מפרשי האוצר - גירסת נסיון
חיפוש גוגל בפורום:

החיפוש הניב 971 תוצאות

עבור לחיפוש מתקדם

על ידי עמקן
ב' אוגוסט 26, 2019 9:40 pm
פורום: עזר אחים
נושא: מסעדה כשרה באזור יד בנימין - בית חלקיה
תגובות: 3
צפיות: 413

Re: מסעדה כשרה באזור יד בנימין - בית חלקיה

מישהו יודע? ראיתי שארגון 'כושרות' ממליץ על כמה מקומות שם, האם היראים סומכים עליו? עד כמה שידוע לי כושרות הוי אתר דתי, ואינו מתחשב יתר על המידה בסטנדרטים של חרדים. מסתמא אתר הזה https://www.kosher-kosher.co.il טוב יותר. לא ידוע לי אם אפשר לסמוך עליו, אבל כפי הנראה הם לא מחווים דעת על הכשרים, רק מביא...
על ידי עמקן
ב' אוגוסט 26, 2019 10:26 am
פורום: עזר אחים
נושא: היכן קונים שופר
תגובות: 9
צפיות: 1440

Re: היכן קונים שופר

ניתן גם למצוא בחנויות תשמישי הקדושה. שם בדר"כ קובעים את המחיר בעיקר לפי גודל, ולכן ניתן למצוא מציאות טובות במחיר יחסי זול. אצל ה"מומחים" אם מצאת משהו טוב, לא יתנו לך את זה בזול... בשביל סתם שופר להחזיק בבית אפשר לקנות בחנות. אבל אם אתה רוצה שופר טוב באמת צריך לקנות ישיר מיצרן או סוכן...
על ידי עמקן
ב' אוגוסט 26, 2019 9:49 am
פורום: לשכת הסופרים
נושא: ההדרה משותפת של ספר שדי חמד, לרבי חיים חזקיהו מדיני זלה"ה
תגובות: 139
צפיות: 17383

Re: ההדרה משותפת של ספר שדי חמד, לרבי חיים חזקיהו מדיני זלה"ה

דרומי כתב:האם יש איזה חיבור עדכני תורני שריכז את כל הנושא של 'זכויות יוצרים' באופן ברור ומפורט, הלכה למעשה במציאות ימינו?

יש מספיק כאן בפורום. מפתח זכות יוצרים
על ידי עמקן
ב' אוגוסט 26, 2019 9:45 am
פורום: מפתחות
נושא: מפתח זכות יוצרים
תגובות: 1
צפיות: 2957

מפתח זכות יוצרים

זכיות יוצרים בהדפסת ספרים ישנים בירור בעניין זכויות יוצרים - בעידן המקוון. זכויות יוצרים לגבי מסמכים ותמונות זכויות יוצרים בספרים תורניים דבר שאין בו ממש והשלכותיו לזכויות יוצרים האם יש לאדם כח לאסור להקליט אותו? זכויות בעלי מאגרים על ספרים במאגר שימוש בתקליטור מזוייף-מכתב פוסקי הדר האם יש איסור בצ...
על ידי עמקן
ב' אוגוסט 26, 2019 12:07 am
פורום: דקדוק ומסורה
נושא: לשון לאסור
תגובות: 5
צפיות: 314

Re: לשון לאסור

המתפיס באשת איש הוא מתפיס בדבר הנדור? הגמ' אומרת להדיא שנקטו לשון קידושין משום שאוסרה כהקדש. יש מפרשים שבאמת יש שייכות בין איסור אשת איש להדקש. אבל גם לפי פשוטו, עכ"פ מבואר שזו לשון מושאל מהקדש, והיינו משום שהם השתמשו בלשון 'לאסור' באיסורי הקדש וקונם. לא אמרו שאסרה אכולי עלמא כבשר בחלב. אמנם ה...
על ידי עמקן
א' אוגוסט 25, 2019 8:06 pm
פורום: דקדוק ומסורה
נושא: לשון לאסור
תגובות: 5
צפיות: 314

Re: לשון לאסור

אדרבה מש"כ הגמ' גבי קידושין עוד ראיה שלשון 'אסר' בחז"ל ר"ל מעין הקדש. ולא כמו בלשון המדוברת היום, שמשתמשים בלשון אוסר והכוונה רק שאינו מרשה לשני להשתמש בחפצא שלו.
על ידי עמקן
א' אוגוסט 25, 2019 1:46 pm
פורום: דקדוק ומסורה
נושא: לשון לאסור
תגובות: 5
צפיות: 314

לשון לאסור

בעקבות אשכול זו, ותגובתי שם יצא לי להתבונן בפירוש תיבת 'לאסור'. דומני בספרות התורני בד"כ הכוונה ללשון קונם או הקדש, אבל כנראה אחרים משתמשים בו כשכוונתם הוא שלא להרשות. הצדק עם מי?
על ידי עמקן
א' אוגוסט 25, 2019 1:42 pm
פורום: בית המדרש
נושא: האם בעל חנות שלא נפרע תשלום על סחורתו יכול לאסור את השימוש בו?
תגובות: 16
צפיות: 511

Re: האם בעל חנות שלא נפרע תשלום על סחורתו יכול לאסור את השימוש בו?

התבוננתי שכנראה היה כאן אי הבנה. אצלי הלשון 'לאסור' ר"ל בקונם או הקדש. אבל כנארה כוונת @אוהב עמו היה שהוא אינו מרשה להשתמש בחפץ שלו, ולא לקונם.
https://forum.otzar.org/viewtopic.php?f=45&t=47230
על ידי עמקן
ו' אוגוסט 23, 2019 3:50 pm
פורום: אספקלריא
נושא: ניצול הציבור ע"י קומץ בריונים?
תגובות: 83
צפיות: 6781

Re: ניצול הציבור ע"י קומץ בריונים?

לצערנו מתקבל הרושם (לא רק מהפרשיה הנידונית כאן אלא מפרשיות בענינים אחרים לגמרי) שהקפדה יתירה על 'אבן העזר' לא מסתדרת יחד עם 'חושן משפט'. והרי"ע וגו'. אינני זוכר איפה קראתי זאת, אם ב"נפלאים מעשיך" או בליקוט אחר הדומה לו, על מעשה באדם שהזהיר את בנו להיזהר מן הצבועים, והבן שם לב שכל מי ...
על ידי עמקן
ו' אוגוסט 23, 2019 12:15 am
פורום: בית המדרש
נושא: האם בעל חנות שלא נפרע תשלום על סחורתו יכול לאסור את השימוש בו?
תגובות: 16
צפיות: 511

Re: האם בעל חנות שלא נפרע תשלום על סחורתו יכול לאסור את השימוש בו?

אין טעם להמשיך הדיון כשמסתובבים במעגלים, בלי הוספת טענות חדשות. עוד לא הסברת למה יש יותר אומדנא כשהשאיל ע"מ שיקנה, מכשהפדיק על דעת שישמור לא ולא ישתמש בו לעצמו. בשניהם בודאי לא היה עושה זה מתחילה אילו היה יודע שהשואל או נפקד לא יקיים מה שהוסכם שיעשה. אבל בכל זאת אם לא התנה להדיא שזה יבטל אותו מ...
על ידי עמקן
ה' אוגוסט 22, 2019 11:48 pm
פורום: בית המדרש
נושא: האם בעל חנות שלא נפרע תשלום על סחורתו יכול לאסור את השימוש בו?
תגובות: 16
צפיות: 511

Re: האם בעל חנות שלא נפרע תשלום על סחורתו יכול לאסור את השימוש בו?

לא היה תנאי בשמירה. ולא העלה על דעתו שיגזלנו וישלח בו יד. משאכ כאן ודאי שהוא כתנאי שכל ההשאלה היא על דעת שיקח בסוף. לא מובן החילוק. אם הוא התנה להדיא אין חילוק בין מוכר למפקיד. ואם הוא לא התנה להדיא, כמו שבשומר לא התנה משום שלא העלה על דעתו שישלח בו יד, ה"ה במוכר שלא העלה על דעתו שלא ישלם. למה...
על ידי עמקן
ה' אוגוסט 22, 2019 11:32 pm
פורום: בית המדרש
נושא: האם בעל חנות שלא נפרע תשלום על סחורתו יכול לאסור את השימוש בו?
תגובות: 16
צפיות: 511

Re: האם בעל חנות שלא נפרע תשלום על סחורתו יכול לאסור את השימוש בו?

לשיטתך בכל שומר המחליט לשלוח יד בפקדון, נאמר שנתברר שהפקדה בטילה, ונעשה גזלן גם לפני שליחות יד.
על ידי עמקן
ה' אוגוסט 22, 2019 10:38 pm
פורום: בית המדרש
נושא: האם בעל חנות שלא נפרע תשלום על סחורתו יכול לאסור את השימוש בו?
תגובות: 16
צפיות: 511

Re: האם בעל חנות שלא נפרע תשלום על סחורתו יכול לאסור את השימוש בו?

מה לי שבהתירא אתא לידיה. זה מהני לגבי שומר אבידה דלא מהני יאוש. אבל שומר השלוח יד בפקדון נעשה גזלן. וכאן בשעה שחליט הלוקח שלא לשלם ושלא להחזיר למוכר הוי שליחות יד בפקדון.
אפשר למצוא מקום שבהתירא אתא לידיה מהני, אם הוא עדיין לא השתמש בו כשהחליט שלא לשלם, ובאותו זמן אסר המוכר.
על ידי עמקן
ה' אוגוסט 22, 2019 10:07 pm
פורום: בית המדרש
נושא: האם בעל חנות שלא נפרע תשלום על סחורתו יכול לאסור את השימוש בו?
תגובות: 16
צפיות: 511

Re: האם בעל חנות שלא נפרע תשלום על סחורתו יכול לאסור את השימוש בו?

עי' ב"ב דף פח ע"א. אולם אם התנה המוכר להדיא שזה נשאר ברשותו עד גמר התשלום יתכן שהוא יכול לאסרו. אבל גם זה לא ברור. שהרי אין אדם יכול להקדיש מה שאינו ברשותו. כשזה ביד שומר נחשב ברשותו. אבל כאן שהקונים החליטו שלא לשלם ואינם שומרים אותו עבורו אלא לעצמם, זה ממש דוגמא של גניבה ששניהם אינם יכולי...
על ידי עמקן
ג' אוגוסט 20, 2019 12:54 am
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: מאגר עיתונות ?
תגובות: 52
צפיות: 4735

Re: מאגר עיתונות ?

לפי גדול הקובץ מסתבר שרשימה זו מעודכנת יותר מהמובאת למעלה.
על ידי עמקן
ב' אוגוסט 19, 2019 9:06 am
פורום: אספקלריא
נושא: ניצול הציבור ע"י קומץ בריונים?
תגובות: 83
צפיות: 6781

Re: ניצול הציבור ע"י קומץ בריונים?

כעת פורסמה אפליקציה חדשה שעלותה 9 ש"ח לשנה (!) בלבד, ובאמצעותה ניתן להכשיר כל סמארטפון ואף לתת לילדים ללא חשש בדרך כלל, כל אפליקציה שהשם שלה הוא "בקרת הורים" - נועדה לאנשים שאינם שומרי תורה ומצוות, ומה שלדעתם מותר לילדים - אצלנו אסור באיסורים חמורים אף למבוגרים (כגון: לראות נשים באופ...
על ידי עמקן
ב' אוגוסט 19, 2019 12:20 am
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: אודות הספר מענה לאגרות
תגובות: 142
צפיות: 17426

Re: אודות הספר מענה לאגרות

כפי הזכור לי, בלי שבדקתי את זה ממש כששני הספרים היו לפני, הוא לא רק כתב בלשון חריף ביותר, אלא גם סילף דברי האג"מ. זכור כשראיתי הספר שהוא הק' קושיא העושה האג"מ טועה בדבר משנה ממש. בשעתו לא בדקתי האג"מ בפנים וחשבתי לתומי שזו א' הטעויות שעלולות להיות גם בספר של ת"ח גדול. אבל מאוחר י...
על ידי עמקן
א' אוגוסט 18, 2019 4:26 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: אודות הספר מענה לאגרות
תגובות: 142
צפיות: 17426

Re: אודות הספר מענה לאגרות

שמעתי לפני שנים מגדול אחד שליט"א, שהכיר את הגאון בעל מענה לאגרות, ובני משפחתו, וכעת איני זוכר בבירור תוכן הדברים, אבל עיקרי הדברים כך הוה, כי אחר שהדפיס את ספרו מענה לאגרות, נראה היה בחוש שנענש הרב המחבר זצ"ל, כיון שהיה בעל חולי גדול, והיה מסובל ביסורים, ומתו לו מבניו, וכמעט ואין לו זרע. ...
על ידי עמקן
א' אוגוסט 18, 2019 11:31 am
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: יחס החזון אי"ש לספר 'דורות הראשונים' לרבי אייזיק הלוי
תגובות: 42
צפיות: 5079

Re: יחס החזון אי"ש לספר 'דורות הראשונים' לרבי אייזיק הלוי

בספר "החפץ חיים חייו ופעלו" [להרמ"מ ישר] חלק שלישי עמוד תתרס"ד מביא התיחסות מהחפץ חיים על דורות הראשונים בענין ספר יוסיפון, וגם שם הוא לא מקבל את דבריו עקב זאת שאנו רואים כי הראשונים הביאוהו. קשה לוודא שהשמועה מהח"ח נכונה היא אם לא. אבל האמת יורה דרכו, צדק לגמרי רי"א ה...
על ידי עמקן
ה' אוגוסט 15, 2019 12:45 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: חכמות בחוץ תרונה - סטפנסקי - ספרי יסוד. חדש!
תגובות: 77
צפיות: 4875

Re: חכמות בחוץ תרונה - סטפנסקי - ספרי יסוד. חדש!

באמת מעניין ומלא מידע חשוב. אני מקווה שיש רשימה של כל הספרים ע"פ סדר א' ב', ומקומן בספר. בלי זה, זה ספר טוב לקראיה מתוך סקרנות, אבל לא כ"כ שימושי עבור הצורך מידע על ספר צפציפי. כנראה עיקר הדגש היה על דפוסים קדומים. לפעמים הוזכר דפוסים מאוחרים ולפעמים לא. לדוגמא הוזכר הוצאת הרמב"ן של ה...
על ידי עמקן
ה' אוגוסט 15, 2019 10:02 am
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: חכמות בחוץ תרונה - סטפנסקי - ספרי יסוד. חדש!
תגובות: 77
צפיות: 4875

Re: חכמות בחוץ תרונה - סטפנסקי - ספרי יסוד. חדש!

אני מעלה כאן השערה, עם הסתייגות. שני האחים המכובדים הנ"ל, עיקר עיסוקם מזה שנים, הוא העיסוק בקניית ומכירת ספרים עתיקים וכו'. זה עיקר פרסומם וגאוותם. חוששני, ואשמח לקבל הכחשה או הזמה, שלפי קריטריון זה נכנסו ספרים לרשימתם. אולי בחלק מהמקרים. גילוי נאות: אף אני מתעסק מעט שבמעט בעניין זה. עיסוקם של...
על ידי עמקן
ה' אוגוסט 15, 2019 9:42 am
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: חכמות בחוץ תרונה - סטפנסקי - ספרי יסוד. חדש!
תגובות: 77
צפיות: 4875

Re: חכמות בחוץ תרונה - סטפנסקי - ספרי יסוד. חדש!

... מעבר לשער מודיעים המחברים כי הספר שלפנינו הרי הוא מהדורה נסיונית ומבקשים את תרומת הקוראים ב'בירורים והערות', בלא ספק ניתן להשלים את הספר במקומות רבים, עבודה מקיפה שכזו אינה יכולה להיות חפה משגיאות, יש מקום אף לתהות על העקרונות שעמדו לפני המחברים בבחירת ספרים מסוימים כספרי יסוד והשמטת ספרים אחרי...
על ידי עמקן
ה' אוגוסט 15, 2019 9:03 am
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: חכמות בחוץ תרונה - סטפנסקי - ספרי יסוד. חדש!
תגובות: 77
צפיות: 4875

Re: חכמות בחוץ תרונה - סטפנסקי - ספרי יסוד. חדש!

האם יש מידע על איזו מהדורות היו לפני גדולי האחרונים?
על ידי עמקן
ד' אוגוסט 14, 2019 11:22 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: חכמות בחוץ תרונה - סטפנסקי - ספרי יסוד. חדש!
תגובות: 77
צפיות: 4875

Re: חכמות בחוץ תרונה - סטפנסקי - ספרי יסוד. חדש!

ראיתי הספר ובאמת יצירה נפלאה עם הרבה מידע וידע שנשפך לאורך הספר אבל זה שהרבה ספרי קבלה כבר נהיים ליסוד וגם ספרי חסידים נהפכו לספרי יסוד לי זה צורם שב שמעתתא וקצות לדעתך הם ספרי יסוד? בוודאי אתה משווה לספרי חסידות שליטאים לא לומדים בהם וגם כל עדות הספרדים עד לאחרונה ממש לא למדו בהם (תמיד יש יוצאים מ...
על ידי עמקן
ד' אוגוסט 14, 2019 6:32 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: חכמות בחוץ תרונה - סטפנסקי - ספרי יסוד. חדש!
תגובות: 77
צפיות: 4875

Re: חכמות בחוץ תרונה - סטפנסקי - ספרי יסוד. חדש!

כפי המתואר זה ספר מאד מעניין ושימושי. אבל ניכר שזה נכתב כפרסומת לספר, ולא ע"י אדם נייטרלי מן הצד. לא חסר פעמים שכתבו על ספר בתיארים ורודים ביותר, אבל כשראיתי הספר בעצמי התאכזבתי מאד שזה לא עמד בהצפיות. אם מישהו ראה הספר בבקשה לכתוב ההתרשמות שלך. הבהרה: לאור אי הבנות, ברצוני להבהיר שאין כוונתי ל...
על ידי עמקן
ג' אוגוסט 13, 2019 7:10 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: רשימת אתרים ואשכולות לסריקות כת"י וספרי דפוס עתיקים
תגובות: 493
צפיות: 164816

Re: רשימת אתרים ואשכולות לסריקות כת"י וספרי דפוס עתיקים

האם משיהו יודע מה קרה לאתר של וטיקן? בבוקר נכנסתי לראות כת"י ונפתח כרגיל. אבל מהצריים א"א לכנס.
על ידי עמקן
ג' אוגוסט 13, 2019 5:54 pm
פורום: לשכת הסופרים
נושא: עזרה בפענוח כתבי יד
תגובות: 1007
צפיות: 147799

Re: עזרה בפענוח כתבי יד

ליבא לתיובתא כתב:הדפים הללו כתובים באידיש.
מישהו יוכל לעזור לי ולספר לי מלמעלה על תוכן המכתבים?? דברי תורה? הסטוריה?
20190812_173901 (3).jpg

20190813_134526.jpg

לא זה ולא זה. סתם מכתב בעלמא.
בכלל,לא נהגו לכתוב תורה באידיש, זולת מה שכתבו במיוחד עברו נשים ועמי הארץ.
על ידי עמקן
ב' אוגוסט 12, 2019 6:04 pm
פורום: אספקלריא
נושא: עניבה - מלבוש של גויים
תגובות: 137
צפיות: 9779

Re: עניבה - מלבוש של גויים

בתמונה זו, מיד ושם של האדומ"ר מבאבוב לפני המלחמה, כל אלו שאפשר להכיר בהם חוץ מבחור צעיר אחד, לבושים עניבה.
על ידי עמקן
ב' אוגוסט 12, 2019 12:32 am
פורום: אספקלריא
נושא: העליה מרוסיה- לאחר שלושים שנה
תגובות: 46
צפיות: 4233

Re: העליה מרוסיה- לאחר שלושים שנה

רק עכשיו פתחתי אשכול הזו. וכנראה פספסתי משהו. למה ציבור הליטאי אחראי לעלייה הרוסי יותר מכל ציבור אחר? אם אתה מאמין באפיונים תרבותיים, אז ציבור שחלק גדול ממורשתו התעצב ברוסיה, אמור לתקשר יותר טוב עם הציבור הזה, ויש להניח שהתורה שלו גם תרשים ותאתגר אותם. עובדה שאלו שכן מגיעים נקלטים ממש חזק [ממה שאני...
על ידי עמקן
א' אוגוסט 11, 2019 10:59 pm
פורום: אספקלריא
נושא: העליה מרוסיה- לאחר שלושים שנה
תגובות: 46
צפיות: 4233

Re: העליה מרוסיה- לאחר שלושים שנה

רק עכשיו פתחתי אשכול הזו. וכנראה פספסתי משהו. למה ציבור הליטאי אחראי לעלייה הרוסי יותר מכל ציבור אחר? מי אתה רוצה שיטפל בזה? הספרדים לא מתקשרים בכלל עם הרוסים, וקהילות אחרות עסוקות בעצמם ולא מתעסקות בכלל בקירוב (חוץ מבעלז), אז מי נשאר? בדברים אחרים, רק אלו שכן עושים מאושמים כשאינם עושים מספיק, ואלו...
על ידי עמקן
ו' אוגוסט 09, 2019 4:49 pm
פורום: אספקלריא
נושא: העליה מרוסיה- לאחר שלושים שנה
תגובות: 46
צפיות: 4233

Re: העליה מרוסיה- לאחר שלושים שנה

רק עכשיו פתחתי אשכול הזו. וכנראה פספסתי משהו. למה ציבור הליטאי אחראי לעלייה הרוסי יותר מכל ציבור אחר?
על ידי עמקן
ו' אוגוסט 09, 2019 2:37 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: קובץ 'בית אהרן וישראל' | גליון חדש להורדה
תגובות: 74
צפיות: 16043

Re: קובץ 'בית אהרן וישראל' | גליון חדש להורדה

אכן כל מה שנכתב לעיל הן סברות לא נכונות, שהרי להלכה נפסק שרגל האסורה במקומה אוסרת שלא במקומה - היכן שיש לה דריסת הרגל, ובעברית לעם - אם הרגל האסורה [נכרי, או מומר, או שני ישראלים שגרים עם נכרי או מומר] צריכה לצאת ממקומה דרך חצר מסויימת - היא אוסרת על החצר, אפילו שחצר זו עירבה לעצמה. וממילא בניין הש...
על ידי עמקן
א' אוגוסט 04, 2019 8:11 pm
פורום: אספקלריא
נושא: טיפולים אלטרנטיביים ע"פ ההלכה
תגובות: 488
צפיות: 52606

Re: טיפולים אלטרנטיביים ע"פ ההלכה

עד שהוכח אחרת, מסתמא הוא הוציא ספר משום שהוא מאמין לזה, ולא כדי לקבל הכשר בהמשך. וא"כ מה הבעיה אם הוא מפרנס ממה שהוא מאמין בו.
האם מישהו יבא בטענות נגד זאת ערבות, שהוא כותב בעד רפואה קונבנטואלי כאן בפורום, ועוד מתפרנס מקליניקה של אשתו.
על ידי עמקן
ו' אוגוסט 02, 2019 3:29 pm
פורום: אספקלריא
נושא: צבע עורם של יהודי אשכנז הקדומים
תגובות: 69
צפיות: 4260

Re: צבע עורם של יהודי אשכנז הקדומים

לא מזמן עלתה לי שאלה, אם אכן האקלים גורם, והלבנים הבלונדיניים חיים בצפון העולם ובקו המשווה כהי עור, הוא הדין ביבשות אמריקה שאנו אמורים למצוא בצפון אמריקא אינדיאנים בלונדיניים ובמרכזה כהי עור ובדורמה יותר מכך. לא ידוע לי לעת עתה על ילידים בלונדיניים שחיו בצפון אמריקה. לגופו של נושא הבדיקות הגנטיות ט...
על ידי עמקן
ו' אוגוסט 02, 2019 3:25 pm
פורום: אספקלריא
נושא: צבע עורם של יהודי אשכנז הקדומים
תגובות: 69
צפיות: 4260

Re: צבע עורם של יהודי אשכנז הקדומים

החושב כתב:כאילו כושים שנמצאים בארצות הברית כבר 400 שנה, עוד איזה 400 שנה הם יהפכו ללבנים?... (או לדומים לאינדיאניים)
עליך אומר קרא: היהפוך כושי עורו

דוקא הכושים בארה"ב אינם שחורים לגמרי, אלא חום. פעם כשהייתי בקונסליה של ארה"ב ראיתי כושית שהיתה שחורה ממש, ושמתי לב שהיא החזיקה דרכון של קניה.
על ידי עמקן
ה' אוגוסט 01, 2019 10:02 pm
פורום: אוצר החכמה - הצעות ליעול ושיפור השימוש בתוכנה
נושא: כמו במסמך pdf
תגובות: 5
צפיות: 1028

Re: כמו במסמך pdf

אני משתמש בה בPDF. בפרט במחשב שיש מסך מגע.
על ידי עמקן
ה' אוגוסט 01, 2019 9:17 pm
פורום: בית המדרש
נושא: נשים בבגדים מכובסים בתשעת הימים
תגובות: 11
צפיות: 824

Re: נשים בהחלפת בגדים לפני תשעת הימים

בבית שלי מקפידים.
על ידי עמקן
ג' יולי 30, 2019 10:03 pm
פורום: אוצר החכמה - הצעות ליעול ושיפור השימוש בתוכנה
נושא: אוצר מקוון עדכוני לבעלי אוצה"ח בדיסק
תגובות: 0
צפיות: 957

אוצר מקוון עדכוני לבעלי אוצה"ח בדיסק

אחד החסרונות באוצר החכמה בדיסק לגבי המקוון הוא שאינו כ"כ עדכוני. אבל לא מוצדק לגבות מחיר מלא למקוון עבור מי שיש לו התוכנה וצריך רק הספרים החדשים.
אפשר לעשות מינוי מוזל לאוצר המקוון, שיש בו רק הספרים החדשים שאינם בעדכון האחרונה בדיסק. ואולי במחיר קצת יותר יקר עם ספרים מלאחר עדכון קודם.

עבור לחיפוש מתקדם