מפרשי האוצר
חיפוש גוגל בפורום:

החיפוש הניב 1141 תוצאות

עבור לחיפוש מתקדם

על ידי חיים
ו' מרץ 04, 2016 11:51 am
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: אכן מנהג חסידי ידוע?
תגובות: 162
צפיות: 19250

Re: אכן מנהג חסידי ידוע?

אני מודה ומתבייש שלא ידעתי מהמג"א הזה. מה שלא ברור לי האם המג"א מדבר על ברכות ראשונות ואחרונות או על אמצעיות? הוא הרי משווה אותם לברכות אמצעיות של ר"ה, שזה הנידון שם, ואם כך יתכן שבברכות ראשונות ואחרונות שנידונות כברכה אחת גם למג"א א"א להתפלל חלק מהן. ואולי צ"ל שהמנהג ...
על ידי חיים
ה' מרץ 03, 2016 1:32 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: אכן מנהג חסידי ידוע?
תגובות: 162
צפיות: 19250

Re: אכן מנהג חסידי ידוע?

לא להתפלל זה ענין אחד, אבל להפסיק באמצע התפילה זה הרבה יותר גרוע אם לא הבנת, זה אומר שכל הברכות שברכת ע ד עכשיו הם לבטלה . ולדעת הרבה ראשונים ז ה דאורייתא . עמרצים כמוך כנראה יסדו את המנהג. כלומר, ברכות שמונה עשרה מעכבות זו את זו, ולכן אם אמר רק חלק מהם הרי זו ברכה לבטלה. ונפק"מ למי שאינו יודע...
על ידי חיים
ה' מרץ 03, 2016 11:34 am
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: אכן מנהג חסידי ידוע?
תגובות: 162
צפיות: 19250

Re: אכן מנהג חסידי ידוע?

לא להתפלל זה ענין אחד, אבל להפסיק באמצע התפילה זה הרבה יותר גרוע אם לא הבנת, זה אומר שכל הברכות שברכת ע ד עכשיו הם לבטלה . ולדעת הרבה ראשונים ז ה דאורייתא . עמרצים כמוך כנראה יסדו את המנהג. כלומר, ברכות שמונה עשרה מעכבות זו את זו, ולכן אם אמר רק חלק מהם הרי זו ברכה לבטלה. ונפק"מ למי שאינו יודע...
על ידי חיים
ו' דצמבר 11, 2015 1:03 pm
פורום: חנוכה
נושא: הגר"א וייס- למה רוב הראשונים לא הקשו את קושית הבית יוסף?
תגובות: 69
צפיות: 9465

Re: הגר"א וייס- למה כל הראשונים לא הקשו את קושית הבית יוסף?

לפי תירוצו של הגר"א וייס נמצא שאילו היה בפך כמות שמן עבור שנים או שלשה ימים, גם כן היו קובעים שמונה ימי חנוכה, מטעם זה עצמו, שהרי הדליקו מפך זה שמונה ימים, וזה לכאורה תמוה מאוד.
על ידי חיים
ד' דצמבר 09, 2015 4:35 pm
פורום: חנוכה
נושא: הגר"א וייס- למה רוב הראשונים לא הקשו את קושית הבית יוסף?
תגובות: 69
צפיות: 9465

Re: הגר"א וייס- למה כל הראשונים לא הקשו את קושית הבית יוסף?

ע"ע סוכה מו ע"א נס כל יומא איתא. וי"ל. גם ללוא קושיית הב"י צריך להבין איך היתה המציאות בהדלקה המנורה ח' ימים, ובאיזה אופן "נעשה הנס והדליקו ממנו ח' ימים", ובהכרח לומר כאחד האופנים שחלקוהו לח' ימים או שנאכל שמינית כל יום או שנתמלא וכדו', וממילא לא קשיא למה הנס ח' ימים. ...
על ידי חיים
ב' אוגוסט 10, 2015 2:53 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: "זכרון אהרן" דפוס או מכון לעריכה?
תגובות: 316
צפיות: 36563

Re: מבול של מליצות נפוחות

הוגה ומעיין כתב:חשדנות יתרה... כידוע, בתקופה כלשהי, בתחילת דרכה של אוצר החכמה, נתן מנהל היברובוקס לאוצה"ח רשות להשתמש בספרים שסרק.

למשל כאן: viewtopic.php?f=6&t=5323&p=43789&hilit=%D7%97%D7%99%D7%99%D7%9D+%D7%9C%D7%90%D7%99%D7%A0%D7%98%D7%A8%D7%A0%D7%98#p43789
על ידי חיים
ה' יולי 30, 2015 3:42 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: הערות על ספר פסקי תשובות
תגובות: 268
צפיות: 40063

Re: הערה קטנה על הפסקי תשובות

מה שנכון נכון כתב:הטעויות בספר רבות מספור, כבדות מנשוא ולא יאמנו ממש, לא ראיתי כהנה לרוע בשום ספר ממחברי זמנינו!

לכתוב כך בלי לפרט ולו במקצת, הרי זה בכלל "מכה רעהו בסתר".
על ידי חיים
ה' יולי 16, 2015 3:25 pm
פורום: בית המדרש
נושא: לימוד קבלה
תגובות: 43
צפיות: 4770

Re: לימוד קבלה

המציאות כיום היא שגם מי שרוצה מאד ללמוד קבלה, קשה לו למצוא מקום לימוד שבו יעבירו לו את יסודות הקבלה בצורה מסודרת ועיונית. וגם אם הוא מוצא דבר כזה, הדבר דורש ממנו זמן שאינו מצוי בשפע אצל אברכים ת"ח המשועבדים לסדרי לימוד בישיבות ובכוללים.
על ידי חיים
ו' יולי 03, 2015 12:30 pm
פורום: בית המדרש
נושא: מראית עין
תגובות: 40
צפיות: 4698

Re: מראית עין

הרב שמואלביץ, בנוגע לדעת הרב יוסף משאש, מדובר בוויכוח סרק. הציטוט שלך אינו מעלה ואינו מוריד. הרב משאש סובר שהאיסור הוא מן התורה , אך הוא מיוסד על מנהג בנות ישראל , וגדר האיסור הוא שלא לשנות מהמנהג. הוא אומר בפירוש : "...ופרע, מכלל דעד השתא לאו פרוע הוה, ומה טעם? משום דאין דרך בנות ישראל לצאת פר...
על ידי חיים
ה' יולי 02, 2015 1:34 pm
פורום: בית המדרש
נושא: מראית עין
תגובות: 40
צפיות: 4698

Re: מראית עין

מספרתי את דבריך, במחילה, למען הסדר הטוב. א. כאשר תרומת הדשן קובע כי זה איסור דרבנן, יש להבין, היכן רבנן אסרו ומדוע אסרו. והנראה כי האיסור הוא מקדמת דנא, כיון שנהגו הנשים לכסותו והיה זה פריצות בגילויו. ומאידך, ברווקות לא אסרו חז"ל, כיון שהורגלו בגילויו. בתרומת הדשן לא כתוב כלום, כל השאר - סברת ...
על ידי חיים
ד' יולי 01, 2015 3:50 pm
פורום: בית המדרש
נושא: מראית עין
תגובות: 40
צפיות: 4698

Re: מראית עין

כבר הזכרתי שתרומת הדשן סימן רמ"ב כותב שלדעת הרמב"ם איסור גילוי הראש לנשים הוא מדרבנן ומה שאומר הגמרא "דאורייתא היא" כוונתה שיש לכך רמז בתורה. ולשיטתו הרי זה מנהג בנות ישראל שקבעוהו רבנן כאיסור (מסתמא כיון ששיער זה רגיל בכיסוי, ובגילויו יש פריצות). אתה קובע אך לא מסביר, היכן כתוב...
על ידי חיים
ג' יוני 30, 2015 10:20 am
פורום: בית המדרש
נושא: מראית עין
תגובות: 40
צפיות: 4698

Re: מראית עין

וזו עוד הוכחה לשיטת הטוענים שיסוד כיסוי הראש הוא מנהג בנות ישראל כלומר, בנות ישראל נהגו בכיסוי ראש [לפני מתן תורה??], ועל יסוד מנהג זה באה תורה ואמרה שלא לשנות את המנהג. מי הם הטוענים דבר זה המוזכר בדבריך כמה פעמים? יש עוד אחד מלבד הרב יוסף משאש? אתה הצלחת להבין אותו? הנה ציטוט מדבריו: הנה. יסוד מו...
על ידי חיים
א' יוני 28, 2015 11:40 pm
פורום: בית המדרש
נושא: מראית עין
תגובות: 40
צפיות: 4698

Re: מראית עין

לא קראתי את כל הויכוח. אבל אנסה להבהיר כאן משהו יכול להיות איסור שעניינו הוא צניעות, דוגמה לדבר מה שאסרו כל הפוסקים בפשיטות ללכת לנשים במכנסיים. אין לזה מקור בפסוק אבל הדבר אסור כי אינו צנוע. באיסור כזה פשוט שלא יכול להיות איזה שהוא היתר שיתיר מקרה שאינו צנוע באותה מידה על בסיס העובדה שזה לא מה שאס...
על ידי חיים
א' יוני 28, 2015 2:57 pm
פורום: בית המדרש
נושא: מראית עין
תגובות: 40
צפיות: 4698

Re: מראית עין

אולם למסקנה: א. התורה בוודאי לא חילקה בין פנויות לנשואות, וגם אם האיסור רק לנשואות - בוודאי אין האיסור משום צניעות (ביסודו) כי אין מקום לחלק ביניהן; ב. נהגו להקל ברווקות וכך פסקו הפוסקים האחרונים, ומאידך נקטו רובם שאיסור פריעת ראש בנשואות הוא דאורייתא ולא ישתנה בשום זמן. במחילה, מה הערפל הזה? הלכה ...
על ידי חיים
א' יוני 28, 2015 12:54 am
פורום: בית המדרש
נושא: מראית עין
תגובות: 40
צפיות: 4698

Re: מראית עין

ולגבי מה שכבודו כתב שהתורה החמירה בנשואה, אין שום מקום לומר שהתורה חידשה דין מיוחד לחלק בין אשת איש לרווקה, אלא רק יש האומרים בדוחק שהתורה דיברה בסוטה שהיא נשואה, ואין לך אלא חידושו. אולם לשון הגמ' בכתובות (עב.) היא "אזהרה לבנות ישראל", ומשמע רווקות ונשואות, ולא מוזכר כלל שצריך להיות היכר...
על ידי חיים
א' יוני 28, 2015 12:08 am
פורום: בית המדרש
נושא: מראית עין
תגובות: 40
צפיות: 4698

Re: מראית עין

אם כדבריך שדין כיסוי ראש מן התורה אינו קשור להלכות צניעות [כמו למשל כיסוי הדם שאינו קשור לצניעות], מנין לנו לחלק בין רשות הרבים לחצר? בעצם למה לא נפרש בפשטות שבאמת כיסוי ראש מן התורה כן קשור לדין צניעות, אולם אין זה דין צניעות הרגיל כמו שוק וירך, אלא תוספת צניעות שגזרה תורה על אשת איש. כלומר, גילוי ...
על ידי חיים
א' יוני 21, 2015 6:36 pm
פורום: אספקלריא
נושא: למדין הלכה מגמרא? ומדברי אגדה? תמיהה כפולה.
תגובות: 113
צפיות: 11822

Re: למדין הלכה מגמרא? ומדברי אגדה? תמיהה כפולה.

איך קובעים מהי אגדה ומהי הלכה. למשל, עד כמה שזכור לי, המגלת אסתר קובע שהרמב"ם לא מנה מצות ישוב א"י במנין המצות מפני שאינה נוהגת לדורות, על סמך אותן שלש שבועות.
על ידי חיים
א' יוני 21, 2015 6:21 pm
פורום: בית המדרש
נושא: מה יותר קשה וצריך יותר זמן ללמוד, נגלה או נסתר?
תגובות: 9
צפיות: 1627

Re: מה יותר קשה וצריך יותר זמן ללמוד, נגלה או נסתר?

הרמ"ק כותב באיזה מקום שמי שלא ראה אור הפלפול לא יוכל להבין במושכלות של חכמת הקבלה.

לגבי נושא האשכול אני מביא העתק מהקדמת מהרח"ו לעץ חיים. אני לא יודע אם זה עונה על השאלה, אבל זה מעניין מצד עצמו.
על ידי חיים
א' יוני 21, 2015 5:18 pm
פורום: משפחות סופרים וימות עולם
נושא: הרב יצחק כדורי
תגובות: 47
צפיות: 7199

Re: הרב יצחק כדורי

הגאון המקובל הרב יעקב עדס שליט"א, כתב על גדולתו של הרב כדורי זצ"ל באחד מספריו בהרחבה. איני זוכר היכן.
על ידי חיים
ג' יוני 16, 2015 2:59 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: לשון - זכר או נקיבה?
תגובות: 18
צפיות: 3099

Re: לשון - זכר או נקיבה?

"פעמים" זכר או נקבה. לכאורה נקבה שכן אומרים פעם אחת, פעמים רבות, שלוש פעמים וכיוצ"ב אמנם נתקלתי במאות מקורות להיפך. האם יש איזה קונטרס של עברית או של לשוה"ק שקובע בצורה מסודרת את כל המילים [=המילות] מי זכר ומי נקבה? "פעם" - לשון נקבה. רשימה תמצא בכל מילון, למשל מילון &...
על ידי חיים
ג' יוני 16, 2015 2:01 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: יצא לאור: "תורה שבעל פה"
תגובות: 343
צפיות: 47119

Re: יצא לאור: "תורה שבעל פה"

כמה דפים מהספר תורה שבעל פה מה הבעייה בקטעים האלה כפי שהובאו ? התירוץ שכנראה ענה על נקדימון בן גוריון, אם הבנתי נכון, נראה קצת עלוב, אבל להקשות מהפסוק מיהושע בהחלט אפשר. גם לגבי תחיית המתים (ושוב אני מתייחס רק לעמוד שהובא) אפשר לשאול בהחלט למה שיהיה שינוי טבע גדול מאד בלי סיבה מוצדקת ולתרץ שהיה רק ...
על ידי חיים
ד' מאי 20, 2015 3:12 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: יצא לאור: "תורה שבעל פה"
תגובות: 343
צפיות: 47119

Re: יצא לאור: "תורה שבעל פה"

על הנושא אם האר"י זצ"ל היה בגדר "נביא", הרחיב הרב הגאון המקובל רבי יעקב הלל שליט"א ממקורות שונים בפתיחת ספר שער המצות
בקישור המצורף: http://www.otzar.org/wotzar/Book.aspx?150844&&page=6
להלן קטע מדבריו:
על ידי חיים
ו' מרץ 13, 2015 2:32 pm
פורום: משפחות סופרים וימות עולם
נושא: סרט המתעד את גדולי ישראל באים לכנסה"ג הראשונה בשנת תרפ"ג
תגובות: 430
צפיות: 68647

Re: סרט המתעד את גדולי שראל באים לכנסה"ג הראשונה בשנת תרפ"ג

יעקובי כתב:מישהו יודע מאיזו שנה (פחות או יותר) ההסרטה ממונקאטש?

תרצ"ג
על ידי חיים
ב' מרץ 09, 2015 2:10 pm
פורום: מנא הני מילי?
נושא: היכן כתב הגר"א שהאר"י באר בד"כ מדעתו הרחבה ומעט מגילוי אליהו
תגובות: 13
צפיות: 1903

Re: היכן כתב הגר"א שהאר"י באר בד"כ מדעתו הרחבה ומעט מגילוי א

תודה. אכן התכוונתי לבעל התניא בשם הגר"א, וייש"כ. אם כי כעת אני תוהה מה מקורו של בעל התניא. ברור שמקורו מפי השמועה. אין לי ידיעה בדברים האלה, אך גם לאחר ההסבר שבהודעתו של "יעקובי", אין כאן הכרח שדעתו של הגר"א היתה שחכמת הקבלה של האר"י "היא כולה מפי אליהו ז"ל&q...
על ידי חיים
ב' מרץ 02, 2015 7:46 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: ספר פתוח - שכחה?
תגובות: 14
צפיות: 1877

Re: ספר פתוח - שכחה?

השקדן כתב:שמעתי שאדם שמשאיר ספר פתוח ואדם אחר סגרו הוא גורם לאדם הפותח שכחה.
מי יודע מקור?

לא מקור, אך מעניין לציין כי המנהג להימנע מסגירת ספר שפתח אחר, מוזכר באוצר ישראל ח"ד עמ' 231:
על ידי חיים
ה' פברואר 26, 2015 1:30 pm
פורום: משפחות סופרים וימות עולם
נושא: סרט המתעד את גדולי ישראל באים לכנסה"ג הראשונה בשנת תרפ"ג
תגובות: 430
צפיות: 68647

Re: סרטון מלפני 92 שנה!

אוהב אוצר כתב:יש דבר אחד שאיני מצליח להבין: מדוע משתמשים ונעזרים כאן במוצהר עם ניקים שאינם חסומים ומבקשים את עזרתם באינטרנט החופשי???
זה נותן לגטימציה, עידוד, מסייע בידי עוברי עבירה, וליהנות מעובר עבירה, יש הסבר בענין?
עד כמה שידוע לי, פה החברים בני תורה לא?

מדובר ברמות חסימה שונות, ותו לא.
על ידי חיים
ד' פברואר 25, 2015 3:21 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: דברים הילוים
תגובות: 3
צפיות: 691

Re: דברים הילוים

בהמשך להודעה הקודמת:
הביטוי משמש גם לתיאור דברים שהם במצב גלמי לא מעובד.
על ידי חיים
ג' פברואר 17, 2015 4:32 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: לאופיו של הפורום - הצגת עמדה ודיון פתוח
תגובות: 70
צפיות: 11956

Re: לאופיו של הפורום - הצגת עמדה ודיון פתוח

גם אני סבור שאין טעם בפתיחת תת פורום, מן הסיבות שנמנו לעיל.
גם אין בכך פתרון שלם, שכן טבעם של אשכולות שהם מתפתחים לכיוונים שונים ללא שום שליטה.
על ידי חיים
ו' פברואר 13, 2015 12:19 pm
פורום: אספקלריא
נושא: תשובות לאנוסים בימינו?
תגובות: 210
צפיות: 26525

Re: תשובות לאנוסים בימינו?

זיסע יונגאלע כתב:מחכה לויכוח הפומבי.
יעקב אריה שפירא. בית-שמש.
שנתכנה ע"י אדמו"ר זצ"ל מגור:
זיסע יונגאלע.

לשם מה וויכוחים פומביים?
יש לך חומר מעניין, שתף אותנו בעין יפה.
על ידי חיים
ה' פברואר 12, 2015 3:42 pm
פורום: בית המדרש
נושא: "שולחן ערוך" - משמעות הביטוי.
תגובות: 2
צפיות: 640

Re: "שולחן ערוך" - משמעות הביטוי.

נקודת הענין היא "מוכן לאכול לפני האדם", ואף השו"ע כן. מתוך הקדמת השלחן ערוך: ...והמשכילים יזהירו כזוהר הרקיע בהניח להם מעצבם ויגיע כפם, וישעשעו נפשם בהגותם בספר זה אשר כולו מחמדים הלכה פסוקה באין אומר ואין דברים. וקראתי שם ספר זה שלחן ערוך כי בו ימצא ההוגה כל מיני מטעמים ערוכים בכל וש...
על ידי חיים
ג' פברואר 03, 2015 7:38 pm
פורום: אספקלריא
נושא: תשובות לאנוסים בימינו?
תגובות: 210
צפיות: 26525

Re: תשובות לאנוסים בימינו?

אברהם ישראל כתב:הוא מאמין שיש בורא לעולם. רק לא מסתדר לו עם היהדות. קרא המון אתרי כפירה ברשת והתבלבל לו הראש.

יצא המרצע מן השק...
כמה גדולים דברי חכמים שאמרו: "שאני מינות דמשכא".
ואמרו על אפיקורס ישראל: "כל שכן דפקר טפי".
על ידי חיים
ב' דצמבר 29, 2014 12:06 am
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: הסכמות מתנגדות
תגובות: 153
צפיות: 27955

Re: הסכמות מתנגדות

ספר "עיון בלומדות" מאת הרב יצחק אדלר, מביע הגאון רבי מיכל פיינשטיין זצ"ל בהסכמתו ביקורת על השימוש בביטויים זרים בשדה התלמוד.
על ידי חיים
ג' דצמבר 23, 2014 8:03 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: קונטרס שימוש בחשמל בשבת להורדה מהדורת כסלו תשע"ה
תגובות: 383
צפיות: 53293

Re: קונטרס שימוש בחשמל בשבת להורדה מהדורת אייר ע"ד

שאלה: בהא דמרן שליט"א לפעמים מורה לזוגות שלא נפקדו בזש"ק שישתמשו בשבת בחשמל ומים כשרים, מה הקשר בין זה לילדים. תשובה: מה שאסור לגדולים אסור גם לילדים. מה הפשט? לכאורה הכוונה פשוטה. זוגות שאין להם גנרטור ומים כשרים, מנועים הם [לפעמים] מלהביא ילדים לבל יכשילו אותם באיסור. במקרה זה, אין עצה ...
על ידי חיים
ה' דצמבר 04, 2014 4:29 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: האם התוס' למדו האגדות כפשוטן?
תגובות: 39
צפיות: 5070

Re: האם התוס' למדו האגדות כפשוטן?

אכן ווארט זה הוא דוגמא לבורות ואיני מאמין שכתוב כך בספר יושר דברי אמת כיון שכידוע המלה "הספר" הוא מהצינזורה שהחליפו גמרא ותלמוד בש"ס והספר. ואם זה הראיות שלך........... מעניין שגם המדפיסים הבורים... של דפוס שונצינו-פיזארו http://www.otzar.org/wotzar/Book.aspx?108213&&page=8 ו...
על ידי חיים
ה' פברואר 27, 2014 4:34 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: רבנו חיים הלוי מבריסק - דברים לשיטתו
תגובות: 106
צפיות: 13956

Re: רבנו חיים הלוי מבריסק

ישנו יהודי בשם ישעיהו לוי, שמדבר על האידיאות האפלטוניות התורניות של רבי חיים, (להלן: תיאורית לוי) אם אני מבין אותו נכון, הוא טוען שרבי חיים לקח את המושגים התורניים, והפך אותם לאידיאות, כלומר, מושגים שלמים ומופשטים, ואותם הוא ניסה להגדיר ולנתח. במילים אחרות, כאשר אדם מהשורה לומד שטרות, הוא רואה לפני...
על ידי חיים
ד' פברואר 26, 2014 4:11 pm
פורום: בית המדרש
נושא: מה באמת חשב הגרשז"א על סברת החזו"א- לאסור את החשמל משום בונה
תגובות: 226
צפיות: 25871

Re: מה באמת חשב הגרשז"א על סברת החזו"א- לאסור את החשמל משום

אם הוצאת עששיות מן האש מותרת, הרי הוא הדין להוצאת האש מהעששיות, אם כן למה שלא לדמות את כח החשמל לאש, שסילוקה מותרת.

אולי החשמל במקרה זה אינו דומה לאש אלא לחומר בעירה והאש כאן הוא הלהט של חוט המתכת, ושניהם - החשמל והלהט מחוברים יחד כמו שמן לנר. אך מה ההסבר בזה?
על ידי חיים
ד' פברואר 26, 2014 3:46 pm
פורום: בית המדרש
נושא: מה באמת חשב הגרשז"א על סברת החזו"א- לאסור את החשמל משום בונה
תגובות: 226
צפיות: 25871

Re: מה באמת חשב הגרשז"א על סברת החזו"א- לאסור את החשמל משום

השאלה המדהימה בפשטותה על כיבוי חשמל בשבת, שהיא שאלה שכל מי שלומד מתקשה בה, ואת אותה שאלה אפשר לשאול על כיבוי גז בשבת ואלי עוד יותר, ואו שמדמים את זה למסתפק מן השמן (שגם על זה אפשר לשאול שאלות אבל זה גמרא מפורשת) ואז פשוט לאיסור או שלא ואז יש שאלה למה אסור אבל אין מי שמתיר בפועל (גם ר' משה פיינשטיין...
על ידי חיים
ב' ינואר 06, 2014 4:16 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: אנציקלופדיה תלמודית כרך לב - "לברך על המוגמר בעוד עשור"
תגובות: 2
צפיות: 715

Re: אנציקלופדיה תלמודית כרך לב - "לברך על המוגמר בעוד עשור"

מישהו יודע לפרט יותר מהו "בית המדרש ללימוד כתיבה תורנית".
על ידי חיים
ב' ינואר 06, 2014 4:02 pm
פורום: אספקלריא
נושא: שידוך בלי משיכה לבחור ישיבה, ולמי שאינו בחור ישיבה.
תגובות: 62
צפיות: 7669

Re: שידוך בלי משיכה לבחור ישיבה, ולמי שאינו בחור ישיבה.

עיינו במלבי"ם פרשת כי תצא (כד,א). והיה אם לא תמצא חן בעיניו כי מצא בה ערות דבר כבר כ' של' מציאה יורה שנתגלה הדבר לעיני האדם בב"א, לכן יש להתבונן אחר שכבר לקחה לאשה ובא עליה אין ספק שראה אותה מקודם ומצאה חן בעיניו וע"כ לקחה. ואם יכוון הכתוב לומר שאבדה החן היה כותב בלשון המורה ע"ז...

עבור לחיפוש מתקדם