מפרשי האוצר - גירסת נסיון
חיפוש גוגל בפורום:

החיפוש הניב 991 תוצאות

עבור לחיפוש מתקדם

על ידי חיימקה
ו' דצמבר 23, 2011 12:36 am
פורום: לשכת הסופרים
נושא: מחירים לעשיית "מפתחות"
תגובות: 33
צפיות: 7420

Re: מחירים לעשיית "מפתחות"

מורה צדק כתב:היה חכם אחד בארה"ב בשם הרב קצין (אביו של הרב קצין הנוכחי), שבצעירותו בירושלים אכל מעשב הפלדור (ואומרים שסבל כל חייו במעיו), והיה קורא המפתחות של כל הספרים והיה זוכרם בע"פ, וכאשר היה נצרך למשהו מיד היה מוצאו, והיו מכנה אותו רב המפתחות.

מהו עשב הפלדור
על ידי חיימקה
ו' דצמבר 23, 2011 12:14 am
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: איתור ציון מקור במ"ב
תגובות: 7
צפיות: 777

איתור ציון מקור במ"ב

בסי' לח ס"ק יב מציין המ"ב לספר תוספות שבת [כך במקור במהדורה הראשונה] היודע היכן תוס' שבת זה יבורך
על ידי חיימקה
ה' דצמבר 15, 2011 11:30 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: האם ישנה אחידות בפירושי רש"י לתורה?
תגובות: 61
צפיות: 5669

Re: האם ישנה אחידות בפירושי רש"י לתורה?

שילה מכובדי

הלא זה מה שכתבתי סתירה ברש"י מיניה וביה באותו עניין ???
על ידי חיימקה
ד' דצמבר 14, 2011 2:36 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: האם ישנה אחידות בפירושי רש"י לתורה?
תגובות: 61
צפיות: 5669

Re: האם ישנה אחידות בפירושי רש"י לתורה?

כל הרגיל בפירושי רש"י על התורה נתקל לא אחת בדברים שהם כעין סתירות במשנתו, כאשר במקום אחד הוא בוחר לפרש כדעה אחת בחז"ל, ובמקו"א דעה אחרת. אתן לכך שתי דוגמאות מן הפרשה האחרונה. (א) 'ואת אחד עשר ילדיו' (לב,כג): ודינה היכן היתה, נתנה בתיבה ונעל בפניה, שלא יתן בה עשו עניו, ולכך נענש יעקב ...
על ידי חיימקה
ש' דצמבר 10, 2011 10:29 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: פיענוח ר"ת בספר יוסף תהלות
תגובות: 14
צפיות: 1053

Re: פיענוח ר"ת בספר יוסף תהלות

נ.ב.וישנם המוסיפים "וטוב למאכל" היינו וט"ו בשבט למאכל וכמובא במ"ב סי' קלא ס"ק לא שנוהגים האשכנזים להרבות אז במיני פירות של אילנות -ומקורו קדום מהתיקון יששכר כמובא במג"א
על ידי חיימקה
ה' דצמבר 08, 2011 1:01 am
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: כוונת האכילה לברך ברכת המזון
תגובות: 5
צפיות: 644

Re: עיקר כוונת האכילה – כדי לקיים מצות ברכת המזון?

מה המסתוריות מי כתב משפט זה????
על ידי חיימקה
ה' דצמבר 08, 2011 12:14 am
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: הקדמה לספר רב פעלים מבן הגר"א
תגובות: 13
צפיות: 1162

Re: הקדמה לספר רב פעלים מבן הגר"א

מחפש דעת כתב:בהקדמה לספר רב פעלים מבן הגר"א על המדרשים מובא מדרש ובו סיפור על יהושוע בן נון שהרג את אביו ובא על אימו .


לא בא על אימו אלא כמעט ובא על אימו
על ידי חיימקה
ג' דצמבר 06, 2011 8:07 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: תוס' נדרים נקרא תוס' ישנים ?
תגובות: 6
צפיות: 689

Re: תוס' נדרים נקרא תוס' ישנים ?

פרי_העץ כתב:נמצא בתוס' לפנינו בדף ז,א ד"ה מכלל, ובוודאי כוונתו לאלו (מדוע יביא לחמו מרחוק).

.

כתבתי זאת בהערה הראשונה
על ידי חיימקה
ג' דצמבר 06, 2011 3:05 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: תוס' נדרים נקרא תוס' ישנים ?
תגובות: 6
צפיות: 689

Re: תוס' נדרים נקרא תוס' ישנים ?

ייש"כ על המידע לא ידעתי שקיים כזה ספר [נמצא בסדרת הספרים על הדף] עכ"פ עיינתי שם מעט [יש שם הקדמה מאוד יפה וארוכה אודות תוס' זה ] לא היה לח"ח כת"י זה ואין מופיע תוס' המדובר שם והשם תו"'י נכתב על דעת הרב האלפערן כפי שמסביר שם מה שמשאיר את השאלה בעינה [צריך לעיין איך שאר האחרונ...
על ידי חיימקה
ג' דצמבר 06, 2011 2:08 am
פורום: משפחות סופרים
נושא: בקשה בקשר לרבנית קנייבסקי ע"ה
תגובות: 3
צפיות: 855

Re: בקשה בקשר לרבנית קנייבסקי ע"ה

כותבים קניבסקי ולא קנייבסקי
על ידי חיימקה
ג' דצמבר 06, 2011 12:34 am
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: תוס' נדרים נקרא תוס' ישנים ?
תגובות: 6
צפיות: 689

תוס' נדרים נקרא תוס' ישנים ?

הנה ידוע שהתוס' בנדרים היו מהדורות שהם לא נדפסו על הדף אלא בסוף אבל עכ"פ הם נקראו תוס' והיום מצאתי בבה"ל סי' פג ס"ב שהוא קורא לתוס' תוס' ישנים [בלשונו הטהור כ"כ הת"י בנדרים] והוא מהתוס' לפנינו שם ז. ואין זה מתו"י הנדפס בסוף מהד' עוז והדר היודע בזה דבר אנא יחכמנו [בדקתי ...
על ידי חיימקה
ד' נובמבר 23, 2011 12:57 am
פורום: בית המדרש
נושא: חומת אנך שהוא מן נכה רגליים
תגובות: 4
צפיות: 641

Re: חומת אנך שהוא מן נכה רגליים

אכן לייטנר צודק וכן הביא בספר שערי אהרון בשם ספר יוסף הילל ועפ"ז אין קושיא על רש"י הקדוש והביא שם [בשערי אהרון] מספר מחברת מנחם [לרבינו מנחם בן סרוק] בשורש אנך ועיינתי שם וז"ל "אנך מנכים .... ענין נפץ והרס הם . על חומת אנך על חומת נפץ והרס ופרץ ובידו מפץ לשחת את העיר" עכ&quo...
על ידי חיימקה
א' נובמבר 20, 2011 2:51 am
פורום: בית המדרש
נושא: ויבוא אברהם לספוד לשרה ולבכותה
תגובות: 9
צפיות: 944

Re: ויבוא אברהם לספוד לשרה ולבכותה

שלום4 כתב:
חיימקה כתב:היכן האגרו"מ?

או"ח ח"ד סי' מ אות ו

תודה רבה
על ידי חיימקה
א' נובמבר 20, 2011 2:40 am
פורום: בית המדרש
נושא: חומת אנך שהוא מן נכה רגליים
תגובות: 4
צפיות: 641

Re: חומת אנך שהוא מן נכה רגליים

שמואל ב פ"ד פ' ד 'נכה רגלים' ברש"י שם 'שבור רגלים' וכ"כ במצודת ציון

ורבינו ישעיה פי' שם מלשון הכאה משורש 'נ כ ה' ואף לפירושו התמיהה קיימת

ו
על ידי חיימקה
א' נובמבר 20, 2011 1:31 am
פורום: בית המדרש
נושא: חומת אנך שהוא מן נכה רגליים
תגובות: 4
צפיות: 641

חומת אנך שהוא מן נכה רגליים

כ"כ רש"י הקדוש בפ' חיי שרה פ' כה פ' ג

ולא הבנתי שהרי אנך הוא קו המשקולת שבה מודדים בניין ונכה הוא לשון שבירה

א"כ מה המקשר של מילים אלו
על ידי חיימקה
א' נובמבר 20, 2011 1:08 am
פורום: בית המדרש
נושא: ויבוא אברהם לספוד לשרה ולבכותה
תגובות: 9
צפיות: 944

Re: ויבוא אברהם לספוד לשרה ולבכותה

היכן האגרו"מ?
על ידי חיימקה
ו' נובמבר 18, 2011 2:15 am
פורום: סוכות ושמנ"ע
נושא: מי שלא אכל בסוכתו בליל ט"ו חייב לברך אח"כ שהחיינו?
תגובות: 15
צפיות: 2391

Re: בירור שמועה מהגר"ד לנדו

לרוצה להחכים עי' שלמי תודה סוכה

ומסקנתו שאין חשש בזה
על ידי חיימקה
ד' נובמבר 09, 2011 2:54 pm
פורום: משפחות סופרים
נושא: הגאון רבי משה הלוי סולובייציק זצ"ל
תגובות: 189
צפיות: 30897

Re: הגאון רבי משה הלוי סולובייציק זצ"ל

איש_ספר כתב:קבלתי מחד משפירי ירושלים, חפץ בעילום שמו הטוב וז"ל

שמעתי מר' רפאל
רייכמאן שהגרי"ז אמר, שהתלמיד הכי טוב שיצא מתחכמוני הוא זאוויל כהנא (בן הגרש"ד מווארשא) וכמה צרות יש לנו ממנו...
[/quote]

מיהו זאוויל כהנא זה ?
על ידי חיימקה
ב' נובמבר 07, 2011 1:55 pm
פורום: משפחות סופרים
נושא: אב"ד מדינת קראפפעלד
תגובות: 16
צפיות: 1581

Re: אב"ד מדינת קראפפעלד

תודה רבה יאיר

תשובה מהירה ומפורטת

נ.ב. מה הכוונה בעמוד השער של ספריו "מרגלא בפומיה דאינשי ראש ישיבה"
זהו ביטוי לענווה ???
על ידי חיימקה
ב' נובמבר 07, 2011 1:26 am
פורום: בית המדרש
נושא: האם אפשר לשמוע ב"פ חזרת הש"ץ בשחרית במקום מנחה?
תגובות: 4
צפיות: 533

Re: האם אפשר לשמוע ב"פ חזרת הש"ץ בשחרית במקום מנחה?

כתב האבודרהם ששומע החזרה כאילו מתפלל עוד פעמיים דשומע כעונה וגדול העונה אמן יותר מהמברך

ובבן איש חי פרשת תרומה כתב שהחזרה יותר חשובה מהלחש שאין למלאכים רשות בה ולכן אפשר לאומרה בקול

מכל זה נראה את חשיבות החזרה וממילא מסתבר שהיא צריכה להיות כסדר התפילה
על ידי חיימקה
ב' נובמבר 07, 2011 1:08 am
פורום: משפחות סופרים
נושא: אב"ד מדינת קראפפעלד
תגובות: 16
צפיות: 1581

אב"ד מדינת קראפפעלד

שמא מישהוא יכול לציין על הגלובוס היכן קראפפעלד זה כיום?
על ידי חיימקה
ש' אוקטובר 29, 2011 11:41 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: קבלת שבת מקוצרת ביום טוב
תגובות: 2
צפיות: 532

Re: קבלת שבת מקוצרת ביום טוב

סי' תפח שעה"צ ס"ק א
על ידי חיימקה
ש' אוקטובר 22, 2011 11:22 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: ברכת החודש -יחדשהו.
תגובות: 2
צפיות: 529

Re: ברכת החודש -יחדשהו.

תרצת בעצמך זה גופא מוכיח שהמקום [היינו א"י] קובע את האמירה
נ.ב. בביהכנ"ס לדרמן אומרים כנוסח חו"ל ע"פ הוראת החזו"א שאסור להרבות בבקשות בשבת [לוח ארש בעריכת הרב יצחקי ע' תר ]
על ידי חיימקה
ד' אוקטובר 05, 2011 11:58 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: שער חיבור קהלת של ר' יונה ברד''ח - ביאור הענין והמלות
תגובות: 99
צפיות: 8634

Re: שער חיבור קהלת של ר' יונה ברד''ח - ביאור הענין והמלות

אולי באמת מישהוא בבקשה יכול לעלות את המאמר
על ידי חיימקה
ב' אוקטובר 03, 2011 12:04 am
פורום: אלול וימים נוראים
נושא: הוספה משכילית בתוך מגן האלף - הסיפור סביב חיבור זרובבל
תגובות: 32
צפיות: 5149

Re: הוספה משכילית בתוך מגן האלף - הסיפור סביב חיבור זרובבל

לגבי כותרות הסימנים בשו"ע אם הם גם ממרן הרי לנו שתי מקורות לכך שאף הם ממרן
א. הש"ך בחו"מ סי' שפו סק"ד
ב. הסמ"ע בסוף הקדמתו לחו"מ
על ידי חיימקה
ב' ספטמבר 19, 2011 4:48 pm
פורום: משפחות סופרים
נושא: רבי יחזקאל אבמרסקי זצ"ל -החזון יחזקאל
תגובות: 89
צפיות: 36728

Re: גילוי מפעים במלאות 35 להסתלקות רבי יחזקאל אברמסקי

אחרי שהגעתי ללונדון לכהן כרבה של קהילת מחזיקי הדת, קיבלתי מברק ממרן הגרח"ע שישב בוילנא, מברק ארוך כ'מגילה', ובו התחנן לפני, לקחת עלי את המשרה ה'מודרנית', כדי להציל רבים מרדת שחת. הגרח"ע ידע היטב את מעמדה החלש של הקהילה, ובאותו מברק תיאר אותה בצבעים הכי שחורים, כשהשתמש בלשון הפסוק על נינוה...
על ידי חיימקה
ב' ספטמבר 19, 2011 4:41 pm
פורום: בית המדרש
נושא: ברכת אשר יצר לפני הניגוב או אחריו
תגובות: 5
צפיות: 793

Re: ברכת אשר יצר לפני הניגוב או אחריו

עובר לעשייתן הוא רק בנט"י לאוכל ולא בשחרית [עי' סי' קנח סי"א שמעיקר הדין היה צריך לברך על נטילה לאוכל לפני הנטילה ומברכים לאחריה מפני שפעמים שאין ידיו נקיות ] משא"כ בנט"י בבוקר שמברכים רק לאחר נטילה כדאיתא בסי' ד ס"א ועכ"פ היא הנותנת שאם אין עניין לעובר לעשייתן כמו באשר...
על ידי חיימקה
ב' ספטמבר 19, 2011 1:44 am
פורום: בית המדרש
נושא: אשכול החזנים
תגובות: 1
צפיות: 507

Re: אשכול החזנים

הקפדה על מלעיל ומלרע שבא נע ונח להסתכל בפסוקים במקורם וע"י ההתבוננות בטעמים לדעת פיסוקם

ואע"פ שדבר זה נכון כל השנה אבל הדבר מצחיק [או להיפך] בכפליים בתפילות הימים הנוראים שאז הכול בהילוך איטי יותר וממילא כל שיבוש הוא שיבוש הניכר
על ידי חיימקה
ב' ספטמבר 19, 2011 1:16 am
פורום: בית המדרש
נושא: ברכת אשר יצר לפני הניגוב או אחריו
תגובות: 5
צפיות: 793

ברכת אשר יצר לפני הניגוב או אחריו

טען לי לא מזמן יהודי בתוקף שיש לברך אשר יצר רק לאחר הניגוב

השבתי לו שבמ"ב סי' ד ס"ק ב כתב להדיא שאפשר לברך על נט"י בשחרית קודם הניגוב א"כ ה"ה הכא

ועוד מוכח להדיא כן מסי' קסה ס"א

עכ"פ מי שיש לו ידיעה אחרת בזה אשמח אם יודיעני
על ידי חיימקה
ה' ספטמבר 15, 2011 12:27 am
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: על הספר "שונה הלכות"
תגובות: 4
צפיות: 1059

Re: על הספר "שונה הלכות"

הספר שוה"ל ידוע ומפורסם בפי כל לומד משנה ברורה הרוצה לתמצת את לימודו ע"י חזרה וכד'. ייחודו הוא הן בהבאת השלמות משאר חלקי המ"ב על הנושא המדובר, והן בהבנת דברי המ"ב. לדוגמא : בסי' רכה ס"ג בבה"ל הביא מח' האם מברכים שהחיינו על פרי מורכב ובשוה"ל שם ס"ד הכריע כמ&quo...
על ידי חיימקה
א' ספטמבר 04, 2011 3:13 am
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: יחסו של המשנ"ב לגר"ז
תגובות: 94
צפיות: 10718

Re: יחסו של המשנ"ב לגר"ז

אמרתי אחכמה כתב בלמדי 'הלכות שבת', הבחנתי דבר מעניין מאד! לע"ע, לא מצאתי מי שקדמני ב'גילוי' זה. הנה: בזכרוני מונח לי, ג' מקומות ב'הלכות שבת', שה'משנה ברורה' מפריך את דברי הגר"ז בהדיא, (דהיינו - לא סתם שסובר אחרת, רק שמביא שיטתו ומקשה עליו), ובכל אחד מאלו הג', לא מביא מי עומד מאחורי שיטה זו...

עבור לחיפוש מתקדם