מפרשי האוצר - גירסת נסיון
חיפוש גוגל בפורום:

החיפוש הניב 285 תוצאות

עבור לחיפוש מתקדם

על ידי אהרן תאומים
ג' יוני 04, 2019 6:15 pm
פורום: בית התלמוד
נושא: אמר רב חסדא דבר זה רבינו הגדול אמרו המקום יהיה בעזרו
תגובות: 6
צפיות: 215

Re: אמר רב חסדא דבר זה רבינו הגדול אמרו המקום יהיה בעזרו

כ״ה לשון הגמרא סוכה לג, בכורות מה, נדה מט. ויש לעיין מדוע דוקא בג׳ מקומות הנ״ל אמר כן, ועוד יש לעיין מה כוונתו בזה. וצ״ע. אולי במקומות אלו נראה שחלק רב על ברייתא וע"כ הזכיר "רבינו הגדול" עוד אפשר שכל מאמרים אלו נאמרו בעת שרב עדיין חי וע"כ מברכהו "המקום יהיה בעזרו" מפני...
על ידי אהרן תאומים
ג' יוני 04, 2019 7:04 am
פורום: בית התלמוד
נושא: אמר רב חסדא דבר זה רבינו הגדול אמרו המקום יהיה בעזרו
תגובות: 6
צפיות: 215

Re: אמר רב חסדא דבר זה רבינו הגדול אמרו המקום יהיה בעזרו

בסוכה 4 פעמים סוכה לג ע"א סוכה לג ע"ב סוכה לה ע"ב סוכה לה ע"ב
על ידי אהרן תאומים
ד' מאי 29, 2019 8:54 am
פורום: מקרא ותרגום
נושא: תיבת "צרה" שני משמעויות
תגובות: 5
צפיות: 281

Re: תיבת "צרה" שני משמעויות

מצפה לישועת השם כתב:אי מי מחו"ר יודע מקור ברש"י באיזהו מקומן או אחר ממפרשי המקרא שכותב על כך שלתיבת 'צרה' יש שני משמעויות?
יישר כח!

עיין כאן ואולי תמצא נחת, מתוך המדור שלי באתר פורטל הדף היומי
http://daf-yomi.com/DYItemDetails.aspx?itemId=28353
על ידי אהרן תאומים
ד' מאי 29, 2019 8:42 am
פורום: מקרא ותרגום
נושא: "ויאמר יי לה" = שם בן נח
תגובות: 15
צפיות: 526

Re: "ויאמר יי לה" = שם בן נח

בראשית כה כג: " וַיֹּאמֶר יְיָ לָהּ : שְׁנֵי גוֹיִם בְּבִטְנֵךְ, וּשְׁנֵי לְאֻמִּים מִמֵּעַיִךְ יִפָּרֵדוּ, וּלְאֹם מִלְאֹם יֶאֱמָץ, וְרַב יַעֲבֹד צָעִיר". ובפירוש רש"י: ויאמר ה' לה - על ידי שליח, לשם נאמר ברוח הקודש והוא אמר לה: האם ניתן להבין את רש"י, שהוא סובר ששם בן נח התנבא...
על ידי אהרן תאומים
א' מאי 12, 2019 10:37 am
פורום: בית התלמוד
נושא: מסכת בכורות - הערות והארות פנינים ומרגליות
תגובות: 77
צפיות: 6218

Re: מסכת בכורות - הערות והארות פנינים ומרגליות

יב: ומוסיפין עד עולם. וברש"י ד"ה ומוסיפין - שיש ערך לכל זמן שהוא עומד בו כדכתיב בפרשה "וכן נזיר נודר בנזיר ארבעה וחמשה שנים" ואם המתין מפדיון בנו ומפדיון פטר חמורו כמה שנים עדיין יכול לפדותו ואינו נותן יותר מדוע כתב רש"י ד' וה' שנים ולא "עד עולם" כמוש"כ בגמ'....
על ידי אהרן תאומים
ד' מאי 08, 2019 3:06 pm
פורום: מקרא ותרגום
נושא: כתב העת למקרא 'פשטות המתחדשים' גיליון ניסן תשע"ט
תגובות: 30
צפיות: 3382

Re: כתב העת למקרא 'פשטות המתחדשים' גיליון ניסן תשע"ט

קבלתי באישי מחאה קטנה על דברי והעולה מכך שהם לא הובנו במדויק, ח"ו שיש לי ביקורת על כתב זה אלא להיפך אני חושב שראויים כל הגליונות להיכנס לפורם זה, אלא שכתב זה מעורר פולמוס יותר מן השאר מפני ההיפך שבו בכל מיני נושאים, ואני קורא כתב זה ונהנה מפולמוס זה וכו'
על ידי אהרן תאומים
ד' מאי 08, 2019 1:41 am
פורום: מקרא ותרגום
נושא: כתב העת למקרא 'פשטות המתחדשים' גיליון ניסן תשע"ט
תגובות: 30
צפיות: 3382

Re: כתב העת למקרא 'פשטות המתחדשים' גיליון ניסן תשע"ט

הסקרן_הקטן כתב:האם אין מקומו של כתב עת זה בסמוך לשאר כתבי העת והגליונות שפורסמו בפורום?

מצטרך לדעתך עקב האיפה והאיפה שכאן, מדוע גלין זה מקומו בפורום מקרא ותרגום ושאר הגליונות הלכו להם לפורום מהליגה השניה, בכל מקרה העולה מכל זה אדם נשך כלב זה מענין, כלב נשך אדם זה לא מענין
על ידי אהרן תאומים
ב' אפריל 22, 2019 8:22 am
פורום: בית התלמוד
נושא: מסכת בכורות - הערות והארות פנינים ומרגליות
תגובות: 77
צפיות: 6218

Re: מסכת בכורות - הערות והארות פנינים ומרגליות

הלווים זה הפשוט יוותר לק"ו כי בתורה בענין בכורה נכתבו גם הכהנים בלשון לווים וראה בהמשך הגמרא שאהרן אינו מן המנין וכן הסבר הגמרא בכ"ד מקומות וכו', מכגון שבסיום חולין לכגון זה אין הבדל ושוב רש"י בדרך כלל כותב "כגון" כוונתו "כגון דא", ישנם מיוצאי דופן בודדים שהכגון בר...
על ידי אהרן תאומים
ו' אפריל 19, 2019 11:51 pm
פורום: בית התלמוד
נושא: מסכת חולין - הערות והארות פנינים ומרגליות
תגובות: 473
צפיות: 31015

Re: מסכת חולין - הערות והארות פנינים ומרגליות

אני הבנתי הכוונה באמת לכל המצוות וע"פ הק"ו שבמשנה אלא שבשני אלו שאחת היא מצוה קלה מאות ואחת היא משרת הדברות מצוה וחמור וקשה דאפי' נוטל ארנקי וכו' וזו ההיפך משילוח הקן מבחינת חסרון כיס ודייקו שפעם אחת כתוב ייטב לך קודם לאריכות ימים ופעם להיפך ומזה נלמד שהכוונה לעולם הבא
על ידי אהרן תאומים
ה' אפריל 18, 2019 3:25 pm
פורום: אספקלריא
נושא: כן עשה הלל היה כורך וגו' כמה סימבולי לומר משפט זה בליל הסדר
תגובות: 11
צפיות: 1394

Re: כן עשה הלל היה כורך וגו' כמה סימבולי לומר משפט זה בליל הסדר

למרות השינויים המוכרחים שנעשו במשך הדורות ולמרות שהלילה הזה הוא סמל לאי שינוי ממסורת אבות, הכורך לעומת זאת מסמלת את השינויים הגדולים ובכל זאת נאמר עליו "כן עשה הלל" כי לא צריכים ללכת כסומא בערובה ואם יש שינויים נצרכים לחומרא ולקולא אפשר לשנות ועדיין להגיד "כן עשה" ורק מפני הדמיו...
על ידי אהרן תאומים
ה' אפריל 18, 2019 5:26 am
פורום: אספקלריא
נושא: כן עשה הלל היה כורך וגו' כמה סימבולי לומר משפט זה בליל הסדר
תגובות: 11
צפיות: 1394

Re: כן עשה הלל היה כורך וגו' כמה סימבולי לומר משפט זה בליל הסדר

טעות! המצות הקשות הם פחות מחמש מאות שנה! אולי חצי מזה! פען מצאתי שא' הראשונים כותב שבליל פסח אוכלים "רקיקין". רמב"ם חמץ ומצה ח,ו רקיקי מצות מופיע גם בתורה אמנם לא בהקשר לחג הפסח, בכל אופן ענין השרויה הוא בוודאי מחודש והתחיל כתוצאה מהפחתת המים בעיסה מפני רצונם לעשות רקיקים שכך יוכלו ל...
על ידי אהרן תאומים
ה' אפריל 18, 2019 5:21 am
פורום: אספקלריא
נושא: כן עשה הלל היה כורך וגו' כמה סימבולי לומר משפט זה בליל הסדר
תגובות: 11
צפיות: 1394

Re: כן עשה הלל היה כורך וגו' כמה סימבולי לומר משפט זה בליל הסדר

לעמית למקצוע אינני כועס ח"ו וכבודי במקומו מונח, ואכן תפסני היידישע ניק שאגנדה כוונתי וכתב דברי בקיצור נמרץ, ומה שהבאת מהמשנ"ב מוסיף חיזוק שיש שהשמיטו את המילה "פסח", ובקצב זה נשמיט את המילה"כורך" כי לא כורכים וכו' וכו' סיכום הדברים שיש דרך ישרה ויש שו"ע חמישי וצריכ...
על ידי אהרן תאומים
ד' אפריל 17, 2019 11:02 pm
פורום: אספקלריא
נושא: כן עשה הלל היה כורך וגו' כמה סימבולי לומר משפט זה בליל הסדר
תגובות: 11
צפיות: 1394

כן עשה הלל היה כורך וגו' כמה סימבולי לומר משפט זה בליל הסדר

אם נתתח משפט זה כן עשה הילל בזמן שבית המקדש היה קיים היה כורך פסח מצה ומרור ואוכלן יחד, אנו אומרים משפט זה תוך כדי אכילת 2 פרוסות מצה ותמכא\חסה וחרוסת בינהם, אולי נבדוק איזה חלק ממה שאנו אוכלים נכון לומר עליו "כן עשה" ובכן פסח - אין לנו לעת עתה, מצה - זו שאנו אוכלים האשכנזים כולם ורוב הספר...
על ידי אהרן תאומים
ד' אפריל 17, 2019 6:08 am
פורום: בית התלמוד
נושא: מסכת חולין - הערות והארות פנינים ומרגליות
תגובות: 473
צפיות: 31015

Re: מסכת חולין - הערות והארות פנינים ומרגליות

אפשר שזה שינוי ממקודם אמר ליה ואמר ליה אמר ליה וכו' ולא המשיך באותו הסדר כי אולי לרמוז שחסר כאן שלאחר שר' יוחנן אמר לו איך קורא לרב אבא אריכא? ואיסי ענה על דבריו שח"ו שהתכוון לזלזול וכפי שאפשר לפרש "אבא" לשבח כפי' תוס' שם כן גם אפשר לומר על אריכא, ומימלא כמו מתחיל מחדש לדבר עמו אמר לי...
על ידי אהרן תאומים
ד' אפריל 17, 2019 12:57 am
פורום: בית התלמוד
נושא: מסכת חולין - הערות והארות פנינים ומרגליות
תגובות: 473
צפיות: 31015

Re: מסכת חולין - הערות והארות פנינים ומרגליות

שמואל דוד כתב:קלז:
אמר ליה איהו ראשית הגז בכמה כו'. ועיין רש"י א"ל איהו - איסי לרבי יוחנן. צע"ק מדוע כתב הגמרא איהו?

אפשר במכוון ועיין תוס' ד,ה איצטריך ליה לאבא (ל"ח ע"א)
אגב זה המופע היחיד בש"ס של איסי בר היני
על ידי אהרן תאומים
ד' אפריל 17, 2019 12:47 am
פורום: בית התלמוד
נושא: מסכת חולין - הערות והארות פנינים ומרגליות
תגובות: 473
צפיות: 31015

Re: מסכת חולין - הערות והארות פנינים ומרגליות

שמואל דוד כתב:קלח ב

רש"י גמ' רבי אבין ורבי מיישא - מפרשי הך מתניתין דכסוי הדם ואותו ואת בנו וגיד הנשה והזרוע והלחיים וראשית הגז ושלוח הקן כו'

צ"ע מדוע הקדים כסוי הדם לאותו ואת בנו.

מפני שכסוי הדם הוזכר במשנה כאן
על ידי אהרן תאומים
ו' אפריל 12, 2019 5:58 am
פורום: מקרא ותרגום
נושא: עץ ארז אזוב שני תולעת שינויים בסדרם?
תגובות: 5
צפיות: 1192

Re: עץ ארז אזוב שני תולעת שינויים בסדרם?

עוד חשבתי שבענין צרעת אדם כתבה התורה מיד אחר הארז שהוא הגבוהה בעצים וכנאמר בפסוק צדיק כתמר יפרח כארז בלבנון ישגה, ויגבה ליבו בדרכי ה', וההיפוך כנאמר ואנכי תולעת ולא איש. וכן אפשר הסדר מן הגבוה ביותר הארז ואח"כ תולעת שנמוכה וקטן מאוד אבל מעלתו שהוא בע"ח ואח"כ אזוב שהוא הכי נמוך ואינו ח...
על ידי אהרן תאומים
ו' אפריל 12, 2019 5:09 am
פורום: מקרא ותרגום
נושא: עץ ארז אזוב שני תולעת שינויים בסדרם?
תגובות: 5
צפיות: 1192

Re: עץ ארז אזוב שני תולעת שינויים בסדרם?

נא להביא מקור אם אפשר ציטוט היום בין מנחה למעריב עיינתי שוב בחומש ושמתי לב שבטהרת המצורע מופיע 2 בסדר עץ ארז שני תולעת ואזוב, בטהרת הבית מופיע פעת אחת בסדר הזה ואח"כ פעמיים עץ ארז אזוב ושני תולעת שהוא הסדר שבפרה אדומה, ובכלי יקר עשה חילוק רק בין מצורע לפרה אדומה שבמצורע שענינו כפרה על לשה"...
על ידי אהרן תאומים
ו' אפריל 12, 2019 12:40 am
פורום: מקרא ותרגום
נושא: עץ ארז אזוב שני תולעת שינויים בסדרם?
תגובות: 5
צפיות: 1192

עץ ארז אזוב שני תולעת שינויים בסדרם?

בפסוקים מופיע סדרם פעמים כך עץ ארז ואזוב ושני תולעת , ופעם עץ ארז שני תולעת ואזוב, ולמעשה על פי פשט לקחו את עץ הארז והאזוב וכרכום בשני התולעת, וא"כ צריך הסבר מדוע פעם אחת התורה שינתה מן סדר זה? בעבר נשאת שאילה דומה בלשון רש"י בבית מדרש זה בבית התלמוד ואני מביא את הציטוט של השאילה ותשובתי ש...
על ידי אהרן תאומים
ה' אפריל 11, 2019 4:51 am
פורום: משפחות סופרים
נושא: כ"ק אדמו"ר רבי ישראל אברהם פורטוגל זצ״ל מסקולען
תגובות: 54
צפיות: 3407

Re: בד"ה - זקן האדמו"רים - כ"ק מרן האדמו"ר מסקולען זצ"ל

כתבה מעיתון הדרך עם אבי שליט"א
בתמונה הנראית שם שהאדמו"ר זצ"ל מלטף את הילד, התמונה צולמה בדירה שסיפרתי עליה לעיל, והילד המצולם הוא אחי שיחי'
סקולען הדרך.pdf
(3.74 MiB) הורד 102 פעמים
על ידי אהרן תאומים
ג' אפריל 09, 2019 2:57 pm
פורום: בית התלמוד
נושא: מסכת חולין - הערות והארות פנינים ומרגליות
תגובות: 473
צפיות: 31015

Re: מסכת חולין - הערות והארות פנינים ומרגליות

צ"ע מדוע פירש רש"י שחטף מן התינוקות ולא מן הבעה"ב עצמו? ללומדי הדף היומי מומלץ מאד להיעזר במהדורת שוטנשטיין. הוא אשר הרגשתי שמר לומד כנראה לא באותה גמרא שאני לומד שהיא רק גמרא רש"י ומדיוק תיבותיו בלבד ללא שום חומר עזר מגיעים להבנה ולתשובות, ומה חבל שאנשים הרבה אינם מעיינים כלל ב...
על ידי אהרן תאומים
ג' אפריל 09, 2019 2:53 pm
פורום: בית התלמוד
נושא: מסכת חולין - הערות והארות פנינים ומרגליות
תגובות: 473
צפיות: 31015

Re: מסכת חולין - הערות והארות פנינים ומרגליות

אפשר לומר שבזמן שהבית קיים קיבלו הכהנים חלקם מכל הבהמות הן קרבנות והן חולין, ע"כ חידשו כשאין ביהמ"ק קיים ממשיכים הכהנים לקבל מן החולין חלקם. הגמרא אומרת: 'כָּל הֵיכָא דִתְנַן בִּפְנֵי הַבַּיִת וְשֶׁלֹּא בִּפְנֵי הַבַּיִת' - שֶׁלֹּא לְצֹרֶךְ', ומר אמר 'צורך יש בה'. אתמהה. לא כתבתי על הצריכ...
על ידי אהרן תאומים
ג' אפריל 09, 2019 6:47 am
פורום: בית התלמוד
נושא: מסכת חולין - הערות והארות פנינים ומרגליות
תגובות: 473
צפיות: 31015

Re: מסכת חולין - הערות והארות פנינים ומרגליות

קלא. רש"י ד"ה חטיף מתנתא - כשהיו התינוקות מוליכין כו'. צ"ע מדוע פירש שחטף מן התינוקות ולא מן הבעה"ב עצמו? ראה גם בדך קלג שוב דחטיף מתנתא. מתינוקות שנושאין אותם לכהנים: וזה גילה על זה שענינו חביבות מצוה וראה סוכה נו ע"א וב' במשנה בגמרא וברש"י מיד התינוקות שומטין וכו' או...
על ידי אהרן תאומים
ג' אפריל 09, 2019 6:28 am
פורום: בית התלמוד
נושא: מסכת חולין - הערות והארות פנינים ומרגליות
תגובות: 473
צפיות: 31015

Re: מסכת חולין - הערות והארות פנינים ומרגליות

דברים יפים כדרכו בקודש. אולם ע״פ פשטות נראה כמו שכתבתי. למרות הפשטות הנפלאה, מוכרחני שלא לקבלה וכפי שנראה הרבה פעמים שרש"י לא חוזר על דברים פשוטים שפירש באותה מסכתא שלא לצורך ובודאי שהפסק 2 פרקים בתוך רצף של פרקים שפותחים באותו לשון כמעט אינו סיבה לפרש כזה דבר פשוט פעמיים, מה גם שבפירוש זה אין...
על ידי אהרן תאומים
ג' אפריל 09, 2019 5:13 am
פורום: בית התלמוד
נושא: מסכת חולין - הערות והארות פנינים ומרגליות
תגובות: 473
צפיות: 31015

Re: מסכת חולין - הערות והארות פנינים ומרגליות

אפשר למעוטי היזק שאינו ניכר כגון שמערבו עם בשר נבילה וכד' ומה נפלא שבמסכתינו בדף מא מזכיר רש"י ....המטמא. טהרות של חבירו: והמדמע. תרומה בחולין של חבירו דמוזיל להו דמיבעי ליה לזבונינהו ל כהנים בדמי תרומה דהיינו בזול דלא חזו אלא לכהנים: והמנסך. יין של חבירו לעבודת כוכבים: בשוגג. שלא ידע שהיא תרומ...
על ידי אהרן תאומים
ג' אפריל 09, 2019 4:27 am
פורום: בית התלמוד
נושא: מסכת חולין - הערות והארות פנינים ומרגליות
תגובות: 473
צפיות: 31015

Re: מסכת חולין - הערות והארות פנינים ומרגליות

באותו ואת בנו הוצרך רש"י לפרש וכמו שמציין לפרק בתרא ששם הגמרא אומרת ...וחד אמר כל היכא דתנן בפני הבית ושלא בפני הבית שלא לצורך לבד מאותו ואת בנו סלקא דעתך אמינא הואיל ובענינא דקדשים כתיב בזמן דאיכא קדשים ננהוג בזמן דליכא קדשים לא ננהוג קמ''ל, ומסביר רש"י (קלח:) לצורך. דאותו ואת בנו אי לאו ...
על ידי אהרן תאומים
ה' אפריל 04, 2019 8:16 pm
פורום: עזר אחים
נושא: גליון אלף בית רש"י - על הפרשה (מתעדכן)
תגובות: 10
צפיות: 1038

Re: גליון אלף בית רש"י - על הפרשה (מתעדכן)

1)בא כהן והציץ לרות אם זכר 2)מראה לשון זכר 3) הואיל ונאמרו בגדים
גרגירים מדף היומי חולין
על ידי אהרן תאומים
ה' אפריל 04, 2019 6:20 am
פורום: בית התלמוד
נושא: מסכת חולין - הערות והארות פנינים ומרגליות
תגובות: 473
צפיות: 31015

Re: מסכת חולין - הערות והארות פנינים ומרגליות

זאת לא קושיה על רש"י זה הסבר הגמרא שלא מסתכלים על מציאות מקום הטומאה
על ידי אהרן תאומים
ה' אפריל 04, 2019 5:51 am
פורום: בית התלמוד
נושא: מסכת חולין - הערות והארות פנינים ומרגליות
תגובות: 473
צפיות: 31015

Re: מסכת חולין - הערות והארות פנינים ומרגליות

בשעה שהכלב הכניס הטומאה ראויה ועתידה לצאת משם וזה החידוש שלא בודקים איפה הטומאה שבתוך הכלב נמצאת, ובדוחק אפשר לומר (תשאל לח"ק) שיש תופעה של יציאת הפרשות בדקות שלאחר המות בעקבות המות על כל פנים אין זה ענין לכאן כי כשיוצא בודאי יראו איפה הטומאה אלא העיקר החידוש כאן שזה בגוף הכלב מאחר כשנכנס היו ר...
על ידי אהרן תאומים
ה' אפריל 04, 2019 1:36 am
פורום: מקרא ותרגום
נושא: פרשת תזריע יג כט - ואיש או אשה כו׳
תגובות: 26
צפיות: 1537

Re: פרשת תזריע יג כט - ואיש או אשה כו׳

שמא הם דברים ראויים . מאמר שמצאתי בענין זה
http://www.yk8.org.il/rec/642-%D7%A4%D7 ... 7%A9%D7%95
על ידי אהרן תאומים
ה' אפריל 04, 2019 1:19 am
פורום: מקרא ותרגום
נושא: פרשת תזריע יג כט - ואיש או אשה כו׳
תגובות: 26
צפיות: 1537

Re: פרשת תזריע יג כט - ואיש או אשה כו׳

שמואל דוד כתב:וְאִישׁ אוֹ אִשָּׁה כִּי יִהְיֶה בוֹ נָגַע בְּרֹאשׁ אוֹ בְזָקָן. לכאורה הול״ל כי יהיה ״בהם״ וצ״ע.

וכן מצינו בויקרא כ
וְאִ֣ישׁ אֽוֹ־אִשָּׁ֗ה כִּֽי־יִהְיֶ֨ה בָהֶ֥ם א֛וֹב א֥וֹ יִדְּעֹנִ֖י מ֣וֹת יוּמָ֑תוּ בָּאֶ֛בֶן יִרְגְּמ֥וּ אֹתָ֖ם דְּמֵיהֶ֥ם בָּֽם׃
על ידי אהרן תאומים
ה' אפריל 04, 2019 1:08 am
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: | פרסום עלונים בפורום | הודעה
תגובות: 22
צפיות: 1192

Re: | פרסום עלונים בפורום | הודעה

נדמה לי שיש לא מעט הורדות של 'בוטים', כנודע... אפשר לקבל פירוש מה זה בוטים? אלה שמופיעים ברשימת הגולשים בפורום. שים לב. וגם הם מורידים קבצים. מה עניינם ומהותם, איני יודע. לא משנה לא הבנתי וכי מישהוא שכתוב פה שמו ושם ניקו אני כן יודע מהותו? ענינו? שורה תחתונה למי הפריעו אשכולות אלו שהחליט שהם מיותרי...
על ידי אהרן תאומים
ד' אפריל 03, 2019 10:33 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: | פרסום עלונים בפורום | הודעה
תגובות: 22
צפיות: 1192

Re: | פרסום עלונים בפורום | הודעה

ארזי הלבנון כתב: נדמה לי שיש לא מעט הורדות של 'בוטים', כנודע...

אפשר לקבל פירוש מה זה בוטים?
על ידי אהרן תאומים
ד' אפריל 03, 2019 6:07 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: | פרסום עלונים בפורום | הודעה
תגובות: 22
צפיות: 1192

Re: | פרסום עלונים בפורום | הודעה

אינני מבין מדוע צריך להוריד מהפורום, מה זה מפריע אין חובה לקרוא\להיכנס\להוריד. באופן אישי ממש לא הבנתי העליתי היום את מה שאני כותב בשיטה מסוימת בעיון ברש"י על הש"ס ואני מלקט זאת לפי פרשת שבוע , העליתי כמה פעמים לאתר ואף מהאתר סידרו זאת כאשכול מתעדכן, וראיתי שהציבור כ60 הורדות בממוצע כל פעם...
על ידי אהרן תאומים
ד' אפריל 03, 2019 4:57 am
פורום: משפחות סופרים
נושא: כ"ק אדמו"ר רבי ישראל אברהם פורטוגל זצ״ל מסקולען
תגובות: 54
צפיות: 3407

Re: בד"ה - זקן האדמו"רים - כ"ק מרן האדמו"ר מסקולען זצ"ל

באחד מביקוריו בארץ במוסודות חסד לאברהם סקולען כמדומני לפני כ31 שנה, סדרו דירה ברחוב רבי עקיבא שהייתה מושכרת עבור מוסד הבנות של חסל"א לפני שהגיע למשכנה באם וילד הישן, סידור הדירה בשביל הרבי כלל מזרונים חדשים שבשום אופן לא ישנו עליהם בנות וכו', והרבי לא הלך לישון ולא הבינו את הסיבה לבסוף התברר שב...
על ידי אהרן תאומים
ג' אפריל 02, 2019 1:55 am
פורום: בית התלמוד
נושא: מסכת חולין - הערות והארות פנינים ומרגליות
תגובות: 473
צפיות: 31015

Re: מסכת חולין - הערות והארות פנינים ומרגליות

ראה מה שכתבתי כאן בפסחים מו , ואולי לזה כיוון גמירות הלב מפני שעדיין לא הגיע זמן התפילה בעצם, וזה תכין ליבם תקשיב אזניך
http://daf-yomi.com/DYItemDetails.aspx?itemId=23200
על ידי אהרן תאומים
ב' אפריל 01, 2019 12:33 am
פורום: בית התלמוד
נושא: מסכת חולין - הערות והארות פנינים ומרגליות
תגובות: 473
צפיות: 31015

Re: מסכת חולין - הערות והארות פנינים ומרגליות

קכד : רש"י ד"ה סמכוני באשישות. כלומר צריכני חיזוק לפי שסר כחי מכח הדרשה שדרשתי היום ברבים דשבת הרגל היתה: במסכת ביצה דף כא ע"א אני היום סמכוני באשישות. יו''ט הוא ודרשתי לרבים וחליתי מטורח הדרשה וקורא אני עלי סמכוני באשישות הביאו לי סעודה ואסעוד: שני האירועים היו עם רב אויא סבא ורב הו...
על ידי אהרן תאומים
א' מרץ 31, 2019 9:28 pm
פורום: בית התלמוד
נושא: מסכת חולין - הערות והארות פנינים ומרגליות
תגובות: 473
צפיות: 31015

Re: מסכת חולין - הערות והארות פנינים ומרגליות

קכא. רש״י ד״ה תנן התם - במסכת טהרות בסדר טהרות גבי נבלת עוף טהור לכאורה תיבות אלו מיותרות. חשבתי אולי רמז לשלוש פעמים טהור שמוזכר ברש"י זה כעין שעושים בטהרת המת ומזכירים שלוש פעמים טהור הוא , כדכתיב ביחזקאל וזרקתי עליכם מים טהורים וטהרתם מכל טמאותיכם ומכל גלוליכם אטהר אתכם. ולרמוז על טהרת הפה=...
על ידי אהרן תאומים
ו' מרץ 29, 2019 8:48 am
פורום: בית התלמוד
נושא: מסכת חולין - הערות והארות פנינים ומרגליות
תגובות: 473
צפיות: 31015

Re: מסכת חולין - הערות והארות פנינים ומרגליות

עוד נקודה שרש"י רק מסביר את הצריכותא בדוגמת נבלה שבזה שווה לתוס' ואולי השתבש כבר בזמן תוס' וצ"ל שרץ או נבלה

עבור לחיפוש מתקדם