מפרשי האוצר - גירסת נסיון
חיפוש גוגל בפורום:

החיפוש הניב 547 תוצאות

עבור לחיפוש מתקדם

על ידי אהרן תאומים
ו' פברואר 21, 2020 5:49 am
פורום: אספקלריא
נושא: ישיבת אישה במושב הנהג ברכב טסלה לנהיגה אוטומטית
תגובות: 27
צפיות: 1568

Re: ישיבת אישה במושב הנהג ברכב טסלה לנהיגה אוטומטית

וואי וואי וואי ואני בסך הכל שאלתי על טעסלא
ואגב לגבי רווערס עצמו כשאישה נוהגת אין שאלה כי זה לא שייך
על ידי אהרן תאומים
א' פברואר 16, 2020 7:31 pm
פורום: בית התלמוד
נושא: מסכת ברכות - הערות על פרק שישי
תגובות: 85
צפיות: 4225

Re: מסכת ברכות - הערות על פרק שישי

להיפך ממש רש"י כאן מפרש חלק מהמילים אבל את התוכן הזועק לפירוש לא פירש וכפי שכתבתי זו מדרכו של רש"י בכל הש"ס עד כמה שבדקתי לא לפרש דברים כאלו
על ידי אהרן תאומים
א' פברואר 16, 2020 7:16 pm
פורום: בית התלמוד
נושא: מסכת ברכות - הערות על פרק שישי
תגובות: 85
צפיות: 4225

Re: מסכת ברכות - הערות על פרק שישי

בשים לב שגמרות מעין אלו רש"י "לא" פירש!!!! וזאת על מנת ללמדנו שלא כל דבר אפשר להבין בפשוטו כין אין לנו נגיעה בשרפי מעלה אלו שבודאי אף אכילתם שאינה מובנת ומוסברת לעיניניו, היו בה דברים וסודות שלמעלה מהשגתינו
על ידי אהרן תאומים
א' פברואר 16, 2020 5:58 am
פורום: בית התלמוד
נושא: דף ועוד דף (מתעדכן)
תגובות: 73
צפיות: 4925

Re: דף ועוד דף (מתעדכן)

דף מב ברכות . (תוספות) אתכא דריש גלותא סמכינן. מי ששכח לאכול אפיקומן וכו' קידושין. שכל ישראל יוצאים בפסח אחד. ויש לעיין בחבורה שאוכלים פסח אחד האם ראש החבורה קובע דף מג ברכות : ואמר רב זוטרא בר טוביה אמר רב ואמרי לה אמר רב חנא בר ביזנא אמר רבי שמעון חסידא ואמרי לה אמר רבי יוחנן משום רבי שמעון בן יו...
על ידי אהרן תאומים
ה' פברואר 13, 2020 11:13 pm
פורום: אספקלריא
נושא: ישיבת אישה במושב הנהג ברכב טסלה לנהיגה אוטומטית
תגובות: 27
צפיות: 1568

Re: ישיבת אישה במושב הנהג ברכב טסלה לנהיגה אוטומטית

השאלה היא חסרת בסיס, ראשית כיוון שאם זה רכב אוטומטי לא צריך נהג והיא יכולה לשבת במושב האחורי ולפטפט בפלאפון כדרכה. הבסיס לשאילה היא העובדה שגם אתה כבר כתבת פיתרון בלי שהתבקשת "שתשב במושב האחורי" השפלה ראשונה "ולפטפט כדרכה" השפלה שניה, אני מכיר הרבה גברים שמפטפטים בטלפון. אחדד את...
על ידי אהרן תאומים
ה' פברואר 13, 2020 11:01 pm
פורום: אספקלריא
נושא: ישיבת אישה במושב הנהג ברכב טסלה לנהיגה אוטומטית
תגובות: 27
צפיות: 1568

Re: ישיבת אישה במושב הנהג ברכב טסלה לנהיגה אוטומטית

השאלה היא חסרת בסיס, ראשית כיוון שאם זה רכב אוטומטי לא צריך נהג והיא יכולה לשבת במושב האחורי ולפטפט בפלאפון כדרכה. הבסיס לשאילה היא העובדה שגם אתה כבר כתבת פיתרון בלי שהתבקשת "שתשב במושב האחורי" השפלה ראשונה "ולפטפט כדרכה" השפלה שניה, אני מכיר הרבה גברים שמפטפטים בטלפון. אחדד את...
על ידי אהרן תאומים
ה' פברואר 13, 2020 10:48 pm
פורום: אספקלריא
נושא: ישיבת אישה במושב הנהג ברכב טסלה לנהיגה אוטומטית
תגובות: 27
צפיות: 1568

Re: ישיבת אישה במושב הנהג ברכב טסלה לנהיגה אוטומטית

מוגן ומסונן וצורך פרנסה הותר וזאת הייתה לאחר חשיבה מחדש, ואני לא התכוונתי בביטוי זה "חשיבה מחדש" למחוז שאתה לקחת סרקסטי, אלא השאילה הלכתית האם זה כלי גבר גם שכולו אלקטרוני? כמו שהיום אין כמעט מי שאוסר מראה משום לא תלבש ואף חסיד מודד כובע בחנו כובעים מול מראה
על ידי אהרן תאומים
ה' פברואר 13, 2020 10:39 pm
פורום: אספקלריא
נושא: ישיבת אישה במושב הנהג ברכב טסלה לנהיגה אוטומטית
תגובות: 27
צפיות: 1568

ישיבת אישה במושב הנהג ברכב טסלה לנהיגה אוטומטית

בזמנו הרב וואזנער זצ"ל טען לאסור נהיגת אישה כי רכב נקרא כלי גבר, האם ברכב אוטומטי שאינו כלי גבר יהיה איסור, והאם בכלל ככל שמתקרבים לעידן הנהיגה האוטומטית ואף הרכבים הרגילים יש בהם הרבה מרכיבים אלקטרונים כגון חניה עם מצלמות רוורס שכבר אישה לא צריכה לאיש שיסיע לה לחנות וכו', האם לא הגיע הזמן לחשי...
על ידי אהרן תאומים
ה' פברואר 13, 2020 6:20 am
פורום: בית התלמוד
נושא: דף ועוד דף (מתעדכן)
תגובות: 73
צפיות: 4925

Re: דף ועוד דף (מתעדכן)

דף מא ברכות: מר ליה מאן יהיב לן נגרי דפרזלא ונשמעינך (רש"י)מאן יהיב לן נגרי דפרזלא. רגלים של ברזל: ונשמעינך. נשמשך ונלך אחריך תמיד: קידושין. וכל שאינו לא במקרא ולא במשנה ולא בדרך ארץ דור הנאה ממנו שנאמר {תהילים א-א} ובמושב לצים לא ישב מושבו מושב לצים:(רש"י) דור. נדור: שנאמר ובמושב לצים לא...
על ידי אהרן תאומים
ה' פברואר 13, 2020 5:27 am
פורום: בית התלמוד
נושא: דף ועוד דף (מתעדכן)
תגובות: 73
צפיות: 4925

Re: דף ועוד דף (מתעדכן)

דף מ ברכות. משום דקשה לחולשא דלבא קידושין. אמר לה חלש לי ליבאי ולא מצינא איכא מידי למיכל
על ידי אהרן תאומים
ד' פברואר 12, 2020 9:49 pm
פורום: בית התלמוד
נושא: מסכת ברכות - הערות על פרק שישי
תגובות: 85
צפיות: 4225

Re: מסכת ברכות - הערות על פרק שישי

ידידנו הרב שמואל דוד היה בקביעות מביא דיוקים מעין אלה ושלחוהו לאשכול נפרד כאן, והוא נפגע מזה מאוד כאילו לא מחשיבים דיוקים בלשון רש"י, ומדוע לא שייכתם דיוק זה לשם? https://forum.otzar.org/viewtopic.php?f=29&t=48855 אם הטענה עליי, הרי שאתה צודק בהחלט, לא זכרתי בזמן שכתבתי שיש מדור לדברי רש&q...
על ידי אהרן תאומים
ד' פברואר 12, 2020 9:31 pm
פורום: בית התלמוד
נושא: מסכת ברכות - הערות על פרק שישי
תגובות: 85
צפיות: 4225

Re: מסכת ברכות - הערות על פרק שישי

לעצם הדבר - היום ראיתי בהגהות וציונים המורחבים שב"עוז והדר" [במהדורות החדשות בלבד, ביל"מ] שבכת"י כלל לא מופיע הביאור הראשון ברש"י, ובלצ"ג.

איזה כתב יד?
על ידי אהרן תאומים
ד' פברואר 12, 2020 6:43 pm
פורום: בית התלמוד
נושא: מסכת ברכות - הערות על פרק שישי
תגובות: 85
צפיות: 4225

Re: מסכת ברכות - הערות על פרק שישי

לט, א ברש"י ד"ה דומסקין. אף הן שלקות מעשב וכו', אבל כאן פירש פרונ"ש וכן שמעתי אני כאן ובב"ק פרונ"ש, וא"א להעמידה דא"כ הרי ברכתו בפה"ע והיאך קדם ובירך על הפרגיות שברכתן שהכל ואינם כדברים חשובים . והקשה הגרע"א בגליונו, ק"ל הא גם בפה"א עדיף משהכל,...
על ידי אהרן תאומים
ד' פברואר 12, 2020 6:36 pm
פורום: בית התלמוד
נושא: מסכת ברכות - הערות על פרק שישי
תגובות: 85
צפיות: 4225

Re: מסכת ברכות - הערות על פרק שישי

ידידנו הרב שמואל דוד היה בקביעות מביא דיוקים מעין אלה ושלחוהו לאשכול נפרד כאן, והוא נפגע מזה מאוד כאילו לא מחשיבים דיוקים בלשון רש"י, ומדוע לא שייכתם דיוק זה לשם?
viewtopic.php?f=29&t=48855
על ידי אהרן תאומים
ד' פברואר 12, 2020 6:00 am
פורום: בית התלמוד
נושא: מסכת קידושין - הערות והארות פנינים ומרגליות
תגובות: 10
צפיות: 1768

Re: מסכת קידושין - הערות והארות פנינים ומרגליות

קידושין לט ע"א אריוך רש"י לא פירש כלום, על כך ועוד במאמר המצו"ב
על ידי אהרן תאומים
ד' פברואר 12, 2020 5:52 am
פורום: בית התלמוד
נושא: דף ועוד דף (מתעדכן)
תגובות: 73
צפיות: 4925

Re: דף ועוד דף (מתעדכן)

דף לה ברכות: מאי חבר הוא לאיש משחית א''ר חנינא בר פפא חבר הוא לירבעם בן נבט שהשחית את ישראל לאביהם שבשמים, קידושין : לא תקיפו פאת ראשכם ולא תשחית את פאת זקנך כל שישנו בהשחתה ישנו בהקפה, כך היא ההשואה בין משחית זקנו שהכוונה לגילוח בתער החותך לחלוטין את השער כך הוא האוכל בלא ברכה כמנתק ומשחית בין ישר...
על ידי אהרן תאומים
ו' פברואר 07, 2020 9:42 am
פורום: בית התלמוד
נושא: דף ועוד דף (מתעדכן)
תגובות: 73
צפיות: 4925

Re: דף ועוד דף (מתעדכן)

הייתי בדרכים ויישר כחכם שלא נתתם לאשכול לישון ובקצירת האומר על הדפים האחרונים דף כח ברכות : כלום יש אדם שיודע לתקן ברכת הצדוקים עמד שמואל הקטן ותקנה, ונשאלת השאילה למה צריך מומחיות מיוחדת לתקן ברכה זו? תשובה לכך בקידושין . הקורא לחבירו עבד יהא בנידוי ממזר סופג את הארבעים רשע יורד עמו לחייו, ומפני הז...
על ידי אהרן תאומים
ג' פברואר 04, 2020 4:31 pm
פורום: בית התלמוד
נושא: כתובות דף עז. ברש"י: לא ידעתי וכו' אבל באשכנז ראיתי
תגובות: 15
צפיות: 2149

Re: כתובות דף עז. ברש"י: לא ידעתי וכו' אבל באשכנז ראיתי

יפה! אחר המחילה ממע"כ הגריש"א זצוקללה"ה תמוה למה נדחק בהמצאה חדשות שעתיד החזיר וכו', צואת חזירים מאן דכר שמיה גבי סת"ם? ועוד אם יטהר בעתיד למאי מגיע לו שכר עכשיו, ועוד אחר שהניח הנחה אחת "לא נכונה" הוצרך לתרץ דוחק נוסף למה רק על "הכלב" נשאל, והדברים מחוורים של...
על ידי אהרן תאומים
ב' פברואר 03, 2020 2:49 pm
פורום: בית התלמוד
נושא: ברכות לא. הלכה פסוקה
תגובות: 11
צפיות: 1589

Re: ברכות לא. הלכה פסוקה

לגבי הראשונה שבין השלש ראה מאמר הדרן שכתבתי ואקוה שימצא חן
על ידי אהרן תאומים
ו' ינואר 31, 2020 3:02 pm
פורום: בית התלמוד
נושא: דף ועוד דף (מתעדכן)
תגובות: 73
צפיות: 4925

Re: דף ועוד דף (מתעדכן)

דברים של טעם יישר כחכם,
בהזדמנות זו נשמח בעיצות מעשיות איך מקדמים ומפיצים רעיון הלימוד דף ועוד דף בלי כסף
על ידי אהרן תאומים
ו' ינואר 31, 2020 2:37 pm
פורום: בית התלמוד
נושא: כתובות דף עז. ברש"י: לא ידעתי וכו' אבל באשכנז ראיתי
תגובות: 15
צפיות: 2149

Re: כתובות דף עז. ברש"י: לא ידעתי וכו' אבל באשכנז ראיתי

במה שתמה מה מידה כנגד מידה אם צואתם נחשבת לפרשא בעלמא, נביחה היא עם הפה והצואה היא מהאוכל שדרך הפה וכן קול אינו בו ממש, ונרמז בצואתם ענין הריח כדאמרינן קול מראה וריח אין בהם מעילה, וע"כ כנגד קול הנביחה שאין בו ממש משתמשים בעיבוד בצואה שריחה רע. ואגב בענין זה עצמו של סוגית "המקמץ" שהרא...
על ידי אהרן תאומים
ו' ינואר 31, 2020 12:30 pm
פורום: מקרא ותרגום
נושא: שאלה בפרשת בא
תגובות: 2
צפיות: 460

Re: שאלה בפרשת בא

ברש"י (יג' יג') לפי' ב' מבוא' מדוע דוקא החמורים מכל הבהמות הטמאות צריך לפדות את הפטר, מפני שהם סייעו לעם ישראל להוציא את הרכוש הרב ממצרים. ואילו בפרשת שמות (ג' כב') נאמר להדיא שהבנים והבנות הם אלו שסייעו לסחוב את הרכוש ולא מוזכר שם כלל חמורים? החמור "סוחב" אחרי שמניחים עליו את הדברים...
על ידי אהרן תאומים
ו' ינואר 31, 2020 3:28 am
פורום: אספקלריא
נושא: הדור הבא - לאן?
תגובות: 120
צפיות: 10427

Re: הדור הבא - לאן?

כצופה מן הצד הקשבתי גם לשיחים מביהמ"ד הגר"א שנמצאים על המרשתת, ואומר את התובנה שלי אחד מנפלאות התורה שהיא אין סופית ומלאה מזן אל זן בשבעים פנים, ולכן כל מי שבא להאיר פן מסויים בתורה ועל הדרך להסביר למה הוא מציג את האמת ובלעדיו "הדור לאן?" ימצא סימוכין לדבריו והוכחות מהתורה עצמה, ...
על ידי אהרן תאומים
ו' ינואר 31, 2020 2:56 am
פורום: בית התלמוד
נושא: דף ועוד דף (מתעדכן)
תגובות: 73
צפיות: 4925

Re: דף ועוד דף (מתעדכן)

אחרי הקושי למצוא אתמול ענין דומה שנמצא לבסוף, היום זה היה קל מאוד ברכות כז. שממאנין את הקטנה (רש"י) שממאנין את הקטנ'. קטנה שהשיאתה אמה לאחר מיתת אביה דמדאורייתא אין קדושיה כלום שהרי קטנה אינה בת דעת ואת אמה לא זכתה תורה להיות לה כח לקדשה אלא לאב שנאמר את בתי נתתי לאיש הזה (דברי' כב) ומיהו רבנן ...
על ידי אהרן תאומים
ו' ינואר 31, 2020 2:34 am
פורום: בית התלמוד
נושא: ברכות כח. - ולא היא ההיא ליתובי דעתיה הוא דאחזו ליה (פי' מחודש)
תגובות: 4
צפיות: 1090

Re: ברכות כח. - ולא היא ההיא ליתובי דעתיה הוא דאחזו ליה (פי' מחודש)

פירוש שלישי - כשהיו מחוץ לבית המדרש ולא נכנסו מצבם היה שאין תוכם כברם - עצם המצב של להיות בחוץ בר גורם שאין התוך כבר וההסתכלות היא חיצונית, אבל כשנכנסו לבית המדרש זה עצמו גרם שתוכם כברם שהחוץ למעשה נמצא בתוך הבית המדרש אז החוץ הוא תוך וממילא הפכו להיות תוכם כברם בצד הטוב.
על ידי אהרן תאומים
ה' ינואר 30, 2020 8:10 pm
פורום: בית התלמוד
נושא: מסכת ברכות - פרק רביעי
תגובות: 23
צפיות: 1568

Re: מסכת ברכות - פרק רביעי

דף כ"ח ע"א "מכתלי ביתך ניכר שפחמי אתה" פשט נוסף של רש"י במסכת ע"ז בענין זה מגלה אור חדש על הדברים
אשמח בתגובותיכם הנעלות
https://daf-yomi.com/DYItemDetails.aspx?itemId=40735
על ידי אהרן תאומים
ה' ינואר 30, 2020 7:51 am
פורום: בית התלמוד
נושא: דף ועוד דף (מתעדכן)
תגובות: 73
צפיות: 4925

Re: דף ועוד דף (מתעדכן)

ברכות כו. אחד אבל הכא תפלה במקום קרבן היא וכיון דעבר יומו בטל קרבנו או דילמא כיון דצלותא רחמי היא כל אימת דבעי מצלי ואזיל ת''ש דאמר רב הונא בר יהודה א''ר יצחק א''ר יוחנן טעה ולא התפלל מנחה מתפלל ערבית ב' ואין בזה משום דעבר יומו בטל קרבנו מיתיבי {קהלת א-טו} מעות לא יוכל לתקון וחסרון לא יוכל להמנות מ...
על ידי אהרן תאומים
ה' ינואר 30, 2020 4:02 am
פורום: בית התלמוד
נושא: כתובות דף עז. ברש"י: לא ידעתי וכו' אבל באשכנז ראיתי
תגובות: 15
צפיות: 2149

Re: כתובות דף עז. ברש"י: לא ידעתי וכו' אבל באשכנז ראיתי

מרש"י שם - ומהיכי תיתי לחלק בין עורות המעובדים בצואת הכלבים לבין עורות המעובדים בצואת חזירים! במחילה ממעכ"ת עירבוב גדול עירבבת כאן רש"י מדבר על עיבוד עורות באופן כללי וכן בגמרא לא מוזכר כלום בענין מטרת עיבוד העורות, שיכולים לשמש לקלף לעור לסנדלים וכו' , אלא שהגליון הראה לענין זה לילק...
על ידי אהרן תאומים
ה' ינואר 30, 2020 2:39 am
פורום: בית התלמוד
נושא: כתובות דף עז. ברש"י: לא ידעתי וכו' אבל באשכנז ראיתי
תגובות: 15
צפיות: 2149

Re: כתובות דף עז. ברש"י: לא ידעתי וכו' אבל באשכנז ראיתי

איפה ראיתי שהחזירים זכו שיעבדו עורות לכתיבת ספר תורה?
אגב מאמר בענין הערת הגליון כאן בברכות ומענין לענין פרשת השבוע ג"כ
על ידי אהרן תאומים
ד' ינואר 29, 2020 9:51 pm
פורום: בית התלמוד
נושא: מסכת ברכות - פרק שלישי
תגובות: 75
צפיות: 3487

Re: מסכת ברכות - פרק שלישי

כה: רש"י ד"ה מאן שמעת ליה וכו'. לא ידעתי היכן היא. ובגליון הש"ס מביא רשימת ענק מכל הש"ס שרש"י והרשב"ם כתבו איני יודע. מה בא ללמדנו כאן? ומסתעף דיון נוסף, גליון הש"ס מה עניינו. ישנם כמה פירושים שנאמרו בענין זה דווקא שהגליון רצה לגלות לנו טפח מענותנותו של רש"י ...
על ידי אהרן תאומים
ד' ינואר 29, 2020 5:36 am
פורום: בית התלמוד
נושא: דף ועוד דף (מתעדכן)
תגובות: 73
צפיות: 4925

Re: דף ועוד דף (מתעדכן)

יי"כ
ובין דף לדף ברכות כה: ואם לאו יתכסה במים ויקרא וכו'
קידושין כה. וסבר רבי לענין טבילה כטמון דמי
הלשון נחשבת בתוך הפה כטמון שאינה צריכה ביאת מים בשעת הטבילה אבל כשרוצה לומר קר"ש עם הלשון, אזי גופו יחשב כטמון במים עכורין.
על ידי אהרן תאומים
ג' ינואר 28, 2020 5:41 am
פורום: בית התלמוד
נושא: דף ועוד דף (מתעדכן)
תגובות: 73
צפיות: 4925

Re: דף ועוד דף (מתעדכן)

ברכות כד. אמר שמואל קול באשה ערוה שנא' {שיר השירים ב-יד} כי קולך ערב ומראך נאוה. כד: מיתיבי המשמיע קולו בתפלתו הרי זה מקטני אמנה המגביה קולו בתפלתו הרי זה מנביאי השקר קידושין כד: אמר רב שמן לרב אשי למימרא דקלא לאו כלום הוא והתני רמי בר יחזקאל תרנגול שהושיט ראשו לאויר כלי זכוכית ותקע בו ושברו משלם נ...
על ידי אהרן תאומים
ג' ינואר 28, 2020 3:00 am
פורום: בית התלמוד
נושא: הש"ס במספרים
תגובות: 31
צפיות: 1918

Re: הש"ס במספרים

הכלי הזה שבפורטל הדף היומי הוא כלי מעולה שאפשר לעזר בו רבות לחיפוש מדויק בלבד ללא הטיות וכדומה
http://www.daf-yomi.com/DafYomi_Page_Search.aspx
על ידי אהרן תאומים
ג' ינואר 28, 2020 1:35 am
פורום: בית התלמוד
נושא: מסכת ברכות - דיוקים בלשון רש"י
תגובות: 23
צפיות: 2218

Re: מסכת ברכות - דיוקים בלשון רש"י

כד: רש"י ד"ה ותקילה לי ככולה וכו' http://www.daf-yomi.com/DYItemDetails.aspx?itemId=41766
על ידי אהרן תאומים
ב' ינואר 27, 2020 6:20 pm
פורום: בית התלמוד
נושא: "בנין התלמוד"
תגובות: 18
צפיות: 1454

Re: "בנין התלמוד"

דברים נכוחים! ואני מוסיף מתוך העיון בלשונו של רש"י שגם פרושו נבנה כמארג מושלם לגמרא תוך כדי שימוש בלשונות מובהקים שונים בכל מסכת מפני שאלו לשונות שתמצא באותה מסכתא בגמרא ואכמ"ל,
כמו כן ידוע מאמרי ר' צדוק שאף האגדתות שבתוך הגמרא הוצמדו לכל מסכתא בסיבת מכונן והיא כחלק מהמבנה המושלם של הגמרא
על ידי אהרן תאומים
ב' ינואר 27, 2020 6:17 am
פורום: בית התלמוד
נושא: דף ועוד דף (מתעדכן)
תגובות: 73
צפיות: 4925

Re: דף ועוד דף (מתעדכן)

ברכות כג. אמר רבא הוי קרוב לשמוע דברי חכמים שאם חוטאים מביאים קרבן ועושים תשובה מתת הכסילים [זבח] אל תהי ככסילים שחוטאים ומביאים קרבן ואין עושים תשובה קידושין כג: (גמרא)ואלא הא דאמר רב הונא בריה דרב יהושע הני כהני שלוחי דרחמנא נינהו דאי סלקא דעתך שלוחי דידן נינהו מי איכא מידי דאנן לא מצינן עבדינן ו...
על ידי אהרן תאומים
ב' ינואר 27, 2020 6:09 am
פורום: בית התלמוד
נושא: דף ועוד דף (מתעדכן)
תגובות: 73
צפיות: 4925

Re: דף ועוד דף (מתעדכן)

ברכות כב. והודעתם לבניך ולבני בניך וכתיב בתריה יום אשר עמדת לפני ה' אלהיך בחורב מה להלן באימה וביראה וברתת ובזיע אף כאן באימה וביראה וברתת ובזיע וכו' קידושין כב: אמר הקב''ה אזן ששמעה קולי על הר סיני בשעה שאמרתי {ויקרא כה-נה} כי לי בני ישראל עבדים ולא עבדים לעבדים והלך זה וקנה אדון לעצמו ירצע, לעבד ...
על ידי אהרן תאומים
ב' ינואר 27, 2020 5:53 am
פורום: בית התלמוד
נושא: דף ועוד דף (מתעדכן)
תגובות: 73
צפיות: 4925

Re: דף ועוד דף (מתעדכן)

ברכות כא : (גמרא)מאן דלא דריש סמוכים בכל התורה במשנה תורה דריש דהא רבי יהודה לא דריש סמוכין בכל התורה כולה ובמשנה תורה דריש וכו', ע"פ הבנתי את דברי רש"י בקידושין כא : על הגמרא - דרבי דריש כללי ופרטי וכו' מסביר רש"י דריש כללי ופרטי. בכל התורה מקום שכולל ופורט דורש שהפרט פירוש של כלל ו...

עבור לחיפוש מתקדם