מפרשי האוצר
חיפוש גוגל בפורום:

החיפוש הניב 424 תוצאות

עבור לחיפוש מתקדם

על ידי איסתרא בלגינא
ג' מרץ 12, 2013 5:08 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: האם אכן הגיעו לירח?
תגובות: 41
צפיות: 5495

Re: האם אכן הגיעו לירח?

הדברים פשוטים מאד. יש את הצד הרוחני של הדברים, ו בזה עסקו חז"ל והמקובלים, כמו שביארו המהר"ל והרמח"ל בכמה מקומות. יש שאלה אחרת מהו הצד הגשמי של הירח, ובזה הרמב"ם כתב בדעת היוונים שהיתה דעת המדע בזמנו שהוא גשם חמישי, וזה הוברר היום שלא כן הוא. כמו הפיוט יש גם פסוקים כגון ישיש כגבו...
על ידי איסתרא בלגינא
ה' דצמבר 27, 2012 9:24 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: הכרעה בין הראשונים להלכה ע"פ מדע ארכיאולוגי
תגובות: 105
צפיות: 15760

Re: הכרעה בין הראשונים להלכה ע"פ מדע ארכיאולוגי

זה המחיר. תתארו אם הגיע מישהו להחזו"א או להנו"ב ומציע עיסקה כזאת, תאמין לי הם כבר היו מחתימים כל עיר בני ברק ופראג להשיג המציאה! וכאותו אחד שהציע למלאת את הכינרת בכח המחשבה בלבד, ובלבד שקודם כל לא יפורסמו תחזיות מדג אויר בארץ במשך חודש... ולא ידע שאת הפטנט העתיק כבר גנב לו אותו הבעל שמסר ...
על ידי איסתרא בלגינא
ש' דצמבר 01, 2012 5:54 pm
פורום: דקדוק ומסורה
נושא: איפה זה תמנתה?
תגובות: 14
צפיות: 2468

Re: איפה זה תמנתה?

סוטה י.
כתיב וירד שמשון תמנתה וכתיב הנה חמיך עולה תמנתה א"ר אלעזר שמשון שנתגנה בה כתיב ביה ירידה יהודה שנתעלה בה כתיב ביה עליה ר' שמואל בר נחמני אמר שתי תמנאות היו חדא בירידה וחדא בעליה רב פפא אמר חדא תמנה הואי דאתי מהאי גיסא ירידה ודאתי מהאי גיסא עליה כגון ורדוניא ובי בארי ושוקא דנרש
על ידי איסתרא בלגינא
ה' נובמבר 22, 2012 8:44 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: המותר והרצוי בפירושים חדשים למקרא
תגובות: 32
צפיות: 3865

Re: המותר והרצוי בפירושים חדשים למקרא

לא אמרתי שהרמב"ן פסל את פירוש המכילתא, אלא שהתווכח ונחלק עליו, ולא סבר שפירושו הוא עוד פירוש העומד בצד פירוש המכילתא, ואין מלכות נוגעת בחבירתה, כי אם פירוש אחד העומד במקום פירוש אחר, ולדעת הרמב"ן פירושו הוא העיקרי (אף שכמובן שאינו "פוסל" את פירוש המכילתא, כי שבעים פנים לתורה).
על ידי איסתרא בלגינא
ה' נובמבר 22, 2012 8:03 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: המותר והרצוי בפירושים חדשים למקרא
תגובות: 32
צפיות: 3865

Re: המותר והרצוי בפירושים חדשים למקרא

איני יודע אם מותר לפרש פסוק בניגוד לדעתם של רש"י ושל אונקלוס ושל המדרש, וראה מש"כ אונקלוס ויהי כד יעיברון בנוהי על פיתגמי אורייתא ותעדי ניריה מעל צורך. ודבר זה מתפרש רק על פי רש"י. כל המפרשים לא נמנעו מלפרש אחרת, ולענ"ד כל עוד שאנו יודעים את מקומנו ומציעים פירוש אחר משום ששבעים ...
על ידי איסתרא בלגינא
ש' נובמבר 10, 2012 7:00 pm
פורום: אוצר החכמה - הצעות לספרים חדשים
נושא: קדמוניות היהודים - אכלה ואכלה
תגובות: 0
צפיות: 364

קדמוניות היהודים - אכלה ואכלה

קדמוניות היהודים - חסר מספר ט' ואילך
אכלה ואכלה
על ידי איסתרא בלגינא
ב' אוקטובר 22, 2012 8:16 pm
פורום: מקרא ותרגום
נושא: למה דור הפלגה לא בנו את המגדל על הר גבוה?
תגובות: 28
צפיות: 3411

Re: למה דור הפלגה לא בנו את המגדל על הר גבוה?

תודה.
עיין שם ותראה שאינו מדבר שם כלל על כח המשיכה אלא שהבין שהרוח טבעה לעלות למעלה וא"כ כל מפרש המונח על הארץ היה לו לעלות למעלה אלא שעל פני כדור הארץ האויר עב ואינו מניח למפרש לעלות ודוחק אותו למטה אבל אם יהיה המפרש גבוה יותר מן האויר העב אז יעלה מעלה מכח עלית הרוח ויוכל לעלות כך עד לירח.
על ידי איסתרא בלגינא
ב' אוקטובר 22, 2012 2:32 pm
פורום: מקרא ותרגום
נושא: למה דור הפלגה לא בנו את המגדל על הר גבוה?
תגובות: 28
צפיות: 3411

Re: למה דור הפלגה לא בנו את המגדל על הר גבוה?

לא ראיתי שמובא מקור, אך אינו לפני שם (יוזעפאף תרלג).
המאמר האחרון בפ' נח הוא עה"פ זאת אות הברית אשר הקימותי.
על ידי איסתרא בלגינא
ב' אוקטובר 22, 2012 1:44 pm
פורום: מקרא ותרגום
נושא: למה דור הפלגה לא בנו את המגדל על הר גבוה?
תגובות: 28
צפיות: 3411

Re: למה דור הפלגה לא בנו את המגדל על הר גבוה?

העניין של בניית מגדל גבוה כדי לצאת מכוח המשיכה, וחישוב של כמה אלפי מטרים הוא כמובן טעות גמורה מבחינה מעשית, אבל אפשר לומר שאנשי דור הפלגה כך חשבו, אבל בעיני הדבר המעניין כאן שר"י אייבשיץ חשב על האפשרות שבני אדם יגורו על הירח, וזה כי כבר ידע את המדע המודרני בתקופתו, שהירח אינו גשם חמישי אלא כעי...
על ידי איסתרא בלגינא
ו' אוקטובר 19, 2012 11:28 am
פורום: בית המדרש
נושא: האם יתכן רביעיה זכרים או נקבות?
תגובות: 49
צפיות: 5419

Re: האם יתכן רביעיה זכרים או נקבות?

כוונתי היתה בעיקר שדין קבוע הוא רק ברובא דאיתא קמן
על ידי איסתרא בלגינא
ו' אוקטובר 19, 2012 10:07 am
פורום: בית המדרש
נושא: האם יתכן רביעיה זכרים או נקבות?
תגובות: 49
צפיות: 5419

Re: האם יתכן רביעיה זכרים או נקבות?

יחד עם זאת, להלכה הולכים אחר הרוב גם כשאינו רוב סטטיסטי (ואולי דווקא כשאינו רוב כזה). אולי הטעם הוא שההלכה לא תמיד מתחשבת (רק) במציאות בפועל, אלא (גם) במה שניכר לעין ומה שנדמה לבני אדם. גם אם ניתן לחלוק על ההסבר במשפט האחרון, עם מה שנכתב במשפט שלפניו קשה להתוכח. דוגמא קיצונית: כל קבוע כמחצה על מחצה...
על ידי איסתרא בלגינא
ד' אוקטובר 17, 2012 1:56 pm
פורום: בית המדרש
נושא: האם יתכן רביעיה זכרים או נקבות?
תגובות: 49
צפיות: 5419

Re: האם יתכן רביעיה זכרים או נקבות?

מורה צדק כתב:]

זה לא כ"כ פשוט.


???????????????????????????
על ידי איסתרא בלגינא
ג' אוקטובר 16, 2012 4:35 pm
פורום: בית המדרש
נושא: האם יתכן רביעיה זכרים או נקבות?
תגובות: 49
צפיות: 5419

Re: האם יתכן רביעיה זכרים או נקבות?

הרעק"א בגליון הש"ס סוף ברכות הביא מהצידה לדרך בפ' שמות בענין ששה בכרס אחד שיש ג' חדרים בצד ימין של הרחם לזכרים וג' בשמאל לנקבות ואם מתעברת בהכל יש ששה בכרס אחד, הרי מפורש יוצא שלא שייך רביעיה זכרים או נקבות אלא מקסימום ג' זכרים וג' נקבות, יש למישהו להוסיף בנידון או ציון מ"מ הדנים בענ...
על ידי איסתרא בלגינא
ה' אוקטובר 11, 2012 10:50 pm
פורום: סוכות ושמנ"ע
נושא: האקלים המתאים לגידול הדס וערבה
תגובות: 7
צפיות: 1570

Re: האקלים המתאים לגידול הדס וערבה

השווה תשובת רבינו אפרים מרגנסבורג, אור זרוע ח"ב, הלכות מוצאי שבת, סימן צב: אני איני מברך על הדס שוטה שלכם יבש ואין בו לחלוחית ריח ויש לי זכוכית קטנה ויש בה מיני בשמים ואני מברך. אני הקטן תמיד הבנתי שרבינו אפרים לא עסק שם בגדרי הכשר לארבעת המינים, אך בעיון חדש כעת - מסתבר כדברי כתר"ה. אך ה...
על ידי איסתרא בלגינא
ב' אוגוסט 27, 2012 9:55 pm
פורום: בית המדרש
נושא: ביאור מאמר תמוה של הגר"א
תגובות: 4
צפיות: 893

Re: ביאור מאמר תמוה של הגר"א

אתה צודק.
על ידי איסתרא בלגינא
ב' אוגוסט 27, 2012 8:44 pm
פורום: בית המדרש
נושא: ביאור מאמר תמוה של הגר"א
תגובות: 4
צפיות: 893

Re: ביאור מאמר תמוה של הגר"א

לא נראה לי שמאיר הבין בגר"א שבני האלהים עסקו במשנה באבות...
הוא סך הכל התכוון לשאול למה הגר"א בחר להביא דוגמא דווקא מהמשנה הזאת, ואם כבר מהמשנה הזאת אז למה לא מההתחלה.
על ידי איסתרא בלגינא
ב' יולי 16, 2012 10:30 pm
פורום: בית המדרש
נושא: כלי שני שרותח האם דינו ככלי ראשון או נוהגים להקל!
תגובות: 38
צפיות: 3542

Re: כלי שני שרותח האם דינו ככלי ראשון או נוהגים להקל!

הרב איסתרא, הניח הנחה, שהמצקת הוא כלי שני, ולא היא, שהרי במידה ושהה המצקת בתוך הכלי ראשון עד שדופנותיו של המצקת התחממו, לכו"ע דינה ככלי ראשון , שהרי לא שייך בזה מה שכתבו התוס' שכלי שני אינו מבשל כיון שדופנותיו מקררות. ד. כמו כן יש לברר מה יקרה אם מכניס את המצקת בתוך הכלי ראשון כאשר הכלי ראשון ...
על ידי איסתרא בלגינא
ב' יולי 16, 2012 9:10 pm
פורום: בית המדרש
נושא: כלי שני שרותח האם דינו ככלי ראשון או נוהגים להקל!
תגובות: 38
צפיות: 3542

Re: כלי שני שרותח האם דינו ככלי ראשון או נוהגים להקל!

הרב איסתרא, הניח הנחה, שהמצקת הוא כלי שני, ולא היא, שהרי במידה ושהה המצקת בתוך הכלי ראשון עד שדופנותיו של המצקת התחממו, לכו"ע דינה ככלי ראשון, שהרי לא שייך בזה מה שכתבו התוס' שכלי שני אינו מבשל כיון שדופנותיו מקררות. אם המצקת הוי ככ"ר או לו זה תלוי במח' הט"ז ושאר אחרונים, אא"כ ה...
על ידי איסתרא בלגינא
ו' יולי 13, 2012 7:39 pm
פורום: בית המדרש
נושא: כלי שני שרותח האם דינו ככלי ראשון או נוהגים להקל!
תגובות: 38
צפיות: 3542

Re: כלי שני שרותח האם דינו ככלי ראשון או נוהגים להקל!

רבי איסתרא, לא מצאנו ידינו ורגלינו במאכלי שבת, שאם המרק דינו ככלי ראשון והוא מבשל, לא נוכל לשים שם לא שקדי מרק, ואולי גם לא מלח, וכו', אמנם השכנים שלי בבני ברק נוהגים כך, אך מועטים המה. מרק יש לו קולא אחרת שאפשר שיש להחשיבו ככלי שלישי לענין חומרא זו דיד נכוית שיש מקום להקל להחשיב המצקת לכלי שני (וא...
על ידי איסתרא בלגינא
ו' יולי 13, 2012 5:59 pm
פורום: בית המדרש
נושא: כלי שני שרותח האם דינו ככלי ראשון או נוהגים להקל!
תגובות: 38
צפיות: 3542

Re: כלי שני שרותח האם דינו ככלי ראשון או נוהגים להקל!

מורה צדק כתב:ידועים דברי הבית יוסף שכלי שני אינו מבשל, ואפילו הוא חם.
מה המנהג? אם אתה רוצה תחמיר, אבל רק על עצמך.

ידועים דברי המשנ"ב שפסק (לאחרים!) כדעת החיי אדם שמחמיר ביד נכוית וכן החמיר למעשה החזו"א כמו שהובא כאן.
על ידי איסתרא בלגינא
ו' יולי 13, 2012 5:54 pm
פורום: מנא הני מילי?
נושא: המונים המונים מכניסי תחנונים - מקור - שירי ריה"ל באוצר
תגובות: 16
צפיות: 1798

Re: המונים המונים מכניסי תחנונים - מקור - שירי ריה"ל באוצר

אם כי אולי יש לחלק, שבמכניסי רחמים פונים למלאכים, וכאן רק מתארים את פעולותיהם, וצ"ע אצלי הקטן. ודאי שאין בפיוט שום פניה למלאכים, ואין דומה למכניסי רחמים וכדו', אולם לשון הרשב"ץ משמע שמדייק מכאן מ"מ ש צריכין אנו שמלאכי השרת יהיו נזקקין לתפילותינו , וכנראה דזה פשיטא ליה שאם אנו צריכין ...
על ידי איסתרא בלגינא
ו' יולי 13, 2012 5:48 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: דבר זה משה אמרו ? - דברים המיוחסים לרמב"ם
תגובות: 66
צפיות: 9298

Re: דבר זה משה אמרו ? - דברים המיוחסים לרמב"ם

האם למענות של הרמב"ם לאלו ששאלו אותו אודות תחיית המתים המובאות בסה"ק דגל מחנה אפרים פר' עקב (שנראה משאלתם שלא נזהרו ממאכלות אסורות), יש סימוכין בכתבי הרמב"ם הנמצאים בידינו? המקור הראשון הוא כאן. צפנת פענח לבעל התולדות, פרשת יתרו האם לא מצאו עד היום את מקור הדברים היכן ראה כן הבעש&quo...
על ידי איסתרא בלגינא
ד' יולי 11, 2012 11:31 pm
פורום: בית המדרש
נושא: שלוקים בשבת
תגובות: 21
צפיות: 2539

Re: שלוקים בשבת

יש לי שאלה מכיוון אחר לגבי שלוקים / איגלו בשבת. הרבה נוהגים להכנס את זה לפריז'ר לפני שבת שיהפכו לקרח. בשבת מוציאים את האיגלו כשהוא קרח, מחוררים את הקצה ומוצצים את האיגלו הנמס שתיה מתוקה. אין בעיה של 'נולד' בזה? אם אני לא טועה ההיתר בהמסת קרח בשבת הוא רק באופן של לקחת קרח ולהמיס אותו בתוך מים קמא קמ...
על ידי איסתרא בלגינא
ג' יוני 19, 2012 3:08 pm
פורום: בית המדרש
נושא: מקורות לקפידות מוזרות בתינוקות
תגובות: 55
צפיות: 6427

Re: מקורות לקפידות מוזרות בתינוקות

מעשה שהיה כך היה: לפני אי אלו שנים, כשני עשורים ויותר, עברתי מעל אחי הצעיר שהיה באותו זמן כבר שית או שבע. צווחו עלי בני המשפחה: שוב תשוב ותעבור עליו, שמא הקטן לא יצמח. סרבתי בעקשנות. והנה אותו אח צעיר צמח לגובה, וכדומני שגובהו עובר את ה-1.9 מטר. מאז אני אומר וחוזר ואומר: צאו וראו כמה נאמנת קפידא זו...
על ידי איסתרא בלגינא
ד' אפריל 25, 2012 8:29 pm
פורום: אספקלריא
נושא: עמידה בשעת הצפירה-האם יש בזה איסור של ובחוקותיהם לא תלכו?
תגובות: 183
צפיות: 25597

Re: עמידה בשעת הצפירה-האם יש בזה איסור של ובחוקותיהם לא תלכו

חכם באשי כתב:ומה עם נרצחי ת"ח-ות"ט. שם היו כל הנרצחים אשכנזיים...

היו כולם חרדים...
על ידי איסתרא בלגינא
ד' אפריל 25, 2012 7:35 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: בני ישראל שלא ירדו למצרים -קולמוס
תגובות: 50
צפיות: 7326

Re: בני ישראל שלא ירדו למצרים -קולמוס

האם שוב יש המנצלים את חוסר בקיאותם של ת"ח, כדי להרעיש גדולות בדברים מפורשים?! האם יש המנצלים את חוסר בקיאותם של ת"ח בקולמוס כדי לקרוא לכמה שברי מידע דברים מפורשים? לעצם הענין (איני מכניס הביתה את השבועונים אך את קולמוס קראתי) קראתי את הכתבה, המקורות היחידים שם הם משהו מפירוש ריה"ח וע...
על ידי איסתרא בלגינא
א' אפריל 22, 2012 3:37 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: הברה אשכנזית
תגובות: 179
צפיות: 27691

Re: הברה אשכנזית

זקן ששכח כתב:הערה לגבי הניקוד ה'חסידי'. יש בפרק הרואה "באתרא דקרו לה שונרא ובאתרא דקרו ליה שינרא". האם אין פה רמז להיגוי שכזה?


את הקרבה בין ההברות שורוק וחיריק אפשר למצוא בהיגוי הלטיני לסוריא - SYRIA
על ידי איסתרא בלגינא
ד' אפריל 04, 2012 7:50 pm
פורום: פסח
נושא: דרשת שמות של מיני המרור ושל החרוסת
תגובות: 15
צפיות: 2425

Re: דרשת שמות של מיני המרור ושל החרוסת

חכם באשי כתב:
אליהוא כתב:מרורים אינו רמז על השם אלא על המרירות.

לא הבנתי.

כוונתו שאינו ירק על שם הירק הנקרא "מרור" שהוא לשון מרירות, אלא על טעם המרור שהוא מר כמו שמררו המצרים וכו', ושייכת דרשה זו בכל מיני מרור יהא שמם אשר יהא.
על ידי איסתרא בלגינא
ד' אפריל 04, 2012 4:31 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: הנחת ה"זרוע" בחליפת הרווק סגולה למציאת השידוך
תגובות: 35
צפיות: 4581

Re: הנחת ה"זרוע" בחליפת הרווק סגולה למציאת השידוך

ארי במסתרים כתב:ואצלנו נוהגים כששרים "בחור הוא יבנה ביתו בקרוב" להצביע על הבחור הבא בתור.
לא שזה עוזר, אבל בכל זאת צריך ליזהר שלא לזלזל בסגולות קדושות אפי' שזה פרי מוחנו הקודח...


חלילה וחלילה לעשות כן בכינוי של קודש ומצווה גדולה לזלזל ב"סגולה" כזאת.
על ידי איסתרא בלגינא
ג' אפריל 03, 2012 2:53 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: בנ"י קיבלו את התורה ב...אפריקה!
תגובות: 50
צפיות: 6324

Re: בנ"י קיבלו את התורה ב...אפריקה!

יותר סביר להניח שמדבר סיני הוא אי שם באמריקה וים סוף הוא מיצר ברינג שע"י קריעתו יכלו בנ"י להגיע לאמריקה, את הר סיני כדאי לחפש בהרי הרוקי, יש לזה תמיכה ארכיאולגית מטענותיו של האנתרופולג תור היארדל, שמצאו תרבות מצרית באמריקה (כנראה הערב רב) אאל"ט את הטענה שמדבר סיני הוא חצי האי ערב טען...
על ידי איסתרא בלגינא
ב' אפריל 02, 2012 12:12 am
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: לשון - זכר או נקיבה?
תגובות: 18
צפיות: 3110

Re: לשון - זכר או נקיבה?

חקר כתב:
איסתרא בלגינא כתב:א"כ יש לנקד לשון בשו"א הלמ"ד תחת הקמ"ץ הנהוג.

היכן נהוג?

אצל כל האנשים שאני שמעתי.
חקר כתב:ומה תאמר ב'דבק לשון יונק' (איכה ד, ד)?

אם כן, נצטרך לחזור ל"הנה יד שלוחה אלי והנה בו מגילת ספר"
על ידי איסתרא בלגינא
א' אפריל 01, 2012 7:29 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: לשון - זכר או נקיבה?
תגובות: 18
צפיות: 3110

Re: לשון - זכר או נקיבה?

אוצר החכמה כתב:אולי לשון האיש הרע? והא הידיעה תוכיח

א"כ יש לנקד לשון בשו"א הלמ"ד תחת הקמ"ץ הנהוג.
אבל אולי הוא לשון המדברת רע.
על ידי איסתרא בלגינא
א' אפריל 01, 2012 7:25 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: לשון - זכר או נקיבה?
תגובות: 18
צפיות: 3110

Re: לשון - זכר או נקיבה?

לשון מדברת גדולות
ולשונם תהלך בארץ
לעומת זאת
לשון הרע
על ידי איסתרא בלגינא
ש' מרץ 31, 2012 9:41 pm
פורום: בין פסח לעצרת - ספיה"ע, ל"ג בעומר, שבועות
נושא: לימוד סוטה/שבועות בספה"ע-היש משמעות למנין דפי הגמרא שבדפוס?
תגובות: 17
צפיות: 3116

Re: לימוד מסכתות סוטה / שבועות בימי ספירת העומר

עשוי לנחת כתב:
איסתרא בלגינא כתב:אולי כוונתו שזה כבר מדפוס ונציה... מה שכנראה אמור לשנות את התמונה.

אכתי קשיא

אכן, זו היתה גם כוונתי
אגב, בהערות שם מוסבר שודאי זה בא בדפוס בדוקא ע"י השגחה פרטית, אם זה מספק אותך
על ידי איסתרא בלגינא
ש' מרץ 31, 2012 9:32 pm
פורום: בין פסח לעצרת - ספיה"ע, ל"ג בעומר, שבועות
נושא: לימוד סוטה/שבועות בספה"ע-היש משמעות למנין דפי הגמרא שבדפוס?
תגובות: 17
צפיות: 3116

Re: לימוד מסכתות סוטה / שבועות בימי ספירת העומר

עשוי לנחת כתב:
ראשית חכמה כתב:
ראשית חכמה כתב:ומה ענין דפוס ווילנא לחלוקת הדפים?

לא הבנתי


אולי כוונתו שזה כבר מדפוס ונציה... מה שכנראה אמור לשנות את התמונה.
על ידי איסתרא בלגינא
ו' מרץ 30, 2012 11:31 am
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: כחם של בעלי התוספות לחלוק על כל הגאונים והראשונים
תגובות: 69
צפיות: 5917

Re: כחם של בעלי התוספות לחלוק על כל הגאונים והראשונים

והראשונים חולקים על הגאונים פעמים רבות, וזוהי דרכה של תורה, וכפי שכתב אדוננו הרמב"ם בהקדמתו למשנ"ת. ההדגשה שלי בפתיחת האשכול שכאן בעלי התוספות חולקים על כל הגאונים לדורותיהם וגם על כל הראשונים לדורותיהם, ועל כל עם ישראל שמסתבר שאכן נהג כך וכמו שכ' התוס' שכך כתוב בכל הסדרים. ובזה לא נמצא ל...
על ידי איסתרא בלגינא
ד' מרץ 28, 2012 10:49 pm
פורום: פסח
נושא: "כי גרשוני נשים צדקניות"
תגובות: 24
צפיות: 3829

Re: הבעל - החוצה! מנקים בבית...

חלמיש כתב:מישהו שלח לי קטע מהפלא יועץ אות ג' שכותב שהגלות מהבית לפני פסח, עוזר לקבלעונש גלות!


untitled.JPG
untitled.JPG (49.43 KiB) נצפה 3740 פעמים
על ידי איסתרא בלגינא
ד' מרץ 28, 2012 7:39 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: בין הזמנים בראי ההיסטוריה
תגובות: 46
צפיות: 2207

Re: בין הזמנים בישיבת "מרכז הרב"

הספרן הוותיק והמסור של ישיבת מרכז הרב עדיאל לוין ז"ל הראה לי פעם שר' אברום שפירא זצ"ל הסתמך על סעיף מפורש בשו"ע שיש לשמור על חודש ניסן כולו כ"בין הזמנים". ברם מדובר בסעיף שאינו ב"אורח חיים" ורק בקיאותו של ר' אברום דלתה אותו מאי-שם והביאה אותו כהוכחה. לדאבוני, איננ...
על ידי איסתרא בלגינא
ש' מרץ 24, 2012 11:17 pm
פורום: בין המצרים, תשעה באב וחמשה עשר באב
נושא: איסור השירה בתשעה באב - המקור הראשון?
תגובות: 16
צפיות: 2112

Re: איסור השירה בתשעה באב - המקור הראשון?

אמנם לא על ת"ב דוקא, אבל בלקט יושר כתב שהתה"ד לא היה שר "אליהו הנביא" במו"ש של ספירת העומר (כך מובא בהליכות שלמה ספירת העומר (דבר הלכה כ"ב), ולא הצלחתי למצוא בפנים).
על ידי איסתרא בלגינא
ה' מרץ 22, 2012 6:45 pm
פורום: בית המדרש
נושא: קושי לימוד המשניות
תגובות: 17
צפיות: 2047

Re: קושי לימוד המשניות

כמובן. הבנה טובה היא "ליסבר".

עבור לחיפוש מתקדם