מפרשי האוצר - גירסת נסיון
חיפוש גוגל בפורום:

החיפוש הניב 126 תוצאות

עבור לחיפוש מתקדם

על ידי אTKH
ג' פברואר 15, 2011 5:09 pm
פורום: פורים וארבע פרשיות
נושא: פורים קטן - דאורייתא
תגובות: 6
צפיות: 1572

Re: פורים קטן - דאורייתא

מצאתי מקורו טהור
בהגהותיו לש"ס, מגילה ו: עי"ש
ותקנו חז"ל משום כך דלא למספד בהון ודלא להתענות.
(ודלא כמש"כ בטעות בהודעה קודמת - תחנון).

והיוצא מדבריו, דפורים גדול השתא הוא פחות מפורים באדר רגיל שיש בו אף יסוד דאוריתא.
על ידי אTKH
ג' פברואר 15, 2011 12:50 am
פורום: פורים וארבע פרשיות
נושא: פורים קטן - דאורייתא
תגובות: 6
צפיות: 1572

פורים קטן - דאורייתא

שמעתי בשם מרנא החת"ס זיע"א,
דעיקר הפורים הוא דאורייתא דיש לעשות זכר לנס
ובשנה מעוברת יש לקיימו באדר הראשון, דגבי דאורייתא לא שייך סברא דסמכינן גאולה לגאולה,
דזריזין מקדימין, או אין מעבירין.
(ומקיימים בכך שאין אומרים תחנון באותו היום דמיקרי זכר לנס).
היודע מקום דבריו, אשמח לקבלו.
על ידי אTKH
ב' פברואר 07, 2011 9:24 am
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: המתיגע על מספרי הפרים - הוזה הזיות
תגובות: 34
צפיות: 4920

Re: המתיגע על מספרי הפרים - הוזה הזיות

הרמב‏"ם במורה כותב שכל המתעסק בפרטי הקרבנות למה זה כבש וזה אייל ובמספרם הרי זה 'הוזה הזיות‏'‏ ובתרגום ן‏'‏ תיבון כמדומה לי לקחו לכיוון השגעון. וגם המאירי בביאורו לאבות החרה אחריו כמדומה לי פ‏"ג מי‏"א‏, כיצד יפרנסו ראשונים כמלאכים אלו את מאמרי חז‏"ל הרבים אודות ע'‏ פרים כנגד שבעי...
על ידי אTKH
א' פברואר 06, 2011 9:44 am
פורום: בית המדרש
נושא: אשכול - שאלות פשוטות
תגובות: 226
צפיות: 29526

Re: אשכול - שאלות פשוטות

יאיר כתב:3. מהו ערך פרוטה בימינו ו/או היכן אפשר לדעת את ערכה המשתנה?


03-6171101
מתעדכן כל חודש.
על ידי אTKH
ב' ינואר 10, 2011 10:26 am
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: המילה "חנווני"
תגובות: 4
צפיות: 780

Re: המילה "חנווני"

לכאורה ממשמעות דברי רש"י נראה דהיינו תגר, ולאו"ד בחנות, ואדרבה מ' קצת להיפך.
[עיי' רש"י ברכות כח,ב מיושבי קרנות, חנוונים וכו' שעוסקין בדבר שיחה. ובסנהדרין ג,א יושבי קרנות, תגרין], ויל"ע.
על ידי אTKH
ב' ינואר 10, 2011 10:04 am
פורום: בית המדרש
נושא: דין הלוואת ביצים בזוגות
תגובות: 12
צפיות: 1456

Re: דין הלוואת ביצים בזוגות

ולמי שאינו בקי ב. בביצים ישנה קפידא מיוחדת, כך הביא בשו"ת רבבות אפרים ח"ו סי' תנח שהחזו"א היה מקפיד על שתי ביצים ומניח משהו מהביצה השניה, כיון שעל בצים מפורש בגמ' פסחים קי,ב שזה הלמ"מ. אכילת ביצים, או גם שאלה משכנים? [החזו"א היה מניח שתי ביצים על השולחן, ורק לא היה אוכלן בש...

עבור לחיפוש מתקדם