מפרשי האוצר - גירסת נסיון
חיפוש גוגל בפורום:

החיפוש הניב 875 תוצאות

עבור לחיפוש מתקדם

על ידי עמקן
ו' ינואר 13, 2012 1:51 pm
פורום: אוצר החכמה - הצעות ליעול ושיפור השימוש בתוכנה
נושא: אחידות בשם הספר
תגובות: 1
צפיות: 814

Re: אחידות בשם הספר

גם ספר תבואת שור פעמים בשם תב"ש ופעמים בשם שמלה חדשה.
על ידי עמקן
ו' ינואר 13, 2012 1:01 am
פורום: אוצר החכמה - תיקונים והערות
נושא: טעות בשואל ומשיב
תגובות: 0
צפיות: 403

טעות בשואל ומשיב

שאול ומשיב רביעא, עמ' 9 הוי כפילות של 7 וחסר עמוד האמיתי של הספר. נדמה שיש עוד טעויות אבל לא בדקתי.
על ידי עמקן
ו' ינואר 06, 2012 3:09 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: העתקה מספרים אחרים בספרי הראשונים
תגובות: 12
צפיות: 1280

Re: העתקה מספרים אחרים בספרי הראשונים

בראשונים, בפרט מפרשי הרי"ף שכיח מאד שהעתיקו מראשונים אחרים בפרט רש"י בלי לציין, כנראה משום שהיה ידוע לכל. [דומני שראיתי פעם בר"ן שחלק על רש"י וכ' דאע"פ שלמעלה לא כתבתי כן היינו משום שדרכי תמיד להעתיק דברי רש"י.] יש מקומות בפי' הרמב"ן על התורה ובפי' רבינו יונה על הת...
על ידי עמקן
ו' ינואר 06, 2012 1:43 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: האם ידוע על מי מגדולי הדורות האחרונים שגידל בעלי חיים?
תגובות: 76
צפיות: 7399

Re: האם ידוע על מי מגדולי הדורות האחרונים שגידל בעלי חיים?

התכוונתי בעיקר כלפי הידוע מכו"כ ספרים על כך שאין לגדל בעלי חיים. מה יש להסתפק בזה? האבות הקדושים החזיקו בעלי חיים, כולל טמאות כגון גמלים וחמורים, ולפי חז"ל השבטים היה להם כלבים [ששיסו ביוסף]. גם בזמן הנביאים וחז"ל החזיקו חיות. אפשר להביא אין סוף דוגמאות לזה כולל נביאים תנאים ואמוראים...
על ידי עמקן
ו' ינואר 06, 2012 9:54 am
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: האם ידוע על מי מגדולי הדורות האחרונים שגידל בעלי חיים?
תגובות: 76
צפיות: 7399

Re: האם ידוע על מי מגדולי הדורות האחרונים שגידל בעלי חיים?

ור' חיים אור זרוע (תש' פ"א) דן בעופות המצפצפים בקול אם מותרים בטלטול בשבת, ומבואר שנהגו לגדלם. הברכי יוסף (יו"ד סי' קי"ז אות ב') כתב שנהגו לגדל צפורים טמאים המנגנים וכיוצא. היש"ש (ב"ק פ"ז ס' מ"ה) מתיר להחזיק כלבים קטנים לנוי הבית, וכ' ועל זה סמכו לנהוג היתר עכ"...
על ידי עמקן
ו' דצמבר 30, 2011 9:49 am
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: רי"ט אלגאזי לבכורות - מהדורת עוז והדר
תגובות: 111
צפיות: 9722

Re: בכור שוטה - על השמטת חכמים בהערות למהריט"א מהדורת עוז וה

עיינתי במבוא של עוז והדר [במהדורה שבידי] ושם כתוב כדברים האלה: יש לציין שבאיזה מקומן קיצרנו אריכות דברים (בהסכמה) , כדי שיתאים יותר להוצאה שבתוך הש"ס. זה ממש מגוחך. לקצר פירושו להוציא דברים שאינם חשובים כ"כ או שאין להם ענין לרוב הלומדים. להשמיט אנשים משום התנגדות לחוג שלהם אינו קיצור אלא ...
על ידי עמקן
ג' דצמבר 27, 2011 12:09 am
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: רי"ט אלגאזי לבכורות - מהדורת עוז והדר
תגובות: 111
צפיות: 9722

Re: הצענזורה שבה לקצץ בתלמוד בבלי - צינזור או...?

ממתי היה הגריי"ק מתנגד?
על ידי עמקן
ב' דצמבר 26, 2011 11:43 pm
פורום: חנוכה
נושא: האם הדליקו נרות חנוכה בזמן בית שני?
תגובות: 53
צפיות: 7611

Re: האם הדליקו נרות חנוכה בזמן בית שני?

עיינתי עוד פעם בחסדי אבות ולא ראיתי שהוא מתייחס לזה שמבואר מהגמ' שהדליקו נרות בזמן הבית. הוא אכן הביא הגמ' והתייחס לנקודות אחרות אבל לא התייחס [לאו דוקא בכוונה] למש"כ שאם נר חנוכה נתקן אחר החורבן היכא אפשר לומר שלא נתבטל חנוכה מחמת המצוה אדרבה על הראשונים אנו מצטערים ובאו והוסיפו עליהם [ודוחק ל...
על ידי עמקן
א' דצמבר 25, 2011 5:41 pm
פורום: חנוכה
נושא: האם הדליקו נרות חנוכה בזמן בית שני?
תגובות: 53
צפיות: 7611

Re: האם הדליקו נרות חנוכה בזמן בית שני?

בר"ה (דף י"ח:) נחלקו אי בטלה מגילת תענית אחר החורבן ושם מעשה וגזרו תענית בחנוכה כו' ואמרו להם צאו והתענו על מה שהתעניתם אמר רב יוסף שאני חנוכה דאיכא מצוה ע"כ. ובפשטות ר"ל הדלקת נרות ולא הלל והודאה, וכן נקט הרשב"א (בד"ה אמר להם) ומבואר בזה להדיא שהדליקו נרות קודם החורבן...
על ידי עמקן
ש' דצמבר 24, 2011 10:40 pm
פורום: חנוכה
נושא: האם הדליקו נרות חנוכה בזמן בית שני?
תגובות: 53
צפיות: 7611

Re: האם הדליקו נרות חנוכה בזמן בית שני?

בר"ה (דף י"ח:) נחלקו אי בטלה מגילת תענית אחר החורבן ושם מעשה וגזרו תענית בחנוכה כו' ואמרו להם צאו והתענו על מה שהתעניתם אמר רב יוסף שאני חנוכה דאיכא מצוה ע"כ. ובפשטות ר"ל הדלקת נרות ולא הלל והודאה, וכן נקט הרשב"א (בד"ה אמר להם) ומבואר בזה להדיא שהדליקו נרות קודם החורבן.
על ידי עמקן
ו' דצמבר 23, 2011 9:31 am
פורום: לשכת הסופרים
נושא: מחירים לעשיית "מפתחות"
תגובות: 33
צפיות: 7383

Re: מחירים לעשיית "מפתחות"

וכמובן, יש את האופציה בוורד, לערוך מיפתוח אוטומטי תוך כדי עריכה. אבל - כמובן: 1. הכותב / עורך מתמצא גם בתחום המיפתוח. 2. העימוד הסופי של הספר יתבצע בתוכנה זו. 1. כתבתי פעם הוראות מפורטת איך לעשות מפתחות בוורד עבור אחד שאינו מתמצא במחשבים ובוורד כלל. אפשר להורידו. 2. אפשר לייבא קובץ וורד לתג או אידי...
על ידי עמקן
ד' דצמבר 21, 2011 7:40 pm
פורום: חנוכה
נושא: האם הדליקו נרות חנוכה בזמן בית שני?
תגובות: 53
צפיות: 7611

Re: האם הדליקו נרות חנוכה בזמן בית שני?

במחשבה שנייה עצם מחלוקת ב"ש וב"ה באופן ההדלקה משמע שלא התקינו להדליק מיד אחר הנס. שמאי והלל היו בסוף תקופת החשמנואים וגם אם המחלוקת התחיל בימיהם היה זה הרבה שנים אחר הנס ולא מסתבר שנחלקו בדבר שכבר נתפשט בישראל ובודאי היה ידוע איך הדליקו. אבל אם התקינו להדליק בימיהם יתכן שנחלקו מיד איך ראוי...
על ידי עמקן
ג' דצמבר 20, 2011 11:21 pm
פורום: חנוכה
נושא: האם הדליקו נרות חנוכה בזמן בית שני?
תגובות: 53
צפיות: 7611

Re: האם הדליקו נרות חנוכה בזמן בית שני?

ב"ש וב"ה נחלקו בהדלקת נר חנוכה (שבת כ"א:) והם היו לפני הבית. והגם שקיום הישיבות היו הרבה זמן אחר מיתת שמאי והלל [ורוב המחלוקתים היו מחמת תלמידים שלא שמשו כל צרכם] מ"מ לא מסתבר שעוד נתחדשו מחלוקית ב"ש וב"ה אחר החורבן.
על ידי עמקן
ג' דצמבר 13, 2011 8:44 am
פורום: מקרא ותרגום
נושא: ולכך נענש יעקב שמנעה (את דינה) מאחיו.
תגובות: 38
צפיות: 3449

Re: ציטוט (מבהיל לכאו') מפי' הברטנורא, על יעקב אבינו

חבר כתב:י"ל שיעקב לרעה נתכוון כו'

למה עלינו לדון יעקב לכף רע. וכי הוא גרע מסתם בני אדם וכ"ש ת"ח שאסור ללמד עליהם רע?
על ידי עמקן
ה' דצמבר 08, 2011 12:05 am
פורום: מקרא ותרגום
נושא: ולכך נענש יעקב שמנעה (את דינה) מאחיו.
תגובות: 38
צפיות: 3449

Re: ולכך נענש יעקב שמנעה (את דינה) מאחיו.

איפה הובא התי' הזה בשם הסבא מקלם. אם קבלה היא נקבל, אבל תמוה מאד לייחס מידות רעות ליעקב אבינו בלי שום מקור. אמנם דברי רש"י קשים להבין אבל לא נראה שזה מצדיק לחדש מסברא מדות רעות ליעקב אבינו בלי שום רמז לזה בשום מקום.
על ידי עמקן
א' דצמבר 04, 2011 12:27 am
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: משקל ויחס ראוי להופעה חריגה בספרותינו
תגובות: 38
צפיות: 3237

Re: משקל ויחס ראוי להופעה חריגה בספרותינו

אנחנו בטוחים בצדקת לאה כיון שהיא אחת מהאמהות. אבל אצל יעקב אבינו כשעדיין לא הכירה וראה רק איך שרימתה אותו ואת אחותה אינו רחוק כ"כ שיחשוד בה. בפרט שהיא הוציאה בתוליה באצבע כדי להתעבר מביאה ראשונה, ואי מציאת בתולים בודאי נתן מקום גדול לחשוד בה. אין זה דומה כלל לאומר שיעקב נהג להכותה, שהוא אסור בו...
על ידי עמקן
ג' נובמבר 29, 2011 11:26 pm
פורום: טעכנישע הילף
נושא: איז מעגליך צו פרינטן די "תוצאות החיפוש"
תגובות: 8
צפיות: 8439

Re: איז מעגליך צו פרינטן די "תוצאות החיפוש"

אין גרסא 9 איז נישט דא קען "מתקדם". ווי קען מין מאכין א pdf פון תוצאות?
על ידי עמקן
א' נובמבר 27, 2011 12:02 am
פורום: אוצר החכמה - תיקונים והערות
נושא: שיעורי ר' אבא ברמן על גיטין
תגובות: 5
צפיות: 645

שיעורי ר' אבא ברמן על גיטין

שיעורי ר' אבא ברמן על גיטין מופיע פעמיים. א' בשם שיעורי מורנו הגאון ר' אבא ברמן - גיטין, והשני בשם שיעורי מורנו הגאון רבי אבא ברמן - גיטין, אבל הם אותו ספר ממש.
על ידי עמקן
א' נובמבר 13, 2011 12:23 am
פורום: משפחות סופרים
נושא: רבי ירוחם ליוואוויץ זצ"ל ממיר
תגובות: 42
צפיות: 15524

Re: רבי ירוחם ליוואוויץ זצ"ל ממיר

הר ששון כתב:שמעתי מאחד מתלימידי ראדין שלפני נסיעתו למיר היה משגיח בראדין מה ידוע לחכמינו פה על זה ?

הספר בשבילי ראדין יש פרק שלם על זה.
על ידי עמקן
ד' אוקטובר 26, 2011 6:14 pm
פורום: אוצר החכמה - הצעות ליעול ושיפור השימוש בתוכנה
נושא: אחידות בשם הספר
תגובות: 1
צפיות: 814

אחידות בשם הספר

ספרים שיש להם מהדורות או יותר מחלק אחד מובאים לעתים ברשימת הספרים תחת שמות שונים או בכתיב שונה. זה אולי נעשה משום שכך היה בעמוד השער של החלק או מהדורה הזה אבל זה מקשה על מציאות ספרים ולא רואים שיש עוד מהדורות או חלקים לספר. לדוגמא: שו"ת הריב"ש משנת ש"ו בשם תשובת הריב"ש. מהדורת תר...
על ידי עמקן
ג' אוקטובר 25, 2011 1:46 pm
פורום: משפחות סופרים
נושא: מרן רה"י הגאון האמיתי רבי אברהם יעקב זלזניק זצוק"ל
תגובות: 34
צפיות: 4333

Re: מרן ראש הישיבה הגאון האמיתי רבי אברהם יעקב זלזניק זצוק"ל

מיללער כתב:(למה שינה שמו ללוריא?)

הוא היה בסכנת גיוס לצבא התורקי והיה לו אפשרות לפטור עצמו בטענה שהוא לבד בלי שום קרובים בארץ. היות שהיה לו שני אחים הוא שינה שם המשפחה שלו מרוטמאן ללוריא.
על ידי עמקן
ב' אוקטובר 24, 2011 12:31 am
פורום: משפחות סופרים
נושא: הגאון רבי משה הלוי סולובייציק זצ"ל
תגובות: 189
צפיות: 30856

Re: הגאון רבי משה הלוי סולובייציק זצ"ל

שמעתי מתלמיד של הגרמ"ס בישיבת רי"א, ר' יוסף גולגברג ז"ל, שהגיע שם סמוך לעזיבת ר' שמעון, שהיה ברור שר' שמעון לא היה מרוצה מהישיבה על אף שהסכים למסור שם שיעורים. מענין מאוד. מן הראוי לציין, שבספרו של ר' הערשל שכטר שליט"א 'נפש הרב' (אינו תחת ידי כרגע) מופיע סיפור הפוך - שהגר"ש...
על ידי עמקן
א' אוקטובר 23, 2011 4:29 pm
פורום: משפחות סופרים
נושא: הגאון רבי משה הלוי סולובייציק זצ"ל
תגובות: 189
צפיות: 30856

Re: הגאון רבי משה הלוי סולובייציק זצ"ל

בחלק הראשון של חידושי הגר"ח מכתי"ק (אין הספר כעת תח"י, כך שלא אזכור איזה יצא ראשון ב"ק או ב"מ), במבוא, הובא שיחה של הגר"י קמנצקי עם הגרי"ד סולובייציק, בה התבטא שהגריד"ס שמחמת רצון ראשי הקהלה נדחה אביו הגר"מ לטובת אחיו הצעיר הגרי"ז. הגר"י קמנצקי...
על ידי עמקן
א' אוקטובר 23, 2011 3:37 pm
פורום: משפחות סופרים
נושא: הגאון רבי משה הלוי סולובייציק זצ"ל
תגובות: 189
צפיות: 30856

Re: הגאון רבי משה הלוי סולובייציק זצ"ל

בתו של הגרמ"ס, שולמית מייזלמאן, כתבה ספר על אביה ומשפחתה בשפה אנגלית. לא בדקתי אמיתות סיפוריה ממקורות אחרים, אך יש שם סיפר על חתונת אביה בפרטי פרטים. חלק ניכר של הסיפור סובב על זה שכל אחד מהצדדים רצו לעשות החתונה בעירם וכפשרה עשו החתונה בעיר שלישי שהיה באמצע. אך בההזמנה לחתונה, שהובא צילום ממנו...
על ידי עמקן
א' אוקטובר 23, 2011 3:27 pm
פורום: משפחות סופרים
נושא: הגאון רבי משה הלוי סולובייציק זצ"ל
תגובות: 189
צפיות: 30856

Re: הגאון רבי משה הלוי סולובייציק זצ"ל

הרב 'מתפעל' כתב: ...לאחר מכן הגיע [הגר"מ זצ"ל] לארה"ב והתמנה לראש ישיבת רבנו יצחק אלחנן, ישיבה יוניברסיטי. האם הישיבה הזו בתקופה ההיא נחשבה למקום פסול בעיני הציבור החרדי? דומה לישיבה תיכונית?... אציין שתי עובדות בהקשר לכך: ב. הגאון הגדול ר' שמעון שקופ זצ"ל מסר שם שיעורים במשך שנ...
על ידי עמקן
ו' אוקטובר 21, 2011 1:04 pm
פורום: אוצר החכמה - הצעות לספרים חדשים
נושא: עדות לישראל
תגובות: 2
צפיות: 737

Re: עדות לישראל

מצאתי שעדות לישראל נכלל בכתבי ר' הנקין.
עכשיו יש לי הצעה חדשה. כשיש כמה ספרים שונים בתוך כרך אחד שיהיה תת רשימה לכל אחד מהם, ושיפיע כל אחד מהם במקומו הראוי בסדר אלף-בית ע"פ שמו ולא רק בשם ספר הראשי.
על ידי עמקן
ב' אוקטובר 10, 2011 11:57 pm
פורום: אוצר החכמה - הצעות לספרים חדשים
נושא: ~:~:~גליונות 'עולם החסידות'~:~:~
תגובות: 15
צפיות: 1828

Re: ~:~:~גליונות 'עולם החסידות'~:~:~

אינני סבור שכל עלוני עולם החסידות עונים על ההגדרה של חומר איכותי, בודאי לא אותן התקפות זולות ובוטות הזכורות לרוע, על הספר 'הגאון' של הרב אליאך. לדעתי ההתקפות על ספר הגאון הם הדבר האחרון שיש לצנזור. אחר שראיתי כל השטויות שם וחוסר בטענות טובות [לכל היותר תפסו אותו על איזה דברים קטנים, ודבר זה שייך בכ...
על ידי עמקן
ב' אוקטובר 10, 2011 9:36 am
פורום: אוצר החכמה - הצעות לספרים חדשים
נושא: מפוסים תורניית לעיתונים חרדים
תגובות: 4
צפיות: 710

מפוסים תורניית לעיתונים חרדים

בעצם לא היה ראוי להוסיף מפוסים תורניית כיון שבד"כ צורת כתיבת הדברים אינם אלא בדרך עיתונאות ולא כראוי לספר רציני, כידוע, אבל לפעמים יש בהם דברים חשובים ומפעם לפעם יש הפניית בספרים אמיתיים למה שהובא במוסיף תורני וא"א להשיגו היום.
על ידי עמקן
ב' אוקטובר 10, 2011 9:06 am
פורום: אוצר החכמה - הצעות לספרים חדשים
נושא: מחזור-רעדלהיים - רבי וואלף היידינהיים
תגובות: 9
צפיות: 1180

Re: מחזור-רעדלהיים - רבי וואלף היידינהיים

רו"ה הוציא כמה וכמה מהדורות של מחזורים וסידורים ויש שינויים ביניהם. רואי להכניס כולם. [שמעתי שמישהו בבית וגן יש לו אוסף של הרבה מהדורות, אבל אינו יודע מיהו.]
על ידי עמקן
ב' ספטמבר 26, 2011 9:11 pm
פורום: אוצר החכמה - הצעות לספרים חדשים
נושא: עדות לישראל
תגובות: 2
צפיות: 737

עדות לישראל

חסר הספר עדות לישראל להגאון ר' יוסף אליהו הנקין, (מגדולי הרבנים בארה"ב לפני מ' שנה). ראיתי פעם עותק ממנו באוצר הספרים של ישיבת תורה אור, שהיה שייך להראש ישיבה הגח"פ שיינברג שליט"א, שכנראה תרם אותו להישיבה.
על ידי עמקן
ב' ספטמבר 26, 2011 9:08 pm
פורום: אוצר החכמה - הצעות לספרים חדשים
נושא: שרשי מנהגי אשכנז
תגובות: 1
צפיות: 530

שרשי מנהגי אשכנז

שרשי מנהגי אשכנז שימושי מאד לאלו שצריכים אותם. מסתבר שהם יסכימו כיון שעיקר מטרתם אינו כסף אלא לקיים מנהגם.
על ידי עמקן
ש' אוגוסט 06, 2011 10:54 pm
פורום: אוצר החכמה - הצעות ליעול ושיפור השימוש בתוכנה
נושא: כמה הצעות ליעול
תגובות: 14
צפיות: 2183

Re: כמה הצעות ליעול

שימוש בכרטיס הנושאים אינו פתרון מספיק לבעיית עודף תוצאות. גם בתוך ספרים על נושא אחד כל אחד יש לו הספרים שמעניין אותו יותר. גם בענין אחד כשאני עוסק בענין מסויים עבורי מעניין אותי ספרים מסויימים יותר אבל כשאני עוסק באותו ענין עבור אחרים או תוך עבודה על ספר מסויים מעניין אותי ספרים אחרים יותר. חוץ מזה ...
על ידי עמקן
ו' אוגוסט 05, 2011 12:36 pm
פורום: אוצר החכמה - הצעות ליעול ושיפור השימוש בתוכנה
נושא: מחירי התוכנה וגירסאות פרוצות
תגובות: 80
צפיות: 14762

Re: מחירי התוכנה וגירסאות פרוצות

גם גזל הגוי אסור ומי יאמר בנושא זה נקי כפיים אנכי... טוב כבר נושא רחב ביותר - אם זה בגלל חילול השם וכו' אך - על השגת גבול וגניבה ללא שום היתר. מיהודים חרדים... כולי עלמא מודים שיש קניין רוחני.. רבי שמעון שקאפ ז"ל וכו' וכו' - הדבר הוכרח מאלף ואחד ראיות... בניסן הסתובב בבהכ"נ שלי מהדורת ביק...
על ידי עמקן
ו' אוגוסט 05, 2011 12:15 pm
פורום: אוצר החכמה - תיקונים והערות
נושא: ספר מבחר כתבים
תגובות: 1
צפיות: 472

ספר מבחר כתבים

ספר מבחר כתבים נמצא פעמיים, אחד בתוך חבילת ספרי מוסד הרב קוק והשני בתוך שאר הספרים. למעשה הוא אותו ספר מאותו דפוס ממש.
על ידי עמקן
ו' אוגוסט 05, 2011 12:05 pm
פורום: אוצר החכמה - הצעות ליעול ושיפור השימוש בתוכנה
נושא: כמה הצעות ליעול
תגובות: 14
צפיות: 2183

Re: כמה הצעות ליעול

הצעה נוספת לאפשר לדרג סדר הופעת ספרים בתוצאת חיפוש ע"י מספר לכל ספר כדי שיהיה קדימה לספרים שמעיין המשתמש יותר. הרבה פעמים יש יותר מדאי תוצאות וזה יקל מאוד על סינון תוצאות. אולי אפילו כדאי לאפשר עשיית קבוצות סדרי עדיפיות. אדם המחפש ענין לגבי ביאור סוגיא בש"ס או הלכה יהיה מעוניין בספרים אחרי...

עבור לחיפוש מתקדם