החיפוש הניב 178 תוצאות

עבור לחיפוש מתקדם

על ידי אהרן תאומים
ו' פברואר 15, 2019 10:16 pm
פורום: בית התלמוד
נושא: מסכת חולין - הערות והארות פנינים ומרגליות
תגובות: 227
צפיות: 7045

Re: מסכת חולין - הערות והארות פנינים ומרגליות

פ. רש"י ד"ה בית דושאי. משפחה נקראת על שם אביה: זה הפעם היחידה בש"ס שרש"י מסביר ששם משפחה הוא בשם האב, (כדכתיב למשפחתם לבית אבתם) והוא בנו"ט כאן לומר על הכוי שבא מן התיש ומן הצביה ומן בהמה הוא ע"ש האב יפה. מ״מ מנין לו לרש״י לפרש כן. וע״ע ברבינו גרשום. בכלל צריך עיון בשי...
על ידי אהרן תאומים
ד' פברואר 13, 2019 11:20 pm
פורום: בית התלמוד
נושא: מסכת חולין - הערות והארות פנינים ומרגליות
תגובות: 227
צפיות: 7045

Re: מסכת חולין - הערות והארות פנינים ומרגליות

פ.
רש"י ד"ה בית דושאי. משפחה נקראת על שם אביה:
זה הפעם היחידה בש"ס שרש"י מסביר ששם משפחה הוא בשם האב, (כדכתיב למשפחתם לבית אבתם) והוא בנו"ט כאן לומר על הכוי שבא מן התיש ומן הצביה ומן בהמה הוא ע"ש האב
על ידי אהרן תאומים
ד' פברואר 13, 2019 3:47 pm
פורום: בית התלמוד
נושא: קידושין עא: ואפילו 'נורא' לא מושלי אהדדי - מאי נורא?
תגובות: 15
צפיות: 170

Re: קידושין עא: ואפילו 'נורא' לא מושלי אהדדי - מאי נורא?

אחר העיון חוזרני בי לחלוטין מההגהה, והלשון מושלי מופיע כמה פעמים בש""ס גבי שאילה, ראו לדוגמא מענינת (יבמות קכ ע"ב)כיס וארנקי מנחשי אינשי ולא מושלי, אמנם שאילת אש נשמע לא מובן וכן הלשון אהדדי , אלא שהכוונה בשאילת אש דומא ללשון שאילת שלום והכוונה שבאים אחד לשני להדליק אש ומחכים עד דמתלי...
על ידי אהרן תאומים
ד' פברואר 13, 2019 6:09 am
פורום: בית התלמוד
נושא: קידושין עא: ואפילו 'נורא' לא מושלי אהדדי - מאי נורא?
תגובות: 15
צפיות: 170

Re: קידושין עא: ואפילו 'נורא' לא מושלי אהדדי - מאי נורא?

אשמח אם תעלה את העמוד הרלוונטי מהספר הנ"ל כי אינו תחת ידי וכמדומני שגם לא חמיתיו אי פעם
על ידי אהרן תאומים
ד' פברואר 13, 2019 5:33 am
פורום: בית התלמוד
נושא: קידושין עא: ואפילו 'נורא' לא מושלי אהדדי - מאי נורא?
תגובות: 15
צפיות: 170

Re: קידושין עא: ואפילו 'נורא' לא מושלי אהדדי - מאי נורא?

אכן אין מגיהין מן הסברא, וזו הייתה הצעה בלבד , ומאחר והאתר שדרכו אני עושה חיפושים בש"ס ועדי הנוסח, כבר לא עובד כ 36 שעות עקב נפילת שרת, וכשיחזור לפעול אבדוק הדברים שוב ב"ה
על ידי אהרן תאומים
ד' פברואר 13, 2019 1:56 am
פורום: בית התלמוד
נושא: קידושין עא: ואפילו 'נורא' לא מושלי אהדדי - מאי נורא?
תגובות: 15
צפיות: 170

Re: קידושין עא: ואפילו 'נורא' לא מושלי אהדדי - מאי נורא?

בקידושין עא: תרתי אפמייא הויין, חדא עיליתא וחדא תתיייתא, חדא כשירה (ביוחסין) וחדא פסולה ובין חדא לחדא פרסה, וקא קפדי אהדדי ואפילו נורא לא מושלי אהדדי. ופירש"י ואפי' נורא לא מושלי אהדדי: כדי שלא יהו רגילים אצלם שלא להתחתן בם. על תיבת 'נורא' לא פירש רש"י כלום, וראיתי שבין במתיבתא דעוז והדר ...
על ידי אהרן תאומים
ב' פברואר 11, 2019 5:13 am
פורום: בית התלמוד
נושא: מסכת חולין - הערות והארות פנינים ומרגליות
תגובות: 227
צפיות: 7045

Re: מסכת חולין - הערות והארות פנינים ומרגליות

רש"י מסביר את הלשון "הלכו בו" כי אם זה רק בענין אחד מדוע "הלכו" וע"כ גבי שחיטה "הלכו להקל" הלכו לקולא כלומר נמשך אחר שחיטת האם, ובשני "הלכו" בהיתר השליל שאינו בהמה
על ידי אהרן תאומים
ב' פברואר 11, 2019 2:39 am
פורום: אספקלריא
נושא: האם יש חיוב להאמין בנסים ומופתים מאז חתימת התלמוד
תגובות: 66
צפיות: 1464

Re: האם יש חיוב להאמין בנסים ומופתים מאז חתימת התלמוד

ר' זאב אתה הולך ושב... רגע אתה טוען שהכל מובן באופן טבעי ובמשנהו אתה מוכיח במופתים איך אתה כאדם מבוסס לא מצליח להגיע... גם סרקסזם אתה לא מבין? אין נס ואין בטיח יש שקר ואחיזת עיניים עד להתמוטטות, משחקים בנדמה לי ומשקרים על עצמם "על נשותיהם" ועל משפחתם על כולם אין נס יש גניבה וכל מה שר' זאב...
על ידי אהרן תאומים
א' פברואר 10, 2019 11:56 pm
פורום: בית התלמוד
נושא: מסכת חולין - הערות והארות פנינים ומרגליות
תגובות: 227
צפיות: 7045

Re: מסכת חולין - הערות והארות פנינים ומרגליות

הראשון נאמר בהכרח על משנתנו ובה נאמר "מוציא דמו" ומוכח שלא הוציאו מכלל בהמה אלא שהקילו בו
בשני הוא באופן של "אתמר" הנאמר באופן כללי ואז רצה לומר שהשליל לא משווה ליה בהמה לכל פרטיה ואפשר שגם דמו מותר ועל דבר זה עצמו הגמרא דנה
על ידי אהרן תאומים
ה' פברואר 07, 2019 2:11 am
פורום: בית התלמוד
נושא: מסכת חולין - הערות והארות פנינים ומרגליות
תגובות: 227
צפיות: 7045

Re: מסכת חולין - הערות והארות פנינים ומרגליות

אולי רש"י רומז בלשונו נמתי אמרתי למדנו וכו' שמחבר יחד הסבר עם הגירסא, כדי שנבחין שדיון זה התנהל לא כמחלוקת אלא כאמירה עדינה וסיפור דברים אולי אפילו אמירה מנומנמת שקיטה לא לשם ויכוח שניהם בן עזאי ורבי יונתן תלמידי רבי ישמעאל, וכל הדיון ביניהם מסופר ע"י רבי יונתן בלשון "נם" למעט &q...
על ידי אהרן תאומים
ד' פברואר 06, 2019 7:08 am
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: ◆ חיפוש מקור ◆
תגובות: 1635
צפיות: 104098

Re: ◆ חיפוש מקור ◆

בספר מגן אבות על פרקי אבות מביא בפ"ד גבי שמואל הקטן בשם מדרש ארבעה מתו בני חמישים ושתים שנים שמואל הנביא שלמה המלך שמואל הקטן ושמואל בר אבא (ירחינאה) וכו' ע"ש.
איה מקורו?
עוד יש לעיין בספר יוחסין וכן בתולדות תנאים ואמוראים סדר הדורות ועוד לגבי מנין שנותיו של שמואל הקטן שלכאורה חי יותר מכך
על ידי אהרן תאומים
ג' פברואר 05, 2019 3:32 am
פורום: בית התלמוד
נושא: מסכת חולין - הערות והארות פנינים ומרגליות
תגובות: 227
צפיות: 7045

Re: מסכת חולין - הערות והארות פנינים ומרגליות

שמואל דוד כתב:סא:

רש״י ד״ה א״כ דמעזניה כו׳

צ״ע מדוע השמיט פרס?

אולי מפרס ועזניה יחד אי אפשר ללמוד כלום כשני כתובים שאינם מלמדים, לכך כיוון רש"י שנלמד או מפרס או מעזניה
על ידי אהרן תאומים
ב' פברואר 04, 2019 6:37 am
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: הערות והארות בפירושי רש"י בתנ"ך ובתלמוד
תגובות: 47
צפיות: 2379

Re: הערות והארות בפירושי רש"י בתנ"ך ובתלמוד

הערות מהסוג הבא יש לרוב, אך בכל אופן מסקרן לדעת האם יש איזה סיבה טובה לכך. בע"ז כד ע"ב רש"י ד"ה המחושקת (נ"א: המחושקה) - קשורה, כמו (שמות כז י) וחשוקיהם כסף. בע"ז לה ע"א רש"י ד"ה חשוק שפתותיך - כדמתרגמינן (שמות לח י) וחשוקיהם - וכבושיהן (במ"ג: וכיבו...
על ידי אהרן תאומים
א' פברואר 03, 2019 8:36 pm
פורום: בית התלמוד
נושא: ברכות ו: אגרא דבי הילולא מילי - תוספת מאוחרת?
תגובות: 8
צפיות: 1575

Re: אגרא דבי הילולא מילי - תוספת מאוחרת?

אגב דבר נחמד רש"י מפרש שש מתוך השבע: אגרא ד פרקא . עיקר קבול שכר הבריות הרצים לשמוע דרשה מפי חכם היא שכר המרוצה שהרי רובם אינם מבינים להעמיד גרסא ולומר שמועה מפי רבן לאחר זמן שיקבלו שכר למוד: אגרא ד כלה . שבת שלפני הרגל שהכל נאספין לשמוע הלכות הרגל: אגרא ד שמעתא סברא. שהוא יגע וטורח ומחשב להבין...
על ידי אהרן תאומים
ו' פברואר 01, 2019 8:22 am
פורום: בית התלמוד
נושא: מסכת חולין - הערות והארות פנינים ומרגליות
תגובות: 227
צפיות: 7045

Re: מסכת חולין - הערות והארות פנינים ומרגליות

ס: רש״י ד״ה יעקב הקטן - מי יקום יעקב כי קטן הוא (עמוס ז) ד״ה דוד הקטן - מקרא הוא בשמואל (א יז) וצ״ע מדוע שינה בלשונו ולא כתב מקרא הוא בעמוס ? אכן שאלה נאה לשואל שמואל דוד פסוק מי יקום יעקב וכו' רש"י לא הביא מקורו רק ציטט את הפסוק כי הוא פסוק מוכר לכל מן הסליחות ליום חמישי ונכפל בנעילה (וכן לשו...
על ידי אהרן תאומים
ה' ינואר 31, 2019 5:25 am
פורום: בית התלמוד
נושא: מסכת חולין - הערות והארות פנינים ומרגליות
תגובות: 227
צפיות: 7045

Re: מסכת חולין - הערות והארות פנינים ומרגליות

עם כזאת כמת עצומה של כולסטרול וכן כמות הסוכרים המגבירה את הלחץ דם, מתפוצץ העורק הראשי של הלב ונעקר
על ידי אהרן תאומים
ב' ינואר 28, 2019 3:16 pm
פורום: מקרא ותרגום
נושא: בלבול מוחין מוחלט בכל הנוגע ללימוד המקרא
תגובות: 161
צפיות: 3932

Re: בלבול מוחין מוחלט בכל הנוגע ללימוד המקרא

אפשר לומר כמעט בוודאות שגם בש"ס רש"י נמנע מלפרש לשונות חריפים שאמרו תנאים ואמוראים אחד על השני, וזה הוא מפני הזהירות בכבודם ולימוד לנו שאין אנחנו יכולים להבין בשכלינו את ארחם ושיגם, (וכשיכל לפרש הנאמר באופן של שבח עשה כך) וכעין זה אפשר גם בפרשת יהודה ותמר ועוד, לגבי מקומות שרש"י בש&qu...
על ידי אהרן תאומים
ב' ינואר 28, 2019 6:19 am
פורום: בית התלמוד
נושא: מסכת חולין - הערות והארות פנינים ומרגליות
תגובות: 227
צפיות: 7045

Re: מסכת חולין - הערות והארות פנינים ומרגליות

נז. רש״י ד״ה צומת הגידין מקום שהגידין כו׳ יש להעיר מדוע לא פירש כן לעיל בד״ה בצומת גידין. וצ״ע. מצינו כמה פעמים ברש"י שכשמוזכר ב' פעמים איזה ענין ב' פעמים בסמיכות מפרש בראשונה את הדבר בכללות, ובשני מפרש דקדוק הלשון, וכאן אפשר למצוא נתינת טעם נוסף, שלאחר שהגמרא אומרת אמר ליה ברי נהרא נהרא ופשטי...
על ידי אהרן תאומים
ב' ינואר 28, 2019 5:08 am
פורום: מקרא ותרגום
נושא: בלבול מוחין מוחלט בכל הנוגע ללימוד המקרא
תגובות: 161
צפיות: 3932

Re: בלבול מוחין מוחלט בכל הנוגע ללימוד המקרא

נראה לי שהצלחנו להתבלבל, בשיטות לימוד הגמרא ישנם ג"כ כמה דרכי לימוד, יש את השיטה הטוניסאית שיורדת לדיקדוק לשוני ומגיע דרך זה למקומות שעולם הישיבות המקביל הגיע אף הוא לשם דרך סברה, וכדו', קשה בדיון מלמעלה להגיע לקו מסכם של כל שיטה ואפילו לא לניתוח עקיב של שיטת רש"י בביאור על התורה\ על הש&qu...
על ידי אהרן תאומים
א' ינואר 27, 2019 7:00 pm
פורום: בית התלמוד
נושא: הערה בדברי רש"י ב"מ יח. - אונן אסור באכילת קדשים
תגובות: 8
צפיות: 222

Re: הערה נפלאה בדברי רש"י - שאונן - אסור באכילת קדשים

כיהודה ועוד לקרא, איסור אכילת קדשים, הוא הדבר היחידי ש"לא" נאסר עליו ויכול לאכול, וע"כ נקרא "לא אונן" , שאר המצוות המעשיות אונן "פטור בהם" , ואין שייך לומר לא אונן כ"כ אלא אינו נוהג בו דיני אונן
על ידי אהרן תאומים
ג' ינואר 22, 2019 3:04 am
פורום: בית המדרש
נושא: תפילין חרוצות ,האם יש פרטים בנושא, וזה רצוי להידור לכתחילה?
תגובות: 11
צפיות: 409

Re: תפילין חרוצות ,האם יש פרטים בנושא, וזה רצוי להידור לכתחילה?

יש כאן קצת גילוי מן האמת המרה, שאכן הבתים היוצאים עם מאמרי יחצנות ולא רק בתים אלו, במבחן הזמן מתגלים הכשלים והריבוע משתנה, אמנם יש כשלים שהתגלו בבתים ישנים של בתים מאכערים מפורסמים שהשתמשו בטיח ובדבק אפוקסי וכו', והנכון שבתים שנעשים לא בדרך מתועשת ע"י בתי מאכערס יר"ש שכמעט כבר לא מוצאים במ...
על ידי אהרן תאומים
ה' ינואר 17, 2019 11:04 pm
פורום: בית התלמוד
נושא: מסכת חולין - הערות והארות פנינים ומרגליות
תגובות: 227
צפיות: 7045

Re: מסכת חולין - הערות והארות פנינים ומרגליות

בבבא קמא פג פירש רש"י מלנ"ט , וכן בעבודה זרה כ"ט מלנ"ט ובסנהדרין קא מלנ"ץ, וכנראה הכל אחד ט וצ מתחלפים כידוע הרבה וג"כ הגיר' הנכונה היא מלנץ, והסיבה שחזר פעמיים, מפני שלא נטעה לומר שצמחין נקראין כך מלשון צמח צמיחה וכדומה רק מפני צורתן והכוונה רק לאבעבועות שכך הם נראים ל...
על ידי אהרן תאומים
ד' ינואר 16, 2019 3:22 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: זהר על רות 'הר אדני' זיוף ? - אגדות שמואל מהר"מ הלל להורדה
תגובות: 58
צפיות: 4292

Re: זהר על רות 'הר אדני' זיוף ? - אגדות שמואל מהר"מ הלל להורדה

אקדים בתתחילת דברי שאינני רוצה למשוך את הפולמוס הנ"ל לכיוונים שהוא בורח עליהם, זאת הייתה רק מחשבה פנימית ורצון להפעלת בלמים באופן של מחשבה פנימית וזהירות, ועל כן לא אמשיך להתפלמס כי הסכנה רבה על התועלת, בעבר במקום אחר ובפורום אחר פרשתי, ויותר לא כתבתי שם כלום מזה שנתיים!! מפני חילול ה', ועל מנת...
על ידי אהרן תאומים
ד' ינואר 16, 2019 6:42 am
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: זהר על רות 'הר אדני' זיוף ? - אגדות שמואל מהר"מ הלל להורדה
תגובות: 58
צפיות: 4292

Re: זהר על רות 'הר אדני' זיוף ? - אגדות שמואל מהר"מ הלל להורדה

אף פעם אין סכנה לברר האמת. ולא נצטרך למחוק, רק מעתה נוכל לדעת על פי מה נוסדו הדברים ולבחון לגופו אם נכון או לא, לשקר אין רגלים וקושטא קאי. לטעמי כל זה רק מחזק את מסורת הספרים האמיתיים שבידינו, ולא שהם צריכים חיזוק. זאת השאילה גופא האם הכלים המתחדשים שיש לנו היום עלולים לשבור מסורות. עד איפה אפשר לה...
על ידי אהרן תאומים
ד' ינואר 16, 2019 3:33 am
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: זהר על רות 'הר אדני' זיוף ? - אגדות שמואל מהר"מ הלל להורדה
תגובות: 58
צפיות: 4292

Re: זהר על רות 'הר אדני' זיוף ? - אגדות שמואל מהר"מ הלל להורדה

רציתי להעיר באופן כללי על חשיפת זיופים וכדו' בספרות קדומה, כבוד הרב הלל שליט"א אכן בונה את משנתו על כמה פרמטרים כשבעיני הכי חשוב שהוא ספר ללא תוכן משמעותי וכן שלא נכנס והשתקע בתוך אוצרי הספרים, אבל זהירות גדולה צריך כשמהלכים בצדו המחקרי של העניין ובודקים באופן בלשני והשוואתי ואז יתכן שעוד הרבה ...
על ידי אהרן תאומים
ג' ינואר 15, 2019 9:04 pm
פורום: לשכת הסופרים
נושא: מהי כדאיות הדפסת ספר
תגובות: 71
צפיות: 3317

Re: מהי כדאיות הדפסת ספר

הנה מה שביצקלוני בענין פג (בתוך הקונטרס על הפסוק ויפג לבו)
על ידי אהרן תאומים
ב' ינואר 14, 2019 10:41 pm
פורום: בית המדרש
נושא: בחורשיא קא אכיל ליה!
תגובות: 16
צפיות: 530

Re: בחורשיא קא אכיל ליה!

--------
על ידי אהרן תאומים
ב' ינואר 14, 2019 10:23 pm
פורום: בית התלמוד
נושא: מסכת חולין - הערות והארות פנינים ומרגליות
תגובות: 227
צפיות: 7045

Re: מסכת חולין - הערות והארות פנינים ומרגליות

אכן רש"י דייק להביא את לשון התרגום דווקא כי "כל מלחא" הוא לשון הגמרא בארמית "מלחא" הוא בודאי ארמית ומה ענין להביא לשון תנ"ך, מה גם שהלשון "כל" שם בישעיה אף שרש"י מסבירו ג"כ מדד, המלבים מסביר "וכל", הכיל כלכל, וכן הוא בלשוננו "כלכלה&quo...
על ידי אהרן תאומים
א' ינואר 13, 2019 11:15 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: עזרה בכתיבת שתי מילים בכתב חצי קולמוס מזמן הראשונים
תגובות: 3
צפיות: 133

Re: עזרה בכתיבת שתי מילים בכתב חצי קולמוס מזמן הראשונים

ישר כח גם אני חשבתי בהתחלה אולי הגירסא בגופנית, אבל מפני שבשבת כתב רש"י עיר אחת ללא שמה, וראה מה שכתבתי בבית התלמוד מדוע רש"י ציין כאן מ"מ מדוייק יותרכהשערתי בכיצד מברכין, ולא כמו בשבת שלא ציין מ"מ כלל ההשערה של הרה"ג ר' אליהו כץ גבי גבי במסכת שבת אינה נראית כי לשון "גב...
על ידי אהרן תאומים
א' ינואר 13, 2019 10:00 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: רשימת אתרים ואשכולות לסריקות כת"י וספרי דפוס עתיקים
תגובות: 390
צפיות: 95366

Re: רשימת אתרים ואשכולות לסריקות כת"י וספרי דפוס עתיקים

רש"י למסכת חולין כתב יד איפוא אני יכול למצוא? חוץ מכתב יד פארמא
על ידי אהרן תאומים
א' ינואר 13, 2019 8:35 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: עזרה בכתיבת שתי מילים בכתב חצי קולמוס מזמן הראשונים
תגובות: 3
צפיות: 133

עזרה בכתיבת שתי מילים בכתב חצי קולמוס מזמן הראשונים

המילים הם - בגיטין בהנזקין כך הגירסא ברש"י חולין דף מד:, לשון הגמרא שרש"י מביא נמצאת היא בברכות דף מד, בפרק כיצד מברכין , היא לכך אני משער שפיענוח כתב יד ברש"י היה בטעות במקום ב גיטין בהנזקין צ"ל בכיצד מברכין , מן המותר לציין שבחילופי אותיות הדבר ג"כ יתכן שזו שגיאה עקב קירבת...
על ידי אהרן תאומים
א' ינואר 13, 2019 3:55 pm
פורום: בית התלמוד
נושא: מסכת חולין - הערות והארות פנינים ומרגליות
תגובות: 227
צפיות: 7045

Re: Re מז ב'. הצעות מענינות

''ר' חנניה חלש על לגביה ר"נ וכל גדולי הדור אייתו לקמיה ריאה שנשפכה כקיתון...'' הלשון חלש בש"ס הוא חולי גדול ובמקומות מסוימים מצינו אותו כלשון של קרוב למיתה, ומה בעצם הענין להשמיע לנו שזה היה אז? ובפשטות ללמד שגם חולה ובעל יסורין לא פטורים מת"ת, ורבותינו עסקו בה אף בחוליים. ואולי היה ...
על ידי אהרן תאומים
א' ינואר 13, 2019 6:05 am
פורום: בית התלמוד
נושא: מסכת חולין - הערות והארות פנינים ומרגליות
תגובות: 227
צפיות: 7045

Re: מסכת חולין - הערות והארות פנינים ומרגליות

מד : רב חסדא. כהן הוה כדאמרינן בגיטין בהניזקין שמונים זוגים אחים כהנים נשואין שמונים זוגות אחיות כהנות: גמרא זו היא בברכות דף מד ע"א כי אתא ר' יצחק אמר עיר אחת היתה בארץ ישראל וגופנית שמה שהיו בה שמנים זוגות אחים כהנים נשואים לשמנים זוגות אחיות כהנות ובדקו רבנן מסורא ועד נהרדעא ולא אשכחו בר מב...
על ידי אהרן תאומים
ו' ינואר 11, 2019 3:45 am
פורום: מקרא ותרגום
נושא: איזכור מכות שעשה ה' במצרים בתהלים
תגובות: 3
צפיות: 201

Re: איזכור מכות שעשה ה' במצרים בתהלים

כמדומני שיש מי שהסביר שלכן נתן רבי יהודה סימנים לידע הסדר שבתורה
על ידי אהרן תאומים
ה' ינואר 10, 2019 6:39 pm
פורום: מקרא ותרגום
נושא: ואש מתלקחת בתוך הברד, סופת ברקים?
תגובות: 27
צפיות: 736

Re: ואש מתלקחת בתוך הברד, סופת ברקים?

איש פלוני כתב:אאל"ט כך כתוב באברבנאל.

אפשר לבאר ולצטט?
על ידי אהרן תאומים
ד' ינואר 09, 2019 9:07 pm
פורום: מקרא ותרגום
נושא: ואש מתלקחת בתוך הברד, סופת ברקים?
תגובות: 27
צפיות: 736

Re: ואש מתלקחת בתוך הברד, סופת ברקים?

קולות וברד חולין מב עמוד ב רש"י ד"ה והאיכא חרותא. דקתני מתניתין (שם) אלו כשרות חרותא בידי שמים ותניא לקמן (דף נה:) בידי אדם טרפה ואיזו היא חרותא כל שצמקה ריאה שלה ונתקשה כחריות של דקל מחמת שהבעיתה אדם בקולו ופעמים שצומקת מקולות וברד והיא בידי שמים והדרא בריא אבל בידי אדם תו לא הדרא בריא: מ...
על ידי אהרן תאומים
ד' ינואר 09, 2019 8:07 pm
פורום: בית התלמוד
נושא: מסכת חולין - הערות והארות פנינים ומרגליות
תגובות: 227
צפיות: 7045

Re: מסכת חולין - הערות והארות פנינים ומרגליות

אחרי שראית את רש"י לא הבנתי מה תוספת הסבר צריך? רש"י שבת כ"ט ריש כנישתא. מפטיר כנסיות המכניס ומוציא ומיישב תלמידים ותינוקות: חולין נא מפטיר כנסיות אנא. מכניס ומוציא תלמידים ומאספם ומעמידם לילך מבית המדרש: פעם הגמרא (בשבת) קוראת למקצוע ע"ש ההכנסה לבית הכנסת "ריש כנישתא" ...
על ידי אהרן תאומים
ד' ינואר 09, 2019 6:53 am
פורום: בית התלמוד
נושא: מסכת חולין - הערות והארות פנינים ומרגליות
תגובות: 227
צפיות: 7045

Re: מסכת חולין - הערות והארות פנינים ומרגליות

שמואל דוד כתב:יישר כח. אולם לפי זה צ״ל ״חנינא״ ולא ״חננאל״.

בהחלט נראה שיש כאן שיבוש גרסאות אף שבכ"י פרמא איתא חננאל לא בר"ת וכד'

http://web.nli.org.il/sites/NLI/Hebrew/ ... FL17257535
על ידי אהרן תאומים
ד' ינואר 09, 2019 4:10 am
פורום: בית התלמוד
נושא: מסכת חולין - הערות והארות פנינים ומרגליות
תגובות: 227
צפיות: 7045

Re: מסכת חולין - הערות והארות פנינים ומרגליות

מא. רש״י ד״ה ורב נחמן כו׳ דהא ר׳ יהודה בן בבא פליג כו׳. לכאורה הול״ל ״רב יהודה בן בתירא״ שנזכר קודם בגמרא. ואולי היה כתוב ברש״י ׳ב״ב׳ והסופרים טעו בזה. בכתב יד פארמה כתוב בן בבא לא בר"ת http://web.nli.org.il/sites/NLI/Hebrew/digitallibrary/pages/viewer.aspx?presentorid=MANUSCRIPTS&docid=PN...

עבור לחיפוש מתקדם