החיפוש הניב 1080 תוצאות

עבור לחיפוש מתקדם

על ידי חיס
ד' אוגוסט 14, 2013 4:32 pm
פורום: בית המדרש
נושא: מן השמים מעכבים לבטל מנהג טעות?
תגובות: 12
צפיות: 745

Re: מן השמים מעכבים לבטל מנהג טעות?

בענין השריפה בוולאז'ין ראה כאן
viewtopic.php?f=7&t=6249&hilit=
על ידי חיס
ג' אוגוסט 13, 2013 12:33 pm
פורום: משפחות סופרים
נושא: זיהוי רבנים שבתמונה
תגובות: 5723
צפיות: 419481

Re: זיהוי רבנים שבתמונה

אברך כתב:וכמובן של הישועות משה מויזניץ' זצ"ל לידו.

ההפגנה הזאת בירושלים, בסיון תשי"ח - אז התקיימה הפגנה בראשות גדולי ישראל נגד הקמת הבריכה המעורבת.
ראה כאן עוד שתי תמונות משם את מי אפשר לזהות ?
על ידי חיס
ג' אוגוסט 13, 2013 12:05 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: מי שנתקל בדרך לימודו בענינא דיומא סימן שלומד תורה לשמה
תגובות: 12
צפיות: 1177

Re: מי שנתקל בדרך לימודו בענינא דיומא סימן שלומד תורה לשמה

החתם סופר הנ"ל נמצא ב"חתם סופר על התורה" חלק ה'
י"ל ע"י מכון להוצאת ספרים וכת"י ע"ש החת"ס זצ"ל
ירושלים תשס"ז (ליקוטים תהילים עמוד קנז)
על ידי חיס
ב' אוגוסט 12, 2013 2:10 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: על פירוש רבינו חננאל לברכות - מהדורת ווגשל
תגובות: 52
צפיות: 3890

Re: פירוש רבינו חחנא לברכות - למה אין בכל השסי"ן?

פירושי רבינו חננאל בר חושיאל לתלמוד / יו"ל ע"פ כתבי-יד וראשונים עם מבואות, מקורות, ציונים וביאורים בעריכת הרב דוד מצגר. ירושלים : מכון לב שמח, תש"ן-. ‬ ‫ [א]: מסכת ברכות . תש"ן. 3 כר’ ב-1 (34, קמה; [3], פא; [2], נ ע’). בשער החלקי: שלשה ספרים נפתחים : פירוש רבינו חננאל - ברכות. מפ...
על ידי חיס
ד' אוגוסט 07, 2013 12:33 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: ספר "צאן קדשים" עמ"ס זבחים
תגובות: 27
צפיות: 1325

Re: ספר "צאן קדשים" עמ"ס זבחים

חקר כתב:הספר יצא בשנת תפ"ט, כמבואר בעמוד השער, ובשנה זו אכן יוצא טז כסליו ביום ה'.
בדפו"ר אין הדגשה של אותיות בסוף ההקדמה, כך שאפשר לצרף גם שתי אותיות ה' ואות א'.


אם אתה מצרף שתי אותיות ה' ואות א' הרי יוצא לשנת תפ"ד, הרי בה חל ט"ז בכסלו ביום ב'.....
על ידי חיס
ג' אוגוסט 06, 2013 11:25 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: ספר "צאן קדשים" עמ"ס זבחים
תגובות: 27
צפיות: 1325

ספר "צאן קדשים" עמ"ס זבחים

בהקדמה לפירוש צאן קדשים כותב המחבר: http://www.otzar.org/aspcrops/101693_3_21359888993-682013.asp היום יום ה' ט"ז כסליו לסדר ז א ת ת ורת ה ע ולה. קשה לי להבין כונת פרט השנה הנרמזת, כי לפי המסומן כאן עולה לשנת תע"ח, ובשנה זו לא חל ט"ז כסליו ביום ה'. ועוד שפרשת העולה פרשת צו, לעולם לא ת...
על ידי חיס
ב' אוגוסט 05, 2013 12:53 am
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: ישמח משה דפוס ראשון
תגובות: 4
צפיות: 398

Re: ישמח משה דפוס ראשון

כפי הידוע לי ישמח משה על התורה דפוס ראשון נמצאו: בספריית בר אילן רמת גן http://sifria2012.lnx.biu.ac.il/F?func=find-b&request=000220603&find_code=SYS&local_base=bar01 וספריית הרמב"ם תל אביב http://ariela.tau.ac.il/F/?func=find-b&request=000311690&find_code=SYS&con_lng=he...
על ידי חיס
ו' אוגוסט 02, 2013 12:33 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: שיירי מים אחרונים
תגובות: 5
צפיות: 349

Re: שיירי מים אחרונים

ראיתי רבים שמקפידים שלא ליטול מים אחרונים ישר מבקבוק שעומדים לשתות ממנו משום שאין לשתות משיירי מים שנטלו מהם למים אחרונים. יש מקור הלכתי לכך? והיכן? צ"ע מקור לקפידא ראה בהרחבה בקובץ בית אהרן וישראל - No. 33 תשנ"א שבט-אדר - ן http://www.hebrewbooks.org/pagefeed/hebrewbooks_org_13034_139.pdf
על ידי חיס
א' יולי 28, 2013 10:51 pm
פורום: בית המדרש
נושא: הרחת נר הבדלה
תגובות: 6
צפיות: 489

Re: הרחת נר הבדלה

שיף כתב:כמדומה שמובא בטעמי המנהגים להריח הנר ויאמר הפס' "זכרו תורת משה ...." ומועיל לזיכרון.


לא מצאתי בטעמי המנהגים ....
על ידי חיס
ו' יולי 26, 2013 5:47 pm
פורום: משפחות סופרים
נושא: ר' נחום ארליך
תגובות: 29
צפיות: 2481

Re: ר' נחום ארליך

רבי נחום למד קבלה אצל ישיבת הרב הק' רבי שאול דוויק זצ"ל
והיה שם בפרישות יתירה ממוצ"ש ועד ער"ש אחה"צ.
על ידי חיס
ג' יולי 23, 2013 12:40 am
פורום: בית המדרש
נושא: אם כל השונה הלכות בכל יום בן העולם הבא רק בהלכות נידה
תגובות: 2
צפיות: 258

Re: אם כל השונה הלכות בכל יום בן העולם הבא רק בהלכות נידה

לא משמע כנ"ל מהמהרש"א
לא מופיע שם רק בהלכות נדה
ראה כאן
http://www.hebrewbooks.org/pdfpager.asp ... &pgnum=574
על ידי חיס
ב' יולי 22, 2013 1:38 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: קובץ עץ חיים - גליון העשרים - הופיע עתה!
תגובות: 28
צפיות: 2002

Re: קובץ עץ חיים - גליון העשרים - הופיע עתה!

על הרה"ק רבי דוד זלאטיס זי"ע מבאליחוב הנ"ל מאת הרב בנימין פנטליט
הופיע מאמר נפלא בקובץ "נחלת צבי "(גליון כ"ה ניסן תשע"ג) מאת הרב הגאון אהרן שפירא רב אב"ד פרדס כץ בעל מחבר ספרי "ימי זכרון" ו"אבני אש"
על ידי חיס
ב' יולי 22, 2013 12:19 am
פורום: בין המצרים, תשעה באב וחמשה עשר באב
נושא: תה"מ בליל י' באב
תגובות: 10
צפיות: 576

Re: תה"מ בליל י' באב

ההוספה הנ"ל לא נמצא בסידור יעב"ץ דפוס לעמבערג שנת תרס"ד
על ידי חיס
א' יולי 21, 2013 11:20 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: חיפוש מקור דברי החת"ס
תגובות: 2
צפיות: 306

Re: חיפוש מקור דברי החת"ס

החתם סופר נמצא במס' שבת דף ק"מ ע"ב ד"ה וע"ד הלצה
http://www.hebrewbooks.org/pdfpager.asp ... 76&hilite=
על ידי חיס
א' יולי 21, 2013 12:24 pm
פורום: משפחות סופרים
נושא: רבי משה בן אדרת מאיזמיר - בעל ה"ברך משה" - ממשפחת הרשב"א
תגובות: 5
צפיות: 468

Re: רבי משה בן אדרת מאיזמיר - בעל ה"ברך משה" - ממשפחת הרשב"א

כמו כן הועד על חיבור נוסף של רבי משה - שנשמר בכתובים, בשם: "ברך משה", חידושים על התורה.


בכתב יד "ברך משה "על התורה מזכיר את ספרי הקטן פני משנה ולא מצאתי ...
על ידי חיס
ד' יולי 17, 2013 2:29 pm
פורום: משפחות סופרים
נושא: העלאת החיד"א לארץ ישראל
תגובות: 49
צפיות: 3415

Re: העלאת החיד"א לארץ ישראל

תשובת הרב עובדיה יוסף שליט"א
"ילקוט יוסף", חלק שביעי, סימן לב, הערה ה, עמ' רסט
הנה כבר נעשה מעשה רב בימינו בהסכמת גדולי התורה בארץ ישראל, והעלו את עצמות רבנו החיד"א מליוורנו, ונקבר בהר המנוחות בירושלים, וכבוד גדול עשו לו כל חכמי ארץ ישראל.
על ידי חיס
ד' יולי 17, 2013 2:25 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: מזל טוב לרב ברכה משולשת על בר מצוה לבכורו
תגובות: 11
צפיות: 696

Re: מזל טוב לרב ברכה משולשת על בר מצוה לבכורו

ברכת מזל טוב לרבינו ברכה משולשת לכבוד השמחה במעונו - שמחת הבר מצוה של בנו היקר הי"ו
יושפע עליכם מן השמים שפע של נחת ואושר, ותזכו לרוות רוב נחת דקדושה במידה גדושה מכל יוצ"ח אמן.
על ידי חיס
ד' יולי 17, 2013 1:16 am
פורום: בית המדרש
נושא: הרחת נר הבדלה
תגובות: 6
צפיות: 489

Re: הרחת נר הבדלה

יגאל10 כתב:מה המקור למנהג הרחת נר הבדלה?

ראה בסידור יעב"ץ (מוסך השבת פרק ו' סדר הבדלה אות ז'): יש מכבין בו הנר (ביין) ומריחין בעשן, הכל לחבב המצוה
על ידי חיס
א' יולי 14, 2013 5:45 pm
פורום: משפחות סופרים
נושא: המקובל רבי אהרן שלמה מהרי"ל זיע"א
תגובות: 17
צפיות: 1075

Re: המקובל רבי אהרן שלמה מהרי"ל זיע"א

בנו הרב כתריאל נחמיה מגריל מספר:
על ידי חיס
א' יולי 14, 2013 1:48 am
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: קבר רבי פינחס בו יאיר
תגובות: 22
צפיות: 1047

Re: קבר רבי פינחס בו יאיר

תודה רבה. והעניין להקיף? ושמא אין 'עניין' כזה... הרה"ק רבי חיים אלעזר ממונקאטש זי"ע במסעות ירושלים (עמוד קמ"ג) ובספרו דרכי חיים ושלום (אות תתרכ"א) כותב: מקובל מפי צדיקים לעשות הקפות על קבר קדושת רבי פנחס בן יאיר . וכן עשה וצעד בראש החבורה באמירת אנא בכח ויושב בסתר, והעם אחריו מק...
על ידי חיס
ה' יולי 11, 2013 11:51 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: מקווה האריז"ל בבית עלמין עתיק בצפת
תגובות: 13
צפיות: 1304

Re: מקווה האריז"ל האם כהנים מותר לטבול ?

האם כהנים מותר לטבול במקוה האריז"ל ?
על ידי חיס
ה' יולי 11, 2013 9:32 pm
פורום: משפחות סופרים
נושא: המקובל רבי אהרן שלמה מהרי"ל זיע"א
תגובות: 17
צפיות: 1075

Re: המקובל רבי אהרן שלמה מהרי"ל זיע"א

הגאון הצדיק המקובל הליטאי-ירושלמי רבי אהרן שלמה מהריל, נולד בזאגר שבליטא. תלמיד חבר של המקובל הידוע בעל ה"לשם". עלה לירושלים בשנת תרס"ט, ונודע כאחד מזקני המקובלים הגדולים בירושלים ומראשי ישיבת "שער השמים". בעל מחבר ספרי "טועמיה חיים זכו" ג' חלקים (ביאור על ספר עץ ח...
על ידי חיס
ה' יולי 11, 2013 1:07 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: מקווה האריז"ל בבית עלמין עתיק בצפת
תגובות: 13
צפיות: 1304

Re: מקווה האריז"ל בבית עלמין עתיק בצפת

ועיין בספר ספר ארץ חמדה להרה"ג רבי יחיאל מיכל שטרן שליט"א (עמ' תיב) שכתב שלא מצא מקור לכך שמקוה זה מיוחס לאר"י הק'...
על ידי חיס
ד' יולי 10, 2013 5:11 pm
פורום: בית המדרש
נושא: מה המיוחד בשנה מעוברת שאומרים כפרת פשע
תגובות: 10
צפיות: 643

Re: מה המיוחד בשנה מעוברת שאומרים כפרת פשע

ראה מאמר מקיף מאד בענין זה מאת הגאון רבי ברוך כ"ץ שליט"א בספרו "דברי יוסף"
[עמודים קפ"ו - רו] נמצא באוצר ובה"ב. ויונעם לכם.
על ידי חיס
ד' יולי 10, 2013 2:42 pm
פורום: בית המדרש
נושא: סתירה בדברי חז"ל האם נשות האומות העולם כיסו ראשן.
תגובות: 7
צפיות: 427

Re: סתירה בדברי חז"ל האם נשות האומות העולם כיסו ראשן.

ראה בשו"ת וישב יוסף יו"ד סימן ג' הובא בספר כבודה בת מלך (עמוד 33)
http://www.otzar.org/copyCrops/53159_36 ... 072013.gif
על ידי חיס
ד' יולי 10, 2013 12:56 am
פורום: משפחות סופרים
נושא: רבי אליקום געציל מאיר אב"ד ור"מ ביאליסטאק
תגובות: 17
צפיות: 1208

Re: רבי אליקום געציל מאיר אב"ד ור"מ ביאליסטאק

תודה רבה וייש"כ להרב מחולת המחנים שליט"א על כל הנ"ל.

רק להוסיף שהרב אליקים געציל לעוויטאן זצ"ל הדפיס עוד ספר : מאמר דבר תורה בלי שם המחבר, רק בסוף הספר (עמוד יח) כתב א.ג.ל. [ר"ת שמו בלי מאיר]
ולאחר פטירתו הדפיסו זאת מאמר דבר תורה באידיש.
על ידי חיס
ד' יולי 10, 2013 12:29 am
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: מקווה האריז"ל בבית עלמין עתיק בצפת
תגובות: 13
צפיות: 1304

Re: מקווה האריז"ל בבית עלמין עתיק בצפת

בספר מסע מירון [תיאור מסע לפני יותר ממאה שנים] נמצא כתוב (בעמוד 33) כך:
על ידי חיס
ג' יולי 09, 2013 8:27 pm
פורום: משפחות סופרים
נושא: רבי אליקום געציל מאיר אב"ד ור"מ ביאליסטאק
תגובות: 17
צפיות: 1208

Re: רבי אליקום געציל מאיר אב"ד ור"מ ביאליסטאק

בעיר ביאליסטאק היה גם מגיד מישרים בשם רבי אליקים געציל שחיבר ספר מחזה עינים , בה"ב ציינו שם המחבר כ 'ר' אליקים געציל מאיר לעוויטאן' האם צדקו בזה? והאם היה בן משפחה או נכד נשוא האשכול? ר' אליקים געציל הזה שימש מקודם כמ"מ בעיר דווינסק, בה חיבר ספרו רמת שמואל , הספד על ר' שמואל מוהליבר. צריך...
על ידי חיס
ג' יולי 09, 2013 6:09 pm
פורום: משפחות סופרים
נושא: רבי נתן יחזקאל וייסבלום אב"ד לאדאמער
תגובות: 10
צפיות: 988

Re: רבי נתן יחזקאל וייסבלום אב"ד לאדאמער

ראה בשו"ת עצי חיים יו"ד סימן כ"ג תשובה אליו
על ידי חיס
ג' יולי 09, 2013 2:52 am
פורום: משפחות סופרים
נושא: רבי נתן יחזקאל וייסבלום אב"ד לאדאמער
תגובות: 10
צפיות: 988

Re: רבי נתן יחזקאל וייסבלום אב"ד לאדאמער

הקשר כנראה כך: קוזניץ : הרבי ר' אלימלך זי"ע בעל הנועם אלימלך בנו רבי אלעזר זי"ע בנו רבי נפתלי וייסבלום מליז'נסק זי"ע בתו מרת רחל אשת רבי ישראל צילנקר בנו של רבי נתן יחזקאל מקוז'ניץ זצ"ל- תלמיד הגה"ק מקוזניץ זי"ע [בן רבי שמחה לנדא זצ"ל בן רבי נתן מדוברומיל זצ"ל...
על ידי חיס
ב' יולי 08, 2013 5:16 pm
פורום: משפחות סופרים
נושא: רבי נתן יחזקאל וייסבלום אב"ד לאדאמער
תגובות: 10
צפיות: 988

Re: רבי נתן יחזקאל וייסבלום אב"ד לאדאמער

חתנו: הרב יעקב שמואל אויסלאנדער הי"ד [בן הרב משה אברהם זצ"ל] תלמיד מובהק של רבי שלמה זלמן עהרנרייך זצ"ל. הדפיס ספר בהלכה: ספר בכורי ראשית חידושים בש"ס ופוסקים. שנים אחדות ישב בלאדמיר סמוך על שלחן חותנו. בשנת העשרים חזר לשאמלוי. לאחר מכן עבר לגרוסווארדיין בה החזיק ישיבה קטנה. נרצח...
על ידי חיס
ב' יולי 08, 2013 1:09 am
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: הסכמה שנעלמה - טעות סופר או שיכתוב היסטוריה?
תגובות: 70
צפיות: 6241

Re: הסכמה שנעלמה - טעות סופר או שיכתוב היסטוריה?

ואגב הסכמה שהושמטה, באנשים גדולים ביותר, מסופר שהגה"ק רבי אלכסנדר זיסקינד מהוראדנא כשהדפיס את ספרו יסוד ושורש העבודה לקח הסכמה מהרה"ק רבי לוי יצחק מברדיטשוב, אך כאשר ניגש להדפיס את המהדורא השניה של הספר נודע לו כי רבי לוי יצחק נמנה על עדת החסידים , ולכך השמיט את הסכמתו מן הספר. חבל שלא בד...
על ידי חיס
ב' יולי 08, 2013 12:34 am
פורום: בית המדרש
נושא: התורה חותמו של הקב"ה - בקשת מקור
תגובות: 3
צפיות: 401

Re: התורה חותמו של הקב"ה - בקשת מקור

מה המדה הכי חביבה על הקב"ה ? מדת האמת' התורה היא "תורת אמת" ו"חותמו של הקב"ה אמת" (שבת נה, א)
על ידי חיס
ד' יולי 03, 2013 2:34 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: נא שגבם מאוצר - בקשת קבצים מאוצר החכמה
תגובות: 8180
צפיות: 402405

Re: נא שגבם מאוצר - בקשת קבצים מאוצר החכמה

אם אפשר לקבל צילום מהספר החזוה מלובלין אלפסי יצחק עמוד 241-242 מדפי האוצר
על ידי חיס
ג' יולי 02, 2013 2:06 pm
פורום: בית המדרש
נושא: אליבא דרבינו תם
תגובות: 9
צפיות: 577

Re: אליבא דרבינו תם

בברכה המשולשת כתב:
חיס כתב:חידה:
התפילין שמניחין בשם רבינו תם היא לא אליבא דרבינו תם ...


שוכבות מול עומדות

ראה שו"ת נודע ביהודה תנינא או"ח סימן ד'
על ידי חיס
ב' יולי 01, 2013 12:33 pm
פורום: בית המדרש
נושא: "לא תהו בראה לשבת יצרה" בסין?
תגובות: 11
צפיות: 505

Re: "לא תהו בראה לשבת יצרה" בסין?

האם דברי האור החיים הק' בפר' בראשית: אין שיעור וגבול למצות פרו ורבו נאמרו גם לגוים ?
על ידי חיס
ו' יוני 28, 2013 5:14 pm
פורום: בית המדרש
נושא: אליבא דרבינו תם
תגובות: 9
צפיות: 577

Re: אליבא דרבינו תם

חידה:
התפילין שמניחין בשם רבינו תם היא לא אליבא דרבינו תם ...
על ידי חיס
ו' יוני 28, 2013 2:02 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: צדיקים ששמו דגש על נקודות מסויימות בעבודת ה'
תגובות: 6
צפיות: 454

Re: צדיקים ששמו דגש על נקודות מסויימות בעבודת ה'

ראה בספה"ק נועם אלימלך פר' נח וזלה"ק: בכל דור ודור יש שורש לתקן מצוה מיוחדת יותר משאר מצות. למשל בדור הזה יש שורש לתקן מצות ציצית יותר משאר מצות וכד' . כיצד ידעו הדור את המעשה אשר יעשון ? ואיזה מצוה המסגולת להם ? כותב על כך רבי משה מקוז'ניץ זי"ע בספרו דעת משה פר' בחוקותי וזלה"ק :...
על ידי חיס
ה' יוני 27, 2013 4:23 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: פיאות הראש ארוכות - ממתי התחילו?
תגובות: 39
צפיות: 2601

Re: פיאות הראש ארוכות - ממתי התחילו?

הגהמ כתב:בזכרוני שיש מאמר מעניין מאד בא' מכרכי 'סיני' בענין מהר' יוסף קאפח בה הביא הוכחה מהגמ' שדרכם אז היה לגדל פיאות, וכן הוזכר בה דברי הרמב"ם השוללים המנהג.

כאן נמצא המאמר של הרב קאפח בסיני קי"ז

עבור לחיפוש מתקדם