מפרשי האוצר
חיפוש גוגל בפורום:

החיפוש הניב 515 תוצאות

עבור לחיפוש מתקדם

על ידי מתעמק
ה' אוקטובר 02, 2014 10:04 am
פורום: מקרא ותרגום
נושא: מה דעת הרמב''ן בפרשת נצבים?
תגובות: 13
צפיות: 1953

Re: מה דעת הרמב''ן בפרשת נצבים?

יתכן שכוונת הרמב"ן על פי דבריו בויכוחו על הנוצרים (כתבי הרמב"ן, מהדורת שעוועל, ח"א עמוד שי אות מה). תוכן דבריו שם , לדחות אמונת הנוצרים שבחטא אדה"ר נכנסו כל הדורות בגיהנם, ולבאר למה אמונה זו דחויה אף שמצינו עונש המיתה בכל בני אדם מכח חטא אדה"ר. וביאר שעונש הרובץ על הנפש ונשמ...
על ידי מתעמק
ה' אוקטובר 02, 2014 8:59 am
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: שיעור חזון איש בפדיון הבן
תגובות: 43
צפיות: 4542

Re: שיעור חזון איש בפדיון הבן

הכותב כמובן מגזים, אין כאן הרמת ידיים אלא התבטלות אל המסורה אחר שנמצא לה טעם נקודת הדבר, כנראה, החזו"א עיקר יסודו בהשיעורים היתה המסורה באירופה מן אז מדידת הצל"ח (והגר"א) שנקטו שנתקטנו הביצים וכו'. וזו היא שהניעתו לחלוק על השיעורים הירושלמיים שניסה הגרא"ח נאה לקדם. במשך הזמן נתעו...
על ידי מתעמק
ג' ספטמבר 30, 2014 9:46 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: סדר תפלות לכל השנה, אמסטרדם תכז
תגובות: 3
צפיות: 1114

Re: סדר תפלות לכל השנה, אמסטרדם תכז

הגם שאין ביכלתי לעזור לך בדפוס מסויים זה, עכ"ז פטור בלא כלום אי אפשר. והוא, שמאחר שתפלת 'רבון כל העולמים' נדפסה ב'תיקוני שבת' שנים רבים לפני סדר תפלה הנ"ל. כך שאף אם היווה מקור ל"חלק" מתפלת רבון העולמים, מ"מ במקורי הדפוס שלפנינו היא מאוחרת. ואין נ"מ בזה אלא לראות נוסח ה...
על ידי מתעמק
ו' יולי 18, 2014 11:38 am
פורום: מקרא ותרגום
נושא: 'אפילו עטרות ודיבון' – חקר גירסאות וחילופיהן
תגובות: 50
צפיות: 8924

Re: 'אפילו עטרות ודיבון' – חקר גירסאות וחילופיהן

הערות קטנות: א) הרב בדיעבד, וודאי שאין לייחס הוספת הדברים למדפיסים, כאשר יוצא ברור מהמובאות של הרב הנוטר שכבר מקצת ראשונים היו להם גירסא כזו בתרגום אונקלוס. ב) הרב בקרו טלה, דברי רבינו בחיי הובאו כבר לעיל על ידי הרב הנוטר עצמו (בתגובה החמישית). ג) הרב תוכ"ד והרב הנוטר, קושיא נוספת לדעת היערות ד...
על ידי מתעמק
ב' יולי 07, 2014 1:35 am
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: קנאות 'פגם' בהנהגה, חז"ל או רמב"ם?
תגובות: 12
צפיות: 2632

Re: קנאות 'פגם' בהנהגה, חז"ל או רמב"ם?

נראה כוונת הגרי"ז דדווקא גבי אליהו בהר הכרמל לא היה רצון הקב"ה בזה, וכמו שאמר לו עפ"י ביאורי חז"ל. לא כן בפנחס וקנאותיה שהקב"ה נתן לו ברית שלום וקבע שבחו בתורה להורות לנו בכל דור ודור, ולא איש א'ל ויכזב אם לא היה מעשהו מרוצה לגמרי להקב"ה. וקרא קצווח, תחת אשר קנא לאלקיו ...
על ידי מתעמק
א' יולי 06, 2014 9:49 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: משפט סתום בדברי המבי"ט
תגובות: 24
צפיות: 2572

Re: משפט סתום בדברי המבי"ט

נראה לענ"ד פשוט להגיה, ולמחוק תיבת "ריבוא", וצ"ל "שהם כמו ששים תיבות", כי מדובר שם מאנכי ולא יהיה לך ששמעו מפי הגבורה, והן נ"ט תיבות, מחוברות מכמה מאות מהאותיות (רכ"ו). תיקון קטן לדברי הרב מה שנכון, צ"ל תרי"ג אותיות, כפי המציאות, וכפי המפורש במדרש ר...
על ידי מתעמק
א' יולי 06, 2014 1:56 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: משפט סתום בדברי המבי"ט
תגובות: 24
צפיות: 2572

Re: משפט סתום בדברי המבי"ט

נראה לענ"ד פשוט להגיה, ולמחוק תיבת "ריבוא", וצ"ל "שהם כמו ששים תיבות", כי מדובר שם מאנכי ולא יהיה לך ששמעו מפי הגבורה, והן נ"ט תיבות, מחוברות מכמה מאות מהאותיות (רכ"ו). תיקון קטן לדברי הרב מה שנכון, צ"ל תרי"ג אותיות, כפי המציאות, וכפי המפורש במדרש רב...
על ידי מתעמק
ה' אפריל 03, 2014 12:05 pm
פורום: משפחות סופרים וימות עולם
נושא: הכתב שהשדי חמד לא ידע לקרוא
תגובות: 9
צפיות: 1711

Re: הכתב שהשדי חמד לא ידע לקרוא

מה מציאה מצא בדברי ה"זכר יהוסף". הלא השדי חמד עצמו כותב דב"ז כו"כ פעמים בתוך ספרו, שאינני רגיל בכתב משיטא של האשכנזים, וקשה עליו הקריאה. אגב כמדומני שאיננו כותב שאינו מכיר צורת כתב זה כלל, רק שאינו רגיל בה, וקשה עליו הקריאה בזה. התמיה שתמה הרב בן מלך איך לא הצליח השד"ח להתלמ...
על ידי מתעמק
ה' אפריל 03, 2014 11:44 am
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: תגובה לתגובה מאת הר"י ענבל
תגובות: 11
צפיות: 2339

Re: תגובה לתגובה מאת הר"י ענבל

תגובה לתגובה מאת הר"י ענבל בהשוואה מול כרך ישורון הנדפס, ניכר שלפנינו טיוטא ראשונית של ר"י ענבל, ולא זה הנוסח הנדפס. והנה התגובה עצמה. שמעתי שלקראת סוף התהליך גילה המחבר (ד"ר בראון) שטעה בעוד נקודה - סוגיית דעת הגר"א בתפילין של ר"ת - וביקש להוסיף אותה לרשימת ההודאות בטעויות...
על ידי מתעמק
ה' אפריל 03, 2014 11:09 am
פורום: משפחות סופרים וימות עולם
נושא: רבי יצחק הוטנר ז"ל
תגובות: 123
צפיות: 24371

Re: ראש הישיבה רבי יצחק הוטנר ?

יצא לאור ספר זכרון עליו אחרי פטירתו בו נדפסו חידושיו במרחבי התורה כולה ומה שם קראו לו? ספר הזכרון לרבי יצחק הוטנר יש סדרה של ספרים כאלו על הרבה מגדולי הדור ההוא, ספרים כחולים. שם הספר: ספר הזכרון למרן בעל ה"פחד יצחק" זצ"ל מצוי באוצר: http://www.otzar.org/wotzar/Book.aspx?151903& ...
על ידי מתעמק
ה' אפריל 03, 2014 10:57 am
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: יו"ל קובץ "עץ חיים" גליון כ"א
תגובות: 26
צפיות: 5213

Re: יו"ל קובץ "עץ חיים" גליון כ"א

שמעתי ש"בעדות" [של העדה"ח] גם פרסמו תשובה חדשה של הבי"א. מה שנדפס בקובץ 'עדות' גליון י"ב , היתה פאשלה של ממש. התשובה שהדפיסו על שם הבית אפרים, אינו אלא העתק אות באות מ תשובות המשכנות יעקב הראשונה . כנראה מישהו מצא בתוך תכריך כתבי הבית אפרים, תשובת המשכנות יעקב המקורית, וחשב...
על ידי מתעמק
ב' מרץ 31, 2014 11:06 am
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: ישורון חדש - כרך ל
תגובות: 19
צפיות: 3019

Re: ישורון חדש - כרך ל

כבר יש תשובה בשאילת יעבץ ח"א סי' ק"ז בענין מנהג הנשים המברכות שהחיינו על הדלקת נר די"ט, ומהו התשובה החדשה הנדפס כאן? עם הוספות או תשובה שניה בזה, אם יכול מאן דהו להעלותו כאן איני יודע אם יש כאן מענין המדובר מ"מ באופן כללי אציין שבעותק של הספר שאילת יעב"ץ שהיה תח"י של ה...
על ידי מתעמק
ב' מרץ 31, 2014 10:36 am
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: בשורת ספרים חדשים
תגובות: 3781
צפיות: 953064

Re: בשורת ספרים חדשים

שלום רב, זה עתה יצא לאור ספר הפעולות לר' חיים ויטאל במהדורה שנייה מתוקנת, לפי צילומים חדשים ואיכותיים. במהדורה זו תוקנו מקומות רבים שבצילום הישן היו מטושטשים או בלתי קריאים. נדפסים כעת לראשונה שני עמודים מכתב־היד, שאינם נמצאים בצילום שבספרייה הלאומית. דף נוסף שהיה בלתי קריא, מופיע במלואו. בינתיים נ...
על ידי מתעמק
ב' מרץ 31, 2014 10:33 am
פורום: פסח
נושא: 'ומנין שנתן לנו את ממונם' - השמטה 'בלתי מפורסם'
תגובות: 8
צפיות: 1745

Re: 'ומנין שנתן לנו את ממונם' - השמטה 'בלתי מפורסם'

תודה הרב הנוטר לדברים הנפלאים שגלית בפנינו. אך לא כדרכך הטובה, לא ביארת רבינו כוונתך. ומכח ההכרח איזיל כי רוכלא לבאר החידושים שבדברים האלו. נוסח רס"ג ורע"ג, וכן הוא נוסח התימנים ובבלים עד היום, להפסיק באמצע פיוט כמה מעלות טובות וכו' דיינו, אחר קטע ונתן לנו את ממונם דיינו, ולומר קטע המועתק ...
על ידי מתעמק
א' פברואר 23, 2014 10:48 am
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: הכוכבים בספר נועם אלימלך
תגובות: 40
צפיות: 7397

Re: הכוכבים בספר נועם אלימלך

היכל הבעש"ט גליון כט לא נמצא באוצר, ובטעות נמצא במקומה גליון כה (פעמיים, כגליוון כה וכט). לגוף הענין, המעיין בדברי ר"ח ליברמאן, לא כתב שאין מקור לזה, וגם לא הוכיח כלום נגד זה. כל דבריו ששמע מחסידי פולין קבלה כזו, ואין שום אחד שידע לפרש יותר. גם העיר שמאחר שיש דפוס לקוטי שושנה של הנוע"...
על ידי מתעמק
א' פברואר 23, 2014 8:46 am
פורום: פורים וארבע פרשיות
נושא: למה לא נכתב במגילה שהרגו את ושתי ?
תגובות: 20
צפיות: 4592

Re: למה לא נכתב במגילה שהרגו את ושתי ?

אולי יש לומר, דהרי אמרו חז"ל (עבודה זרה יא.) שאף במלכי ישראל שורפין על המלכים ואין בזה משום דרכי האמורי, ומה הם שורפין כלי תשמישן, ואף עוקרין פרסות סוס שרכב עליה, והכל משום כבודו שלא ישתמש בו אחר. ומוכח שם שמנהג זה היה רווח ביותר אצל מלכי אוה"ע, עד שהוצרכו להדגיש שאין בזה משום דרכי האמורי....
על ידי מתעמק
ד' ספטמבר 18, 2013 8:02 am
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: בדותת ספרים - שו"ת מגינת ראש, ועוד <קובץ ספרים בעניני כשרות>
תגובות: 36
צפיות: 11236

בדותת ספרים - שו"ת מגינת ראש, ועוד <קובץ ספרים בעניני כשרות>

בקראי היום בספר המלקט חומרות שונות (אינו באוצר), פגשתי במספר חומרות שהיו נראות מופרזות ואינן מובנות, אותן ליקט מתוך ספרים שונים. שמות הספרים לא היו מוכרים לי, ואף מוזרים. הדבר הכי קל לכאורה, להתחקות אחר שורש דברי הספרים המצוטטים, אולי אותיות מחכימות להבין דבריהם. התחלתי להקיש באוצר: "מגן החכמה&...
על ידי מתעמק
ה' יולי 18, 2013 6:19 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: אגרת איש רומי על תבנית בית המקדש
תגובות: 29
צפיות: 3675

Re: אגרת איש רומי על תבנית בית המקדש

תמיהתי לא היה על רצון המלך לעשות כנסייה מפוארה ויקרה כביהמ"ק, אלא על מה שניכר מדבריו (ומתשובת החכם) שרצה לעשות כנסייה ב תבנית ביהמ"ק. ותבנית זו למה תשמש לו? הן אין לו לא אשים ולא אשם ולא בדים ולא בלולות לא גורל ולא גחלי אש כו' ואף גם זאת מה שהביאו הרב החכם והרב בברכה ממגילת אחימעץ, לא נראה...
על ידי מתעמק
ד' יולי 17, 2013 1:39 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: אגרת איש רומי על תבנית בית המקדש
תגובות: 29
צפיות: 3675

Re: אגרת איש רומי על תבנית בית המקדש

גם אני הקטן מצטרף לדעת הסוברים שאגרת זה אינו אלא זיוף. אפרט כמה טעמים לזה מן הקל אל הכבד: א) למה בדיוק רצה מלך ספרד לבנות כנסייה בצורת בית המקדש, הרי הנוצרים אינם מקריבים קרבנות, כך שרוב הבית אינה שימושית ככנסייה. ב) הכותב בתיאורו מערב דברים מבית ראשון ומבית שני יחדיו. והוא תמוה, הרי נשאל איך לחקות ...
על ידי מתעמק
ד' יולי 17, 2013 12:58 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: מיהו הרמ"ע הנ"ל ומיהו זה שמצטט אותו
תגובות: 4
צפיות: 925

Re: מיהו הרמ"ע הנ"ל ומיהו זה שמצטט אותו

אף אם דברי הרמ"ע מפאנו האלו אינם לפנינו, אבל הדברים מתאימים עם דברי הרמ"ע מפאנו הנודעים בענין זה. וזה לשונו בסימן ק"ז: והדין שמושא רבא משמייהו דגאונים אתמר שדבריהם דברי קבלה, עלייהו כתיב טובה חכמה עם נחלה כי המה ירשו את מורשיהם של רבנן סבוראי והרבה קונדרסין הגיעו אליהם ממהדורא קמא דרב...
על ידי מתעמק
ד' יולי 17, 2013 12:46 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: הספר החסידי הראשון שנדפס בארה"ב - מי יודע?
תגובות: 18
צפיות: 2547

Re: הספר החסידי הראשון שנדפס בארה"ב - מי יודע?

הייתי מציע לחפש במחברת של דיינרד, קהלת אמעריקא חלק ב אך לא ביאר מר איזה סוג ספר חסידי מחפש, ספר חסידי ותיק (דוגמת ספר התניא, נועם אלימלך וכדומה) אחר שהחלו להדפיסם שוב בארה"ב. או שכוונתו לספר המשתייך לעדת החסידים, דוגמת בית ישראל תולדות האדמו"ר מריזין שע"י רח"מ הילמן (בעל בית רבי)...
על ידי מתעמק
ד' יולי 17, 2013 9:56 am
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: אגרת איש רומי על תבנית בית המקדש
תגובות: 29
צפיות: 3675

אגרת איש רומי על תבנית בית המקדש

בתור ענינא דיומא, יום שריפת בית מקדשנו ותפארתנו, מן הענין לדון בתיאור בית המקדש כפי העולה מעדות בן נכר בזמן קיומו ידוע ומפורסם עדות בן נכרי על סדר הקרבת קרבן פסח, המועתק בכמה ספרים וסידורים, ורובם הועתקו מתוך סידור הריעב"ץ . היעב"ץ עצמו העתיק הדברים מתוך ספר שבט יהודה. ספר שבט יהודה עיקרו ...
על ידי מתעמק
ג' יולי 16, 2013 10:04 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: קרבן ציבור על יחיד? יוסיפוס בנגד אפיון
תגובות: 27
צפיות: 3370

Re: קרבן ציבור על יחיד? יוסיפוס בנגד אפיון

לפני שנתחיל לדון בדיני הקרבנות, ראוי לשים לב שדברי יוסיפוס הם תרגום מלטינית, וכבר האריכו בפורם זה ש" אין לסמוך על העתק ". לא אדע על איזה תרגום והעתק קסמיך מר. אבל בתרגום האנגלי שלפני, יש לדבריו פנים אחרות לגמרי. אחרי שהאריך לבאר שסיבת הימנעותן של ישראל מעשיית פסילים וצלמים לכבוד הקיסרים הר...
על ידי מתעמק
ו' יולי 12, 2013 5:15 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: "זצוק"ל" על הרב חנ"א בחיי חיותו?
תגובות: 14
צפיות: 2251

Re: זצוק"ל... עשר שנים לפני הפטירה

לענ"ד משם ראיה. תוארים המופלגים שבחלק ראשון, שנפחתו ברובם בחלק השני, והבלעת שם אביו מחלק השלישי ואילך מורים לכאורה שלכה"פ רבים מבני הדור לא ראו יפה את התוארים שכתב על אביו, והתגובות הבלתי חיובית שחזרו אל המחבר - אף אם לא מוצדקות, גרמו לו להפחית התוארים בחלקו השני, ומשראה שגם זה לא שוה להו ...
על ידי מתעמק
ו' יולי 12, 2013 2:17 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: "זצוק"ל" על הרב חנ"א בחיי חיותו?
תגובות: 14
צפיות: 2251

Re: זצוק"ל... עשר שנים לפני הפטירה

מראש לא בסתר דיברתי, שאינני יודע דבר וחצי דבר, רק מהבלבול שיש ב'יהודי המזרח', שמזכיר את בעל פני יצחק כר' יצחק בן הרב נח"א, יצא לי השערה שאכן אחד הם אלא במקומות אחדים מוזכר כבנו. אבל לאשר הכל בנוי על השערה שבעל 'יהודי המזרח' דקדק בשמועותיו, ויתכן שלא מיני' ולא מקצתי'. שהרב רבי יצחק, כפי הנראה בס...
על ידי מתעמק
ו' יולי 12, 2013 1:49 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: מקווה האריז"ל בבית עלמין עתיק בצפת
תגובות: 13
צפיות: 2665

Re: מקווה האריז"ל בבית עלמין עתיק בצפת

אם הבנתי נכון דברי הרב מוצפי המועתקים לעיל, כוונתו שמקוה האר"י העתיק היה סמוך לבית הכנסת האר"י, ולא בדרך ממנה לבית הקברות העתיק. אך מלשון מהרח"ו הנזכר "לבית הטבילה אשר מחוץ לעיר צפת ת"ו", לא נראה שהיה זה סמוך לבית הכנסת אלא רחוקה קצת מישוב העיר (קשה לשער אם בית החיים עצ...
על ידי מתעמק
ו' יולי 12, 2013 1:24 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: "זצוק"ל" על הרב חנ"א בחיי חיותו?
תגובות: 14
צפיות: 2251

Re: זצוק"ל... עשר שנים לפני הפטירה

צפונות יט אינו תח"י, ולא אדע מה דנו שם בזהותו של רבי יצחק אך מאחר שהוזכרו דביר בעל 'יהודי המזרח', יש לראות שם בערכו של רבי יצחק בהרב חנ"א , שנראה שיש שם עירוב ובלבול בין דוד לאחיין. הרי בעל פני יצחק היה נכדו של הרב חנו, בן בנו משה, ואיך זה קורהו בנו של הרב חנ"א. אינני בקי במשפחות, ולא...
על ידי מתעמק
ד' יולי 10, 2013 4:44 am
פורום: משפחות סופרים וימות עולם
נושא: המהר"ל מפראג הוא מצאצאי הבית יוסף???
תגובות: 33
צפיות: 4619

Re: המהר"ל מפראג הוא מצאצאי הבית יוסף???

א) בכוונת דברי ה"זית רענן". מחורתא כדברי הרב יאיר, שאין כוונתו ב"ולמעלה בקודש" שהכל הולך בדרך ישיר מזה אל זה, שמהר"ל נכד הבית יוסף, ובית יוסף נכד לרבי חנינא קרא, ורבי חנינא נכד לרבי נחוניא בן הקנה. אלא הכוונה שרבי יצחק זעליג קרא היה נכד מהר"ל מפראג, ולמעלה בקודש היה רי&...
על ידי מתעמק
ד' יולי 10, 2013 3:23 am
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: מקווה האריז"ל בבית עלמין עתיק בצפת
תגובות: 13
צפיות: 2665

Re: מקווה האריז"ל בבית עלמין עתיק בצפת

ואני הקטן תמהתי מימים ימימה לאידך גיסא. כתב מהרח"ו בשער הכוונות סדר שבת בד"ה ענין העירוב: והנה ראיתי למורי ז"ל, שבשחרית יום שבת היה מוליך עמו הטלית והחומש מביתו לבית הכנסת, וגם היה מוליכו לבית הטבילה אשר מחוץ לעיר צפת ת"ו אותה הנודעת , ולא היה מקפיד וחושש לחקור בענין העירוב שנעשה...
על ידי מתעמק
ב' יולי 01, 2013 2:03 am
פורום: משפחות סופרים וימות עולם
נושא: ה"פליטת פולמוס" ו"אמת על תילה" זצ"ל, ר' מאיר ויסברגר
תגובות: 21
צפיות: 2889

Re: ה"פליטת פולמוס" ו"אמת על תילה" זצ"ל, ר' מאיר ויסברגר

ולענ"ד אשכול זה חורג לגמרי מדרכו של הפורום כל עיקר להזכירכם, ה"סופרים" אליהם מכוון ה'משפחות סופרים", אינם לבלרי עתונים, אף יראי השם ובני תורה, זה אותם ה"סופרים" עליהם נאמר 'קנאת סופרים תרבה חכמה'. ומקרא זה עצמו ד"משפחות סופרים" נדרש לסנהדרין יושבי לשכת הגזית (...
על ידי מתעמק
ה' יוני 27, 2013 8:35 am
פורום: משפחות סופרים וימות עולם
נושא: רבי יהודה [זרחיה] אזולאי - נכד החיד"א?
תגובות: 403
צפיות: 82530

Re: רבי יהודה [זרחיה] אזולאי - נכד החיד"א?

מאז ידענו שחזרת הש"ץ צריך להיות ב ציבור .. עוד נקודות ששכחתי לציין א) מיישבי היחס רצו לשער שריז"א היה נכד נכדו של החיד"א (ויש שהרחקיו לכת שרבי דוד אזולאי זקנו של ריז"א מוזכר אצל החיד"א כ"נכדו רבי דוד", אך לא גילו מקומה כך שקשה לדון בזה) על זה ענה היטב רמ"ד ועק...
על ידי מתעמק
ד' יוני 26, 2013 12:57 pm
פורום: משפחות סופרים וימות עולם
נושא: רבי יהודה [זרחיה] אזולאי - נכד החיד"א?
תגובות: 403
צפיות: 82530

Re: רבי יהודה [זרחיה] אזולאי - נכד החיד"א?

משום מה אנו חוזרים שוב ושוב לאותה עיגול אנסה לעשות חזרת הש"ץ מהנושא והויכוח א) ריז"א עצמו לא כתב בשום מקום על החיד"א מפורש זקני, כתב נשיא בית אב וכדומה דברים המשתמעים כחשוב שבמשפחתינו, אלא שיש מקום בדוחק לפרשו כזקנו ממש. מה גם שהיה בן י"ד בפטירת החיד"א (איני זוכר מהיכן הוצאת...
על ידי מתעמק
ה' יוני 06, 2013 9:38 am
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: איזכורים במגן אברהם לט"ז
תגובות: 9
צפיות: 1509

Re: איזכורים במגן אברהם לט"ז

איי רבותי, קמחא טחינא טחון
הדבר נדון בקובץ זכור לאברהם תשנא
http://www.otzar.org/wotzar/Book.aspx?28076&
הא לכם קישור להמאמר בשלימותו
http://www.biu.ac.il/JH/Responsa/COTAR/ ... _frm_1.htm
על ידי מתעמק
ה' אפריל 18, 2013 12:28 pm
פורום: משפחות סופרים וימות עולם
נושא: הרב יצחק בגון זצ"ל הי"ד
תגובות: 28
צפיות: 5380

Re: הרב יצחק בגון זצ"ל הי"ד

מצד הסברא לכאורה פרישה שוה ממש לשלכ"ד, והרי שלכ"ד קונה ביבמה ובקידושין, ודו"ק. אך לפום ריהטא לא הדברי יחזקאל ולא השדה יצחק העירו בזה, וצ"ע, ואם ריק היא ממני. אם כבר דנו בשם בגון, אזכיר עוד שני רבנים שיתכן ששייכים לאותן משפחות א) הגאון רבי ישכר בער המסדר ספר מעשה רב להגר"א זצ...
על ידי מתעמק
ה' אפריל 18, 2013 11:54 am
פורום: משפחות סופרים וימות עולם
נושא: בעל מבשר צדק ובת עיני מזלאטשוב
תגובות: 12
צפיות: 2176

Re: בעל מבשר צדק ובת עיני מזלאטשוב

האם תוכל להוסיף מה נכתב בתולדות על חותנו ? במבוא שם יש עמוד וחצי על בית חותנו. אך הנוגע לענין, נקט שם בפשיטות שחותנו היה רבי צבי הירש לבית פרץ, וחותן הקדו"ל היה אחיו רבי ישראל לבית פרץ. מה שכתבת לעיל שרמי"ג בתפארת בית לוי מסתמך על רבי צבי יחזקאל מיכלזאהן ורבי יוסף לעווינשטיין בענין זה, לא...
על ידי מתעמק
ה' אפריל 18, 2013 10:03 am
פורום: משפחות סופרים וימות עולם
נושא: ר' אלטר מיחאטשיוואטע
תגובות: 15
צפיות: 2343

Re: ר' אלטר מיחאטשיוואטע

אין שאלה שידועים באיזה מדה. וההוכחה: גם אני יודע, שהרי הזכרתים הדגשתי שאינם ידועים לפי גדולתם, וממילא לא לפי ערך ידיעתנו מרבני שאר ארצות אירופה תנסה ותשאל בכולל למצויינים כמה יודעים על הרמ"נ ירושלימסקי ור"א פוסק, וזה על אף שחיברו ספרים נחמדים, והרמ"נ ירושלימסקי מוזכר בכ"מ כמקור ל...
על ידי מתעמק
ה' אפריל 18, 2013 7:38 am
פורום: משפחות סופרים וימות עולם
נושא: ר' אלטר מיחאטשיוואטע
תגובות: 15
צפיות: 2343

Re: ר' אלטר מיחאטשיוואטע

אם שאין בידי לעזור בזיהוי וודאי, אך כמה הערות וכללים ידועים, שמהם יתכן להעזר בזיהוי האישים א) האם זו הזמנה נדפסת? או מכתב בכת"י נ"מ, שאם זו מודפסת, בהכרח שמחותנו של ר' אלטר שהדפיסה, היה ג"כ רב או אדמו"ר חשוב, אחרת לא היה מדפיס הזמנות. כלומר, בימיהם לא היה צורך בהדפסת הזמנות, כל ה...
על ידי מתעמק
ד' אפריל 17, 2013 10:55 am
פורום: משפחות סופרים וימות עולם
נושא: בעל מבשר צדק ובת עיני מזלאטשוב
תגובות: 12
צפיות: 2176

Re: בעל מבשר צדק ובת עיני מזלאטשוב

כפי שכבר צויין, הרחיב המו"ל של ספר מבשר צדק בדפו"ח על תולדותיו של רבינו. ואעתיק מה שנוגע לשאלות דלעיל: 1) בתולדות הנ"ל עמ' כו-כח מונה בן אחד ר' יודא ליב וד' בנות/חתנים א) רבי פסח ב"ר שלמה זלמן הכהן מו"ץ זאסלוב, ב) שרה מרים אשת ר' חיים אריה לייבוש ביליג (ובזיוו"ש אשת בעל...
על ידי מתעמק
ד' אפריל 17, 2013 10:14 am
פורום: משפחות סופרים וימות עולם
נושא: הרב יצחק בגון זצ"ל הי"ד
תגובות: 28
צפיות: 5380

Re: הרב יצחק בגון זצ"ל הי"ד

אם כבר דנו בשם בגון, אזכיר עוד שני רבנים שיתכן ששייכים לאותן משפחות א) הגאון רבי ישכר בער המסדר ספר מעשה רב להגר"א זצ"ל, נזכר בחתימת שם " בהגאון ". ב ישורון כרך כא עמוד תשצד הערה 57 ניסה ר"ד קמנצקי לדחות דעה זו, וס"ל ש"בהגאון" רומז להיותו נצר למשפחת גאונים. לכ...
על ידי מתעמק
ד' אפריל 17, 2013 9:42 am
פורום: משפחות סופרים וימות עולם
נושא: מקור לכך שספר אוהב ישראל נדפס לאחר פטירתו-עזרה
תגובות: 4
צפיות: 1054

Re: מקור לכך שספר אוהב ישראל נדפס לאחר פטירתו-עזרה

באיזה ספר/ים נזכר דבר זה שהאוהב ישראל השתוקק להדפיס פירוש זה? למיטב ידיעתי נזכר פרשת אמירת דבר תורה זה רק בקונטרס עץ אבות שבסוף חידושי מהרא"ך ח"ב, ושם לא נזכר כלל מענין חפצו להדפיס ד"ת זה (ואולי מאן דהו ראה שם שנזכר שהדב"ת כבר נדפס בספר אוהב ישראל, והבין בטעות שגם זה מדברי האוהב ...

עבור לחיפוש מתקדם