מפרשי האוצר - גירסת נסיון
חיפוש גוגל בפורום:

החיפוש הניב 994 תוצאות

עבור לחיפוש מתקדם

על ידי חיימקה
ד' נובמבר 05, 2014 2:23 am
פורום: בית המדרש
נושא: היכן נאמרה גרות אצל יצחק
תגובות: 22
צפיות: 1841

Re: היכן נאמרה גרות אצל יצחק

[quote="לישר את ההדורים"]ברור שיש מאות כתבי יד של מעתיקים ולא ראי זה כראי זה, ומשום כך עשה ר' אברהם ברלינר ז"ל את ספרו זכור לאברהם http://hebrewbooks.org/pdfpager.aspx?req=35027&st=&pgnum=54&hilite לברר מקחו של צדיק וגם הסכים עמו הח"ס ז"ל וזהו נחשב לנוסח המקובל מ...
על ידי חיימקה
ד' נובמבר 05, 2014 2:14 am
פורום: בית המדרש
נושא: היכן נאמרה גרות אצל יצחק
תגובות: 22
צפיות: 1841

Re: היכן נאמרה גרות אצל יצחק

הקב"ה מצווה את יצחק בראשית פרק כו פסוק ג גור בארץ הזאת .... ואחרי הציווי כתוב בראשית פרק כו פסוק ו וישב יצחק בגרר: וביאר האור החיים בראשית פרשת תולדות פרק כו פסוק ו (ו) וישב יצחק בגרר. לומר שקיים מאמר הבורא ברוך הוא ובטל מחשבתו שקדמה לו: כלומר ש'וישב יצחק בגרר' הוא קיום של ' גור בארץ הזאת' וזו...
על ידי חיימקה
ג' אוקטובר 28, 2014 1:33 am
פורום: בית המדרש
נושא: אמירת האדרת והאמונה בציבור
תגובות: 28
צפיות: 2178

Re: אמירת האדרת והאמונה בציבור

איש רגיל כתב:איפה הגר"א?


כפי שציינו במע"ר רלג ועי' גם בחיי אדם כלל קנג ס"ז שהעיד כן על הגר"א
על ידי חיימקה
ב' אוקטובר 20, 2014 12:49 am
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: יה"ר קודם מוסף ביוה"כ
תגובות: 1
צפיות: 417

Re: יה"ר קודם מוסף ביוה"כ

במט"א סי' תקצ סל"ח הביא שאומרים הנני העני ממעש קודם מוסף וי"א תפילות ויה"ר אחרים וסיים שם וז"ל "וגם יאמר בלחש איזה פסוקים אחר גמר הבקשה שיהיה הקדיש סמוך להם" דהיינו שבבקשות אלו אין פסוקים ואין לקדיש על מה לחול [לכאורה החזנים כהיום אין נוהגים כן וצ"ב ] עכ"...
על ידי חיימקה
א' אוקטובר 19, 2014 11:58 pm
פורום: מקרא ותרגום
נושא: תרגום יונתן למלה "ערומים"
תגובות: 10
צפיות: 1165

Re: תרגום יונתן למלה "ערומים"

הכהן כתב:יש לציין שעל פי כללי האק' יש לכתוב 'הכוהן' ולא 'הכהן'.


ודאי שלא.

ע"ל בהקדמה לחוברת [ע' 39] שעל שמות פרטיים לא חלים כללי הכתיב החסר.

ולהדיא נכתב שם 'כהן'.
על ידי חיימקה
א' אוקטובר 19, 2014 11:37 pm
פורום: מקרא ותרגום
נושא: תרגום יונתן למלה "ערומים"
תגובות: 10
צפיות: 1165

Re: תרגום יונתן למלה "ערומים"

תקן את הכותרת מילה לא כותבים עם יו"ד. כמדומה שע"פ כללי כתיב חסר כותבים מלא, ואכמ"ל בעניין כללים אלו. נא לתקן הכותרת שוב . "הכהן" צודק לחלוטין ,כן נכתב להדיא בחוברת "לשוננו לעם" טבת התשס"ב שהינה החוברת המעודכנת של האקדמיה לכללי הכתיב חסר הניקוד . ע"ש ע' 41
על ידי חיימקה
ה' אוגוסט 21, 2014 5:32 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: יה"ר קודם מוסף ביוה"כ
תגובות: 1
צפיות: 417

יה"ר קודם מוסף ביוה"כ

המ"ב בס' תרכא ס"ק י הביא שיש אומרים יה"ר קודם מוסף ביוה"כ [עיי"ש הנפק"מ]
ומקורו במט"א - שם כתב שיש מקומות שהש"ץ אומר יה"ר זה.
לאיזה יה"ר כוונתם?
על ידי חיימקה
ד' אוגוסט 06, 2014 1:40 am
פורום: בית המדרש
נושא: מנהג הנחת מלח על פרוסת המוציא
תגובות: 8
צפיות: 821

Re: מנהג הנחת מלח על פרוסת המוציא

נהר שלום כתב:האם מנחים מלח על הלחם בסעודת מפסקת?

וכי למה לא???
על ידי חיימקה
ד' אוגוסט 06, 2014 12:33 am
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: מיני תרגומא להג"מ ישעיהו פיק
תגובות: 0
צפיות: 300

מיני תרגומא להג"מ ישעיהו פיק

ראיתי בת"ב דברי התוס' בגיטין נו. ד"ה "עגלא תילתא" שכתבו התוס' שפירושו בריא וטוב כמו עגלה משולשת בפ' לך לך. ועל דברים אלה כתב הג"מ [נוסח השער בש"ס] פיק שהם תמוהים ע"ש . וציין שפלפל בזה בספרו מיני תרגומא -פתחתי הספר[לאחר ת"ב] ולא מצאתי שכתב בעניין זה . שמא למאן ...
על ידי חיימקה
ד' יולי 30, 2014 3:28 pm
פורום: בית המדרש
נושא: כוונה להוציא בחזרת הש"צ
תגובות: 6
צפיות: 709

Re: כוונה להוציא בחזרת הש"צ

עי' אגרו"מ או" ח"ג ס' ד שכתב בתו"ד וז"ל "אבל מהש"ץ יוצא אף שבזמנינו אין הש"ץ מוציאו מ"מ כיוון שנתקן להוציא הווי סתם דעתו לעשות כהתקנה שהוא ממילא כנתכוון להוציא אם יש לאחד צורך לצאת אף שהוא אינו יודע מזה "עכ"ל. ושם דיבר על קדושה אבל פשוט שמתכווין...
על ידי חיימקה
ד' יולי 23, 2014 8:58 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: ספר בשם בא"ח, מי זה?
תגובות: 26
צפיות: 2748

Re: ספר בשם בא"ח (לא בן איש חי), מי זה?

אני משער שהכוונה לספר באורים חדשים של אברהם דובער בן חיים הכהן לעבענזאהן שנדפס בתוך "מקראי קודש" שיצא לאור בווילנא (חלק דברי הימים נדפס בתרי"א). העותק מהספרייה הלאומית אבד, וכדי לאשר או להפריך את ההשערה יש לחפש אחר עותקים קיימים של הספר. יש הרבה רגלים לדבר, מכיון שהרש"ש מביא את ...
על ידי חיימקה
ג' יולי 22, 2014 9:06 pm
פורום: מקרא ותרגום
נושא: מפורש זה תרגום - ביאורים והערות על תרגום אונקלוס
תגובות: 238
צפיות: 41568

Re: מפורש זה תרגום - ביאורים והערות על תרגום אונקלוס

פרשת מטות

בסוף הפרשה "ויקרא לה נובח" לה רפה ועי' רשי ורמב"ן

אבל בתרגום לה במפיק הא- ולא הבנתי האם התרגום פליג על המסורת או ישנה אפשרות נוספת?
על ידי חיימקה
ג' יולי 22, 2014 9:06 pm
פורום: מקרא ותרגום
נושא: מפורש זה תרגום - ביאורים והערות על תרגום אונקלוס
תגובות: 232
צפיות: 18207

Re: מפורש זה תרגום - ביאורים והערות על תרגום אונקלוס

פרשת מטות

בסוף הפרשה "ויקרא לה נובח" לה רפה ועי' רשי ורמב"ן

אבל בתרגום לה במפיק הא- ולא הבנתי האם התרגום פליג על המסורת או ישנה אפשרות נוספת?
על ידי חיימקה
ג' יולי 22, 2014 8:55 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: חיות יצחק בן יעקב בעל זרע יצחק על המשנה
תגובות: 2
צפיות: 569

Re: חיות יצחק בן יעקב בעל זרע יצחק על המשנה

אמאי רק חלקו??

ניתן להשגה בארץ???
על ידי חיימקה
ג' יולי 22, 2014 1:04 am
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: חיות יצחק בן יעקב בעל זרע יצחק על המשנה
תגובות: 2
צפיות: 569

חיות יצחק בן יעקב בעל זרע יצחק על המשנה

בפירושו לאבות א ח הוא מזכיר את פירושו לחומש.

האם ידוע משהו על פירוש זה???
על ידי חיימקה
ה' יוני 26, 2014 12:51 am
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: אכילה בבית הקברות
תגובות: 3
צפיות: 708

Re: אכילה בבית הקברות

ייש"כ.

אומנם החזו"א ביור"ד סי' רט חולק להדיא על החת"ס דכתב שם שכבוד שייך לת"ח בביהכנ"ס אבל אין כבוד לת"ח בביה"ק.
על ידי חיימקה
ה' יוני 26, 2014 12:33 am
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: אכילה בבית הקברות
תגובות: 3
צפיות: 708

אכילה בבית הקברות

מה כוונת רש"י [ומקורו בספרי] סוף קורח "ואכלתם אותו בכל מקום -אפילו בבית הקברות"

הלא אין אוכלים שם וכנפסק ביו"ד שסח.
על ידי חיימקה
ד' יוני 18, 2014 1:20 am
פורום: משפחות סופרים
נושא: בעל החיי אדם
תגובות: 2
צפיות: 791

בעל החיי אדם

כידוע נקרא הרב אברהם דנציג מווילנא.

ראיתי היום לרד"ל בפירושו למנחות לה: מזכירו בשם הרב אברהם אשכנזי מווילנא.

מה פשר דבר
על ידי חיימקה
ב' יוני 09, 2014 12:48 am
פורום: בית המדרש
נושא: ובשלו בפרור
תגובות: 1
צפיות: 462

ובשלו בפרור

פרור כתב רש"י "קדרה"
ואילו בשמואל א פ"ב פ' יד כתב רש"י פרור "מחבת".
על ידי חיימקה
ה' יוני 05, 2014 1:59 am
פורום: בית המדרש
נושא: על עבודתו ואל משאו
תגובות: 2
צפיות: 465

על עבודתו ואל משאו

כן נכתב בסוף פ' במדבר ואילו בפ' נשא ה' מט' נכתב על עבודתו ועל משאו.

הן אומנם על ואל משמעותם לעיתים שווה וכפי שכתב רש"י בפ'שלח יד' יד' אבל עדיין צריך ביאור שינוי הנכתב
על ידי חיימקה
ה' יוני 05, 2014 1:55 am
פורום: בית המדרש
נושא: עיון ברש"י פרשת כי תשא פרק ל פ"כ
תגובות: 1
צפיות: 462

Re: עיון ברש"י פרשת כי תשא פרק ל פ"כ

וכעת ראיתי שרש"י במנחות כז ע"ב ד"ה ושבפנים מונה את כל החטאות הפנימיות
על ידי חיימקה
א' מרץ 02, 2014 1:37 am
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: נא שגבם מאוצר - בקשת קבצים מאוצר החכמה
תגובות: 10620
צפיות: 944930

Re: נא שגבם מאוצר - בקשת קבצים מאוצר החכמה

מה שנכון נכון כתב:
חיימקה כתב: ריג'יו די קלבריאה אשר אינו בנמצא בהיברו בוקס.

ישנו.
http://www.hebrewbooks.org/45116


אלפי אלפי תודות .
אני לא מצאתי שם והייתי תמיד מבקש קבצים .
תבורך.
על ידי חיימקה
א' מרץ 02, 2014 12:22 am
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: נא שגבם מאוצר - בקשת קבצים מאוצר החכמה
תגובות: 10620
צפיות: 944930

Re: נא שגבם מאוצר - בקשת קבצים מאוצר החכמה

מה שנכון נכון כתב:רש"י דפו"ר רומא רל
http://www.hebrewbooks.org/45936

ייש"כ על ההפניה . ברם דא עקא דמח' היא בין החוקרים מהו דפו"ר של רש"י האם רומא כפי שציינת או שמא ריג'יו די קלבריאה אשר אינו בנמצא בהיברו בוקס אלא באוצרנו המהולל ולכך נתכוונתי .
על ידי חיימקה
ש' מרץ 01, 2014 11:24 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: נא שגבם מאוצר - בקשת קבצים מאוצר החכמה
תגובות: 10620
צפיות: 944930

Re: נא שגבם מאוצר - בקשת קבצים מאוצר החכמה

בבקשה דפו"ר רש"י מפרשת ויקרא ואילך
בתודה מראש
על ידי חיימקה
ג' פברואר 18, 2014 1:18 am
פורום: בית המדרש
נושא: גדר מנין לקדיש דרבנן
תגובות: 1
צפיות: 417

Re: גדר מנין לקדיש דרבנן

ייש"כ . דברים נפלאים.
עי' שוה"ל סי רלד ס"ג מה שכתב בסוגריים. ואולי אפשר לדייק מדבריו שמספיק דבר אגדה.
על ידי חיימקה
ג' פברואר 18, 2014 12:56 am
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: יד אפרים?
תגובות: 6
צפיות: 951

Re: יד אפרים?

יש עוד עשרות דוגמאות כאלה בשע"ת. אם אינני טועה הדבר מתחיל רק מהלכות פסח והלאה- ולהשערתי משם השלימו אחיו . אומנם בשד"ח כתב שאין ידוע איזה סימנים מזה ואיזה מזה. ועי' גם במטה אפרים סי תקפא אלף למטה ס"ק יד -וס"ק מ . סי' תרכה ס"ק עט ששם משמע שכתב אף סימנים קודמים. ואדרבה יבורך מי...
על ידי חיימקה
ג' פברואר 18, 2014 12:44 am
פורום: בית המדרש
נושא: עיון ברש"י פרשת כי תשא פרק ל פ"כ
תגובות: 1
צפיות: 462

עיון ברש"י פרשת כי תשא פרק ל פ"כ

רש"י כתב שבביאה לאוהל מועד שחייב הכהן לקדש יו"ר זה להקטרת הקטורת או להזאת הדם מפר כהן משיח ושעירי ע"ז שהם מהחטאות הפנימיות
ותמוה אמאי לא כתב רש"י גם את שאר החטאות הפנימיות -פר העלם דבר של ציבור ופר ושעיר של יוה"כ?
על ידי חיימקה
ג' פברואר 18, 2014 12:34 am
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: יד אפרים?
תגובות: 6
צפיות: 951

Re: יד אפרים?

עי' שד"ח כללי הפוסקים סי' טו אות כח שדן מי חיבר את השע"ת ועי' סי רח ס"ט בה"ל ד"ה "אינו"
על ידי חיימקה
ש' פברואר 08, 2014 11:32 pm
פורום: בית המדרש
נושא: סובב במזבח הנחושת
תגובות: 4
צפיות: 616

Re: סובב במזבח הנחושת

ייש"כ קולמוס.
מאיזה ספר זה?
על ידי חיימקה
ש' פברואר 08, 2014 10:33 pm
פורום: בית המדרש
נושא: סובב במזבח הנחושת
תגובות: 4
צפיות: 616

סובב במזבח הנחושת

רש"י כתב בפרשת תרומה שלא היה סובב להילוך הכוהנים במזבח הנחושת
א"כ איך "הסתדרו" להזאת הדמים שלא כבבית עולמים
על ידי חיימקה
ה' פברואר 06, 2014 12:26 am
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: נא שגבם מאוצר - בקשת קבצים מאוצר החכמה
תגובות: 10620
צפיות: 944930

Re: נא שגבם מאוצר - בקשת קבצים מאוצר החכמה

בבקשה -ספר סוכה כהלכתה -הוספות ותיקונים לעמוד 54
על ידי חיימקה
ג' פברואר 04, 2014 11:22 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: עזרה בחיפוש בספר מכלול
תגובות: 5
צפיות: 1005

Re: עזרה בחיפוש בספר מכלול

תודה רבה
הן על המידע המעניין והן על הקישור.

עכ"פ בעיון בדברי המדקדק אין שום נימוק ,רק ציון למקומות הכתובים "ראשון" בשינוי. וצ"ע כוונת המ"ש.
על ידי חיימקה
ש' פברואר 01, 2014 8:48 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: עזרה בחיפוש בספר מכלול
תגובות: 5
צפיות: 1005

Re: עזרה בחיפוש בספר מכלול

מה שנכון נכון כתב:הרד"ק חיבר ספר מכלול ובו שני חלקים: שער השמות [הנקרא היום ספר השרשים] ושער הדקדוק [הנקרא היום מכלול סתם], והדברים שכתב המנחת שי נמצאים בשרשים ערך ראש.

במנחת שי כתב להדיא שנימוקו עמו במכלול ,ואכן בספר השורשים לא כתב נימוקו.
וחוזרת הבקשה כבראשיתה
על ידי חיימקה
ג' ינואר 28, 2014 11:46 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: עזרה בחיפוש בספר מכלול
תגובות: 5
צפיות: 1005

עזרה בחיפוש בספר מכלול

במנחת שי איוב פרק ח פסוק ח הביא לגבי המילים "רישון" "הריאשון" שהרד"ק בספרו מכלול דף רכב נימק מדוע נכתבו כך.

עברתי בין בתריו ונלאיתי מצוא.

אודה מראש למוצא
על ידי חיימקה
ג' ינואר 28, 2014 1:29 am
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: בלב אחד כאיש אחד
תגובות: 11
צפיות: 1260

Re: בלב אחד כאיש אחד

מרחביה כתב:ראה שם משמואל לפרשת וישלח, עמוד לב.


שמא אפשר להעלות קטע זה לכאן
על ידי חיימקה
ב' ינואר 27, 2014 1:58 am
פורום: בית המדרש
נושא: באבן או באגרוף
תגובות: 3
צפיות: 465

באבן או באגרוף

כתב הרשב"ם "או באגרוף-לפי הפשט כתרגומו מין אבן או לבינה,שהרי בהשלכת אבן מדבר הפסוק" מה הפשט בפסוק לשיטתו -באבן או באבן??? הרמב"ן כתב שכוונת התרגום לרגב עפר. עכ"פ להבנת הרשב"ם מה פשט הפסוק. מישהוא ניסה ליישב לי שהכוונה להרבה אבנים קטנות [חצץ] הנכנסים באגרוף-פשט נחמד-אבל ...
על ידי חיימקה
ב' ינואר 27, 2014 1:42 am
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: בלב אחד כאיש אחד
תגובות: 11
צפיות: 1260

Re: בלב אחד כאיש אחד

רק היכן אבני נזר זה
על ידי חיימקה
ב' ינואר 27, 2014 1:34 am
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: בלב אחד כאיש אחד
תגובות: 11
צפיות: 1260

בלב אחד כאיש אחד

רש"י בפרשות בשלח ויתרו כתב לגבי מצרים"בלב אחד כאיש אחד" ולגבי ישראל -ויחן שם ישראל-כתב כאיש אחד בלב אחד
בפחד יצחק פסח מאמר מא כתב ע"ז.
בספר מעיינה של תורה כתב על כך דברים בשם האבני נזר-בבקשה היכן אבני נזר זה.

בתודה מראש
על ידי חיימקה
ב' יולי 29, 2013 11:55 am
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: נא שגבם מאוצר - בקשת קבצים מאוצר החכמה
תגובות: 10620
צפיות: 944930

Re: נא שגבם מאוצר - בקשת קבצים מאוצר החכמה

יאיר המון המון תודות

עבור לחיפוש מתקדם