מפרשי האוצר
חיפוש גוגל בפורום:

החיפוש הניב 40 תוצאות

עבור לחיפוש מתקדם

על ידי לפי פשוטו
ו' ינואר 22, 2021 2:03 pm
פורום: בית המדרש
נושא: חיוב בית דין בדיני ממונות
תגובות: 26
צפיות: 4495

Re: חיוב בית דין בדיני ממונות

מהכ"ת שישתנה דין הממון ע"פ פסק בי"ד, ובמיוחד שפסק הב"ד בד"מ הוא בירור בעלמא.
וכי כל פסק בי"ד יש בו הפקר ב"ד, ואחד שגזלו את ממונו ולא הצליח להוכיח בב"ד אבד את ממונו?
ומצינו מקרים שלא הולכים אחר דיני ממונות, אלא ע"פ האמת כגון בביכורים.
על ידי לפי פשוטו
ו' ינואר 15, 2021 1:22 pm
פורום: מקרא ותרגום
נושא: אשכול תמיהות והערות בפרשת השבוע
תגובות: 43
צפיות: 8192

Re: אשכול תמיהות והערות בפרשת השבוע

רש"י ריש פרשת וארא וּשְׁמִי ה' לֹא נוֹדַעְתִּי לָהֶם – "לֹא הוֹדַעְתִּי" אֵין כְּתִיב כַּאן אֶלָּא "לֹא נוֹדַעְתִּי": לֹא נִכַּרְתִּי לָהֶם בְּמִדַת אֲמִתּוּת שֶׁלִּי, שֶׁעָלֶיהָ נִקְרָא שְׁמִי ה', נֶאֱמָן לְאַמֵּת דְּבָרַי; שֶׁהֲרֵי הִבְטַחְתִּי וְלֹא קִיַּמְתִּי, עכ"ל...
על ידי לפי פשוטו
ג' ינואר 05, 2021 9:18 pm
פורום: משפחות סופרים וימות עולם
נושא: ◆ אַלּוֹן בָּכוּת ◆
תגובות: 1046
צפיות: 228528

Re: ◆ אַלּוֹן בָּכוּת ◆ הרב פולק

פרנקל תאומים כתב:כדאי לתקן את זה, כי זה דיוק יפה ומאיר.

הופץ במייל
אין לי קשר לדברים
על ידי לפי פשוטו
ב' דצמבר 21, 2020 9:27 pm
פורום: בית המדרש
נושא: לקדש אשה בקנין פירות אי מהני
תגובות: 12
צפיות: 433

Re: לקדש אשה בקנין פירות אי מהני

בנידון אי מצי מקדש בקנין פירות לחודיה. יש לי להביא ראיה - ממה דהמקדש אשה במנה ונתן עליה משכון (קידושין ח.) לא מהני משום סברת מנה אין כאן משכון אין כאן, [לפי מה שפירשוהו רוב הראשונים דלא מצי לקדש במנה משום דאגידיה גבי בעל ואין המשכון מהני במקום כסף שהרי אינו נשאר אצלה] ולכאורה קשה הרי יש לה בה קנין ...
על ידי לפי פשוטו
ב' דצמבר 21, 2020 8:48 pm
פורום: בית המדרש
נושא: לקדש אשה בקנין פירות אי מהני
תגובות: 12
צפיות: 433

Re: לקדש אשה בקנין פירות אי מהני

אגידא גביה שייך רק בהתחייבות שהרי הקידושין הם בעיקר המעות, ולא בהתחייבות אלא שנתן המעות בהתחייבות וכל זמן שלא פרע ההתחיבות לא נשלמה נתינתו.
אבל בקנין פירות נתן לו הפירות בנתינה גמורה ובמה שנתן נשלמה נתינתו, ול"ש כלל אגידא גביה.
על ידי לפי פשוטו
ב' דצמבר 21, 2020 8:31 pm
פורום: בית המדרש
נושא: אברך חייב בקביעת עתים מחוץ לסדרים, שלא על מנת לקבל פרס?
תגובות: 8
צפיות: 1535

Re: אברך חייב בקביעת עתים מחוץ לסדרים, שלא על מנת לקבל פרס?

היא שיחתי כתב:אולי דברי הברכ"י אמורים בכה"ג שיש חיוב על בעל הישיבה לשלם משכורתו ושכיר הוא ואין קביעות זו מצד עצמו
ובאברכי כוללים דנו בזה
ואם אין הראש כולל חייב בתשלום ע"פ דין א"כ אין האברך שכיר אלא רצון טוב יש כאן מב' הצדדים

יתכן שהאברך מחויב ללמוד משום החלק של הדתות.
על ידי לפי פשוטו
ג' אוגוסט 04, 2020 12:24 pm
פורום: עיון תפילה וחקר פיוט
נושא: טֶרֶם יִקְרָאוּ וַאֲנִי אֶעֱנֶה עוֹד הֵם מְדַבְּרִים וַאֲנִי אֶשְׁמָע
תגובות: 3
צפיות: 1313

Re: טֶרֶם יִקְרָאוּ וַאֲנִי אֶעֱנֶה עוֹד הֵם מְדַבְּרִים וַאֲנִי אֶשְׁמָע

בספר השיחות מהגר"ה זקס האריך לבאר דטרם אקרא וכו', הוא חיסרון מסוים. דאיתא בגמ' תענית כה "שמואל הקטן גזר תעניתא וירדו להם גשמים קודם הנץ כסבורין שבח וכו אמר להם משל לעבד שמבקש פרס מרבו,אמר להם תנו להם ועל אשמע קולו" והאריך לבאר שם,דהוא חיסרון מסוים שהאדם מקבל מתנם חינם וההצלה אינה מתיי...
על ידי לפי פשוטו
ד' יוני 24, 2020 1:23 pm
פורום: בית המדרש
נושא: קידש על תנאי והיה שוטה בשעת קיום התנאי
תגובות: 36
צפיות: 2978

Re: קידש על תנאי והיה שוטה בשעת קיום התנאי

אולי שייך לסוגיא דאונס בקיום התנאי בריש כתובות ולצד דקיום או ביטול באונס נחשב לכאו' ה"ה בשוטה. ועיי"ש בברכת שמואל דהאריך דאין דין דעת במעשה קיום התנאי. התם האונס הוא 'באי קיום התנאי' לא שנאנס לקיים את התנאי, לא? הסוגיא שם מתפרשת בב' דרכים האחד ע"פ הרן בנדרים כז. במשנה דשם משמע דדעתו ...
על ידי לפי פשוטו
ד' יוני 24, 2020 12:38 am
פורום: בית המדרש
נושא: קידש על תנאי והיה שוטה בשעת קיום התנאי
תגובות: 36
צפיות: 2978

Re: קידש על תנאי והיה שוטה בשעת קיום התנאי

אולי שייך לסוגיא דאונס בקיום התנאי בריש כתובות
ולצד דקיום או ביטול באונס נחשב לכאו' ה"ה בשוטה.
ועיי"ש בברכת שמואל דהאריך דאין דין דעת במעשה קיום התנאי.
על ידי לפי פשוטו
ה' יוני 18, 2020 9:55 pm
פורום: מנא הני מילי?
נושא: סיעתא דשמיא מיוחדת בפסיקת הלכה (מקור: רעק"א/חת"ס)
תגובות: 19
צפיות: 4549

Re: סיעתא דשמיא מיוחדת בפסיקת הלכה (מקור: רעק"א/חת"ס)

עיין בראשונים (רמב"ן ר"ן ועוד)בחולין ז גבי בהמתן של צדיקין אין הקב"ה מביא תקלה ע"י שהאריכו בענין מתי אמרי' שלא תצא תקלה ע"י צדיק ונראה מדבריהם של"ש שיצא דבר שאינו מתוקן מיד הצדיק וז"ל הרמב"ן מסכת מכות דף ה עמוד ב אראה בנחמה אם לא שפכת דם נקי. איכא דקשיא ליה וה...
על ידי לפי פשוטו
ה' יוני 18, 2020 9:36 pm
פורום: הודעות אוצר החכמה
נושא: הרשמה לפורום
תגובות: 6
צפיות: 143118

Re: הרשמה לפורום

כיצד נרשמים כיום,לאחר פרישת הרב "אוצר החכמה"?
על ידי לפי פשוטו
ג' דצמבר 24, 2019 11:07 pm
פורום: חנוכה
נושא: כשאשתו יצאה לדבר מצוה לפני זמן ההדלקה מתי ידליק
תגובות: 19
צפיות: 5145

Re: כשאשתו יצאה לדבר מצוה לפני זמן ההדלקה מתי ידליק

בעלון אזמרה לשמך(פסקי הלכות מהגר''ע פריד מב"ב)כתב להמתין לה אפי' כל הלילה,כיון שתפסיד את הברכות ויש שיטות שיש חובת ברכת הרואה באופן זה. (עי' מ''ב תרע"ו סק"ו) כלומר שיש ענין להמתין ולא מצד שלום בית כלל אלא מהל' חנוכה? והאינו סובר שיוצאת יד"ח בהדלקתו [וממילא גם בברכתו] של בעלה גם ...
על ידי לפי פשוטו
ג' דצמבר 24, 2019 11:04 pm
פורום: חנוכה
נושא: כשאשתו יצאה לדבר מצוה לפני זמן ההדלקה מתי ידליק
תגובות: 19
צפיות: 5145

Re: כשאשתו יצאה לדבר מצוה לפני זמן ההדלקה מתי ידליק

עוד יל''ע מדוע משועבד לה לזה, להפסיד זמן ההדלקה.
על ידי לפי פשוטו
ג' דצמבר 24, 2019 8:27 pm
פורום: חנוכה
נושא: כשאשתו יצאה לדבר מצוה לפני זמן ההדלקה מתי ידליק
תגובות: 19
צפיות: 5145

Re: כשאשתו יצאה לדבר מצוה לפני זמן ההדלקה מתי ידליק

בעלון אזמרה לשמך(פסקי הלכות מהגר''ע פריד מב"ב)כתב להמתין לה אפי' כל הלילה,כיון שתפסיד את הברכות ויש שיטות שיש חובת ברכת הרואה באופן זה.
(עי' מ''ב תרע"ו סק"ו)
על ידי לפי פשוטו
ד' ספטמבר 25, 2019 12:12 am
פורום: בית המדרש
נושא: חשמל בשבת
תגובות: 113
צפיות: 19976

Re: חשמל בשבת

האם תשלומי המים והחשמל שנהנה בהם בשבת ושאר ממון שנחסר בשבת חוזרים?
לכאו' רק מה שמוציא בשביל עונג שבת חוזר.
על ידי לפי פשוטו
ג' ספטמבר 24, 2019 11:29 pm
פורום: בית המדרש
נושא: חשמל בשבת
תגובות: 113
צפיות: 19976

Re: חשמל בשבת

מסתבר שרק הוצאות עונג שבת חוזרות
וכיום מזגן הוא שווה לכל נפש והוא חלק מהחיים.
וממילא אפשר דההוצאה היא רק להימנע מהאיסור ולא בשביל עונג שבת.
על ידי לפי פשוטו
ג' ספטמבר 24, 2019 9:34 pm
פורום: בית המדרש
נושא: חשמל בשבת
תגובות: 113
צפיות: 19976

Re: חשמל בשבת

יל"ע אם לא לעבור על איסור הוא בכלל הוצאות שבת ויו''ט?
כפי שנראה שברי לכמה מהכותבים באשכול.
על ידי לפי פשוטו
ג' ספטמבר 24, 2019 9:05 pm
פורום: בית המדרש
נושא: נאים מעשיהן או לצורך עצמן?
תגובות: 9
צפיות: 1925

Re: נאים מעשיהן או לצורך עצמן?

פליגי האם להחזיק טובה למי שהטיב לך אף שכוונתו לצורך עצמו, ונפק''מ לענין הכרת הטוב.
כמדומני כך ראיתי מהגר''ה זאקס זצ"ל.
על ידי לפי פשוטו
ה' ספטמבר 05, 2019 10:21 am
פורום: בית המדרש
נושא: מה שלבו נמשך - מזלו חזי שזה ענין טוב לפי כח נפשו
תגובות: 9
צפיות: 1825

Re: מה שלבו נמשך - מזלו חזי שזה ענין טוב לפי כח נפשו

לכל אחד יש את חלקו בתורה לפי שורש נשמתו,והדרך לדעת מה חלקו היא לפי משיכת ליבו.
על ידי לפי פשוטו
ד' אוגוסט 07, 2019 7:00 pm
פורום: בין המצרים, תשעה באב וחמשה עשר באב
נושא: בגדי שבת בליל ת"ב במוצ"ש.
תגובות: 44
צפיות: 11778

Re: בגדי שבת בליל ת"ב במוצ"ש.

בעלוני המלקטים הובא בשם הגרי''ש דאין דין לפשוט את בגדי השבת
אלא לא ללבוש,והלבוש יכול להישאר בבגדיו.
על ידי לפי פשוטו
ב' יולי 29, 2019 3:00 pm
פורום: משפחות סופרים וימות עולם
נושא: הגאון רבי נחום יברוב זצ"ל
תגובות: 31
צפיות: 6017

Re: בד"ה הגאון רבי נחום יברוב זצ"ל

אבני גזית כתב:הגאון הגדול

בן הגאון הגדול

והוא גם חתנו של הגאון הגדול. אשרי העם שככה לו.

המנוח אכן ת"ח עמקן וירא אלוקים, אך הידיעה קצת מלעיגה.

הרב אברהם קופשיץ הוא ת''ח עצום אחיהם הגדול של הרבנים למשפחת קופשיץ ,היה ר''מ וראש הכולל בטשעבין אב''ד ב''ד לממונות בירושלים ורב שכונת אור הצפון
חתן הגרש''פ פראנק.
על ידי לפי פשוטו
ו' יוני 14, 2019 2:27 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: אשכול קבצים ופרפראות - ב
תגובות: 1402
צפיות: 143440

Re: אשכול קבצים ופרפראות - ב

מילי דאבות אייזנשטיין (1).pdf
תולדות משפחת אייזנשטיין והמסתעף
(5.74 MiB) הורד 448 פעמים
על ידי לפי פשוטו
ב' אפריל 01, 2019 12:36 am
פורום: משפחות סופרים וימות עולם
נושא: ר' יצחק שלמה זילברמן
תגובות: 18
צפיות: 3634

Re: ר' יצחק שלמה זילברמן - מה חיפש בהצעה לבתו

כשהגיעה אחת מבנותיו לפרקה (מרת רחל, זו שנישאה לר' לייזר וייס שליט"א, הי"ד). הגיע ריצ"ש לפוניבז' לברר. דומני שאצלי בירר, אך יש לי צד שזה היה אצל חבר, רק שברבות השנים דמיינתי שבדידי הוי עובדה. ואמר שיש לו שאלה לא שגרתית והוא מבקש להרהר היטב בטרם ישיבו לו. וכך שאל. אם יניחו את הבחור המד...
על ידי לפי פשוטו
א' פברואר 03, 2019 12:31 am
פורום: בית המדרש
נושא: הישגים או עמל
תגובות: 107
צפיות: 12794

Re: הישגים או עמל

בדרך ה מבואר דעיקר ההשפעה של תורה היא כפי ההשכלה בתורה וזה לשונו בשער ד והנה זה פשוט שכל מה שתתעלה ההשכלה תגדל יותר מדריגת ההשפעה שתמשך על ידה. ולא ישוה מי שישכיל לשון המקראות לבד עם מי שישכיל כונתם ולא מי שישכיל הכונה השטחיית שבהם עם מי שיעמיק בה יותר ולא מי שהעמיק בה קצת עם מי שיעמיק בה הרבה. אמנ...
על ידי לפי פשוטו
ש' ינואר 26, 2019 9:50 pm
פורום: משפחות סופרים וימות עולם
נושא: הגאון רבי לייב מינצברג זצ"ל רבה של ישיבת המתמידים
תגובות: 329
צפיות: 65692

Re: הגאון רבי לייב מינצברג זצ"ל רבה של ישיבת המתמידים

הרב אוהב תוכחה.
אחזור שוב על השאלה האם אתה חושב שניתן להבין את כל סיפורי התנ''ך באופן שיטתי בצורה פשוטה וחווייתית?!
על ידי לפי פשוטו
ו' ינואר 25, 2019 2:46 am
פורום: בית המדרש
נושא: לְשֵם מי נדר
תגובות: 10
צפיות: 1884

Re: לְשֵם מי נדר

רמב"ן פרשת מטות וטעם ידור נדר לה' - איננו כמו אשר נשבע לה' (תהלים קלב ב), כי הוא כמו וישבע לו (בראשית כד ט), שנשבע אליו לצרכו, אבל בשבועה יאמר ובשמו תשבע (דברים ו יג), ואשביעך בה' (בראשית כד ג), כאשר נשבעתי לך בה' אלהי ישראל לאמר כי שלמה בנך ימלוך אחרי (מ"א א ל), השבעה לי באלהים הנה (בראשי...
על ידי לפי פשוטו
ו' ינואר 25, 2019 2:32 am
פורום: בית המדרש
נושא: חילול ה' וקידוש ה' כיצד?
תגובות: 28
צפיות: 4897

Re: חילול ה' וקידוש ה' כיצד?

על השימוש המופרז במושג בזמנינו
הגר''מ סאלוויציק זצ''ל ציטט את אביו הגרי''ז שאמר"כל ימי גדלתי בין החכמים ומעולם לא שמעתי את המושג קידוש ה' וחילול ה"
(מובא בספר עה''ת מהגר''מ)
על ידי לפי פשוטו
ו' ינואר 25, 2019 2:12 am
פורום: משפחות סופרים וימות עולם
נושא: הגאון רבי לייב מינצברג זצ"ל רבה של ישיבת המתמידים
תגובות: 329
צפיות: 65692

Re: הגאון רבי לייב מינצברג זצ"ל רבה של ישיבת המתמידים

לא זכיתי להבין מדוע האסוציאציות העולות מלימוד המקרא רלוונטיות א האדם אמור ללמוד מן המקרא ולא להכניס את מחשבותיו הרגשיו ודמיונותיו לתוך המקרא . ב האיך ניתן להסיק מסקנות או ללמוד מהדברים ללא תיווכם של חז''ל ,והרי הגמ' מלאה בחיסורי מחסרא והכא במאי עסקינן .ואם מלימוד המשנה הפשוט לא ניתן להסיק מסקנות מה...
על ידי לפי פשוטו
ג' ינואר 22, 2019 7:40 pm
פורום: משפחות סופרים וימות עולם
נושא: הגאון רבי לייב מינצברג זצ"ל רבה של ישיבת המתמידים
תגובות: 329
צפיות: 65692

Re: הגאון רבי לייב מינצברג זצ"ל רבה של ישיבת המתמידים

אוהב תוכחה כתב לגבי השאלה האם זה עונה על ההגדרה של פשט או לא, ראשית, לענ"ד, וכפי שעלה מדברי הרב רוזנברג ועוד, פשט ודרש אינם מובחנים בסכינא חריפא אלא הם נעים על רצף. דרש אינו מסור דווקא לחז"ל, אלא בכל דור ודור וכל לומד ולומד צריך לדרוש את התורה. כלומר, כאשר לומדים את התורה מתוך התרגשות והת...
על ידי לפי פשוטו
ג' דצמבר 11, 2018 8:53 pm
פורום: בית המדרש
נושא: דיעות והגיגים של הגאון רבי הלל זקס זצוק"ל
תגובות: 142
צפיות: 29241

Re: דיעות והגיגים של הגאון רבי הלל זקס זצוק"ל

כשהיה חוזר מחו''ל ממקום שלא סמך על הס''ת,
היו קוראים בישיבה בשבת גם את הפרשה הקודמת,
ואמר שהציבור מחויב לו לטרחה הזו מדין הכרת הטוב.

לעג למעשה המפורסם על כמה רה''י שהפסיקו שיעור כללי בגלל שאלה.
לא חוזרים מסברא שעמלת עליה,והיא מוכרחת בגלל קושיה.
על ידי לפי פשוטו
ב' דצמבר 10, 2018 10:54 pm
פורום: בית המדרש
נושא: מקורות לקפידות מוזרות בתינוקות
תגובות: 63
צפיות: 9993

Re: מקור!למנהג לא לקנות דברים לתינוק קודם הלידה.

שמואל דוד כתב:יש פוסקים שהחמירו בזה משום עין הרע
אבל במקום הפסד הקילו

מי הם הפוסקים?
העין הרע לכאו' אינו עניין לקולא וחומרא
זוהי החלטה אישית עד כמה לחוש,וגם במקום הפסד עדיין יש עין הרע.
על ידי לפי פשוטו
א' דצמבר 09, 2018 3:52 pm
פורום: בית המדרש
נושא: מקורות לקפידות מוזרות בתינוקות
תגובות: 63
צפיות: 9993

מקור!למנהג לא לקנות דברים לתינוק קודם הלידה.

האם יש מקור למנהג לא לקנות לפני הלידה?
והאם ראוי להפסיד ממון בשל כך?
נ"מ גדולה עכשיו עקב ההגבלות על חבילת הלידה שעומדות להיכנס לתוקף.
על ידי לפי פשוטו
ש' דצמבר 01, 2018 10:46 pm
פורום: חנוכה
נושא: האם יוצאים יד''ח בהדלקה מאחורי זכוכית אטומה?
תגובות: 10
צפיות: 1297

Re: האם יוצאים יד''ח בהדלקה מאחורי זכוכית אטומה?

עושה חיל כתב:
לפי פשוטו כתב:האם יוצאים יד''ח בהדלקה מאחורי זכוכית אטומה או מטושטשת כשניכרת חלוקת הנרות?


האם רמזת שיוצאים יד"ח במנורת להט?

שאלתי שאלה פשוטה בלי כוונות נסתרות.
האם מותר להדליק מאחורי החלון כשהזכוכית מטושטשת?
בשם הגר''א נבנצאל ראיתי לאסור
על ידי לפי פשוטו
ה' נובמבר 29, 2018 1:18 pm
פורום: חנוכה
נושא: האם יוצאים יד''ח בהדלקה מאחורי זכוכית אטומה?
תגובות: 10
צפיות: 1297

Re: האם יוצאים יד''ח בהדלקה מאחורי זכוכית אטומה?

שומע ומשמיע כתב:למה לא? זה לא קידוש לבנה.

השאלה אם צריך שיראו שלהבת בבירור
ושמעתי בשם הגרי''ש להתיר,ויש שאסרו
ואשמח לדעת מה הנידון.
על ידי לפי פשוטו
ד' נובמבר 28, 2018 8:58 pm
פורום: חנוכה
נושא: האם יוצאים יד''ח בהדלקה מאחורי זכוכית אטומה?
תגובות: 10
צפיות: 1297

האם יוצאים יד''ח בהדלקה מאחורי זכוכית אטומה?

האם יוצאים יד''ח בהדלקה מאחורי זכוכית אטומה או מטושטשת כשניכרת חלוקת הנרות?
על ידי לפי פשוטו
ב' נובמבר 19, 2018 4:12 pm
פורום: בית המדרש
נושא: כניסה לאונברסיטה - בית מינות?!
תגובות: 162
צפיות: 17402

Re: כניסה לאונברסיטה - בית מינות?!

אי אפשר להתייחס לאוניברסיטה כמציאות כוללת שאפשר לכנותה כבית מינות ומסתבר שבלימודים שמושתתים על תפיסה של כפירה כגון פסיכולגיה ומחשבת ישראל אפשר להגדיר את ההתכנסות הקבועה הזאת לבית מינות המשלים שלך לכפירה מוזרים הם למדי. פסיכולוגיה היא כפירה? כפירה במה? בשיטה פדגוגית של חלק מהדור שלאחרי השואה? האם גם...
על ידי לפי פשוטו
ב' נובמבר 19, 2018 12:36 pm
פורום: בית המדרש
נושא: כניסה לאונברסיטה - בית מינות?!
תגובות: 162
צפיות: 17402

Re: כניסה לאונברסיטה - בית מינות?!

אי אפשר להתייחס לאוניברסיטה כמציאות כוללת שאפשר לכנותה כבית מינות
ומסתבר שבלימודים שמושתתים על תפיסה של כפירה כגון פסיכולגיה ומחשבת ישראל אפשר להגדיר את
ההתכנסות הקבועה הזאת לבית מינות
על ידי לפי פשוטו
א' נובמבר 18, 2018 10:31 pm
פורום: מנא הני מילי?
נושא: לכל אחד יש חלק בתורה - מה המקור הראשון
תגובות: 20
צפיות: 2698

Re: מקור שלכאו"א יש חלק אישי בהבנת התורה

מובא בכתר ראש מח שמהרח''ו אמר שהיה נותן כל תפלותיו מעודו בשביל דין אחד מחודש בגמ'

עבור לחיפוש מתקדם