מפרשי האוצר - גירסת נסיון
חיפוש גוגל בפורום:

החיפוש הניב 95 תוצאות: וישק

החיפוש בוצע על-פי שאילתה: וישק

עבור לחיפוש מתקדם

על ידי עובר ושב
ד' אפריל 17, 2019 4:16 pm
פורום: אספקלריא
נושא: נשיקת הילדים
תגובות: 99
צפיות: 12017

Re: נשיקת הילדים

... ואכן, אם רוצים לחפש כאלה ש"לומדים כמוני", אפשר למצוא בקלות... הראשון שלומד כמוני הוא המדרש, שהביא דוגמא לנשיקה של קריבות מ"וישק יעקב לרחל", ולא עלה על דעתו שיעקב הוא בחיר האבות, ונביא שאינו מסיח דעת מה' לרגע אחד אינו אדם רגיל, ואי אפשר לדון אותו בקנה מידה של אנשים רגילים, ...
על ידי עובר ושב
ג' אפריל 16, 2019 1:19 pm
פורום: אספקלריא
נושא: נשיקת הילדים
תגובות: 99
צפיות: 12017

Re: נשיקת הילדים

... אין זה נכון, אלא פירושה נמי דבר בטל וזול. וזיל קרי ביה רב. כתבתי את לשונו של הכתב והקבלה, שהיה אחד מגדולי רבני גרמניה בזמן המלבי"ם: "וישק יעקב לרחל... ורבותינו אמרו ברבה, כל נשיקה לתפלות ( פריצות ) בר מן תלת, נשיקה של גדולה, נשיקה של פרקים ונשיקה של פרישות וגו' ר' תנחומא אומר אף נשיקה ...
על ידי תוכן
ג' אפריל 16, 2019 11:54 am
פורום: אספקלריא
נושא: נשיקת הילדים
תגובות: 99
צפיות: 12017

Re: נשיקת הילדים

... 'כל נשיקה לתפלות בר מן תלת, נשיקה של גדולה, נשיקה של פרקים, נשיקה של פרישות. נשיקה של גדולה, (שמואל א' י') ויקח שמואל את פך השמן ויצוק על ראשו וישקהו. נשיקה של פרקים (שמות ד') וילך ויפגשהו בהר האלהים וישק לו. נשיקה של פרישות (רות א') ותשק ערפה לחמותה ורות דבקה בה. רבי תנחומא אמר אף נשיקה של ...
על ידי עובר ושב
ג' אפריל 16, 2019 11:30 am
פורום: אספקלריא
נושא: נשיקת הילדים
תגובות: 99
צפיות: 12017

Re: נשיקת הילדים

... 'כל נשיקה לתפלות בר מן תלת, נשיקה של גדולה, נשיקה של פרקים, נשיקה של פרישות. נשיקה של גדולה, (שמואל א' י') ויקח שמואל את פך השמן ויצוק על ראשו וישקהו. נשיקה של פרקים (שמות ד') וילך ויפגשהו בהר האלהים וישק לו. נשיקה של פרישות (רות א') ותשק ערפה לחמותה ורות דבקה בה. רבי תנחומא אמר אף נשיקה של ...
על ידי תוכן
ג' אפריל 16, 2019 11:03 am
פורום: אספקלריא
נושא: נשיקת הילדים
תגובות: 99
צפיות: 12017

Re: נשיקת הילדים

... 'כל נשיקה לתפלות בר מן תלת, נשיקה של גדולה, נשיקה של פרקים, נשיקה של פרישות. נשיקה של גדולה, (שמואל א' י') ויקח שמואל את פך השמן ויצוק על ראשו וישקהו. נשיקה של פרקים (שמות ד') וילך ויפגשהו בהר האלהים וישק לו. נשיקה של פרישות (רות א') ותשק ערפה לחמותה ורות דבקה בה. רבי תנחומא אמר אף נשיקה של ...
על ידי הגהמ
ב' ינואר 14, 2019 3:38 am
פורום: מקרא ותרגום
נושא: וַיָּ֤קָם מֹשֶׁה֙ וַיּ֣וֹשִׁעָ֔ן וַיַּ֖שְׁקְ אֶת־צֹאנָֽם
תגובות: 9
צפיות: 812

Re: וַיָּ֤קָם מֹשֶׁה֙ וַיּ֣וֹשִׁעָ֔ן וַיַּ֖שְׁקְ אֶת־צֹאנָֽם

... כגון אדון הנביאים משה ע"ה עבד ה' ושלוחו בענין המצרי הרשע שנאמר ויך את המצרי ויטמנהו בחול, ובענין בנות רעואל העשוקות נאמר ויקם משה ויושיען וישק את צאנם, ובמלחמת מדין אמר ע"ה הרגו כל זכר בטף'. ודברי רבנו בשני המקומות משלימים אלו את אלו, ור"ל שנטייתו החשובה וקנאותו ב'הצלת עשוק מיד ...
על ידי אוהב עמו
א' דצמבר 30, 2018 8:05 pm
פורום: מקרא ותרגום
נושא: וַיָּ֤קָם מֹשֶׁה֙ וַיּ֣וֹשִׁעָ֔ן וַיַּ֖שְׁקְ אֶת־צֹאנָֽם
תגובות: 9
צפיות: 812

Re: וַיָּ֤קָם מֹשֶׁה֙ וַיּ֣וֹשִׁעָ֔ן וַיַּ֖שְׁקְ אֶת־צֹאנָֽם

... איש עברי מאחיו אבל אם היה מעם אחר לא היה מצילו לזה אמר כי טבע האמת יחייבהו והעד בבנות מדין שהיו מעם אחר לפי שראה הגזל שהיו עושין לה הרועים ויושיען וישק את צאנם. ובהנהגה זו יש לדיין ללכת בדרכי השכינה כדאיתא במדרש (בראשית רבה א כז) דבר אחר אמר רב הונא אמר רב יוסף והאלוקים יקש את נרדף אתה מוצא צדיק ...
על ידי בברכה המשולשת
ו' דצמבר 28, 2018 9:25 am
פורום: מקרא ותרגום
נושא: וראך ושמח בליבו
תגובות: 1
צפיות: 359

וראך ושמח בליבו

... יפה אוה"ח, שעיקר ההדגשה ששמח גם בליבו, ולא רק כלפי חוץ! --- ויל"ע לפי זה, מדוע אח"כ בשעת המעשה מוזכר רק "ויפגשהו בהר האלהים וישק לו", ולא מוזכר העיקר, ששמח בליבו? אפ"ל: א. שם דבר ה', שאומר למרע"ה מה בלב אהרן, אבל כאן כותבים מה קרה, ומתארים מעשים ולא הרגשות. ...
על ידי נוטר הכרמים
ג' דצמבר 18, 2018 9:06 pm
פורום: מקרא ותרגום
נושא: 'יהון מקדמין למשאל בשלמך בני אבוך'
תגובות: 0
צפיות: 527

'יהון מקדמין למשאל בשלמך בני אבוך'

... מפני שיבה תקום וכורע לפניו, ושואל בשלומו בתוך ארבע אמות. ובדרך זו מבוארים היטב דברי המכילתא בפרשת יתרו על מה שכתיב ויצא משה לקראת חותנו וישתחו וישק לו וישאלו איש לרעהו לשלום, ואיתא במכילתא שם, איני יודע מי השתחוה למי או מי נשק למי, כשהוא אומר וישאלו איש לרעהו, מי קרוי איש הלא משה שנאמר והאיש ...
על ידי פרנקל תאומים
ג' אוקטובר 30, 2018 1:16 am
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: איך נפלו גבורים - מוריה תשרי תשע"ט
תגובות: 348
צפיות: 30147

Re: איך נפלו גבורים - מוריה תשרי תשע"ט

... במדינה עקבתא לבין אותם הרואים בה אתחלתא (וכמה מהחברים היותר נכבדים יוכיחו!). ובכן לא נאפשר כתיבות הנוגדות באופן מובהק גישה זו, ואחת היא לנו בין וישק עשיו לוישך עשיו, בין כתיבה מתוקת שפתיים לכתיבה אחרת ואדרבה נעתרות נשיקות. וכבר הובהר בעבר שעקרונות המקום חשובים יותר ממספר הכותבים ואף יותר מקיומו ...
על ידי איש_ספר
ג' אוקטובר 30, 2018 12:32 am
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: איך נפלו גבורים - מוריה תשרי תשע"ט
תגובות: 348
צפיות: 30147

Re: איך נפלו גבורים - מוריה תשרי תשע"ט

... במדינה עקבתא לבין אותם הרואים בה אתחלתא (וכמה מהחברים היותר נכבדים יוכיחו!). ובכן לא נאפשר כתיבות הנוגדות באופן מובהק גישה זו, ואחת היא לנו בין וישק עשיו לוישך עשיו, בין כתיבה מתוקת שפתיים לכתיבה אחרת ואדרבה נעתרות נשיקות. וכבר הובהר בעבר שעקרונות המקום חשובים יותר ממספר הכותבים ואף יותר מקיומו ...
על ידי זנב לאריות
ה' אוקטובר 04, 2018 4:38 pm
פורום: בית המדרש
נושא: תמיהה בעניין חטא מי מריבה
תגובות: 15
צפיות: 973

Re: תמיהה בעניין חטא מי מריבה

מקדש מלך כתב:'נמו דלו דלה והשקה צאן מים' הולך על בנות יתרו, שאמרו לאביהן 'וגם דלה דלה לנו וישק את הצאן'.

ייש"כ נפלא ביותר, ונראה שטעיתי.
על ידי מקדש מלך
ה' אוקטובר 04, 2018 4:35 pm
פורום: בית המדרש
נושא: תמיהה בעניין חטא מי מריבה
תגובות: 15
צפיות: 973

Re: תמיהה בעניין חטא מי מריבה

'נמו דלו דלה והשקה צאן מים' הולך על בנות יתרו, שאמרו לאביהן 'וגם דלה דלה לנו וישק את הצאן'.
על ידי שבע
ו' פברואר 09, 2018 1:25 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: אסופת "סודות" בקבלה
תגובות: 100
צפיות: 9739

Re: אסופת "סודות" בקבלה

... אלא דלה לעילא - רזא משה מפי הגבורה, דלה לתתא - רזא משה מפי עצמו דא הוא מדת הנצח דאיהו דלה מתמן אינון ברכאן עלאין לאשקאה לון, ה'דא ה'וא ד'כתיב וישק את הצאן. והאי דקארי להו בההוא שעתא שבע בנות , בגין דהוו ישראל בההיא שעתא בגלותא, אבל כיון דאינון על ארעהון איתהדרו למיהוי בנן נוקבן - בנין דכרין ...
על ידי עושה חדשות
ש' דצמבר 30, 2017 7:48 pm
פורום: אספקלריא
נושא: ברכת צדיק
תגובות: 72
צפיות: 8809

Re: ברכת צדיק

... יוכל לראות. היטב כדי שתחול עליהם ברכתו בראותו אותם כענין אשר תראנו משם, וכענין ויראהו ה' את כל הארץ, כדי שיברך אותה, וכן באלישע ויפן אחריו ויראם: וישק להם ויחבק להם. כדי שתדבק נפשו בהם ותחול עליהם ברכתו: וזכורני שיש עוד מקומות בספורנו, וגם מזכיר באחד מהם שהברכה לפני המיתה חשובה יותר, כי אז יש ...
על ידי אש משמים
ד' אוגוסט 30, 2017 8:26 pm
פורום: אספקלריא
נושא: תנ"ך בגובה העינים
תגובות: 102
צפיות: 8922

Re: תנ"ך בגובה העינים

... מדבר עמם ורחל באה עם הצאן אשר לאביה כי רועה היא. ויהי כאשר ראה יעקב את רחל בת לבן אחי אמו ואת צאן לבן אחי אמו ויגש יעקב ויגל את האבן מעל פי הבאר וישק את צאן לבן אחי אמו. וישק יעקב לרחל וישא את קולו ויבך" (בראשית, כ"ט, ט'-י"ב). הרמב"ן מסביר כי רחל הייתה קטנה והנשיקה של יעקב ...
על ידי אריה הכהן
ד' אוגוסט 23, 2017 2:51 pm
פורום: מקרא ותרגום
נושא: נחל בהר סיני?
תגובות: 5
צפיות: 1015

Re: נחל בהר סיני?

... מדברי הרמב"ן, שבהר סיני היה נחל. ולשם כנראה השליך משה רבינו את העגל השרוף והטחון. וכן הוא ברמב"ן לקמן (שמות פרק לב'): ויזר על פני המים וישק את בני ישראל - אחרי שהיה דק לעפר זרקו על פני מי הנחל היורד מן ההר והשקה אותן מאותן המים. ועי' מה שביאר בזה ענין הנחל היורד מן ההר בספר ילקוט מעם ...
על ידי שמר
ד' אוגוסט 16, 2017 2:12 am
פורום: מקרא ותרגום
נושא: נחל בהר סיני?
תגובות: 5
צפיות: 1015

Re: נחל בהר סיני?

... וַיַּשְׁק אֶת בְּנֵי יִשְׂרָאל " אינו בהכרח שהשקה אותם מכוחו ממש אלא שע"כ שתו מן המים שהרי אלו מי השתיה שלהם, ובחזקוני שם כ' "וישק את בני ישראל - לפי הפשט לא נתכון להשקותן אלא לפזר זהב העגל ולבטלו מן העולם אבל כששתו מן המים שנפזר בו נראה כאילו שתוהו וראיה לדבר שהרי כתיב בפרשת ...
על ידי אפרים זלמן
ג' אוגוסט 15, 2017 9:56 pm
פורום: אספקלריא
נושא: נשיקת הילדים
תגובות: 99
צפיות: 12017

Re: נשיקת הילדים

וישק יעקב לרחל (יש ע''ז אשכול, ועכ''פ המדרש אומר שזה היה מחמת קרבה משפחתית) ועוד.
על ידי נוטר הכרמים
א' יוני 25, 2017 8:09 pm
פורום: מקרא ותרגום
נושא: מהו 'פי הבאר'?
תגובות: 3
צפיות: 664

מהו 'פי הבאר'?

... מימיו תמיד דאם כן כשהיו נוסעים ממקום למקום היה מטשטש הדרכים בנהרותיו וביאוריו כי נהרות רבות נמשכו ממנו ככתוב (תהלים ע"ח) יבקע צורים במדבר וישק כתהומות רבה ויוציא נוזלים מסלע ויורד כנהרות מים, ונאמר פתח צור ויזובו מים הלכו בציות נהר, (וממקרא זה יש כדמות ראי' למ"ש רז"ל לשון פי ...
על ידי שבע
ג' יוני 20, 2017 7:49 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: אוטוגרפים / חתימות
תגובות: 41
צפיות: 4269

Re: אוטוגרפים / חתימות (האר"י)

... אלי לשאול עצתי לפני מי ילמוד, ואני כתבתי לו שילך לפני כמה"ר יוסף קורקוס נר"ו כי הוא שוקד כעת בלימוד ויצחק יצ"ו צריך מי שידר[יכהו] וישק[ידה]ו בלמוד, ואתה [...] נושא ונותן לא תוכל לשקוד על ספרך. והנה [י]מים באי[ם] ב"ה אחר שנה יאות לו ללכת ללמוד עמכם. זאת היא עצת[י] והוא יבחר. ...
על ידי קו ירוק
ה' ינואר 19, 2017 7:04 pm
פורום: מקרא ותרגום
נושא: צפורה בת יתרו היא האשה הכושית?
תגובות: 21
צפיות: 2200

Re: צפורה בת יתרו היא האשה הכושית?

לגבי ענין אשת משה, יתכן שהתערבב לסופר הקדום (מימי בית שני) הא דכתי' ויבאו הרועים ויגרשום ויקם משה ויצילן וישק את הצאן. ואח"כ נשא בת יתרו שהיה כהן מידן. החליף כהן במלך, והצלת בנות יתרו מהרועים עם מלחמת משה בכוש.. או שקרא למדינים כושים, בשביל להסתדר עם הקושיא מהפסוק.. מה ...
על ידי לייבעדיג יענקל
ה' מאי 28, 2015 1:13 am
פורום: בית המדרש
נושא: מה המקור לכך שאין הקב"ה מעמיד בנסיון מי שאינו יכול לעמוד בו
תגובות: 20
צפיות: 6866

Re: מה המקור לכך שאין הקב"ה מעמיד בנסיון מי שאינו יכול לעמוד

... הצלוחית, ואף על פי כן לא נתעורר בכוחו חלילה לשום תאוה רעה כמ"ש (בראשית מט, ג) ראובן כחי וראשית אוני שנולד מטיפה ראשונה, וכתיב (בראשית כט, יא) וישק יעקב לרחל, ואמרו ז' נשיקות ובודאי היו הנשיקות בקדושה גדולה ואיזה יחוד נפלא וכמ"ש (ב"ר ע) על ענין ויבך שראה ברוח הקודש שאינה נכנסת עמו ...
על ידי רוצה ללמוד
ד' מאי 13, 2015 10:37 pm
פורום: בית המדרש
נושא: "וישק יעקב לרחל ויבך" - הכיצד?
תגובות: 45
צפיות: 8365

Re: "וישק יעקב לרחל ויבך" - הכיצד?

ישנו סיפור [לא מפורסם] עם הרעננה רב, שבעודו בפולין היה ממונה על שטיבל של חסידי גור באחת הערים הגדולות, ויהי היום, התפרסם שאחד מאברכי השטיבל עשה מעשה אשר לא יעשה, אשתו חזרה מבית הבראה ובעלה חיכה בבית הנתיבות, כשנפגשו נישק אותה בפרסיא !!! האברכים הקנאים רצו לסלק אותו מהשטיבל ופנו לקבול עליו בפני הרענ...
על ידי וונדרבר
א' פברואר 08, 2015 5:13 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: מי השתחוה למי
תגובות: 2
צפיות: 683

Re: מי השתחוה למי

שאלני ידיד ת"ח שלוש שאלות על דברי רש"י: וישתחו וישק לו . איני יודע מי השתחוה למי, כשהוא אומר איש לרעהו, מי הקרוי איש, זה משה, שנאמר והאיש משה. ⋅ גם יתרו קרוי איש - "ויואל משה לשבת את האיש". ⋅ "וישאלו איש לרעהו" ...
על ידי זלמניו
ב' דצמבר 01, 2014 12:21 am
פורום: בית המדרש
נושא: "וישק יעקב לרחל ויבך" - הכיצד?
תגובות: 45
צפיות: 8365

Re: "וישק יעקב לרחל ויבך" - הכיצד?

ישנו סיפור [לא מפורסם] עם הרעננה רב, שבעודו בפולין היה ממונה על שטיבל של חסידי גור באחת הערים הגדולות, ויהי היום, התפרסם שאחד מאברכי השטיבל עשה מעשה אשר לא יעשה, אשתו חזרה מבית הבראה ובעלה חיכה בבית הנתיבות, כשנפגשו נישק אותה בפרסיא !!! האברכים הקנאים רצו לסלק אותו מהשטיבל ופנו לקבול עליו בפני הרענ...
על ידי בן_אליעזר
ו' נובמבר 28, 2014 1:22 am
פורום: בית המדרש
נושא: "וישק יעקב לרחל ויבך" - הכיצד?
תגובות: 45
צפיות: 8365

Re: "וישק יעקב לרחל ויבך" - הכיצד?

בנושא זה - חכ"א הפנה תשומת לבי לביאור האדמו"ר מליובאוויטש, בס' 'לקוטי שיחות' שלו, חלק ו' עמ' 413-415 (נמצא באוצר ובהיברובוקס), העסוק גם בענין המורגש וע"ד הפשט שבדבר הנישוק דיעקב אבינו ע"ה. עיי"ש ותמצא נחת.
על ידי עזריאל ברגר
ה' נובמבר 27, 2014 3:01 pm
פורום: חנוכה
נושא: מעשה דיוסף משיתא [מד"ר תולדות]
תגובות: 4
צפיות: 1232

Re: מעשה דיוסף משיתא [מד"ר תולדות]

באדיבות אתר דעת - http://www.daat.ac.il/daat/tanach/raba1/65.htm ויגש וישק לו וירח את ריח בגדיו אמר רבי יוחנן: אין לך דבר שריחו קשה מן השטף הזה של עזים, ואת אמרת וירח את ריח בגדיו ויברכהו?! אלא, בשעה שנכנס אבינו יעקב אצל אביו, נכנסה עמו גן עדן, הדא הוא דאמר ...
על ידי אבן זועקת
ד' אוקטובר 22, 2014 9:07 pm
פורום: בית המדרש
נושא: "וישק יעקב לרחל ויבך" - הכיצד?
תגובות: 45
צפיות: 8365

Re: "וישק יעקב לרחל ויבך" - הכיצד?

וכיון שהביאור שהצעתי לעיל הוא (קצת) דוחק אני כעת חושב להשלים עם ההשערה שהנוע"א אכן מתכוין לומר שבמציאות יעקב אבינו לא נשק את רחל!!!! והוא מהפסוקים שיוצאים מידי פשוטם וכמו הפסוק שבפרשת יבום והיה הבן הראשון וכו'. (נא לא לבלוע אותי חי.....). כיוון שבקשת יפה לא לבלוע אותך חי, נאמר לך בעדינות שהפיר...
על ידי קומי_אורי
ד' אוקטובר 22, 2014 6:53 pm
פורום: בית המדרש
נושא: "וישק יעקב לרחל ויבך" - הכיצד?
תגובות: 45
צפיות: 8365

Re: "וישק יעקב לרחל ויבך" - הכיצד?

לא הבנתי הקושיה, הרי היתה פנויה טהורה, ואין לה דין ערוה כלל.
על ידי אמסטרדם
ד' אוקטובר 22, 2014 5:05 pm
פורום: בית המדרש
נושא: "וישק יעקב לרחל ויבך" - הכיצד?
תגובות: 45
צפיות: 8365

Re: "וישק יעקב לרחל ויבך" - הכיצד?

ודברי 'שש משזד' פשוטים לכל מעיין. אבל לי זה לא פשוט כ"כ.. ובפרט כאשר מדברים מדברים מציאותיים שבתוה"ק. [ובכלל, איך אפשר להקיש מספר אחד להשני? אני דן כעת אודות ספה"ק "נועל אלימלך" מרבינו האלקי מוהר"א ז"ל]. וכיון שהביאור שהצעתי לעיל הוא (קצת) דוחק אני כעת חושב להשלים...
על ידי אמסטרדם
ד' אוקטובר 22, 2014 5:00 pm
פורום: בית המדרש
נושא: "וישק יעקב לרחל ויבך" - הכיצד?
תגובות: 45
צפיות: 8365

Re: "וישק יעקב לרחל ויבך" - הכיצד?

ישועה בקרוב כתב:כך על זה הדרך : (שבת יג ע"א) "עולא הוי מנשק לאחתי' אבי חדיהו".

יצוין לד' היושר דברי אמת המעניינים ע"ז..
על ידי השקדן
ב' אוקטובר 20, 2014 1:51 pm
פורום: בית המדרש
נושא: "וישק יעקב לרחל ויבך" - הכיצד?
תגובות: 45
צפיות: 8365

Re: "וישק יעקב לרחל ויבך" - הכיצד?

ודברי 'שש משזד' פשוטים לכל מעיין.
על ידי שש משזר
ב' אוקטובר 20, 2014 6:31 am
פורום: בית המדרש
נושא: "וישק יעקב לרחל ויבך" - הכיצד?
תגובות: 45
צפיות: 8365

Re: "וישק יעקב לרחל ויבך" - הכיצד?

יפה מאוד. אבל כשתעיין יותר בספרי חסידות תראה ותיווכח, שכן דרכם בשאר מקומות בתורה שמדייקים על לשון הכתוב כמה דקדוקים, ומקשים כמה קושיות, ולאחמ"כ מתרצים ומיישבים הכתוב בדרך העבודה, שבוודאי אינו פשטות כונת הכתוב. ונראה שכדי להביא את האדם להתעמק בדרכי העבודה, בתחבולות עשו מלחמה במלחמתה של תורה, להק...
על ידי אמסטרדם
ב' אוקטובר 20, 2014 4:36 am
פורום: בית המדרש
נושא: "וישק יעקב לרחל ויבך" - הכיצד?
תגובות: 45
צפיות: 8365

Re: "וישק יעקב לרחל ויבך" - הכיצד?

... [פר' בשלח] כותב "תמוה יעקב אבינו עליו השלום יעשה כזאת" ולכן מוציא הדברים מפשוטם ומבאר הפסוק באופן גבוה מעל גבוה אשר לפיו הפירוש של וישק הוא שנתדבק בקוב"ה ע"י רחל וכו' עי"ש, ונתקשיתי בזה האמנם נתכוין הנוע"א לומר שהפסוק אינו כפשוטו? כלומר שלא היה ולא נברא הך סיפור ...
על ידי כולל יונגערמאן
ג' אוקטובר 14, 2014 8:46 am
פורום: בית המדרש
נושא: "וישק יעקב לרחל ויבך" - הכיצד?
תגובות: 45
צפיות: 8365

Re: "וישק יעקב לרחל ויבך" - הכיצד?

לא הבנתי. הראשונים, הראב"ע וקלסי' הרמב"ן נתקשו למה ועל מה נשק לה נשיקה של חיבה תיכף כשנפגשו לראשונה, וניחא להו שנשיקה זו היה סתם נשיקה של מכרים וקרובים שנפגשים, ולא יותר מזה. לא עלה על דעתם להקשות מדין התלמוד על יעקב אבינו, ולו רק מטעם שכתבו התוס' אעולא דפליג דידי' אדידי'. או מחמת אלף סיבו...
על ידי שש משזר
ג' אוקטובר 14, 2014 7:11 am
פורום: בית המדרש
נושא: "וישק יעקב לרחל ויבך" - הכיצד?
תגובות: 45
צפיות: 8365

Re: "וישק יעקב לרחל ויבך" - הכיצד?

כולל יונגערמאן כתב:אאל"ט הראב"ע מפרש שלא היה נשיקת פה אל פה (נראה מדבריו דציור זה הוא המושכל ראשון של הבנת תיבת נשיקה) רק נשיקה בעלמא ומשכך אין בה כל פגם.

למאי נפ"מ?
וע"כ צ"ל כדברי המדרש, וק"ל.
על ידי שש משזר
ג' אוקטובר 14, 2014 7:10 am
פורום: בית המדרש
נושא: "וישק יעקב לרחל ויבך" - הכיצד?
תגובות: 45
צפיות: 8365

Re: "וישק יעקב לרחל ויבך" - הכיצד?

ישנו סיפור [לא מפורסם] עם הרעננה רב, שבעודו בפולין היה ממונה על שטיבל של חסידי גור באחת הערים הגדולות, ויהי היום, התפרסם שאחד מאברכי השטיבל עשה מעשה אשר לא יעשה, אשתו חזרה מבית הבראה ובעלה חיכה בבית הנתיבות, כשנפגשו נישק אותה בפרסיא !!! האברכים הקנאים רצו לסלק אותו מהשטיבל ופנו לקבול עליו בפני הרענ...
על ידי לייבעדיג יענקל
א' אוקטובר 12, 2014 6:26 pm
פורום: בית המדרש
נושא: "וישק יעקב לרחל ויבך" - הכיצד?
תגובות: 45
צפיות: 8365

Re: "וישק יעקב לרחל ויבך" - הכיצד?

הערה כללית לכל האשכול הלזה
אחד מעמודי התווך של הפורום כתב לי פעם:
בפורום בית המדרש אני באופן עקרוני לא מגיב. בבית המדרש יש כאלה שטויות שאם נבוא להגיב אין אנו מספיקין ואין אנו מפסיקין.


עבור לחיפוש מתקדם