מפרשי האוצר
חיפוש גוגל בפורום:

החיפוש הניב 515 תוצאות

עבור לחיפוש מתקדם

על ידי מתעמק
ג' אפריל 12, 2016 8:03 am
פורום: מקרא ותרגום
נושא: האם משה ואהרן היו שווים בקומתם?
תגובות: 8
צפיות: 1684

Re: האם משה ואהרן היו שווים בקומתם?

הרב סטל בקונטרסו שם הביא מדברי המנחה בלולה סו"פ בשלח , עה"פ וידי משה כבדים ויקחו אבן וישימו תחתיו ואהרן וחור תמכו בידיו וגו', עיי"ש. ולהעיר שבדור שלפני פנינו כתב הגרא"ח נאה פירוש זה מדעתיה דנפשיה בספרו שיעורי תורה, שער א' אות ה' הערה י"א , אך מנומק יותר בפירושא דקרא (איך כב...
על ידי מתעמק
ה' מרץ 24, 2016 8:41 pm
פורום: פורים וארבע פרשיות
נושא: פורים תורה
תגובות: 97
צפיות: 18303

Re: פורים תורה

הן עת הזה עת הגדלת 'פורים0 תורה', שלח הייתי ויפרפרני, בכל קצווי תבל יפרו ויפרפרו, כמעט לא נמצא צלול בעולם, לקול צללו אבירי, פרזי חו"ל עת כי ישכרון, מוקפי ארה"ק כבר יטעמו טעם יינם, וגם פרזי ארה"ק עוד ישכבון בין שפתים, אספה הצוללה והנדחה, אפשר לדרוש ולחדש בלי חשש די"ק וצולל"ה....
על ידי מתעמק
ד' מרץ 16, 2016 10:53 am
פורום: משפחות סופרים וימות עולם
נושא: סיפור על הבעש"ט והרמב"ם
תגובות: 34
צפיות: 5793

Re: סיפור על הבעש"ט והרמב"ם

תודה רבה הרב ההוגה על דבריך. ומשעיינתי בשני המקורות האחרים, הנה בשניהם מפורש שהבעש"ט לא ראה את זה בספר הרמב"ם, אלא פסק כזה פסק הרמב"ם ברקיע (ותורה לא בשמים היא, ומאן נוכח אם לא הרמב"ם עצמו, שהרי זה כש"כ מפסקו של רבה בר נחמני בספק בהרת קדמה לשיער לבן, שהרמב"ם פסק דלא כוו...
על ידי מתעמק
ד' מרץ 16, 2016 10:01 am
פורום: משפחות סופרים וימות עולם
נושא: סיפור על הבעש"ט והרמב"ם
תגובות: 34
צפיות: 5793

Re: סיפור על הבעש"ט והרמב"ם

משום מה לא עיינו כולם בגליון 'נחלתנו' שצירף 'כותי אדמוני'. והרב מה שנכון הבין שמדובר בסיפור נוסף. ועל כן הנני מצרפם כתמונות (הנראות בלי הורדת הלינק) אך לא כן, מאחר שבשניהם נזכר שמו של הגר"ר בן הגרמ"פ, ובשניהם הסיפור מהבעש"ט, וזה שבנחלתנו אף נמצא בספר השבחים, פשוט שמדובר בסיפור אחד שהש...
על ידי מתעמק
ג' מרץ 15, 2016 8:13 am
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: "בהרמן שב" - עזרה בביאור שיר
תגובות: 17
צפיות: 2349

Re: "בהרמן שב" - עזרה בביאור שיר

לא עיינתי בשאר חלקי השיר שהעלית עד עתה, כך שלא אוכל לחוות דעה על משקל השיר, וממילא יתכן שכל דבריי לא יתכנו. אך עכ"ז אעיר את מה שנלע"ד בכל זה. הנה אמרו חז"ל (ב"מ פו:) אמר רב יהודה אמר רב ,כל מה שעשה אברהם למלאכי השרת בעצמו, עשה הקב"ה לבניו בעצמו, וכל מה שעשה אברהם על ידי שליח...
על ידי מתעמק
ד' ינואר 27, 2016 10:17 am
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: "הדג אינו מתחבר לשאינו מינו" - מקורות נוספים
תגובות: 9
צפיות: 2164

Re: "הדג אינו מתחבר לשאינו מינו" - מקורות נוספים

כן לכך התכוונתי בראי' הנ"ל, ואחזור על הדברים. כמדומה שלא ימצא כלב בא על זאבה מעצמו, וכדומה, רק רק כשאנשים מרביעין זה אל זה. תימה תימה אקרא מה יעשה כת"ר בהגיעו לב"מ צ"א ע"א בעו מינאי מהו להכניס מין ושאינו מינו לדיר. ושמא דעת כת"ר הנפלאה דחשיב כה"ג מעשה בנ"א אך...
על ידי מתעמק
ב' ינואר 25, 2016 10:51 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: "הדג אינו מתחבר לשאינו מינו" - מקורות נוספים
תגובות: 9
צפיות: 2164

Re: "הדג אינו מתחבר לשאינו מינו" - מקורות נוספים

אכן לכך התכוונתי בראי' הנ"ל, ואחזור על הדברים. כמדומה שלא ימצא כלב בא על זאבה מעצמו , וכדומה, רק רק כשאנשים מרביעין זה אל זה. אשר על כן, גם במיני הדגים כך הוא, שאין מין דג אחד בא על משנהו, אלא שבכאן לא שייך הרבעה, כדברי חז"ל והתוס' הנ"ל. אך כעת התבוננתי, שלכאורה יש סתירה לכל זה מהגמרא...
על ידי מתעמק
ב' ינואר 25, 2016 9:21 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: "הדג אינו מתחבר לשאינו מינו" - מקורות נוספים
תגובות: 9
צפיות: 2164

Re: "הדג אינו מתחבר לשאינו מינו" - מקורות נוספים

אינני בקי בנושא זה, אבל כמדומני שלא נמצא בע"ח המתחבר לשאינו מינו בעצמו, רק על ידי מעשי בני אדם, ובלשון חכמים כשמביאין או מרביעין.
ואם כן, הרי הנושא הזה שייך לדברי התוס' ב"ק נ"ה ד"ה המרביע, ושם הביאו מירושלמי כלאים (פ"א ה"ו) ומבראשית רבה (ז ד).
על ידי מתעמק
ד' דצמבר 09, 2015 6:32 pm
פורום: משפחות סופרים וימות עולם
נושא: ברוך דיין האמת - הגאון הצדיק רב משה וייס זצ"ל
תגובות: 29
צפיות: 5498

Re: ברוך דיין האמת - הגאון הצדיק רב משה וייס זצ"ל

בעבר הערתי שפורום זה, פורום אוצה"ח בכלליותה, ופורום משפחות סופרים בפרטיות, אינה מוקד החדשות, ולא ראוי להפכם לכזה. לא הכרתי את המנוח ע"ה, יתכן שהיה אדם חשוב, אך בגדר רב או ר"מ בישיבה לא נכנס, ואף לא מנהיג תורני. נכון שהניח אחריו בנים חשובים גדולי התורה, אך אם נתחיל להכנס בכל זה, נצטרך ...
על ידי מתעמק
ג' דצמבר 08, 2015 8:13 pm
פורום: אוצר החכמה - הצעות ליעול ושיפור השימוש בתוכנה
נושא: מחירי התוכנה וגירסאות פרוצות
תגובות: 80
צפיות: 18320

Re: מחירי התוכנה וגירסאות פרוצות

אין כאן תגלית ולא כלום:
כבר היה לנו אשכול על זה, ושני חברים העלו צילומים מהסכמות האלו. ואין זה נדיר כל עיקר
viewtopic.php?f=7&t=4136&p=31280
על ידי מתעמק
ג' דצמבר 08, 2015 7:29 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: מכתב הח"ח אודות הירושלמי קדשים
תגובות: 5
צפיות: 1696

Re: מכתב הח"ח אודות הירושלמי קדשים

וודאי שהח"ח היה מעודכן בסערה, הרי נטל חלק בה, כמבואר בדברי הכלי חמדה בצוואתו, שהח"ח התווכח אתו בנושא. סיבת שינוי דעתו, משום הודעת בנו, כדבריו. אך אעתיק לשונו בשלימות (במקום שקצרתי לעיל בוכו'): וגם מר אבא שלא מיהר להסכים על זיופו נער לבסוף ידיו ממנו, כאשר הודעתיו, כי המוציא לאור הזה, הוא זי...
על ידי מתעמק
ג' דצמבר 08, 2015 9:58 am
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: תלמוד ירושלמי המזוייף
תגובות: 72
צפיות: 11667

Re: תלמוד ירושלמי המזוייף

א) ספר 'שאלו שלום ירושלים' חלק ב' היה מוכן לדפוס, אך לא יצא מבית הדפוס. הזכיר דבר זה הכלי חמדה עצמו בצוואתו . ב) הח"ח הביאו מקודם בלקוטי הלכות (ככל הידוע לי רק פע"א במסכת בכורות), ואף עמד לגונן בעד הירושלמי קדשים, אך חזר בו לבסוף. ראה: http://forum.otzar.org/forums/viewtopic.php?f=7&t=...
על ידי מתעמק
ג' דצמבר 08, 2015 9:25 am
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: מכתב הח"ח אודות הירושלמי קדשים
תגובות: 5
צפיות: 1696

Re: מכתב הח"ח אודות הירושלמי קדשים

דברי רא"ל בנו של החפץ חיים נדפסים בספר מכתבי החפץ חיים, ובמחילת כבוד הכותב ב'קולמוס' לא הבינם כראוי, ובצירוף המקורות שלפנינו מתברר הכל כשמלה. וזה שיעור דברי רא"ל שם: החפץ חיים לא לבש תפילין דר"ת עד תקופת מלחה"ע העולם הראשונה כששהה בעיירות חסידים. רא"ל סבר שהח"ח שינה אז...
על ידי מתעמק
ג' דצמבר 08, 2015 8:41 am
פורום: משפחות סופרים וימות עולם
נושא: זיהוי רבנים שבתמונה
תגובות: 8543
צפיות: 1602310

Re: זיהוי רבנים שבתמונה

אום אני חומה כתב:בפינה השמאלית למטה, אאל"ט רב רומני בשם גוטמן, תמונתו מופיעה ב'עולמו של אבא'
לא הרב צבי גוטמאן (שתמונתו שם בעמוד רנב) אלא הרב לוי יצחק מילר מקרית אתא (תמונה זו בעמוד תעא), אחי המחבר 'עולמו של אבא'.
על ידי מתעמק
ו' נובמבר 27, 2015 8:53 am
פורום: בית המדרש
נושא: הסיבה שעשו לא הרג את יעקב - מה יהיה עם גלות ושיעבוד מצרים?
תגובות: 9
צפיות: 1472

Re: הסיבה שעשו לא הרג את יעקב - מה יהיה עם גלות ושיעבוד מצרי

הרי שורש הדבר בבראשית רבה עה"פ וילך אל ארץ אחרת מפני עשיו אחיו, מפני שטר חוב כי גר יהיה זרעך, הובא ברש"י על אתר
על ידי מתעמק
ד' אוקטובר 28, 2015 7:16 am
פורום: בית המדרש
נושא: דברי החת"ס על ההבדל בין גוף ישראל לגוף גוי
תגובות: 48
צפיות: 8890

Re: דברי החת"ס על ההבדל בין גוף ישראל לגוף גוי

מתוך שוחקם של חלק מן המגיבים על דברי החת"ם סופר, ניכר שלא הבינו דבריו. (הרב מי שנכון כן הבין והעיר כדת של תורה). אמרו חז"ל במסכת נדה, ע"ז ושבת, שעכו"ם חביל גופייהו משום דאכלי שקצים ורמשים, ונ"מ שלא בהכרח כל רעל בע"ח המזיק לישראל יזיק גם לעכו"ם. עוד דנו בצד הפוך, שג...
על ידי מתעמק
ג' אוקטובר 27, 2015 8:02 am
פורום: מנא הני מילי?
נושא: בן אדם ארכו כרחבו -מקור
תגובות: 11
צפיות: 1593

Re: בן אדם ארכו כרחבו -מקור

אולי יש לקשר זאת אל דברי הגמרא במפרק מי שהוציאוהו, על שיעור ארבע אמות, שלא נתפרש מה טעם יש לו ארבע אמות על ארבע אמות, ולא ארבע אמות על אמה, ובפרט לפי הסוברים שאינו לכל רוח, ואף לא אמתיים לכל רוח, אלא דווקא ארבע אמות ממקום עמידתו, הרי צ"ב מה טעם ארבע אמות לרוחב, אך להנ"ל יש לומר שזו כוונת ר...
על ידי מתעמק
ב' אוקטובר 26, 2015 9:02 pm
פורום: משפחות סופרים וימות עולם
נושא: הרב איתם הנקין הי"ד - תוך כדי דיבור
תגובות: 279
צפיות: 82267

Re: הרב איתם הנקין הי"ד - תוך כדי דיבור

בוש אני במאוד על האיחור, אך ההכרח לא יגונה. בזמן האירוע הרי נאסרנו מן הדין בהספד, ולאחר החג נטרדתי בחבילי טרדי"ן, ואחר עד עתה. באמת אין מה לחדש בנושא, לאשר ידידנו הרב איש ספר כבר השתטח בכל זוית ופינה ועשה נפש לנפשו של ר' איתם הי"ד (ואף הוסיף ביקורת סמויה על האנכיות השורה בינינו, שאף באסון ...
על ידי מתעמק
ה' אוקטובר 22, 2015 2:06 am
פורום: בית המדרש
נושא: מדוע נח רצה לדעת אם קלו המים ?
תגובות: 16
צפיות: 2164

Re: מדוע נח רצה לדעת אם קלו המים ?

מצורף קונטרס 'ברכת יעקב' על פרשת נח, הדן בקושיות אלו ועוד
על ידי מתעמק
ה' אוקטובר 22, 2015 1:59 am
פורום: בית המדרש
נושא: בירור מקור בספר "חק משה"
תגובות: 1
צפיות: 666

Re: בירור מקור בספר "חק משה"

באדר"נ מדובר לפני יצירת הגולם, וצ"ב מה זה הצורה הנבראת בלי גולם (ובפשטות הכוונה שצורתו היינו נפשו או נשמתו, היינו שהגולם הוא החומר, ולפניה נברא הצורה).
ולזה ציין ה'חק משה' לדברי הזוה"ק שיש גם דיוקנאות למעלה בצורת האדם שלמטה - לצדיקים. וזהו פירושו לדעתו, שנבראה הצורה שלמעלה בשעה שניה
על ידי מתעמק
ו' אוקטובר 02, 2015 9:10 am
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: קדושים <הרוגי מלכות>
תגובות: 13
צפיות: 2081

Re: קדושים

כתב הר"ר יקותיאל ארי' קמלהר ב'הקדמה והצעה' לחידושי הרמב"ם שליקט וסידר: מרגלא בפומי, אם תראה רמב"ם תמוה מגמרא מפורשת, דע לך כי לא מהגמרא אתותב אך מפירש"י, ואלו ידענו את הפירושים שהי"ל לרבנו הרמב"ם באותה סוגיא, אז נוכחנו לדת כי אין כאן לא קושיא ולא השגה, עכ"ד. (ויש ל...
על ידי מתעמק
א' ספטמבר 20, 2015 10:31 am
פורום: בית המדרש
נושא: פריסת מגבת/נייר לכריעה בבית כנסת שהריצוף מקרמיקה
תגובות: 25
צפיות: 2831

Re: פריסת מגבת/נייר לכריעה בבית כנסת שהריצוף מקרמיקה

על חלק מהדברים הנדונים פה, כבר דנו בעבר: http://forum.otzar.org/forums/viewtopic.php?f=7&t=6472 ומה שיש להוסיף לעניננו, במג"א שם ס"ק כ"ב (ובבית יוסף, שו"ת הריב"ש סי' תי"ב, ספר האשכול, תשובות הגאונים שע"ת, אוצר הגאונים מסכת ברכות וכו' וכו') מבואר שאף בית שאינו מ...
על ידי מתעמק
א' ספטמבר 20, 2015 9:58 am
פורום: מנא הני מילי?
נושא: [מקור] אסור לאכול על הקרקע או בבית שיש בו דבר המזיק
תגובות: 12
צפיות: 1504

Re: [מקור] אסור לאכול על הקרקע או בבית שיש בו דבר המזיק

אני מחפש מקור לאיסור לאכול על הקרקע מובן שב"מקור" הכוונה שמצאת בספר כתב יד הנהגה כזו, ומחפש מקור קדום שממנו שאב הרב הכותב. הנה המקורות שהובאו על זה לעיל על ידי הרב יעקובי, מדברים על ישיבה בקרקע בכלליות, ולאו דווקא על שעת אכילה. ולכן יותר נראה שכוון הכותב לדברי הגמרא (חולין ק"ה:) בחומ...
על ידי מתעמק
ו' ספטמבר 04, 2015 11:35 am
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: האם לבכור בהמה יש עצם נוספת ברגל ?
תגובות: 5
צפיות: 1045

Re: האם לבכור בהמה יש עצם נוספת ברגל ?

מקור הדבר בסדר הנקור למהר"צ מקראקא (שו"ב, בן דורו הצעיר של הרמ"א, בעל 'הגהות מהר"צ' לשחיטות ובדיקות למהר"י וייל), (דפוס שני) נדפס בקראקא שנת ש"מ, שכתב בזה"ל: ואחר כך תהפוך השוק ותחתוך לתוך הירך, ותחתוך עד מקום שכלה העצם שקורין קנאכי"ן, ובאותו מקום יש סימן איזה...
על ידי מתעמק
א' אוגוסט 23, 2015 12:08 pm
פורום: משפחות סופרים וימות עולם
נושא: הבאבא סאלי ותורתו
תגובות: 101
צפיות: 15489

Re: הבאבא סאלי ותורתו

לא אבין הדברים, וכי איזה קשר יש לנשואין סתם לנשואין עם אנשים חשובים. פשוט שכל אחד היה משיא את בתו למלך ישראל אף אם היה זקן (וכי אביה של אבישג היה מונע את בתו מדוד המלך בשביל זקנותו). ומשום מה הנך מתעלם ממה שציינתי מקור בדברי חז"ל שכן עשה התנא האלקי רבי אליעזר בן הורקנוס בזקנותו. כל דברינו היה ל...
על ידי מתעמק
א' אוגוסט 23, 2015 11:26 am
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: תש' ר"י מודרן בקול מבשר
תגובות: 15
צפיות: 2826

Re: תש' ר"י מודרן בקול מבשר

והנה מקודם, כדי להוסיף על התמיה, אציין שהממוען בשו"ת קול מבשר רבי חנינא ליפא מייזליש אב"ד מאנאסטרישץ , היה בן גילו של הרמ"ר, שניהם נולדו בתרל"ה, כך שפשוט שבעת כתיבת תשובה זו של הגרי"מ בתר"ן, שהרבנים הנ"ל היו בני ט"ו, ולא נתכהן עדיין ר' חנינא ליפא ברבנות מאנאסט...
על ידי מתעמק
א' אוגוסט 23, 2015 10:12 am
פורום: משפחות סופרים וימות עולם
נושא: הבאבא סאלי ותורתו
תגובות: 101
צפיות: 15489

Re: הבאבא סאלי ותורתו

לא הבנתי שאלת השואל, אם על מה שנשא יותר מאשה אחת, תמיהני מה ראה לשאול על ככה, במה שאין בה אלא מניעה לאשכנזים מכח חדר"ג. אך יותר נראה שעיקר הדגשת השאלה על הפרש הגילים להרבנית זווג שלישי. אך הרי אמרו חז"ל (יבמות סב:) בחיוב לקיים ולערב אל תנח ידך, היו לו בנים בצעירותו עכ"ז ישא אשה בזקנות...
על ידי מתעמק
ה' אוגוסט 13, 2015 2:14 am
פורום: אלול וימים נוראים
נושא: נוסח הכפרות: בני אדם יושבי חושך וגו'
תגובות: 10
צפיות: 3191

Re: נוסח הכפרות: בני אדם יושבי חושך וגו'

נקוט כלל זה בידך (ושמרנו לדברים אחרים), שלפני הרב בעל ילקוט המאירי עמד ספר ליקוטי שושנים הנקרא ספר האשל של הרב רבי שבתי ליפשיץ מאורשיווא בעל ברית אבות ואכן הדברים כתובים בספר הנ"ל מערכת כ אות יג ערך כפרות http://beta.hebrewbooks.org/pdfpager.aspx?req=15218&st=&pgnum=91 יתכן לשער דבר חדש...
על ידי מתעמק
ד' אוגוסט 12, 2015 6:11 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: אגרות משה - חלק ח'
תגובות: 73
צפיות: 17580

Re: אגרות משה - חלק ח'

בהמובא מ'המאור. חשבתי שזה פשוט, שההדגשה בענין הסגנון על מכתב הנ"ל, אינו על סגנון הלשוני, שוודאי היא של החתן הרמ"ד, בהיות ששמו חתום עליה ואף היתה כתובה בלע"ז. הכוונה לסגנון הרעיוני. בהמכתב כולו, עכ"פ לפי הבנתי (והבנת העורך שם), החתן רושם דברי חותנו וטעם שנתן חותנו למה אינו רוצה לה...
על ידי מתעמק
ד' אוגוסט 12, 2015 3:37 am
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: אגרות משה - חלק ח'
תגובות: 73
צפיות: 17580

Re: אגרות משה - חלק ח'

משום שלא ראיתי יחס לענין, על מה שציינתי על השינויים בחלק ח', אחשוב שהאשמה תלוי בי שלא ביארתי מספיק הדברים. ובכן, ניכר מתוך הדברים שיש כאן "בוחשים", שאף אחר סגירת התשובות והוצאתם לדפוס, הוסיפו דברים, שכנראה לא יצאו מתחת עטו של הגרמ"פ (אף אם נלמד זכות שזה יצא בדברים שבע"פ). וזאת במ...
על ידי מתעמק
ג' אוגוסט 11, 2015 12:36 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: אגרות משה - חלק ח'
תגובות: 73
צפיות: 17580

Re: אגרות משה - חלק ח'

בעקבות הדברים האמורים, נזכרתי שהראני פעם אחד שינוי בין שני דפוסי אגרות משה חלק ז'. ובמקרה האחד ישנו באוצר והשני בהיברו. שם באהע"ז סוף סימן ק"ח השיב על השואל שרצה לומר שאם בביהמ"ד שמתפללין וקורין בתורה בהברה אשכנזית - אבל אחד מהעולים לתורה בירך בהברה ספרדית, יצטרך הקורא לקרות קריאת עול...
על ידי מתעמק
ה' יולי 23, 2015 6:11 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: עשרה נכנסו בחייהם לגן עדן
תגובות: 6
צפיות: 1885

Re: עשרה נכנסו בחייהם לגן עדן

מפורשת היא במסכת דרך ארץ זוטא סוף פרק א'. לא כתוב שם עשרה, אלא תשעה, וי"א להוסיף רבי יהושע בן לוי. אך עדיין אין זה תשעה, אלא אפיק חירום מלך צור ועייל ריב"ל. ראה בהגהות הגרי"ב. וכן היא גירסת הילקוט שמעוני. ועיין שם בהגהות יעב"ץ, והיוצא מדבריו (אחר שהוסיף בהגהותיו שנדפסו לאחרונה מ'...
על ידי מתעמק
ג' יולי 21, 2015 7:25 am
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: קנאות 'פגם' בהנהגה, חז"ל או רמב"ם?
תגובות: 12
צפיות: 2632

Re: קנאות 'פגם' בהנהגה, חז"ל או רמב"ם?

נעיין נא במאמרי חז"ל, ויתחוורו הדברים אמרו חז"ל בסנהדרין פב: תפשה [זמרי] בבלוריתה והביאה אצל משה, אמר לו בן עמרם זו אסורה או מותרת ואם תאמר אסורה בת יתרו מי התירה לך, נתעלמה ממנו הלכה [שנאמר לו בסיני הבועל נכרית וכו' - רש"י], געו כולם בבכיה והיינו דכתיב והמה בוכים פתח אהל מועד, וכתיב ...
על ידי מתעמק
א' יולי 19, 2015 10:54 am
פורום: משפחות סופרים וימות עולם
נושא: רבי יעקב קמנצקי זצ"ל
תגובות: 107
צפיות: 27179

Re: רבי יעקב קמנצקי זצ"ל

דברי הגרי"ק שהובאו לעיל תמוהים. הלא הם בנויים על ג' יסודות, תיבת "ית" שבתרגומו של יונתן, ציטוט ברמב"ם, דברי המסורה והמנחת שי. וכולם רעועים ושבורים. א) אין צריך לפנים שתרגום אונקלוס מתרגם בדרך כלל תרגום מילולי או קרוב אליה, ותרגום יונתן מתרגם הענין. כך שהוספת תיבת "את" ה...
על ידי מתעמק
ו' יולי 17, 2015 7:15 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: הגהת ספרים ע"פ סברא
תגובות: 10
צפיות: 1689

Re: הגהת ספרים ע"פ סברא

במחילה ממעלתכם, לא הבנתי קשר דברי ר"ת ורמב"ן להכא. לדידי פשוט בתכלית הפשיטות, שהאזהרות נגד מגיהי ספרים עפ"י סברא נאמרו רק על מגיהי ספרי יסוד, כתנ"ך משניות ש"ס בבלי וירושלמי וכו', ולכל היותר בימיו על ספרי ההלכה היסודיים כרי"ף רמב"ם וכו', שהשינוי בהם משנה יסוד עיקרי ...
על ידי מתעמק
ו' יולי 17, 2015 8:33 am
פורום: משפחות סופרים וימות עולם
נושא: תלמיד מרנא הגר"ח מוולאז'ין - רבי יוסף פיימער מסלוצק
תגובות: 14
צפיות: 2251

Re: תלמיד מרנא הגר"ח מוולאז'ין - רבי יוסף פיימער מסלוצק

עוד פרטים על משפחת הגר"י מסלוצק כתב ידידינו הרב מילער בפורום 'שם הגדולים השלישי', בערך מאיר <320> . שם כותב ששם המשפחה היה פיימער, בפ' דגושה. ואציין שבנו של הגר"י היה נקרא "ישראל בוהמר". וכן מצאתי בכמה מקומות שמכנים להגר"י מסלוצק בשם "רבי יוסף ביימער". כך שכנראה הפ...
על ידי מתעמק
ד' יולי 15, 2015 2:29 am
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: קבצי תוספות ומחבריהם - אשכול בירור וזיהוי
תגובות: 110
צפיות: 17766

Re: קבצי תוספות ומחבריהם - אשכול בירור וזיהוי

א) תוספות חגיגה כתב יד, נעתק ממנו בעין יעקב למסכת חגיגה. בעבר ציינתי לחגיגה יג. תד"ה אין מוסרין, שבתוספות בעין יעקב שם מתרץ באופן אחר (ויש לזה השלכות הלכתיות), ואח"ז כתוב שם "בספאר אחר מצאתי תירוץ אחר", ומעתיק את התירוץ שבתוספות דידן שם. כמו כן בדף טו: ב'חידושין' מובא דבר אחד בשם...
על ידי מתעמק
ד' יולי 08, 2015 8:07 am
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: אביי [הוה?] מסדר
תגובות: 22
צפיות: 4220

Re: אביי [הוה?] מסדר

על שלשה מהדברים הנידונים באשכול זה, א) איך נתייחס לגירסת הסידורים מול גירסת הגמרא, ב) מה טעם מאריכים בשלילת מי רגלים, ג) מה טעם מאריכים בשלילת הדבש, דן בזה הרדב"ז בב' מקומות בתשובותיו. בחלק ב' סימן תרנג כתב וז"ל: סדר הקטרת הכתובה בסדורים שלנו גרם לו לומר וכו'. דגרסינן בכריתות פ"ק וכו'...
על ידי מתעמק
ג' יולי 07, 2015 9:30 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: רשימת אתרים ואשכולות לסריקות כת"י וספרי דפוס עתיקים
תגובות: 504
צפיות: 212236

Re: רשימת אתרים ואשכולות לסריקות כת"י וספרי דפוס עתיקים

במחילה הרב הוד והדר, עם שכוונתך לטובה, והלינק טוב ומועיל, אך לא זהו מטרת האשכול. האשכול נועד לאתרים לספרים סרוקים , ולא לקטלוגים יש להוסיף לרשימה הנ"ל, גם אוסף קופנהגן http://www.kb.dk/manus/judsam/2010/maj/jsmss/da/ http://www.kb.dk/books/judsam/2010/maj/jstryk/da/ http://www.kb.dk/manus/judsa...
על ידי מתעמק
ג' יולי 07, 2015 8:51 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: קונטרס מעשה תעתועים במכירת קדם ובספריית חב"ד
תגובות: 6
צפיות: 1095

Re: קונטרס מעשה תעתועים במכירת קדם ובספריית חב"ד

במכירת קדם האחרונה מציגים קונטרס מעשה תעתעים למכירה, הוא פשקוויל נגד הגה"צ ר"נ אדלר. http://www.kedem-auctions.com/he/node/19884 במכירה קודמת הציגוהו במהדורה מאוחרת יותר ומציינים שהודפס ע"מ להראות שצריך להעיר גם נגד גדולים בישראל... http://winners-auctions.com/מוצר/מעשה-תעתועים-בודפס...

עבור לחיפוש מתקדם