מפרשי האוצר
חיפוש גוגל בפורום:

החיפוש הניב 515 תוצאות

עבור לחיפוש מתקדם

על ידי מתעמק
ב' אוקטובר 25, 2010 8:29 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: ספר 'שמות הצדיקים' -מקורה של הסגולה
תגובות: 33
צפיות: 5280

Re: הגר"א-ספר "שמות הצדיקים"

א) נכון שלמטרה הראשונית לא הוצרך לצורת הספר הנזכר. אך לזה ציינתי לתוספות התועליות, שגם זה הגיוני, שכאשר מחברים ספר מתחשבים עם עוד שיקולים בנוגע לצורת הספר. ב) קשה להניח שהמחבר הוצרך להעלים מטרה ביבליוגרפית, שהרי פרנסתו היתה בהיותו מדפיס, ושום אחד לא היה מטיל דופי במדפיס המחבר ספר שימושי לבני מקצועו....
על ידי מתעמק
ב' אוקטובר 25, 2010 7:34 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: ספר 'שמות הצדיקים' -מקורה של הסגולה
תגובות: 33
צפיות: 5280

Re: הגר"א-ספר "שמות הצדיקים"

הכי נקל בעיניך לחשוד ת"ח וירא שמים בכוונות נסתרות, כשבהקדמתו ניתן לכלכל הכל בלי לייחס לו כוונות נסתרות?
על ידי מתעמק
ב' אוקטובר 25, 2010 7:32 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: הר"ש סיריליו וקבלה - <סדרי טהרות>
תגובות: 91
צפיות: 14071

Re: הר"ש סיריליו וקבלה - <סדרי טהרות>

הנני להביא כאן נוסח הכרוז הראשון של רבני ווילנא, ויראה המעיינים בעצמם גודל זהירותם בכל הענין שלא לפגוע בספר סדרי טהרות ומחברה (וממילא שלא נתכוונו בכוונות נסתרות). מתוך הלבנון, ב' ניסן תרל"ה אזהרה מהרבנים הגאונים היושבים על כ"ה בעואב"י ווילנא בעז"ה. - הן קנא קנאנו הלום לה' צבאות ו...
על ידי מתעמק
ב' אוקטובר 25, 2010 7:04 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: הר"ש סיריליו וקבלה - <סדרי טהרות>
תגובות: 91
צפיות: 14071

Re: הר"ש סיריליו וקבלה - <סדרי טהרות>

עוד צילום שתח"י, כנראה גם זה מ'הכרמל'.
על ידי מתעמק
ב' אוקטובר 25, 2010 7:02 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: הר"ש סיריליו וקבלה - <סדרי טהרות>
תגובות: 91
צפיות: 14071

Re: הר"ש סיריליו וקבלה - <סדרי טהרות>

בכבוד גדול
על ידי מתעמק
ב' אוקטובר 25, 2010 6:10 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: ספר 'שמות הצדיקים' -מקורה של הסגולה
תגובות: 33
צפיות: 5280

Re: הגר"א-ספר "שמות הצדיקים"

לא עלי תלונתו כי אם על בעל שפתי ישינים עצמו. הרי הוא שכותב בהקדמתו שמטרתו לקיים דברי השלה"ק. נכון שהוסיף לה גם רשימת תועליות, שביניהם יש תועלת החמישית שהמעיין בספר וכל שכן המדפיסה מחדש רצוי שידע אם לפניו דפוס הראשון או דפוס שני (שבדרך כלל שגוי), ולזאת מוסיף ציונים לפורמט וכדומה. אך כל זה בתור ה...
על ידי מתעמק
ב' אוקטובר 25, 2010 6:03 pm
פורום: עיון תפילה וחקר פיוט
נושא: ''שובר אויבים ומכניע מינים זדים''?
תגובות: 64
צפיות: 6657

Re: נוסח ברכת המינים

לא הבנתי השאלה, הרי בברכת על הצדיקים מזכירים "זקני עמך ישראל" וכן "גירי הצדק", ואת כל אלו כוללים בחתימה אחת "משען ומבטח לצדיקים". וכן בבונה ירושלים מזכירים "וכסא דוד מהרה לתוכה תכין" ובחתימה מזכירים רק ירושלים ונכלל בזה כסא דוד שבתוכה
על ידי מתעמק
ב' אוקטובר 25, 2010 6:00 pm
פורום: בית המדרש
נושא: תהלים בלי הפסק-מעלתה והגדרתה
תגובות: 56
צפיות: 2983

Re: אשר יצר - הפסק בתהלים?

הדבר פשוט שלדעת הסוברים שזו ברכת הנהנין צריך לחלק בין פעם ראשון בבוקר ושאר הפעמים ביום.
אך כל זה להסוברים שבפעם ראשון בבוקר מברכים אשר יצר אף אם לא עשה צרכיו, ולדידם בוודאי שפעם ראשון ברכת השבח, אך אין הכרח מדבריהם על שאר פעמים ביום
על ידי מתעמק
ב' אוקטובר 25, 2010 5:58 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: מלאכים ככהנים
תגובות: 45
צפיות: 5031

Re: מלאכים ככהנים

נכון, עיינתי במקום שציינת בלינק. וזה מה שאני הבנתי משם.
על ידי מתעמק
ב' אוקטובר 25, 2010 7:49 am
פורום: עיון תפילה וחקר פיוט
נושא: ''שובר אויבים ומכניע מינים זדים''?
תגובות: 64
צפיות: 6657

Re: נוסח ברכת המינים

על החתימה "מכניע זדים" ולא מכניע מינים, ראה ירושלמי ברכות פרק ב' הלכה ד', כולל של מינים ושל רשעים (או ושל פושעים) במכניע זדים. כלומר, שזדים הוא שם הכולל למינים ורשעים גם יחד. ואגב ראה שם בפירוש חרדים, שבנוסחא דווקני כתוב "ומלכות הרשעה" במקום "ומלכות זדון". כלומר שבגוף ה...
על ידי מתעמק
ב' אוקטובר 25, 2010 5:54 am
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: הר"ש סיריליו וקבלה - <סדרי טהרות>
תגובות: 91
צפיות: 14071

Re: הר"ש סיריליו וקבלה - <סדרי טהרות>

יש בידי צילומים של איזה דפים מ'הכרמל'. בדפים שתחת ידי אין קטרוג כזה אלא מעילומי השם, כלומר גדולי ישראל הידועים לנו, כבעל עונג יום טוב ורבני מינסק וכו', מדברים על דבר אחד ויחיד, עשיית גמרא במתכונת הזה (שוב לא צורת הדפוס אלא צורת התוכן) היא חסרון בקדושת תורה שבעל פה. רק רב אחד מק"ק ב', כלומר לא נ...
על ידי מתעמק
ב' אוקטובר 25, 2010 4:06 am
פורום: בית המדרש
נושא: תהלים בלי הפסק-מעלתה והגדרתה
תגובות: 56
צפיות: 2983

Re: אשר יצר - הפסק בתהלים?

עיין בברכי יוסף שם (ס"ק ג') דמשמע שבזה נחלקו אחרונים אם הוי ברכת השבח או ברכת הנהנין, עיין בלשונות האחרונים וראיותיהם לענין זמן היסח הדעת בברכת אשר יצר. http://www.otzar.org/wotzar/Book.asp?108438&BOOKS&page=14 אך מאידך, משום מה היה זכור לי שהמר"ם די לונזאנו ס"ל ששיעורו ו' שעו...
על ידי מתעמק
ב' אוקטובר 25, 2010 3:47 am
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: האם זכה החזו"א לגילוי 'אליהו'??
תגובות: 53
צפיות: 9366

Re: האם זכה החזו"א לגילוי 'אליהו'??

סליחה שלא הוספתי פיסוק מלא, כי אז לא היה שייך טעות בזה. יש כאן ב' חלקים א) שיטת האבן עזרא - "הלא הבעל אבן עזרא אינו מודה שיש כעת גילוי אלי' כמ"ש בספרו [והיינו לכאורה במקום שמע"כ מציין]". ב) מסקנא היוצא מזה שאם כתב שאין גילוי אליהו בזמנינו - "ומהסתם לא הי' לו גילוי אלי'"...
על ידי מתעמק
ב' אוקטובר 25, 2010 2:58 am
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: האם זכה החזו"א לגילוי 'אליהו'??
תגובות: 53
צפיות: 9366

Re: האם זכה החזו"א לגילוי 'אליהו'??

בענינים הנזכרים כאן. א) גילוי הגר"א וגילוי אליהו. ידוע שבעל דברי חיים מצאנז התבטא פעם שגילוי נשמות צדיקים גדול יותר מגילוי אליהו. וביארו דבריו על פי דברי החת"ם סופר הידועים שאליהו לפעמים מתגלה בגוף ממש ואז חייב במצוות, ולפי זה גילוי נשמות צדיקים גדולה שהרי זה בוודאי התגלות נשמה רוחנית לבד ...
על ידי מתעמק
ב' אוקטובר 25, 2010 2:29 am
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: מלאכים ככהנים
תגובות: 45
צפיות: 5031

Re: מלאכים ככהנים

כל הענין תמוה הפלא ופלא. מצויין כאן שפירוש זה מיוחס לקאסוטו, ומצויין גם לינק שקאסוטו כפר בתורה מן השמים רח"ל. הכי זה הוא פשוט של מקרא? אך ליתר שאת, עיינתי שם (את חטאי אני מזכיר) ולא ראיתי גם שם שום רמז לפירוש זה, אלא פירושו של קאסוטו דומה לזה של רשב"ר הירש, שקל עליון רומז להקב"ה, ושם ...
על ידי מתעמק
א' אוקטובר 24, 2010 5:22 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: מלאכים ככהנים
תגובות: 45
צפיות: 5031

Re: מלאכים ככהנים

אך למה שלא ייכנס תגובה כזו בגדר המבואר כאן? viewtopic.php?f=7&t=1955
על ידי מתעמק
א' אוקטובר 24, 2010 5:13 pm
פורום: בית המדרש
נושא: תהלים בלי הפסק-מעלתה והגדרתה
תגובות: 56
צפיות: 2983

Re: אשר יצר - הפסק בתהלים?

אלא מאי, ברכת המצוות?
על ידי מתעמק
א' אוקטובר 24, 2010 5:08 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: מלאכים ככהנים
תגובות: 45
צפיות: 5031

Re: מלאכים ככהנים

מרא דאברהם, האם יש כאן מקום לתגובות כאלו? האם זה פורום של מכחישי המקרא או של קראים מכחישי דברי חז"ל?! הלא מפורש אמרו בגמרא (נדרים לב:) שמדובר משם בן נח. אותו שם בן נח שהיה מצדיקים שניצולו מהמבול, ושאם היה להם עוד אחד להשלים למנין תשעה היו מצטרפים עם הקב"ה עם ומצילים את כל העולם מהמבול, אות...
על ידי מתעמק
א' אוקטובר 24, 2010 4:04 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: ספר 'שמות הצדיקים' -מקורה של הסגולה
תגובות: 33
צפיות: 5280

Re: הגר"א-ספר "שמות הצדיקים"

מה כל הרעש בהשמטת שם צדיק זה או אחר מתוך ספר זה. מדובר מספר פיקנטי, ממחבר עלום שם (ובטעות נרשם ב'אוצר' שהמחבר נחמן בן שמחה, כלומר מהר"ן מברסלב עצמו, דבר המוכחש מתוך הספר עצמה). השם היחיד הנזכר בקשר להספר, בתור מו"ל ומממן ההוצאות היא יצחק אייזיק בן רבקה (ואולי הוא גם המחבר). כמו כן המחבר עצ...
על ידי מתעמק
א' אוקטובר 24, 2010 1:28 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: חכמים שנשתקע מקצת שמם
תגובות: 12
צפיות: 2095

Re: אתגר

על שם "יעקב יוסף" שנשתקע, כתב נכדו ב'תולדות שלמה' שזה הי' מחמת חולי, כנראה שמחמת שכבר היו לו ג' שמות לא רצו להוסיף עוד שם, ובמקומה גרעו שני שמות. http://www.otzar.org/wotzar/Book.asp?106474&BOOKS&page=3 אך על שם האב הדבר תמוה, בספרים שהו"ל בצעירותו כ'ספר החיים' ועוד רושם שם אב...
על ידי מתעמק
ו' אוקטובר 22, 2010 4:19 pm
פורום: בית המדרש
נושא: תהלים בלי הפסק-מעלתה והגדרתה
תגובות: 56
צפיות: 2983

Re: אשר יצר - הפסק בתהלים?

אם יש בזה נימוק הלכתי ניחא אבל אם אינו כדין אין אליהו הנביא יכול להורות שלא כדין כמפורש בש"ס ופוסקים. ובהקבלה האחרת שקיבל המאור עניים זיע"א מאליהו זל"ט לומר הלל שלם בברכה לפניה ולאחריה בשעת אפיית המצות בערב פסח אחה"צ כן יש נימוק הלכתי ? ככה מקובל בטשערנאביל וככה נוהגים רבונו של ...
על ידי מתעמק
ו' אוקטובר 22, 2010 4:05 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: הר"ש סיריליו וקבלה - <סדרי טהרות>
תגובות: 91
צפיות: 14071

Re: הר"ש סיריליו וקבלה - <סדרי טהרות>

כבר כתבתי שגוף התמיה על המלאכת שלמה שחשב שמצא מסכת חדשה מתלמוד בבלי שלא נודע לרבים, לק"מ. שהרי הרבה הוכיחו שהיה ירושלמי לסדר קדשים שנאבד מאתנו, ראה מה שכתב החיד"א בשם הגדולים מערכת ספרים ערך ירושלמי http://www.otzar.org/wotzar/Book.asp?144198&BOOKS&page=71 ועל כל פנים חלקים מהירושל...
על ידי מתעמק
ו' אוקטובר 22, 2010 3:11 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: פרשת וירא - מהמגיב ומניב להורדה.
תגובות: 13
צפיות: 2611

Re: פרשת וירא - מהמגיב ומניב להורדה.

הנני לדבריכם
גליון ברכת יעקב לפרשת וירא
על ידי מתעמק
ו' אוקטובר 22, 2010 3:08 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: אכסוף נועם שבת - היה הוה - ויהיה
תגובות: 2
צפיות: 857

Re: אכסוף נועם שבת - היה הוה - ויהיה

מחסידי קארלין שמעתי שזה נכלל בבית שלאחריו, ויהיו רחמים מתגוללים.
על ידי מתעמק
ו' אוקטובר 22, 2010 11:01 am
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: פרשת וירא - מהמגיב ומניב להורדה.
תגובות: 13
צפיות: 2611

Re: פרשת וירא - מהמגיב ומניב להורדה.

שאלה: במקרה שרצוני להעלות גם כן גליון על הפרשה, האם יש מקום להעלות באשכול זה, או יש לייצר אשכול חדש? כמובן השאלה אם זה פוגם בבעלותו של מחבר האשכול כאשר הכותר שיש כאן להורדה ממנו, ולבסוף יש גם מאחרים. ולעומת, בוודאי אין טעם להוסיף אשכולות רבות בכל שבוע, כשכל מי שירצה להעלות גליון שבועי יפתח אשכול חדש...
על ידי מתעמק
ה' אוקטובר 21, 2010 10:53 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: סגולה לקבלת התפילות מרבינו הב"ח
תגובות: 8
צפיות: 1408

Re: סגולה לקבלת התפילות מרבינו הב"ח

א) האם חושב מר שטרחתי להעתיק כל אריכות לשונו של השלה"ק רק להראות שבתחילה לא יזם להדפיסו עם סידור? הרי עיקר ההוכחה מכל זה שהשלה"ק בעצמו כתב רעיון זה שיתקבלו על ידי זה התפילות, ושרעיון זה כתב דווקא על הכוונות, מה שאין כן הדפסתו עם הסידור היה רק להשלים הטובה משום דבלאו הכי הוה דבר שלא נגמר שא...
על ידי מתעמק
ה' אוקטובר 21, 2010 9:39 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: הר"ש סיריליו וקבלה - <סדרי טהרות>
תגובות: 91
צפיות: 14071

Re: הר"ש סיריליו וקבלה - בקשת עזרה

עוד פרט, מצאתי רשום אצלי, שעיקר החשש שלהם ביארו רבני ווילנא ב'הלבנון' ב' ניסן תרל"ה. וראה זה פלא, בתוך דבריהם כותבים "וגם כבוד הרב הגאון המחבר נ"י בעצמו, בלא ספק כי בגודל יראתו הטהורה ישמע נא את דברינו הלום ויצדיקנו ויאמר אמת, ובעצמו יבוא ג"כ על החתום לחזק האיסור הנ"ל בזה אי...
על ידי מתעמק
ה' אוקטובר 21, 2010 9:09 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: סגולה לקבלת התפילות מרבינו הב"ח
תגובות: 8
צפיות: 1408

Re: סגולה לקבלת התפילות מרבינו הב"ח

א) לא אני פצלתי הדברים, הרי פירוש זה בדברי הב"ח מוכח בהסכמת הסמיכת חכמים. ב) מאחר שהשלה"ק עצמו בהקדמתו שם מזכיר ענין קבלת תפלות רק לכוונות האריז"ל וז"ל "והסמכתי לעטר עטרה לשירות ושבתות והתפלה, שתהא לשער השמים עולה, בדרך סלולה, וזהו בידיעת שמותיו ברוך הוא ע"ד הכוונה, היא...
על ידי מתעמק
ה' אוקטובר 21, 2010 7:54 pm
פורום: בית המדרש
נושא: תהלים בלי הפסק-מעלתה והגדרתה
תגובות: 56
צפיות: 2983

Re: אשר יצר - הפסק בתהלים?

מורה צדק כתב:אוי לו למי שלא יברך אשר יצר בגלל שהוא באמצע התהלים. ואם הוא מברך במחשבה יותר גרוע, כי אין זה מועיל כלל.

קריאת תהלים, מעלתה גדולה מאוד, אבל עד כדי לא לברך אשר יצר באמצע?
מורה צדק כתב:ראיתי, אבל יש למחות. ובמחילה יש גבול.

קא פסיק ותני בלי שום מקור או יסוד. נא לפרש דבריו מהיכן דנתנו בחומר שכזה
על ידי מתעמק
ה' אוקטובר 21, 2010 7:48 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: סגולה לקבלת התפילות מרבינו הב"ח
תגובות: 8
צפיות: 1408

Re: סגולה לקבלת התפילות מרבינו הב"ח

סברא הנ"ל שכוונת הב"ח לסידור מוגה, כתובה בקובץ אור ישראל גליון ט' מעמוד קפד ואילך (http://www.hebrewbooks.org/pdfpager.aspx?req=13625&st=&pgnum=203 עמוד 183). אך האמת שאין דבריו נראים כלל וכלל. והדבר פשוט שכוונת הב"ח לסידור עם כוונות האריז"ל, שזו היתה עיקר מגמת השלה"...
על ידי מתעמק
ה' אוקטובר 21, 2010 5:42 pm
פורום: בית המדרש
נושא: תהלים בלי הפסק-מעלתה והגדרתה
תגובות: 56
צפיות: 2983

Re: אשר יצר - הפסק בתהלים?

על נושא ברכה במחשבה, ראה שלחן ערוך או"ח סימן ס"ב סעיף ד' "אם מחמת חולי או אונס אחר קרא קריאת שמע בלבו יצא, ואף לכתחלה יעשה כן אם הוא במקום שאינו נקי לגמרי ואיני יכול לנקותו משום אונס יהרהר בלבו וכו'". אך ראה שם במשנה ברורה ושער הציון שהאריך שמן הדין אינו יוצא כלל בהרהור, אך ראה ש...
על ידי מתעמק
ה' אוקטובר 21, 2010 5:22 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: כינוי ראשי תיבות מפני הכבוד <פתרון הכינוי רש"י>
תגובות: 24
צפיות: 4239

Re: כינוי ראשי תיבות מפני הכבוד

גם כינו ש"ר במקום ר"ש. השר מקוצי יש אומרים שהיה שר בעיר קוצי (כמו הסיפור של הרב ליהמן ) ויש אומרים שזה כינוי מפני הכבוד יש אומרים הראשונה, הרי הוא בכתב יד שראה החיד"א והזכירו בשם הגדולים ערך רש"י, החיד"א עצמו סובר שאינו ר"ת כלל אלא כינוי כבוד להסמ"ג (גיסו של רבי ש...
על ידי מתעמק
ה' אוקטובר 21, 2010 10:04 am
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: רידב"ז - פיענוח ר"ת
תגובות: 31
צפיות: 3941

Re: רידב"ז - פיענוח ר"ת

נו, גם זו דרך ללמוד מה פירוש רידב"ז... על כל פנים, אוסיף שבכל זאת מצינו כמה וכמה ספרים (מן האחרונים) שמחבריהם קראום על שם עצמם בראשי התיבות שלהם ובתוספת ר', וזכור לי שהיו השגות בעניין זה על ר' שלמה שיק מהונגריה שקרא את ספריו "שו"ת רשב"ן", "סידור רשב"ן". אבל א...
על ידי מתעמק
ה' אוקטובר 21, 2010 9:43 am
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: בקשת עזרה: ענין השמיטות
תגובות: 27
צפיות: 3408

Re: בקשת עזרה: ענין השמיטות

העיקר מה שאני מחפש מי מביא את כל השמיטות, ובאיזה נמצאים כעת ואיזה שמיטה יהיה שמיטה הבא, כי לפי ידיעתי שמיטת הרחמים כבר היה, ומצאתי בכת"י שאני עסוק בה ששמיטה העתידה הינו שמיטת הרחמים לפי מיעוט ידיעתי, סדר המדות: חסד, דין, רחמים (תפארת). כך שאם עתה שמיטת הדין כמו שנקטו רוב המקובלים, הרי ששמיטה ה...
על ידי מתעמק
ה' אוקטובר 21, 2010 9:28 am
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: הר"ש סיריליו וקבלה - <סדרי טהרות>
תגובות: 91
צפיות: 14071

Re: הר"ש סיריליו וקבלה - בקשת עזרה

איזה הערות - זוטות א) כתישת זיתים נרשם שב'ספר הפעולות' לרח"ו יש סגולה בשם הר"ש סירליו המוכיחה את שייכותו של הרש"ס לקבלה. יש לי צורך מסוים לראות את הדברים במקורן: איך נזכר שם בדיוק הר"ש סיריליו, (האכן מדובר ברבי שלמה מפרש הירושלמי?) והאם אכן מדובר בעניני קבלה או איך לכתוש זיתים. ל...

עבור לחיפוש מתקדם