מפרשי האוצר
חיפוש גוגל בפורום:

החיפוש הניב 142 תוצאות

עבור לחיפוש מתקדם

על ידי אTKH
ד' דצמבר 21, 2016 7:59 pm
פורום: חנוכה
נושא: נשים פנויות בהדלקת נר חנוכה
תגובות: 47
צפיות: 7554

Re: האם אשה יכולה להדליק ולברך?

בביתו כ"א שמדליק הוא מהדרין
כשאינו בביתו והדליקו עליו בביתו אינו יכול להדליק.
על ידי אTKH
ב' דצמבר 05, 2016 10:49 pm
פורום: בית המדרש
נושא: כמה מן ירד ביום השישי
תגובות: 2
צפיות: 871

Re: כמה מן ירד ביום השישי

הראני ת"ח אחד מה שכתוב בדעת זקנים מבעה"ת שמות טז,כב: וכל ימות השנה היו עושין מן העומר שני לחמים וא"כ ביום הששי היו עושין משני העומר לאחד ארבעה לחמים וביום הששי אוכלין מהן אחד ונשאר שלשה והיה להם לעשות משנה לערב בהכנסת שבת אוכלין אחד כי דרך שלהם לאכול לחם לכל סעודה ונשארו לשבת שני לחמי...
על ידי אTKH
ב' דצמבר 05, 2016 2:05 am
פורום: בית המדרש
נושא: כמה מן ירד ביום השישי
תגובות: 2
צפיות: 871

כמה מן ירד ביום השישי

ברש"י עה"פ ויברך א' את יום השביעי ויקדש אותו, ברכו במן וקדשו במן. והוא מהמדרש. ומובא בהלכה שיש לברך על לחם משנה בשבת מכיון שירד לחם משנה במן ביום השישי. שמעתי לבאר שהכוונה שירד לחם משנה לשבת עצמה מלבד מה שירד ליום השישי, ועפ"ז מבואר שמברכים על לחם משנה, וכן שנקרא ברכו במן. אמנם בשפ&qu...
על ידי אTKH
ו' נובמבר 11, 2016 9:14 am
פורום: בית המדרש
נושא: רש"י לתת שכר על כל פסיעה
תגובות: 2
צפיות: 1198

Re: רש"י לתת שכר על כל פסיעה

אמר על כל דיבור ולא על כל פסיעה.
והיינו שכל פעם שיאמר לו כעת לך ימינה, או שמאלה, הרי זה עוד מצוה. משא"כ אם יאמר לך למקום פלוני יש כאן רק מצוה א'. (אמנם יל"ע מהדוגמאות שרש"י מביא מהעקדה וכו').
על ידי אTKH
ג' אוקטובר 18, 2016 5:21 pm
פורום: סוכות ושמנ"ע
נושא: בדברי הגר"א שענני הכבוד נסתלקו בחטא העגל וחזרו בט"ו תשרי
תגובות: 24
צפיות: 5613

Re: בדברי הגר"א שענני הכבוד נסתלקו בחטא העגל וחזרו בט"ו תשרי

הקו' מהפסוק איננו מובן לי,
שהרי שם קאי על עמוד הענן,
ומנלן דזה שייך לענני הכבוד?

ודברי המשך חכמה נמצאים גם במשפטים (שמות כג,טז) עה"פ חג האסיף.
על ידי אTKH
ד' יוני 08, 2016 12:59 pm
פורום: בית המדרש
נושא: כיצד להסביר את מספר הבכורות כ20 אלף מול 600 אלף בני ישראל?
תגובות: 13
צפיות: 2605

Re: כיצד להסביר את מספר הבכורות כ20 אלף מול 600 אלף בני ישראל?

כל החשבון כאן אינו נכון, שהרי בכורות נמנו מגיל חודש (במדבר ג,מג), ואכן היה צריך להיות הרבה יותר, שהרבי מסתבר שרוב הגברים מגיל עשרים היו נשואים, ולמחצה מהם היה בן בכור, א"כ לכה"פ היה צריך להיות כ-שלש מאות אלף בכורים מגיל חודש עד גיל עשרים. הרב אליהו דיסקין מי-ם מביא ששמע תי' עפ"י תרגום...
על ידי אTKH
א' אפריל 24, 2016 1:45 pm
פורום: פסח
נושא: האם יש שעה מובחרת ביום י"ד לשרוף בו חמץ?
תגובות: 8
צפיות: 2081

Re: האם יש שעה מובחרת ביום י"ד לשרוף בו חמץ?

כהיום שכל אחד מוכר חמצו, הרי לאחר המכירה אינו יכול לשרפו.
כמו"כ כ' השו"ע דטוב לבטל שוב ביום וכ' הרמ"א דהיינו אחר השריפה, וא"כ חייב לסיים את השריפה קודם זמן האיסור כדי שיוכל לבטלו, (שהרי לאחר זמן איסורו א"א לבטל).
על ידי אTKH
א' מרץ 27, 2016 6:53 pm
פורום: פורים וארבע פרשיות
נושא: אכבר מג'נון
תגובות: 7
צפיות: 2012

Re: אכבר מג'נון

זלמניו כתב:שמעתי שנקמת המדפיס היא זו על שהמלבה"ד היה מהנז'...

מיהו הנז'?
על ידי אTKH
ב' מרץ 07, 2016 2:07 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: תופעת הספרים הבדויים בס' הליקוטים של הרמב"ם מהדורת הרב פרנקל
תגובות: 368
צפיות: 70317

Re: תופעת הספרים הבדויים בס' הליקוטים של הרמב"ם מהדורת הרב פ

כיהודה ועוד לקרא, וכפי שכתב הרב אוצר, לכאורה אין שייכות כלל בין נידון התורה לשמה לבין נשוא האשכול, בנידון התורה לשמה העלים המחבר את זהותו (כך לפי אותה תאוריה). בנידון דידן, אדרבה, תלו את חידושי התורה (העלומים) במהימנות של המהדורה ה'מיוחסת'. זה די מקביל למעשה שהובא שם במאמר מהחת"ס שאמר לתלמידיו ...
על ידי אTKH
ש' פברואר 13, 2016 11:49 pm
פורום: בית המדרש
נושא: סנדקאות-האם אסור לאדם אחד ב' פעמים?
תגובות: 28
צפיות: 3767

Re: סנדקאות-האם אסור לאדם אחד ב' פעמים?

לפי הדמיון לקטורת, הרי שאין לאדם להיות סנדק פעמיים, לא רק אצל שני אחים, אלא כלל וכלל לא.
על ידי אTKH
ש' פברואר 06, 2016 10:53 pm
פורום: בית המדרש
נושא: גביית חוב כפולה
תגובות: 61
צפיות: 7714

Re: גביית חוב כפולה

אפ"ל דאין הודאות הודאה ויכול לחזור ממנה כיון שלא נתקבלה.
אבל מ"מ אם יגבה את הממון בחובו הרי יאלץ להחזיר הקרקע.
על ידי אTKH
ה' פברואר 04, 2016 10:24 am
פורום: בית המדרש
נושא: עם נבל ולא חכם
תגובות: 6
צפיות: 1279

Re: עם נבל ולא חכם

מסתבר שגם אם היו מגיעים לתורה בעצמם עדיין היו זקוקים למעמד הר סיני,
וכדברי הרמב"ם שיסוד אמונתינו הוא משום שהקב"ה נגלה לנו במעמד הר סיני והראה לנו את קיומו ואת יסודות אמונתינו בראיה ברורה שאין בה שום ספק.
אמנם הטענה עדיין קיימת שאת קבלת התורה עצמה, היינו צריכים לקבל גם בלא המעמד.
על ידי אTKH
ג' פברואר 02, 2016 11:49 pm
פורום: בית המדרש
נושא: ויכלת עמוד
תגובות: 7
צפיות: 1333

Re: ויכלת עמוד

אונקלוס תרגם אִם יָת פִּתְגָמָא הָדֵין תַּעְבֵּד וִיפַקְדִנָךְ ה' וְתִכּוֹל לְמֵיקָם.
על ידי אTKH
ב' פברואר 01, 2016 11:30 pm
פורום: בית המדרש
נושא: היתכן שהיו אנשים מבני ישראל אשר לא היו במתן תורה?
תגובות: 44
צפיות: 8323

Re: היתכן שהיו אנשים מבני ישראל אשר לא היו במתן תורה?

נוטר הכרמים כתב:ועי' מהרי"ל דיסקין שהוסיף בזה תמיהה, היתכן שלא היו בניו של משה אצל מ"ת, הלא היו ג"כ לויים, ואם לא היו במ"ת, לא יכלו להיות לויים, [מה כוונתו?].

אפ"ל כוונתו דא"כ נתגיירו אחר מ"ת, וזוהי גרות רגילה שלא נתייחסו לשבטם.
על ידי אTKH
ב' פברואר 01, 2016 11:17 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: ביאור רוקח סתום - חידושים גדולים
תגובות: 13
צפיות: 2205

Re: ביאור רוקח סתום - חידושים גדולים

מוסף של שבת אומרים כל שבוע ולשונו שגורה על פיו, ואולי זהו מיגרס גריסי.
לגבי ככתוב, אולי החילוק אם אומר מילת בתורתך או לא.
על ידי אTKH
ה' ינואר 28, 2016 8:53 am
פורום: בית המדרש
נושא: למה אדמו"רים אוכלים אננס בט"ו בשבט
תגובות: 45
צפיות: 6211

Re: למה אדמו"רים אוכלים אננס בט"ו בשבט

וגם אחרי שמצאנו שיש לאכול פירות האדמה בט"ו בשבט, עדיין לא שמענו הסבר מדוע זכה האננס לעלות על שולחן מלכים, ולא חבריו הרבים, כמו: תפוח אדמה, מלפפון, כוסברה, קולרבי וחסה? רק להעיר, שהדוגמאות שהבאת (מלבד המלפפון) אינם פירות כלל מבחינה בוטנית, אלא שורשים ועלים וכדומה. בכלל יש עוד דרכים להבחין בין מ...
על ידי אTKH
ה' ינואר 28, 2016 8:49 am
פורום: בית המדרש
נושא: למה אדמו"רים אוכלים אננס בט"ו בשבט
תגובות: 45
צפיות: 6211

Re: למה אדמו"רים אוכלים אננס בט"ו בשבט

אום אני חומה כתב:על הפסוק 'ודורשי ה' לא יחסרו כל טוב' רגילים לפרש שאין הפשט שיהיה להם הכל בכל מכל כל, דהרי המציאות מוכיחה לא כך, אלא שמה שיהיה להם יספיק להם ולא יתאוו ליותר. לא תהיה להם הרגשה של חסר. לפי"ז נדחית טענת השינאווער.

ראה ברכות לו: ללמדך שהפלפלין חייבין בערלה וללמדך שאין א"י חסרה כלום שנא' וכו'.
על ידי אTKH
א' נובמבר 08, 2015 8:08 pm
פורום: בית המדרש
נושא: האם מותר כל השנה לבקש מטר בשמ"ק כדי שאם בחשון יסתפק לא יחזור
תגובות: 59
צפיות: 7697

Re: האם מותר כל השנה לבקש מטר בשמ"ק כדי שאם בחשון יסתפק לא י

כמדומה שבשמע קולנו אפשר לבקש רק דבר הצריך לו.
לבקש גשם בקיץ כדי שלא ישכח בחורף - מן הסתם אינו כלול בזה.
על ידי אTKH
ג' יולי 07, 2015 9:06 pm
פורום: בין המצרים, תשעה באב וחמשה עשר באב
נושא: שירה ווקאלית בבין המצרים
תגובות: 16
צפיות: 3822

Re: שירה ווקאלית בבין המצרים

יש איסור "כלי שיר" בבין המצרים?
מה המקור לכך?
על ידי אTKH
ד' מרץ 25, 2015 9:15 am
פורום: בית המדרש
נושא: קרן חדשה לחילול מעשר שני ורבעי
תגובות: 1
צפיות: 767

Re: קרן חדשה לחילול מעשר שני ורבעי

נראה שיש טעות במס' הפקס 072
על ידי אTKH
ב' מרץ 23, 2015 11:02 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: דבר זה משה אמרו ? - דברים המיוחסים לרמב"ם
תגובות: 69
צפיות: 12085

Re: דבר זה משה אמרו ? - דברים המיוחסים לרמב"ם

הטור מביא בשם הרמב"ם דעל אף שספק ברכות להקל, בברכת המוציא ספק להחמיר.
ונלאו המפרשים למצוא מקורו.
על ידי אTKH
ש' פברואר 14, 2015 9:30 pm
פורום: פורים וארבע פרשיות
נושא: טקסט מגילת אסתר
תגובות: 4
צפיות: 1485

טקסט מגילת אסתר

אני זקוק לטקסט של מגילת אסתר, רש"י, תרגום ותרגום שני. ממקור מוסמך ומדויק.
הטקסט אינו לשימוש מסחרי.
אשמח לקבל כל אחד מהטקסטים דלעיל.
בתודה מראש.

(לחילופין, אשמח גם לשמוע מהיודעים האם הטקסט ב"תורת אמת" הוא מדויק).
על ידי אTKH
א' פברואר 08, 2015 3:24 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: אשכול בקשות ספרים, מאמרים ומחקרים מתוך ספרים שאינם באוצר
תגובות: 5261
צפיות: 928281

Re: שרידים מספר העדות והשטרות לרס"ג

בספר 'משכיל לדוד' (מופיע באוצר החכמה, עמוד 570) של הרב דוד ברוך לאו (רבה של מודיעין בשעתו, וכהיום הוא מכהן הרב הראשי לישראל) מופיע איזכור מרס"ג ב"שרידים מספר העדות והשטרות לרס"ג". לדבריו, שם מקור דברי הרמב"ם בהל' יסודי התורה ש האמנת עדים היא כמו האמנה לנביא וכו', עיי"ש...
על ידי אTKH
א' פברואר 08, 2015 2:14 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: אשכול בקשות ספרים, מאמרים ומחקרים מתוך ספרים שאינם באוצר
תגובות: 5261
צפיות: 928281

שרידים מספר העדות והשטרות לרס"ג

בספר 'משכיל לדוד' (מופיע באוצר החכמה, עמוד 570) של הרב דוד ברוך לאו (רבה של מודיעין בשעתו, וכהיום הוא מכהן הרב הראשי לישראל) מופיע איזכור מרס"ג ב"שרידים מספר העדות והשטרות לרס"ג". לדבריו, שם מקור דברי הרמב"ם בהל' יסודי התורה ש האמנת עדים היא כמו האמנה לנביא וכו', עיי"ש....
על ידי אTKH
ב' נובמבר 24, 2014 8:12 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: אשכול אביעה חידות
תגובות: 3485
צפיות: 559004

Re: אשכול אביעה חידות

שברי לוחות כתב:עם מוריד הגשם? ותן טל ומטר (לארץ ישראל)?

ארץ כתב:כנראה בעוד שנתים או שלוש בדיוק.

צודק
א' כסלו תשע"ח
על ידי אTKH
א' נובמבר 23, 2014 6:20 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: אשכול אביעה חידות
תגובות: 3485
צפיות: 559004

Re: אשכול אביעה חידות

הכהן כתב:מתי יתפללו בפעם הבאה תפילה זהה לתפילת ליל אמש?

ל' ניסן? אבל זה עם סה"ע,
א' אלול?
על ידי אTKH
ו' אוקטובר 31, 2014 1:24 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: אשכול אביעה חידות
תגובות: 3485
צפיות: 559004

Re: אשכול אביעה חידות

ג' פסוקים ברצף המתחילים באותם ד' תיבות.
על ידי אTKH
א' יוני 01, 2014 10:06 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: אשכול אביעה חידות
תגובות: 3485
צפיות: 559004

Re: אשכול אביעה חידות

לעבוד עבודת עבודה ועבודת (נשא)
על ידי אTKH
ה' דצמבר 26, 2013 9:22 am
פורום: בית המדרש
נושא: דבר נא באזני העם וישאלו איש מאת רעהו
תגובות: 7
צפיות: 1884

Re: דבר נא באזני העם וישאלו איש מאת רעהו

לכאורה הלשון נא קאי על משה
בבקשה שידבר באזני העם
אמנם בגמ' מבואר שגם להם יאמר בבקשה מכם, אבל ה'נא' לא קאי ע"ז.

לגבי מצוה קיומית - מי לא מסכים עם הגר"א?
וכן קודם מת"ת יתכן שהדברים שונים.
וכאן הציווי מראש היה בכזה אופן (שהרי עצם ההבטחת רכוש גדול התקיים גם בביזת הים)
על ידי אTKH
ש' נובמבר 23, 2013 9:56 pm
פורום: חנוכה
נושא: מהדרין מן המהדרין לתוס' ביום הראשון
תגובות: 5
צפיות: 1363

מהדרין מן המהדרין לתוס' ביום הראשון

שבת כב: המהדרין נר לכאו"א, והמהדרין מן המהדרין וכו' מוסיף והולך, וכ' תוס' דמהדרין מן המהדרין קאי אנר איש וביתו ולא אמהדרין, וכ"פ השו"ע. והנה לשיטת התוס' הלא לכאורה ביום הראשון אין מקיים שום הידור כשמדליק בעה"ב רק נר א', וא"כ יקשה דלכה"פ יקיים ביום הראשון המהדרין דנר לכא...
על ידי אTKH
ב' אוגוסט 19, 2013 7:06 pm
פורום: בית המדרש
נושא: אני חזן בימים נוראים
תגובות: 5
צפיות: 1106

Re: אני חזן בימים נוראים

רק אל תחזור "דוד בן ישי - ישי בן דוד" כמנהג חזנים...
על ידי אTKH
ו' אוגוסט 09, 2013 1:59 am
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: בשר מלאכותי - בשרי?
תגובות: 49
צפיות: 7463

Re: בשר מלאכותי - בשרי?

יתכן שנחשיב את הבשר המקורי כ'מעמיד',
ואזי לא יועיל ביטול ברוב.
על ידי אTKH
ב' יולי 08, 2013 7:13 pm
פורום: בית המדרש
נושא: טיול בחז"ל וגדולי ישראל
תגובות: 6
צפיות: 1253

Re: טיול בחז"ל וגדולי ישראל

טיול משמעותו משחק, שעשוע.
על ידי אTKH
ד' מאי 29, 2013 7:07 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: הערות וציונים ביבליוגרפיים על 'אוצר החכמה'
תגובות: 130
צפיות: 23892

Re: הערות ביבליוגרפיות על 'אוצר החכמה'

אסיפת זקנים החדש - ברכות
מדובר בקובץ מפרשים שבו מודפסים 9 ספרי אחרונים זה אח"ז
ולא מופיעים שמות הספרים והמחברים, גם לא בשמות נוספים.

כנ"ל "גנזי ראשונים ברכות"
ליקוט ד' ראשונים (ע"י ר"מ הרשלר).
על ידי אTKH
ד' מאי 29, 2013 7:05 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: הערות וציונים ביבליוגרפיים על 'אוצר החכמה'
תגובות: 130
צפיות: 23892

Re: הערות ביבליוגרפיות על 'אוצר החכמה'

גליוני הש"ס לרבי יוסף אנגל
צ"ל ענגיל
על ידי אTKH
ה' מאי 23, 2013 12:07 am
פורום: לשכת הסופרים
נושא: שאלה טכנית בתוכנת וורד
תגובות: 28
צפיות: 5629

Re: שאלה טכנית בתוכנת וורד

כמדומה שיש כאן א' בשמו יכונה רחמים המתמחה בכגון דא.
על ידי אTKH
ב' אפריל 29, 2013 12:50 am
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: שמות אמוראים מתחלפים לפי המקרה - ר' יונה בר תחליפא
תגובות: 55
צפיות: 10149

Re: שמות אמוראים מתחלפים לפי המקרה - ר' יונה בר תחליפא

עירובין יג,ב
תנא לא רבי מאיר שמו אלא רבי נהוראי שמו ולמה נקרא ר"מ שמאיר עיני חכמים בהלכה, ולא נהוראי שמו אלא רבי נחמיה שמו וכו'.
על ידי אTKH
ו' אפריל 26, 2013 12:44 am
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: נא שגבם מאוצר - בקשת קבצים מאוצר החכמה
תגובות: 11893
צפיות: 1966014

Re: נא שגבם מאוצר - בקשת קבצים מאוצר החכמה

יאיר כתב:בנתיים.. עד עמ' 40 בחינם:
http://www.otzar.org/wotzar/Book.aspx?11605&

תודה...
יש לי מנוי למקוון
אבל א"א להדפיס יותר מ-20 עמ'
אח"כ רק עמ' בודד,
ואני מעוניין להדפיס כל הספר
אז עד עמ' 22 יש לי בPDF...
על ידי אTKH
ה' אפריל 25, 2013 6:41 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: נא שגבם מאוצר - בקשת קבצים מאוצר החכמה
תגובות: 11893
צפיות: 1966014

Re: נא שגבם מאוצר - בקשת קבצים מאוצר החכמה

הנני נצרך לספר "חדר הורתי" של הגה"ג רבי אברהם גניחובסקי זצוק"ל
בקשת הספר היא ברשות המשפחה.

עבור לחיפוש מתקדם