מפרשי האוצר
חיפוש גוגל בפורום:

החיפוש הניב 1133 תוצאות

עבור לחיפוש מתקדם

על ידי חיימקה
ה' דצמבר 08, 2016 3:32 am
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: ציונים והערות לפרוייקט השו"ת
תגובות: 17
צפיות: 2922

Re: ציונים והערות לפרוייקט השו"ת

בעקבות אשכול שהיה כאן ונסגר, חשבתי שעדיין יש תועלת לציין פרטים שונים בנוגע לפרוייקט השו"ת, שיועילו למשתמשיו, ואולי גם לבעליו. מה שהתחדש לי באשכול הנ"ל, בין השאר, הוא שנוסח התנ"ך שלהם הוא נוסח כת"י לנינגרד. ויש לזה משמעות חשובה מאד, כשמעתיקים פסוקים ודורשים באותיותיהם, לבדוק אם ז...
על ידי חיימקה
א' דצמבר 04, 2016 10:04 pm
פורום: אוצר החכמה ברשת - האתר
נושא: בחיפוש בפורום שתי מילים רצופות - כיצד נעשה
תגובות: 10
צפיות: 4644

Re: בחיפוש בפורום שתי מילים רצופות - כיצד נעשה

ייש"כ על האפשרות, לא ידעתי עד כה.
א. הבעיה נותרה בעינה.
ב. מדוע באמת צריך שתי אפשרויות חיפוש.
על ידי חיימקה
א' דצמבר 04, 2016 9:55 pm
פורום: אוצר החכמה ברשת - האתר
נושא: בחיפוש בפורום שתי מילים רצופות - כיצד נעשה
תגובות: 10
צפיות: 4644

Re: בחיפוש בפורום שתי מילים רצופות - כיצד נעשה

אוצר החכמה כתב:האם אתה לא משתמש בחיפוש גוגל?

אני עושה חיפוש רגיל באתר [בפינה השמאלית העליונה]
על ידי חיימקה
א' דצמבר 04, 2016 9:31 pm
פורום: אוצר החכמה ברשת - האתר
נושא: בחיפוש בפורום שתי מילים רצופות - כיצד נעשה
תגובות: 10
צפיות: 4644

בחיפוש בפורום שתי מילים רצופות - כיצד נעשה

כשאני רושם שתי מילים [גם עם סימן ה+] המחשב מביא גם תוצאות של מילים הרחוקות אחת מהשנייה. איך גורמים לו שיכתוב רק מילים רצופות
על ידי חיימקה
א' דצמבר 04, 2016 1:35 am
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: מה קדם לטלית קטן?
תגובות: 16
צפיות: 2240

Re: מה קדם לטלית קטן?

ברמבם סוף הלכות ציצית: גנאי הוא לת"ח שיתפללו והם אינם עטופים. משמע שלע"ה אין חיוב כלל ואפילו אין זה גנאי! במ"א סי' ח ס"ק ג' הביא מהגמ' בקידושין ח. שמשמע שמי שאינו ת"ח אפילו נשוי לא יכסה ראשו. ובמ"ב (ס"ח סק"ד) לא הביא זה [אחרת ה' ישמור] אלא רק הביא מה שכתב שם ...
על ידי חיימקה
ה' דצמבר 01, 2016 11:37 pm
פורום: לשכת הסופרים
נושא: ה' או השם?
תגובות: 8
צפיות: 1645

Re: ה' או השם?

ה' טעון גניזה, השם אינו טעון גניזה - גנזי הקודש פ"ז ס"ה.
על ידי חיימקה
ש' נובמבר 26, 2016 10:42 pm
פורום: מקרא ותרגום
נושא: 'שהיו יוצאין זמומין מפני הגזל'
תגובות: 11
צפיות: 2110

Re: 'שהיו יוצאין זמומין מפני הגזל'

מענין לענין, יעויין במהרש"א שם (חולין דף ז) קושיא בשם העולם מדוע לא עישר החמור בעצמו, יעויי"ש. ובזכרוני שבאגרות משה כתב שודאי לא יצאו הדברים מידי המהרש"א. (אשמח אם יציינו לי מקום האגרו"מ). דברות משה חולין בסוף הספר בהערות הערה מ', ע"ע דרך אמונה תרומות פ"ד ה"ב בהה&...
על ידי חיימקה
ש' נובמבר 26, 2016 10:14 pm
פורום: משפחות סופרים וימות עולם
נושא: הגאון בעל ציץ אליעזר זצ"ל
תגובות: 55
צפיות: 11837

Re: הגאון בעל ציץ אליעזר זצ"ל, עשר שנים לפטירתו

ראוי להזכיר את ספרו אבן יעקב שהו"ל לנשמת אביו זצ"ל. הפתיחה הנפלאה שהקדים שם על אביו, יש בה גם ללמד על צדקתו ויראתו של בנו הכותב הגרא"י. יש שם כמה דברים נפלאים ומתוקים והנהגות יקרות מהגאון רח"ב שאביו נמנה על מקרוביו. (זכורני שמספר שם, מעדות אביו שהיה בעל קורא אצל הגרח"ב, שבש...
על ידי חיימקה
א' נובמבר 20, 2016 1:09 am
פורום: מקרא ותרגום
נושא: למה צחקה שרה לכאורה הרי היא פירסה נידה
תגובות: 22
צפיות: 2687

Re: למה צחקה שרה לכאורה הרי היא פירסה נידה

מנצפך כתב:מישהו יודע היכן המהרש"א?

ו:
על ידי חיימקה
א' נובמבר 13, 2016 2:53 am
פורום: משפחות סופרים וימות עולם
נושא: הגאון ר' דוד בהר"ן
תגובות: 92
צפיות: 17805

Re: הגאון ר' דוד בהר"ן

לא ראיתי שהוזכר כאן, אבל בהר"ן אלו ר"ת של בן/בני הרב ר' נחום.
על ידי חיימקה
ש' נובמבר 12, 2016 11:57 pm
פורום: מקרא ותרגום
נושא: חזרותיו של רש"י בפירושו לתורה.
תגובות: 1
צפיות: 761

Re: חזרותיו של רש"י בפירושו לתורה.

http://alhatorah.org/Commentators:Rashi ... Bereshit_8
שם בהערה 9 התייחסו לדבריך.
על ידי חיימקה
ש' נובמבר 12, 2016 11:00 pm
פורום: מקרא ותרגום
נושא: כי את כל הארץ אשר אתה רואה לך אתננה ולזרעך עד עולם
תגובות: 1
צפיות: 634

כי את כל הארץ אשר אתה רואה לך אתננה ולזרעך עד עולם

לכאורה היה צ"ל "לך ולזרעך אתננה עד עולם", או שהאתנחתא תהיה ב'ולזרעך'.
על ידי חיימקה
ה' אוקטובר 27, 2016 8:43 pm
פורום: מנא הני מילי?
נושא: חיפוש מקור בביה"ל סי קס
תגובות: 5
צפיות: 803

Re: חיפוש מקור בביה"ל סי קס

ייש"כ גדול ל'מה שנכון נכון' ול'עושה חדשות'
אגב אני רואה שמה שהודפס בדפוס וילנא מבאורי הרמ"ב על המרדכי - קשה לקרוא לזה אפילו מיעוט שבמיעוט.
ע"פ מה הם החליטו מה להביא ומה לא?
על ידי חיימקה
ה' אוקטובר 27, 2016 5:06 pm
פורום: מנא הני מילי?
נושא: חיפוש מקור בביה"ל סי קס
תגובות: 5
צפיות: 803

Re: חיפוש מקור בביה"ל סי קס

עושה חדשות כתב:למהר"ם בנעט יש ספר עצמאי הנקרא בשם "ביאור מרדכי".

אמת ויציב - אבל לפי מה שנברתי עד כה לא מצאתי. באוצר יש רק על מסכ"ק ומה שהביא הבה"ל אמור להופיע או בחולין או במשנה ידיים - גם במהדורת 'עוז והדר' לא ציינו וכנראה לא מצאו.
על ידי חיימקה
ה' אוקטובר 27, 2016 3:35 pm
פורום: מנא הני מילי?
נושא: חיפוש מקור בביה"ל סי קס
תגובות: 5
צפיות: 803

חיפוש מקור בביה"ל סי קס

הביא שם הבה"ל בסעיף יג קושיא מהמהר"ם בנעט בביאור המרדכי - האיך מרביעית אחת מים אפשר ליטול לשני ב"א פעמיים על כל יד. היכן מהר"ם בנעט זה - לא מצאתי בדפוס ווילנא.
על ידי חיימקה
ה' אוקטובר 27, 2016 3:10 pm
פורום: משפחות סופרים וימות עולם
נושא: רבי עובדיה ספורנו
תגובות: 29
צפיות: 3965

Re: רבי עובדיה ספורנו

הרב גולדוויכט באסופת מערכות [אינני זוכר היכן] כתב שבשם הגדולים להחיד"א - מה שכתב 'רבינו' הוא מהראשונים ומה שכתב 'מהר"ר' הוא מהאחרונים.
ושם כתב על הב"י והמהרי"ק - 'מהר"ר', אומנם על הספורנו כתב 'הרב', אבל לענ"ד גם הרב הוא תואר לאחרונים.
על ידי חיימקה
ג' אוקטובר 25, 2016 10:57 pm
פורום: מקרא ותרגום
נושא: הופיע מהר פארן
תגובות: 5
צפיות: 1158

Re: הופיע מהר פארן

אדרבא משם נתקשיתי שרש"י שם כתב שישמעאל זה פארן כדכתיב "וישב במדבר פארן"
ובא"ע כתב ששעיר סמוך לפארן כדכתיב "החורי בהררם שעיר עד איל פארן"
על ידי חיימקה
ג' אוקטובר 25, 2016 9:31 pm
פורום: מקרא ותרגום
נושא: הופיע מהר פארן
תגובות: 5
צפיות: 1158

הופיע מהר פארן

מהו הר פארן - מצינו מדבר פארן, מצינו איל [דהיינו מישור] פארן, מהיכן ההר?
על ידי חיימקה
ג' אוקטובר 25, 2016 9:28 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: חיפוש מקור תורת חיים בחומת אנך
תגובות: 2
צפיות: 700

חיפוש מקור תורת חיים בחומת אנך

בחומת אנך חבקוק פרק ג' הביא משם תורת חיים שבנ"י אמרו נעשה ונשמע בקבלת התורה כנגד עשו וישמעאל שלא רצו לקבל התורה - נעשה מלשון עשו ונשמע מלשון ישמעאל. היכן תורת חיים זה
על ידי חיימקה
א' אוקטובר 09, 2016 2:03 pm
פורום: לשכת הסופרים
נושא: עזרה - וורד
תגובות: 519
צפיות: 116836

Re: עזרה - וורד

מקף עליון: Alt שמאלי + 0206 במקלדת הנומרית (של הספרות). הקו המדויק שאתה מחפש, לענ"ד, הוא בלחיצה על + 1471. ייש"כ לעונים. הפתרון של לוצאטי וארזי בית"ר אינו אקטואלי אצלי כפי שכבר כתבתי אין בניידי את לוח הספרות הימני. ישנה אפשרות לעשות את לוח הספרות הזה ואינני יודע הכיצד.
על ידי חיימקה
א' אוקטובר 09, 2016 11:09 am
פורום: לשכת הסופרים
נושא: עזרה - וורד
תגובות: 519
צפיות: 116836

Re: עזרה - וורד

ספרא כתב:
חיימקה כתב:מחפש אני נואשות את המקף המחבר בין שני מילים - אבל שיהיה בין המילים למעלה. [ולא מדי למעלה]
ובניידי אין את לוח הספרות הימני אלא רק את שורת המספרים העליונה.


Alt + 1470

מחילה לא הבנתי [גם לא הצלחתי]
אוצר החכמה כתב:אתה לא מצליח לעשות דרך הוספה סימן?

כל הקווים דרך ההוספה סימן, יוצאים לי מעל לאות - ולא במקביל לאות.
על ידי חיימקה
א' אוקטובר 09, 2016 4:24 am
פורום: לשכת הסופרים
נושא: עזרה - וורד
תגובות: 519
צפיות: 116836

Re: עזרה - וורד

מחפש אני נואשות את המקף המחבר בין שני מילים - אבל שיהיה בין המילים למעלה. [ולא מדי למעלה]
ובניידי אין את לוח הספרות הימני אלא רק את שורת המספרים העליונה.
על ידי חיימקה
ד' אוקטובר 05, 2016 11:54 pm
פורום: עיון תפילה וחקר פיוט
נושא: דקדוקים בתפילה
תגובות: 71
צפיות: 11616

Re: דקדוקים בתפילה

לעניין מודים, הטענה של המ"ב שצריך לאמור בקו"ר לא ברורה אצלי. כי מה התועלת שיש בשומעים שאינם מקשיבים כלל אלא עוסקים באמירת מודים דרבנן. היא גופא טענת הקצות השולחן. ובאמת מצינו כמה פוסקים שכתבו, שהש"ץ יאמר רק ההתחלה בקול - וימתין עד שיגמרו הקהל - וימשיך בקול. עי' מקו"ח סי קכז ס&qu...
על ידי חיימקה
ו' ספטמבר 23, 2016 12:28 am
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: ◆ היכן אפשר לקנות/לקבל פדפ/לראות ספר ... ◆
תגובות: 684
צפיות: 107457

משנה ברורה דפוס שנת תר"ע

היכן אפשר לראותו ברשת
על ידי חיימקה
ה' ספטמבר 22, 2016 11:07 pm
פורום: מנא הני מילי?
נושא: מקור - לגבי קל ארך אפיים, שלפני קריה"ת
תגובות: 0
צפיות: 534

מקור - לגבי קל ארך אפיים, שלפני קריה"ת

בסידור אשי ישראל כתב בהערה - שתפילה זו של קל ארך אפיים נתקנה במקום תחנון עפ"י חכמי איטליה, למאחרים לבוא לביהכנ"ס, ואם יאמרו והוא רחום לא ישמעו קריה"ת.
מה מקורו?
על ידי חיימקה
ה' ספטמבר 22, 2016 11:01 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: המנחת חינוך אינו מביא את רעק"א
תגובות: 27
צפיות: 4017

Re: מוזר מאד שהמנחת חינוך לא מביא רע"א אף פעם

ופלא גם שהמ"ב מביאו פעם אחת בלבד בבה"ל סי' רעא וגם זה בלשון "ושמעתי שבספר מנח"ח" משמע שלא היה בידו
על ידי חיימקה
ש' אוגוסט 27, 2016 11:10 pm
פורום: דקדוק ומסורה
נושא: גליונות 'היבטים לשוניים' ו'תורת הקורא' להורדה
תגובות: 739
צפיות: 460211

Re: גליונות 'היבטים לשוניים' ו'תורת הקורא' להורדה

חס וחלילה. פשוט לא ראיתי שיצא אז שמתי של שנה שעברה.
על ידי חיימקה
ד' אוגוסט 24, 2016 3:12 am
פורום: עיון תפילה וחקר פיוט
נושא: הסידור האופטימלי
תגובות: 74
צפיות: 13381

Re: הסידור האופטימלי

לפני כל ברכה התבוננות בברכה ועל מה הוא הולך לברך, כדברי הח"ח בהשמטה לשמיה"ל. [הודפס בכל כתבי ח"ח השלם סוף כרך ב']
על ידי חיימקה
א' אוגוסט 21, 2016 12:31 am
פורום: מקרא ותרגום
נושא: ולצנינים בצדיכם - פותרין בו הפותרים - מי הם? (רש"י פ' מסעי)
תגובות: 10
צפיות: 1536

Re: ולצנינים בצדיכם - פותרין בו הפותרים - מי הם?

ברמב"ן שם גרס בדברי רש"י "לשון משוכת חדק" והוא ממשלי טו,יט.
ולכאורה לפ"ז קשה שבעתיים מי הם הפותרים.
על ידי חיימקה
ג' אוגוסט 16, 2016 9:49 pm
פורום: בין המצרים, תשעה באב וחמשה עשר באב
נושא: שאלה בקינת "מי ייתן ראשי מים" [קינה כה]
תגובות: 8
צפיות: 1741

Re: שאלה בקינת "מי ייתן ראשי מים" [קינה כה]

בברכה המשולשת כתב:יעויין במש"כ מע"כ ידידי הרב מתניה יוסף הכהן בן גדליה בספרו על חכמי שפירא (מצוי באוצר)

שמא אפשר להעלות לכאן?
על ידי חיימקה
ב' אוגוסט 15, 2016 11:39 am
פורום: בין המצרים, תשעה באב וחמשה עשר באב
נושא: שאלה בקינת "מי ייתן ראשי מים" [קינה כה]
תגובות: 8
צפיות: 1741

Re: שאלה בקינת "מי ייתן ראשי מים" [קינה כה]

ייש"כ. מבואר שם להדיא שבקלוני"א היו הפרעות בחג השבועות עצמו.

היכן היא קלוניא, ומדוע אין היא מוזכרת בקינה. [שו"ם היו הגדולות ביותר?]
על ידי חיימקה
ב' אוגוסט 15, 2016 1:32 am
פורום: בין המצרים, תשעה באב וחמשה עשר באב
נושא: שאלה בקינת "מי ייתן ראשי מים" [קינה כה]
תגובות: 8
צפיות: 1741

שאלה בקינת "מי ייתן ראשי מים" [קינה כה]

"וביום נתינתה כמו כן אז חזרה" דהיינו בשבועות שניתנה התורה ביום זה חזרה למעלה.

והלא הפרעות לא היו ביום חג השבועות עצמו - בשפיירא בח' אייר, בוורמייזא בכג' אייר ובר"ח סיוון, ובמגנצא בג' סיוון - כנאמר שם בקינה.
על ידי חיימקה
ו' אוגוסט 12, 2016 12:39 am
פורום: מנא הני מילי?
נושא: איתור מקור בשמיה"ל
תגובות: 2
צפיות: 753

איתור מקור בשמיה"ל

כתב בשמיה"ל ח"ב פי"ט "כי שמירתו (של הקב"ה) היא לפי גדר בטחונו של האדם בו, כידוע".
מה מקורו?
על ידי חיימקה
ו' אוגוסט 12, 2016 12:33 am
פורום: בית המדרש
נושא: מרים סכנה בעצמה להצילו מן הים
תגובות: 20
צפיות: 2581

Re: מרים סכנה בעצמה להצילו מן הים

כעת ראיתי בשמיה"ל ח"ב פי"ח שכתב על האיסור בדיבור לה"ר וז"ל "אפילו אם מתחילה היטיב עמו כמה טובות, דהיינו שהיה מסוכן באיזה עניין והוא השתדל בעמל רב, עד שהצילו מן הסכנה. [וזה היה במרים, במה שהצילתו מן הים]" עכ"ל.
משמע מדבריו שהסכנה הייתה למשה ולא למרים.
על ידי חיימקה
ד' אוגוסט 03, 2016 12:34 am
פורום: בית המדרש
נושא: ברכות השחר אחר התפלה
תגובות: 13
צפיות: 1949

Re: ברכות השחר אחר התפלה

ויש להעיר [עמש"כ בסוף הקטע הא'] מדברי הרשב"א ברכות מט. המובאים בב"י סימן קפח. ואם טעה ולא הזכיר של שבת וכו' טעה ולא הזכיר ביום טוב יעלה ויבא וכו'. פשוט בפרק שלשה שאכלו (מט.) ואין מוזכר בגמרא שם ומלכות ולפיכך נחלקו בהם המפרשים ודעת ה"ר יונה (לו. ד"ה לאות) שחותם בהם בשם ומלכו...
על ידי חיימקה
ב' אוגוסט 01, 2016 12:15 am
פורום: דקדוק ומסורה
נושא: מקור המילה "ליבון"
תגובות: 1
צפיות: 665

Re: מקור המילה "ליבון"

ברד"ק בשורשים שורש "לבן" כתב וז"ל "והכבשן ששורפין בו הלבנים נקרא מלבן, ...... ויתכן שענין הלבנים מענין הלובן לפי שכל דבר הנשרף באש יתלבן".

עבור לחיפוש מתקדם