מפרשי האוצר
חיפוש גוגל בפורום:

החיפוש הניב 1135 תוצאות

עבור לחיפוש מתקדם

על ידי חיימקה
ג' אוגוסט 11, 2020 1:57 am
פורום: בית המדרש
נושא: Re: הסתפקתי: "ברכת שהחיינו על בגד, קרוב לבר מצווה".
תגובות: 28
צפיות: 313

Re: הסתפקתי: "ברכת שהחיינו על בגד, קרוב לבר מצווה".

אכן לא שמתי לב.
ובנד"ד - למעשה אין דעת המ"ב ברורה בזה, יעויין בסי' רט"ו שעה"צ סק"ב.
אבל יעויין גם בסי' כ"ה ס"י מ"ב ס"ק ל"ו ובשעה"צ ובבה"ל שם. סי' ר"ו ס"ק י"ב ובשוה"ל שם ס"ה ובסי' רט"ו ס"א.
על ידי חיימקה
ג' אוגוסט 11, 2020 1:37 am
פורום: בית המדרש
נושא: Re: הסתפקתי: "ברכת שהחיינו על בגד, קרוב לבר מצווה".
תגובות: 28
צפיות: 313

Re: הסתפקתי: "ברכת שהחיינו על בגד, קרוב לבר מצווה".

הרבה פעמים ארע לי שבשעה שאני נוטל את ידיי לסעודה, קודם שברכתי ענט''י, אני שומע את זולתי בכיור הסמוך מברך ענט''י. הסתפקתי האם עליי לענות אמן על ברכתו, ואין בכך הפסק לברכתי היות שהוא מעניין הנטילה (ואי הכי שוב יש להסתפק האם על ברכה אחרת שאינה ענט''י, יהיה מותר לענות אמן), וכמו שמצינו שמעיקר הדין מותר...
על ידי חיימקה
ג' יולי 28, 2020 3:13 am
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: "קובץ קטן" פירושו ספר בפורמט קטן או ספר עם קצת דפים ?
תגובות: 8
צפיות: 1219

Re: "קובץ קטן" פירושו ספר בפורמט קטן או ספר עם קצת דפים ?

כתב בס' שם הגדולים מע"ס מערכת ע' אות ו': עבודת הלוי. מורה מקום על כל המצות בטור וסמ"ג וסמ"ק ורבינו ירוחם וכלבו. דפוס ויניציא ישן, ונדפס פעם אחרת בק"ק [קושטנדינה] בשם מורה צדק. ועתה מדפיסים אותו בליוורנו בחומש תורה אור. כשמעיינים במקור בדפוס ראשון, מתברר שמה שכתוב בסוגריים 'קושטנ...
על ידי חיימקה
ד' יולי 22, 2020 11:55 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: אשכול בקשות ספרים, מאמרים ומחקרים מתוך ספרים שאינם באוצר
תגובות: 4986
צפיות: 812264

Re: אשכול בקשות ספרים, מאמרים ומחקרים מתוך ספרים שאינם באוצר

בבקשה: נתיבות שלום [להאדמו"ר מסלונים זצ"ל] ריש פ' לך לך.
על ידי חיימקה
ג' יולי 21, 2020 12:32 am
פורום: מקרא ותרגום
נושא: שאלה בפשט רש"י בבקשה -
תגובות: 2
צפיות: 140

Re: שאלה בפשט רש"י בבקשה -

במלבי"ם [התורה והמצווה] כתב שהכוונה לאלו שמתו במגפה לאחר בליעת קורח ועדתו.
יעויין עוד ל' י"ד י"ב ובאוה"ח שם ובפסוק ל"ז שם.
על ידי חיימקה
ג' יולי 14, 2020 8:36 pm
פורום: לשכת הסופרים
נושא: הערות, הצעות וביקורת: לכבוד מערכת "עוז והדר"
תגובות: 66
צפיות: 9381

Re: הערות, הצעות וביקורת: לכבוד מערכת "עוז והדר"

אני חושב שכל התיקונים והשינויים צריכים להיות מתועדים ומפורסמים לציבור. בימינו זה לא צריך להיות בספר זה יכול להיות גם נגיש דרך האתר אבל צריך להיות מצב שכל החלטה על שינוי תהיה מתועדת ומוסברת ומפורסמת. אני דווקא הייתי מעדיף שכל שינוי מהדפוסים הראשונים , (כשאין מדובר בטעות דמוכח), יהיה מתועד ומוסבר, מי...
על ידי חיימקה
ג' יוני 23, 2020 12:04 am
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: מוצניפין?
תגובות: 14
צפיות: 816

Re: מוצניפין?

[תוס' ק'] סי' תקס"ו ס"ז, סי' תרי"ט ס"ד.
על ידי חיימקה
ב' יוני 22, 2020 1:16 am
פורום: מנא הני מילי?
נושא: חיפוש מקור בבה"ל ר' סי' שמ
תגובות: 2
צפיות: 286

Re: חיפוש מקור בבה"ל ר' סי' שמ

המ"א בסק"א כתב דלמ"ד דמשאצ"ל פטור מיירי בשצריך לשערן. אלא דקשה על דבריו דלפ"ז אמאי פסק דבמלקט לבנות מתוך שחורות אפילו באחת חייב הא מ"מ א"צ להשער גופא דאף אם נימא דמיירי שצריך להשערה האחת שליקט הא בעצמה בלבד לית בה שיעורא לחיוב וכי משום דעושה תועלת היפוי בליקוט השע...
על ידי חיימקה
א' יוני 21, 2020 2:45 am
פורום: מנא הני מילי?
נושא: חיפוש מקור בבה"ל ר' סי' שמ
תגובות: 2
צפיות: 286

חיפוש מקור בבה"ל ר' סי' שמ

המ"א בסק"א כתב דלמ"ד דמשאצ"ל פטור מיירי בשצריך לשערן. אלא דקשה על דבריו דלפ"ז אמאי פסק דבמלקט לבנות מתוך שחורות אפילו באחת חייב הא מ"מ א"צ להשער גופא דאף אם נימא דמיירי שצריך להשערה האחת שליקט הא בעצמה בלבד לית בה שיעורא לחיוב וכי משום דעושה תועלת היפוי בליקוט השער...
על ידי חיימקה
ג' יוני 09, 2020 12:39 am
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: חידוש בעל הקצש"ע - לח"מ בפהבכ"ס, מידע ביבליוגרפי
תגובות: 0
צפיות: 283

חידוש בעל הקצש"ע - לח"מ בפהבכ"ס, מידע ביבליוגרפי

ידועים בשער בת רבים דברי בעל הקיצור שולחן ערוך בסימן עז סעיף יז: "וכן כשמקדש ביום בשחרית קודם הסעודה הקבועה ואוכל פת כיסנין, יש לקחת שתים שלמות". ישנן מהדורות שהוסיפו בסוגריים (כן ראיתי לנהוג אצל גדול אחד). חיפשתי מעט במהדורות שנדפסו בחיי המחבר ולא מצאתי סוגריים אלו. [וכן לא נמצא במהדורת ל...
על ידי חיימקה
ו' מאי 22, 2020 2:43 am
פורום: מנא הני מילי?
נושא: שכח להתפלל ביארצייט מתפלל לילה שלאחריו
תגובות: 1
צפיות: 331

Re: שכח להתפלל ביארצייט מתפלל לילה שלאחריו

ב"ה נמצאה האבדה, ומגו דזכי לנפשיה זכי נמי לחבריה. ביאור הלכה סימן קלב מי שהיה יא"צ ולא היה יכול לומר קדיש, כגון שהיה בדרך או שלא הגיע לו קדיש, יכול לומר קדיש בתפלת ערבית של אחר יום היא"צ. ומקורו טהור מהמטה אפרים דיני קדיש יתום שער ג' ס"ד. מחצית השקל אף על גב דיום יאר ציי"ט כ...
על ידי חיימקה
ה' מאי 21, 2020 2:05 am
פורום: משפחות סופרים וימות עולם
נושא: רבי שמואל שטראשון - הרש"ש
תגובות: 95
צפיות: 18141

Re: האשל הגדול ר' שמואל שטארשון מווילנא ותורתו

ידיעותיו בגיאוגרפיה: על התוספות שכתבו שהנהרות יורדים ממזרח למערב, העיר הרש"ש מנהר הדנובה והפרת שזורמים הפוך לפי מה שראה במפות העולם: רש"ש מסכת שבת דף סה עמוד ב תד"ה סהדא. וכל הנהרות יורדים ממזרח למערב. ל"י מאין להם זה. כי הנהר הגדול דאנוי' מושך ממדינת שוואבין דרך בייערן. עסטרייך...
על ידי חיימקה
ג' מאי 19, 2020 1:19 am
פורום: מנא הני מילי?
נושא: שכח להתפלל ביארצייט מתפלל לילה שלאחריו
תגובות: 1
צפיות: 331

שכח להתפלל ביארצייט מתפלל לילה שלאחריו

כן הובא בעלון "מאמע רחל" בשם הגרח"ק שליט"א כמענה לשאלה: מתי יאמרו השנה את תפילת השל"ה כשער"ח סיוון חל בשבת. וענה שאפשר לומר במוצש"ק, כי לילה שלאחריו גם שייך אליו כמו ביארצייט ששכח להתפלל ביומו. מהו המקור שכן הוא ביארצייט? נ.ב. בדרך שיחה מובא בשם הגרח"ק שבכה&qu...
על ידי חיימקה
ו' מאי 15, 2020 1:00 am
פורום: משפחות סופרים וימות עולם
נושא: הגאון הרב חיים סולובייציק אבד''ק בריסק
תגובות: 134
צפיות: 29725

Re: הגאון הרב חיים סולובייציק אבד''ק בריסק

images.jpg לפי הכתבה כאן: https://www.hidabroot.org/article/1139004 היושב לצד הגר"ח הוא הרב דוד אלכסנדר וינטר שהיה רבה האחרון של ליבק - https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%93%D7%95%D7%93_%D7%90%D7%9C%D7%9B%D7%A1%D7%A0%D7%93%D7%A8_%D7%95%D7%99%D7%A0%D7%98%D7%A8 לא מצאתי לע"ע התייחסות בפורום ...
על ידי חיימקה
ה' מאי 14, 2020 11:24 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: אשכול בקשות ספרים, מאמרים ומחקרים מתוך ספרים שאינם באוצר
תגובות: 4986
צפיות: 812264

Re: אשכול בקשות ספרים, מאמרים ומחקרים מתוך ספרים שאינם באוצר

"בני המדינה" כמוסדות אוטונומיים של יהודי גרמניה בעת החדשה עד ראשית המאה הי"ט של ד"ר דניאל כהן.
חלק שלישי פרק 36, ובפרק 41 תעודה מס' 6.
בתודה
על ידי חיימקה
ה' מאי 14, 2020 2:54 pm
פורום: בית התלמוד
נושא: מסכת שבת - פרק שישי
תגובות: 23
צפיות: 1601

Re: שוואבין - וואלאחאי' (רש"ש סה, ב)

בפשטות, כינוי האזור נותר על כנו, אף שהישות המדינית חדלה מלהתקיים. ויש לכך דוגמאות רבות, כמדומני. 'וואלאחאי ' ' הוא מחוז ברומני'; כמדומני, שלעתים נכללות בכינוי זה גם מולדובה ואוקראינה [הדנובה עובר בכל המדינות הללו] . ייש"כ. מצאתי את ערכו בוויקי: https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%95%D7%9C%D7%90%...
על ידי חיימקה
ד' מאי 13, 2020 1:49 am
פורום: מקרא ותרגום
נושא: איך קראה לאה לבנה גד?
תגובות: 9
צפיות: 634

Re: איך קראה לאה לבנה גד?

הערות הגריש.png
הערות הגריש.png (17.49 KiB) נצפה 611 פעמים
על ידי חיימקה
ג' מאי 12, 2020 11:57 pm
פורום: מקרא ותרגום
נושא: איך קראה לאה לבנה גד?
תגובות: 9
צפיות: 634

Re: איך קראה לאה לבנה גד?

בפשטות צ"ל שזה גָד וזה גַד
על ידי חיימקה
ג' מאי 12, 2020 11:54 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: מי שמת בספינה
תגובות: 30
צפיות: 1326

Re: מי שמת בספינה

לייטנר כתב:אז שינה או שאלו הנתונים שהיו לפניו?

זה כבר צריך לשאול אותו!
על ידי חיימקה
ג' מאי 12, 2020 11:37 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: מי שמת בספינה
תגובות: 30
צפיות: 1326

Re: מי שמת בספינה

חשוקי חמד סנהדרין צ. אוניה טבעה עם המלחים, האם צריך להוציא הון רב כדי להביאם לקבורה כדרכו, שינה מעט מהסיפור המקורי - הצוללת דקר, שנמצאה במצולות ים לאחר שנים רבות. לא שינה, אולי המציא וזו זכותו, בצוללת לא נמצאו שום שרידים כך שלא היה דיון על כך. קרא את מאמרו של הרב ברונר (תחומין כ'), ואז תקרא שוב את ...
על ידי חיימקה
ב' מאי 11, 2020 11:58 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: מי שמת בספינה
תגובות: 30
צפיות: 1326

Re: מי שמת בספינה

עזריאל ברגר כתב:
יבנה כתב:חשוקי חמד סנהדרין צ.
אוניה טבעה עם המלחים, האם צריך להוציא הון רב כדי להביאם לקבורה

כדרכו, שינה מעט מהסיפור המקורי - הצוללת דקר, שנמצאה במצולות ים לאחר שנים רבות.

לא שינה, אולי המציא וזו זכותו, בצוללת לא נמצאו שום שרידים כך שלא היה דיון על כך.
על ידי חיימקה
ב' מאי 11, 2020 2:30 am
פורום: בית התלמוד
נושא: מסכת שבת - פרק שישי
תגובות: 23
צפיות: 1601

Re: מסכת שבת - פרק שישי

דף סה עמוד ב ועביד להו מקוה ביומי ניסן, מסייע ליה לרב, דאמר רב: מטרא במערבא - סהדא רבה פרת. רש"י: סהדא רבה פרת - פרת מעיד בדבר, שהוא יורד מארץ ישראל לבבל, וגדל ממי הגשמים, ויודעין בני בבל שירדו גשמים בהרי ארץ ישראל, ושמחים על אחיהם. תוספות: סהדא רבה פרת - פי' הקונטרס פרת מעיד שהוא יורד מא"...
על ידי חיימקה
א' מאי 03, 2020 10:34 pm
פורום: דקדוק ומסורה
נושא: לקושש קש לתבן - יוצאים מן הכלל של אס"ף
תגובות: 20
צפיות: 2316

Re: לקושש קש לתבן

עזריאל ברגר כתב:
456456 כתב:יוצא דופן נוסף בכלל אס"ף:
בַּיּ֣וֹם הַה֔וּא אָקִ֛ים אֶת־סֻכַּ֥ת דָּוִ֖יד הַנֹּפֶ֑לֶת.

ועפ"ז המחלוקת בסידורים כיצד לומר ב"הרחמן".

מסתמא כוונתך השיבוש.
אין סידור שמכבד את עצמו שכתב בקמץ.
על ידי חיימקה
א' מאי 03, 2020 10:33 pm
פורום: דקדוק ומסורה
נושא: לקושש קש לתבן - יוצאים מן הכלל של אס"ף
תגובות: 20
צפיות: 2316

Re: לקושש קש לתבן - יוצאים מן הכלל של אס"ף

יוצא מן הכלל נוסף: אִֽם־תִּשְׁכְּבוּן֘ בֵּ֪ין שְׁפַ֫תָּ֥יִם כַּנְפֵ֣י י֭וֹנָה נֶחְפָּ֣ה בַכֶּ֑סֶף (למרות שהמלה כסף מקבלת במקרים אחרים קמץ, כמו טֽוֹב־לִ֥י תֽוֹרַת־פִּ֑יךָ מֵ֝אַלְפֵ֗י זָהָ֥ב וָכָֽסֶף:) אתנחתא שבספרי אמ"ת - אין דינו כאתנחתא, והוא לא המפסיק הכי חזק אחרי הס"פ (ה"עולה ויור...
על ידי חיימקה
ו' אפריל 24, 2020 12:42 am
פורום: אספקלריא
נושא: רוחות רפאים - מי האחראים בהכשרים האנונימיים?!
תגובות: 295
צפיות: 38850

Re: רוחות רפאים - מי האחראים בהכשרים האנונימיים?!

נראה שמי שיענה על השאלה הבאה יוכל לעזור לאנשים רבים: פיקוד העורף חילק בב"ב בערב החג למשפחות רבות ארגזים עם המוני מוצרים שחלק גדול עם הכשרים שאינם מקובלים על ציבור המדקדקים, שלא לומר בפסח, אני למשל מחזיק בארון בערך 20 רביעיות טונה בהכשר בעלז, 10 זיתים וחמוצים חת"ס פ"ת וכו'. רגע לפני ש...
על ידי חיימקה
ב' אפריל 20, 2020 12:58 am
פורום: מקרא ותרגום
נושא: 'לא תגנוב' שבדברות, גניבת ממון או נפש?
תגובות: 36
צפיות: 5547

Re: 'לא תגנוב' שבדברות, גניבת ממון או נפש?

יוסף חיים אוהב ציון כתב:הגאון היח"ס בספרו זכות יצחק חלק א' סימן ד'.


viewtopic.php?f=28&t=157&p=616497#p170027
על ידי חיימקה
ג' מרץ 24, 2020 4:24 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: סידור בית יעקב - השמטת קטע במהדורות
תגובות: 12
צפיות: 900

Re: סידור בית יעקב - השמטת קטע במהדורות

ר"מ בניהו האריך על מקורו של תיקון שביעי של פסח. לפי מסקנתו עולה שהכנסת התיקון לסידור הקרוי ע"ש היעב"ץ היא "הגם לכבוש" בדרגה הגבוהה ביותר. אם אפשר ביאור או לכה"פ הפניה מדועקת למאמר של רמ"ב. יש"כ גדול. http://bookreader.nli.org.il/NliBookViewer/?ie_pid=IE455879...
על ידי חיימקה
ב' מרץ 23, 2020 11:41 pm
פורום: מנע מגיפה מנחלתך - הקורונה והשלכותיה
נושא: כל דעביד רחמנא (כולל קורונה) לטב עביד
תגובות: 28
צפיות: 2344

Re: כל דעביד רחמנא (כולל קורונה) לטב עביד

הבוקר שמעתי באוטובוס - שהר הבית ייסגר למוסלמים בהוראת הווקף בתנאי שגם יהודים הזויים לא יעלו, וב"ה המדינה הסכימה.
רשת הטרפה מקדונלד'ס סגרה את כל סניפיה, לצערנו חוץ מחמישה שאותם השאירה פתוחים כדי לספק חינם טרפות לכוחות הביטחון ושרותי ההצלה.
על ידי חיימקה
ה' מרץ 19, 2020 6:49 pm
פורום: בית התלמוד
נושא: מסכת ברכות פרק תשיעי
תגובות: 72
צפיות: 4850

Re: מסכת ברכות פרק תשיעי

אינני יודע מדוע יצא משפטי כמעוקל, ומסתמא הכוונה כדברי המלבי"ם בחבקוק א' ד' בביאור ההבדל בין עקל לעקש: שעקל הוא רק בחיצוניות אבל בפנימיות הוא ישר, משא"כ עקש. הנה לפניכם כל הפסוקים בתנ"ך שמופיע בהם הביטוי "ארך אפיים" [י"ג פעמים, ולא כדכתבתי לעיל י"ב] י"ב מהם מנו...
על ידי חיימקה
ה' מרץ 19, 2020 2:05 am
פורום: מנע מגיפה מנחלתך - הקורונה והשלכותיה
נושא: כל דעביד רחמנא (כולל קורונה) לטב עביד
תגובות: 28
צפיות: 2344

Re: כל מאן דעביד רחמנא (כולל קורונה) לטב עביד

הפעם הקרובה ביותר לכאורה למאמר הגמ' שבת קיח: "אמר רבי יוחנן משום רבי שמעון בן יוחי אלמלי משמרין ישראל שתי שבתות כהלכתן מיד נגאלים שנא' (ישעיהו נו, ד) כה אמר ה' לסריסים אשר ישמרו את שבתותי וכתיב בתריה והביאותים אל הר קדשי וגו'". אין נסיעות לחרמון, אין מועדונים, אין משחקים, אין בתי מרזח, אין...
על ידי חיימקה
ד' מרץ 18, 2020 10:46 pm
פורום: מנע מגיפה מנחלתך - הקורונה והשלכותיה
נושא: קורונה מן התורה מנין
תגובות: 83
צפיות: 8113

חיפוש מקור בדברי הרש"ש המופצים לאחרונה!

הופץ היום בבתי הכנסת [ולמודרנים, מאושרים, עסקנים וכו'... כבר קודם]
יש לכך מקור בדברי הרש"ש? בנהר שלום חיפשתי ולא מצאתי.
IMG-20200317-WA0047.jpg
IMG-20200317-WA0047.jpg (79.46 KiB) נצפה 3961 פעמים
על ידי חיימקה
ד' מרץ 18, 2020 9:02 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: תיבת 'ירכה' דגושה האם מדובר במסורת שונה?
תגובות: 2
צפיות: 274

Re: תיבת 'ירכה' דגושה האם מדובר במסורת שונה?

מסתבר פשוט שאין הכוונה שנדקדק בניקוד בתפילה זו, והראיה הפשוטה שבשורה שקודם לזה אין הניקוד נכון במילים: וזה, מעשה, ומקשה [צירי במקום סגול, פתח במקום חטף פתח, פתח במקום קמץ]. וכן בהמשך רבים מספור, כך שאין מה להתרגש מדגש אחד.
על ידי חיימקה
ד' מרץ 18, 2020 12:27 am
פורום: בית התלמוד
נושא: מסכת ברכות פרק תשיעי
תגובות: 72
צפיות: 4850

Re: מסכת ברכות פרק תשיעי

אֹרֶךְ מה המקור לנקד כך, ולא בסגול בא'? זהו, שאין מקור! אחת עשרה פעמים מוזכר בתנ"ך הביטוי "אֶרך אפיים" ובכולם האלף בסגול. מה המקור לנקד כך (אֹרֶךְ), ולא בסגול בא'? 'אֹרֶךְ אַפַּיִם' = סבלנות, כאמור: 'בְּאֹרֶךְ אַפַּיִם יְפֻתֶּה קָצִין'. 'אֶרֶךְ אַפַּיִם' = סבלן, משלש עשרה מדות של רחמ...
על ידי חיימקה
ג' מרץ 17, 2020 10:16 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: עזרה בפענוח ר"ת
תגובות: 596
צפיות: 81858

Re: עזרה בפתיחת ראשי תיבות

תקיעת שופר
על ידי חיימקה
ג' מרץ 17, 2020 1:24 am
פורום: בית המדרש
נושא: ברכות שונות שהובאו בשו"ע היו למעשה בזמן כתיבתם?
תגובות: 5
צפיות: 598

Re: ברכות שונות שהובאו בשו"ע היו למעשה בזמן כתיבתם?

ברמב"ם לא כתב ברכה זו.
במאמר המצוין של הרב רייזמן הרצו"ב הכול בא על מקומו בשלום.
שיעור הרב רייזמן - אשת לוט.pdf
(657.05 KiB) הורד 66 פעמים

עבור לחיפוש מתקדם