מפרשי האוצר - גירסת נסיון
חיפוש גוגל בפורום:

החיפוש הניב 129 תוצאות

עבור לחיפוש מתקדם

על ידי אTKH
ג' פברואר 02, 2016 11:49 pm
פורום: בית המדרש
נושא: ויכלת עמוד
תגובות: 7
צפיות: 914

Re: ויכלת עמוד

אונקלוס תרגם אִם יָת פִּתְגָמָא הָדֵין תַּעְבֵּד וִיפַקְדִנָךְ ה' וְתִכּוֹל לְמֵיקָם.
על ידי אTKH
ב' פברואר 01, 2016 11:30 pm
פורום: בית המדרש
נושא: היתכן שהיו אנשים מבני ישראל אשר לא היו במתן תורה?
תגובות: 44
צפיות: 5989

Re: היתכן שהיו אנשים מבני ישראל אשר לא היו במתן תורה?

נוטר הכרמים כתב:ועי' מהרי"ל דיסקין שהוסיף בזה תמיהה, היתכן שלא היו בניו של משה אצל מ"ת, הלא היו ג"כ לויים, ואם לא היו במ"ת, לא יכלו להיות לויים, [מה כוונתו?].

אפ"ל כוונתו דא"כ נתגיירו אחר מ"ת, וזוהי גרות רגילה שלא נתייחסו לשבטם.
על ידי אTKH
ב' פברואר 01, 2016 11:17 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: ביאור רוקח סתום - חידושים גדולים
תגובות: 13
צפיות: 1655

Re: ביאור רוקח סתום - חידושים גדולים

מוסף של שבת אומרים כל שבוע ולשונו שגורה על פיו, ואולי זהו מיגרס גריסי.
לגבי ככתוב, אולי החילוק אם אומר מילת בתורתך או לא.
על ידי אTKH
ה' ינואר 28, 2016 8:53 am
פורום: בית המדרש
נושא: למה אדמו"רים אוכלים אננס בט"ו בשבט
תגובות: 45
צפיות: 4436

Re: למה אדמו"רים אוכלים אננס בט"ו בשבט

וגם אחרי שמצאנו שיש לאכול פירות האדמה בט"ו בשבט, עדיין לא שמענו הסבר מדוע זכה האננס לעלות על שולחן מלכים, ולא חבריו הרבים, כמו: תפוח אדמה, מלפפון, כוסברה, קולרבי וחסה? רק להעיר, שהדוגמאות שהבאת (מלבד המלפפון) אינם פירות כלל מבחינה בוטנית, אלא שורשים ועלים וכדומה. בכלל יש עוד דרכים להבחין בין מ...
על ידי אTKH
ה' ינואר 28, 2016 8:49 am
פורום: בית המדרש
נושא: למה אדמו"רים אוכלים אננס בט"ו בשבט
תגובות: 45
צפיות: 4436

Re: למה אדמו"רים אוכלים אננס בט"ו בשבט

אום אני חומה כתב:על הפסוק 'ודורשי ה' לא יחסרו כל טוב' רגילים לפרש שאין הפשט שיהיה להם הכל בכל מכל כל, דהרי המציאות מוכיחה לא כך, אלא שמה שיהיה להם יספיק להם ולא יתאוו ליותר. לא תהיה להם הרגשה של חסר. לפי"ז נדחית טענת השינאווער.

ראה ברכות לו: ללמדך שהפלפלין חייבין בערלה וללמדך שאין א"י חסרה כלום שנא' וכו'.
על ידי אTKH
א' נובמבר 08, 2015 8:08 pm
פורום: בית המדרש
נושא: האם מותר כל השנה לבקש מטר בשמ"ק כדי שאם בחשון יסתפק לא יחזור
תגובות: 59
צפיות: 5260

Re: האם מותר כל השנה לבקש מטר בשמ"ק כדי שאם בחשון יסתפק לא י

כמדומה שבשמע קולנו אפשר לבקש רק דבר הצריך לו.
לבקש גשם בקיץ כדי שלא ישכח בחורף - מן הסתם אינו כלול בזה.
על ידי אTKH
ג' יולי 07, 2015 9:06 pm
פורום: בין המצרים, תשעה באב וחמשה עשר באב
נושא: שירה ווקאלית בבין המצרים
תגובות: 16
צפיות: 2841

Re: שירה ווקאלית בבין המצרים

יש איסור "כלי שיר" בבין המצרים?
מה המקור לכך?
על ידי אTKH
ד' מרץ 25, 2015 9:15 am
פורום: בית המדרש
נושא: קרן חדשה לחילול מעשר שני ורבעי
תגובות: 1
צפיות: 580

Re: קרן חדשה לחילול מעשר שני ורבעי

נראה שיש טעות במס' הפקס 072
על ידי אTKH
ב' מרץ 23, 2015 11:02 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: דבר זה משה אמרו ? - דברים המיוחסים לרמב"ם
תגובות: 66
צפיות: 8650

Re: דבר זה משה אמרו ? - דברים המיוחסים לרמב"ם

הטור מביא בשם הרמב"ם דעל אף שספק ברכות להקל, בברכת המוציא ספק להחמיר.
ונלאו המפרשים למצוא מקורו.
על ידי אTKH
ש' פברואר 14, 2015 9:30 pm
פורום: פורים וארבע פרשיות
נושא: טקסט מגילת אסתר
תגובות: 4
צפיות: 1022

טקסט מגילת אסתר

אני זקוק לטקסט של מגילת אסתר, רש"י, תרגום ותרגום שני. ממקור מוסמך ומדויק.
הטקסט אינו לשימוש מסחרי.
אשמח לקבל כל אחד מהטקסטים דלעיל.
בתודה מראש.

(לחילופין, אשמח גם לשמוע מהיודעים האם הטקסט ב"תורת אמת" הוא מדויק).
על ידי אTKH
א' פברואר 08, 2015 3:24 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: אשכול בקשות ספרים, מאמרים ומחקרים מתוך ספרים שאינם באוצר
תגובות: 4284
צפיות: 490650

Re: שרידים מספר העדות והשטרות לרס"ג

בספר 'משכיל לדוד' (מופיע באוצר החכמה, עמוד 570) של הרב דוד ברוך לאו (רבה של מודיעין בשעתו, וכהיום הוא מכהן הרב הראשי לישראל) מופיע איזכור מרס"ג ב"שרידים מספר העדות והשטרות לרס"ג". לדבריו, שם מקור דברי הרמב"ם בהל' יסודי התורה ש האמנת עדים היא כמו האמנה לנביא וכו', עיי"ש...
על ידי אTKH
א' פברואר 08, 2015 2:14 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: אשכול בקשות ספרים, מאמרים ומחקרים מתוך ספרים שאינם באוצר
תגובות: 4284
צפיות: 490650

שרידים מספר העדות והשטרות לרס"ג

בספר 'משכיל לדוד' (מופיע באוצר החכמה, עמוד 570) של הרב דוד ברוך לאו (רבה של מודיעין בשעתו, וכהיום הוא מכהן הרב הראשי לישראל) מופיע איזכור מרס"ג ב"שרידים מספר העדות והשטרות לרס"ג". לדבריו, שם מקור דברי הרמב"ם בהל' יסודי התורה ש האמנת עדים היא כמו האמנה לנביא וכו', עיי"ש....
על ידי אTKH
ב' נובמבר 24, 2014 8:12 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: אשכול אביעה חידות
תגובות: 2713
צפיות: 315038

Re: אשכול אביעה חידות

שברי לוחות כתב:עם מוריד הגשם? ותן טל ומטר (לארץ ישראל)?

ארץ כתב:כנראה בעוד שנתים או שלוש בדיוק.

צודק
א' כסלו תשע"ח
על ידי אTKH
א' נובמבר 23, 2014 6:20 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: אשכול אביעה חידות
תגובות: 2713
צפיות: 315038

Re: אשכול אביעה חידות

הכהן כתב:מתי יתפללו בפעם הבאה תפילה זהה לתפילת ליל אמש?

ל' ניסן? אבל זה עם סה"ע,
א' אלול?
על ידי אTKH
ו' אוקטובר 31, 2014 1:24 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: אשכול אביעה חידות
תגובות: 2713
צפיות: 315038

Re: אשכול אביעה חידות

ג' פסוקים ברצף המתחילים באותם ד' תיבות.
על ידי אTKH
א' יוני 01, 2014 10:06 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: אשכול אביעה חידות
תגובות: 2713
צפיות: 315038

Re: אשכול אביעה חידות

לעבוד עבודת עבודה ועבודת (נשא)
על ידי אTKH
ה' דצמבר 26, 2013 9:22 am
פורום: בית המדרש
נושא: דבר נא באזני העם וישאלו איש מאת רעהו
תגובות: 7
צפיות: 1253

Re: דבר נא באזני העם וישאלו איש מאת רעהו

לכאורה הלשון נא קאי על משה
בבקשה שידבר באזני העם
אמנם בגמ' מבואר שגם להם יאמר בבקשה מכם, אבל ה'נא' לא קאי ע"ז.

לגבי מצוה קיומית - מי לא מסכים עם הגר"א?
וכן קודם מת"ת יתכן שהדברים שונים.
וכאן הציווי מראש היה בכזה אופן (שהרי עצם ההבטחת רכוש גדול התקיים גם בביזת הים)
על ידי אTKH
ש' נובמבר 23, 2013 9:56 pm
פורום: חנוכה
נושא: מהדרין מן המהדרין לתוס' ביום הראשון
תגובות: 5
צפיות: 976

מהדרין מן המהדרין לתוס' ביום הראשון

שבת כב: המהדרין נר לכאו"א, והמהדרין מן המהדרין וכו' מוסיף והולך, וכ' תוס' דמהדרין מן המהדרין קאי אנר איש וביתו ולא אמהדרין, וכ"פ השו"ע. והנה לשיטת התוס' הלא לכאורה ביום הראשון אין מקיים שום הידור כשמדליק בעה"ב רק נר א', וא"כ יקשה דלכה"פ יקיים ביום הראשון המהדרין דנר לכא...
על ידי אTKH
ב' אוגוסט 19, 2013 7:06 pm
פורום: בית המדרש
נושא: אני חזן בימים נוראים
תגובות: 5
צפיות: 745

Re: אני חזן בימים נוראים

רק אל תחזור "דוד בן ישי - ישי בן דוד" כמנהג חזנים...
על ידי אTKH
ו' אוגוסט 09, 2013 1:59 am
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: בשר מלאכותי - בשרי?
תגובות: 49
צפיות: 5159

Re: בשר מלאכותי - בשרי?

יתכן שנחשיב את הבשר המקורי כ'מעמיד',
ואזי לא יועיל ביטול ברוב.
על ידי אTKH
ב' יולי 08, 2013 7:13 pm
פורום: בית המדרש
נושא: טיול בחז"ל וגדולי ישראל
תגובות: 6
צפיות: 834

Re: טיול בחז"ל וגדולי ישראל

טיול משמעותו משחק, שעשוע.
על ידי אTKH
ד' מאי 29, 2013 7:07 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: הערות וציונים ביבליוגרפיים על 'אוצר החכמה'
תגובות: 130
צפיות: 17484

Re: הערות ביבליוגרפיות על 'אוצר החכמה'

אסיפת זקנים החדש - ברכות
מדובר בקובץ מפרשים שבו מודפסים 9 ספרי אחרונים זה אח"ז
ולא מופיעים שמות הספרים והמחברים, גם לא בשמות נוספים.

כנ"ל "גנזי ראשונים ברכות"
ליקוט ד' ראשונים (ע"י ר"מ הרשלר).
על ידי אTKH
ד' מאי 29, 2013 7:05 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: הערות וציונים ביבליוגרפיים על 'אוצר החכמה'
תגובות: 130
צפיות: 17484

Re: הערות ביבליוגרפיות על 'אוצר החכמה'

גליוני הש"ס לרבי יוסף אנגל
צ"ל ענגיל
על ידי אTKH
ה' מאי 23, 2013 12:07 am
פורום: לשכת הסופרים
נושא: שאלה טכנית בתוכנת וורד
תגובות: 28
צפיות: 4143

Re: שאלה טכנית בתוכנת וורד

כמדומה שיש כאן א' בשמו יכונה רחמים המתמחה בכגון דא.
על ידי אTKH
ב' אפריל 29, 2013 12:50 am
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: שמות אמוראים מתחלפים לפי המקרה - ר' יונה בר תחליפא
תגובות: 48
צפיות: 5730

Re: שמות אמוראים מתחלפים לפי המקרה - ר' יונה בר תחליפא

עירובין יג,ב
תנא לא רבי מאיר שמו אלא רבי נהוראי שמו ולמה נקרא ר"מ שמאיר עיני חכמים בהלכה, ולא נהוראי שמו אלא רבי נחמיה שמו וכו'.
על ידי אTKH
ו' אפריל 26, 2013 12:44 am
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: נא שגבם מאוצר - בקשת קבצים מאוצר החכמה
תגובות: 10792
צפיות: 1022544

Re: נא שגבם מאוצר - בקשת קבצים מאוצר החכמה

יאיר כתב:בנתיים.. עד עמ' 40 בחינם:
http://www.otzar.org/wotzar/Book.aspx?11605&

תודה...
יש לי מנוי למקוון
אבל א"א להדפיס יותר מ-20 עמ'
אח"כ רק עמ' בודד,
ואני מעוניין להדפיס כל הספר
אז עד עמ' 22 יש לי בPDF...
על ידי אTKH
ה' אפריל 25, 2013 6:41 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: נא שגבם מאוצר - בקשת קבצים מאוצר החכמה
תגובות: 10792
צפיות: 1022544

Re: נא שגבם מאוצר - בקשת קבצים מאוצר החכמה

הנני נצרך לספר "חדר הורתי" של הגה"ג רבי אברהם גניחובסקי זצוק"ל
בקשת הספר היא ברשות המשפחה.
על ידי אTKH
ה' אפריל 25, 2013 12:44 am
פורום: בית המדרש
נושא: שאלה מתוחכמת בדין קידושי שליח העושה עצמו רשע...
תגובות: 29
צפיות: 2888

Re: שאלה מתוחכמת בדין קידושי שליח העושה עצמו רשע...

מקור שאלות גלגל החוזר הוא זבחים צ:
חטאת העוף ועולת בהמה ומעשר.
על ידי אTKH
ה' אפריל 25, 2013 12:41 am
פורום: בית המדרש
נושא: דוגמאות ללימוד מהוה אמינא
תגובות: 6
צפיות: 811

Re: דוגמאות ללימוד מהוה אמינא

יש מילתא דבדיחותא על מי שנחתך אוזנו
דיש הו"א (היכן?) שצריך למול באוזן

העירוני דהוא בשבת קח ע"א אימא אזנו. וייש"כ למעיר שליט"א.
על ידי אTKH
ד' אפריל 24, 2013 1:43 pm
פורום: בין פסח לעצרת - ספיה"ע, ל"ג בעומר, שבועות
נושא: הקשר בין לקט שכחה ופאה לחג השבועות
תגובות: 1
צפיות: 1269

Re: הקשר בין לקט שכחה ופאה לחג השבועות

כמדומה שגם במשך חכמה עומד ע"ז.
על ידי אTKH
ג' אפריל 16, 2013 12:11 am
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: שמיעת שירת נידה
תגובות: 9
צפיות: 1299

Re: שמיעת שירת נידה

בתוספת למש"כ מעלי
החומר של נדה שייך רק באשתו כיון שמותר לו.
על ידי אTKH
ה' אפריל 04, 2013 8:10 pm
פורום: מקרא ותרגום
נושא: השינויים בשירת דוד - בין ספר שמואל לתהילים
תגובות: 81
צפיות: 8520

Re: השינויים בשירת דוד - בין ספר שמואל לתהילים

מאמר קצר על שינויים בין שירת דוד בתהלים לשמואל

ואגב לענין המבואר שם אם הרג דוד שמונה מאות או אלף שמעתי עוד ביאור ע"ד הדרש/סוד
כי 'שרש' בגי' שמונה מאות, ו'ענף' בגי' מאתיים
דוד עקר השורש שהוא שמונה מאות וממילא מתו עוד מאתיים שהם הענף, ועיד"ז השלים לאלף.
על ידי אTKH
ה' אפריל 04, 2013 7:53 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: איזה מיץ ענבים (חברה) לא נמהל במים?
תגובות: 37
צפיות: 4492

Re: איזה מיץ ענבים (חברה) לא נמהל במים?

כפי המפורסם
בבד"ץ עד"ח אם כתוב 100% טבעי אין מהילת מים
בשארית ישראל - שטינברג אין מים
בכרמל מזרחי אין מים.
על ידי אTKH
ד' מרץ 13, 2013 10:27 pm
פורום: פסח
נושא: ראיה לכ' מדברי האב"ע לשיטת הגר"א בדין מצה כל שבעה
תגובות: 4
צפיות: 685

Re: ראיה לכ' מדברי האב"ע לשיטת הגר"א בדין מצה כל שבעה

גם להגר"א לא הסברת כלום
שגם אם יש מצוה קיומית אין חובה.
על ידי אTKH
ב' מרץ 11, 2013 8:14 pm
פורום: פסח
נושא: כרפס
תגובות: 59
צפיות: 6193

Re: כרפס

אוהב אוצר כתב:איך תברך אח"כ על אכילת מרור?

אכן אח"כ במשנ"ב שאין ליקח מרור לכרפס משום זה, שכריסו מלא במרור ואיך יברך.
על ידי אTKH
ב' מרץ 04, 2013 8:54 pm
פורום: פסח
נושא: כרפס
תגובות: 59
צפיות: 6193

Re: כרפס

ראה פסחים קיד,ב
על ידי אTKH
ה' פברואר 28, 2013 12:00 am
פורום: פסח
נושא: כרפס
תגובות: 59
צפיות: 6193

Re: כרפס

כמדומה שהמנהג איזה ירק לאכול לכרפס היה תלוי גם בכל איזור איזה ירק היה מצוי באותו הזמן.

ולא הבנתי את הבעי' ליקח לכרפס ירק שיוצאים בו ידי מרור.
על ידי אTKH
א' פברואר 24, 2013 1:44 pm
פורום: פורים וארבע פרשיות
נושא: מה תגידי לו???
תגובות: 20
צפיות: 3961

Re: מה תגידי לו???

לא רואה קשר בין הנושא לפורים
אבל לגוף הענין, יש איסור לשיר פסוקים, וביחוד פסוקים משה"ש.
וע"י שינוי אי"ז פסוק, והותר...
על ידי אTKH
ד' פברואר 20, 2013 10:48 pm
פורום: פורים וארבע פרשיות
נושא: פורים ובנין בית שני
תגובות: 24
צפיות: 2806

פורים ובנין בית שני

נס הפורים נעשה בתקופה שבין תחילת בנין בית שני לעלית עזרא.
מצאנו שחלק מהעונשים המוזכרים במגילה היו לאלו שהתנכלו לבנין הבית.
האם מוזכר באיזהו מקומן שייכות בין נס פורים ו'קיימו וקבלו' - מאהבה, לבנין בית שני?
על ידי אTKH
ד' פברואר 20, 2013 12:12 am
פורום: פורים וארבע פרשיות
נושא: קריאת המגילה ושאר הקריאות <מעשה נפלא עם הגר"א גניחובסקי>
תגובות: 21
צפיות: 4109

Re: קריאת המגילה ושאר הקריאות <מעשה נפלא עם הגר"א גניחובסקי>

רב טקסט כתב:בשנה שעברה נשאלתי איפה בדיוק חצי המגלה, לומר שאם קרא משם והלאה מתוך חומש יצא (זה היה פשוט אצל השואל), אחר פורים בדקתי כמה פעמים באופן מדוקדק ויצא לי שיש 3045 תיבות, כאשר תיבה האמצעית לתת את שאלתי, ה' ח'.

אי"ז נכון שיכול לקרות משם בע"פ, שהרי סופה ותחילתה חייבים מתוך הכתב

עבור לחיפוש מתקדם