מפרשי האוצר - גירסת נסיון
חיפוש גוגל בפורום:

החיפוש הניב 484 תוצאות

עבור לחיפוש מתקדם

על ידי אהרן תאומים
א' ינואר 19, 2020 11:14 pm
פורום: בית התלמוד
נושא: דף ועוד דף (מתעדכן)
תגובות: 46
צפיות: 1634

Re: דף ועוד דף (מתעדכן)

ברכות טז: אמר להם אין טבי עבדי כשאר כל העבדים...... כשם שאומרים לו לאדם על שורו ועל חמורו שמתו המקום ימלא לך חסרונך כך אומרים לו על עבדו ועל שפחתו המקום ימלא לך חסרונך קידושין טז. לא תצא כצאת העבדים אבל נקנית היא כקנין עבדים (רש"י) אבל נקנית היא כקנין עבדים. כנענים והם נקנין בשטר כדלקמן (דף כב...
על ידי אהרן תאומים
א' ינואר 19, 2020 3:48 pm
פורום: בית התלמוד
נושא: מסכת ברכות - דיוקים בלשון רש"י
תגובות: 17
צפיות: 696

Re: מסכת ברכות - דיוקים בלשון רש"י

יד, ב ברש"י הראשון שבעמוד לכאורה אין לו הבנה כלל מה בא לומר ולחדש או להסביר כי הכל מפורש בגמרא, ויעויין שפ"ח שאולי כוונתו לפרש שרש"י בא לומר דווקא בין אלוקיכם לאמת לא יפסיק אבל בין אמת ליציב רשאי. לכאורה רצה להסביר שזה לא בגלל שכתוב אלקים ליד אמת אלא הרעיון שיקוק ואלוקים זה אמת שני ה...
על ידי אהרן תאומים
א' ינואר 19, 2020 2:29 am
פורום: בית התלמוד
נושא: מסכת ברכות - דיוקים בלשון רש"י
תגובות: 17
צפיות: 696

Re: מסכת ברכות - דיוקים בלשון רש"י

יד. מים שהיחיד גומר בהן את ההלל. שהוא חובה לכל אדם והם אחד ועשרים יום בשנה כדאמרינן במסכת ערכין (ד' י.): רש"י ציין המ"מ מסכת ערכין והרבה פעמים רש"י אינו מציין מקור, ובחלק שציין שם המסכתא זה כדי שנדע שציון זה שייך לנושא אותה מסכתא כגון שבת עניני שבת קידושין עניני קידושין וכד' ויש שמצי...
על ידי אהרן תאומים
א' ינואר 19, 2020 2:21 am
פורום: בית התלמוד
נושא: דף ועוד דף (מתעדכן)
תגובות: 46
צפיות: 1634

Re: דף ועוד דף (מתעדכן)

במקרה, נהניתי מכמה השוואות בין הדפים, או שמות אמוראים וכד' זה חסר משמעות, לענ"ד. אין מקרה! אם נהנית זה הוא כל מטרת שעשועי אורייתא. בינתיים לא היה אף השוואה של שמות אמוראים, ובעת הדחק זה גם יוכשר :) ומכאן לדף טו. ברכות - קרא ול השמיע לאזנו יצא, קידושין - רבי אליעזר אומר מנין לרציעה שהיא באזן ימ...
על ידי אהרן תאומים
א' ינואר 19, 2020 2:14 am
פורום: בית התלמוד
נושא: מסכת ברכות - פרק שני
תגובות: 18
צפיות: 354

Re: מסכת ברכות - פרק שני

למה הברייתא מביא דוגמא של עוסק במצוה החופר קבר למת? אולי משום, שרק זה - חסד של אמת (כמבואר ברש"י על הפסוק ועשית עמדי חסד של אמת), עד כדי כך, שאם אלה מתי מצוה - אז אפילו כהן גדול רשאי להתעסק בקבורתם. יי"כ וראה כאן https://forum.otzar.org/viewtopic.php?f=29&t=48855&p=596636#p596636 ...
על ידי אהרן תאומים
א' ינואר 19, 2020 2:12 am
פורום: בית התלמוד
נושא: מסכת ברכות - דיוקים בלשון רש"י
תגובות: 17
צפיות: 696

Re: מסכת ברכות - דיוקים בלשון רש"י

יד: כוך. קבר שחופרין בקירות מערה ארכו ד' ורחבו ז' טפחים:וסיפא בתרתי. והכי קאמר אם שנים הם מניח את חבירו חופר והוא עולה ומקיים מצות ק''ש ותפילין ותפלה וחוזר למלאכה וחבירו יעלה ויניח תפילין ויקרא ק''ש ויתפלל: אחד מידידי הראה לי לדייק מה רש"י פירט גודל הכוך? ותירץ שאולי מפני תרתי שאינם בכל אופן י...
על ידי אהרן תאומים
א' ינואר 19, 2020 1:32 am
פורום: בית התלמוד
נושא: דף ועוד דף (מתעדכן)
תגובות: 46
צפיות: 1634

Re: דף ועוד דף (מתעדכן)

מברכות יד: מודים אנחנו לך ה' אלקינו שהוצאתנו מארץ מצרים ופדיתנו מבית עבדים ועשית לנו נסים וגבורות וכו' לקידושין יד: הנרצע נקנה ברציעה וכו' - והטעם שעבד נרצע באזנו דרש ר"ש כמין חומר משום ששמע 'עבדי הם ולא עבדים לעבדים' ובזה עולה יפה פשט חדש לרעיון בית עבדים מעבר לפשט הפשוט שכל מי שנכנס לשם הפך ...
על ידי אהרן תאומים
ו' ינואר 17, 2020 6:17 pm
פורום: בית התלמוד
נושא: מסכת ברכות - פרק שני
תגובות: 18
צפיות: 354

Re: מסכת ברכות - פרק שני

למה הברייתא מביא דוגמא של עוסק במצוה החופר קבר למת?
על ידי אהרן תאומים
ו' ינואר 17, 2020 6:10 pm
פורום: בית התלמוד
נושא: מסכת ברכות - דיוקים בלשון רש"י
תגובות: 17
צפיות: 696

Re: מסכת ברכות - דיוקים בלשון רש"י

יג : בר פחתי רש"י לא מפרש כאן בן גדולים. מה שכתבתי בעניין זה בר פחתי מסכת שבת דף ג עמוד ב רש"י ד"ה בר פחתי. בן גדולים: בגליון רעק"א כאן בגמרא מציין מ"מ נוסף במסכת שבת דף כ"ט ע"א, ובעיון שם נראה שג"כ רש"י מסביר בן גדולים, (מה שבדרך כלל ברש"י באותו מס...
על ידי אהרן תאומים
ה' ינואר 16, 2020 4:26 am
פורום: בית התלמוד
נושא: דף ועוד דף (מתעדכן)
תגובות: 46
צפיות: 1634

Re: דף ועוד דף (מתעדכן)

ברכות יג : אמר ליה רב יוסף לרב יוסף בריה דרבה אבוך היכי הוה עביד אמר ליה בפסוקא קמא הוה קא מצער נפשיה טפי לא הוה מצער נפשיה,וכו' ולכאורה הלשון מורה ששאלו לאחר פטירת אביו איך "היה" נוהג, ומכאן החשיבות שנתן למעשי הגדולים בדור שקדם להם, כך רואים בשני הענינים במסכת קידושין בראשון מי ששמע את ה...
על ידי אהרן תאומים
ד' ינואר 15, 2020 8:23 pm
פורום: לשכת הסופרים
נושא: איך מארגנים חומר מתוך קבצים במחשב בסדר השס
תגובות: 20
צפיות: 328

Re: איך מארגנים חומר מתוך קבצים במחשב בסדר השס

תודה רבה לכל העונים עזרתם לי מאוד
על ידי אהרן תאומים
ד' ינואר 15, 2020 7:35 am
פורום: לשכת הסופרים
נושא: איך מארגנים חומר מתוך קבצים במחשב בסדר השס
תגובות: 20
צפיות: 328

איך מארגנים חומר מתוך קבצים במחשב בסדר השס

יש לי הרבה חומר בקבצים ובהודעות שכתבתי באתרים ועוד, האם יש דרך מומלצת לארגן את החומר בקלות לפי דף ומסכתא, שיהיה לי נניח תיקית מסכת ברכות ובתוכה 63 תיקיות, תיקיה לכל דף, וכדומה איך עושים את זה בקלות, הקבצים נכתבים בוורד בדרך כלל
על ידי אהרן תאומים
ד' ינואר 15, 2020 1:12 am
פורום: בית התלמוד
נושא: דף ועוד דף (מתעדכן)
תגובות: 46
צפיות: 1634

Re: דף ועוד דף (מתעדכן)

ברכות י"ב. כגון דאכל תמרי וקסבר נהמא
קידושין י"ב. קידשה בתמרה אפילו עומד כור תמרים
על ידי אהרן תאומים
ד' ינואר 15, 2020 1:07 am
פורום: בית התלמוד
נושא: דף ועוד דף (מתעדכן)
תגובות: 46
צפיות: 1634

Re: דף ועוד דף (מתעדכן)

תודה רבה כבוד הרב תאומים, חזק ואמץ! - עוד בענין שילוב מדף ז' במס' ברכות לדף ז' במסכת קידושין. למדנו בברכות ז. איך שהכהן הגדול רבי ישמעאל בן אלישע בירך כביכול את הקב"ה ונענע לו בראשו - והא קמ"ל שלא תהא ברכת הדיוט קלה בעיניך. מעין זה מצינו במס' קידושין ז. דבאדם חשוב שבמקבל מתנה מהדיוט יש חש...
על ידי אהרן תאומים
ג' ינואר 14, 2020 6:15 pm
פורום: בית התלמוד
נושא: מסכת ברכות - דיוקים בלשון רש"י
תגובות: 17
צפיות: 696

Re: מסכת ברכות - דיוקים בלשון רש"י

יב. רש"י לא מפרש כאן בר אורין, וראה למסורת הש"ס שציים שבשני מקומות רש"י פירש בן תורה ובשאר מקומות לא פירש כלום, אכן זה מנפלאות רש"י בכל המקומות שרש"י לא פירש מדובר שאומרים לאדם בפניו שהוא בר אוריין ואומרים לאותו אמורא דבר תורה מאביו שגם היה אמורא - חייא בר רב - רב יוסף בריה...
על ידי אהרן תאומים
ג' ינואר 14, 2020 2:56 am
פורום: בית התלמוד
נושא: דף ועוד דף (מתעדכן)
תגובות: 46
צפיות: 1634

Re: דף ועוד דף (מתעדכן)

ברכות י"א: מדת לילה ביום כדאמרינן יוצר אור ובורא חשך
קידושין י"א. כי קאמינא דקדשה בליליא ( ומדת לילה היא חושך ואינה רואה כמה נתן לה)
על ידי אהרן תאומים
ב' ינואר 13, 2020 9:28 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: ◆ חיפוש מקור ◆
תגובות: 3098
צפיות: 313753

Re: ◆ חיפוש מקור ◆

יי"כ גדול
על ידי אהרן תאומים
ב' ינואר 13, 2020 8:51 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: ◆ חיפוש מקור ◆
תגובות: 3098
צפיות: 313753

Re: ◆ חיפוש מקור ◆

מה הוא המקור לביטוי על פירוש רש"י שישב שבעה נקיים על כל טיפת דיו ולא מההקדמה של ספר הפרדס כי שם כתב שאנחנו צריכים לישה שבעה על כל רש"י
על ידי אהרן תאומים
ב' ינואר 13, 2020 6:36 am
פורום: בית התלמוד
נושא: מסכת ברכות - דיוקים בלשון רש"י
תגובות: 17
צפיות: 696

Re: מסכת ברכות - דיוקים בלשון רש"י

י: רש"י יהנה. ואין איסור בדבר: אל יהנה. ואין בדבר לא משום גסות רוח ולא משום שנאה: לגבי יהנה כתב רש"י ואין איסור בדבר, כי לכאורה הנאנה משל אחרים יכול להיות שנחשב שמשמש בתגא, ולגבי אל יהנה שאין בודאי איסור להנות כפי שנאמר קודם, אולי להיפך יש חשש איסור בכיוון השני וצריך להבין את כל זה והצדדי...
על ידי אהרן תאומים
ב' ינואר 13, 2020 6:02 am
פורום: בית התלמוד
נושא: דף ועוד דף (מתעדכן)
תגובות: 46
צפיות: 1634

Re: דף ועוד דף (מתעדכן)

ברכות י. מה הקב''ה יושב בחדרי חדרים אף נשמה יושבת בחדרי חדרים
קידושין י: מוחזקני בך שאתה בקי בחדרי תורה לדרוש בקל וחומר - חדרי התורה כנגד חדרי הנשמה חלק אלוק
על ידי אהרן תאומים
א' ינואר 12, 2020 9:16 pm
פורום: בית התלמוד
נושא: ברכות דף ח
תגובות: 24
צפיות: 2469

Re: ברכות דף ח

דרך אגב היה מי שכתב שדרך רש"י בפירושו לבאר את תרגום אונקלוס, [או לחלוק עליו, ושמעתי מאבי מורי שרש"י סבר שאונקלוס אינו תנא, אע"פ שהיה בדור תנאים] גם אם אינו תנא אבל כל דבריו הוא מפי התנאים כמבואר במגילה ג. ועי"ש במהרצ"ח ממה שכתבתי סוכה יא: רש"י ד"ה ואד יעלה מן הארץ...
על ידי אהרן תאומים
א' ינואר 12, 2020 3:08 am
פורום: בית התלמוד
נושא: דף ועוד דף (מתעדכן)
תגובות: 46
צפיות: 1634

Re: דף ועוד דף (מתעדכן)

ברכות ח. במערבא כי נסיב אינש אתתא אמרי ליה הכי מצא או מוצא קידושין ח: סברא איבדקיה להאי גברא אי רתחנא הוא או לא , אישה שעושה בדיקה זו נאמר עליה מוצא או מצא? ברכות ט: מלמד שהשאילום בעל כרחם קידושין ט: איתמר כתבו לשמה ושלא מדעתה וכו' (רש"י) מה יציאה שלא מדעתה. שהרי על כרחה היא מתגרשת: יציאת מצרי...
על ידי אהרן תאומים
ו' ינואר 10, 2020 7:48 pm
פורום: בית התלמוד
נושא: דף ועוד דף (מתעדכן)
תגובות: 46
צפיות: 1634

Re: דף ועוד דף (מתעדכן)

אכן תובנה וביאור יפה
מצורף הלוח להנאתכם כולל עמודה נלמד ב: למלאות בחברותא\לבד\בשיעור\שיעור שמע וכו' , כל אחד יכול להוסיף כפי הבנתו פירוט או שאר ירקות
על ידי אהרן תאומים
ו' ינואר 10, 2020 6:20 pm
פורום: בית התלמוד
נושא: דף ועוד דף (מתעדכן)
תגובות: 46
צפיות: 1634

Re: דף ועוד דף (מתעדכן)

היום זה היה מאתגר מאוד ברכות ז: קשה תרבות רעה בתוך ביתו של אדם קידושין ז. טב למיתב טן דו מלמיתב ארמלו (רש"י) טן דו. בגופים שנים בעל ואשתו ואפילו אינו לה אלא לצוות בעלמא: והשאילה אם יש לבעל בן בביתו שהוא בתרבות רעה וכפי הנאמר בגמרא זה יותר גרוע ממלחמה האם גם בכגון דא אישה בכל דהוא תסכים להתחתן ר...
על ידי אהרן תאומים
ו' ינואר 10, 2020 10:32 am
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: אשכול בקשות ספרים, מאמרים ומחקרים מתוך ספרים שאינם באוצר
תגובות: 4369
צפיות: 544882

Re: אשכול בקשות ספרים, מאמרים ומחקרים מתוך ספרים שאינם באוצר

תודה רבה אני ממש חדש בהשתמשות בתוכנה ועדיין לא מכיר את נפלאותיה
על ידי אהרן תאומים
ו' ינואר 10, 2020 10:15 am
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: אשכול בקשות ספרים, מאמרים ומחקרים מתוך ספרים שאינם באוצר
תגובות: 4369
צפיות: 544882

Re: אשכול בקשות ספרים, מאמרים ומחקרים מתוך ספרים שאינם באוצר

נתקלתי בספר זה חפץ חיים לרבי חיים יצחק מרידיך. מי זה מה זה למה ספר זה אינו באוצר? קישור https://books.google.ca/books?id=XpsvAAAAYAAJ&pg=PP55&lpg=PP55&dq=%D7%9E%D7%A9%D7%A0%D7%94+%D7%95%D7%91%D7%A8%D7%99%D7%99%D7%AA%D7%90+%D7%94%D7%9C%D7%9B%D7%94+%D7%9C%D7%9E%D7%A9%D7%94+%D7%9E%D7%A1%D7...
על ידי אהרן תאומים
ה' ינואר 09, 2020 5:29 pm
פורום: בית התלמוד
נושא: מסכת קידושין - הערות והארות פנינים ומרגליות
תגובות: 7
צפיות: 380

Re: מסכת קידושין - הערות והארות פנינים ומרגליות

רש"י בפסוק מפרש "לבשר אחד" - הולד נוצר ע"י שניהם ושם נעשה בשרם אחד (שם נח) וראה מה שהשיג הרמב"ן על כך, ואפשר שאכן "לבשר אחד" הוא ע"ש הולד אבל כלפי איש ואישה יותר נכול לומר שהם יחד ולא אחד דע"י שהם יחד נהיה האחד
על ידי אהרן תאומים
ה' ינואר 09, 2020 2:08 am
פורום: בית התלמוד
נושא: דף ועוד דף (מתעדכן)
תגובות: 46
צפיות: 1634

Re: דף ועוד דף (מתעדכן)

קיבלתי באישי: קצת משמע מדברי הרב שיש סברא בקידושי מלוה משום בושה, וזה חידוש גדול, ואיני יודע אם יש נפק''מ, כעת נזכרתי שיש לעיין בסנהדרין אם יש כיסופא לתבוע משאול המלך, או בסוף פסחים אם יש עבד תובע מרבו ( נחל קישון ערב לים סוף) וכן מחדש הרב שמחמת הבושה בקבלת ההלואה, יש בושה בהחזרת ההלואה, וכן יוצא חי...
על ידי אהרן תאומים
ה' ינואר 09, 2020 1:02 am
פורום: בית התלמוד
נושא: ברכות דף ה
תגובות: 71
צפיות: 6431

Re: ברכות דף ה

מה שכתבתי בענין זה רש"י ד"ה פשפש ולא מצא – לא מצא עבירה בידו שבשבילה ראוין יסורין הללו לבוא: ידוע כאן קושית המפרשים שאם לא מוצא עבירה, איך מוצא פתאום ביטול תורה? הרי זה ג"כ עבירה? ונראה מדוייק מרש"י שההסבר הוא כך: לא מצא עבירה שבשבילה = שמתאימה ליסורין שיש לו, היות ויש עבירות מסו...
על ידי אהרן תאומים
ה' ינואר 09, 2020 12:58 am
פורום: בית התלמוד
נושא: דף ועוד דף (מתעדכן)
תגובות: 46
צפיות: 1634

Re: דף ועוד דף (מתעדכן)

צודק בפשטות אבל לכן הבאתי את רש"י והתרגום של הפסוק הזה המדבר על הלוואה ומכאן הקשר האסיוציאטיבי
וכן הנזקק להלוואות פניו מתכרכמים
על ידי אהרן תאומים
ה' ינואר 09, 2020 12:49 am
פורום: בית התלמוד
נושא: דף ועוד דף (מתעדכן)
תגובות: 46
צפיות: 1634

Re: דף ועוד דף (מתעדכן)

ברכות ו: ר' יוחנן ור' אלעזר דאמרי תרוייהו כיון שנצטרך אדם לבריות פניו משתנות ככרום שנאמר כרום זלות לבני אדם מאי כרום כי אתא רב דימי אמר עוף אחד יש בכרכי הים וכרום שמו וכיון שחמה זורחת מתהפך לכמה גוונין ר' אמי ור' אסי דאמרי תרוייהו כאילו נדון בשני דינים אש ומים שנאמר {תהילים סו-יב} הרכבת אנוש לראשנו...
על ידי אהרן תאומים
ד' ינואר 08, 2020 7:00 pm
פורום: בית התלמוד
נושא: מסכת ברכות - פרק ראשון
תגובות: 205
צפיות: 3234

Re: מסכת ברכות- הערות והארות פנינים ומרגליות

ג: רב אשי אמר שקודם חצות היה דוד עוסק בתורה ואחר חצות היה עוסק בשירות ותשבחות. האם ר״א חולק על רב שמעון חסידא שאמר לקמן שלאחר חצות היה עוסק בתורה? ראה סוטה ל"ה ע"ב דרש רבא מפני מה נענש דוד מפני שקרא לדברי תורה זמירות שנאמר {תהילים קיט-נד} זמירות היו לי חוקיך בבית מגורי אמר לו הקב''ה ד''ת ...
על ידי אהרן תאומים
ד' ינואר 08, 2020 6:43 pm
פורום: בית התלמוד
נושא: ברכות דף ה
תגובות: 71
צפיות: 6431

Re: ברכות דף ה

וסגרת עיניך בו אולי זה הרמז לקריאת שמע שסוגר עיניו בשעת קריאת שמע, כי מה שרש"י כותב אינו קשור לפשט הגמרא כלל לגבי מזיקים וכו' אלא זה פירושו של הפסוק במשלי וזה לשון רש"י שם במשלי "התעיף עיניך בו" - כרגע שתכפול עיניך לעמצו ואין אותה גירסא מצויה בך "התעיף" - כמו וכפלת ותע...
על ידי אהרן תאומים
ד' ינואר 08, 2020 2:14 am
פורום: בית התלמוד
נושא: מסכת ברכות - פרק ראשון
תגובות: 205
צפיות: 3234

Re: ברכות ב.

מאימתי קורין את שמע בערבית משעה שהכהנים נכנסין לאכול בתרומתן. מתי יקראו הכהנים ק"ש אם אוכלים אז תרומה? ממה שכתבתי בדיוק לשון רש"י מאימתי קורין את שמע בערבין. משעה שהכהנים נכנסים לאכול בתרומתן. כהנים שנטמאו וטבלו והעריב שמשן והגיע עתם לאכול בתרומה: עיין בתוס' בעמוד ב' ד"ה משעה שהעני נ...
על ידי אהרן תאומים
ד' ינואר 08, 2020 12:20 am
פורום: בית התלמוד
נושא: מסכת ברכות - פרק ראשון
תגובות: 205
צפיות: 3234

Re: מסכת ברכות- הערות והארות פנינים ומרגליות

ה, ב \ ופירש"י: כל ימי נזהרתי שלא לעשות מלאכה ושלא לעסוק בתורה כשעמדתי ממיטתי עד שאקרא ק"ש ואתפלל. ובתוס' כתבו: ורש"י פירש אפילו ללמוד שאסור ללמוד קודם תפילה. ולא ידעתי מנא ליה. אבל ראיה דשרי ללמוד קודם דלקמן בפרק שני אמרינן דרב מקדים ומשי ידיה ומברך ומתני פרקיה וקרי ק"ש כי מטא ...
על ידי אהרן תאומים
ד' ינואר 08, 2020 12:15 am
פורום: בית התלמוד
נושא: דף ועוד דף (מתעדכן)
תגובות: 46
צפיות: 1634

Re: דף ועוד דף (מתעדכן)

יישר כח לכל המצטרפים כאן ובאימיל כל דבר גדול מתחיל בצעדים קטנים והשי"ת יעזור שימצא מי שירים את הכפפה להפצת הרעיון בעוד דרכים ועכשיו לשעשועי תורתך. ברכות ה. איכא דאמרי הדר חלא והוה חמרא ואיכא דאמרי אייקר חלא ואיזדבן בדמי דחמרא: קידושין ה. הרי זה גיטיך ע''מ שלא תשתי יין ה: התנן האומר אהא הרי זה נ...
על ידי אהרן תאומים
ג' ינואר 07, 2020 7:22 pm
פורום: בית התלמוד
נושא: מסכת קידושין - הערות והארות פנינים ומרגליות
תגובות: 7
צפיות: 380

Re: מסכת קידושין - הערות והארות פנינים ומרגליות

ה. רש"י ד"ה האי שטרא לחוד והאי שטרא לחוד. בזה כתוב לשון כניסה וזה מפורש לשון יציאה: רש"י נקט גבי שטר קידושין בלשון כתוב וגבי שטר גירושין נקט בלשון מפורש, ונראה לומר שהסיבה לכך שבשטר גירושין יותר מפורש מה פעולתו כי כתיב ביה שם המגרש ושם המתגרשת ומפורש עוד שבזה היא מותרת לכל אדם, מה שא...
על ידי אהרן תאומים
ג' ינואר 07, 2020 6:43 pm
פורום: בית התלמוד
נושא: מסכת קידושין - הערות והארות פנינים ומרגליות
תגובות: 7
צפיות: 380

Re: מסכת קידושין - הערות והארות פנינים ומרגליות

ד. רש"י אן כסף. בלא יו''ד כדכתיב מאן יבמי: רש"י מסביר את מה שהגמרא תסביר בהמשך אבל נקט דווקא את הדוגמה השניה של הגמרא מפני השייכות למשנתינו "היבמה" ובזה יוסבר שגם הגמרא הוסיפה את זה באגב, כי בפסוק הזה נכתב וְאָֽמְרָה֙ מֵאֵ֨ן יְבָמִ֜י לְהָקִ֨ים לְאָחִ֥יו שֵׁם֙ בְּיִשְׂרָאֵ֔ל לֹ֥א...
על ידי אהרן תאומים
ג' ינואר 07, 2020 6:41 pm
פורום: בית התלמוד
נושא: מסכת קידושין - הערות והארות פנינים ומרגליות
תגובות: 7
צפיות: 380

מסכת קידושין - הערות והארות פנינים ומרגליות

ב. רש"י ד"ה האשה נקנית. לבעלה: ולכן כתיב "ה"אשה ב"ה' המיוחדת לבעלה ובזה יתורץ קושית התוספות. עוד פרפרת שהרי מסכת קידושין היא אחר מסכת גיטין והכוונה "לבעלה" שגם למי שהיה בעלה והוא מחזיר גרושתו צריך לעשות אותם הקינינים, ולכן גם כתב התנא "האשה" דאין אשה נקר...

עבור לחיפוש מתקדם