מפרשי האוצר
חיפוש גוגל בפורום:

החיפוש הניב 12 תוצאות

עבור לחיפוש מתקדם

על ידי ע. ראם
ש' יוני 01, 2019 10:05 pm
פורום: אָשִׁירָה נָּא לִידִידִי
נושא: זמרות היו לי חקיך
תגובות: 2
צפיות: 1236

זמרות היו לי חקיך

ראה זה חדש הוא, אשמח לשמוע מחוות דעתכם
על ידי ע. ראם
ב' אוקטובר 22, 2018 11:21 pm
פורום: אָשִׁירָה נָּא לִידִידִי
נושא: להט החרב המתהפכת
תגובות: 5
צפיות: 3024

Re: להט החרב המתהפכת

ומה בין השיר לכותרתו? י נאם מדברי כתירצ ה . י נאם למלכי גם ירצ ה : ה ', בי, להאיר כבדנ ו . ה בת ציון, יחיש מרנ ו : ו נר משיחינו יצת ב ה . ו נדב כרי אהליב ה : ה צרי מגי כלם למענ י . ה צרי תך, ירב דם מאנ י : סופי השורות הם הוי"ה שלא כסדרו. (המרמז לדינים?) השיר נקרא ישר והפוך (ולכן בסוף השורות הש...
על ידי ע. ראם
א' אוקטובר 21, 2018 12:09 am
פורום: אָשִׁירָה נָּא לִידִידִי
נושא: להט החרב המתהפכת
תגובות: 5
צפיות: 3024

להט החרב המתהפכת

ינאם מדברי כתירצה. ינאם למלכי גם ירצה:
ה', בי, להאיר כבדנו. הבת ציון, יחיש מרנו:
ונר משיחינו יצת בה. ונדב כרי אהליבה:
הצרי מגי כלם למעני. הצרי תך, ירב דם מאני:

דוק ותשכח.
מקוצר עתי לא נקדתי, והשיר אף טעון פירוש, עוד חזון למועד אי"ה.
על ידי ע. ראם
א' אוקטובר 21, 2018 12:02 am
פורום: אָשִׁירָה נָּא לִידִידִי
נושא: ירושלים של רהב
תגובות: 11
צפיות: 4877

משה, שפיר קאמרת!
ואולם משנה ראשונה בל אזיז ממקומה, כי מ"מ עיקר הענין - שמשבחת לירושלים בפארי זרים - עודנו במקומו.
על ידי ע. ראם
ש' אוקטובר 20, 2018 10:44 pm
פורום: אָשִׁירָה נָּא לִידִידִי
נושא: ירושלים של רהב
תגובות: 11
צפיות: 4877

Re: ירושלים של רהב

בושה! במקום להתפעל מכישרון עצום כזה מעילוי צעיר עול לימים מתחילים להקניטו. ולראם אומר לך בכחך זה ובהם תנגח את ארם. ידידך לספסל הקודשים. בן הנזיר. ומי גילה לך מספר שניו, שמא בן גילך וכבוד נגד זקניו? ואולי גם קנקנך חדש מלא ישן, או שמא שני ניקיכם הם מאותו הכבשן? הזקן אינו אני, ואנכי איני הוא, ולואי זכ...
על ידי ע. ראם
ו' ספטמבר 28, 2018 12:18 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: מחפש כת׳׳י של האחרונים עמ׳׳ס הוריות
תגובות: 0
צפיות: 486

מחפש כת׳׳י של האחרונים עמ׳׳ס הוריות

האם יש למישהו מידע בנוגע לכתבי יד (מאוספים פרטיים) של האחרונים עמ׳׳ס הוריות? בפרט אני מחפש את גליונות הש׳׳ס של מהרי׳׳י פערלא, אשר הוצב למכריה ב׳׳קדם׳׳ לפני כמה שנים, ולפנייתי השיבו שהבעלים לקחוהו חזרה ואינו זוכר למי מכר.
על ידי ע. ראם
ה' ספטמבר 20, 2018 5:44 pm
פורום: אָשִׁירָה נָּא לִידִידִי
נושא: ירושלים של רהב
תגובות: 11
צפיות: 4877

Re: ירושלים של רהב

דרומי כתב:כשמצטרף חבר חדש לפורום, הוא מתבקש להראות את כוחו בדרך יפה ונקיה, ולא להתחיל מיד עם דברי גנאי.

פתח דבריך - יאיר!

יישר.
על ידי ע. ראם
ה' ספטמבר 20, 2018 3:18 pm
פורום: אספקלריא
נושא: האם יתכן שתהיה קדושה לשפה פרט ללשון הקודש
תגובות: 278
צפיות: 29149

Re: האם יתכן שתהיה קדושה לשפה פרט ללשון הקודש

עתה עתה באתי בשעריכם, ואביטה כה וכה ואין איש מיטיב הגן על דברי אמת וצדק שכתב הנקרא אראל. ובאמת שרוב דבריכם אינם דברי פולמוס כלל, ואינם ראויים לתשובה. מאי דבלבך על חברך מאי דבלביה עלך, ואתה, ר׳ זאב ערבות, הוא האכול שנאה. ברוב דברים רוב כעס, ומכל הגיגיך לא הצגת טעם אחד למול דברים כדרבנות של אראל (אעיר...
על ידי ע. ראם
ה' ספטמבר 20, 2018 2:52 pm
פורום: עיון תפילה וחקר פיוט
נושא: כיצד אכנס בשערי חכמת הפיוט?
תגובות: 67
צפיות: 14388

Re: כיצד אכנס בשערי חכמת הפיוט?

רבנו הראב׳׳ע חיבר כמה ספרים בענין, בייחוד ספר ׳׳צחות׳׳ (שנדמ׳׳ח לאחרונה). שם הוא גם מביא את רשימת המשקלים (כי לא כל משקל נכון, עיי׳׳ש שבאר זאת משום שמיוסד על חכמת החריזה הערבית). המו׳׳ל באר בהקדמתו הרבה מיסודי הפיוט. רוב ככל שירי חכמי הספרדים חרוז במדה ומשקל נכון. האשכנזים פחות הקפידו על כך, אבל יש ...
על ידי ע. ראם
ה' ספטמבר 20, 2018 2:40 pm
פורום: אָשִׁירָה נָּא לִידִידִי
נושא: ירושלים של רהב
תגובות: 11
צפיות: 4877

Re: ירושלים של רהב

לא ברור מה רצונו, היא הושפעה מכמה מקורות וגם הודתה בזה. 'אני כנור לשיריך' מופיע אצל ריה"ל ואולי יש עוד כמה מקורות למטבעות לשון, והלחן מאיזה שיר באסקי כמפורש בויקי ועוד. השיר שצירפת רחוק יותר. גם לא ברור מדוע בעיניך שירה הוא שיר של רהב, קרני ראם קרניו לחנם ינגח. אשכילך פן לא שמת אל לב, כי לא הש...
על ידי ע. ראם
ה' ספטמבר 20, 2018 1:38 pm
פורום: אָשִׁירָה נָּא לִידִידִי
נושא: רבנים-משוררים
תגובות: 100
צפיות: 31209

Re: רבנים-משוררים

הספר ׳׳מהררי נמרים׳׳ בהוצאת זכרון אהרן (ב׳׳כ) קיבץ כמה מאות שירים מגדולי ישראל שבאשכנז.
המלבי׳׳ם כתב שיר נפלא מאד, בצורת מחזה, הנקרא ׳׳משל ומליצה׳׳, קול משאו יעורר בענין יראת ה׳ היא אוצר החכמה (והמתבונן יראה כי מכוון הרבה כנגד המשכילים). נדמ׳׳ח בסו׳׳ס ארצות החיים דיליה.
על ידי ע. ראם
ה' ספטמבר 20, 2018 1:24 pm
פורום: אָשִׁירָה נָּא לִידִידִי
נושא: ירושלים של רהב
תגובות: 11
צפיות: 4877

ירושלים של רהב

מכבר נודע כי השיר ׳׳ירושלים של זהב׳׳ ע׳׳י נ.ש. אינו תוצאה גמורה מכשרון מזימתה, כי מאחרים קחה הלחן. ואשתקד מצאתי כי גם יפי התיבות לאו דילה, כי פייט מארצות המערב (אשר אינני זוכר כעת שמו) יצק החן בתחלה, ראש דבריו זכרתי – ׳׳ירושלים של זהב של תפארת הר המור׳׳, וכן כל החרוזים הנאים משם המה, וכל שינוי שעשתה...

עבור לחיפוש מתקדם