מפרשי האוצר
חיפוש גוגל בפורום:

החיפוש הניב 99 תוצאות

עבור לחיפוש מתקדם

על ידי שומע
ו' מאי 06, 2011 12:32 am
פורום: בית המדרש
נושא: האם מותר לעשות חלאקה בימי הספירה?!
תגובות: 12
צפיות: 2384

Re: האם מותר לעשות חלאקה בימי הספירה?!

אינני שועל קטן. אני רק כותב צד קולא.
על ידי שומע
ו' מאי 06, 2011 12:31 am
פורום: בית המדרש
נושא: מהו שיעור אורך הפאות על פי ההלכה - לקראת ל"ג בעומר
תגובות: 19
צפיות: 4276

Re: מהו שיעור אורך הפאות על פי ההלכה - לקראת ל"ג בעומר

מס' 8??? בודאי שאין צורך בזה. זכור לי מא' ממלקטי זמננו שמס' 2 מספיק. לא בדקתי ואיני יודע, אבל הדבר קרוב לשכל. מי שמסתפר פחות מזה צריך להזהר מאד כשמגיע לאזור האוזן. יש מהרש"ל ביש"ש שכותב משהו על מדקדקים באופן תספורת הראש שלא להסתפר קצר מדי. ואכן אפשר לראות אנשים שנכשלים בזה, כנראה מחוסר ידי...
על ידי שומע
ו' מאי 06, 2011 12:24 am
פורום: בית המדרש
נושא: האם מותר לעשות חלאקה בימי הספירה?!
תגובות: 12
צפיות: 2384

Re: האם מותר לעשות חלאקה בימי הספירה?!

היכן מצינו שעפ"י האריז"ל לא מסתפרים בלילות השנה?

בודאי שימי הספירה קלים מחוה"מ שיתכן שהוא מדאורייתא ובכל מקרה יש בו דין חינוך ואילו ספיה"ע הוא מנהג שאינו מוזכר בגמ' והוא מנהג אבילות שאינה נוהגת בקטנים.
על ידי שומע
ו' מאי 06, 2011 12:21 am
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: מחלוקת רבינו תם עם הגאונים בזמן השקיעה
תגובות: 41
צפיות: 5386

Re: מחלוקת רבינו תם עם הגאונים בזמן השקיעה

יש ספר 'מקור בהלכה' של אחד בשם בריזל ושם מתווכח עם הרע"י שטען שאין מקור למנהג 40 דק'.
על ידי שומע
ה' מאי 05, 2011 10:08 am
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: חייב כל אדם לומר לפני התפלה הריני מקבל עלי מצוות ואהבת לרעך
תגובות: 22
צפיות: 3511

Re: חייב כל אדם לומר לפני התפלה הריני מקבל עלי מצוות ואהבת ל

כשנבין למה הביאו דברים אחרים, ננסה להבין למה את זה לא הביאו.

כוונתי: יש להבחין היטב מהי הלכה.
על ידי שומע
ד' מאי 04, 2011 9:46 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: חייב כל אדם לומר לפני התפלה הריני מקבל עלי מצוות ואהבת לרעך
תגובות: 22
צפיות: 3511

Re: חייב כל אדם לומר לפני התפלה הריני מקבל עלי מצוות ואהבת ל

אכן כן הרא"ם ושאר מפרשי רש"י מקשרים. וע"ע משכיל לדוד.
על ידי שומע
ד' מאי 04, 2011 5:13 pm
פורום: בין פסח לעצרת - ספיה"ע, ל"ג בעומר, שבועות
נושא: נוסחאות התפילות לפני ואחרי הספירה
תגובות: 16
צפיות: 4953

Re: נוסחאות התפילות לפני ואחרי הספירה

ר' אברהם בן הרמב"ם כותב שטעם ברכת המצוות הוא כדי לעורר לכוונה בשעת המצווה. א"כ אין מקום לומר הנני מכוין.
על ידי שומע
ד' מאי 04, 2011 5:12 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: חייב כל אדם לומר לפני התפלה הריני מקבל עלי מצוות ואהבת לרעך
תגובות: 22
צפיות: 3511

Re: חייב כל אדם לומר לפני התפלה הריני מקבל עלי מצוות ואהבת ל

האם דברי רש"י הם פשט הפסוק??? פשט איזה פסוק? רש"י בא להסביר את פשט דברי הלל שאמר לגר מאי דעלך סני לחברך לא תעביד זה כל התורה כולה (על רגל אחת) וע"ז כתב שני פירושים א. שהכוונה שתשמע בקול הקב"ה שהוא רעך אוהבך. ב. שמדבר על ריבוי המצוות בין אדם לחבירו? שם בגמרא בכלל לא מוןזכרת מצוות...
על ידי שומע
ד' מאי 04, 2011 4:42 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: פרי מגדים - הספר ומחברו זצ"ל
תגובות: 22
צפיות: 2440

Re: פרי מגדים-מהדורה קמא או בתרא

מה ראיה מהל' ר"ח? אולי לא כתבן עד אז?

הראיה מההקדמה ומהל' פסח. (בשני המקומות כותב מפורש שכתב פעמיים)
על ידי שומע
ד' מאי 04, 2011 4:40 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: 'חייך קודמין' או חיי חבירך - ברוחניות
תגובות: 16
צפיות: 2831

Re: 'חייך קודמין' או חיי חבירך - ברוחניות

תורה צריכה להיות תורת חסד. אבל גם לחסד יש כללים.

לא נראה שאם חברותא לא זורמת, יש להמשיך ולשבת יחדיו. זה אפי' אסור. זה חסד מדומה ע"ח ביטול תורה.

אולי נחלקו הגראי"ל והגרמי"ל בחברותא שאחד מוצלח יותר מהשני ומרגיש שהוא לומד פחות טוב באיכות. ובזה נאמרו שאר דברים שהביא הנוטר.
על ידי שומע
ד' מאי 04, 2011 4:26 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: חייב כל אדם לומר לפני התפלה הריני מקבל עלי מצוות ואהבת לרעך
תגובות: 22
צפיות: 3511

Re: חייב כל אדם לומר לפני התפלה הריני מקבל עלי מצוות ואהבת ל

האם דברי רש"י הם פשט הפסוק???

דבר הלמד מענינו: מה 'לא תקום ולא תטור את בני עמך' מדבר בבין אדם לחברו אף 'ואהבת לרעך כמוך' כן.

(אגב, עי' ס' יראים המובא בח"ח במנין הלאוין שלמד בצורה כזו הלכה ממש שאין איסור נקמה ונטירה בדברים שבגוף, אלא רק בדברים שבממון)
על ידי שומע
ג' מאי 03, 2011 2:08 am
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: הכוונה ב'פותח את ידך' עדיפותא או לרבותא נקטיה?
תגובות: 1
צפיות: 712

Re: הכוונה ב'פותח את ידך' עדיפותא או לרבותא נקטיה?

אני דווקא רואה שהוא מביא את החילוק בין פותח את ידך לבין פסוקים עם שם ה'. אולי סבר שאמירת ש"ש בלי הכוונה הראויה עפ"י השו"ע חמורה יותר מאי אמירת תהלה לדוד בכלל? ובפרט בכמה פעמים כדוגמת הר"ן הידוע? ואמנם זה נזכר בגמ' וזה לא. וכבר כתב אבוה דבן הגרש"ז להסתמך על נוסח הבוטשאטשער לג...
על ידי שומע
ג' אפריל 26, 2011 11:21 am
פורום: אלול וימים נוראים
נושא: ירושתנו ספר חמישי, תשע"א <מנהג כיסוי השופר בשעת התקיעות>
תגובות: 78
צפיות: 17558

Re: ירושתנו ספר חמישי, תשע"א

א: השדי חמד - הרד"ל - האבני נזר - ועוד וכפי שעיניך תיחזינה מישרים לא ידעו מהם סחים והרי הם כותבים טעם מדוע חייבים לכסות ע"ש. ב: המחבר עצמו מביא ראיה ממיקומו של הקטע ובסוף המאמר לא תירץ כלום ועדיין קשיא שהיה לו להביא דין זה בטרם יביא דיני שח בין התקיעות. ג: מנין לך כדבר פשוט שאימון אינו נח...
על ידי שומע
ו' אפריל 22, 2011 2:12 pm
פורום: פסח
נושא: האם אנחנו מסיבים כהלכה?
תגובות: 17
צפיות: 3850

Re: האם אנחנו מסיבים כהלכה?

כיצד יכול אדם להסב על ברכי עצמו.
על ידי שומע
ו' אפריל 22, 2011 2:09 pm
פורום: פסח
נושא: פניני הימים - פסח <אמירת שירת הים בכל יום אימתי נתקנה?>
תגובות: 39
צפיות: 7257

Re: פניני הימים – פסח <ליקוטים מפניני רבינו בעל 'משמר הלוי'>

אלו (אלינו והגשם בקמץ) דוגמאות לשמרנות קיצונית .

דוגמא נוספת לשמרנותו אני זוכר ששמעתיו מדבר על אמירת קדיש-אחד בלבד או כמה יחדיו. היה א' שביקש להחזיר עטרה לישנה שרק א' יאמר ומשמ"ר רגז ודיבר כדרכו בטו"ט גם אם בלי הרבה ו"ד.
על ידי שומע
ו' אפריל 22, 2011 12:43 pm
פורום: פסח
נושא: מי מתנדב להסביר ? מעשה בפנכת צ'ולנט בק"ק צפון ת"א
תגובות: 10
צפיות: 2495

Re: מי מתנדב להסביר ? <מוריה החדש>

לי נראה להסביר, שאחר שהביא הסיבה להיתר, שוב כתב שלמעשה כל ההיתר הזה הוא רק אי נימא דחמץ בטל דלא חשיב דבר שיש לו מתירין, אבל לדעת הסוברים שאינו בטל, אין לנו היתר. ומסיק שיש היתר. לא הבנתי, הרי חמץ בפסח שאסור במשהו הוא לא רק משום דשיל"מ, לרש"י (באינו מינו) ולתוס' ועוד ראשונים הוא משום חומרת...
על ידי שומע
ה' אפריל 21, 2011 9:40 pm
פורום: פסח
נושא: מי מתנדב להסביר ? מעשה בפנכת צ'ולנט בק"ק צפון ת"א
תגובות: 10
צפיות: 2495

Re: מי מתנדב להסביר ? <מוריה החדש>

מהרש"ם השיג על בש"ר אבל הביא מספר יהושע היתר מספיק (ההבדל פשוט:בין תערובת חמץ ממש נטל"פ לבין חמץ בלוע בכלי נטל"פ). לכאו' א"צ להגיע לדיני דשיל"מ, אם אכן מתייחסים לבלוע נטל"פ מלפני פסח כדבר שלא אוסר בכלל ואינו כ'משהו'. בכ"ז נ"ל שההיתר הזה לא מוסכם. אינני מו...

עבור לחיפוש מתקדם