבול מוחין מוחלט בכל הנוגע ללימוד המקרא

לי יש בלבול מוחין מוחלט בכל הנוגע לכוונתיו של פותח אשכול זה, מאי קמ"ל יושבים כאן אנשים פשוטים כמוני שמסתדרים מצוין עם הפשט הפשוט ולומדים את המקרא עם הפשטן הגדול רש"י ואין להם שום בילבול
על ידי אהרן תאומים
א' יוני 23, 2019 8:55 am
פורום: מקרא ותרגום
נושא: בלבול מוחין מוחלט בכל הנוגע ללימוד המקרא
תגובות: 186
צפיות: 7438

Re: בלבול מוחין מוחלט בכל הנוגע ללימוד המקרא

כפי שכתבתי שהתשובה צריכה להיות פשוטה ולא חבויה, ואכן עיינתי בשבת על אף שאצלינו השבת היא בהעלותך, והנה מה שהעלתי : כלב הוא זה שמשתיק את העם ולא יהושע, ולאחר מכן נאמר על כלב עקב הייתה רוח אחרת וכו' ואכן רש"י מקשר בין שני הדברים וז"ל שתי רוחות אחת בפה ואחת בלב למרגלים אמר אני עמכם בעצה ובלבו ...
על ידי אהרן תאומים
ו' יוני 21, 2019 8:17 pm
פורום: מקרא ותרגום
נושא: בלבול מוחין מוחלט בכל הנוגע ללימוד המקרא
תגובות: 186
צפיות: 7438

Re: בלבול מוחין מוחלט בכל הנוגע ללימוד המקרא

הרב חיימשה, למה רש"י לא מפרש כלום? לדעתי הכל מובן מתוך דבריו. אולי תפרט יותר אין ברש''י התייחסות כלשהי לשאלה המהדהדת: למה רק כלב מוזכר שאינו בכלל המרגלים 'כל מנאצי לא יראוה', ויהושע כלל לא מוזכר. רק 15 פסוקים אח"כ מוזכרים שניהם ביחד. בכללים על פי משנתו של הרבי הרמ"מ מלובאוויטש זצוקלל...
על ידי אהרן תאומים
ו' יוני 21, 2019 8:06 pm
פורום: בית התלמוד
נושא: מסכת ערכין - הערות והארות פנינים ומרגליות
תגובות: 21
צפיות: 327

Re: מסכת ערכין - הערות והארות פנינים ומרגליות

שמואל דוד כתב:ד. ד:

רש״י בא״ד אין לי אלא איש שהעריך בין איש ובין אשה דכתיב (ויקרא כז) איש כי יפליא ״בערכך נפשות״ דמשמע שהאיש מעריך נפש כל שהוא

לכאורה תיבות אלו לא שייך לההוה אמינא.

בהו"א נלמד כשתי תיבות סמוכות ומחוברות "בערכך-נפשות" , במסקנא בערכך, נפשות
על ידי אהרן תאומים
ה' יוני 20, 2019 11:58 pm
פורום: בית התלמוד
נושא: מסכת בבא קמא - הערות והארות
תגובות: 92
צפיות: 6276

Re: מסכת בבא קמא - הערות והארות

בכל הש"ס נמצא מילת כשורא כתרגום של קורה (כי כשורא לצלמי, מעיקרא כשורא והשתא טללא, ועוד הרבה) ובגה"ש בב"ק סו: מציין הגרעק"א לתרגום עה"כ (בראשית יט, ח) בצל קורתי, בטלל שירותי. ונראה שבארמית המוקדמת היה המילה 'שורא' ונשתרבב מזה ל'כשורא' (ועי' בערוך ערך כשר ב' וערך שר ט') וכבר ...
על ידי אהרן תאומים
ד' יוני 19, 2019 6:04 am
פורום: בית התלמוד
נושא: מסכת ערכין - הערות והארות פנינים ומרגליות
תגובות: 21
צפיות: 327

Re: מסכת ערכין - הערות והארות פנינים ומרגליות

שמואל דוד כתב:מדוע העתיקו התוספות דברי רש״י בלי להוסיף כלום?

ממש לא בדיוק, ושמתי לב לדבר מענין שרש"י אומר פרשת ערכין ותוספות פרשת שקלים
על ידי אהרן תאומים
ג' יוני 18, 2019 10:22 pm
פורום: בית המדרש
נושא: הבעל קורא קרא: בַמַרְאֶה אליו אתוודע, במקום בַמַרְאָה, האם יצאו ידי חובה?
תגובות: 9
צפיות: 197

Re: הקורא 'בַּמַּרְאֶה אליו אתוודע' - מה דינו?

היינו 'מַרְאֶה' היינו 'מַרְאָה', שניהם משמעם 'מחזה', כמה דאת אמר: וְאֶרְאֶה אֶת הַמַּרְאֶה הַגָּדֹל הַזֶּה (אצל משה) וָאֶרְאֶה אֶת הַמַּרְאָה הַגְּדֹלָה הַזֹּאת (אצל דניאל) וכהנה רבות. ברם ל'מראה' האמור אצל משה בפרשת בהעלותך ('וּמַרְאֶה וְלֹא בְחִידֹת') משמע אחר: 'ראיה'. נמצא, כי הקורא 'בַּמַּרְאֶה...
על ידי אהרן תאומים
ג' יוני 18, 2019 2:40 pm
פורום: בית התלמוד
נושא: קידושין פ: - "נשים דעתן קלות עליהן"? - בש"ס משמע בדיוק ליהפך!
תגובות: 7
צפיות: 343

Re: קידושין פ: - "נשים דעתן קלות עליהן"?? - בש"ס משמע בדיוק ליהפך!!

ראיה קלושה עד כדי בטלה ומבוטלת! סוף סוף אני מקבל תגובה מבעל האשכול שכותב בחוצפה נוראה על גדולי עולם על פי דעות המתחדשים, וממשיך בסגנון זה לכתוב בהנפת קולמוס ראיה קלושה עד כדי בטילה ומבוטלת, בלי להתמודד עם הראיה, זה כמו שאכתוב אני כל דברי הרב הנקין הי"ד מגובבים בראיות קלושות ומבוטלות הבאים לבסס...
על ידי אהרן תאומים
ג' יוני 18, 2019 1:52 am
פורום: מקרא ותרגום
נושא: אלדד ומידד ושתי פתקים
תגובות: 0
צפיות: 88

אלדד ומידד ושתי פתקים

מאמר בענין זה
על ידי אהרן תאומים
ב' יוני 17, 2019 6:31 pm
פורום: בית התלמוד
נושא: קידושין פ: - "נשים דעתן קלות עליהן"? - בש"ס משמע בדיוק ליהפך!
תגובות: 7
צפיות: 343

Re: קידושין פ: - "נשים דעתן קלות עליהן"?? - בש"ס משמע בדיוק ליהפך!!

ראה כאן באחד הספרים של המקובל רבי יעקב עדס שליט"א מביא בשם מרן הגרי"ש אליישב זצ"ל שאמר לו שלא יתכן שדברים הללו יצאו מפה קדשו של רש"י ותלמיד טועה כתבו, ולא יתכן שרש"י יכתוב כאלו דברים על ר"מ שניסה להכשיל אשתו וכו' הראיה שהבאתי שסיפור זה רש"י כתבו וכן העובדה שבעל מנ...
על ידי אהרן תאומים
ג' יוני 04, 2019 6:15 pm
פורום: בית התלמוד
נושא: אמר רב חסדא דבר זה רבינו הגדול אמרו המקום יהיה בעזרו
תגובות: 6
צפיות: 303

Re: אמר רב חסדא דבר זה רבינו הגדול אמרו המקום יהיה בעזרו

כ״ה לשון הגמרא סוכה לג, בכורות מה, נדה מט. ויש לעיין מדוע דוקא בג׳ מקומות הנ״ל אמר כן, ועוד יש לעיין מה כוונתו בזה. וצ״ע. אולי במקומות אלו נראה שחלק רב על ברייתא וע"כ הזכיר "רבינו הגדול" עוד אפשר שכל מאמרים אלו נאמרו בעת שרב עדיין חי וע"כ מברכהו "המקום יהיה בעזרו" מפני...
על ידי אהרן תאומים
ג' יוני 04, 2019 7:04 am
פורום: בית התלמוד
נושא: אמר רב חסדא דבר זה רבינו הגדול אמרו המקום יהיה בעזרו
תגובות: 6
צפיות: 303

Re: אמר רב חסדא דבר זה רבינו הגדול אמרו המקום יהיה בעזרו

בסוכה 4 פעמים סוכה לג ע"א סוכה לג ע"ב סוכה לה ע"ב סוכה לה ע"ב
על ידי אהרן תאומים
ד' מאי 29, 2019 8:54 am
פורום: מקרא ותרגום
נושא: תיבת "צרה" שני משמעויות
תגובות: 5
צפיות: 342

Re: תיבת "צרה" שני משמעויות

מצפה לישועת השם כתב:אי מי מחו"ר יודע מקור ברש"י באיזהו מקומן או אחר ממפרשי המקרא שכותב על כך שלתיבת 'צרה' יש שני משמעויות?
יישר כח!

עיין כאן ואולי תמצא נחת, מתוך המדור שלי באתר פורטל הדף היומי
http://daf-yomi.com/DYItemDetails.aspx?itemId=28353
על ידי אהרן תאומים
ד' מאי 29, 2019 8:42 am
פורום: מקרא ותרגום
נושא: "ויאמר יי לה" = שם בן נח
תגובות: 15
צפיות: 597

Re: "ויאמר יי לה" = שם בן נח

בראשית כה כג: " וַיֹּאמֶר יְיָ לָהּ : שְׁנֵי גוֹיִם בְּבִטְנֵךְ, וּשְׁנֵי לְאֻמִּים מִמֵּעַיִךְ יִפָּרֵדוּ, וּלְאֹם מִלְאֹם יֶאֱמָץ, וְרַב יַעֲבֹד צָעִיר". ובפירוש רש"י: ויאמר ה' לה - על ידי שליח, לשם נאמר ברוח הקודש והוא אמר לה: האם ניתן להבין את רש"י, שהוא סובר ששם בן נח התנבא...
על ידי אהרן תאומים
א' מאי 12, 2019 10:37 am
פורום: בית התלמוד
נושא: מסכת בכורות - הערות והארות פנינים ומרגליות
תגובות: 79
צפיות: 6631

Re: מסכת בכורות - הערות והארות פנינים ומרגליות

יב: ומוסיפין עד עולם. וברש"י ד"ה ומוסיפין - שיש ערך לכל זמן שהוא עומד בו כדכתיב בפרשה "וכן נזיר נודר בנזיר ארבעה וחמשה שנים" ואם המתין מפדיון בנו ומפדיון פטר חמורו כמה שנים עדיין יכול לפדותו ואינו נותן יותר מדוע כתב רש"י ד' וה' שנים ולא "עד עולם" כמוש"כ בגמ'....
על ידי אהרן תאומים
ד' מאי 08, 2019 3:06 pm
פורום: מקרא ותרגום
נושא: כתב העת למקרא 'פשטות המתחדשים' גיליון ניסן תשע"ט
תגובות: 30
צפיות: 3579

Re: כתב העת למקרא 'פשטות המתחדשים' גיליון ניסן תשע"ט

קבלתי באישי מחאה קטנה על דברי והעולה מכך שהם לא הובנו במדויק, ח"ו שיש לי ביקורת על כתב זה אלא להיפך אני חושב שראויים כל הגליונות להיכנס לפורם זה, אלא שכתב זה מעורר פולמוס יותר מן השאר מפני ההיפך שבו בכל מיני נושאים, ואני קורא כתב זה ונהנה מפולמוס זה וכו'
על ידי אהרן תאומים
ד' מאי 08, 2019 1:41 am
פורום: מקרא ותרגום
נושא: כתב העת למקרא 'פשטות המתחדשים' גיליון ניסן תשע"ט
תגובות: 30
צפיות: 3579

Re: כתב העת למקרא 'פשטות המתחדשים' גיליון ניסן תשע"ט

הסקרן_הקטן כתב:האם אין מקומו של כתב עת זה בסמוך לשאר כתבי העת והגליונות שפורסמו בפורום?

מצטרך לדעתך עקב האיפה והאיפה שכאן, מדוע גלין זה מקומו בפורום מקרא ותרגום ושאר הגליונות הלכו להם לפורום מהליגה השניה, בכל מקרה העולה מכל זה אדם נשך כלב זה מענין, כלב נשך אדם זה לא מענין
על ידי אהרן תאומים
ב' אפריל 22, 2019 8:22 am
פורום: בית התלמוד
נושא: מסכת בכורות - הערות והארות פנינים ומרגליות
תגובות: 79
צפיות: 6631

Re: מסכת בכורות - הערות והארות פנינים ומרגליות

הלווים זה הפשוט יוותר לק"ו כי בתורה בענין בכורה נכתבו גם הכהנים בלשון לווים וראה בהמשך הגמרא שאהרן אינו מן המנין וכן הסבר הגמרא בכ"ד מקומות וכו', מכגון שבסיום חולין לכגון זה אין הבדל ושוב רש"י בדרך כלל כותב "כגון" כוונתו "כגון דא", ישנם מיוצאי דופן בודדים שהכגון בר...
על ידי אהרן תאומים
ו' אפריל 19, 2019 11:51 pm
פורום: בית התלמוד
נושא: מסכת חולין - הערות והארות פנינים ומרגליות
תגובות: 473
צפיות: 31460

Re: מסכת חולין - הערות והארות פנינים ומרגליות

אני הבנתי הכוונה באמת לכל המצוות וע"פ הק"ו שבמשנה אלא שבשני אלו שאחת היא מצוה קלה מאות ואחת היא משרת הדברות מצוה וחמור וקשה דאפי' נוטל ארנקי וכו' וזו ההיפך משילוח הקן מבחינת חסרון כיס ודייקו שפעם אחת כתוב ייטב לך קודם לאריכות ימים ופעם להיפך ומזה נלמד שהכוונה לעולם הבא
על ידי אהרן תאומים
ה' אפריל 18, 2019 3:25 pm
פורום: אספקלריא
נושא: כן עשה הלל היה כורך וגו' כמה סימבולי לומר משפט זה בליל הסדר
תגובות: 11
צפיות: 1416

Re: כן עשה הלל היה כורך וגו' כמה סימבולי לומר משפט זה בליל הסדר

למרות השינויים המוכרחים שנעשו במשך הדורות ולמרות שהלילה הזה הוא סמל לאי שינוי ממסורת אבות, הכורך לעומת זאת מסמלת את השינויים הגדולים ובכל זאת נאמר עליו "כן עשה הלל" כי לא צריכים ללכת כסומא בערובה ואם יש שינויים נצרכים לחומרא ולקולא אפשר לשנות ועדיין להגיד "כן עשה" ורק מפני הדמיו...
על ידי אהרן תאומים
ה' אפריל 18, 2019 5:26 am
פורום: אספקלריא
נושא: כן עשה הלל היה כורך וגו' כמה סימבולי לומר משפט זה בליל הסדר
תגובות: 11
צפיות: 1416

Re: כן עשה הלל היה כורך וגו' כמה סימבולי לומר משפט זה בליל הסדר

טעות! המצות הקשות הם פחות מחמש מאות שנה! אולי חצי מזה! פען מצאתי שא' הראשונים כותב שבליל פסח אוכלים "רקיקין". רמב"ם חמץ ומצה ח,ו רקיקי מצות מופיע גם בתורה אמנם לא בהקשר לחג הפסח, בכל אופן ענין השרויה הוא בוודאי מחודש והתחיל כתוצאה מהפחתת המים בעיסה מפני רצונם לעשות רקיקים שכך יוכלו ל...
על ידי אהרן תאומים
ה' אפריל 18, 2019 5:21 am
פורום: אספקלריא
נושא: כן עשה הלל היה כורך וגו' כמה סימבולי לומר משפט זה בליל הסדר
תגובות: 11
צפיות: 1416

Re: כן עשה הלל היה כורך וגו' כמה סימבולי לומר משפט זה בליל הסדר

לעמית למקצוע אינני כועס ח"ו וכבודי במקומו מונח, ואכן תפסני היידישע ניק שאגנדה כוונתי וכתב דברי בקיצור נמרץ, ומה שהבאת מהמשנ"ב מוסיף חיזוק שיש שהשמיטו את המילה "פסח", ובקצב זה נשמיט את המילה"כורך" כי לא כורכים וכו' וכו' סיכום הדברים שיש דרך ישרה ויש שו"ע חמישי וצריכ...
על ידי אהרן תאומים
ד' אפריל 17, 2019 11:02 pm
פורום: אספקלריא
נושא: כן עשה הלל היה כורך וגו' כמה סימבולי לומר משפט זה בליל הסדר
תגובות: 11
צפיות: 1416

כן עשה הלל היה כורך וגו' כמה סימבולי לומר משפט זה בליל הסדר

אם נתתח משפט זה כן עשה הילל בזמן שבית המקדש היה קיים היה כורך פסח מצה ומרור ואוכלן יחד, אנו אומרים משפט זה תוך כדי אכילת 2 פרוסות מצה ותמכא\חסה וחרוסת בינהם, אולי נבדוק איזה חלק ממה שאנו אוכלים נכון לומר עליו "כן עשה" ובכן פסח - אין לנו לעת עתה, מצה - זו שאנו אוכלים האשכנזים כולם ורוב הספר...
על ידי אהרן תאומים
ד' אפריל 17, 2019 6:08 am
פורום: בית התלמוד
נושא: מסכת חולין - הערות והארות פנינים ומרגליות
תגובות: 473
צפיות: 31460

Re: מסכת חולין - הערות והארות פנינים ומרגליות

אפשר שזה שינוי ממקודם אמר ליה ואמר ליה אמר ליה וכו' ולא המשיך באותו הסדר כי אולי לרמוז שחסר כאן שלאחר שר' יוחנן אמר לו איך קורא לרב אבא אריכא? ואיסי ענה על דבריו שח"ו שהתכוון לזלזול וכפי שאפשר לפרש "אבא" לשבח כפי' תוס' שם כן גם אפשר לומר על אריכא, ומימלא כמו מתחיל מחדש לדבר עמו אמר לי...
על ידי אהרן תאומים
ד' אפריל 17, 2019 12:57 am
פורום: בית התלמוד
נושא: מסכת חולין - הערות והארות פנינים ומרגליות
תגובות: 473
צפיות: 31460

Re: מסכת חולין - הערות והארות פנינים ומרגליות

שמואל דוד כתב:קלז:
אמר ליה איהו ראשית הגז בכמה כו'. ועיין רש"י א"ל איהו - איסי לרבי יוחנן. צע"ק מדוע כתב הגמרא איהו?

אפשר במכוון ועיין תוס' ד,ה איצטריך ליה לאבא (ל"ח ע"א)
אגב זה המופע היחיד בש"ס של איסי בר היני
על ידי אהרן תאומים
ד' אפריל 17, 2019 12:47 am
פורום: בית התלמוד
נושא: מסכת חולין - הערות והארות פנינים ומרגליות
תגובות: 473
צפיות: 31460

Re: מסכת חולין - הערות והארות פנינים ומרגליות

שמואל דוד כתב:קלח ב

רש"י גמ' רבי אבין ורבי מיישא - מפרשי הך מתניתין דכסוי הדם ואותו ואת בנו וגיד הנשה והזרוע והלחיים וראשית הגז ושלוח הקן כו'

צ"ע מדוע הקדים כסוי הדם לאותו ואת בנו.

מפני שכסוי הדם הוזכר במשנה כאן
על ידי אהרן תאומים
ו' אפריל 12, 2019 5:58 am
פורום: מקרא ותרגום
נושא: עץ ארז אזוב שני תולעת שינויים בסדרם?
תגובות: 5
צפיות: 1209

Re: עץ ארז אזוב שני תולעת שינויים בסדרם?

עוד חשבתי שבענין צרעת אדם כתבה התורה מיד אחר הארז שהוא הגבוהה בעצים וכנאמר בפסוק צדיק כתמר יפרח כארז בלבנון ישגה, ויגבה ליבו בדרכי ה', וההיפוך כנאמר ואנכי תולעת ולא איש. וכן אפשר הסדר מן הגבוה ביותר הארז ואח"כ תולעת שנמוכה וקטן מאוד אבל מעלתו שהוא בע"ח ואח"כ אזוב שהוא הכי נמוך ואינו ח...
על ידי אהרן תאומים
ו' אפריל 12, 2019 5:09 am
פורום: מקרא ותרגום
נושא: עץ ארז אזוב שני תולעת שינויים בסדרם?
תגובות: 5
צפיות: 1209

Re: עץ ארז אזוב שני תולעת שינויים בסדרם?

נא להביא מקור אם אפשר ציטוט היום בין מנחה למעריב עיינתי שוב בחומש ושמתי לב שבטהרת המצורע מופיע 2 בסדר עץ ארז שני תולעת ואזוב, בטהרת הבית מופיע פעת אחת בסדר הזה ואח"כ פעמיים עץ ארז אזוב ושני תולעת שהוא הסדר שבפרה אדומה, ובכלי יקר עשה חילוק רק בין מצורע לפרה אדומה שבמצורע שענינו כפרה על לשה"...
על ידי אהרן תאומים
ו' אפריל 12, 2019 12:40 am
פורום: מקרא ותרגום
נושא: עץ ארז אזוב שני תולעת שינויים בסדרם?
תגובות: 5
צפיות: 1209

עץ ארז אזוב שני תולעת שינויים בסדרם?

בפסוקים מופיע סדרם פעמים כך עץ ארז ואזוב ושני תולעת , ופעם עץ ארז שני תולעת ואזוב, ולמעשה על פי פשט לקחו את עץ הארז והאזוב וכרכום בשני התולעת, וא"כ צריך הסבר מדוע פעם אחת התורה שינתה מן סדר זה? בעבר נשאת שאילה דומה בלשון רש"י בבית מדרש זה בבית התלמוד ואני מביא את הציטוט של השאילה ותשובתי ש...
על ידי אהרן תאומים
ה' אפריל 11, 2019 4:51 am
פורום: משפחות סופרים
נושא: כ"ק אדמו"ר רבי ישראל אברהם פורטוגל זצ״ל מסקולען
תגובות: 54
צפיות: 3553

Re: בד"ה - זקן האדמו"רים - כ"ק מרן האדמו"ר מסקולען זצ"ל

כתבה מעיתון הדרך עם אבי שליט"א
בתמונה הנראית שם שהאדמו"ר זצ"ל מלטף את הילד, התמונה צולמה בדירה שסיפרתי עליה לעיל, והילד המצולם הוא אחי שיחי'
סקולען הדרך.pdf
(3.74 MiB) הורד 105 פעמים
על ידי אהרן תאומים
ג' אפריל 09, 2019 2:57 pm
פורום: בית התלמוד
נושא: מסכת חולין - הערות והארות פנינים ומרגליות
תגובות: 473
צפיות: 31460

Re: מסכת חולין - הערות והארות פנינים ומרגליות

צ"ע מדוע פירש רש"י שחטף מן התינוקות ולא מן הבעה"ב עצמו? ללומדי הדף היומי מומלץ מאד להיעזר במהדורת שוטנשטיין. הוא אשר הרגשתי שמר לומד כנראה לא באותה גמרא שאני לומד שהיא רק גמרא רש"י ומדיוק תיבותיו בלבד ללא שום חומר עזר מגיעים להבנה ולתשובות, ומה חבל שאנשים הרבה אינם מעיינים כלל ב...
על ידי אהרן תאומים
ג' אפריל 09, 2019 2:53 pm
פורום: בית התלמוד
נושא: מסכת חולין - הערות והארות פנינים ומרגליות
תגובות: 473
צפיות: 31460

Re: מסכת חולין - הערות והארות פנינים ומרגליות

אפשר לומר שבזמן שהבית קיים קיבלו הכהנים חלקם מכל הבהמות הן קרבנות והן חולין, ע"כ חידשו כשאין ביהמ"ק קיים ממשיכים הכהנים לקבל מן החולין חלקם. הגמרא אומרת: 'כָּל הֵיכָא דִתְנַן בִּפְנֵי הַבַּיִת וְשֶׁלֹּא בִּפְנֵי הַבַּיִת' - שֶׁלֹּא לְצֹרֶךְ', ומר אמר 'צורך יש בה'. אתמהה. לא כתבתי על הצריכ...
על ידי אהרן תאומים
ג' אפריל 09, 2019 6:47 am
פורום: בית התלמוד
נושא: מסכת חולין - הערות והארות פנינים ומרגליות
תגובות: 473
צפיות: 31460

Re: מסכת חולין - הערות והארות פנינים ומרגליות

קלא. רש"י ד"ה חטיף מתנתא - כשהיו התינוקות מוליכין כו'. צ"ע מדוע פירש שחטף מן התינוקות ולא מן הבעה"ב עצמו? ראה גם בדך קלג שוב דחטיף מתנתא. מתינוקות שנושאין אותם לכהנים: וזה גילה על זה שענינו חביבות מצוה וראה סוכה נו ע"א וב' במשנה בגמרא וברש"י מיד התינוקות שומטין וכו' או...
על ידי אהרן תאומים
ג' אפריל 09, 2019 6:28 am
פורום: בית התלמוד
נושא: מסכת חולין - הערות והארות פנינים ומרגליות
תגובות: 473
צפיות: 31460

Re: מסכת חולין - הערות והארות פנינים ומרגליות

דברים יפים כדרכו בקודש. אולם ע״פ פשטות נראה כמו שכתבתי. למרות הפשטות הנפלאה, מוכרחני שלא לקבלה וכפי שנראה הרבה פעמים שרש"י לא חוזר על דברים פשוטים שפירש באותה מסכתא שלא לצורך ובודאי שהפסק 2 פרקים בתוך רצף של פרקים שפותחים באותו לשון כמעט אינו סיבה לפרש כזה דבר פשוט פעמיים, מה גם שבפירוש זה אין...

עבור לחיפוש מתקדם