מפרשי האוצר
חיפוש גוגל בפורום:

החיפוש הניב 515 תוצאות

עבור לחיפוש מתקדם

על ידי מתעמק
ו' פברואר 17, 2017 6:33 am
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: יחס הגרח"ס לציונות - צנזורה שלא היתה
תגובות: 3
צפיות: 1324

Re: יחס הגרח"ס לציונות - צנזורה שלא היתה

לפי המבואר במאמרי 'המליץ' בזמן הדפסת ה'אור לישרים', היו שני נוסחאות למכתבו של הגר"ח. זה שבדפוס הרי הוא לפנינו, אך היה נוסח שהופץ לפני זה בכתב, ושם היה כתוב "הלא כל אחד מהם", רק בדפוס נשתנה ל"הלא מהם". השאלה כמובן, מה היא נוסח המקורי. שעל זה אכן לעגו ב'המליץ'. אך סגנון העלגי ...
על ידי מתעמק
ו' פברואר 17, 2017 5:36 am
פורום: עיון תפילה וחקר פיוט
נושא: האשכנזים המבטלים נוסח א"י בתפילה משום מנהג א"י
תגובות: 51
צפיות: 8395

Re: האשכנזים המבטלים נוסח א"י בתפילה משום מנהג א"י

בלי להכנס להלכות פרטיות, אעיר רק על מוטיב פותח האשכול. לדבריו מביא לידי גיחוך שבמגמה לקיים מנהג המקום משנים ממנהג אשכנז למנהג ארץ ישראל הנוכחי, כאשר באמת מנהג אשכנז מייצג שרידי מנהג ארץ ישראלי המקורי. אך לא הבנתי למה זה צחקה. הכי סבירא ליה שמנהג ארץ ישראל הקודם מחייב באיזה אופן את יושבי ארץ ישראל כע...
על ידי מתעמק
ג' פברואר 07, 2017 8:29 am
פורום: משפחות סופרים וימות עולם
נושא: כרוז רבני המזרחי - א כסלו תרפד
תגובות: 30
צפיות: 9755

Re: כרוז רבני המזרחי - א כסלו תרפד

אסיפת ייסוד של המזרחי התקיימה בשלהי אדר א' תרס"ב. אין בידינו רשימה מלאה של המשתתפים, ואפילו מספר הצירים המשתתפים לא ברור. כך לדוגמא בעתון המגיד נמסר שהיו בה שבעים צירים, ובעתון המליץ מדווח שהי' מספרם ששים. מתוך הצירים היו גם רבנים עשרים (לפי המליץ) או עשרים ואחד (לפי המגיד). בכל אופן, לגבי השאל...
על ידי מתעמק
ב' ינואר 30, 2017 11:10 am
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: 'ספר המנהיג' איזה מנהג הוא משקף?
תגובות: 15
צפיות: 2057

Re: 'ספר המנהיג' איזה מנהג הוא משקף?

אם שהרב הברנש לא שאל את דעתינו, אלא להיות מורה מקום לדיונים. בכל זאת אעיר קצת. כמו שהעיר כבר הרב עדיאל, במשך הספר בעל המנהיג מציין ל"מנהג צרפת" ול"מנהג ספרד" (ולפעמים "מנהג צרפת וספרד") ולפעמים ל"מנהג כל ישראל". הסברא נותנו שלפי זה מנהג המובא בסתם היינו מנהג צ...
על ידי מתעמק
ב' ינואר 30, 2017 10:43 am
פורום: מנא הני מילי?
נושא: האם יש מקור לסיפור על הב"ח שמיאן לתת את בתו השנייה לט"ז?
תגובות: 3
צפיות: 1223

Re: האם יש מקור לסיפור על הב"ח שמיאן לתת את בתו השנייה לט"ז?

גם אני שמעתי הסיפור על הרמ"א ורבו רבי שכנא זצ"ל. רק בתוספת נופך. שהר"ר שכנא אמר שממ"נ, אם יכול היה להספידה באופן נפלא, או שלא היה שבור לגמרי מפטירת אשתו והיה יכול עדיין לחדש חידושים, או שהכין את זה כבר בחייה. וגירסא זו שעל הרמ"א יתכן יותר מהגירסא שעל הב"ח, שהרי כנראה נפ...
על ידי מתעמק
ד' ינואר 18, 2017 9:28 am
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: 'נדר אך שופר' - מה משמעותו?
תגובות: 5
צפיות: 1102

Re: 'נדר אך שופר' - מה משמעותו?

בהתחשב עם סגנון המליצי של בעל שו"ת הד"ר, וכן בריבוי הט"ס בספריו שבדפוס, כמו שיבחין בשני אלו כל ההוגה בספריו. יתכן שיש לגרוס ונתקבל שם והדר הך שופרא . מיוסד על מליצה בלשון הזוה"ק פרשת אמור, הנדפס במחזורים לפני תקיעת שופר, "אהדר ההוא שופר", ובצירוף שם משפחת הנספד, שפירא. ...
על ידי מתעמק
ו' ינואר 06, 2017 11:03 am
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: הגולם מפרג
תגובות: 99
צפיות: 17983

Re: הגולם מפרג

נושא הגולם רחב וארוך, וקשה להאריך בכל פרטיו בתגובה אחת. אך פטור בלא כלום אי אפשר, ואעיר איזה נקודות קטנות א) בראשונה, אפריון נמטיה להרב ענבל שהעיז להרים את הכפפה ולהגיד את הדבר הפשוט והמחויב, שפתאיות לחשוב שבתנאים של לפני מאתיים שנה היה אפשר להפיץ סיפור בדים שכזה בתוך שנים ספורות לאורך ולרוחב כל יהד...
על ידי מתעמק
ו' דצמבר 30, 2016 8:52 am
פורום: משפחות סופרים וימות עולם
נושא: משפחת רבי צדוק הכהן מלובלין זצ"ל
תגובות: 6
צפיות: 1934

Re: משפחת רבי צדוק הכהן מלובלין זצ"ל

לפי הרישום הנ"ל יוצא שהוריה נולדו בבוטען, דבר שאינו מתאים עם היות האבא אחי הגר"צ הכהן (שאביו היה רב העדה קריזבורג). כך שמסתבר שאביה ר' אשר הנ"ל היה בנו של ר' יושע זעליג הכהן מבוטען, אחי הגרצה"כ. אך מה הפשר ששם אביה נרשם כרובינשטיין (כשם בעלה בזיוו"ש). האם נכתב כן בטעות מכח ש...
על ידי מתעמק
ה' דצמבר 29, 2016 7:11 am
פורום: משפחות סופרים וימות עולם
נושא: משפחת רבי צדוק הכהן מלובלין זצ"ל
תגובות: 6
צפיות: 1934

Re: משפחת רבי צדוק הכהן מלובלין זצ"ל

ר"י מונדשיין מצא ב'הלבנון' משנת תרל"ה, מודעה ע"ד איש בן כ"ד בשם אשר זלמן הכהן קוצין, בנו של רבי דוב בער הכהן מקריזבארג אחי הגר"צ הכהן מלובלין, אשר נעלם לפני שנה בערך ולא נודע מקומו איה. רבינו מו"ה צדוק ב"ר יעקב אב"ד קריזבורג, ב"ר אשר ב"ר אביגדור אב&...
על ידי מתעמק
ב' דצמבר 26, 2016 9:47 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: חיבורי קדמונים המביאים את הרי"ף כתחליף לתלמוד
תגובות: 19
צפיות: 2637

Re: חיבורי קדמונים המביאים את הרי"ף כתחליף לתלמוד

יש לציין, שהגם שהרמב"ן מוזכר מפורש (ובכינוי רבינו ש"צ) בחיבור זה רק פעמיים, אך קטעים שלימים מחידושי הרמב"ן משוקעים בתוכו, כולל מובאות מספרי הראשונים, בסגנון הקרוב מאוד לרמב"ן. עם זאת אין הוא רק מעתיק סתמי מהרמב"ן, ואף מוסיף באותן סוגיות שהרמב"ן דן בהם, ואף ניכר בכמה מקו...
על ידי מתעמק
א' דצמבר 25, 2016 11:52 am
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: חיבורי קדמונים המביאים את הרי"ף כתחליף לתלמוד
תגובות: 19
צפיות: 2637

Re: חיבורי קדמונים המביאים את הרי"ף כתחליף לתלמוד

לא הבנתי, הרי אכן הובאו דברי הרמב"ן בחידושים הנ"ל על מסכת חולין בכינוי רבינו ש"צ?
על ידי מתעמק
ו' דצמבר 23, 2016 9:00 am
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: חיבורי קדמונים המביאים את הרי"ף כתחליף לתלמוד
תגובות: 19
צפיות: 2637

Re: חיבור המבוסס על חבירו ומעתיק ממנו גם דברים לא רלוונטיים

ומעתה לא יפלא גם על הריב"א מנרבונא, אשר היה בדור שאחרי שריפת התלמוד בצרפת, ומשום כך חיבורו סובב על הרי"ף , שמעתה יתכן גם יתכן שלא היתה בידו ספרי התלמוד בשלימות. מסתבר שהחיבור הזה אינו לריב"א מנרבונה. למי כן? עזרא שבט טוען שיש קשר בסגנון לחיבורי תלמיד הרשב"א על הרי"ף. איני י...
על ידי מתעמק
ה' דצמבר 22, 2016 11:51 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: חיבורי קדמונים המביאים את הרי"ף כתחליף לתלמוד
תגובות: 19
צפיות: 2637

Re: חיבור המבוסס על חבירו ומעתיק ממנו גם דברים לא רלוונטיים

תופעה זו מצויה בתקופות שאחרי שריפת התלמוד במקומות שונים. ראה לדוגמא במבוא לחידושי הר"מ קזיס שהמהדירים מציינים שניכר מתוכה שלא היה לפניו הגמרא רק ספרי הרי"ף, בתוספות ליקוטים משאר ספרים כילקוט שמעוני, ר"ן על הרי"ף, וכדומה. כמו כן המעיין בהגהות וחידושי רבי בצלאל בן המהר"ל על ספ...
על ידי מתעמק
ד' דצמבר 21, 2016 2:27 am
פורום: אספקלריא
נושא: היחס הראוי לפרשיית ברלנד <"דברים שבצנעה נוהג"!>
תגובות: 307
צפיות: 53723

היחס הראוי לפרשיית ברלנד <"דברים שבצנעה נוהג"!>

חשבתי שיתפתח דיון אם הלכה כחכ"צ שבדאיכא ריעותא לא אמרינן אאמע"ר, ודיון נוסף אם מקרה שלפנינו מקרי ריעותא (שלפי דברי הכל לא הי' נזהר בהרחקות), ואם הוי רגל"ד לפי השמועות. ולבסוף הדיון רק על גדרי הסדר טיעון. לגוף הדבר, אינני יודע אם ידיעתי בעסקת טיעון מספקת, אך כל עסקת טיעון שאני כן מכיר,...
על ידי מתעמק
ג' דצמבר 20, 2016 8:14 am
פורום: אספקלריא
נושא: היחס הראוי לפרשיית ברלנד <"דברים שבצנעה נוהג"!>
תגובות: 307
צפיות: 53723

Re: הצדיק מאמשינוב שליט"א

כמדומה שכל הנידון על אימון או אי אימון כבר פג תוקפה. הרי שבסיום המשפט הודה הנאשם בעצמו על כל האמור. והגם שאאמע"ר, אך כשיש ריעותא ורגל"ד הרי דעת כמה פוסקים שהוא נאמן. אך באמת קלב"מ. אף אם לא נקבל מן הדין הודאתו, אבל עצם סגנון הודאתו נוראה. כפי שדווח (ולפי מיעוט ידיעתי מעמד הודאה זו הית...
על ידי מתעמק
ו' דצמבר 02, 2016 8:59 am
פורום: משפחות סופרים וימות עולם
נושא: זיהוי רבנים שבתמונה
תגובות: 8543
צפיות: 1605037

Re: זיהוי רבנים שבתמונה

מתעמק, מה כתוב בסוטה ח' שקשור לכאן? באיזה ספר הובאה תמונה זו? לעצם הענין, כשיש בתמונה א פארצייטישע רעבעצין, שאין בזה שום הרהור כלל ושום חשש, ולהיפך, רואים אשה צדקת, לא צריך ללכת ולגזור את זה. זה טפשי ומיותר. התורה לא רוצה שנהיה בלתי נורמלים. נקודה. תחשוב על זה, הרי רביים צדיקים וקדושים קיבלו נשים ל...
על ידי מתעמק
ה' דצמבר 01, 2016 12:11 pm
פורום: משפחות סופרים וימות עולם
נושא: זיהוי רבנים שבתמונה
תגובות: 8543
צפיות: 1605037

Re: זיהוי רבנים שבתמונה

תמוה מאוד הסברא שזה נשתנה בפוטושופ. התמונה כבר נתפרסמה כארבעים שנה, לפני שחלמו על פוטושופ. מצורף סריקה של תמונה זו כפי שנדפס בשנת תש"מ מענין לראות שבתמונה זו ניכרת גם רבנית נוספת שלא נטשטשה כל כך. ומתברר יותר שזה תמונה מקורית (אם כי יתכן שהרב לא ידען מכיר רק תמונה של כאלו המקפידים למחוק גם אדמו...
על ידי מתעמק
ג' נובמבר 22, 2016 10:47 am
פורום: משפחות סופרים וימות עולם
נושא: רבי מנשה בן-חיים קניג
תגובות: 40
צפיות: 12253

Re: רבי מנשה בן-חיים קניג

אחר הדברים האלו, והישוב שהעלו החברים החשובים, הבחנתי בלינק להוריד הספר כולה. בדקתי הסיפור לגופה ומצאתיה שם עמ' 112-117. אכן שם מספר שאירע בזלצבורג, אך יש שם הרבה פרטים אחרים. אך הבעיה, שעדיין לא עלתה ארוכה להתמיה. הורטי לא גר מעולם בזלצבורג, רק בויילהיים, כ150 ק"מ מרחק! מחנה העקורים הכי קרוב לו...
על ידי מתעמק
ג' נובמבר 22, 2016 9:50 am
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: הבאת תיקון ליארצייט
תגובות: 16
צפיות: 5896

Re: הבאת תיקון ליארצייט

לענ"ד היות ששני הלשונות מרועה אחד ניתנו, רש"י, והשינויים ביניהם בולטים, בראשון מוזכר "אדם גדול" ובשני "צורבא מרבנן", בראשון מוזכר הושבת ישיבה על קברו ובשני הספד, בראשון מוזכר "מדי שנה בשנה" ובשני "יום אחד בשנה", לכן מסתבר שמדובר בשני דברים נפרדים, הא...
על ידי מתעמק
ב' נובמבר 21, 2016 10:32 am
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: הבאת תיקון ליארצייט
תגובות: 16
צפיות: 5896

Re: הבאת תיקון ליארצייט

א) דברי רש"י ביבמות אכן נודעים, מאז שהמנח"א פירסמם ב נמוקי אורח חיים סימן קל"א (נדפס בשנת תר"צ). ב) כמדומני שדברי רש"י ביבמות אין להם קשר לדברי השטמ"ק בכתובות. רש"י קמיירי ביארצייט, ושל אדם גדול, כלומר כל שנה ושנה ביום שחל פטירת אדם גדול מסויים התקבצו והושיבו ישיבה...
על ידי מתעמק
ב' נובמבר 21, 2016 9:42 am
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: דרשת ר' מנשה ישראל רייזמאן בענין ספרי זמנינו וקורסים
תגובות: 48
צפיות: 11403

Re: דרשת ר' מנשה ישראל רייזמאן בענין ספרי זמנינו וקורסים

בינתיים מתוך הציונים ולינקים, התברר שהדורש לא דרש אפילו נגד המילים של השיר "ואפילו בהסתרה", אלא אך ורק על המשורר שהעמיד את מהר"ן כאילו ח"ו חולק על הקב"ה ר"ל. כך שכל המצג פה כאילו הדרשן למוד הוא לדרוש נגד ברסלב, היא מצד שוא. ולא הבנתי מה שהובא לעיל כתשובה על דברי, דברי ה...
על ידי מתעמק
ב' נובמבר 21, 2016 8:51 am
פורום: משפחות סופרים וימות עולם
נושא: רבי מנשה בן-חיים קניג
תגובות: 40
צפיות: 12253

Re: רבי מנשה בן-חיים קניג

ככל שאני זוכר, חסידי סאטמר כן התלהבו ואהבו את ה'זכרונות רמב"ח'. גישת קהלת סאטמר הרשמית, לא אדע. אך אחד מזקני חסידי סאטמר, בשם ר' שמעון ווייס ז"ל, סידר ספר 'נועם מגדים' עם ביאור קל בשם 'תדרש נועם' (וכדרך זה עשה לספר 'תולדות יעקב יוסף' ביאור בשם 'נועם לתולדות'). בסוף ח"ב מספרו הנ"ל...
על ידי מתעמק
ב' נובמבר 21, 2016 8:22 am
פורום: מקרא ותרגום
נושא: נמלה בתרגום ארמית: שומשמנא או שושמנא?
תגובות: 2
צפיות: 1497

Re: נמלה בתרגום ארמית: שומשמנא או שושמנא?

אעתיק מהרשום אצלי: בספר באר מים חיים, שאלוניקי ש"ו , יש אריכות בענין כפילת ה' אלקיכם אמת בק"ש. בסופה יש הסכמה ממהר"ש סירליאו, החותם "זעירא משושמנא" . תיבת שומשנא (המ' קודמת לש') ביבמות עו, ושם פירושו נמלה.גם ביבמות קיח: שומשנא פירושו נמלה. בשני המקומות הנ"ל, בספרי הגאונ...
על ידי מתעמק
ב' נובמבר 21, 2016 8:03 am
פורום: משפחות סופרים וימות עולם
נושא: זיהוי רבנים שבתמונה
תגובות: 8543
צפיות: 1605037

Re: זיהוי רבנים שבתמונה

מי כאן\ 1234.jpg כמדומה לי שזה הרה"צ ר' יצחק מסטוטשין זצ"ל (אבי האדמו"ר מסטוטשין-ניו יורק זצ"ל), בחתונת נכדתו (בת חתנו הרב מריגליץ) עם ר' משה הורביץ ז"ל. לימין החתן, העומד פניו לצד, נראה כנכד האדמו"ר הנ"ל (אחי הכלה) הר' נפתלי הורביץ, מי שייסד סניף אגודת ישראל בשנכ...
על ידי מתעמק
ב' נובמבר 21, 2016 7:40 am
פורום: משפחות סופרים וימות עולם
נושא: האם הרה"ק רבי נפתלי צבי מראפשיץ היה נכד השל"ה?
תגובות: 22
צפיות: 4528

Re: האם הרה"ק רבי נפתלי צבי מראפשיץ היה נכד השל"ה?

א) נקדים בקצת פרטי תולדות הרה"ק מראפשיץ אבי אביו רבי יעקב רובין נתכהן ברבנות לינסק (שמה הרשמי ליסקא, אך במבטא יהודי פולין היו מוסיפים נ' בכל תיבה שיש מוצא גרון עמוק דוגמת אות ע', ומזה השיבוש המפורסם יענקב במקום יעקב). אחריו כיהן ברבנות לינסק בנו הר"ר מנחם מענדל , אבי הר"ר נפתלי צבי הר...
על ידי מתעמק
ו' נובמבר 18, 2016 1:47 am
פורום: משפחות סופרים וימות עולם
נושא: עזרה בזיהוי חתימות
תגובות: 467
צפיות: 87817

Re: עזרה בזיהוי חתימות

עד שאתה שואל על החותם, שאל נא על החתימה החסרה, הקצוצה על ידי הכורך, בה היה מוזכר רב חשוב בכמה קהלות שהוא אשר נתן הספר הזה במתנה גמורה להרב החתום.
ובכן לפי התוארים, הרב שחתימתו חסירה הוא הגאון הנודע רבי דוד אופנהיים זצ"ל
על ידי מתעמק
ה' נובמבר 17, 2016 3:12 am
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: מכתב פלא מהגרע"י שלזינגר - עשרת שבטים במדינת טיבעט ועוד
תגובות: 35
צפיות: 5150

Re: מכתב פלא מהגרע"י שלזינגר - עשרת שבטים במדינת טיבעט ועוד

איפה בדיוק בחז"ל או אפילו בראשונים יש סיפורי הסמבטיון והבני משה? ככל הידוע לי יש רק מה שמסופר בגמרא ובמדרש שיש נהר הנובע בכח ושובת בשבת, והרמב"ן מקשר שבצד הנהר ההיא שוכנים עשרת השבטים, בלי מופתים ובלי נפלאות. עיין באשכול בעל האקדמות - בירור . מדברי חז"ל יוצא שעשרת השבטים נשארו במקומם,...
על ידי מתעמק
ה' נובמבר 17, 2016 2:05 am
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: דרשת ר' מנשה ישראל רייזמאן בענין ספרי זמנינו וקורסים
תגובות: 48
צפיות: 11403

Re: דרשת ר' מנשה ישראל רייזמאן בענין ספרי זמנינו וקורסים

אפתח בדברי ה 'מוסף הערוך' ערך מן , לבאר תיבת מין. וז"ל: אמר בנימין, נראה לי שטעם מלה זו, שהנוטים מן הדת היו קוראים לעצמם מאמינים, וחז"ל קטעו המלה וקראום מינים, כי יש ביניהם מינים ממינים שונים ומכאן תשובה להמשוה לאברהם אבינו שכפר בכל ע"ז שבעולם. כי הנה באמת אברהם אבינו היה כופר בעבודה ...
על ידי מתעמק
ב' נובמבר 14, 2016 1:40 am
פורום: משפחות סופרים וימות עולם
נושא: זיהוי רבנים שבתמונה
תגובות: 8543
צפיות: 1605037

Re: זיהוי רבנים שבתמונה

ציור דמותו של הרה"ק בעל אור לשמים, אבד"ק סטאבניץ ואפטא.
מתוך אוסף תמונות שבדרון/שרון
מאחורי התמונה מצויין בעפרון, שאת זו קיבל מאת דוד ארליך מקטוביץ באלול תרפ"ח
על ידי מתעמק
ו' נובמבר 11, 2016 3:50 am
פורום: משפחות סופרים וימות עולם
נושא: זיהוי רבנים שבתמונה
תגובות: 8543
צפיות: 1605037

Re: זיהוי רבנים שבתמונה

יפה מאוד!

ומי זה? צדיק מפורסם מגדולי החסידות
על ידי מתעמק
ו' נובמבר 11, 2016 2:46 am
פורום: משפחות סופרים וימות עולם
נושא: זיהוי רבנים שבתמונה
תגובות: 8543
צפיות: 1605037

Re: זיהוי רבנים שבתמונה

ומי זה?
גם כן אדמו"ר משושלת מפורסמת
על ידי מתעמק
ד' נובמבר 09, 2016 3:37 am
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: הוכחה לתורה משמים שנוח לה שלא תיאמר
תגובות: 41
צפיות: 6505

Re: הוכחה לתורה משמים שנוח לה שלא תיאמר

בקצרה, בא הרב עקביה והעמידן על אחת, אם יש לה חטוטרת הרי זה גמל, אם לאו אין זה גמל. ואין נ"מ בשאר סממני הגמל. ולפי זה נבוא למסקנא שלדבריו הלמה ואלפקה הינם גדיים או רחלים, ולעומת הז'בו הוא גמל גמור (ושוב יהי' לו בעיה שמצינו גמל שמפריס פרסה ג"כ). עכ"פ אף אם דעת הרב עקביה כשלעצמו אינו כן,...
על ידי מתעמק
ג' נובמבר 08, 2016 3:56 am
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: הוכחה לתורה משמים שנוח לה שלא תיאמר
תגובות: 41
צפיות: 6505

Re: האם יועיל למתעקשים הוכחת "שליט בעולמו" להוכיח שהתורה מן השמים

נכון שהחסרתי סימן החטוטרות. אך כוונתי היתה להוכיח נקודה אחת, כל הג' מאפיינים שהזכרתי, הם כמעט יחודיים לגמל (כמו החטוטרות). אין שום בע"ח ידוע שיש לה ניבי ואין לה שיניים עליונים זולתם. כמעט ואין בע"ח ההולך על ארבע שהבשר והעצם שהירך מן ראש הקולית עד הארכובה אינם מחוברים לגוף הבהמה (אך יש ממינ...
על ידי מתעמק
ב' נובמבר 07, 2016 9:35 am
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: הוכחה לתורה משמים שנוח לה שלא תיאמר
תגובות: 41
צפיות: 6505

Re: הוכחה לתורה משמים שנוח לה שלא תיאמר

מקודם אדגיש, שעצם חלוקת הבע"ח למערכות, כבר נמצא בחז"ל, כאומרם (חולין סג): איסי בן יהודה אומר מאה עופות טמאין יש במזרח וכולן מין איה הן. ולכאורה ההדגשה בזה, שאף שישנם שינויים שבמבט ראשון אינם נראים כמין אחד, עכ"ז מודיעים לנו שכולם מין אחד ממש וכולם נכללו ב"איה" הנזכר לאיסור ב...
על ידי מתעמק
א' יולי 03, 2016 4:43 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: גנוזות גאוני גאליציה - מי יכול לעזור?
תגובות: 7
צפיות: 1445

Re: גנוזות גאוני גאליציה - מי יכול לעזור?

כדברי הרב מילער, כתבי רבי יעקב שלמה היילפרין זצ"ל אבד"ק פרימישלאן מצויים באתר http://hebrewmanuscripts.org/ שעל יד אתר היברובוקס. הם נסרקו מתוך המיקרופילמים שבספריית הסמינר שכטר (גוף הכרכים הסרוקים גם כן נמצאים שם) בסך הכל יש שם ט"ו קבצים סרוקים. והם מתחלקים כמעט לכל מקצועות התורה, ש&...
על ידי מתעמק
ו' יולי 01, 2016 5:35 pm
פורום: אספקלריא
נושא: היחס הראוי לפרשיית ברלנד <"דברים שבצנעה נוהג"!>
תגובות: 307
צפיות: 53723

Re: על הספר אמונת חכמים כהלכתו

מאחר שהנני אשם קצת בדבר, בהמשכו של אשכול, מצאתי את עצמי מחוייב בדבר להעיר על התדרדרות התוכן. א) יש מהחברים שכבר נתגבש להם דעה עצמית בנושא מסויים, ומשום מה רואים הכרח להעלות דעותיהם על נס בכל אשכול ובכל עת מצוא. יהיה זה אמונת צדיקים, חסרונות החסידים, חסרונות הליטאים, תכלת, גדלות גדול פלוני, וכדומה רב...
על ידי מתעמק
ד' יוני 29, 2016 8:55 am
פורום: אספקלריא
נושא: היחס הראוי לפרשיית ברלנד <"דברים שבצנעה נוהג"!>
תגובות: 307
צפיות: 53723

Re: על הספר אמונת חכמים כהלכתו

אכתוב בקצרה, אם כי הדבר סובל אריכות, אבל הנושא עדין ודק. יש אמונה שהם עיקרי האמונה, שלשה עשר עקרים של הרמב"ם, וביניהם אמונה בנביאים ואמונה בנבואת משה רבינו ע"ה. החילוק בין אמונה לנבואת משה רבינו לאמונה בנבואת הנביאים היא הן בתוכנה, שנבואת הנביאים היא על העתידות (ואם על מצוה היא רק הוראת שע...
על ידי מתעמק
ב' יוני 20, 2016 10:02 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: חליפת מכתבים בין הדברי יואל מסאטמר להגראי"ל שטינמן שליט"א
תגובות: 71
צפיות: 12162

Re: חליפת מכתבים בין הדברי יואל מסאטמר להגראי"ל שטינמן שליט"א

רבותיי במטתא מינייכו ידידיי היקרים, תירגעו! הרוחות מתחרפות בלי שום טעם. מקומינו זה מוקדש לבעלי תורה ובעלי דעה, ההתקצפות לא יאות ולא מועילה, וכלשון קדשו של המאירי " לא הכעס מכריע אלא הראיה מכרעת " (מגן אבות הענין הי"ד). ואזכיר את הידידים הישנים, ולחדשים אני מגיד, לעיין במה שכבר נידון ב...
על ידי מתעמק
ו' מאי 06, 2016 1:54 pm
פורום: משפחות סופרים וימות עולם
נושא: רבי יהודה [זרחיה] אזולאי - נכד החיד"א?
תגובות: 403
צפיות: 82824

Re: רבי יהודה [זרחיה] אזולאי - נכד החיד"א?

בואו ונעשה סדר מה התחדש כעת על ידי צצפ, אשר מדבריו נשמע שהוא חקר תולדות רבי יהודה זרחיה אזולאי באורך ברוחב ובעומק. אשר על כן כל פרט ופרט שיתחדש, יש להעמידו בקרן אורה לראות איך מתקשר עם הנתונים הישנים שבידינו. ורק אחר העיון בשרשים שבדבריו נוכל לדון במסקנותיו. אך למנוע אי-הבנה אצטט דברי הרב צפ"פ ...
על ידי מתעמק
ב' אפריל 18, 2016 8:34 am
פורום: מקרא ותרגום
נושא: הר גריזים והר עיבל
תגובות: 34
צפיות: 5651

Re: הר גריזים והר עיבל

על זה גופא אני תמה, מי ולמה הכניס דברי זרטל בבית המדרש? הרי דבריו נוגדים משנה מפורשת בריש פ"ז דסוטה, וסוגיית הגמרא שם, שמזבח שבהר עיבל לא נשאר שם אף לינת לילה, אלא קיפלו האבנים והסיעום עמם לגלגל והעמידו אותם שם. גם היות למזבח זה סובב, מקשה במעט, הרי משמעות הסוגיא בזבחים ס"ב, וכן כתב רש&quo...

עבור לחיפוש מתקדם