מפרשי האוצר - גירסת נסיון
חיפוש גוגל בפורום:

החיפוש הניב 390 תוצאות

עבור לחיפוש מתקדם

על ידי עיק
ד' ינואר 11, 2017 2:37 pm
פורום: בית המדרש
נושא: דברי הגר"י זילברשטיין בי' בטבת בעניין אמירת קרבנות ודיבור בתפילה
תגובות: 36
צפיות: 2862

Re: דברי הגר"י זילברשטיין בי' בטבת בעניין אמירת קרבנות ודיבור בתפילה

כמובן. כתבתי "כמדומה" כי הרמב"ם רי"ף ורא"ש שמפיהם אנו חיים בכל מקום בד"ס לא הביאוהו ונראה שלדעתם אינו הלכה. כדי לומר שהוא להלכה צריך להגיע לאשכול ולסידור רש"י - הלא דבר הוא. רוב עניני תפילה הם בראשונים מסוג האורחות חיים ולא ברי"ף ורמב"ם שנצמדו להלכות המו...
על ידי עיק
ד' ינואר 11, 2017 2:05 pm
פורום: בית המדרש
נושא: דברי הגר"י זילברשטיין בי' בטבת בעניין אמירת קרבנות ודיבור בתפילה
תגובות: 36
צפיות: 2862

Re: דברי הגר"י זילברשטיין בי' בטבת בעניין אמירת קרבנות ודיבור בתפילה

אמרו לפני כסדר הזה הוא דברי אגדה, וכמדומה שהראשונים לא הביאוהו להלכה. למה אתה אומר כן, הרבה ראשונים הביאוהו, עי' סידור רשי או"ז אשכול או"ח ב"י ועוד ועוד כמובן. כתבתי "כמדומה" כי הרמב"ם רי"ף ורא"ש שמפיהם אנו חיים בכל מקום בד"ס לא הביאוהו ונראה שלדעתם אינו...
על ידי עיק
ד' ינואר 11, 2017 1:01 pm
פורום: בית המדרש
נושא: שַׂקִּים הוֹרִידוּ לָאָרֶץ | חוק השקיות בראי תורני
תגובות: 38
צפיות: 3014

Re: שַׂקִּים הוֹרִידוּ לָאָרֶץ | חוק השקיות בראי תורני

למה לא יהיה פשוט תלוי במחלוקת הראשונים האם אמרינן דמ"ד רק במסים וארנוניות או גם בשאר דברים? אך מעניינת בהקשר זה הסברה בתבואות שמ"ש חו"מ סימן לג, שאף לדעת הרמב"ם ודעימיה שדמ"ד רק במסים וארנוניות זה אינו מסיבה עקרונית אלא מטעם שמן הסתם אין המלך מקפיד. כאשר ישנו חוק בעניין ודאי...
על ידי עיק
ד' ינואר 11, 2017 11:49 am
פורום: בית המדרש
נושא: דברי הגר"י זילברשטיין בי' בטבת בעניין אמירת קרבנות ודיבור בתפילה
תגובות: 36
צפיות: 2862

Re: דברי הגר"י זילברשטיין בי' בטבת בעניין אמירת קרבנות ודיבור בתפילה

מה שאלתכם? היכן בחז"ל? הב"י מביא הגמ' סוף תענית ומגילה אמרו לפני כסדר הזה לגבי פרשת התמיד, ולענין שאר האמירות הגמ' סוף מנחות כל העוסק וכו' אלו לשונות של מעלה, לא של חיוב. בכל העוסק אתה צודק, וכן הדין באמת. אבל באמרו לפני כסדר הזה, הוא לשון חיוב גמור. אמרו לפני כסדר הזה הוא דברי אגדה, וכמד...
על ידי עיק
ד' ינואר 11, 2017 10:39 am
פורום: בית המדרש
נושא: שַׂקִּים הוֹרִידוּ לָאָרֶץ | חוק השקיות בראי תורני
תגובות: 38
צפיות: 3014

Re: שַׂקִּים הוֹרִידוּ לָאָרֶץ | חוק השקיות בראי תורני

שבטיישראל כתב:
ידידיה כתב:אותי יותר מעניין מבחינת דיני ממונות, האם בכלל דינא דמלכותא לאסור עלי לתת לקונה השקית במתנה?

במדינת ישראל ליתא כלל להאי דין של "דינא דמלכותא".

??
אתה לא נוסע על כבישים ועובר על גשרים?
על ידי עיק
ג' ינואר 10, 2017 4:25 pm
פורום: בית המדרש
נושא: דברי הגר"י זילברשטיין בי' בטבת בעניין אמירת קרבנות ודיבור בתפילה
תגובות: 36
צפיות: 2862

Re: דברי הגר"י זילברשטיין בי' בטבת בעניין אמירת קרבנות ודיבור בתפילה

ומה הכוונה של הגר"י זילברשטיין שמשמע בחז"ל שיש לאמרם? ז"ל: ונחזור לומר את פרשת הקרבנות, שבניגוד לדעה הרווחת בקהל אינם מנהג בעלמא או מילתא דחסידותא גרידא, אלא יש לכך מקור בחז"ל בהרבה מקומות מה שאלתכם? היכן בחז"ל? הב"י מביא הגמ' סוף תענית ומגילה אמרו לפני כסדר הזה לגבי פ...
על ידי עיק
ג' ינואר 10, 2017 1:03 pm
פורום: בית המדרש
נושא: דברי הגר"י זילברשטיין בי' בטבת בעניין אמירת קרבנות ודיבור בתפילה
תגובות: 36
צפיות: 2862

Re: דברי הגר"י זילברשטיין בי' בטבת בעניין אמירת קרבנות ודיבור בתפילה

אפשר כתב:איזהו מקומן ורבי ישמעאל חיוב, עי' שו"ע סימן נ

יש"כ. אכן מהשו"ע בסימן נ משמע שאמירת איזהו מקומן וברייתא דר' ישמעאל היא תקנה.
על ידי עיק
ב' ינואר 09, 2017 5:49 pm
פורום: בית המדרש
נושא: דברי הגר"י זילברשטיין בי' בטבת בעניין אמירת קרבנות ודיבור בתפילה
תגובות: 36
צפיות: 2862

Re: דברי הגר"י זילברשטיין בי' בטבת בעניין אמירת קרבנות ודיבור בתפילה

אכן לא ברור למה הלכה מפורשת בעניין אמירת קורבנות לא נהוגה בכל הקהילות. בער אנוכי ולא אדע מתי הפך זה להלכה מפורשת. מילא פרשת התמיד שמשתמע מהרמ"א ש"צריך" לאומרו, אבל כל סדר הקרבנות הנדפס בסידורים? בשו"ע מופיע כמדומני ש"טוב לומר" פרשיות אלה. והנה אף לגבי פסוד"ז משמע ...
על ידי עיק
ו' ינואר 06, 2017 9:50 am
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: מחפש מאמרים בנושא פסיק רישא בשבת
תגובות: 3
צפיות: 704

Re: מחפש מאמרים בנושא פסיק רישא בשבת

אולי זה יעניין אותך (העליתי גם באשכול אחר).
(במסגרת המאמר הוא מפנה לתשובה בה האריך בעניינים אלו. התשובה נמצאת כאן http://www.ybm.org.il/Admin/uploaddata/LessonsFiles/Pdf/9562.pdf
על ידי עיק
ה' ינואר 05, 2017 8:06 pm
פורום: משפחות סופרים
נושא: הגאון ר' דב לנדו שליט"א
תגובות: 423
צפיות: 52813

Re: הגאון ר' דב לנדו שליט"א

-בדוגמא ג', אם יש עיקרון פסיקה של הרב נויבירט שבכל מקום שהמ"ב מסתפק והחזו"א מכריע יש להקל כחזו"א, או להחמיר כחזו"א, זה קביל, ואפי' אם לא גילה את העיקרון הזה, שכן מדובר בעיקרון סביר. הבעיה שאין כזה עיקרון, הטענה היא שיש להטוטים לפי הענין כל פעם משהו אחר, לפעמים מתעלם מחזו"א,...
על ידי עיק
ה' ינואר 05, 2017 8:00 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: סדר ההלכות ברמב"ם כלימוד על טיבה של ההלכה
תגובות: 15
צפיות: 1050

Re: לדרוש סמוכים בסידורו של הרמב"ם

התעוררתי לזה עכשיו בהקשר דלהלן. הר"מ מביא את דיני היתר בן פקועה בהל' מאכ"א, ואת דיני טריפות בהל' שחיטה. אנחנו היינו מסדרים להיפך, לכאו'. כמה אפשר לבנות ע"ז בגדרי הדברים לשי' הר"מ, (שהטריפות זה חיסרון בשחיטה וכנודע, ובן פקועה זה היתר עצמי וכו'), או לקחת את הכל לדרך הגלגול. אני תמ...
על ידי עיק
ה' ינואר 05, 2017 11:36 am
פורום: בית המדרש
נושא: ציצית בבגד או בגד של ציצית
תגובות: 32
צפיות: 2407

Re: ציצית בבגד או בגד של ציצית

כבר זמן רב מנקרת במוחי שאלה גדולה במצוות ציצית: מקריאה פשוטה של פרשת ציצית נראה שגדר מצוות ציצית הוא ליתן ציצית בארבע כנפות של בגדו, היינו לא שילבש בגד מיוחד לציצית אלא שבבגד שלו שלובשו מצד שהוא בגד (ולא לשם מצוות ציצית) יטיל ציצית, ובזמנינו הדברים הפוכים את מצוות ציצית מקיימים רק בבגד שהוא מיוחד ל...
על ידי עיק
ד' ינואר 04, 2017 8:41 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: הסכמות מתנגדות
תגובות: 153
צפיות: 25562

Re: הסכמות מתנגדות

הסכמת "שערי אורה" על הלכות נדה, לרב שלמה לוי מהר עציון.
על ידי עיק
ד' ינואר 04, 2017 10:30 am
פורום: בית המדרש
נושא: אמירה לרובוט
תגובות: 60
צפיות: 6339

Re: אמירה לרובוט

מאמרו של הרנ"א רבינוביץ' מתחומין לו.
על ידי עיק
ג' ינואר 03, 2017 10:17 pm
פורום: בית המדרש
נושא: אמירה לרובוט
תגובות: 60
צפיות: 6339

Re: אמירה לרובוט

ציטטתי את הרב זיני בשביל להראות לך שגם בקרב רבני הדתים לאומיים, רבנים עם רגש יהודי חם מתנגדים לרבנים ניאו רפורמים מסוגו. (בחיפוש קל מצאתי שהוא תוקף את רבינוביץ לגבי כך שמטעה שמותר לקחת כסף ממסיונרים נוצרים) להביא ראיה מכך שהרב אליהו זייני תקף מישהו, הוא כמו להביא ראיה מכך שהרא"י סולובייצ'יק תק...
על ידי עיק
ג' ינואר 03, 2017 10:08 pm
פורום: בית המדרש
נושא: אמירה לרובוט
תגובות: 60
צפיות: 6339

Re: אמירה לרובוט

לגבי עצם עניין הפעלת רובוט בשבת על ידי דיבור, כמדומה שיש כאן שני ענינים: א. אם האמירה עושה מלאכה דאורייתא, הרי שאם דרך הפעלתו בכך הוא תלוי במחלוקת אבן העוזר (סי' שכח) והמג"א לגבי טחינה בריחיים של מים, כי לסברת אבן העוזר קשה לחלק בין דיבור לבין מעשה כל עוד כך היא דרך עשיית המלאכה. ב. לגבי עצם הפ...
על ידי עיק
ג' ינואר 03, 2017 9:58 pm
פורום: בית המדרש
נושא: אמירה לרובוט
תגובות: 60
צפיות: 6339

Re: אמירה לרובוט

1. אפיקורס שכופר בתורה שבעל פה 2. מראשי המשתדלים להתבוללות על ידי הכנסת גויים לכרם ישראל 3. חוטא ומחטיא בחילול שבת רבינוביץ גרוע מרבאי רפורמי מוצהר, שרבינוביץ שפגיעתו רעה שמתעטף באצטלה שמטעה את התמימים שהוא אורתודוקס אף שעושה מעשה רפורמי. אז בבקשה אם מציגים דעת שוטה זה אז בלי אפליות נציג גם את דעתם...
על ידי עיק
ג' ינואר 03, 2017 9:28 pm
פורום: בית המדרש
נושא: אמירה לרובוט
תגובות: 60
צפיות: 6339

Re: אמירה לרובוט

חשבתי שאתה רוצה לדון באמירה לרובוט בשבת. מסתבר שאתה מעדיף פוליטיקה. אתה לא מכיר אותי, אבל אני מתעב פוליטיקה. הציבור הד"ל יקר מאד בעיני, ועם אלה מהם שאני מכיר אני עם קשרים טובים מאד, כולל שיתוף פעולה בכל מיני נושאים. לצערי הרב מאד, ואני אומר את זה בכל הכנות, רוב המנהיגים והמנהיגות, הרבנים והרבו...
על ידי עיק
ג' ינואר 03, 2017 7:52 am
פורום: בית המדרש
נושא: אמירה לרובוט
תגובות: 60
צפיות: 6339

Re: אמירה לרובוט

אי אפשר להביא ראיה מאחד שסובר שהאתיופים מציגים מסורת אחרת של תורה שבעל פה, ומאחד שסובר שאחד שמתגייר בארץ ישראל הוא יהודי אפילו אם אינם יודעים שקיבל עליו עול מצוות. חשבתי שאתה רוצה לדון באמירה לרובוט בשבת. מסתבר שאתה מעדיף פוליטיקה. למה זה פוליטיקה? אם הם לא סוברים את הדברים האלה זה לא פוליטיקה אלא ...
על ידי עיק
ב' ינואר 02, 2017 7:11 pm
פורום: בית המדרש
נושא: אמירה לרובוט
תגובות: 60
צפיות: 6339

Re: אמירה לרובוט

באחד מגליונות תחומין האחרונים ישנו מאמר מהרנ"א רבינוביץ' (ממעלה אדומים) על חיישנים בשבת, ובסוף דבריו שם מתייחס גם למכשירים המופעלים על ידי מחשבה. אי אפשר להביא ראיה מאחד שסובר שהאתיופים מציגים מסורת אחרת של תורה שבעל פה, ומאחד שסובר שאחד שמתגייר בארץ ישראל הוא יהודי אפילו אם אינם יודעים שקיבל ...
על ידי עיק
ב' ינואר 02, 2017 1:54 pm
פורום: בית המדרש
נושא: אמירה לרובוט
תגובות: 60
צפיות: 6339

Re: אמירה לרובוט

מעניין לעניין, ואולי יש לפתוח על זה אשכול בפני עצמו. בשנים האחרונות מתפתחים מכשירים המופעלים על ידי גלי מוח, נראה כי במשך הזמן יורחבו טכנולוגיות אלו יותר ויותר, ויש לדון מה דינם בשבת. מצאתי שני מקורות שאולי יכולים מעט להועיל בנושא, אך כמובן שהדבר זקוק עיון אמיתי של גדולי ההוראה [ואולי נכתב כבר על ה...
על ידי עיק
ה' דצמבר 22, 2016 7:05 am
פורום: בית המדרש
נושא: האם עדיף לא לדרוש ברופאים ורק לבקש רחמים?
תגובות: 74
צפיות: 6793

Re: האם עדיף לא לדרוש ברופאים ורק לבקש רחמים?

יעויין בפיה"מ לרמב"ם על המשנה בפרק ו בפסחים המזכירה גניזת ספר רפואות. ולעומתו רמב"ן על התורה ויקרא כו יא (אמנם, שמעתי שהגר"ח מבריסק פקפק האם באמת יצאו דברים אלה מתחת ידי הרמב"ן).
כל זה בתור התחלה. כמדומה שדרך חיפושים פשוטים בגוגל אפשר להגיע ללא מעט מאמרים בנושא.
על ידי עיק
ג' דצמבר 20, 2016 2:06 pm
פורום: בית המדרש
נושא: האם מותר להאמין לחקירת משטרה,ולא נחשב לשון הרע
תגובות: 35
צפיות: 3697

Re: האם מותר להאמין לחקירת משטרה,ולא נחשב לשון הרע

שכל בית דין של כל דור צריך להחליט איך ליישם את המשפט באופן שיביא לתיקון החברה המדינית... אין לבוא לטעון שאם נלך לפי הכלל הזה, זה יגרום לערעור הסדר החברתי, כי אדרבה אנחנו מאמינים שתורתנו, תורת ה' תמימה משיבת נפש, ודוקא עקרונות אלו הם הם שיכוננו חברה תקינה, ואדרבה שאם נלך לפי כללי השיפוט המערבי, זה מ...
על ידי עיק
ב' דצמבר 19, 2016 9:50 pm
פורום: בית המדרש
נושא: האם מותר להאמין לחקירת משטרה,ולא נחשב לשון הרע
תגובות: 35
צפיות: 3697

Re: האם מותר להאמין לחקירת משטרה,ולא נחשב לשון הרע

איני יכול לעיין כעת בכל המ"מ שהבאת; אבל כבר אשאל אותך, מה לדעתך אמורה לעשות אישה שהוכתה/נאנסה/נשדדה? ואני שואל להפך: מה יעשה מי שאשה אחת שונאת אותו משום מה, ומתלוננת עליו כי הוא הכה / אנס / שדד אותה? שו"ת מהרשד"ם חלק יורה דעה סימן רטו שאלה ראובן נתחזק לכשר ולא נשמע במקום שנולד ונתגדל...
על ידי עיק
ב' דצמבר 19, 2016 5:45 pm
פורום: בית המדרש
נושא: האם מותר להאמין לחקירת משטרה,ולא נחשב לשון הרע
תגובות: 35
צפיות: 3697

Re: האם מותר להאמין לחקירת משטרה,ולא נחשב לשון הרע

פשוט שלא ניתן לקבוע כללים מוצקים מדי בדיני נאמנות, ולכן הפוסקים המציאו כל מיני חריגים בביהכ"ס של נשים וכיו"ב . סוכ"ס זוהי שאלה של אומדן דעת, והשאלה היא האם המשטרה (והפרקליטות ושאר הגורמים הקשורים) עובדים כמו שצריך, ואת זה צריך לשאול עו"ד ואנשי מקצוע שמצויים בדברים אלה, ולא להביא...
על ידי עיק
א' דצמבר 18, 2016 8:40 pm
פורום: משפחות סופרים
נושא: הגאון הגדול ר' מיכאל דוב ווייסמאנדל זצוק"ל - להיו"ד ו' כסלו
תגובות: 55
צפיות: 7365

Re: הגאון הגדול ר' מיכאל דוב ווייסמאנדל זצוק"ל - להיו"ד ו' כסלו

לבנון כתב:
פרנקל תאומים כתב:תודה רבה לכל המסייעים.
האם ישנה תקווה לקריאת הספר גם למי שיש לו 'נתיב' וגם אינו בר הכי לקרוא ספר שלם באנגלית ?
נ"ב:
האם אצל אנשי אקדמיה הגונים המכירים את התחום, הספר נחשב כמוסמך?

אבל אצל המומחים בתחום, ספרו נחשב למקצועי מאוד.

למיטב ידיעתי, אין זה מדויק כלל.
על ידי עיק
א' דצמבר 18, 2016 7:38 pm
פורום: בית המדרש
נושא: האם מותר להאמין לחקירת משטרה,ולא נחשב לשון הרע
תגובות: 35
צפיות: 3697

Re: האם מותר להאמין לחקירת משטרה,ולא נחשב לשון הרע

הראיה לא ברורה לי. המהרי"ק חשב שבמקרה הספציפי שלפניו האישה אינה נאמנת. האם הוא חשב שבכל מקום בכל זמן אין לקבל אלא עדות של שני גדולים בני חורין שראו מחלון אחד? פשוט שלא ניתן לקבוע כללים מוצקים מדי בדיני נאמנות, ולכן הפוסקים המציאו כל מיני חריגים בביהכ"ס של נשים וכיו"ב . סוכ"ס זוה...
על ידי עיק
א' דצמבר 18, 2016 6:34 pm
פורום: בית המדרש
נושא: האם מותר להאמין לחקירת משטרה,ולא נחשב לשון הרע
תגובות: 35
צפיות: 3697

Re: האם מותר להאמין לחקירת משטרה,ולא נחשב לשון הרע

מעט דבש, מה שייך זה למשטרה. שאילו המעשה הזה דר' אהרן שבשו"ת הנ"ל היה קורה בזמננו, ואילו היה בזה משהו פלילי לפי חוקות הערכאות - היו עלולים להרשיע אותו על סמך עדות "האשה הארורה" ולהושיב אותו בכלא למשך שנים רבות... הראיה לא ברורה לי. המהרי"ק חשב שבמקרה הספציפי שלפניו האישה אינ...
על ידי עיק
א' דצמבר 18, 2016 3:47 pm
פורום: בית המדרש
נושא: כיצד להבין את שירת החול של הראשונים?
תגובות: 15
צפיות: 1414

Re: כיצד להבין את שירת החול של הראשונים?

האם שירה (כגון נרודה), ספרות (כגון טולסטוי), מוסיקה (כגון הנדל) וכיוצא, איפה שאינם קשורים לרוחניות באופן מוצהר, יכולים להביא להתעלות רוחנית? זאת השאלה שאתה שואל, ודומה שהתשובה היא כן, במינון הנכון. כידוע שת"ח אחד דגל בשיטה זו באופן חריג, ועל כן יצר דור של עמי הארץ חובבי ספרות ושירה. אבל במינון...
על ידי עיק
א' דצמבר 18, 2016 3:45 pm
פורום: בית המדרש
נושא: כיצד להבין את שירת החול של הראשונים?
תגובות: 15
צפיות: 1414

Re: כיצד להבין את שירת החול של הראשונים?

היה אשכול ע"כ בפורום שפתח הרב יעקובי. היה שם מעט יותר לגופם של דברים. האם אפשר לקבל קישור לאשכול הרב יעקבי? כמו כן מצאתי 2 דברים מהרב שלמה אבינר ומישיבת כסא רחמים השאלה כיצד להבין את השירים האם זה כמו שיר השירים שיש נמשל? כי יש בשירים מסוימים דברים מאוד גשמיים למתבונן הרב שלמה אבינר מביא ראיה ...
על ידי עיק
ג' נובמבר 15, 2016 7:28 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: כריעות בתפילת י"ח - על הברכיים??
תגובות: 16
צפיות: 1414

Re: כריעות בתפילת י"ח - על הברכיים??

איך הגעת להשתחוויה על הברכים. הרמב"ם כותב שבשמונה עשרה יש כריעות ויש השתחוויה בסוף. את ההשתחוויה בסוף הוא מתאר במילים האלה "השתחוויה כיצד: אחר שמגביה ראשו מכריעה חמישית, יושב לארץ, ונופל על פניו ארצה, ומתחנן בכל תחנונים שירצה." לפי הבנתי אין הכוונה לפישוט ידים ורגלים. ועל זה כתבתי שכ...
על ידי עיק
ג' נובמבר 15, 2016 6:30 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: כריעות בתפילת י"ח - על הברכיים??
תגובות: 16
צפיות: 1414

Re: כריעות בתפילת י"ח - על הברכיים??

גבול ים כתב:כריעה על ברכיים הכוונה לכיפוף הרגלים כפי שאנו נוהגים בשמונה עשרה, לא מה שבטעות מכנים בימים נוראים ככורעים, צורה שעליה כתב הר"מ באגרות שהיא כעבודת פעור.

א. לפי דבריך, הכוונה היא שפשוט יכופף מעט את ברכיו? אם כך, מה עניין יתפקפקו חוליות שבשדרה לכאן?
ב.היכן באגרות כתב זאת הרמב"ם?
על ידי עיק
ג' נובמבר 15, 2016 6:27 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: כריעות בתפילת י"ח - על הברכיים??
תגובות: 16
צפיות: 1414

Re: כריעות בתפילת י"ח - על הברכיים??

מפשטות לשונו עולה כי "כריעה האמורה בכל מקום", היינו גם בתפילת יח, היא על הברכיים, ולא כיפוף הגוף קדימה כפי שאנו עושים. האמנם?? לא הבנתי איך הגעת להבנה הזאת. הלא מייד אח"כ הוא כותב השתחוויה פישוט ידים ורגלים. ומצד שני מבאר קודם סדר ההשתחוויה אחר שמונה עשרה שאינו בפישוט ידים ורגלים. הו...
על ידי עיק
ג' נובמבר 15, 2016 3:04 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: כריעות בתפילת י"ח - על הברכיים??
תגובות: 16
צפיות: 1414

כריעות בתפילת י"ח - על הברכיים??

זו לשון הרמב"ם בפרק ה מהלכות תפילה (בדילוגים): שמונה דברים, צריך המתפלל להיזהר בהן ולעשותן; ואם היה דחוק, או נאנס, או שעבר ולא עשה אותן--אינן מעכבין. ואלו הן עמידה, ונוכח המקדש, ותיקון הגוף, ותיקון המלבוש, ותיקון המקום, והשווית הקול, והכריעה, וההשתחוויה ... כריעה כיצד: המתפלל כורע חמש כריעות בכ...
על ידי עיק
ד' ספטמבר 28, 2016 11:59 am
פורום: משפחות סופרים
נושא: רבי מאיר מארים שאפיט מקאברין בעל ספר הניר
תגובות: 31
צפיות: 3819

Re: רבי מאיר מארים שאפיט מקאברין בעל ספר הניר

מתפעל כתב:איני יודע, לא זכור לי שכך סיימו את הסיפור, בדרך כלל מסיימין בטוב, שמצאו רב אחר שישבע.


כוונתי שאיני מבין מה בא בעל הסיפור להגיד. אם לומר שטוב יותר העוה"ב של הרב מחייו של יהודי, אז שיסרב הרב להישבע וזהו. אם לא כך, שישבע. זה שהוא משיב את נשמתו וכך לא יכול להישבע הלא אינו מועיל להציל מן הגרדום.
על ידי עיק
ד' ספטמבר 28, 2016 9:52 am
פורום: משפחות סופרים
נושא: רבי מאיר מארים שאפיט מקאברין בעל ספר הניר
תגובות: 31
צפיות: 3819

Re: רבי מאיר מארים שאפיט מקאברין בעל ספר הניר

מתפעל כתב:והנה סיפור על פטירת ר"מ מארים זצ"ל, ולפלא שהוא סיפור מאד מפורסם על הרה"ק ר' רפאל מברשד זי"ע.

מארים.jpg


והמשך הסיפור אמור להיות שאותו יהודי באמת הוצא להורג, הלא כן?
על ידי עיק
ד' ספטמבר 21, 2016 8:08 pm
פורום: משפחות סופרים
נושא: גדולים שאינם נושאי משרה כדוגמת הגר"א זיע"א
תגובות: 51
צפיות: 4019

Re: גדולים שאינם נושאי משרה כדוגמת הגר"א זיע"א

מאת הלוי כתב:
עיק כתב:לפי זה, גם היעב"ץ לא ברשימה כי היה אב"ד כמה שנים.

היעב"ץ ניהל בית דפוס.


זה אחרי שעזב את משרתו כאב"ד בעמדין.
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%99%D7 ... 7%99%D7%9F
על ידי עיק
ד' ספטמבר 21, 2016 7:44 pm
פורום: משפחות סופרים
נושא: גדולים שאינם נושאי משרה כדוגמת הגר"א זיע"א
תגובות: 51
צפיות: 4019

Re: גדולים שאינם נושאי משרה כדוגמת הגר"א זיע"א

יצחק אייזיק כתב:
אם אתה מוכן להרחיק טיפה, הבבא סאלי.


ע"פ ויקיפדיה הבבא סאלי שימש לתקופות מסוימות כראש ישיבה ואב"ד.

לפי זה, גם היעב"ץ לא ברשימה כי היה אב"ד כמה שנים.
על ידי עיק
ד' ספטמבר 21, 2016 10:55 am
פורום: משפחות סופרים
נושא: גדולים שאינם נושאי משרה כדוגמת הגר"א זיע"א
תגובות: 51
צפיות: 4019

Re: גדולים שאינם נושאי משרה כדוגמת הגר"א זיע"א

אם אתה מוכן להרחיק טיפה, הבבא סאלי.

עבור לחיפוש מתקדם