מפרשי האוצר
חיפוש גוגל בפורום:

החיפוש הניב 1427 תוצאות

עבור לחיפוש מתקדם

על ידי סליחות
ב' יולי 20, 2020 10:03 pm
פורום: מנא הני מילי?
נושא: קטן המסורבל בבשר
תגובות: 4
צפיות: 384

Re: קטן המסורבל בבשר

ייש"כ
[צ"ל אגודות אזוב מדברי. וכך הוא באוצר]
לכאורה מדברי שניהם משמע שגם גדול חייב אלא שבקטן החיוב על אחרים.
האם יש מי שפוטר קטן בכל אופן?
על ידי סליחות
ב' יולי 20, 2020 8:43 am
פורום: אָשִׁירָה נָּא לִידִידִי
נושא: שירי הרמב"ם
תגובות: 3
צפיות: 778

Re: שירי הרמב"ם

יישר כוח גדול!
על ידי סליחות
ב' יולי 20, 2020 6:37 am
פורום: בית המדרש
נושא: בן ח׳ - טריפה
תגובות: 14
צפיות: 394

Re: בן ח׳ - טריפה

מסתמא האיסור להרוג אותו מדרבנן, ואז אי אפשר להקשות מאיסור דרבנן להרוג אותו על חילול שבת דאורייתא.
על ידי סליחות
ב' יולי 20, 2020 6:34 am
פורום: בית התלמוד
נושא: מסכת שבת - פרק רבי אליעזר דמילה
תגובות: 31
צפיות: 1305

Re: מסכת שבת - פרק רבי אליעזר דמילה

שמואל דוד כתב:קלב:

תנו רבנן מילה דוחה את הצרעת בין בזמנה בין שלא בזמנה ביום טוב אינה דוחה אלא בזמנה. צע״ק מדוע נקט יו״ט ולא שבת?

לכאורה מכיון שבשבת יש כרת וביו"ט אין כרת.
על ידי סליחות
ב' יולי 20, 2020 6:25 am
פורום: בית המדרש
נושא: בן ח׳ - טריפה
תגובות: 14
צפיות: 394

Re: בן ח׳ - טריפה

הרמב"ם (בהלכות רוצח פ"ב ה"ו) כותב שלא נהרגים על פחות מבן ט'. עיי"ש.
מסתמא אסור מדרבנן להרוג אותו.
על ידי סליחות
ב' יולי 20, 2020 6:20 am
פורום: מנא הני מילי?
נושא: קטן המסורבל בבשר
תגובות: 4
צפיות: 384

קטן המסורבל בבשר

שבת קלז: קטן המסורבל בבשר רואין אותו כל זמן שמתקשה ונראה מהול אינו צריך למול ואם לאו צריך למול במתניתא תנא רבן שמעון בן גמליאל אומר קטן המסורבל בבשר רואין אותו כל זמן שמתקשה ואינו נראה מהול צריך למולו ואם לאו אינו צריך למולו מאי בינייהו איכא בינייהו נראה ואינו נראה האם יש דעה (אפי' יחידאה) בראשונים ...
על ידי סליחות
ב' יולי 20, 2020 6:19 am
פורום: בית התלמוד
נושא: מסכת שבת - פרק רבי אליעזר דמילה
תגובות: 31
צפיות: 1305

Re: מסכת שבת - פרק רבי אליעזר דמילה

קלז: קטן המסורבל בבשר רואין אותו כל זמן שמתקשה ונראה מהול אינו צריך למול ואם לאו צריך למול במתניתא תנא רבן שמעון בן גמליאל אומר קטן המסורבל בבשר רואין אותו כל זמן שמתקשה ואינו נראה מהול צריך למולו ואם לאו אינו צריך למולו מאי בינייהו איכא בינייהו נראה ואינו נראה האם יש דעה בראשונים או באחרונים שמדובר...
על ידי סליחות
ב' יולי 20, 2020 6:12 am
פורום: בית המדרש
נושא: בן ח׳ - טריפה
תגובות: 14
צפיות: 394

Re: בן ח׳ - טריפה

עיינתי ביבמות ואי אפשר לפרש שהברייתא עוסקת בבן ח' שגמו סימניו, כי היא אומרת בפירוש שאי אפשר לטלטלו. ולכן מה שכתבתי שהברייתא עוסקת בבן ח' שגמרו סימניו הוא טעות. ואת הקושי צריך ליישב ברש"י. על הקושי הזה שברש"י שם כבר ציין בהגהות הב"ח על אתר. בחיפוש באוצר ראיתי ביד רמה על ב"ב, שהמהד...
על ידי סליחות
ב' יולי 20, 2020 5:34 am
פורום: בית המדרש
נושא: בן ח׳ - טריפה
תגובות: 14
צפיות: 394

Re: בן ח׳ - טריפה

מה שכתוב בספר דברי יואל עוסק בבן ח' שלא גמרו סימניו. בעיקר מה שכתבתי שיש שני סוגי בן ח' זה זה טוש"ע ורמב"ם מפורש: שו"ע או"ח סימן ש"ל סעיף ז: הולד שנולד עושין לו כל צרכיו ומרחיצין אותו ומולחין אותו וטומנין השליא כדי שיחם הולד וחותכים את הטבור; והני מילי בנולד לט' או לז' , אבל...
על ידי סליחות
ב' יולי 20, 2020 4:31 am
פורום: אָשִׁירָה נָּא לִידִידִי
נושא: שירי הרמב"ם
תגובות: 3
צפיות: 778

שירי הרמב"ם

1. היכן יש סיכום על שירי הרמב"ם? כמה שירים שלו ידועים לנו?

2. האם הרמב"ם באחד משיריו חתם באקרוסטיכון?
על ידי סליחות
ב' יולי 20, 2020 4:02 am
פורום: בית המדרש
נושא: בן ח׳ - טריפה
תגובות: 14
צפיות: 394

Re: בן ח׳ - טריפה

יש שני בני ח', שמא רש"י עוסק בבן ח' שגמרו סימניו שהוא כבן ז' (עי' רמב"ם הל' מילה פ"א הי"ג) ורש"י בשבת עוסק בבן ח' שלא גמרו סימניו?


עריכה: הסרתי מה שהצעתי על הברייתא, כי זה לא נכון.
על ידי סליחות
ב' יולי 20, 2020 3:51 am
פורום: בית המדרש
נושא: בן ח׳ - טריפה
תגובות: 14
צפיות: 394

Re: בן ח׳ - טריפה

ג"א שאלתי שאלה זו בעבר, וכמדומני שראיתי שטריפה נחשב חי, בן ח' אף פעם לא נחשב חי.
על ידי סליחות
ב' יולי 20, 2020 1:49 am
פורום: בית המדרש
נושא: למה על גוסס נהרגים ועל טריפה פטורים?
תגובות: 18
צפיות: 681

Re: למה על גוסס נהרגים ועל טריפה פטורים?

צודק לא כתוב שטריפה זה בידי אדם אלא עצם זה שנעשה בו מעשה. אך זה לא סותר כלל לדברי , אדרבה אני הדגשתי את מה שנעשה מחעשה חיצוני וזה יכול גם לקרות ממילא. זה סותר, מכיון שכתבת: "טריפה נעשה בו מעשה חיצוני שפעל בו מיתה"? איני, והא בהלכות שחיטה מבואר שזה יכול להיות מאליו כמו למשל בדיני חסרה בידי...
על ידי סליחות
א' יולי 19, 2020 6:50 am
פורום: דקדוק ומסורה
נושא: האם קיימת במשנה כינוי שייכות כבארמית?
תגובות: 13
צפיות: 653

Re: האם קיימת במשנה כינוי שייכות כבארמית?

. שאלת על לשון המשנה. באמת (אם זה עוזר לך) נמצא כבר "די" בדניאל בלשון של, כגון "רב טבחיא די מלכא" ועוד. (לדבריך אלי אקוה לענות יותר מאוחר.) ראיה יפה מאוד. טעיתי בסברא. ועדיין ברור שיש שתי משמעויות שונות ל"די" (של, ואשר). עד עכשיו מצאתי במשנה במשמעות של זיקה בלבד ולא במ...
על ידי סליחות
א' יולי 19, 2020 1:38 am
פורום: בית המדרש
נושא: ◆ שאלות קצרות בהלכתא ובשמעתתא ◆
תגובות: 804
צפיות: 119906

Re: חיסון בקרבן

מה ההגדרה של נחבל בדבריך?
על ידי סליחות
א' יולי 19, 2020 12:28 am
פורום: דקדוק ומסורה
נושא: האם קיימת במשנה כינוי שייכות כבארמית?
תגובות: 13
צפיות: 653

Re: האם קיימת במשנה כינוי שייכות כבארמית?

אולי יש מידע על השאלות הנ"ל בספרו של בר אשר "תורת הצורות של לשון המשנה – פרקי מבוא ותצורת שם העצם". לא. במאמר המצורף עמ' 19 [= מחקרים בלשון חכמים כרך א עמ' 20] והלאה יש התייחסות קצרה להשפעת הארמית במשנה. גם א בנדוד בספרו לשון מקרא ולשון חכמים כרך א פרק יז דן בדבר בקצרה. יש עבודתו של ...
על ידי סליחות
א' יולי 19, 2020 12:13 am
פורום: בית המדרש
נושא: ◆ שאלות קצרות בהלכתא ובשמעתתא ◆
תגובות: 804
צפיות: 119906

חיסון בקרבן

האם יש צד לאסור חיסון (בזריקה) בבהמה של קרבן? כל זה בהנחה שזה נעשה ללא חשש טריפה (בשריר וכדו') אז אנו לא דנים מצד טריפה אלא אם יש צד אחר בלבד (כגון מום וכדו').
על ידי סליחות
ש' יולי 18, 2020 11:46 pm
פורום: דקדוק ומסורה
נושא: האם קיימת במשנה כינוי שייכות כבארמית?
תגובות: 13
צפיות: 653

Re: האם קיימת במשנה כינוי שייכות כבארמית?

במסתרים כתב:"אשר ל-" (בלשון הקודש שברוב כתבי הקודש) היינו "של-" היינו "של"

במחילה ממר, לא הבנתי את הקישור בין זיקה לכינוי שייכות במקרה זה. לכאורה 'אשר' ו'של' זה שני דברים שונים לחלוטין.
על ידי סליחות
ש' יולי 18, 2020 11:44 pm
פורום: דקדוק ומסורה
נושא: האם קיימת במשנה כינוי שייכות כבארמית?
תגובות: 13
צפיות: 653

Re: האם קיימת במשנה כינוי שייכות כבארמית?

ייש"כ. רק להעיר שכינוי השייכות הוא אמנם לא במשמע של "אשר", אך גם לא במשמע של "אשר ל-", אלא יותר במשמע של " של " (ספרא דדינא, סופרו של הדיין). אולי יש מידע על השאלות הנ"ל בספרו של בר אשר "תורת הצורות של לשון המשנה – פרקי מבוא ותצורת שם העצם". ''די'' ...
על ידי סליחות
ו' יולי 17, 2020 4:50 pm
פורום: דקדוק ומסורה
נושא: האם קיימת במשנה כינוי שייכות כבארמית?
תגובות: 13
צפיות: 653

Re: האם קיימת במשנה כינוי שייכות כבארמית?

ייש"כ.
רק להעיר שכינוי השייכות היא אמנם לא במשמע של "אשר", אך גם לא במשמע של "אשר ל-", אלא יותר במשמע של "של" (ספרא דדינא, סופרו של הדיין).

אולי יש מידע על השאלות הנ"ל בספרו של בר אשר "תורת הצורות של לשון המשנה – פרקי מבוא ותצורת שם העצם".
על ידי סליחות
ו' יולי 17, 2020 4:34 pm
פורום: בית התלמוד
נושא: מסכת שבת - פרק רבי אליעזר דמילה
תגובות: 31
צפיות: 1305

Re: מסכת שבת - פרק רבי אליעזר דמילה

אכן בפשטות הסיבה היא משום שהיא רק 'ספק ערלה כבושה' - וכפי שמתפרש לדעת ב"ש בשיטת ת"ק. אמנם עיין מהרש"א [תוס' ד"ה ולא ספק] שביאר בדעת ב"ש לפי ת"ק [ולכאורה כן הוא לב"ה לדעת רשב"א] שהמצוה היא רק מדרבנן, וממילא פשוט שאינה דוחה את השבת. וכן נקט בקרן אורה [יבמות עב....
על ידי סליחות
ו' יולי 17, 2020 3:04 am
פורום: דקדוק ומסורה
נושא: האם קיימת במשנה כינוי שייכות כבארמית?
תגובות: 13
צפיות: 653

האם קיימת במשנה כינוי שייכות כבארמית?

האם קיימת במשנה ד' שפועלת כמו כינוי השייכות בארמית?
כמו בביטוי ספרא דדיינא.
על ידי סליחות
ה' יולי 16, 2020 11:12 pm
פורום: אוצר החכמה - הצעות לספרים חדשים
נושא: השלמת ספרי ר' א. קורמן באוצר
תגובות: 25
צפיות: 1268

Re: השלמת ספרי ר' א. קורמן באוצר

גם ההגדרה שכתבת אינה מוחלטת (ומה ענין כאן ל'השקפה חרדית'?), אבל לאור הפופוליזם המלווה את כל דבריך, לא עושה רושם שאתה האיש שראוי לדון אותו על דקויות. במחילה רבה, אי"ס לצערי שיטת הדיון שלך לא הוגנת ובעיקר מתנשאת, ומשכך הדיון הזה עקר ומיותר ולאור כך אני מצר על כך שהתחלתי אותו. ת"ח צריך שמיני...
על ידי סליחות
ה' יולי 16, 2020 11:04 pm
פורום: בית המדרש
נושא: בעניין פריעה וציצין המעכבין מה"ת או מדרבנן
תגובות: 5
צפיות: 192

Re: בעניין פריעה וציצין המעכבין מה"ת או מדרבנן

אכן, ויש אפילו יותר ראיות לכך שזה מדאו'. ואכמ"ל.
ניסיתי לבדוק שמא יש איזה ראשון שחולק אפילו כדעה יחידאה. לא מצאתי עד עכשיו...

איך אפשר לומר שחז"ל עקרוה בקום ועשה מסברא בלבד בחילול שבת? לכאורה לא סביר.
מאידך יש לדון בעצם הפריעה אם בשבת איסורה מדאו' או מדרבנן (במאירי מובא שהוא תיקון ומדאו')
על ידי סליחות
ה' יולי 16, 2020 8:44 am
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: אשכול בקשות ספרים, מאמרים ומחקרים מתוך ספרים שאינם באוצר
תגובות: 5081
צפיות: 859643

Re: אשכול בקשות ספרים, מאמרים ומחקרים מתוך ספרים שאינם באוצר

יאיר אתמר כתב:
סליחות כתב:בבקשה, פירוש המשנה לרמב"ם - מכון המאור כלים פכ"ח - משנה ג' בלבד.

רמב''ם כלים 1.JPG
רמב''ם כלים 2.JPG

יישר כח גדול!
על ידי סליחות
ה' יולי 16, 2020 1:45 am
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: ספר המספיק לעובדי ה' (דנה) בהוצאה חדשה - הערות
תגובות: 41
צפיות: 3490

Re: ספר המספיק לעובדי ה' (דנה) בהוצאה חדשה- חיפוש ביקורת

ייש"כ.
בפרק לד (עמ' 102) במהדורה האחרונה שבפרוייקט השו"ת:
"ומי שקונה עבד או שנולד לו עבר מחויב למול אותו, אלא שמילת הקנוי מחויבת ביום קנייתו ואילו הנולד - ביום השמיני ללֵדתו"

כפי הנראה ט"ס וצ"ל עבד.
על ידי סליחות
ה' יולי 16, 2020 1:25 am
פורום: אוצר החכמה - הצעות לספרים חדשים
נושא: השלמת ספרי ר' א. קורמן באוצר
תגובות: 25
צפיות: 1268

Re: השלמת ספרי ר' א. קורמן באוצר

ז"א שנוכל לראות באוצר מספריו של אדם שמדבר ביטויים עולבים על חז"ל או על רבותינו, כל עוד באותם ספרים אין ביטויים כאלה. זאת אומרת הנושא הוא הספר ותכנו ולא מי כותבו. אני שמח שהדברים הובהרו. כעת נהיה עירניים יותר ונסייע בהוצאת ספרים שנמצא בהם ביטויים שלא מתאימים להשקפה החרדית - אם נמצא. ייש&quo...
על ידי סליחות
ה' יולי 16, 2020 12:12 am
פורום: אוצר החכמה - הצעות לספרים חדשים
נושא: השלמת ספרי ר' א. קורמן באוצר
תגובות: 25
צפיות: 1268

Re: השלמת ספרי ר' א. קורמן באוצר

במחילה ממר, כתבתי ספרו (יחיד) ולא ספריו (רבים).
אין כאן שום שיטה לכאורה. וזו הבעיה. הלוואי שנראה עקביות.
על ידי סליחות
ד' יולי 15, 2020 11:38 pm
פורום: אוצר החכמה - הצעות לספרים חדשים
נושא: השלמת ספרי ר' א. קורמן באוצר
תגובות: 25
צפיות: 1268

Re: השלמת ספרי ר' א. קורמן באוצר

כל היסטוריה היא פרשנות. והיא נאמרת מזווית ראייתו של הכותב.
האם אתה סבור שאין בעיות השקפתיות בספר הנ"ל? האם קראת אותו?
על ידי סליחות
ד' יולי 15, 2020 11:27 pm
פורום: אוצר החכמה - הצעות לספרים חדשים
נושא: השלמת ספרי ר' א. קורמן באוצר
תגובות: 25
צפיות: 1268

Re: השלמת ספרי ר' א. קורמן באוצר

והנה ספרו של קאסוטו גם כן באוצר... איזה גירסה יש לך...? להתרשמותי ככל שקורמן הזקין כך כתיבתו נעשתה חפשית יותר, הוא כבר לא הסס לכתוב בלעג על דברים המופיעים בתלמוד או על דברי ראשונים ומקובלים. אני משתמש בגירסה אחרונה כמדומני... (מצ"ב צילום מסך מהמקוון מהשעה האחרונה) אפשר לסנן מאות ספרים ממש מהאו...
על ידי סליחות
ד' יולי 15, 2020 10:17 pm
פורום: בית המדרש
נושא: בעניין פריעה וציצין המעכבין מה"ת או מדרבנן
תגובות: 5
צפיות: 192

Re: בעניין פריעה וציצין המעכבין מה"ת או מדרבנן

לכאורה זה תלוי בפירוש הסוגיה.
ראיתי בזה לפחות שלשה פירושי ראשונים. בר"ח על אתר יש שניים. ובערוך (הלקט) יש שלשה.
לפי הפירוש השלישי אולי זה מדרבנן, כי משתמע משם שזה הרבה יותר גרוע מציצין המעכבים.
על ידי סליחות
ד' יולי 15, 2020 8:20 pm
פורום: בית המדרש
נושא: בעניין פריעה וציצין המעכבין מה"ת או מדרבנן
תגובות: 5
צפיות: 192

בעניין פריעה וציצין המעכבין מה"ת או מדרבנן

א. האם יש מהראשונים שחולקים על כללי המילה לר' יעקב הגוזר שכתב דפריעה מן התורה? אמנם בגמ' מצינו מל ולא פרע כאילו לא מל, ועדיין לא מבואר אם זה מה"ת או מדרבנן. ב. האם ציצין (המעכבין), מעכבין מן התורה או מדרבנן? לכאורה אפשר להוכיח שציצין מעכבין מהתורה משבת, אבל דוקא משם מוכח שאין זה מוכרח כי חוזרים...
על ידי סליחות
ד' יולי 15, 2020 6:40 pm
פורום: אוצר החכמה - הצעות לספרים חדשים
נושא: השלמת ספרי ר' א. קורמן באוצר
תגובות: 25
צפיות: 1268

Re: השלמת ספרי ר' א. קורמן באוצר

על האיש (מויקיפדיה): נולד בנארול שבפולין בשנת תרע"ח, ליקותיאל זאב ופייגה, והיה השני מבין ששת ילדיהם. התחנך בישיבות גליציה, בעיקר בישיבת "עץ חיים" בטארנוב, פולין. העריץ את מורו ורבו, הרב משה יוסף זאלץ, ראש ישיבת "עץ חיים" ו"כתר תורה" בטארנוב ולאחר מכן אבד"ק יזל...
על ידי סליחות
ד' יולי 15, 2020 6:38 pm
פורום: אוצר החכמה - הצעות לספרים חדשים
נושא: השלמת ספרי ר' א. קורמן באוצר
תגובות: 25
צפיות: 1268

Re: השלמת ספרי ר' א. קורמן באוצר

חד ברנש כתב:לפעמים הוא כותב בבוטות נגד חז"ל. כך שמעתי.

מעניין לדעת במה מדובר.
בינתיים עד עכשיו ראיתי שהוא תוקף את כל מה שלא ברוח חז"ל [השווה לדוגמה עם מאמרו של רובין על הפריעה ופרק כ' בספרו 'המושגים בהלכה' שהשיג עליו קשות]
על ידי סליחות
ד' יולי 15, 2020 6:29 pm
פורום: אוצר החכמה - הצעות לספרים חדשים
נושא: השלמת ספרי ר' א. קורמן באוצר
תגובות: 25
צפיות: 1268

Re: השלמת ספרי ר' א. קורמן באוצר

הפולמוס ידוע ומפורסם. היו כאלה שהתנגדו, ומאידך שתמכו. הרב מאזוז כתב שהוא צדיק גמור. [באוצר קיימים ספרים של הר' שלמה גורן ושל הרב עדין שטיינזלץ ש'בד"צ העדה' יצא נגדם גם כן] בואו ניתן לבוחר לבחור, וכל אחד ילך לפי רבותיו. בדיוק למי שלא מעוניין בספרים אלה קיימת גרסת 'בני תורה' (אולי בהכשר בד"צ...
על ידי סליחות
ד' יולי 15, 2020 6:26 pm
פורום: עיון תפילה וחקר פיוט
נושא: אם = רק
תגובות: 27
צפיות: 1412

Re: אם = רק

לבי במערב כתב:הגמ' דנה במשמעות תיבת 'כי', ואין מכך ראי' לפירושו של 'אם'.

טעיתי.
על ידי סליחות
ד' יולי 15, 2020 3:09 pm
פורום: עיון תפילה וחקר פיוט
נושא: אם = רק
תגובות: 27
צפיות: 1412

Re: אם = רק

נכתבה כאן טעות. ונמחקה על ידי.
על ידי סליחות
ד' יולי 15, 2020 3:36 am
פורום: אוצר החכמה - הצעות לספרים חדשים
נושא: השלמת ספרי ר' א. קורמן באוצר
תגובות: 25
צפיות: 1268

Re: השלמת ספרי ר' א. קורמן באוצר

כמו כן אם אפשר להוסיף הספר "פענוח אגדות" של ר' א. קורמן ז"ל.
על ידי סליחות
ד' יולי 15, 2020 2:00 am
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: אשכול בקשות ספרים, מאמרים ומחקרים מתוך ספרים שאינם באוצר
תגובות: 5081
צפיות: 859643

Re: אשכול בקשות ספרים, מאמרים ומחקרים מתוך ספרים שאינם באוצר

בבקשה, פירוש המשנה לרמב"ם - מכון המאור כלים פכ"ח - משנה ג' בלבד.

עבור לחיפוש מתקדם