מפרשי האוצר
חיפוש גוגל בפורום:

החיפוש הניב 414 תוצאות

עבור לחיפוש מתקדם

על ידי במסתרים
ו' מאי 13, 2016 6:57 am
פורום: משפחות סופרים וימות עולם
נושא: רבי יהודה [זרחיה] אזולאי - נכד החיד"א?
תגובות: 401
צפיות: 73228

Re: רבי יהודה [זרחיה] אזולאי - נכד החיד"א?

מה מביא לאיש להגיד שיש לו מסמכים להוכיח, והנה עוד מעט יוציאם לעין כל, עוד מעט, ו... אופס! אני צריך מתרגם. חכו, חכו...
על ידי במסתרים
ג' מרץ 29, 2016 5:22 am
פורום: דקדוק ומסורה
נושא: המן בן המדתא המם דגושה לומר "בן המדיי"! יש השוואה לזה?
תגובות: 33
צפיות: 4911

Re: המן בן המדתא המם דגושה לומר "בן המדיי"! יש השוואה לזה?

יהודי של פעם כתב:אם "המדתא" הוא שמו של אביו של המן, המ"ם היתה רפה ולא דגושה, משום שאין שום סיבה שהיא תהיה דגושה


מה שייך "אין סיבה" בשם עצם, ובפרט כשבא מלשון נכרי?
על ידי במסתרים
ד' ינואר 06, 2016 4:21 am
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: אשכול "ספרים -מוגדרים כבלתי מוגה"
תגובות: 22
צפיות: 3726

Re: אשכול "ספרים -מוגדרים כבלתי מוגה"

האם יש חשש כלשהו -לשה"ר או נגיעה בפרנסת אחרים- בפרסום שם 'בלתי מוגה'? שוב ראיתי את דברי אמת ליעקב בהודעה הראשונה. גם אני נכשלתי בנ"ך שבהוצאתם. עברתי על חלקים מספר ירמי', מלכים, תהלים, משלי. לא הוגה. כולו עלה קמשונים, אין די באר. (שקר ענו בהקדמתם שהקלידו כל המקרא פעמיים כדי להנצל משגיאה.) ו...
על ידי במסתרים
ו' מרץ 13, 2015 10:58 am
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: ה"פסוק" ה' מלך ה' מלך ה' ימלוך לעולם ועד.
תגובות: 40
צפיות: 6384

Re: ה"פסוק" ה' מלך ה' מלך ה' ימלוך לעולם ועד.

ידוע דברי הרש"ש על פירושו של הרמב"ם בפירוש המשנה על כח לא יטוש ה' את עמו איפה בפירוש המשנה? או מה הפסוק? ואלו דברי מאיר בר אילן ב"סתרי תפילה והיכלות" עמ' 96 הערה 27: על פסוק מלאכותי אחר, ראה: ש״ח קוק, עיונים ומחקרים, ב, עמ' 251. איזה פסוק? ידוע סיפורו של התורה תמימה על - ונאמר ע...
על ידי במסתרים
ד' מרץ 02, 2011 7:42 am
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: תעלומה בספר תולדות אהרן על נ"ך [ציונים לחז"ל על סדר הפסוקים]
תגובות: 3
צפיות: 674

תעלומה בספר תולדות אהרן על נ"ך [ציונים לחז"ל על סדר הפסוקים]

כמעט בכל עמוד ישנם מראי מקום בין סוגריים למחיקה, כי הציונים שגויים. מובן איך נוצרו השגיאות, כי לא היה אפשר לבדוק בקלות כל מ"מ, ומסתמא נשתרבבו ציונים ממקום למקום.

אבל איך באו שם מ"מ לדפים שאינם קיימים, כגון סוכה דף סד?

ולמה לא מחקו את כל השגיאות הגלויות?
על ידי במסתרים
ד' מרץ 02, 2011 4:14 am
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: הר"ש סיריליו וקבלה - <סדרי טהרות>
תגובות: 91
צפיות: 12208

Re: הר"ש סיריליו וקבלה - <סדרי טהרות>

שמרן100 כתב:לא מזמן ראיתי אנשהו על ליקוט שנערך, בצורת דף הגמ', על מסכת אבות ואף זכה להסכמת מעתיקי השמועה. לא ראיתי את המסכת גופא אלא דומני שקראתי עליה משהו בקולמוס או במקום אחר. האם מישהו כאן ראה את הנידון? וכיצד זכה להסכמות?


ובדורנו י"ל "תלמוד בבלי" עמ"ס שקלים.
על ידי במסתרים
ד' מרץ 02, 2011 4:10 am
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: מדוע מזכירים פעמיים את התמיד
תגובות: 4
צפיות: 976

Re: מדוע מזכירים פעמיים את התמיד

עיין נודע ביהודה מהדו"ת סי' קכז, ודגול מרבבה בהלכות יו"כ
על ידי במסתרים
ב' ספטמבר 13, 2010 1:43 am
פורום: מנא הני מילי?
נושא: קוב"ה אורייתא וישראל חד הוא - מקור
תגובות: 11
צפיות: 1430

Re: קוב"ה אורייתא וישראל חד הוא - מקור

כמדומני שגאון ישראל, האדמו"ר מליובאויטש כתב היכן שהוא (ואם יאיר ה' עיני ארהו באצבע המורה) שאינו נמצא בשום מקום, אולם תוכנו מבואר היטב בכתבי חז"ל, וכמו שצויין לעיל. אולם לשון זו מצויה רבות בכתבי בעל התניא וכלשון חז"ל. התוכל להראות באצבע על מקום אחד שלשון זו (כולה) מצויה בכתבי בעל התני...
על ידי במסתרים
ג' יוני 15, 2010 1:42 am
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: הלכות שבת מיכתב כתיבן
תגובות: 1
צפיות: 678

הלכות שבת מיכתב כתיבן

אמרו במשנה (חגיגה י.) הלכות שבת... כהררים התלוין בשערה שהן מקרא מועט והלכות מרובות
והקשו בגמ' הלכות שבת מכתב כתיבן.

וצריך ביאור, אטו פרטי הלכות שבת מפורשות בתורה? עם כל פסוקי שבת הכתובים, האם היינו יודעים הלכה אחת מדיני שבת לולא ההלכות המרובות בתושבע"פ?
על ידי במסתרים
ג' יוני 15, 2010 1:05 am
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: תפלין כשרה לרש"י וגם לר"ת
תגובות: 3
צפיות: 865

תפלין כשרה לרש"י וגם לר"ת

היכי תמצי שתהיה תפלה של יד כשרה גם לרש"י וגם לר"ת (-הכוונה למחלוקתם בסדר הפרשיות, לא במלא וחסר וכו'.)
על ידי במסתרים
ד' יוני 09, 2010 3:25 am
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: רב סעדיה ורב עמרם גאוני אשכנז
תגובות: 37
צפיות: 4587

Re: רב סעדיה ורב עמרם גאוני אשכנז

איש_ספר כתב:דבר זה מזכיר את ההחלפה בין רב עמרם גאון לבין רב עמרם האשכנזי 'מסדר תפילות ישראל' שעמד ע"כ עפשטיין ועוד לפניו ונלאיתי להאריך עוד.


ז.א. ש"סידור רב עמרם" אינו לרב עמרם בר ששנא גאון? מי יכול לפרט בזה?
על ידי במסתרים
ד' מאי 26, 2010 10:49 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: שאלות לחידודא [א]
תגובות: 24
צפיות: 3276

Re: שאלות לחידודא [א]

סמבוסק
איני יודע מאיזה ספר העתקת, וגם הוא לא כתב אלא "יתכן".
אני הקטן איני רואה שום הכרח להוציא הכתוב מפשוטו, ומשמעות המפרשים שהמלאך חזר על דבריו אל האשה.
על ידי במסתרים
ד' מאי 26, 2010 4:47 am
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: שאלות לחידודא [א]
תגובות: 24
צפיות: 3276

Re: שאלות לחידודא [א]

אוצר חכם כתב:השאלה היא: כיצד קידשו שמשון הגיבור ואביו על הכוס בשב"ק?מתי נאסר אביו בשתיית יין? כל אשר צויתיה תשמר הוא שמירת האם, לא האב!

עבור לחיפוש מתקדם